Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17207

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/00da7ed3191ff439_0
 • /data/data/####/0117c4d4627d2769_0
 • /data/data/####/0270fadd792b01d1_0
 • /data/data/####/044b1d8ab82f8014_0 (deleted)
 • /data/data/####/047e0ae003260676_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/05f46dea0e3ea635_0
 • /data/data/####/062da087c827f6f7_0
 • /data/data/####/07e7f1ac5a1df8b1_0
 • /data/data/####/07e7f495ec7d85ce_0
 • /data/data/####/08459e286f7829ab_0
 • /data/data/####/08803c7f485c59d7_0
 • /data/data/####/08d46f1cedaff2fe_0
 • /data/data/####/097321bc543faaf4_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0d20569c895efed1_0
 • /data/data/####/0e75b2d412bb60a6_0
 • /data/data/####/0ee18ba303ff4815_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_1
 • /data/data/####/0f6a16126b3414a8_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_1
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12937cadb2308de7_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/138d35b607755729_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13d950bb8f63a073_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14cc6c83ebafddaf_0
 • /data/data/####/14d8cc70233ab33e_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/175e50cfa27beb29_0
 • /data/data/####/18b2224d6116098d_0
 • /data/data/####/18c0b3059e9a2cd3_0
 • /data/data/####/198d9c673da500e3_0
 • /data/data/####/19b41c20310f10a7_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a1ef120be058aab_0
 • /data/data/####/1aeb26d53fdf6cdf_0
 • /data/data/####/1b6a6df9215c5f72_0
 • /data/data/####/1c60a9bf13a2f848_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1dca007ecd92b123_0
 • /data/data/####/1f03c858cd5c189b_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1fdfdf9572a4e8c4_0
 • /data/data/####/20276a125874cba7_0
 • /data/data/####/20284fccf2f0cd6e_0
 • /data/data/####/20a688d1bf82b697_0
 • /data/data/####/20f8ee660cf3336e_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/23673bc92c13fbe3_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/23e289af64782805_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/255c6f2da743cdc0_0
 • /data/data/####/2566e98d7bb42ce2_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/275bf31fc9174fb5_0
 • /data/data/####/28f62e44512edc96_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2a95151305aed423_0
 • /data/data/####/2ae27119344d1f41_0
 • /data/data/####/2b03b7b05f2cc069_0
 • /data/data/####/2b15b8a09788bd54_0
 • /data/data/####/2b5df817a62f29fd_0
 • /data/data/####/2be12e3070ac32e5_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d28cb65da48d9a8_0
 • /data/data/####/2d3260d3aa28a61a_0 (deleted)
 • /data/data/####/2f31b58cca14b711_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/32107d13bd3f33f4_0
 • /data/data/####/3241a2abdc0d9e44_0
 • /data/data/####/32958eb166700d5e_0
 • /data/data/####/335b05941506b140_0
 • /data/data/####/343c65bcd4dddd5b_0
 • /data/data/####/344262079301aca9_0
 • /data/data/####/345285701b3c74aa_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/35d29071d00f6e21_0 (deleted)
 • /data/data/####/35fb639df7a2cca8_0
 • /data/data/####/3610e95e29d16a1e_0
 • /data/data/####/3639dfcdb38fa620_0
 • /data/data/####/36cc307159655f52_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/37b286b9cf319263_0
 • /data/data/####/37c4c8df92d952a6_0
 • /data/data/####/391f183b37d9b6b7_0
 • /data/data/####/3982d33daeb8e041_0
 • /data/data/####/399c3317c31c8642_0
 • /data/data/####/39f0f5b33b71b709_0
 • /data/data/####/3ac00d755e9bfd09_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_1
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3c3a28b337a2db7e_0
 • /data/data/####/3c7479f25fc63c9d_0
 • /data/data/####/3d293fec38e19e33_0
 • /data/data/####/3d4bb4d7701c1788_0 (deleted)
 • /data/data/####/3d73325b5750b8bb_0
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_1
 • /data/data/####/3f9c592d9f7efa22_0
 • /data/data/####/3ffb769005f85fce_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/41412fd06e5edb0b_0 (deleted)
 • /data/data/####/41492c80a610cd32_0
 • /data/data/####/4203a0a11f052e6d_0
 • /data/data/####/4282d57dbebb1b47_0
 • /data/data/####/42f6b661ebc929f4_0
 • /data/data/####/43548953f24fc917_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/4515344cab681fcf_0
 • /data/data/####/474960683ca14002_0
 • /data/data/####/48767bd50f96f619_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/4a357a4ae2ed8d38_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4b98880870feaefb_0
 • /data/data/####/4c0a873319a07065_0
 • /data/data/####/4c3e02e17f7a05ae_0
 • /data/data/####/4c48363891154a0c_0 (deleted)
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d00a239c975d270_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e728f96ae242593_0
 • /data/data/####/50a39e089eac40fb_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/5126303d73de4334_0
 • /data/data/####/515da17fb0db6dc2_0
 • /data/data/####/51828a8553edbd39_0
 • /data/data/####/51c03a86af60e5c7_0
 • /data/data/####/52928d02c3e8f856_0
 • /data/data/####/52e2ee53f8d5a284_0
 • /data/data/####/5416089ba388ab02_0
 • /data/data/####/54d0188dfd2bec66_0
 • /data/data/####/550fa898b1aa05db_0
 • /data/data/####/5571a526ba1a4974_0
 • /data/data/####/56ca75bf377dd1a4_0
 • /data/data/####/571901da50a6d986_0
 • /data/data/####/578cc2bb1c7be1cf_0
 • /data/data/####/5816f873679ee3ec_0
 • /data/data/####/588056b1f3e10161_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_1
 • /data/data/####/597c7504dfdf291b_0
 • /data/data/####/5a0bb955ee46f908_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5bd9705e3a4feb59_0
 • /data/data/####/5bd9bb61c199c6c2_0
 • /data/data/####/5beff771db0438bf_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5c8124f6b842cc52_0
 • /data/data/####/5c8124f6b842cc52_1
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_1
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_1
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/609cd5bff0a7875d_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/6257cbddbf683496_0
 • /data/data/####/629969b8324f8e54_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/633c0681864cdf56_0
 • /data/data/####/63e649c4a844e976_0
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/65415f216dad930a_0
 • /data/data/####/65ca9e7b885b6026_0
 • /data/data/####/66401b0c20b0e3a0_0
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/6729743c492a8a12_0
 • /data/data/####/675c7e9d757240d9_0
 • /data/data/####/67ee89322a4e404e_0
 • /data/data/####/68986941fc82c5b4_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_1
 • /data/data/####/69dbd3dbfd13959d_0
 • /data/data/####/69dbd3dbfd13959d_1
 • /data/data/####/6aa07c7a83e5185e_0
 • /data/data/####/6ba9e4d2e3f7d586_0
 • /data/data/####/6bc15b6a1820001f_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6ca8e75da5747077_0
 • /data/data/####/6d59caae7d85f890_0
 • /data/data/####/6d658f0afb5f9d07_0
 • /data/data/####/6fc2ab214b38e216_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_s
 • /data/data/####/7054b56eb5326142_0
 • /data/data/####/70983512aa0c5f6e_0
 • /data/data/####/7147df6c4bfeee2e_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_1
 • /data/data/####/72cd4501977cab30_0
 • /data/data/####/731c6a868b1d78d7_0
 • /data/data/####/735b5e776fbd4df2_0
 • /data/data/####/738504881f33df2f_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/77a2c2a23d3cc271_0
 • /data/data/####/7857e1f70dfdf631_0
 • /data/data/####/788e2bd6919e51b1_0
 • /data/data/####/791fd19469095f3f_0
 • /data/data/####/79d2fee48de7705b_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c13037e144ec961_0
 • /data/data/####/7c349865d642f199_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7c727833a4faf048_0
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_1
 • /data/data/####/7cf7f895ef00b94b_0
 • /data/data/####/7d5452cfc1b2c8d3_0
 • /data/data/####/7d5d5c46188b2f72_0 (deleted)
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7e769773a38f8c2e_0
 • /data/data/####/7ef2ef55f593a3b0_0 (deleted)
 • /data/data/####/8023b24f1b21fff6_0
 • /data/data/####/810e5cdf8e5d2d41_0
 • /data/data/####/819a2dd4a67dbb25_0
 • /data/data/####/82d205c8f83ecf8e_0
 • /data/data/####/83f6bb0bf9835770_0
 • /data/data/####/845fe227232915fc_0
 • /data/data/####/853226adb41dd40c_0
 • /data/data/####/85678c6df50718b8_0
 • /data/data/####/85cac60e33a8bcf7_0
 • /data/data/####/85e07d946d9b4bd4_0
 • /data/data/####/86a6e9a2df18aeae_0
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/89fe0dc6119a3926_0
 • /data/data/####/8a4f672baffa4c03_0
 • /data/data/####/8a5d930b1c81ed82_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_1
 • /data/data/####/8c2ae296c491af3f_0
 • /data/data/####/8c3cdbba3ea48ae8_0
 • /data/data/####/8c4b981c4ca0f3d9_0
 • /data/data/####/8c8047b99ed90101_0
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8d3f7901fa10db79_0
 • /data/data/####/8d7bf343f414ba31_0
 • /data/data/####/8d82a6f2c165b7b1_0 (deleted)
 • /data/data/####/8db8ef6f042ea924_0
 • /data/data/####/8dcfdb43bdc6bc20_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_1
 • /data/data/####/8edd024494770bb6_0
 • /data/data/####/8fcc900296f7d6a3_0
 • /data/data/####/906e73bf9e2f2a4b_0
 • /data/data/####/917c0dc0b619ae04_0
 • /data/data/####/91b0c31e0be65530_0
 • /data/data/####/92981146dce670c9_0
 • /data/data/####/92cbe3eb92ad9266_0
 • /data/data/####/939df17af186a68c_0
 • /data/data/####/93a78e2022ab7c5f_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/945c6ea98edcf88f_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/961bdbab5be55ede_0
 • /data/data/####/9662ac23c7f2a32e_0
 • /data/data/####/969ba26b1c2cae9d_0 (deleted)
 • /data/data/####/969f4aff55d97727_0
 • /data/data/####/970bf4c2b037f2e6_0
 • /data/data/####/98035feb8dc60e2b_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_1
 • /data/data/####/983d931d7a653552_0
 • /data/data/####/991311957b842bdf_0
 • /data/data/####/993ef5e96d789e71_0
 • /data/data/####/99e1d7f70792b254_0
 • /data/data/####/9aa94c6f444426b7_0
 • /data/data/####/9afc50d78b5a8ebe_0
 • /data/data/####/9dbff11187e8108c_0
 • /data/data/####/9e34b6b74befeb40_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f557d107db931a5_0
 • /data/data/####/9f92f37a42c7fc06_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/EeRoOsPp.dex
 • /data/data/####/EeRoOsPp.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/RRdjfruZt.dex
 • /data/data/####/RRdjfruZt.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/UlHAfC.dex
 • /data/data/####/UlHAfC.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0e3f4e8c2461ae8_0
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a136137dcc3a33f7_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c50fb91d9cc9f7_0
 • /data/data/####/a29e648042a61aa8_0
 • /data/data/####/a2b023ae7cf91c8f_0
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a3238c2596542399_0
 • /data/data/####/a3f24a551e255452_0
 • /data/data/####/a4156aa71168bfae_0
 • /data/data/####/a5a6f528746850a6_0
 • /data/data/####/a5dd74a10e91ec4a_0
 • /data/data/####/a6ba83449318968d_0 (deleted)
 • /data/data/####/a80fb90778f73989_0
 • /data/data/####/a85be70d77e63e5e_0
 • /data/data/####/a926584e22a7bbd3_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa164e2b7cfa8203_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac973ee7b6d8febe_0
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/ae67cbbf8a9a42ed_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3ecb04eb139bd8_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_1
 • /data/data/####/b03acc385ffbeaf8_0
 • /data/data/####/b0c60a04f4f952b9_0
 • /data/data/####/b14808a180c50e2e_0
 • /data/data/####/b29f3f6eeff6fc13_0 (deleted)
 • /data/data/####/b32bda7bd06ff1e1_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_1
 • /data/data/####/b3e207bde6eba7f8_0
 • /data/data/####/b4d55937d2b947cd_0
 • /data/data/####/b5128f5780c2e08f_0
 • /data/data/####/b5d571bcf26b1598_0
 • /data/data/####/b6492cb596c08ab0_0
 • /data/data/####/b69f8c409c67489e_0
 • /data/data/####/b6b89c2a3070b887_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b84eab1fcd57fa91_0
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b95148b46e656954_0
 • /data/data/####/b992fd8ea483b187_0
 • /data/data/####/bVjVzUnD.dex
 • /data/data/####/bVjVzUnD.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ba497004cfcec4ff_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb15f9d051bf9850_0
 • /data/data/####/bc157e730f3bd184_0
 • /data/data/####/bcaad22cd8953116_0
 • /data/data/####/bcebbb41c46ee1f9_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bda6d8b9d1d5892a_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bf36665ed43c0429_0
 • /data/data/####/bf3c59600da39618_0
 • /data/data/####/bf70cc938786ec6d_0
 • /data/data/####/c05dbbd8067dce6b_0
 • /data/data/####/c0dd57aa85e05435_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c323eba53079e07e_0
 • /data/data/####/c357ec67b8c4f214_0
 • /data/data/####/c35cad0b890d9daf_0 (deleted)
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c3c324e9876cda1f_0
 • /data/data/####/c4c95a4a3476bfa9_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c704fe4e6415e91a_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_1
 • /data/data/####/c987e445eb19d573_0
 • /data/data/####/c9a49f7073b2dfc9_0
 • /data/data/####/ca46a3089b3c35fb_0
 • /data/data/####/ca8dfc3a853091da_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb6e8490fe0e7327_0
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ce06f62cedb24bb8_0
 • /data/data/####/ce0dc9d12e36b302_0
 • /data/data/####/ced64599c8aea784_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.wlm_preferences.xml
 • /data/data/####/d044db54a26bfed5_0
 • /data/data/####/d053783e049ee221_0
 • /data/data/####/d0738d80aa52ffa1_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d1d434e97a3f4d1a_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_1
 • /data/data/####/d3593c30fe553d7e_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d4b60cb60cf984bd_0
 • /data/data/####/d4eedbfdb1c1b872_0 (deleted)
 • /data/data/####/d4ff65941fd192a3_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d5d654b69620d846_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6d485b58701d64b_0 (deleted)
 • /data/data/####/d736a2d802cada0a_0 (deleted)
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d9258dc3ac51e859_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da4d91f503c78e63_0
 • /data/data/####/da96ff9599c8ad50_0
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/de11caa1f953e1f0_0
 • /data/data/####/de2158acd13c37f3_0
 • /data/data/####/debfcf2992c5c00e_0
 • /data/data/####/df29368180c7b429_0
 • /data/data/####/e0d83eb4e6cd321a_0
 • /data/data/####/e1cd55847a0fc023_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e5fca5c55c8c3f46_0 (deleted)
 • /data/data/####/e693da1c07596457_0
 • /data/data/####/e74026a43bc75cbe_0
 • /data/data/####/e8ba4e94600c8ea2_0 (deleted)
 • /data/data/####/e9410ef8293c5c2b_0
 • /data/data/####/e9767c8b01d94457_0
 • /data/data/####/e98a297c76fd0bc0_0
 • /data/data/####/eac6770594f25937_0
 • /data/data/####/ebf8fad7c371ffce_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/edce3254437dd781_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/efc7282980fa5b08_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f083307ee3ef6142_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f0b920685a39e863_0
 • /data/data/####/f214e0e0577d2bcd_0
 • /data/data/####/f26704702001957a_0
 • /data/data/####/f28346ea19d3daab_0
 • /data/data/####/f2ab4059d4bd03c9_0
 • /data/data/####/f48cc6ba69e1365d_0
 • /data/data/####/f5d607b3856de760_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60af6ce45522b89_0
 • /data/data/####/f6517f4a1e819f2b_0 (deleted)
 • /data/data/####/f77aa0a77e1f8bec_0
 • /data/data/####/f7a0a97688cd046a_0
 • /data/data/####/f7c9f819cbb323b3_0
 • /data/data/####/f94cf0ef6620e077_0
 • /data/data/####/f9fb4d0cc20bd882_0
 • /data/data/####/fa19819468e67010_0
 • /data/data/####/faf95043d1de6e49_0
 • /data/data/####/fc018dc485a6c04d_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc6124d2e65e7c4d_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd0dc7f4fb4b9836_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fd9b8611100ca8c7_0
 • /data/data/####/fda91a580173f4ef_0
 • /data/data/####/fe424b794bd9d633_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android