Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17203

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00238a8e51d77ab0_0
 • /data/data/####/00da7ed3191ff439_0
 • /data/data/####/0401886efa468dc3_0
 • /data/data/####/0648d00040ef7c6b_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/07e7f495ec7d85ce_0
 • /data/data/####/08432c035e27f3f3_0
 • /data/data/####/0853930e9074e020_0
 • /data/data/####/087cde5c5d1d418f_0
 • /data/data/####/08803c7f485c59d7_0
 • /data/data/####/097321bc543faaf4_0
 • /data/data/####/09bf77b433e8dce6_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0a9cfb0b863dc94c_0
 • /data/data/####/0aa6b0fb2ffb75b9_0
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0bc24e998cb0ff8d_0
 • /data/data/####/0c47f56c5099d93a_0
 • /data/data/####/0cb83a19a59f2cfb_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0d20569c895efed1_0
 • /data/data/####/0e75b2d412bb60a6_0
 • /data/data/####/0e91f0eca7a43e1b_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_1
 • /data/data/####/105664bfea6a1bad_0
 • /data/data/####/10b540e81355b00f_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_1
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/122d6e207a96b00a_0
 • /data/data/####/122f176efd4204e8_0
 • /data/data/####/12933b7606cf3595_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12fb214996c818c1_0
 • /data/data/####/1388d2ea9854cd70_0
 • /data/data/####/138d35b607755729_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/141317d322af7fb0_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14cc6c83ebafddaf_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/16d186b3a3894127_0
 • /data/data/####/18b2224d6116098d_0
 • /data/data/####/18c0b3059e9a2cd3_0
 • /data/data/####/191560ece9575291_0 (deleted)
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a1ef120be058aab_0
 • /data/data/####/1a9bb6968f3b3bce_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b6a6df9215c5f72_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1c60a9bf13a2f848_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d77b9086c9c7808_0
 • /data/data/####/1d7ef95a2e83850a_0
 • /data/data/####/1dca007ecd92b123_0
 • /data/data/####/1deb12ad624f21ee_0
 • /data/data/####/1f03c858cd5c189b_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1fbc692890d4533e_0 (deleted)
 • /data/data/####/1fdfdf9572a4e8c4_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/20276a125874cba7_0
 • /data/data/####/20284fccf2f0cd6e_0
 • /data/data/####/2117d7527ff2e554_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/23673bc92c13fbe3_0
 • /data/data/####/23e289af64782805_0
 • /data/data/####/23e7dbaa94cf027b_0
 • /data/data/####/24280aca5d153e3b_0 (deleted)
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/255c6f2da743cdc0_0
 • /data/data/####/259d8ea617454d4c_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26806136e67759ad_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_1
 • /data/data/####/2717416396ba2624_0
 • /data/data/####/273cd67096ca9b71_0
 • /data/data/####/27669ad753a964fa_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2b200b6806fa405e_0
 • /data/data/####/2b5df817a62f29fd_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2e5aacc64e4c970d_0
 • /data/data/####/2f32b3b367ee054c_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/32107d13bd3f33f4_0
 • /data/data/####/3241a2abdc0d9e44_0
 • /data/data/####/32e2ae6847c4d6ce_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/336cc8a668878dc9_0
 • /data/data/####/33beb7673d5eb395_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/343c65bcd4dddd5b_0
 • /data/data/####/344262079301aca9_0
 • /data/data/####/345285701b3c74aa_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_1
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/355b84a63488b3d0_0
 • /data/data/####/3610e95e29d16a1e_0
 • /data/data/####/3639dfcdb38fa620_0
 • /data/data/####/37c4c8df92d952a6_0
 • /data/data/####/3865eaca178cf426_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/3a140542c7237f9c_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_1
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3d03bed5d4a317a8_0
 • /data/data/####/3d73325b5750b8bb_0
 • /data/data/####/3d772c103e0dc867_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_1
 • /data/data/####/3f36508165932c17_0
 • /data/data/####/3fe6fe731393f372_0 (deleted)
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_1
 • /data/data/####/40d081b8f335ab7d_0
 • /data/data/####/419769e381737b5f_0
 • /data/data/####/42f6b661ebc929f4_0
 • /data/data/####/43548953f24fc917_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/4481699d00a5de94_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/451cb6ea8a8c6855_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/471f95b020aae822_0 (deleted)
 • /data/data/####/486e493b8faebe47_0
 • /data/data/####/48767bd50f96f619_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_1
 • /data/data/####/4a357a4ae2ed8d38_0
 • /data/data/####/4c0a873319a07065_0
 • /data/data/####/4c3e02e17f7a05ae_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_0
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_1
 • /data/data/####/4d00a239c975d270_0
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4df9b66c7c05361a_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e6d00427e2c2853_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fb3a298d0046c99_0
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/514e9e0b3402c746_0
 • /data/data/####/51c03a86af60e5c7_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/52928d02c3e8f856_0
 • /data/data/####/52e2ee53f8d5a284_0
 • /data/data/####/536c5f6e24b60b74_0
 • /data/data/####/54d0188dfd2bec66_0
 • /data/data/####/54e7b9feb6a4e281_0 (deleted)
 • /data/data/####/5571a526ba1a4974_0
 • /data/data/####/55b9395bc8e237f5_0
 • /data/data/####/56ca75bf377dd1a4_0
 • /data/data/####/56f802f343ffe37a_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/588056b1f3e10161_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_1
 • /data/data/####/58e051b2d22a4145_0
 • /data/data/####/597c7504dfdf291b_0
 • /data/data/####/5a9a3e4049b3cfb1_0
 • /data/data/####/5aad641a04c25277_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b4abc2bedee19e8_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5beff771db0438bf_0
 • /data/data/####/5c3b1f3b55250bde_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d348ec727e6d982_0
 • /data/data/####/5d7f07128b287b4c_0 (deleted)
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_1
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_1
 • /data/data/####/5ffb259b6f8a3d2a_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/6008e523a27d0e38_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/609cd5bff0a7875d_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/6258ed3909dc865d_0 (deleted)
 • /data/data/####/628bc57dc6522ec1_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63e649c4a844e976_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/65415f216dad930a_0
 • /data/data/####/65bfdcc41b3a1b29_0 (deleted)
 • /data/data/####/65e899f2c60321f0_0
 • /data/data/####/664e2183cdf6a7c8_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/67ee89322a4e404e_0
 • /data/data/####/6853ba00aac0ac95_0
 • /data/data/####/68986941fc82c5b4_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_1
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6b080f7145cca3fb_0 (deleted)
 • /data/data/####/6bcf909ba067e19a_0
 • /data/data/####/6ca8e75da5747077_0
 • /data/data/####/6d59caae7d85f890_0
 • /data/data/####/6d658f0afb5f9d07_0
 • /data/data/####/6d6ae115068b0c8c_0
 • /data/data/####/6e60402d447fdb05_0
 • /data/data/####/6e9884015643c39a_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fa7c94b04abf43b_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_s
 • /data/data/####/7054b56eb5326142_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/7147df6c4bfeee2e_0
 • /data/data/####/71795e1fc4b0df1e_0
 • /data/data/####/719511f96d521c07_0
 • /data/data/####/71ccc6b959ad23c3_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_1
 • /data/data/####/72c8e648019584f1_0
 • /data/data/####/72cd4501977cab30_0
 • /data/data/####/72e649512b775c6c_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/731c6a868b1d78d7_0
 • /data/data/####/731f4855cd62d098_0
 • /data/data/####/735b5e776fbd4df2_0
 • /data/data/####/73f63c25a8b37a4d_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74eea3d072557082_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/762ea55cac5dcd7f_0 (deleted)
 • /data/data/####/774ea8505a109f6d_0
 • /data/data/####/776c5f86f28d2dae_0
 • /data/data/####/77a0bd444f198fe6_0
 • /data/data/####/77cf9e7b4be00ae6_0
 • /data/data/####/77f7e43730ee8c50_0
 • /data/data/####/7857e1f70dfdf631_0
 • /data/data/####/788e2bd6919e51b1_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c127aa3e2948cb3_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_0
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_1
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_1
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7d5452cfc1b2c8d3_0
 • /data/data/####/7da05472381aec4c_0 (deleted)
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7f393186d71e2709_0
 • /data/data/####/8023b24f1b21fff6_0
 • /data/data/####/802f03674d0eea32_0
 • /data/data/####/810e5cdf8e5d2d41_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/819a2dd4a67dbb25_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/8278f2ab08736140_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/834be64ecc5fe148_0
 • /data/data/####/83ff2d589b6dbee0_0
 • /data/data/####/84e6fab5d5bc1334_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_1
 • /data/data/####/85678c6df50718b8_0
 • /data/data/####/86a6e9a2df18aeae_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/877c869cd99c0885_0 (deleted)
 • /data/data/####/878c550a4553fb85_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_1
 • /data/data/####/8a5d930b1c81ed82_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_1
 • /data/data/####/8c2ae296c491af3f_0
 • /data/data/####/8c4b981c4ca0f3d9_0
 • /data/data/####/8ced9904ab99cc7f_0
 • /data/data/####/8d15a5e6c9fc7d0a_0
 • /data/data/####/8d2f8ea35bb0b363_0 (deleted)
 • /data/data/####/8d3f7901fa10db79_0
 • /data/data/####/8db8ef6f042ea924_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_1
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8ec19d16881d90ca_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f53b467a2e97d28_0
 • /data/data/####/8fcc900296f7d6a3_0
 • /data/data/####/901f76aaef85a6d4_0
 • /data/data/####/906e73bf9e2f2a4b_0
 • /data/data/####/916fb92dc02dea23_0
 • /data/data/####/917c0dc0b619ae04_0
 • /data/data/####/91b0c31e0be65530_0
 • /data/data/####/91f99f2985e7eade_0
 • /data/data/####/92981146dce670c9_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/92cbe3eb92ad9266_0
 • /data/data/####/932daaf3131a8313_0
 • /data/data/####/93a78e2022ab7c5f_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94940f2301d41956_0
 • /data/data/####/95ae39b816644db9_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/961bdbab5be55ede_0
 • /data/data/####/969f4aff55d97727_0
 • /data/data/####/96bb49608ee544ee_0
 • /data/data/####/973072b78aaa9b77_0
 • /data/data/####/97886369afec0b00_0
 • /data/data/####/97ba08ead215880b_0 (deleted)
 • /data/data/####/98035feb8dc60e2b_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_1
 • /data/data/####/983d931d7a653552_0
 • /data/data/####/98ae2e60fbdbc101_0
 • /data/data/####/991311957b842bdf_0
 • /data/data/####/993ef5e96d789e71_0
 • /data/data/####/99e1d7f70792b254_0
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9aa94c6f444426b7_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9c1cb9f3fe3f10da_0
 • /data/data/####/9c5313fd976555cf_0
 • /data/data/####/9ccd1997e16007cd_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9dbff11187e8108c_0
 • /data/data/####/9e34b6b74befeb40_0
 • /data/data/####/9eb1a5351ef3ca18_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9f557d107db931a5_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/TUkeNojr.dex
 • /data/data/####/TUkeNojr.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a0e3f4e8c2461ae8_0
 • /data/data/####/a136137dcc3a33f7_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a15dc15cabe658a8_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c50fb91d9cc9f7_0
 • /data/data/####/a1cc07333aac8919_0
 • /data/data/####/a29e648042a61aa8_0
 • /data/data/####/a2b023ae7cf91c8f_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_1
 • /data/data/####/a3f24a551e255452_0
 • /data/data/####/a4156aa71168bfae_0
 • /data/data/####/a44922c962a8cae1_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a825aaedd7956434_0
 • /data/data/####/a951b5669d9b2ccc_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa164e2b7cfa8203_0
 • /data/data/####/aa3e9c3bd180fddb_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac973ee7b6d8febe_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/acb5c109341c6901_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/ae2a9887724b9c08_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af0a846e5b478237_0 (deleted)
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_1
 • /data/data/####/afcc10aba53829f8_0
 • /data/data/####/b003b3d4d04019d6_0
 • /data/data/####/b03acc385ffbeaf8_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_1
 • /data/data/####/b0c60a04f4f952b9_0
 • /data/data/####/b0d0ccd1f92c3da2_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b12f9ae004acc81d_0
 • /data/data/####/b14808a180c50e2e_0
 • /data/data/####/b1f93927bd84b0bb_0
 • /data/data/####/b25bf13fce8e97ce_0
 • /data/data/####/b25e5346d9938a44_0
 • /data/data/####/b32bda7bd06ff1e1_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_1
 • /data/data/####/b418fc573d83e63d_0
 • /data/data/####/b4d55937d2b947cd_0
 • /data/data/####/b4eef6df3a94cb48_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5515e8d05a1959c_0
 • /data/data/####/b5be872091cbcda8_0
 • /data/data/####/b5d571bcf26b1598_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b6873d5e91db1a82_0
 • /data/data/####/b70ac59c923aaaf0_0 (deleted)
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b84eab1fcd57fa91_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b8a6be9b3e374d86_0
 • /data/data/####/b8de74d958316c70_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/baafc4ea1b0e3b5d_0
 • /data/data/####/bad36ec02516b867_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb10749c9fe1d23d_0
 • /data/data/####/bc157e730f3bd184_0
 • /data/data/####/bcaad22cd8953116_0
 • /data/data/####/bcebbb41c46ee1f9_0
 • /data/data/####/bcf796c81f6d8345_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bda6d8b9d1d5892a_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/be9a1103bf6e8652_0 (deleted)
 • /data/data/####/bf025ce413d543c9_0 (deleted)
 • /data/data/####/bf3c59600da39618_0
 • /data/data/####/bf4be1325802c5c4_0
 • /data/data/####/bf70cc938786ec6d_0
 • /data/data/####/bf93ec309865b001_0
 • /data/data/####/bfe7d92b5b3c726a_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c04962c4c73af5f2_0
 • /data/data/####/c05dbbd8067dce6b_0
 • /data/data/####/c08258d5f57f6942_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c0a5ba2d33b289a2_0
 • /data/data/####/c0dd57aa85e05435_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1f29515af696cd3_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c4c95a4a3476bfa9_0
 • /data/data/####/c4ddfa0460d481be_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c57d3e084ce75478_0
 • /data/data/####/c704fe4e6415e91a_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_1
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c819cbfc8e4baee7_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb6c3f82b289e80f_0
 • /data/data/####/cb6e8490fe0e7327_0
 • /data/data/####/cb7c2ba667649b8d_0
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc1d01782d923db7_0
 • /data/data/####/cc2fccb77b6dd2fc_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccd4e659f352f663_0
 • /data/data/####/ce2f82c0d774da1c_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cf6c71653bc00398_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/com.dsjsdub_preferences.xml
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1da459e01307c49_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_1
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d3593c30fe553d7e_0
 • /data/data/####/d3fb1480804a0837_0
 • /data/data/####/d43b8ad7a8817370_0
 • /data/data/####/d443ca96d6aff725_0
 • /data/data/####/d4ff65941fd192a3_0
 • /data/data/####/d50d42d12eaf166f_0
 • /data/data/####/d5a5a745ea0506b5_0
 • /data/data/####/d5d654b69620d846_0
 • /data/data/####/d5eed6a4131f8ddf_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d89c621233f08263_0
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/d9258dc3ac51e859_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da96ff9599c8ad50_0
 • /data/data/####/dabe60a5c84018ee_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_1
 • /data/data/####/dc17956fec9ba63f_0
 • /data/data/####/dc2509af90653fb9_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd334cec24603e95_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/dd46ac7a89529e0e_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/de11caa1f953e1f0_0
 • /data/data/####/df29368180c7b429_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e0fdf7d86f9d81c4_0
 • /data/data/####/e26395c59895ca28_0
 • /data/data/####/e283fc333e90e276_0
 • /data/data/####/e28be8accc9b9a64_0
 • /data/data/####/e2abbf2406c9c61a_0
 • /data/data/####/e35bf22ec48a3094_0
 • /data/data/####/e68d96b8bb6f7073_0
 • /data/data/####/e74026a43bc75cbe_0
 • /data/data/####/e88a19bbac029a41_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e9767c8b01d94457_0
 • /data/data/####/ea086e2a4e6e4caf_0
 • /data/data/####/eac6770594f25937_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_1
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_1
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_0
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_1
 • /data/data/####/ef363afd1041dced_0 (deleted)
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f0b920685a39e863_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_1
 • /data/data/####/f26704702001957a_0
 • /data/data/####/f28346ea19d3daab_0
 • /data/data/####/f2ab4059d4bd03c9_0
 • /data/data/####/f2ad077e1b95174f_0
 • /data/data/####/f58f62e6fea079ab_0
 • /data/data/####/f5eaa762420328be_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60af6ce45522b89_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f7c9f819cbb323b3_0
 • /data/data/####/f894da1f503c062e_0
 • /data/data/####/f94034ebc039a021_0
 • /data/data/####/f94cf0ef6620e077_0
 • /data/data/####/faf95043d1de6e49_0
 • /data/data/####/fb49c2d227913418_0
 • /data/data/####/fbdb585f7a85d784_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd0dc7f4fb4b9836_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fd9b8611100ca8c7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fe424b794bd9d633_0
 • /data/data/####/fe92d5f3560cee71_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff81bbc51563e841_0
 • /data/data/####/fwNGWt.dex
 • /data/data/####/fwNGWt.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/wzIorIxnz.dex
 • /data/data/####/wzIorIxnz.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/yYLJutiW.dex
 • /data/data/####/yYLJutiW.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android