Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17200

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • ht-####.a####.com.####.8
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00238a8e51d77ab0_0
 • /data/data/####/00da7ed3191ff439_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/01d499bc2f69c353_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/03d3bd5993164af5_0 (deleted)
 • /data/data/####/0401886efa468dc3_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/06fbe21da53bcf46_0
 • /data/data/####/070423cfc5b3e95a_0
 • /data/data/####/08917a0b88d0f142_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0bc24e998cb0ff8d_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0d0f0df763fb3c19_0
 • /data/data/####/0e75b2d412bb60a6_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_1
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_1
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/127427304d623ebe_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13693d26263cfab1_0 (deleted)
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13d1b1587015c6b6_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/15aaf51a76dbe0a4_0 (deleted)
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/168ea52470f6acb1_0
 • /data/data/####/16ffb54ebf135c18_0
 • /data/data/####/1756e6fdc0b163e8_0
 • /data/data/####/176e456ad06b8f5c_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/18ac60a2f70217ff_0
 • /data/data/####/18b2224d6116098d_0
 • /data/data/####/18c0b3059e9a2cd3_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a1ef120be058aab_0
 • /data/data/####/1a4c370cd89087f4_0 (deleted)
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b6a6df9215c5f72_0
 • /data/data/####/1d31681f96e3c8eb_0
 • /data/data/####/1d5f0668257fcf0a_0
 • /data/data/####/1deb12ad624f21ee_0
 • /data/data/####/1ec7d04eca6aeb67_0
 • /data/data/####/1f03c858cd5c189b_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/216b358f5e8353a5_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/219937642c5998dd_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/22838d66f5d04304_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/23673bc92c13fbe3_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24c6b074afe5f7b0_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/255c6f2da743cdc0_0
 • /data/data/####/25f3463e1c2b5718_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_1
 • /data/data/####/273cd67096ca9b71_0
 • /data/data/####/28ec2d8842be25b3_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2b5df817a62f29fd_0
 • /data/data/####/2b969f1291726fcb_0
 • /data/data/####/2c0edae7be837739_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d2900ab256ce573_0
 • /data/data/####/2d52ecb52ad76875_0
 • /data/data/####/2e083f1290fa8d02_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/32107d13bd3f33f4_0
 • /data/data/####/3241a2abdc0d9e44_0
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/343c65bcd4dddd5b_0
 • /data/data/####/344262079301aca9_0
 • /data/data/####/345285701b3c74aa_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_1
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/355b84a63488b3d0_0
 • /data/data/####/3610e95e29d16a1e_0
 • /data/data/####/37c4c8df92d952a6_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/38b3b93027851572_0
 • /data/data/####/39e2390b4200e450_0
 • /data/data/####/3a140542c7237f9c_0
 • /data/data/####/3b10ccc4c338aadf_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_1
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3cb56e74cbb34a0b_0
 • /data/data/####/3cbd980319d3ddf6_0
 • /data/data/####/3d772c103e0dc867_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_1
 • /data/data/####/3ffb769005f85fce_0
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_1
 • /data/data/####/409d336258fb09e8_0
 • /data/data/####/41201213438aae6d_0
 • /data/data/####/42f6b661ebc929f4_0
 • /data/data/####/4346fbb29f10151e_0 (deleted)
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/45f21be55d998367_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/46a1a0a60c5b0890_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_1
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/4a357a4ae2ed8d38_0
 • /data/data/####/4a7d5b2e8e252c57_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_0
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/514e9e0b3402c746_0
 • /data/data/####/51828a8553edbd39_0
 • /data/data/####/51c03a86af60e5c7_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/5416089ba388ab02_0
 • /data/data/####/54d69d165eaee047_0
 • /data/data/####/5571a526ba1a4974_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/566e470e01f892d5_0
 • /data/data/####/56f802f343ffe37a_0
 • /data/data/####/574e07c5b74ba617_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/587e74e602cff877_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_1
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5ad5155de91cec36_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b05853de8cc0b03_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5c599f4a04756482_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5cdc2048bff63a2e_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_1
 • /data/data/####/5e8285f970616ba5_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_1
 • /data/data/####/5ed80b20312da28e_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/60639ce8b8e958a7_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/609cd5bff0a7875d_0
 • /data/data/####/61191f520a9abc28_0 (deleted)
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/66d65c0f8548ebe9_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/675b5fb261eddac7_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_1
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6a72b2c12acebb64_0
 • /data/data/####/6bcf909ba067e19a_0
 • /data/data/####/6bed718b-ea9d-441f-ad77-f0db8b958791.dex
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6ca8e75da5747077_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6d6ae115068b0c8c_0
 • /data/data/####/6dbd08cace7f10df_0
 • /data/data/####/6e9884015643c39a_0
 • /data/data/####/6ed7abc6-3e41-4da0-bbf0-d38ce697c533.dex
 • /data/data/####/6ed7abc6-3e41-4da0-bbf0-d38ce697c533.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/7054b56eb5326142_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/7147df6c4bfeee2e_0
 • /data/data/####/718da43d1c70041f_0
 • /data/data/####/719511f96d521c07_0
 • /data/data/####/71a1178f8be3aa5e_0
 • /data/data/####/71ccc6b959ad23c3_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_1
 • /data/data/####/72cd4501977cab30_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/731f4855cd62d098_0
 • /data/data/####/7521762219bdc743_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/753d6d78bca7ac18_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/75fff9f4906ad7b7_0
 • /data/data/####/769f2a840c190a83_0 (deleted)
 • /data/data/####/77cecf304b7bd76a_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a5eceabd216faa0_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c2123e6b4c0ca44_0
 • /data/data/####/7c2a8c92d29d39ed_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_0
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_1
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_1
 • /data/data/####/7cf7f895ef00b94b_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7d934dc01c0eea82_0 (deleted)
 • /data/data/####/7de58db8897f4708_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/810e5cdf8e5d2d41_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_1
 • /data/data/####/85885f38b9c76b61_0
 • /data/data/####/86a6e9a2df18aeae_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/871eef64e5c50d61_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/878c550a4553fb85_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/88fa610ad74a0f38_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_1
 • /data/data/####/8a7b7cd8986b8d74_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_1
 • /data/data/####/8acfcc8e0db184df_0
 • /data/data/####/8b622d825d891be8_0 (deleted)
 • /data/data/####/8c2ae296c491af3f_0
 • /data/data/####/8c4b981c4ca0f3d9_0
 • /data/data/####/8d3f7901fa10db79_0
 • /data/data/####/8db8ef6f042ea924_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_1
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8e745a5deaafb374_0
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f0116100b43ac4e_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8fcc900296f7d6a3_0
 • /data/data/####/8fd2f70bbfccfc6a_0
 • /data/data/####/913e556374075ac5_0
 • /data/data/####/917c0dc0b619ae04_0
 • /data/data/####/91b0c31e0be65530_0
 • /data/data/####/92981146dce670c9_0
 • /data/data/####/9366d48688be6a8c_0
 • /data/data/####/93702e079a5a9486_0
 • /data/data/####/93a78e2022ab7c5f_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/950946f11acb41e1_0
 • /data/data/####/95b77c950e22c7a6_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/961bdbab5be55ede_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/97886369afec0b00_0
 • /data/data/####/979d91d31b66df48_0 (deleted)
 • /data/data/####/980a8279402097a6_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_1
 • /data/data/####/98d5ec5bedb1ec33_0 (deleted)
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/99c63d6e-cd8e-4543-a712-4e4fb3b16a7a.dex
 • /data/data/####/99c63d6e-cd8e-4543-a712-4e4fb3b16a7a.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/99e1d7f70792b254_0
 • /data/data/####/9aa94c6f444426b7_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9afc50d78b5a8ebe_0
 • /data/data/####/9b69bd391f787141_0
 • /data/data/####/9b71edf832d0ae4c_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9dbff11187e8108c_0
 • /data/data/####/9e635611ec969e75_0
 • /data/data/####/9f075ac9f9197c52_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/FVUXf.dex
 • /data/data/####/FVUXf.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/ZDlOJpD.dex
 • /data/data/####/ZDlOJpD.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a136137dcc3a33f7_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a15dc15cabe658a8_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c50fb91d9cc9f7_0
 • /data/data/####/a1de6a4ab6f56e95_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_1
 • /data/data/####/a3fa64ce1bd8750b_0 (deleted)
 • /data/data/####/a4156aa71168bfae_0
 • /data/data/####/a44922c962a8cae1_0
 • /data/data/####/a4a0896ae5dcb69b_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a6c2a77691ce81a2_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a964c902f1f31db2_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa3e9c3bd180fddb_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/aae1b750c2766f73_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac973ee7b6d8febe_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/acb5c109341c6901_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/adeb655733e8ed37_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aec5b5f07b0f77ad_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_1
 • /data/data/####/afb2bb27eedeaccf_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_1
 • /data/data/####/b0c60a04f4f952b9_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b14808a180c50e2e_0
 • /data/data/####/b19ef66cd7c405b7_0
 • /data/data/####/b2b45069752caa03_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_1
 • /data/data/####/b3fea546deedc979_0
 • /data/data/####/b4eef6df3a94cb48_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5d571bcf26b1598_0
 • /data/data/####/b6ac3e5355dc70a7_0 (deleted)
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b8d890109701b29f_0
 • /data/data/####/b8de74d958316c70_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b90b75d1f5746cb8_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b992fd8ea483b187_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/baafc4ea1b0e3b5d_0
 • /data/data/####/bad36ec02516b867_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb3c7cfcfa860f3e_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bb9b5423852ee814_0
 • /data/data/####/bb9d26a77b698eb9_0
 • /data/data/####/bc157e730f3bd184_0
 • /data/data/####/bcaad22cd8953116_0
 • /data/data/####/bcc9a3e6684f6d10_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be12c253073e3b40_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bf70cc938786ec6d_0
 • /data/data/####/bfc4e65aca62323d_0
 • /data/data/####/bfd453e687717cf8_0
 • /data/data/####/bfe7d92b5b3c726a_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c05dbbd8067dce6b_0
 • /data/data/####/c0dd57aa85e05435_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c36352d7d8250758_0
 • /data/data/####/c3947a5c8488dac7_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c436505a0b2cd181_0
 • /data/data/####/c4c95a4a3476bfa9_0
 • /data/data/####/c4d7296ddb95928d_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6e848954fa4816b_0
 • /data/data/####/c6f2b2b5a02ce0df_0
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_1
 • /data/data/####/c7d6a6848f23d221_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/ccb1918df5c1ed67_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd4ada075d0e9822_0
 • /data/data/####/cdd3a7d2fb32249c_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce5680518ad1d392_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cef1937636758442_0 (deleted)
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.efc_preferences.xml
 • /data/data/####/d0a74471951bdf1d_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d1da459e01307c49_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_1
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d5d654b69620d846_0
 • /data/data/####/d5fcc5725956d847_0
 • /data/data/####/d66e117d7163fb7f_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d771df9f95bdf1fe_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d9955dd21b6b70da_0 (deleted)
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da96ff9599c8ad50_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_1
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dde01bf2cad3cc4f_0
 • /data/data/####/ddf2d7a75171b77b_0 (deleted)
 • /data/data/####/ddfd250dc799e084_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/df29368180c7b429_0
 • /data/data/####/df39d88701e353fa_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e30de57075a86aec_0
 • /data/data/####/e390105b29957971_0
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e73bd2ec06433c7d_0 (deleted)
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e9767c8b01d94457_0
 • /data/data/####/eac6770594f25937_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_1
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ecacdb6b8749d885_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ed1e59d6e3822b29_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_1
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_0
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_1
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f1ae40f830e6fc7f_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_1
 • /data/data/####/f26704702001957a_0
 • /data/data/####/f2ad077e1b95174f_0
 • /data/data/####/f2d254b078b8211e_0
 • /data/data/####/f432d3d263f3d688_0
 • /data/data/####/f4a7f662183dd5e5_0
 • /data/data/####/f4c18c6294a07176_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f59aa23beb63f1ae_0 (deleted)
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f74babe5ee47c081_0 (deleted)
 • /data/data/####/f8e3a0b28bd76069_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f9bb0fc3279791ee_0
 • /data/data/####/fa19819468e67010_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/faf95043d1de6e49_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd0dc7f4fb4b9836_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fea6697160c3bab7_0 (deleted)
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff2efaac62bf01c5_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android