Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17196

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/00238a8e51d77ab0_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/024657b2eafa53a1_0
 • /data/data/####/02624ffbe756a54e_0
 • /data/data/####/0343cc739ad786e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/06cfac8449dd1d65_0 (deleted)
 • /data/data/####/070423cfc5b3e95a_0
 • /data/data/####/0841389b31398e48_0 (deleted)
 • /data/data/####/08432c035e27f3f3_0
 • /data/data/####/08459e286f7829ab_0
 • /data/data/####/0853930e9074e020_0
 • /data/data/####/087cde5c5d1d418f_0
 • /data/data/####/08917a0b88d0f142_0
 • /data/data/####/09bf77b433e8dce6_0
 • /data/data/####/09f2d9cad8ca7868_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0c47f56c5099d93a_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_1
 • /data/data/####/105664bfea6a1bad_0
 • /data/data/####/10b540e81355b00f_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_1
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/122d6e207a96b00a_0
 • /data/data/####/122f176efd4204e8_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12fb214996c818c1_0
 • /data/data/####/1388d2ea9854cd70_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13d1b1587015c6b6_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/141317d322af7fb0_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14cc6c83ebafddaf_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/15b9c8960faa0f39_0
 • /data/data/####/15ff67d7f790617c_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/168ea52470f6acb1_0
 • /data/data/####/176e456ad06b8f5c_0
 • /data/data/####/182ce6cac5651960_0
 • /data/data/####/185bff48c96979e4_0
 • /data/data/####/1861f623c9c96050_0
 • /data/data/####/18ac60a2f70217ff_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a1ef120be058aab_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1d31681f96e3c8eb_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d77b9086c9c7808_0
 • /data/data/####/1d8560a5641b79b2_0 (deleted)
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/2117d7527ff2e554_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/219937642c5998dd_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/23e7dbaa94cf027b_0
 • /data/data/####/24b110dff2f9b17b_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24c6b074afe5f7b0_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/25412f4cb6c2205f_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/259d8ea617454d4c_0
 • /data/data/####/25f3463e1c2b5718_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26806136e67759ad_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_1
 • /data/data/####/2717416396ba2624_0
 • /data/data/####/273cd67096ca9b71_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/292a5457c7a5d1ec_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2b200b6806fa405e_0
 • /data/data/####/2b5df817a62f29fd_0
 • /data/data/####/2b7b8988d12f3630_0
 • /data/data/####/2c734ba3c15a79ac_0 (deleted)
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d6d9480fe658ffd_0
 • /data/data/####/2f31b58cca14b711_0
 • /data/data/####/2f32b3b367ee054c_0
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/3241a2abdc0d9e44_0
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/335bfc7b6a6e4e5c_0
 • /data/data/####/33beb7673d5eb395_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/345285701b3c74aa_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_1
 • /data/data/####/355b84a63488b3d0_0
 • /data/data/####/36b20eddfaa60e69_0
 • /data/data/####/373b91ec79792ecc_0
 • /data/data/####/37c4c8df92d952a6_0
 • /data/data/####/3865eaca178cf426_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/38b3b93027851572_0
 • /data/data/####/397dc79537169307_0 (deleted)
 • /data/data/####/3a140542c7237f9c_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_1
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3d03bed5d4a317a8_0
 • /data/data/####/3d772c103e0dc867_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f272aca370f27d2_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_1
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/3ffb769005f85fce_0
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_1
 • /data/data/####/40d081b8f335ab7d_0
 • /data/data/####/41201213438aae6d_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/424a844b97b3df46_0
 • /data/data/####/42f6b661ebc929f4_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45a390f86ef2789c_0 (deleted)
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/486e493b8faebe47_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_1
 • /data/data/####/4945d19488726a08_0 (deleted)
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4a7d5b2e8e252c57_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4b98880870feaefb_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_0
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e6d00427e2c2853_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fb3a298d0046c99_0
 • /data/data/####/507fb3328c67378d_0
 • /data/data/####/514e9e0b3402c746_0
 • /data/data/####/51c03a86af60e5c7_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/5571a526ba1a4974_0
 • /data/data/####/557d7dfbeb9f98f8_0
 • /data/data/####/55b9395bc8e237f5_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/56915ec4c75912e9_0
 • /data/data/####/573672c6662a75e9_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_1
 • /data/data/####/58e051b2d22a4145_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5ab9e5f955f63757_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b05853de8cc0b03_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5bd9bb61c199c6c2_0
 • /data/data/####/5c599f4a04756482_0
 • /data/data/####/5c8124f6b842cc52_0
 • /data/data/####/5c8124f6b842cc52_1
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5cdc2048bff63a2e_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5d348ec727e6d982_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_1
 • /data/data/####/5e8285f970616ba5_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_1
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5ffb259b6f8a3d2a_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/60639ce8b8e958a7_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/629969b8324f8e54_0
 • /data/data/####/62c69ebb7f61ba2e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6327b6a6d5f24b19_0
 • /data/data/####/6328d3131f2a06de_0
 • /data/data/####/63e649c4a844e976_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/655de671f9f5d630_0 (deleted)
 • /data/data/####/65ca9e7b885b6026_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/676d8eeb07d0e07b_0
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/6853ba00aac0ac95_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_1
 • /data/data/####/69dbd3dbfd13959d_0
 • /data/data/####/69dbd3dbfd13959d_1
 • /data/data/####/6bde47df3a00bbfe_0
 • /data/data/####/6c3f455f09ecb3a2_0 (deleted)
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6ca8e75da5747077_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6d658f0afb5f9d07_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6e4bca30e71b89e8_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_s
 • /data/data/####/71795e1fc4b0df1e_0
 • /data/data/####/718da43d1c70041f_0
 • /data/data/####/719511f96d521c07_0
 • /data/data/####/71ccc6b959ad23c3_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_1
 • /data/data/####/72cd4501977cab30_0
 • /data/data/####/72e649512b775c6c_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/731f4855cd62d098_0
 • /data/data/####/73f63c25a8b37a4d_0
 • /data/data/####/7521762219bdc743_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/759c583c6c12ed2b_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/75fff9f4906ad7b7_0
 • /data/data/####/774ea8505a109f6d_0
 • /data/data/####/776c5f86f28d2dae_0
 • /data/data/####/77cecf304b7bd76a_0
 • /data/data/####/77cf9e7b4be00ae6_0
 • /data/data/####/77f7e43730ee8c50_0
 • /data/data/####/788e2bd6919e51b1_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a5eceabd216faa0_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c349865d642f199_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_0
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_1
 • /data/data/####/7c5d27073f907073_0
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_1
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7d5452cfc1b2c8d3_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7e93923c44b5b8d0_0
 • /data/data/####/7f393186d71e2709_0
 • /data/data/####/805dcbef016136b2_0
 • /data/data/####/810e5cdf8e5d2d41_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/8278f2ab08736140_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/834be64ecc5fe148_0
 • /data/data/####/83ff2d589b6dbee0_0
 • /data/data/####/84224aefe3b801ff_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_1
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/86a6e9a2df18aeae_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/88fa610ad74a0f38_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_1
 • /data/data/####/8a6dc06aae46cc0a_0
 • /data/data/####/8a7b7cd8986b8d74_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_1
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8d15a5e6c9fc7d0a_0
 • /data/data/####/8d763ffb38fb9acd_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_1
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8e745a5deaafb374_0
 • /data/data/####/8ec19d16881d90ca_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f9082ce9380e829_0 (deleted)
 • /data/data/####/913e556374075ac5_0
 • /data/data/####/917c0dc0b619ae04_0
 • /data/data/####/91b0c31e0be65530_0
 • /data/data/####/91f99f2985e7eade_0
 • /data/data/####/93240e811fc3997e_0
 • /data/data/####/932daaf3131a8313_0
 • /data/data/####/93a78e2022ab7c5f_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94940f2301d41956_0
 • /data/data/####/950946f11acb41e1_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96bb49608ee544ee_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/97886369afec0b00_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_1
 • /data/data/####/98ae2e60fbdbc101_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/99f8202d5a1c0319_0
 • /data/data/####/9afc50d78b5a8ebe_0
 • /data/data/####/9b69bd391f787141_0
 • /data/data/####/9b71edf832d0ae4c_0
 • /data/data/####/9c1cb9f3fe3f10da_0
 • /data/data/####/9c67a650da426f9d_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9e635611ec969e75_0
 • /data/data/####/9f075ac9f9197c52_0
 • /data/data/####/9f1ea55fe6a97984_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/AZwZMMvaF.dex
 • /data/data/####/AZwZMMvaF.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/VVKUPnIOk.dex
 • /data/data/####/VVKUPnIOk.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a15dc15cabe658a8_0
 • /data/data/####/a16286f21165fcea_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1de6a4ab6f56e95_0
 • /data/data/####/a2b023ae7cf91c8f_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_1
 • /data/data/####/a44922c962a8cae1_0
 • /data/data/####/a4a0896ae5dcb69b_0
 • /data/data/####/a518f97f9e77c71a_0 (deleted)
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a64839d07a92a1c6_0 (deleted)
 • /data/data/####/a6c2a77691ce81a2_0
 • /data/data/####/a825aaedd7956434_0
 • /data/data/####/a951b5669d9b2ccc_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/acb5c109341c6901_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/ad453df90526d3d5_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aec5b5f07b0f77ad_0
 • /data/data/####/af0874edd0b95eea_0 (deleted)
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_1
 • /data/data/####/b003b3d4d04019d6_0
 • /data/data/####/b012f052e5c8655e_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_1
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b12f9ae004acc81d_0
 • /data/data/####/b23e4fe51ad500ed_0 (deleted)
 • /data/data/####/b25e5346d9938a44_0
 • /data/data/####/b25e82471b6271c1_0
 • /data/data/####/b2b45069752caa03_0
 • /data/data/####/b2b8782541ec9875_0
 • /data/data/####/b337fc22439c2dbf_0
 • /data/data/####/b34c838f9731347c_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_1
 • /data/data/####/b3901079ea1077ec_0
 • /data/data/####/b3fea546deedc979_0
 • /data/data/####/b4eef6df3a94cb48_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5515e8d05a1959c_0
 • /data/data/####/b6a52f0535dbf5c3_0 (deleted)
 • /data/data/####/b6f52f2db23cd866_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b8a6be9b3e374d86_0
 • /data/data/####/b8d890109701b29f_0
 • /data/data/####/b8de74d958316c70_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b964166932e576a4_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/baafc4ea1b0e3b5d_0
 • /data/data/####/bad36ec02516b867_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb3c7cfcfa860f3e_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bb9b5423852ee814_0
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bc157e730f3bd184_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bfe7d92b5b3c726a_0
 • /data/data/####/bjBKxG.dex
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c05dbbd8067dce6b_0
 • /data/data/####/c08258d5f57f6942_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c436505a0b2cd181_0
 • /data/data/####/c4a27f43ba3860ac_0
 • /data/data/####/c4d7296ddb95928d_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c57d3e084ce75478_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6e848954fa4816b_0
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c73847f816158fe8_0 (deleted)
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_1
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/c9d0330f30a478fe_0
 • /data/data/####/ca8dfc3a853091da_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb2631bf77d8de0d_0
 • /data/data/####/cb6c3f82b289e80f_0
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cc2fccb77b6dd2fc_0
 • /data/data/####/ccb1918df5c1ed67_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce2f82c0d774da1c_0
 • /data/data/####/ce40cda97e416cb6_0 (deleted)
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/ce5680518ad1d392_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cf6c71653bc00398_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.kvrwbnt_preferences.xml
 • /data/data/####/d01035205d5dcad9_0 (deleted)
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d1da459e01307c49_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_1
 • /data/data/####/d2f5e6eed58e2d6d_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d4478aef754183d3_0 (deleted)
 • /data/data/####/d5fcc5725956d847_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6ddb20313739819_0
 • /data/data/####/d771df9f95bdf1fe_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/d8e12ee8e92557b1_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da96ff9599c8ad50_0
 • /data/data/####/dab41f760712aa83_0
 • /data/data/####/dabe60a5c84018ee_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_1
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/df29368180c7b429_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e283fc333e90e276_0
 • /data/data/####/e28be8accc9b9a64_0
 • /data/data/####/e30de57075a86aec_0
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e9767c8b01d94457_0
 • /data/data/####/e98a297c76fd0bc0_0
 • /data/data/####/ea086e2a4e6e4caf_0
 • /data/data/####/ea56da302845a9ef_0
 • /data/data/####/eac6770594f25937_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_1
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ecacdb6b8749d885_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ed1e59d6e3822b29_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_1
 • /data/data/####/eea453bb9d2ed839_0
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_0
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_1
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_1
 • /data/data/####/f26704702001957a_0
 • /data/data/####/f2ad077e1b95174f_0
 • /data/data/####/f3a1581065fd08b1_0
 • /data/data/####/f4a7f662183dd5e5_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f58f62e6fea079ab_0
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f810de2bd0af4c45_0
 • /data/data/####/f894da1f503c062e_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f9bb0fc3279791ee_0
 • /data/data/####/fa19819468e67010_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fb49c2d227913418_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fbdb585f7a85d784_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff2efaac62bf01c5_0
 • /data/data/####/ff81bbc51563e841_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/jhNdCDW.dex
 • /data/data/####/jhNdCDW.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android