Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17188

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/00238a8e51d77ab0_0
 • /data/data/####/0117c4d4627d2769_0
 • /data/data/####/01d499bc2f69c353_0
 • /data/data/####/024657b2eafa53a1_0
 • /data/data/####/0270fadd792b01d1_0
 • /data/data/####/0401886efa468dc3_0
 • /data/data/####/047e0ae003260676_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/062da087c827f6f7_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/06f934983cde281d_0
 • /data/data/####/08432c035e27f3f3_0
 • /data/data/####/08459e286f7829ab_0
 • /data/data/####/0853930e9074e020_0
 • /data/data/####/0868dad820147b70_0
 • /data/data/####/08d46f1cedaff2fe_0
 • /data/data/####/09bf77b433e8dce6_0
 • /data/data/####/0a0c5dbca020227d_0 (deleted)
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0aa30231d51e3541_0
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0bc31332b7f89bbc_0 (deleted)
 • /data/data/####/0c47f56c5099d93a_0
 • /data/data/####/0ee18ba303ff4815_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/105664bfea6a1bad_0
 • /data/data/####/10b540e81355b00f_0
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/11636134c9ebf8c4_0 (deleted)
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/122d6e207a96b00a_0
 • /data/data/####/122f176efd4204e8_0
 • /data/data/####/12937cadb2308de7_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12e25b2140b207c5_0
 • /data/data/####/12fb214996c818c1_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13d950bb8f63a073_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/141317d322af7fb0_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14cc6c83ebafddaf_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/15f05ff7d4ad759f_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/182ce6cac5651960_0
 • /data/data/####/185bff48c96979e4_0
 • /data/data/####/1861f623c9c96050_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1aeb26d53fdf6cdf_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d77b9086c9c7808_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/20f8ee660cf3336e_0
 • /data/data/####/2117d7527ff2e554_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/22827138bab376e7_0 (deleted)
 • /data/data/####/23673bc92c13fbe3_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/23e7dbaa94cf027b_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/2634ee0ae2a31f33_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26806136e67759ad_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_1
 • /data/data/####/2717416396ba2624_0
 • /data/data/####/273cd67096ca9b71_0
 • /data/data/####/275bf31fc9174fb5_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/28a7c026df8ecfda_0
 • /data/data/####/28ec2d8842be25b3_0
 • /data/data/####/28f62e44512edc96_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2a95151305aed423_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2ae27119344d1f41_0
 • /data/data/####/2b03b7b05f2cc069_0
 • /data/data/####/2b200b6806fa405e_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2e7fb878855d57df_0 (deleted)
 • /data/data/####/2f32b3b367ee054c_0
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/3241a2abdc0d9e44_0
 • /data/data/####/32958eb166700d5e_0
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/335b05941506b140_0
 • /data/data/####/33beb7673d5eb395_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/345285701b3c74aa_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_1
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/355b84a63488b3d0_0
 • /data/data/####/35fb639df7a2cca8_0
 • /data/data/####/373b91ec79792ecc_0
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/37c4c8df92d952a6_0
 • /data/data/####/3865eaca178cf426_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/3982d33daeb8e041_0
 • /data/data/####/399c3317c31c8642_0
 • /data/data/####/3a140542c7237f9c_0
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3c3a28b337a2db7e_0
 • /data/data/####/3c92af5313de8180_0 (deleted)
 • /data/data/####/3d03bed5d4a317a8_0
 • /data/data/####/3d293fec38e19e33_0
 • /data/data/####/3d772c103e0dc867_0
 • /data/data/####/3dbd712cf966bffb_0
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3e6a5b4345802161_0 (deleted)
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f36508165932c17_0
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/3f9c592d9f7efa22_0
 • /data/data/####/3ffb769005f85fce_0
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_1
 • /data/data/####/40d081b8f335ab7d_0
 • /data/data/####/41492c80a610cd32_0
 • /data/data/####/4178ad3afa97e896_0
 • /data/data/####/4203a0a11f052e6d_0
 • /data/data/####/42382427c1ac7446_0
 • /data/data/####/4282d57dbebb1b47_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/4720d8cd208020a3_0 (deleted)
 • /data/data/####/473d41ca8d20f337_0
 • /data/data/####/474960683ca14002_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/486e493b8faebe47_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_1
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4a7d5b2e8e252c57_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_0
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4d64033f80c5e0a9_0 (deleted)
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e6d00427e2c2853_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fb3a298d0046c99_0
 • /data/data/####/507fb3328c67378d_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/5126303d73de4334_0
 • /data/data/####/514e9e0b3402c746_0
 • /data/data/####/515da17fb0db6dc2_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/550fa898b1aa05db_0
 • /data/data/####/557d7dfbeb9f98f8_0
 • /data/data/####/55b9395bc8e237f5_0
 • /data/data/####/56ac22cefa90c1a0_0 (deleted)
 • /data/data/####/56f802f343ffe37a_0
 • /data/data/####/578cc2bb1c7be1cf_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/5816f873679ee3ec_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/58e051b2d22a4145_0
 • /data/data/####/59ea4619-c00b-4ec4-bf22-ef000caaff13.dex
 • /data/data/####/59ea4619-c00b-4ec4-bf22-ef000caaff13.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/5a0bb955ee46f908_0
 • /data/data/####/5ad5155de91cec36_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b05853de8cc0b03_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5d348ec727e6d982_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/5ffb259b6f8a3d2a_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/604266e7d788468d_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/628bc57dc6522ec1_0
 • /data/data/####/62c69ebb7f61ba2e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6328d3131f2a06de_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/664e2183cdf6a7c8_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/6729743c492a8a12_0
 • /data/data/####/676d8eeb07d0e07b_0
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/6853ba00aac0ac95_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/69ed46df00befcbc_0
 • /data/data/####/6a360b5b303ca3da_0
 • /data/data/####/6a519a60016e4cd8_0
 • /data/data/####/6ac65083c48c2841_0
 • /data/data/####/6bc15b6a1820001f_0
 • /data/data/####/6c9fb81384f738c3_0 (deleted)
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6dbd08cace7f10df_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6e4bca30e71b89e8_0
 • /data/data/####/6e9884015643c39a_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fc2ab214b38e216_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/719511f96d521c07_0
 • /data/data/####/71a1178f8be3aa5e_0
 • /data/data/####/71ccc6b959ad23c3_0
 • /data/data/####/72cd4501977cab30_0
 • /data/data/####/72e649512b775c6c_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/731f4855cd62d098_0
 • /data/data/####/73f63c25a8b37a4d_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/774ea8505a109f6d_0
 • /data/data/####/776c5f86f28d2dae_0
 • /data/data/####/77cf9e7b4be00ae6_0
 • /data/data/####/7a5eceabd216faa0_0
 • /data/data/####/7ba3e9939538900c_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7bdba67f6a9a8ba6_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_0
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_1
 • /data/data/####/7c5d27073f907073_0
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7c727833a4faf048_0
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7cf7f895ef00b94b_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7dd12f6104beb42b_0 (deleted)
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7e769773a38f8c2e_0
 • /data/data/####/7f393186d71e2709_0
 • /data/data/####/7f54b1f4e2c30a67_0 (deleted)
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/8278f2ab08736140_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/83f6bb0bf9835770_0
 • /data/data/####/83ff2d589b6dbee0_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_1
 • /data/data/####/85cac60e33a8bcf7_0
 • /data/data/####/85e07d946d9b4bd4_0
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/878c550a4553fb85_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/8a4f672baffa4c03_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_1
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c4b981c4ca0f3d9_0
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8c8047b99ed90101_0
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8d15a5e6c9fc7d0a_0
 • /data/data/####/8d763ffb38fb9acd_0
 • /data/data/####/8d7bf343f414ba31_0
 • /data/data/####/8dcfdb43bdc6bc20_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/91f99f2985e7eade_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/92cbe3eb92ad9266_0
 • /data/data/####/932daaf3131a8313_0
 • /data/data/####/939df17af186a68c_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/945c6ea98edcf88f_0
 • /data/data/####/950946f11acb41e1_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9662ac23c7f2a32e_0
 • /data/data/####/96bb49608ee544ee_0
 • /data/data/####/97886369afec0b00_0
 • /data/data/####/98ae2e60fbdbc101_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/99f8202d5a1c0319_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9c1cb9f3fe3f10da_0
 • /data/data/####/9c5313fd976555cf_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/GemXJse.dex
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/UKMTNx.dex
 • /data/data/####/UKMTNx.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a0caed801a300fa5_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a15dc15cabe658a8_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2b023ae7cf91c8f_0
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_1
 • /data/data/####/a3f24a551e255452_0
 • /data/data/####/a44922c962a8cae1_0
 • /data/data/####/a47e0e64d04064f0_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5dd74a10e91ec4a_0
 • /data/data/####/a6bc557d82529d92_0 (deleted)
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a819fa98fdecc390_0 (deleted)
 • /data/data/####/a825aaedd7956434_0
 • /data/data/####/a8313d03059e3a19_0
 • /data/data/####/a8e654f8ffafe77b_0
 • /data/data/####/a926584e22a7bbd3_0
 • /data/data/####/a951b5669d9b2ccc_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/ab350a099a5fb693_0 (deleted)
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0 (deleted)
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s (deleted)
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/acb5c109341c6901_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/adeb655733e8ed37_0
 • /data/data/####/af3ecb04eb139bd8_0
 • /data/data/####/af561ccf93d5fe3a_0
 • /data/data/####/af6b0393796ab7d1_0
 • /data/data/####/b012f052e5c8655e_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_1
 • /data/data/####/b0c60a04f4f952b9_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b25e5346d9938a44_0
 • /data/data/####/b2b8782541ec9875_0
 • /data/data/####/b3901079ea1077ec_0
 • /data/data/####/b3e207bde6eba7f8_0
 • /data/data/####/b4eef6df3a94cb48_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5128f5780c2e08f_0
 • /data/data/####/b5515e8d05a1959c_0
 • /data/data/####/b6492cb596c08ab0_0
 • /data/data/####/b6b89c2a3070b887_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b895d57e3460980c_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b8de74d958316c70_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b95148b46e656954_0
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b964166932e576a4_0
 • /data/data/####/ba497004cfcec4ff_0
 • /data/data/####/baafc4ea1b0e3b5d_0
 • /data/data/####/bad36ec02516b867_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb15f9d051bf9850_0
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bec5eafc9af51afe_0
 • /data/data/####/bfe7d92b5b3c726a_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c08258d5f57f6942_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c323eba53079e07e_0
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c4c95a4a3476bfa9_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c57d3e084ce75478_0
 • /data/data/####/c5851a94d583aef5_0
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_0
 • /data/data/####/c79eff18c547cd87_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c88c783a5fd70a55_0
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb6c3f82b289e80f_0
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cbd80f82-09ea-40c9-a25f-60e045915f82.dex
 • /data/data/####/cbd80f82-09ea-40c9-a25f-60e045915f82.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/cbdf1187241b909f_0 (deleted)
 • /data/data/####/cc2fccb77b6dd2fc_0
 • /data/data/####/ce2f82c0d774da1c_0
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/ced3798c887e0b2b_0 (deleted)
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cf6c71653bc00398_0
 • /data/data/####/cf75ccfee9ae306a_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.cwcxmupcb_preferences.xml
 • /data/data/####/d01ebfbd31f4fcad_0
 • /data/data/####/d0738d80aa52ffa1_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1da459e01307c49_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d2cabb943f1abb50_0
 • /data/data/####/d2f5e6eed58e2d6d_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d443ca96d6aff725_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d60a0d388f1b1e9d_0 (deleted)
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d72a36ce-78ca-4e9b-9119-716de238be1a.dex
 • /data/data/####/d72a36ce-78ca-4e9b-9119-716de238be1a.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/dDspnUvT.dex
 • /data/data/####/dDspnUvT.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/dabe60a5c84018ee_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_1
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/de2158acd13c37f3_0
 • /data/data/####/debfcf2992c5c00e_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e133c9d2f43385bd_0 (deleted)
 • /data/data/####/e18e109193f6f72a_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e1cd55847a0fc023_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e283fc333e90e276_0
 • /data/data/####/e28be8accc9b9a64_0
 • /data/data/####/e2abbf2406c9c61a_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e9410ef8293c5c2b_0
 • /data/data/####/e9eadfef02fc820d_0
 • /data/data/####/ea086e2a4e6e4caf_0
 • /data/data/####/ea69e58fb9e17352_0
 • /data/data/####/eae158fb87a14316_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_1
 • /data/data/####/ebf8fad7c371ffce_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_1
 • /data/data/####/eea453bb9d2ed839_0
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_0
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_1
 • /data/data/####/eed92e1e4213043c_0
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_1
 • /data/data/####/efc7282980fa5b08_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_1
 • /data/data/####/f214e0e0577d2bcd_0
 • /data/data/####/f2ad077e1b95174f_0
 • /data/data/####/f4c18c6294a07176_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f58f62e6fea079ab_0
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f7c9f819cbb323b3_0
 • /data/data/####/f894da1f503c062e_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f94034ebc039a021_0
 • /data/data/####/fb49c2d227913418_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fbdb585f7a85d784_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fcfa41661bc54b31_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff81bbc51563e841_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android