Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17171

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.101:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/00238a8e51d77ab0_0
 • /data/data/####/006b3434833f9384_0
 • /data/data/####/00da7ed3191ff439_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/0117c4d4627d2769_0
 • /data/data/####/0197d9e3f4be0e44_0
 • /data/data/####/01d499bc2f69c353_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/0270fadd792b01d1_0
 • /data/data/####/02899b6ed9442361_0
 • /data/data/####/0328d609653911a0_0
 • /data/data/####/047e0ae003260676_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/062da087c827f6f7_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/06ef2bd580bbdf24_0 (deleted)
 • /data/data/####/06fbe21da53bcf46_0
 • /data/data/####/070423cfc5b3e95a_0
 • /data/data/####/08459e286f7829ab_0
 • /data/data/####/087cde5c5d1d418f_0
 • /data/data/####/08917a0b88d0f142_0
 • /data/data/####/08d46f1cedaff2fe_0
 • /data/data/####/08ebb08d0e8d2024_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0aa30231d51e3541_0
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0e75b2d412bb60a6_0
 • /data/data/####/0ee18ba303ff4815_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/0f23a2f1705765c4_0 (deleted)
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_1
 • /data/data/####/10b540e81355b00f_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_1
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/111b4d6e6a4fb8ed_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12fb9b08ec3652ad_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13d1b1587015c6b6_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13d950bb8f63a073_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/144a4fc60fc7bfb0_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14cc6c83ebafddaf_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/15f5884d9ad586bc_0
 • /data/data/####/15ff67d7f790617c_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/168ea52470f6acb1_0
 • /data/data/####/176e456ad06b8f5c_0
 • /data/data/####/18ac60a2f70217ff_0
 • /data/data/####/18b2224d6116098d_0
 • /data/data/####/18c0b3059e9a2cd3_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a1ef120be058aab_0
 • /data/data/####/1a83aa048ec187d4_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1aeb26d53fdf6cdf_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b6a6df9215c5f72_0
 • /data/data/####/1c5fd35dbc757da9_0
 • /data/data/####/1d31681f96e3c8eb_0
 • /data/data/####/1e5d7a667cae4c6e_0
 • /data/data/####/1f03c858cd5c189b_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/20284fccf2f0cd6e_0
 • /data/data/####/20f8ee660cf3336e_0
 • /data/data/####/216b358f5e8353a5_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/219937642c5998dd_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/23673bc92c13fbe3_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24c6b074afe5f7b0_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/25412f4cb6c2205f_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/255c6f2da743cdc0_0
 • /data/data/####/25f3463e1c2b5718_0
 • /data/data/####/2634ee0ae2a31f33_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_0
 • /data/data/####/26869e0c35f1a120_1
 • /data/data/####/273cd67096ca9b71_0
 • /data/data/####/275bf31fc9174fb5_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/28108a05fbb7d573_0
 • /data/data/####/28f62e44512edc96_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2a95151305aed423_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2b03b7b05f2cc069_0
 • /data/data/####/2b15b8a09788bd54_0
 • /data/data/####/2b5df817a62f29fd_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d2900ab256ce573_0
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/32107d13bd3f33f4_0
 • /data/data/####/329826c457f4f130_0
 • /data/data/####/32aa9883fd21d4cf_0 (deleted)
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/335b05941506b140_0
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/343c65bcd4dddd5b_0
 • /data/data/####/345285701b3c74aa_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_0
 • /data/data/####/34a522e70ffed0e5_1
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/355b84a63488b3d0_0
 • /data/data/####/35fb639df7a2cca8_0
 • /data/data/####/3610e95e29d16a1e_0
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/37c4c8df92d952a6_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/389a3648e9598e8d_0 (deleted)
 • /data/data/####/38b3b93027851572_0
 • /data/data/####/3a140542c7237f9c_0
 • /data/data/####/3b10ccc4c338aadf_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_1
 • /data/data/####/3c3a28b337a2db7e_0
 • /data/data/####/3d293fec38e19e33_0
 • /data/data/####/3d772c103e0dc867_0
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3e661af06655cb22_0 (deleted)
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_1
 • /data/data/####/3f36508165932c17_0
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/3f9c592d9f7efa22_0
 • /data/data/####/3ffb769005f85fce_0
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_0
 • /data/data/####/404fca90fcc8b83f_1
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/41201213438aae6d_0
 • /data/data/####/41492c80a610cd32_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/41e91095cd7e4f9f_0
 • /data/data/####/4203a0a11f052e6d_0
 • /data/data/####/42f6b661ebc929f4_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45f21be55d998367_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/474960683ca14002_0
 • /data/data/####/4760f070e097b306_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_0
 • /data/data/####/48ae36a8f404fed4_1
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4a357a4ae2ed8d38_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_0
 • /data/data/####/4ce1ab0580d20077_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fb3a298d0046c99_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/5126303d73de4334_0
 • /data/data/####/514e9e0b3402c746_0
 • /data/data/####/515da17fb0db6dc2_0
 • /data/data/####/51c03a86af60e5c7_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/550fa898b1aa05db_0
 • /data/data/####/5571a526ba1a4974_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/566e470e01f892d5_0
 • /data/data/####/56f802f343ffe37a_0
 • /data/data/####/578cc2bb1c7be1cf_0
 • /data/data/####/57c3b7d661f7f31a_0 (deleted)
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/587e74e602cff877_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_1
 • /data/data/####/5a0bb955ee46f908_0
 • /data/data/####/5a173000a61580c5_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5ad5155de91cec36_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5bd9bb61c199c6c2_0
 • /data/data/####/5c599f4a04756482_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5c8124f6b842cc52_0
 • /data/data/####/5c8124f6b842cc52_1
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5cdc2048bff63a2e_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5e0938991732e2a8_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_1
 • /data/data/####/5e8285f970616ba5_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_1
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/604266e7d788468d_0
 • /data/data/####/60639ce8b8e958a7_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/609cd5bff0a7875d_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/629969b8324f8e54_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63d9ce14bd2a3609_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64722d20dd9b8059_0
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/654290ce490fcb85_0
 • /data/data/####/65ca9e7b885b6026_0
 • /data/data/####/66401b0c20b0e3a0_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/67355e2fc38574fa_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/6900f6f3c0f78c07_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_1
 • /data/data/####/69958cd4236c3ce4_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/69dbd3dbfd13959d_0
 • /data/data/####/69dbd3dbfd13959d_1
 • /data/data/####/69fcefa0219dbad7_0
 • /data/data/####/6bde47df3a00bbfe_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6ca8e75da5747077_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6f3984c616b118c9_0 (deleted)
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/7054b56eb5326142_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/7147df6c4bfeee2e_0
 • /data/data/####/71795e1fc4b0df1e_0
 • /data/data/####/719511f96d521c07_0
 • /data/data/####/71c2183068bec3ee_0
 • /data/data/####/71ccc6b959ad23c3_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_1
 • /data/data/####/727747f0b42f9040_0 (deleted)
 • /data/data/####/72cd4501977cab30_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/730fdb9d1674c253_0
 • /data/data/####/731f4855cd62d098_0
 • /data/data/####/734d2af81bb6030d_0
 • /data/data/####/7387a061ad84992e_0
 • /data/data/####/7484b032cdee0e87_0
 • /data/data/####/7521762219bdc743_0
 • /data/data/####/75e46a93df8d7816_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/75fff9f4906ad7b7_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/77cecf304b7bd76a_0
 • /data/data/####/7857e1f70dfdf631_0
 • /data/data/####/791fd19469095f3f_0
 • /data/data/####/795c6b929c324516_0 (deleted)
 • /data/data/####/79aa09e86b94dcf9_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a5eceabd216faa0_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7b4b8965cd098485_0 (deleted)
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_0
 • /data/data/####/7c5958a416dea722_1
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_1
 • /data/data/####/7cd00974c5d6d873_0
 • /data/data/####/7cf7f895ef00b94b_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7dac69fb6abee99e_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7e769773a38f8c2e_0
 • /data/data/####/810e5cdf8e5d2d41_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/826446ab9e739a73_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/83f6bb0bf9835770_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_0
 • /data/data/####/855d7a104d58c708_1
 • /data/data/####/85cac60e33a8bcf7_0
 • /data/data/####/85e07d946d9b4bd4_0
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/86a6e9a2df18aeae_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88af03779cec9b30_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/89121e20b9698d08_0
 • /data/data/####/89386263a2d1d179_0 (deleted)
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/89964467ed2a6283_0
 • /data/data/####/8a4f672baffa4c03_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_0
 • /data/data/####/8a4f8ebcbacadc6b_1
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_1
 • /data/data/####/8c2ae296c491af3f_0
 • /data/data/####/8c5db5889d70b68d_0 (deleted)
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8c8047b99ed90101_0
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8db8ef6f042ea924_0
 • /data/data/####/8dcfdb43bdc6bc20_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_1
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8e745a5deaafb374_0
 • /data/data/####/8ec19d16881d90ca_0
 • /data/data/####/8ee312de0e400c67_0
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8fcc900296f7d6a3_0
 • /data/data/####/9031303831ad7b2b_0
 • /data/data/####/913e556374075ac5_0
 • /data/data/####/917c0dc0b619ae04_0
 • /data/data/####/91b0c31e0be65530_0
 • /data/data/####/923a95f8612d658f_0
 • /data/data/####/92981146dce670c9_0
 • /data/data/####/92cbe3eb92ad9266_0
 • /data/data/####/93a78e2022ab7c5f_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/950946f11acb41e1_0
 • /data/data/####/95b77c950e22c7a6_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/961bdbab5be55ede_0
 • /data/data/####/9662ac23c7f2a32e_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/97886369afec0b00_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_1
 • /data/data/####/983d931d7a653552_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/99e1d7f70792b254_0
 • /data/data/####/9a88a6dcc268050a_0
 • /data/data/####/9aa94c6f444426b7_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9afc50d78b5a8ebe_0
 • /data/data/####/9c5313fd976555cf_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9dbff11187e8108c_0
 • /data/data/####/9e635611ec969e75_0
 • /data/data/####/9ede23966dfb7935_0 (deleted)
 • /data/data/####/9f075ac9f9197c52_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/ZiqXg.dex
 • /data/data/####/ZiqXg.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a136137dcc3a33f7_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1aa00fead98d75c_0 (deleted)
 • /data/data/####/a1c50fb91d9cc9f7_0
 • /data/data/####/a1de6a4ab6f56e95_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2b023ae7cf91c8f_0
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_0
 • /data/data/####/a3f1ff315e7db11a_1
 • /data/data/####/a3f24a551e255452_0
 • /data/data/####/a4156aa71168bfae_0
 • /data/data/####/a438a993a2b2b5dd_0 (deleted)
 • /data/data/####/a44922c962a8cae1_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a539868c2c9adfcb_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5dd74a10e91ec4a_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a85d25c6112d9fda_0 (deleted)
 • /data/data/####/a926584e22a7bbd3_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f229848c1f9f23_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/ac973ee7b6d8febe_0
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/acb5c109341c6901_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3ecb04eb139bd8_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_1
 • /data/data/####/b003b3d4d04019d6_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_0
 • /data/data/####/b0705fdc5a27d44f_1
 • /data/data/####/b0c60a04f4f952b9_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b14808a180c50e2e_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2b45069752caa03_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_1
 • /data/data/####/b3fea546deedc979_0
 • /data/data/####/b4eef6df3a94cb48_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5128f5780c2e08f_0
 • /data/data/####/b5d571bcf26b1598_0
 • /data/data/####/b7044a9fdd8524ef_0
 • /data/data/####/b7346257d22df8f9_0
 • /data/data/####/b800024aa670ad6d_0 (deleted)
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b8b3ce37a6f55feb_0
 • /data/data/####/b8de74d958316c70_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b90b75d1f5746cb8_0
 • /data/data/####/b917e1bda1f88a7a_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b95148b46e656954_0
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b992fd8ea483b187_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba497004cfcec4ff_0
 • /data/data/####/baafc4ea1b0e3b5d_0
 • /data/data/####/bad36ec02516b867_0
 • /data/data/####/bb15f9d051bf9850_0
 • /data/data/####/bb3c7cfcfa860f3e_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bb6dbee5922ee14d_0
 • /data/data/####/bb9b5423852ee814_0
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bc157e730f3bd184_0
 • /data/data/####/bcaad22cd8953116_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be12c253073e3b40_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/bf70cc938786ec6d_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c05dbbd8067dce6b_0
 • /data/data/####/c0dd57aa85e05435_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c1f29515af696cd3_0
 • /data/data/####/c266ea00fa3764b9_0
 • /data/data/####/c323eba53079e07e_0
 • /data/data/####/c34f16d3646a4b13_0
 • /data/data/####/c36352d7d8250758_0
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c3dc9a0da1447a4b_0 (deleted)
 • /data/data/####/c3e8ba353bea5015_0
 • /data/data/####/c433ab12aa084f9a_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c4d7296ddb95928d_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c5667f8908894281_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6e848954fa4816b_0
 • /data/data/####/c6ef9e66cab1ff9c_0
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_1
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/ca8dfc3a853091da_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/ccb1918df5c1ed67_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccd4e659f352f663_0
 • /data/data/####/cd4ada075d0e9822_0
 • /data/data/####/cdd3a7d2fb32249c_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce26f43ffb6b308e_0
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/ce5680518ad1d392_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/com.wxlsyb_preferences.xml
 • /data/data/####/d0738d80aa52ffa1_0
 • /data/data/####/d0a74471951bdf1d_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d1da459e01307c49_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_1
 • /data/data/####/d2cabb943f1abb50_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d3cc98f208258776_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d5a5a745ea0506b5_0
 • /data/data/####/d5d654b69620d846_0
 • /data/data/####/d62a6013ffaabc56_0
 • /data/data/####/d64c6d9c3848559e_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d771df9f95bdf1fe_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da96ff9599c8ad50_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_0
 • /data/data/####/db10a687dc779be0_1
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd37588cd3c72176_0
 • /data/data/####/de2158acd13c37f3_0
 • /data/data/####/debfcf2992c5c00e_0
 • /data/data/####/df29368180c7b429_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e1cd55847a0fc023_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e390105b29957971_0
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e9410ef8293c5c2b_0
 • /data/data/####/e9767c8b01d94457_0
 • /data/data/####/eac6770594f25937_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_0
 • /data/data/####/eb00d06a265ea773_1
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ebf8fad7c371ffce_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ecacdb6b8749d885_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ed1e59d6e3822b29_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/ee1e28a9b2d0db2d_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_0
 • /data/data/####/ee49e188b9f930d9_1
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_0
 • /data/data/####/eed091e9fc853d23_1
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_0
 • /data/data/####/efba7f119d0c2ad1_1
 • /data/data/####/efc7282980fa5b08_0
 • /data/data/####/efca0f5fae8e9209_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_0
 • /data/data/####/f1cd06b84aeb5690_1
 • /data/data/####/f214e0e0577d2bcd_0
 • /data/data/####/f26704702001957a_0
 • /data/data/####/f2ad077e1b95174f_0
 • /data/data/####/f31953870ca4d830_0
 • /data/data/####/f3a1581065fd08b1_0
 • /data/data/####/f4a7f662183dd5e5_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f625ade6242b3044_0 (deleted)
 • /data/data/####/f7c9f819cbb323b3_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f9146ecde2d86bd8_0
 • /data/data/####/f94034ebc039a021_0
 • /data/data/####/fBcMWpB.dex
 • /data/data/####/fBcMWpB.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/faf95043d1de6e49_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fd0dc7f4fb4b9836_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff1a6e91e4057342_0 (deleted)
 • /data/data/####/ff2efaac62bf01c5_0
 • /data/data/####/gWAZZ.dex
 • /data/data/####/gWAZZ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/pOnKTz.dex
 • /data/data/####/pOnKTz.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android