Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17166

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.161.101:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/00da7ed3191ff439_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/070423cfc5b3e95a_0
 • /data/data/####/0759315568ead34c_0
 • /data/data/####/07e7f495ec7d85ce_0
 • /data/data/####/08803c7f485c59d7_0
 • /data/data/####/08917a0b88d0f142_0
 • /data/data/####/08ebb08d0e8d2024_0
 • /data/data/####/097321bc543faaf4_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0aa30231d51e3541_0
 • /data/data/####/0aa6b0fb2ffb75b9_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0d20569c895efed1_0
 • /data/data/####/0e75b2d412bb60a6_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_0
 • /data/data/####/0f6839ece9dffc14_1
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_0
 • /data/data/####/10bc5fde25b94ed1_1
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/123f6019b0174e56_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/130dddad0d62fc8a_0
 • /data/data/####/138d35b607755729_0
 • /data/data/####/13d1b1587015c6b6_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/14cc6c83ebafddaf_0
 • /data/data/####/15bdf06e83e99b40_0
 • /data/data/####/15ff67d7f790617c_0
 • /data/data/####/160c9ca1caafd1ec_0
 • /data/data/####/168ea52470f6acb1_0
 • /data/data/####/16ffb54ebf135c18_0
 • /data/data/####/176e456ad06b8f5c_0
 • /data/data/####/18ac60a2f70217ff_0
 • /data/data/####/18b2224d6116098d_0
 • /data/data/####/18c0b3059e9a2cd3_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a1ef120be058aab_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1ad6aae8f8db4756_0
 • /data/data/####/1b6a6df9215c5f72_0
 • /data/data/####/1c60a9bf13a2f848_0
 • /data/data/####/1d31681f96e3c8eb_0
 • /data/data/####/1d5f0668257fcf0a_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1f03c858cd5c189b_0
 • /data/data/####/1fdfdf9572a4e8c4_0
 • /data/data/####/20284fccf2f0cd6e_0
 • /data/data/####/216b358f5e8353a5_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/219937642c5998dd_0
 • /data/data/####/22838d66f5d04304_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/23e289af64782805_0
 • /data/data/####/2486728d35475437_0 (deleted)
 • /data/data/####/24c6b074afe5f7b0_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/255c6f2da743cdc0_0
 • /data/data/####/259c6a5011c8e847_0 (deleted)
 • /data/data/####/25f3463e1c2b5718_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/273cd67096ca9b71_0
 • /data/data/####/28a7c026df8ecfda_0
 • /data/data/####/28ec2d8842be25b3_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2a0cd6964d33d29b_0
 • /data/data/####/2b5df817a62f29fd_0
 • /data/data/####/2c1cafad77809346_0
 • /data/data/####/2cbfd0c6a7522ba8_0 (deleted)
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d2900ab256ce573_0
 • /data/data/####/2d52ecb52ad76875_0
 • /data/data/####/2e8f0891eb7e3f41_0 (deleted)
 • /data/data/####/2fda5148bf103b6c_0
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/32107d13bd3f33f4_0
 • /data/data/####/3241a2abdc0d9e44_0
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/343c65bcd4dddd5b_0
 • /data/data/####/345285701b3c74aa_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/3610e95e29d16a1e_0
 • /data/data/####/3639dfcdb38fa620_0
 • /data/data/####/37c4c8df92d952a6_0
 • /data/data/####/38b3b93027851572_0
 • /data/data/####/3982d33daeb8e041_0
 • /data/data/####/3b10ccc4c338aadf_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_0
 • /data/data/####/3b1161fbeeb3a923_1
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3cbd980319d3ddf6_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3d73325b5750b8bb_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_0
 • /data/data/####/3f27d1ba04e742c8_1
 • /data/data/####/3ffb769005f85fce_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/41201213438aae6d_0
 • /data/data/####/43a8c7ab83a4cc6d_0 (deleted)
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/4481699d00a5de94_0
 • /data/data/####/45817fceb60eb987_0 (deleted)
 • /data/data/####/45f21be55d998367_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/46a1a0a60c5b0890_0
 • /data/data/####/471ed88e4effab76_0
 • /data/data/####/48767bd50f96f619_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/4a357a4ae2ed8d38_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4caf519a815c5488_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/51c03a86af60e5c7_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/54d69d165eaee047_0
 • /data/data/####/5571a526ba1a4974_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/566e470e01f892d5_0
 • /data/data/####/5677d4eb4be95f0b_0 (deleted)
 • /data/data/####/56f802f343ffe37a_0
 • /data/data/####/587e74e602cff877_0
 • /data/data/####/588056b1f3e10161_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_0
 • /data/data/####/58b3696069218ba2_1
 • /data/data/####/597c7504dfdf291b_0
 • /data/data/####/59f8385b031ae421_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5b05853de8cc0b03_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5c599f4a04756482_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5cdc2048bff63a2e_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5e0938991732e2a8_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_0
 • /data/data/####/5e2d132b97d8b30c_1
 • /data/data/####/5e8285f970616ba5_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_0
 • /data/data/####/5ea3f638f586fc71_1
 • /data/data/####/5ed80b20312da28e_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/60639ce8b8e958a7_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/609cd5bff0a7875d_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/630683e6b760e0e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/63d9ce14bd2a3609_0
 • /data/data/####/63e649c4a844e976_0
 • /data/data/####/64dee11fd10c69f1_0
 • /data/data/####/65415f216dad930a_0
 • /data/data/####/66d65c0f8548ebe9_0
 • /data/data/####/67ee89322a4e404e_0
 • /data/data/####/68986941fc82c5b4_0
 • /data/data/####/68d7e2986731e026_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_0
 • /data/data/####/69486c4ed23340f8_1
 • /data/data/####/6a72b2c12acebb64_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6ca8e75da5747077_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6e63164c8fc7d865_0
 • /data/data/####/6e9884015643c39a_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/7054b56eb5326142_0
 • /data/data/####/70983512aa0c5f6e_0
 • /data/data/####/7147df6c4bfeee2e_0
 • /data/data/####/718da43d1c70041f_0
 • /data/data/####/719cb27bbbe7b499_0
 • /data/data/####/71a1178f8be3aa5e_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_0
 • /data/data/####/723081c927855ab5_1
 • /data/data/####/7262016a0d4dbcc4_0
 • /data/data/####/731c6a868b1d78d7_0
 • /data/data/####/735b5e776fbd4df2_0
 • /data/data/####/7427c65ec6d15b71_0 (deleted)
 • /data/data/####/7521762219bdc743_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/75e46a93df8d7816_0
 • /data/data/####/75fff9f4906ad7b7_0
 • /data/data/####/77cecf304b7bd76a_0
 • /data/data/####/7857e1f70dfdf631_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c349865d642f199_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_0
 • /data/data/####/7cc3d677738ca555_1
 • /data/data/####/7cf7f895ef00b94b_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7dac69fb6abee99e_0
 • /data/data/####/7de58db8897f4708_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e7502214ad2755b_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7f46a46534057bb9_0
 • /data/data/####/8076aef712b8232e_0
 • /data/data/####/810e5cdf8e5d2d41_0
 • /data/data/####/834be64ecc5fe148_0
 • /data/data/####/85678c6df50718b8_0
 • /data/data/####/86a6e9a2df18aeae_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/88535fd7d702998f_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/88fa610ad74a0f38_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/8a5d930b1c81ed82_0
 • /data/data/####/8a7b7cd8986b8d74_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_0
 • /data/data/####/8ac7579fd0e7bbe5_1
 • /data/data/####/8ac903afa3c4dac5_0
 • /data/data/####/8acfcc8e0db184df_0
 • /data/data/####/8c2ae296c491af3f_0
 • /data/data/####/8c4b981c4ca0f3d9_0
 • /data/data/####/8d3f7901fa10db79_0
 • /data/data/####/8db8ef6f042ea924_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_0
 • /data/data/####/8dee5a0db80318e8_1
 • /data/data/####/8e745a5deaafb374_0
 • /data/data/####/8ec19d16881d90ca_0
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f0116100b43ac4e_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8fcc900296f7d6a3_0
 • /data/data/####/906e73bf9e2f2a4b_0
 • /data/data/####/908453dcb293a025_0
 • /data/data/####/911f58b438c98199_0
 • /data/data/####/913e556374075ac5_0
 • /data/data/####/917c0dc0b619ae04_0
 • /data/data/####/91b0c31e0be65530_0
 • /data/data/####/92981146dce670c9_0
 • /data/data/####/92cbe3eb92ad9266_0
 • /data/data/####/93240e811fc3997e_0
 • /data/data/####/93702e079a5a9486_0
 • /data/data/####/93a78e2022ab7c5f_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/95b77c950e22c7a6_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/961bdbab5be55ede_0
 • /data/data/####/969f4aff55d97727_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/98035feb8dc60e2b_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_0
 • /data/data/####/980a8279402097a6_1
 • /data/data/####/983d931d7a653552_0
 • /data/data/####/990aca84feaa9ef9_0
 • /data/data/####/991311957b842bdf_0
 • /data/data/####/993ef5e96d789e71_0
 • /data/data/####/99e1d7f70792b254_0
 • /data/data/####/9a6002544afdb035_0
 • /data/data/####/9a88a6dcc268050a_0
 • /data/data/####/9aa94c6f444426b7_0
 • /data/data/####/9afc50d78b5a8ebe_0
 • /data/data/####/9b69bd391f787141_0
 • /data/data/####/9ccd1997e16007cd_0
 • /data/data/####/9dbff11187e8108c_0
 • /data/data/####/9e34b6b74befeb40_0
 • /data/data/####/9e635611ec969e75_0
 • /data/data/####/9f075ac9f9197c52_0
 • /data/data/####/9f21501caf35ec5b_0 (deleted)
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/TyZJXCUxF.dex
 • /data/data/####/TyZJXCUxF.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/UXNWDbg.dex
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0e3f4e8c2461ae8_0
 • /data/data/####/a136137dcc3a33f7_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c50fb91d9cc9f7_0
 • /data/data/####/a1de6a4ab6f56e95_0
 • /data/data/####/a26ff7ebf65711a2_0
 • /data/data/####/a2863cd1c6f9e079_0 (deleted)
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a37d441230fc439f_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a4156aa71168bfae_0
 • /data/data/####/a4db8df6c46a3e8b_0
 • /data/data/####/a6c2a77691ce81a2_0
 • /data/data/####/a8da9ab591f2bcdc_0
 • /data/data/####/a9466268065a6d72_0 (deleted)
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa164e2b7cfa8203_0
 • /data/data/####/aa5df7fb40ad2b8e_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac973ee7b6d8febe_0
 • /data/data/####/acb4c9784df79aac_0 (deleted)
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/adeb655733e8ed37_0
 • /data/data/####/ae2a9887724b9c08_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aeb690de08212d6d_0 (deleted)
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_0
 • /data/data/####/af55b66b2853a8e2_1
 • /data/data/####/af561ccf93d5fe3a_0
 • /data/data/####/b003b3d4d04019d6_0
 • /data/data/####/b03acc385ffbeaf8_0
 • /data/data/####/b0c60a04f4f952b9_0
 • /data/data/####/b14808a180c50e2e_0
 • /data/data/####/b19ef66cd7c405b7_0
 • /data/data/####/b2b45069752caa03_0
 • /data/data/####/b337fc22439c2dbf_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_0
 • /data/data/####/b358cc45980fb473_1
 • /data/data/####/b3fea546deedc979_0
 • /data/data/####/b42103ed214ebe86_0 (deleted)
 • /data/data/####/b4d55937d2b947cd_0
 • /data/data/####/b5d571bcf26b1598_0
 • /data/data/####/b6873d5e91db1a82_0
 • /data/data/####/b6f52f2db23cd866_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b8188f6149a6441b_0
 • /data/data/####/b84eab1fcd57fa91_0
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b8d890109701b29f_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b90b75d1f5746cb8_0
 • /data/data/####/b917e1bda1f88a7a_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb3c7cfcfa860f3e_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bb9b5423852ee814_0
 • /data/data/####/bb9d26a77b698eb9_0
 • /data/data/####/bc157e730f3bd184_0
 • /data/data/####/bcaad22cd8953116_0
 • /data/data/####/bcc9a3e6684f6d10_0
 • /data/data/####/bceec9c7fa9ed778_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bda6d8b9d1d5892a_0
 • /data/data/####/be12c253073e3b40_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/beBXc.dex
 • /data/data/####/beBXc.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/bf3c59600da39618_0
 • /data/data/####/bf70cc938786ec6d_0
 • /data/data/####/bfd453e687717cf8_0
 • /data/data/####/c05dbbd8067dce6b_0
 • /data/data/####/c0b516bcb92954e9_0 (deleted)
 • /data/data/####/c0dd57aa85e05435_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c36352d7d8250758_0
 • /data/data/####/c3947a5c8488dac7_0
 • /data/data/####/c436505a0b2cd181_0
 • /data/data/####/c4a27f43ba3860ac_0
 • /data/data/####/c4c95a4a3476bfa9_0
 • /data/data/####/c4d7296ddb95928d_0
 • /data/data/####/c5667f8908894281_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6e848954fa4816b_0
 • /data/data/####/c6ef9e66cab1ff9c_0
 • /data/data/####/c6f2b2b5a02ce0df_0
 • /data/data/####/c704fe4e6415e91a_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_0
 • /data/data/####/c78cf62a88606672_1
 • /data/data/####/ca8dfc3a853091da_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cc4c27a454ff1e6a_0
 • /data/data/####/ccb1918df5c1ed67_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cdd3a7d2fb32249c_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce26f43ffb6b308e_0
 • /data/data/####/ce4842dd5125338e_0
 • /data/data/####/ce5680518ad1d392_0
 • /data/data/####/ce63082b69204846_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.fniyc_preferences.xml
 • /data/data/####/d0a74471951bdf1d_0
 • /data/data/####/d18b51355b7c77dd_0 (deleted)
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_0
 • /data/data/####/d286997a9a59b888_1
 • /data/data/####/d2b20278f156e61a_0
 • /data/data/####/d3593c30fe553d7e_0
 • /data/data/####/d46955eedeb631bd_0 (deleted)
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d4ff65941fd192a3_0
 • /data/data/####/d5d654b69620d846_0
 • /data/data/####/d5fcc5725956d847_0
 • /data/data/####/d62a6013ffaabc56_0
 • /data/data/####/d66e117d7163fb7f_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d771df9f95bdf1fe_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d966c67ca6f9a994_0 (deleted)
 • /data/data/####/d9d6fc059daab9e3_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da96ff9599c8ad50_0
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/df2140f869d21d02_0
 • /data/data/####/df29368180c7b429_0
 • /data/data/####/df6d1f480b94f841_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e2c2b0a3cbf0c677_0
 • /data/data/####/e390105b29957971_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e6da4a2e67424570_0
 • /data/data/####/e74026a43bc75cbe_0
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e9767c8b01d94457_0
 • /data/data/####/e98a297c76fd0bc0_0
 • /data/data/####/eac6770594f25937_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ec0a0e0113240321_0 (deleted)
 • /data/data/####/ecacdb6b8749d885_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed1e59d6e3822b29_0
 • /data/data/####/ef6a61e87cdd3471_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0b920685a39e863_0
 • /data/data/####/f1ed7ff4dd2d2131_0
 • /data/data/####/f26704702001957a_0
 • /data/data/####/f28346ea19d3daab_0
 • /data/data/####/f2ab4059d4bd03c9_0
 • /data/data/####/f4a7f662183dd5e5_0
 • /data/data/####/f5d607b3856de760_0
 • /data/data/####/f5eaa762420328be_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60af6ce45522b89_0
 • /data/data/####/f6dfbab6e0e84112_0
 • /data/data/####/f7c9f819cbb323b3_0
 • /data/data/####/f8e3a0b28bd76069_0
 • /data/data/####/f94cf0ef6620e077_0
 • /data/data/####/f9bb0fc3279791ee_0
 • /data/data/####/fa19819468e67010_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/faf95043d1de6e49_0
 • /data/data/####/fcd030f00dbbc58f_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd0dc7f4fb4b9836_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fd9b8611100ca8c7_0
 • /data/data/####/fe424b794bd9d633_0
 • /data/data/####/fe438cb41b53b695_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff2efaac62bf01c5_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/xKKHt.dex
 • /data/data/####/xKKHt.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android