Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17004

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-06

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.251.1.95:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.221.95:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.251.1.95:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.139:443
 • TCP(TLS/1.2) connect####.gst####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/00da7ed3191ff439_0
 • /data/data/####/01c45a3e29354ba5_0
 • /data/data/####/0217504c313d0efd_0
 • /data/data/####/025306e2a3437950_0
 • /data/data/####/026d3b2b13cb3d79_0
 • /data/data/####/04371df229dfafb8_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/04ae9c3835d12b1c_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/059785ce72634c26_0
 • /data/data/####/05a7087ec0c36c81_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/069f6b2f696df326_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/07bb39f9c57b9545_0
 • /data/data/####/0840f5cefbe6e9cd_0
 • /data/data/####/084398324ccfe227_0
 • /data/data/####/0876d3a9-1396-4935-8b91-cc3f4d151ddd.dex
 • /data/data/####/0876d3a9-1396-4935-8b91-cc3f4d151ddd.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/09b22d023ecc779f_0 (deleted)
 • /data/data/####/09b82d067ffdcc1e_0
 • /data/data/####/09d0084e76424ead_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0a97bc168accc90f_0
 • /data/data/####/0b0cbb0326fb3546_0
 • /data/data/####/0b0cbb0326fb3546_1
 • /data/data/####/0b2c7dc6c5680e2d_0 (deleted)
 • /data/data/####/0bf969ff1d266354_0
 • /data/data/####/0c1ec2bcaa30ced6_0
 • /data/data/####/0e75b2d412bb60a6_0
 • /data/data/####/0f52d00cbbe64bbe_0
 • /data/data/####/0fd4bc86ad6ce4e6_0
 • /data/data/####/11044376c468ff7e_0
 • /data/data/####/11635f02c5c7ae62_0
 • /data/data/####/124f557773e72273_0
 • /data/data/####/12a3d3f163ca088a_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1427e4a75ac91889_0
 • /data/data/####/14d6b931c01656cb_0
 • /data/data/####/15bdf02931ba5dea_0
 • /data/data/####/17a0dec218616a80_0
 • /data/data/####/17db98747ef8c341_0
 • /data/data/####/185f22188b4b39ab_0
 • /data/data/####/18b2224d6116098d_0
 • /data/data/####/18c0b3059e9a2cd3_0
 • /data/data/####/18f20231e05e26d2_0
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1a81e8043053269f_0
 • /data/data/####/1b6a6df9215c5f72_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1ce5621e7ed3a363_0
 • /data/data/####/1d133919fb207359_0
 • /data/data/####/1ecb37eaafc8cd4c_0
 • /data/data/####/1ecc6c5ad58fef2a_0
 • /data/data/####/1f03c858cd5c189b_0
 • /data/data/####/20d1c3171eb1b46e_0
 • /data/data/####/2228d59b04e44a65_0
 • /data/data/####/2228df6dce57cccf_0 (deleted)
 • /data/data/####/2498a9d36c6b8cd5_0
 • /data/data/####/2498a9d36c6b8cd5_1
 • /data/data/####/25505e1e1507d612_0 (deleted)
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/2773f20389eb53c9_0
 • /data/data/####/279f8a574a17abbd_0
 • /data/data/####/27c0fc6bb76ae508_0
 • /data/data/####/27d840aa5563f25e_0
 • /data/data/####/27ea2d5078c978eb_0
 • /data/data/####/285105df0903b43d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29c644c0f8302890_0
 • /data/data/####/2a81ca31fac624d6_0
 • /data/data/####/2ac3fde99761e1c4_0
 • /data/data/####/2aee642222e7918e_0
 • /data/data/####/2b215174137c4ad5_0
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2bfa8b1987477735_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d4b2972a9caee53_0
 • /data/data/####/2f2db5b90139600a_0
 • /data/data/####/2f310c7fababf426_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/30766b40789c72b4_0
 • /data/data/####/30766b40789c72b4_1
 • /data/data/####/30d2db6fb09b1b72_0
 • /data/data/####/310944a3b1f90fef_0 (deleted)
 • /data/data/####/31580b7835c8f866_0
 • /data/data/####/31840f3902fb08df_0 (deleted)
 • /data/data/####/32107d13bd3f33f4_0
 • /data/data/####/3273d3198ab9d392_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/32d5fd0cb6bc7ee1_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/33eef44b085e4934_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/343c65bcd4dddd5b_0
 • /data/data/####/34919071f44733ab_0
 • /data/data/####/3610e95e29d16a1e_0
 • /data/data/####/36184151cdbf18ef_0
 • /data/data/####/36b163effb37148d_0
 • /data/data/####/37030e1e7dbeda67_0
 • /data/data/####/379348817aae863a_0
 • /data/data/####/37b96bcb7a4a94b9_0
 • /data/data/####/38a714bfaa8e7607_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/397841ada582a1a9_0
 • /data/data/####/398b5ee768bc71f2_0
 • /data/data/####/3a3cc08606991f5b_0
 • /data/data/####/3c49d3d9d316199a_0
 • /data/data/####/3c4a1a6ec5cad227_0
 • /data/data/####/3cc0949a5a8fd8b1_0
 • /data/data/####/3cd476bbda065976_0
 • /data/data/####/3ddbf47bc018fb1d_0
 • /data/data/####/3e3d55e9ccc81f79_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f5609459144103e_0
 • /data/data/####/3f759c56cb16b1c2_0
 • /data/data/####/3fd942525dbae422_0
 • /data/data/####/3fd942525dbae422_1
 • /data/data/####/4003f5c51a5b9422_0
 • /data/data/####/41b35b725e64e38d_0
 • /data/data/####/42cc29b8d6727900_0
 • /data/data/####/43781d3eb905851e_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/43e8241dfee121c7_0
 • /data/data/####/450bd851ebc3997d_0
 • /data/data/####/45b061390775d922_0
 • /data/data/####/45f6c7024c5eb668_0
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/4657f35ab0df8b1e_0
 • /data/data/####/4657f35ab0df8b1e_1
 • /data/data/####/46da74d1dfbb4084_0
 • /data/data/####/47894a5b6d6632d2_0
 • /data/data/####/479a95bfa74a4417_0
 • /data/data/####/4860642a9e5d32d6_0
 • /data/data/####/496ee12ec3b9102d_0
 • /data/data/####/49e7ec9ccee3d91a_0
 • /data/data/####/49e8acd721a85b33_0
 • /data/data/####/4a357a4ae2ed8d38_0
 • /data/data/####/4af6a7f14e777fcc_0
 • /data/data/####/4ba4767d731a7ab1_0
 • /data/data/####/4c74a02d40bfe793_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4da78945fcc076b4_0
 • /data/data/####/4dcbfb3bd5b18cf8_0
 • /data/data/####/4e6d59a2c49b9569_0
 • /data/data/####/4e6d59a2c49b9569_s
 • /data/data/####/4e78eef0168203a3_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f360235ea512fe2_0
 • /data/data/####/4fafce6313a4ef34_0
 • /data/data/####/50006828c5aec4e6_0
 • /data/data/####/50aee5cd53947a58_0
 • /data/data/####/512f251765e32851_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/51948bdbf09687fc_0
 • /data/data/####/51afc9dd229b143b_0
 • /data/data/####/51afc9dd229b143b_1
 • /data/data/####/52918553ffef7cda_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/53158d42060f38ac_0 (deleted)
 • /data/data/####/55ab9d409a8edbde_0
 • /data/data/####/5626d718ebec5eb0_0
 • /data/data/####/5626d718ebec5eb0_s
 • /data/data/####/5633099786211acb_0
 • /data/data/####/564393117a51a77c_0
 • /data/data/####/56cbfccaf25bb48a_0
 • /data/data/####/5722b8e0913a19d4_0
 • /data/data/####/574e07c5b74ba617_0
 • /data/data/####/5775e16a72cd89db_0
 • /data/data/####/5777b9d8ec5c742a_0
 • /data/data/####/59345d209636fd98_0 (deleted)
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/598bd5253adc9c0b_0
 • /data/data/####/5abf6e105198d522_0
 • /data/data/####/5bb61d413d1d68b2_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5d217caed5cc2b6f_0
 • /data/data/####/5fa3e315b17b2519_0
 • /data/data/####/609cd5bff0a7875d_0
 • /data/data/####/614fb4f56890d7b4_0
 • /data/data/####/615e83a87c6ad34e_0
 • /data/data/####/61905750b0e986ad_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/621cd5af4dae4a6b_0
 • /data/data/####/62bf2ef2a742abea_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62d3da36a14b3f7b_0
 • /data/data/####/63ac881da97756d6_0
 • /data/data/####/640bef20dd2381aa_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/648ca68f24ed60e9_0
 • /data/data/####/64c6dfe38c013ada_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/676a746722dba097_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/69646651839dc043_0
 • /data/data/####/6a094e095b412318_0
 • /data/data/####/6a1adda6981ecd5a_0
 • /data/data/####/6a360b5b303ca3da_0
 • /data/data/####/6aadfe627bed2128_0
 • /data/data/####/6c58e604dcfb6218_0
 • /data/data/####/6cf79d5c0eff15d7_0
 • /data/data/####/6d74267cb2bad61e_0
 • /data/data/####/6d74267cb2bad61e_s
 • /data/data/####/6d87c5f15da56e73_0
 • /data/data/####/6e5578cc28684228_0
 • /data/data/####/6e6193988188664c_0
 • /data/data/####/6e9794aaf90fa0ef_0
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/6fb4b0e34813f2b3_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/7147df6c4bfeee2e_0
 • /data/data/####/724c60cdc7bf9f2e_0
 • /data/data/####/724c60cdc7bf9f2e_1
 • /data/data/####/72531b33820fa312_0
 • /data/data/####/7345ec41afc1d2e4_0
 • /data/data/####/735f7860516cd9c5_0
 • /data/data/####/736fe6d5e90e4bde_0
 • /data/data/####/736fe6d5e90e4bde_1
 • /data/data/####/73c1868a708f7816_0
 • /data/data/####/756c21dfec5d2b3b_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/7950e7f9-fb81-4b50-8ffa-344b2b6c0b74.dex
 • /data/data/####/7950e7f9-fb81-4b50-8ffa-344b2b6c0b74.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/7b9f041434350b4b_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7ca36122aa978f14_0
 • /data/data/####/7d7168e1279aac4f_0
 • /data/data/####/7e5633c6efad3040_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/80cd5418208e408b_0
 • /data/data/####/80e1db371d604cdd_0
 • /data/data/####/80e2abcfac49b80d_0
 • /data/data/####/81966c6699ff2dc9_0
 • /data/data/####/81966c6699ff2dc9_1
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/8391e52f98cb4bed_0
 • /data/data/####/849866345a6cd1cc_0
 • /data/data/####/84c4a1f7b58db04c_0 (deleted)
 • /data/data/####/85577113c1686197_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/867c2b140020ba6b_0
 • /data/data/####/86c8fa734223708e_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/86dbaa0a1126666f_0
 • /data/data/####/870e0a80453bbfde_0
 • /data/data/####/8713faf1b32f6bf6_0
 • /data/data/####/87c8f062c459e44d_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/897c4bf387158f8a_0
 • /data/data/####/89eb8808fce21e81_0
 • /data/data/####/89fc40a86090f37d_0
 • /data/data/####/8a3a5a571d6ae606_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8c29793478228e10_0 (deleted)
 • /data/data/####/8c2ae296c491af3f_0
 • /data/data/####/8c5f77b06d989edf_0
 • /data/data/####/8ca12b759bc84c0f_0
 • /data/data/####/8cacce9854ddd179_0
 • /data/data/####/8cb4c671d03f204f_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/8fcc900296f7d6a3_0
 • /data/data/####/909548e6d57c1df5_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/91856c9c316a8cc6_0
 • /data/data/####/9211921317bafee9_0
 • /data/data/####/9263eb44b3104cc5_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/92981146dce670c9_0
 • /data/data/####/93eac0c3d8589c95_0
 • /data/data/####/9401dfc9088d1ae8_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9423a93bb8ba0714_0
 • /data/data/####/945a8ed6f1857f3c_0
 • /data/data/####/9499a7bebb42e19a_0
 • /data/data/####/94a967c7dd2ccb4e_0
 • /data/data/####/94c6738b2fb6849f_0
 • /data/data/####/94f0ca6d21a5ee9b_0
 • /data/data/####/9599b61ec3533a39_0
 • /data/data/####/95bd5a46ae25b8b9_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95e181e2e269b0b8_0
 • /data/data/####/95f3f676985a29f3_0
 • /data/data/####/961bdbab5be55ede_0
 • /data/data/####/9684b55c30333c90_0
 • /data/data/####/96ac4ea645950996_0
 • /data/data/####/978ee057a86b35b0_0
 • /data/data/####/99523e1fef3378c8_0
 • /data/data/####/99843e6cdfdae848_0
 • /data/data/####/99cdf9e04d3a24f0_0
 • /data/data/####/99e1d7f70792b254_0
 • /data/data/####/9a5dfe510db82fe6_0
 • /data/data/####/9aa94c6f444426b7_0
 • /data/data/####/9ab4664cc39fc4c9_0
 • /data/data/####/9b0c235aae89d433_0
 • /data/data/####/9b7f6df916c6071e_0
 • /data/data/####/9b7f6df916c6071e_1
 • /data/data/####/9be28a50ddb11f68_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9d19d8083e57d07f_0
 • /data/data/####/9dbcda60bf001396_0
 • /data/data/####/9dbcda60bf001396_1
 • /data/data/####/9dbff11187e8108c_0
 • /data/data/####/9e0b82f113007f8e_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e7750d6febe7627_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/9f318c54c3a318ac_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/UcqKqg.dex
 • /data/data/####/UcqKqg.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a005edecd3d7f7cd_0
 • /data/data/####/a06952be8a0bd953_0
 • /data/data/####/a136137dcc3a33f7_0
 • /data/data/####/a17e184342672a6d_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c50fb91d9cc9f7_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2db3a82cfe667ab_0
 • /data/data/####/a3238c2596542399_0
 • /data/data/####/a3daab7f46a591e2_0
 • /data/data/####/a3daab7f46a591e2_1
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a4085565f002f7a9_0
 • /data/data/####/a4156aa71168bfae_0
 • /data/data/####/a42aaf0f9111fc48_0
 • /data/data/####/a47ddd82cced970a_0
 • /data/data/####/a47ddd82cced970a_s
 • /data/data/####/a5599c79dd959b05_0
 • /data/data/####/a62db2580cdcf965_0
 • /data/data/####/a657ce49eb6336bb_0
 • /data/data/####/a6cf8e61137661b8_0
 • /data/data/####/a6d3e5d159196dfd_0
 • /data/data/####/a7805fff01159c35_0
 • /data/data/####/a873c28c786d7b40_0
 • /data/data/####/a883321c8f722c95_0
 • /data/data/####/a8a9093f09b4a96b_0
 • /data/data/####/a964c902f1f31db2_0
 • /data/data/####/a9a80cf377b98424_0
 • /data/data/####/a9c6049f876bcb10_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9dcf583985f4c53_0
 • /data/data/####/aa410e9f5a6007c6_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/aaac21da30cbfa43_0
 • /data/data/####/aea28d79b5bee5e3_0
 • /data/data/####/af06184d2f945a69_0
 • /data/data/####/af31ca0625d3eee3_0
 • /data/data/####/b0a5b2727701a253_0
 • /data/data/####/b14808a180c50e2e_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2953232ff5825f7_0
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b469581922dc5e81_0
 • /data/data/####/b50b47a3ec6debce_0
 • /data/data/####/b562be181a102776_0
 • /data/data/####/b5d571bcf26b1598_0
 • /data/data/####/b63718c66a60a03e_0
 • /data/data/####/b6478ef047ff68c6_0
 • /data/data/####/b67436ab2bf8dc1e_0
 • /data/data/####/b839466495072bc1_0
 • /data/data/####/b895d57e3460980c_0
 • /data/data/####/b8caa94e39ad51b0_0 (deleted)
 • /data/data/####/b944c4c4192ec264_0
 • /data/data/####/b9cfbbc72b536bbf_0
 • /data/data/####/baf0d3c1c70d26d2_0
 • /data/data/####/bc2349e44dd1bd9a_0
 • /data/data/####/bcaad22cd8953116_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd934edf83b4df6d_0
 • /data/data/####/bda003a737a61b4d_0
 • /data/data/####/bdced96f51b5431a_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/be1b4535d1154a5e_0 (deleted)
 • /data/data/####/be202b49ba187983_0
 • /data/data/####/bed899804cfa3073_0
 • /data/data/####/bed899804cfa3073_1
 • /data/data/####/bf70cc938786ec6d_0
 • /data/data/####/c029563dfa053522_0
 • /data/data/####/c0dd57aa85e05435_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c19d3161dfcc26b6_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c2168d59b0f3b0cd_0
 • /data/data/####/c22d1a2008589a3c_0
 • /data/data/####/c282a59fc04d98cd_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c2c818104e63a95a_0
 • /data/data/####/c33f377ee05bdca7_0
 • /data/data/####/c355a6034018c2da_0
 • /data/data/####/c4eea736e99dda24_0
 • /data/data/####/c521b9b120c24a5e_0 (deleted)
 • /data/data/####/c5321c478c7521f7_0 (deleted)
 • /data/data/####/c540eb1e19174836_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c5c0b24b80a8ba9b_0
 • /data/data/####/c6415f55b666f3f9_0
 • /data/data/####/c65c2b6e2fc991c0_0
 • /data/data/####/c78605b60ac26e80_0
 • /data/data/####/c867fb610e82f18b_0
 • /data/data/####/c89ac6269f669d88_0
 • /data/data/####/c916b882b374cb0f_0
 • /data/data/####/ca1ebbc48364a8e0_0
 • /data/data/####/caf92540fffbfdae_0
 • /data/data/####/cb7c2ba667649b8d_0
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cbc2a521-6535-44b8-b707-9ae0f0968e76.dex
 • /data/data/####/cbc2a521-6535-44b8-b707-9ae0f0968e76.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/cd564c32a5a61edb_0
 • /data/data/####/ce463d78f3b184a8_0
 • /data/data/####/ce463d78f3b184a8_1
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/ce6adc2a3faecc0e_0
 • /data/data/####/ced528bb8b296f17_0
 • /data/data/####/cf95ef1b0ddb7270_0
 • /data/data/####/com.slwc_preferences.xml
 • /data/data/####/d053783e049ee221_0
 • /data/data/####/d06cb3bf586243a6_0
 • /data/data/####/d06cb3bf586243a6_1
 • /data/data/####/d0a21d8d0726c5d3_0
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d1431030b1d162a7_0
 • /data/data/####/d16f94ebb7b178aa_0
 • /data/data/####/d1df0c06cf6ab684_0
 • /data/data/####/d2080f9fb5d3be04_0
 • /data/data/####/d2e5016f3fdfbb56_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d3d519b511232cd0_0 (deleted)
 • /data/data/####/d40f8ddf9776c842_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d5060f15a5b0a871_0
 • /data/data/####/d5060f15a5b0a871_1
 • /data/data/####/d727a2bb0445aaa4_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7ebacfc26c1ae8d_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d9adaf3e03aef3eb_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/daaf16f5afcc822b_0
 • /data/data/####/ddc6a2f6ced53a52_0
 • /data/data/####/de29830ac535b215_0
 • /data/data/####/df03704d5c6fe948_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/e01ab2cb2e8d8cdc_0 (deleted)
 • /data/data/####/e022fa4f4090d992_0 (deleted)
 • /data/data/####/e0334ae22dcf6ff0_0
 • /data/data/####/e05e0989fb73dd3a_0 (deleted)
 • /data/data/####/e0cd788dc3d8d734_0
 • /data/data/####/e161c841a9b0fa1c_0
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e333d1b17307ddd3_0
 • /data/data/####/e3b8c1c5836d925a_0
 • /data/data/####/e462a79b3dd39ef6_0
 • /data/data/####/e58c0a62853b0a82_0
 • /data/data/####/e620d4a4604b2fe6_0
 • /data/data/####/e6bf93d2e62d9434_0
 • /data/data/####/e6d9c388ad2bb4b0_0
 • /data/data/####/e7271e9e1035323c_0
 • /data/data/####/e72ebf585c2c8e8b_0
 • /data/data/####/e774ab2dc6153808_0
 • /data/data/####/e7cabdd028b70b0d_0
 • /data/data/####/e7cfed0704037a66_0
 • /data/data/####/e7e5a8dea7df0b5f_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eaab8ef7c94052d3_0
 • /data/data/####/eaf8126ffc28c8d8_0
 • /data/data/####/ebe84f2bde3aae56_0
 • /data/data/####/ed6429e9f240768d_0
 • /data/data/####/eea453bb9d2ed839_0
 • /data/data/####/eed366b0cc4835f5_0
 • /data/data/####/ef1be628a478335e_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f25a093ad2e70662_0
 • /data/data/####/f349130eb38c14ba_0
 • /data/data/####/f3b693b4e4d83a72_0
 • /data/data/####/f3b693b4e4d83a72_1
 • /data/data/####/f3cf60c0986f47fa_0
 • /data/data/####/f4f317718c68e867_0
 • /data/data/####/f5aaddc865a11260_0
 • /data/data/####/f6ad96105449dbca_0
 • /data/data/####/f7c9a9a21cdac395_0
 • /data/data/####/f9733f67abef82de_0
 • /data/data/####/f9e9d46b01912d4e_0 (deleted)
 • /data/data/####/f9fc598859d7fb55_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/fad4d27d041dc440_0
 • /data/data/####/faf95043d1de6e49_0
 • /data/data/####/fbb97c9270a7fe43_0
 • /data/data/####/fc366b0ff457cc9d_0
 • /data/data/####/fcfb1594f6864eda_0
 • /data/data/####/fd0dc7f4fb4b9836_0
 • /data/data/####/fd447d541b9bfc4f_0 (deleted)
 • /data/data/####/fd7f006533dc9071_0
 • /data/data/####/fda4641a6608565e_0
 • /data/data/####/fe1a8f36012031ad_0
 • /data/data/####/fe2035b29e6c5ab6_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/feff91565d4c9a8d_0
 • /data/data/####/fejNrLLZ.dex
 • /data/data/####/fejNrLLZ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ff1e23084f159d74_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/wSXjJqoWI.dex
 • /data/data/####/wSXjJqoWI.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android