Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17014

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-06

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • ht-####.a####.com.####.8
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0051bf515e86a36d_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/024657b2eafa53a1_0
 • /data/data/####/03559eef0bacaafc_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/03bd2310943ab5c5_0
 • /data/data/####/04371df229dfafb8_0
 • /data/data/####/04875c4df48fa6d9_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/05427f920dc9ea56_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/079223560f4ed21c_0
 • /data/data/####/07bb39f9c57b9545_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/09c669fc-eb16-4cf5-8be6-838d1288fa92.dex
 • /data/data/####/09c669fc-eb16-4cf5-8be6-838d1288fa92.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/09d63fb90e4aaabc_0
 • /data/data/####/09eb3f77743f6832_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a6c0c6074d17b5a_0
 • /data/data/####/0a97bc168accc90f_0
 • /data/data/####/0aaf59db7be9bc57_0
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0b0cbb0326fb3546_0
 • /data/data/####/0b0cbb0326fb3546_1
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0bf5bc52d98cb08f_0
 • /data/data/####/0c204db4a125b45c_0
 • /data/data/####/0c34bed6fd389b7b_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/0eff863711f2b536_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/1068d43cfa372393_0
 • /data/data/####/10fef0cbcbd7cdad_0
 • /data/data/####/11be8253619eabfd_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13f4b151f1b4e59a_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/14f21be53f052a46_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/178617200ee283b5_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/17f904fdb5391e8e_0
 • /data/data/####/182ce6cac5651960_0
 • /data/data/####/18a4794685d83fe9_0
 • /data/data/####/18b3a9c025cbea41_0
 • /data/data/####/18ca087a3fb2fb50_0
 • /data/data/####/19c342dbbc6a6c98_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a46173ac5c63368_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1b5d9644e922a9b3_0
 • /data/data/####/1b984eaf1298953c_0
 • /data/data/####/1ca2cb568a82bba5_0
 • /data/data/####/1d692672ff699e63_0
 • /data/data/####/1d72b5e662edd2ad_0
 • /data/data/####/1e1e32ad3c12904a_0
 • /data/data/####/1e53ba2865d937f3_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/2030abdd1bb9fce2_0
 • /data/data/####/20e8f5198a761af3_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/21fe2be041abc96a_0
 • /data/data/####/2228d59b04e44a65_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/2498a9d36c6b8cd5_0
 • /data/data/####/2498a9d36c6b8cd5_1
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/2531d031a83e314a_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/26a71b41ca5692f8_0
 • /data/data/####/26f5085a300a08a8_0
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/28d406a0e4d244af_0
 • /data/data/####/28dc5394011c1349_0
 • /data/data/####/28f4ef108c6a1cf7_0
 • /data/data/####/293c4831e2d7012e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2986279437b7f5b9_0
 • /data/data/####/2986279437b7f5b9_s
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2aa7166707cb115a_0
 • /data/data/####/2adb8f7e-b15e-43b2-ac90-1e2a6ea9db21.dex
 • /data/data/####/2adb8f7e-b15e-43b2-ac90-1e2a6ea9db21.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/2b62259149dd3389_0
 • /data/data/####/2bbf3894aa2e6841_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2e162b78b593f8e6_0
 • /data/data/####/2f2db5b90139600a_0
 • /data/data/####/2f45c6fbafd84419_0 (deleted)
 • /data/data/####/2f4f30ac8ec3f9a9_0
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/30766b40789c72b4_0
 • /data/data/####/30766b40789c72b4_1
 • /data/data/####/313f206d01986b98_0
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/323c8b625711c6de_0
 • /data/data/####/32cadd99b3faabaf_0
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34b98fe70b31c067_0
 • /data/data/####/358243e49b8cec36_0
 • /data/data/####/35b06ec751a5045f_0
 • /data/data/####/3620b7585c313665_0
 • /data/data/####/36b915a89a88662c_0 (deleted)
 • /data/data/####/37379f4de999bf2d_0
 • /data/data/####/373b91ec79792ecc_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/38132ced9c12a863_0
 • /data/data/####/38132ced9c12a863_1
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39f0f5b33b71b709_0
 • /data/data/####/39f17d151ef6dfd8_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a3cc08606991f5b_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3b19e230-d2af-4040-9b8d-8653e73febfe.dex
 • /data/data/####/3b19e230-d2af-4040-9b8d-8653e73febfe.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/3b7de6ba6bf8717a_0
 • /data/data/####/3b8143314ad10d46_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3c7ac8c8cd7b3004_0
 • /data/data/####/3d03e71081ec3c22_0
 • /data/data/####/3d2033f2fc7acf8f_0
 • /data/data/####/3d7ef1b066834c9d_0
 • /data/data/####/3dbcf69c4da7d6ed_0
 • /data/data/####/3e8fb71ffac230a3_0 (deleted)
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f63f71f107cb552_0
 • /data/data/####/3f63f71f107cb552_1
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/3fd942525dbae422_0
 • /data/data/####/3fd942525dbae422_1
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/413efcfed41cfd42_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/443ca09decb90c99_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/45b061390775d922_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/4657f35ab0df8b1e_0
 • /data/data/####/4657f35ab0df8b1e_1
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/476746cfba612220_0
 • /data/data/####/479a95bfa74a4417_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/489c0507edf71464_0
 • /data/data/####/4983add3ec0df4d6_0
 • /data/data/####/49f2da1ba8ed6e21_0
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4a3c7a57a2968879_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4a9f35d2f59abbfc_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4badf09d1d4dae9e_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d1f933ee59d8552_0
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4d5b98bfcb1baa17_0
 • /data/data/####/4d9e142fa29b4d67_0
 • /data/data/####/4db286cf65413f9e_0
 • /data/data/####/4db286cf65413f9e_1
 • /data/data/####/4dcbfb3bd5b18cf8_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/507fb3328c67378d_0
 • /data/data/####/5143a60cc960dfe7_0
 • /data/data/####/5143a60cc960dfe7_1
 • /data/data/####/51afc9dd229b143b_0
 • /data/data/####/51afc9dd229b143b_1
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/5239560409ddafeb_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/52ee4329323cb34b_0 (deleted)
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/531569f0cd540210_0
 • /data/data/####/5334c70446f35fb0_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/53de03ecaf702915_0
 • /data/data/####/541dc21c8318e0eb_0
 • /data/data/####/54c1953a7513d8c2_0
 • /data/data/####/5574aa54ce7e16d1_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/56cbfccaf25bb48a_0
 • /data/data/####/57fe0f49c35ce6a2_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/594df5e837d97298_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b5c079a9453a89f_0 (deleted)
 • /data/data/####/5cc1e43a8bfb1276_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5d7c7e7a60828fe1_0
 • /data/data/####/5da49a5958fa4314_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5ebc6c5c37cb2715_0
 • /data/data/####/5ebc9f505ec5e135_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5fa3e315b17b2519_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/608a6186076439b8_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/62c69ebb7f61ba2e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6328d3131f2a06de_0
 • /data/data/####/634ea92b6f4924c7_0
 • /data/data/####/637b6d5ed54463c9_0
 • /data/data/####/638b26aa7a47c2f5_0
 • /data/data/####/642a72b6255bf888_0 (deleted)
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6458fbf56ffc074d_0
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/64d4ff330ec62863_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66b92da7b109d5f1_0
 • /data/data/####/66be2ee39eac0f35_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/676c8dc431b7a207_0
 • /data/data/####/676d8eeb07d0e07b_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/689034a10ee04ba5_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/68cf8590dff382a5_0
 • /data/data/####/691401b34d33176a_0
 • /data/data/####/691d5f7e5332b8b1_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/69da9466a3d55210_0
 • /data/data/####/69f8cd761ab6d5e4_0
 • /data/data/####/6a4121950bf399af_0 (deleted)
 • /data/data/####/6bc946468d0e615a_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6ca1a75f7a2bb7ec_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6d25435efb7a5a39_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6e4bca30e71b89e8_0
 • /data/data/####/6e7e9f53f4baaf1a_0
 • /data/data/####/6e97b47ec84475e5_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6f1d6d73aa4178e3_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6f8dbad0d1fa7ac5_0 (deleted)
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/6fe8c1d0a61f5fdc_0
 • /data/data/####/717021452bd9ef3a_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/724c60cdc7bf9f2e_0
 • /data/data/####/724c60cdc7bf9f2e_1
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/736fe6d5e90e4bde_0
 • /data/data/####/736fe6d5e90e4bde_1
 • /data/data/####/7383ca91c2a7b324_0
 • /data/data/####/7468e483e735d5d1_0
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/7539fcaab4cbfbf8_0
 • /data/data/####/75796d26479bcf8a_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77f7e43730ee8c50_0
 • /data/data/####/799ba26779c33d50_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7abdfae2d2c33293_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5d27073f907073_0
 • /data/data/####/7c5fe1f244a63d7d_0
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7fba1f9b880eba45_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/80cd5418208e408b_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/816041b8fef73e00_0
 • /data/data/####/81966c6699ff2dc9_0
 • /data/data/####/81966c6699ff2dc9_1
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/84122c5914b55069_0
 • /data/data/####/849866345a6cd1cc_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/8743096f8933c459_0
 • /data/data/####/87b6440ec6c702c2_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/89d1a877c0ddbe45_0
 • /data/data/####/89eb8808fce21e81_0
 • /data/data/####/8a18ce0f3b915417_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c4e7d79240acfdc_0
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d763ffb38fb9acd_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f782f6fb7ba95f2_0
 • /data/data/####/90936cdba93bb898_0
 • /data/data/####/909548e6d57c1df5_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90f3d5c193c87724_0
 • /data/data/####/9211921317bafee9_0
 • /data/data/####/923b616fa4ae9ab5_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/9423a93bb8ba0714_0
 • /data/data/####/95bd5a46ae25b8b9_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95cdfea650352721_0
 • /data/data/####/961185da844f38f1_0
 • /data/data/####/96e20a393176806f_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/99f8202d5a1c0319_0
 • /data/data/####/9a8468ba3011487e_0
 • /data/data/####/9ae2a090d0a1ec92_0
 • /data/data/####/9b680a00b8876691_0
 • /data/data/####/9b6f7982011657ee_0
 • /data/data/####/9b7f6df916c6071e_0
 • /data/data/####/9b7f6df916c6071e_1
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9c74e84943f5a532_0 (deleted)
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9d4f171af7f656cb_0
 • /data/data/####/9d73259094f969ad_0
 • /data/data/####/9dbcda60bf001396_0
 • /data/data/####/9dbcda60bf001396_1
 • /data/data/####/9e6eff12b917c142_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/OsGin.dex
 • /data/data/####/OsGin.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a13322e2c523847c_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1901dbb698a50f5_0 (deleted)
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a22146443eb92b79_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a3238c2596542399_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3daab7f46a591e2_0
 • /data/data/####/a3daab7f46a591e2_1
 • /data/data/####/a3fdccc2158ea1f2_0
 • /data/data/####/a413ee657750ea3f_0
 • /data/data/####/a46f12e90ebeb945_0 (deleted)
 • /data/data/####/a55e70ffe6ab0096_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a604c6b8fcaec1a9_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a6a733e67638a4be_0
 • /data/data/####/a6cf8e61137661b8_0
 • /data/data/####/a72beac4c05ec33c_0 (deleted)
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a7579f9a6b094b6e_0
 • /data/data/####/a7c2a0a385dfc277_0 (deleted)
 • /data/data/####/a86d6e7cd873fec2_0
 • /data/data/####/a9054bf93ff200a9_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/ab1084569fab9ff8_0
 • /data/data/####/ac0bb1eee6bdf12a_0
 • /data/data/####/ac39537a6763e494_0
 • /data/data/####/acad4d194b81d1c4_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/add4b485305c0872_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af0a666cbd478055_0
 • /data/data/####/af0aa248fa9bef63_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/b012f052e5c8655e_0
 • /data/data/####/b0713d56c68b3888_0
 • /data/data/####/b07518e599e70ff9_0 (deleted)
 • /data/data/####/b1219e432c41cf2c_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2b8782541ec9875_0
 • /data/data/####/b34a12c674ecd3ee_0
 • /data/data/####/b3568652b0fddc3b_0
 • /data/data/####/b3901079ea1077ec_0
 • /data/data/####/b4534b734b3627cb_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5927085327a9c3a_0
 • /data/data/####/b67436ab2bf8dc1e_0
 • /data/data/####/b67637b99e21cae8_0
 • /data/data/####/b67637b99e21cae8_s
 • /data/data/####/b6d0a59ba33ba253_0
 • /data/data/####/b756fc80daef6fc1_0
 • /data/data/####/b895d57e3460980c_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b944c4c4192ec264_0
 • /data/data/####/b94ad261bba7a220_0
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b964166932e576a4_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb14644eae78e0b3_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bb603ecb5c2870ae_0 (deleted)
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bceec9c7fa9ed778_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd9a3602f3dbd2b0_0
 • /data/data/####/be9f414a3a2dd1bb_0
 • /data/data/####/bed899804cfa3073_0
 • /data/data/####/bed899804cfa3073_1
 • /data/data/####/bee846faece672d1_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c032825fe2dd8ebe_0 (deleted)
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c0bb1b3ae80636c4_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c2168d59b0f3b0cd_0
 • /data/data/####/c2280785b51386a9_0
 • /data/data/####/c39bd311df2bde90_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c477de5bc177b220_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0 (deleted)
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s (deleted)
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c518fc11f3e12e83_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c5b8105e0dd367f6_0
 • /data/data/####/c6382e7e2752aa89_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c86d419c2346790b_0
 • /data/data/####/c8bdd4fbf7e5e771_0
 • /data/data/####/caf92540fffbfdae_0
 • /data/data/####/cb0e8e62fb41cdda_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce463d78f3b184a8_0
 • /data/data/####/ce463d78f3b184a8_1
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/ce6adc2a3faecc0e_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.wdbyhmub_preferences.xml
 • /data/data/####/d06cb3bf586243a6_0
 • /data/data/####/d06cb3bf586243a6_1
 • /data/data/####/d12445949529f6ba_0
 • /data/data/####/d16f94ebb7b178aa_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d19f95ca8b1c350f_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d2f5e6eed58e2d6d_0
 • /data/data/####/d319fb85e4eeb0f8_0 (deleted)
 • /data/data/####/d4eb57f17a204a09_0
 • /data/data/####/d502e08bbb1f3df4_0
 • /data/data/####/d5060f15a5b0a871_0
 • /data/data/####/d5060f15a5b0a871_1
 • /data/data/####/d552c5cce7ebca7b_0
 • /data/data/####/d5a487034eee88fb_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d7446b5b0ae5c7b9_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d8ff27f80dec590b_0
 • /data/data/####/d92dbafd844e6b3f_0
 • /data/data/####/d957db60369b0279_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/d9dbdccd15842753_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da6904073e8697ff_0
 • /data/data/####/dd1f017c2f551608_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/ddb29d119dfe34ae_0
 • /data/data/####/de28d7a47451afff_0
 • /data/data/####/df282cadcee92631_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/df96f3686f60304c_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e0a0aae75a26d964_0
 • /data/data/####/e1669f9a8d8479e6_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e1d15e204d103824_0
 • /data/data/####/e1ebc70887acf14a_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e39a290a8fdd05db_0
 • /data/data/####/e3d0efd0ae7f6ade_0 (deleted)
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e484d795cae7667c_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e61b31f87e001151_0
 • /data/data/####/e649f129b0ec9805_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e792303b8d6b061d_0
 • /data/data/####/e7a289fbe2aa35d8_0
 • /data/data/####/e9398b43e1d75424_0
 • /data/data/####/e94b2c92f7666f87_0
 • /data/data/####/e9615a85701eef1b_0
 • /data/data/####/e9809c68ee8a1fa0_0
 • /data/data/####/eaed16032926cf4f_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ee2f01cf661930be_0
 • /data/data/####/ef26173a8e9a6c51_0
 • /data/data/####/ef59251a4ea61f46_0 (deleted)
 • /data/data/####/efd76d33a5374ac5_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0a1cf3da9f99561_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f3b693b4e4d83a72_0
 • /data/data/####/f3b693b4e4d83a72_1
 • /data/data/####/f4ad76b14a449ca8_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f6007e30c8e36a13_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f6a1892b05e48499_0 (deleted)
 • /data/data/####/f7b5dd247fe8a83f_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f96f75f7f69c663c_0
 • /data/data/####/f9733f67abef82de_0
 • /data/data/####/f9b5665b53338943_0
 • /data/data/####/fa2f691b3a5fb869_0
 • /data/data/####/fa7b19b8b15a29a6_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/fbb97c9270a7fe43_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fcfb1594f6864eda_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fe5af4246295a23f_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/hxsKa.dex
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/nNpMyraMJ.dex
 • /data/data/####/nNpMyraMJ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.
Requests the system alert window permission.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android