Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17008

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-06

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • p####.google####.com.####.8
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/00814aac42c75147_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/0197d9e3f4be0e44_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/03559eef0bacaafc_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/03bd2310943ab5c5_0
 • /data/data/####/04875c4df48fa6d9_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04b924584d9d0615_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/05f879afe2089234_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/07bb39f9c57b9545_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/08ebb08d0e8d2024_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a97bc168accc90f_0
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b0cbb0326fb3546_0
 • /data/data/####/0b0cbb0326fb3546_1
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0c204db4a125b45c_0
 • /data/data/####/0cb83a19a59f2cfb_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0d3f40e4bd88db94_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/111b4d6e6a4fb8ed_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12933b7606cf3595_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12cf1400-151c-46ec-b269-eeb663e4c171.dex
 • /data/data/####/12cf1400-151c-46ec-b269-eeb663e4c171.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/145d575d58d03674_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/15bdb2a7f6f5e21e_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/15f5884d9ad586bc_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/19c342dbbc6a6c98_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a3fe7a2c85c012f_0 (deleted)
 • /data/data/####/1a46173ac5c63368_0
 • /data/data/####/1a83aa048ec187d4_0
 • /data/data/####/1a9bb6968f3b3bce_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b16993c838d55a5_0 (deleted)
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1b5d9644e922a9b3_0
 • /data/data/####/1bd7c18c45fd77ab_0 (deleted)
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1ca2cb568a82bba5_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1f7f43738e9a9ae8_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/1fefcd5784e5cdfe_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/2030abdd1bb9fce2_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/20e8f5198a761af3_0
 • /data/data/####/20f62c15007616e4_0
 • /data/data/####/216b358f5e8353a5_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/21fe2be041abc96a_0
 • /data/data/####/2228d59b04e44a65_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/22f203a4d300bc1b_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/2498a9d36c6b8cd5_0
 • /data/data/####/2498a9d36c6b8cd5_1
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/2531d031a83e314a_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/261349ad2d117456_0 (deleted)
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/28f8ed8db835950e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2986279437b7f5b9_0
 • /data/data/####/2986279437b7f5b9_s
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2aa7166707cb115a_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2bbf3894aa2e6841_0
 • /data/data/####/2bc6b88d45ad17a2_0 (deleted)
 • /data/data/####/2be54bdf8c75a050_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2d2900ab256ce573_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2e162b78b593f8e6_0
 • /data/data/####/2e5aacc64e4c970d_0
 • /data/data/####/2f2db5b90139600a_0
 • /data/data/####/2f4f30ac8ec3f9a9_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/30766b40789c72b4_0
 • /data/data/####/30766b40789c72b4_1
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/321fac958b55fb5e_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/3500171f61c5a102_0 (deleted)
 • /data/data/####/35b06ec751a5045f_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a3cc08606991f5b_0
 • /data/data/####/3b10ccc4c338aadf_0
 • /data/data/####/3c131ba793745d48_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3c7ac8c8cd7b3004_0
 • /data/data/####/3dbd712cf966bffb_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3fd942525dbae422_0
 • /data/data/####/3fd942525dbae422_1
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/40192257d108d9c8_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/413efcfed41cfd42_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/42581798832d3628_0 (deleted)
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/440928a284d77e2e_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/45b061390775d922_0
 • /data/data/####/45f21be55d998367_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/4657f35ab0df8b1e_0
 • /data/data/####/4657f35ab0df8b1e_1
 • /data/data/####/4667766c4e0655c2_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/46ae481ec5e605df_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/474b4c8126c0637b_0
 • /data/data/####/4760f070e097b306_0
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/49f2da1ba8ed6e21_0
 • /data/data/####/4a71d1002b78b514_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4aaf5a663c3d2827_0 (deleted)
 • /data/data/####/4badf09d1d4dae9e_0
 • /data/data/####/4c439dbb1f8e102a_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4dcbfb3bd5b18cf8_0
 • /data/data/####/4df9b66c7c05361a_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/50d99337a0135dc1_0
 • /data/data/####/51afc9dd229b143b_0
 • /data/data/####/51afc9dd229b143b_1
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/531569f0cd540210_0
 • /data/data/####/536c5f6e24b60b74_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/54c1953a7513d8c2_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/566e470e01f892d5_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/587e74e602cff877_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5a9a3e4049b3cfb1_0
 • /data/data/####/5aad641a04c25277_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b4abc2bedee19e8_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d7c7e7a60828fe1_0
 • /data/data/####/5da49a5958fa4314_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5e0938991732e2a8_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5fa3e315b17b2519_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/61f83d0b79bbd419_0
 • /data/data/####/621cd5af4dae4a6b_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/638d110599e2f23f_0
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/63d9ce14bd2a3609_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/6569c096ba28b53c_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66be2ee39eac0f35_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/67355e2fc38574fa_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/69958cd4236c3ce4_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6e60402d447fdb05_0
 • /data/data/####/6e97b47ec84475e5_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/70de40769ddb346c_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/724c60cdc7bf9f2e_0
 • /data/data/####/724c60cdc7bf9f2e_1
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/736fe6d5e90e4bde_0
 • /data/data/####/736fe6d5e90e4bde_1
 • /data/data/####/7468e483e735d5d1_0
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/75e46a93df8d7816_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77a0bd444f198fe6_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a01a045e877e46a_0 (deleted)
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7b97b98a5db58411_0 (deleted)
 • /data/data/####/7c127aa3e2948cb3_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7dac69fb6abee99e_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7e7b07ca-13e9-4565-8060-c1e73d26f12f.dex
 • /data/data/####/7e7b07ca-13e9-4565-8060-c1e73d26f12f.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/802f03674d0eea32_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/80cd5418208e408b_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/81966c6699ff2dc9_0
 • /data/data/####/81966c6699ff2dc9_1
 • /data/data/####/81a54b42b9c7ab97_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/849866345a6cd1cc_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/867c2b140020ba6b_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/89121e20b9698d08_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/89cee6c7ac591fab_0
 • /data/data/####/8abe4be0a55d9db7_0 (deleted)
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8bf7c60a68e00179_0
 • /data/data/####/8ced9904ab99cc7f_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8f95f7cbca5e0a78_0 (deleted)
 • /data/data/####/8fd2f70bbfccfc6a_0
 • /data/data/####/909548e6d57c1df5_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/9211921317bafee9_0
 • /data/data/####/923a95f8612d658f_0
 • /data/data/####/923b616fa4ae9ab5_0
 • /data/data/####/92492d4b00f999f3_0 (deleted)
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/9401dfc9088d1ae8_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/94d9a44ea99a59ec_0 (deleted)
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95b77c950e22c7a6_0
 • /data/data/####/95bd5a46ae25b8b9_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9628e5d61c41a5d2_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9a88a6dcc268050a_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9b7f6df916c6071e_0
 • /data/data/####/9b7f6df916c6071e_1
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9dbcda60bf001396_0
 • /data/data/####/9dbcda60bf001396_1
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9eb1a5351ef3ca18_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/PkXNNxvUO.dex
 • /data/data/####/PkXNNxvUO.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/WxCOIyrG.dex
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a13322e2c523847c_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1780d035c4a51c7_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2fad744bffb1390_0 (deleted)
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a3daab7f46a591e2_0
 • /data/data/####/a3daab7f46a591e2_1
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a413ee657750ea3f_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a5145a0929c18577_0
 • /data/data/####/a539868c2c9adfcb_0
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a652fc3ab9ebc713_0
 • /data/data/####/a6a733e67638a4be_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/acad4d194b81d1c4_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/acf82764d7b12a51_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/afcc10aba53829f8_0
 • /data/data/####/b0d0ccd1f92c3da2_0
 • /data/data/####/b1219e432c41cf2c_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b418fc573d83e63d_0
 • /data/data/####/b48f7b54b3d4e6cb_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b67436ab2bf8dc1e_0
 • /data/data/####/b6d0a59ba33ba253_0
 • /data/data/####/b72f6d76b5d500e6_0 (deleted)
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b90b75d1f5746cb8_0
 • /data/data/####/b917e1bda1f88a7a_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b941296088637bc9_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb10749c9fe1d23d_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bcf796c81f6d8345_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd9a3602f3dbd2b0_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/bdd0afc6d07ed21d_0 (deleted)
 • /data/data/####/bdd77891d2055988_0 (deleted)
 • /data/data/####/be12c253073e3b40_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/bed899804cfa3073_0
 • /data/data/####/bed899804cfa3073_1
 • /data/data/####/bee846faece672d1_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bf93ec309865b001_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c04962c4c73af5f2_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c0a5ba2d33b289a2_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c2168d59b0f3b0cd_0
 • /data/data/####/c2280785b51386a9_0
 • /data/data/####/c2c818104e63a95a_0
 • /data/data/####/c357ec67b8c4f214_0
 • /data/data/####/c36352d7d8250758_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4ddfa0460d481be_0
 • /data/data/####/c518fc11f3e12e83_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c6382e7e2752aa89_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c6ef9e66cab1ff9c_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c83e75d9202d2bd2_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/c8bdd4fbf7e5e771_0
 • /data/data/####/c8f063d5ef6a9463_0 (deleted)
 • /data/data/####/caf92540fffbfdae_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cdd3a7d2fb32249c_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce463d78f3b184a8_0
 • /data/data/####/ce463d78f3b184a8_1
 • /data/data/####/ce6adc2a3faecc0e_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.ene_preferences.xml
 • /data/data/####/d06cb3bf586243a6_0
 • /data/data/####/d06cb3bf586243a6_1
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d12445949529f6ba_0
 • /data/data/####/d16f94ebb7b178aa_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d19f95ca8b1c350f_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d26d1fe357b1a054_0
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d3fb1480804a0837_0
 • /data/data/####/d43b8ad7a8817370_0
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d5060f15a5b0a871_0
 • /data/data/####/d5060f15a5b0a871_1
 • /data/data/####/d50d42d12eaf166f_0
 • /data/data/####/d552c5cce7ebca7b_0
 • /data/data/####/d5eed6a4131f8ddf_0
 • /data/data/####/d5f1800e3eed2c20_0 (deleted)
 • /data/data/####/d62a6013ffaabc56_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7ddc028430b559e_0
 • /data/data/####/d819e67f28105353_0
 • /data/data/####/d89c621233f08263_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da4c71b759e3aae1_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/dbe3da92325e2d54_0 (deleted)
 • /data/data/####/dc17956fec9ba63f_0
 • /data/data/####/dc2509af90653fb9_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd37588cd3c72176_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/de28d7a47451afff_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e0fdf7d86f9d81c4_0
 • /data/data/####/e1669f9a8d8479e6_0
 • /data/data/####/e1d15e204d103824_0
 • /data/data/####/e35bf22ec48a3094_0
 • /data/data/####/e390105b29957971_0
 • /data/data/####/e5403b9b24151c00_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e67ba5effefab7c7_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e792303b8d6b061d_0
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e88a19bbac029a41_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e89a866587ac4710_0
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e9809c68ee8a1fa0_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ed0ff71c746dbddf_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/efd76d33a5374ac5_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f15504cad65ec055_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f3aa443f-8e2b-4a84-bcca-062c65b6c48c.dex
 • /data/data/####/f3aa443f-8e2b-4a84-bcca-062c65b6c48c.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/f3b693b4e4d83a72_0
 • /data/data/####/f3b693b4e4d83a72_1
 • /data/data/####/f54b31e3f36ed283_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f6ad96105449dbca_0
 • /data/data/####/f7211c59cf0cc6aa_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f9733f67abef82de_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/f9b5665b53338943_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fbb97c9270a7fe43_0
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fcfb1594f6864eda_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fe92d5f3560cee71_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff61a738eb7449ca_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/fqYip.dex
 • /data/data/####/fqYip.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.
Requests the system alert window permission.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android