Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17007

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-06

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/01678bc87e5becdb_0 (deleted)
 • /data/data/####/024657b2eafa53a1_0
 • /data/data/####/03559eef0bacaafc_0
 • /data/data/####/03bd2310943ab5c5_0
 • /data/data/####/03f4265ea9d649ef_0
 • /data/data/####/04371df229dfafb8_0
 • /data/data/####/04482983f6ed5c25_0
 • /data/data/####/04875c4df48fa6d9_0
 • /data/data/####/05427f920dc9ea56_0
 • /data/data/####/0592c682de8e7c36_0
 • /data/data/####/0613cda615f03a24_0
 • /data/data/####/06422e28bd852532_0
 • /data/data/####/07bb39f9c57b9545_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/09d63fb90e4aaabc_0
 • /data/data/####/09eb3f77743f6832_0
 • /data/data/####/09ed239bea321d72_0 (deleted)
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a97bc168accc90f_0
 • /data/data/####/0aaf59db7be9bc57_0
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0c204db4a125b45c_0
 • /data/data/####/0c5006e7612062e0_0
 • /data/data/####/0d035f037ab04930_0
 • /data/data/####/0d3f40e4bd88db94_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/0eff863711f2b536_0
 • /data/data/####/0f50c9b5cab34a23_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/109e5a2cb06807ea_0
 • /data/data/####/10fef0cbcbd7cdad_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/124d3d824b4226bd_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13f4b151f1b4e59a_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14968192596e74cb_0
 • /data/data/####/14e1e47eb5a40099_0
 • /data/data/####/14e1e47eb5a40099_1
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/15707a8f0b0f30e0_0 (deleted)
 • /data/data/####/15bdb2a7f6f5e21e_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/16cf40d1c9f511f7_0
 • /data/data/####/16f51878287575a3_0
 • /data/data/####/1718418df72ec6d3_0
 • /data/data/####/178617200ee283b5_0
 • /data/data/####/182ce6cac5651960_0
 • /data/data/####/18a4794685d83fe9_0
 • /data/data/####/18b3a9c025cbea41_0
 • /data/data/####/194782edaf866907_0
 • /data/data/####/19c342dbbc6a6c98_0
 • /data/data/####/19fc19515c3e5edc_0 (deleted)
 • /data/data/####/1a46173ac5c63368_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b5d9644e922a9b3_0
 • /data/data/####/1bb32c5161555542_0
 • /data/data/####/1c0a495bcaffb09c_0
 • /data/data/####/1c1bbf6f796987d8_0
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1ca2cb568a82bba5_0
 • /data/data/####/1d7b2851c1792b7e_0 (deleted)
 • /data/data/####/1e53ba2865d937f3_0
 • /data/data/####/2030abdd1bb9fce2_0
 • /data/data/####/2051f4abbb2019c1_0
 • /data/data/####/2051f4abbb2019c1_1
 • /data/data/####/20d59cedfc1e6dfa_0
 • /data/data/####/20e8f5198a761af3_0
 • /data/data/####/214fc9b7e317f0fa_0
 • /data/data/####/214fc9b7e317f0fa_1
 • /data/data/####/2183a85898e54133_0
 • /data/data/####/21daf235934482ab_0
 • /data/data/####/21fe2be041abc96a_0
 • /data/data/####/2228d59b04e44a65_0
 • /data/data/####/22802f7ac99e8e20_0
 • /data/data/####/23cb71236e9e360c_0
 • /data/data/####/23cb71236e9e360c_1
 • /data/data/####/2498a9d36c6b8cd5_0
 • /data/data/####/2498a9d36c6b8cd5_1
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/28f8ed8db835950e_0
 • /data/data/####/293e61e6a86db45d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2986279437b7f5b9_0
 • /data/data/####/2986279437b7f5b9_s
 • /data/data/####/2aa7166707cb115a_0
 • /data/data/####/2bbf3894aa2e6841_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cd861b2910796e9_0
 • /data/data/####/2d4b2972a9caee53_0
 • /data/data/####/2e162b78b593f8e6_0
 • /data/data/####/2ee0e978f9f1c525_0 (deleted)
 • /data/data/####/2f2db5b90139600a_0
 • /data/data/####/2f4f30ac8ec3f9a9_0
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/3046f8ded50eb41f_0
 • /data/data/####/30766b40789c72b4_0
 • /data/data/####/30766b40789c72b4_1
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/313f206d01986b98_0
 • /data/data/####/323c8b625711c6de_0
 • /data/data/####/32cadd99b3faabaf_0
 • /data/data/####/32e40e6e3942fb86_0 (deleted)
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/34b98fe70b31c067_0
 • /data/data/####/35caa54caf599cf7_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/37379f4de999bf2d_0
 • /data/data/####/373b91ec79792ecc_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/38132ced9c12a863_0
 • /data/data/####/38132ced9c12a863_1
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/388c3d16f437f27e_0 (deleted)
 • /data/data/####/390816ab82866504_0
 • /data/data/####/398b5ee768bc71f2_0
 • /data/data/####/3a3af6d48debd0e2_0
 • /data/data/####/3a3cc08606991f5b_0
 • /data/data/####/3b4cf250778a8769_0
 • /data/data/####/3b7de6ba6bf8717a_0
 • /data/data/####/3b8143314ad10d46_0
 • /data/data/####/3c7ac8c8cd7b3004_0
 • /data/data/####/3cf99c43d262f327_0 (deleted)
 • /data/data/####/3d081f330f3e18b2_0
 • /data/data/####/3d2033f2fc7acf8f_0
 • /data/data/####/3d7ef1b066834c9d_0
 • /data/data/####/3dbcf69c4da7d6ed_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f63f71f107cb552_0
 • /data/data/####/3f63f71f107cb552_1
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/4084420f09e6be02_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/4179cf13a85cce76_0 (deleted)
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/457bf0f3a6f07446_0
 • /data/data/####/457bf0f3a6f07446_1
 • /data/data/####/45b061390775d922_0
 • /data/data/####/45c244b7c20cf7e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/46002f6fe6e2f56e_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/474b4c8126c0637b_0
 • /data/data/####/476746cfba612220_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/4983add3ec0df4d6_0
 • /data/data/####/49f2da1ba8ed6e21_0
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4badf09d1d4dae9e_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4db286cf65413f9e_0
 • /data/data/####/4db286cf65413f9e_1
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4dcbfb3bd5b18cf8_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f044d870f4e48d8_0
 • /data/data/####/4f044d870f4e48d8_1
 • /data/data/####/4f92a2b96f81e823_0 (deleted)
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/507fb3328c67378d_0
 • /data/data/####/5143a60cc960dfe7_0
 • /data/data/####/5143a60cc960dfe7_1
 • /data/data/####/51828a8553edbd39_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/529e1f15d48c7821_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/531569f0cd540210_0
 • /data/data/####/5334c70446f35fb0_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/541dc21c8318e0eb_0
 • /data/data/####/543650778f9843aa_0
 • /data/data/####/547da68ed4869b11_0
 • /data/data/####/54c1953a7513d8c2_0
 • /data/data/####/57bbd7731cca9dcb_0
 • /data/data/####/57fe0f49c35ce6a2_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/58884a4f64412884_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5d7c7e7a60828fe1_0
 • /data/data/####/5da49a5958fa4314_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5eb1f867c54432cb_0
 • /data/data/####/5ebc9f505ec5e135_0
 • /data/data/####/5f74217898c9612a_0
 • /data/data/####/5fa3e315b17b2519_0
 • /data/data/####/608a6186076439b8_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/61f83d0b79bbd419_0
 • /data/data/####/62c69ebb7f61ba2e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6328d3131f2a06de_0
 • /data/data/####/63570fa73809a14a_0 (deleted)
 • /data/data/####/637b6d5ed54463c9_0
 • /data/data/####/638b26aa7a47c2f5_0
 • /data/data/####/638d110599e2f23f_0
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6458fbf56ffc074d_0
 • /data/data/####/647e228ca04c2987_0
 • /data/data/####/64a31007cd296f5d_0
 • /data/data/####/64d4ff330ec62863_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/66b92da7b109d5f1_0
 • /data/data/####/676c8dc431b7a207_0
 • /data/data/####/676d8eeb07d0e07b_0
 • /data/data/####/6844a089b1e01949_0
 • /data/data/####/684db942514c4d57_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/68706bce10e52d9c_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/68d7e2986731e026_0
 • /data/data/####/691401b34d33176a_0
 • /data/data/####/691d5f7e5332b8b1_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/69da9466a3d55210_0
 • /data/data/####/6ae88cb9-203a-48be-9265-11befb9e9829.dex
 • /data/data/####/6b3c411e172c0f4a_0 (deleted)
 • /data/data/####/6beb21adad870519_0
 • /data/data/####/6bec6a0849d8a437_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6ca1a75f7a2bb7ec_0
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6e4bca30e71b89e8_0
 • /data/data/####/6e7e9f53f4baaf1a_0
 • /data/data/####/6e97b47ec84475e5_0
 • /data/data/####/6f1d6d73aa4178e3_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fd2d8990f652d5b_0
 • /data/data/####/6fe8c1d0a61f5fdc_0
 • /data/data/####/70de40769ddb346c_0
 • /data/data/####/729adec0d04545d1_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/7383ca91c2a7b324_0
 • /data/data/####/7468e483e735d5d1_0
 • /data/data/####/74f79efc53b76242_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/799ba26779c33d50_0
 • /data/data/####/7a9ab3ccc0d49f52_0
 • /data/data/####/7bb4a865cfc98fcd_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5d27073f907073_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7d7b3c97406c9bc9_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e2b20bced5e2500_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e5633c6efad3040_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7eccb5e10d5930b5_0
 • /data/data/####/7eccb5e10d5930b5_1
 • /data/data/####/7f940f8a-327d-40de-831f-af7b56232110.dex
 • /data/data/####/7f940f8a-327d-40de-831f-af7b56232110.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/804899e16cc8258f_0
 • /data/data/####/8100b22aac1792dc_0
 • /data/data/####/816041b8fef73e00_0
 • /data/data/####/81a54b42b9c7ab97_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/84122c5914b55069_0
 • /data/data/####/849866345a6cd1cc_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/87b6440ec6c702c2_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889cdc123a2f269d_0
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88e0abecb3419fff_0
 • /data/data/####/89d1a877c0ddbe45_0
 • /data/data/####/89ea516011714289_0
 • /data/data/####/89eb8808fce21e81_0
 • /data/data/####/8a18ce0f3b915417_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8c4e7d79240acfdc_0
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8d24256700344f7b_0
 • /data/data/####/8d24256700344f7b_1
 • /data/data/####/8d763ffb38fb9acd_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f782f6fb7ba95f2_0
 • /data/data/####/90936cdba93bb898_0
 • /data/data/####/909548e6d57c1df5_0
 • /data/data/####/909548e6d57c1df5_0 (deleted)
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/90f3d5c193c87724_0
 • /data/data/####/9211921317bafee9_0
 • /data/data/####/923b616fa4ae9ab5_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/929671b7467e26f8_0
 • /data/data/####/92e9b49d313d1e15_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/95236bafe3665d5a_0
 • /data/data/####/952a4e5a3480cad7_0
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95bd5a46ae25b8b9_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95cdfea650352721_0
 • /data/data/####/961185da844f38f1_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/99f8202d5a1c0319_0
 • /data/data/####/9ae2a090d0a1ec92_0
 • /data/data/####/9b568c76bdcfb6e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/9b63fb00fa573cb7_0
 • /data/data/####/9b6f7982011657ee_0
 • /data/data/####/9b71edf832d0ae4c_0
 • /data/data/####/9c06c1c6f00dc8af_0
 • /data/data/####/9c06c1c6f00dc8af_1
 • /data/data/####/9c31d8ad336b7c8d_0
 • /data/data/####/9cef30d4e4ba4130_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9d4f171af7f656cb_0
 • /data/data/####/9d73259094f969ad_0
 • /data/data/####/9dbcda60bf001396_0
 • /data/data/####/9dbcda60bf001396_1
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9df30a11e1b9af51_0
 • /data/data/####/9e6eff12b917c142_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/9ffd71979038173b_0
 • /data/data/####/BAvDHSTQ.dex
 • /data/data/####/BAvDHSTQ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/BgDAV.dex
 • /data/data/####/BgDAV.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a13322e2c523847c_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a22146443eb92b79_0
 • /data/data/####/a3a28f95bb922964_0
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a413ee657750ea3f_0
 • /data/data/####/a4f9659d0926a0b9_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a604c6b8fcaec1a9_0
 • /data/data/####/a6a733e67638a4be_0
 • /data/data/####/a6cf8e61137661b8_0
 • /data/data/####/a86d6e7cd873fec2_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a9054bf93ff200a9_0
 • /data/data/####/a92baec8d8c33f1c_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa11eb6d7bbbc3c7_0
 • /data/data/####/ac0bb1eee6bdf12a_0
 • /data/data/####/ac23679c84b122dc_0
 • /data/data/####/acad4d194b81d1c4_0
 • /data/data/####/ad60d71bd9f2a548_0
 • /data/data/####/add4b485305c0872_0
 • /data/data/####/add7363c1aaa05cf_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af0a666cbd478055_0
 • /data/data/####/af0aa248fa9bef63_0
 • /data/data/####/b012f052e5c8655e_0
 • /data/data/####/b0713d56c68b3888_0
 • /data/data/####/b1219e432c41cf2c_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b1b8db7086f7edb5_0
 • /data/data/####/b1b8db7086f7edb5_1
 • /data/data/####/b253f4b682cd1ba2_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2b8782541ec9875_0
 • /data/data/####/b34a12c674ecd3ee_0
 • /data/data/####/b3848e47edef269f_0
 • /data/data/####/b3901079ea1077ec_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5dba64610102ec8_0
 • /data/data/####/b63252ddd2d130d5_0
 • /data/data/####/b67436ab2bf8dc1e_0
 • /data/data/####/b67436ab2bf8dc1e_0 (deleted)
 • /data/data/####/b6d0a59ba33ba253_0
 • /data/data/####/b72ca0ba3723566c_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b964166932e576a4_0
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bc12f433abe340cd_0 (deleted)
 • /data/data/####/bc4975d4ac960f5e_0 (deleted)
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd9a3602f3dbd2b0_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/be68a34a1af43b40_0
 • /data/data/####/bed899804cfa3073_0
 • /data/data/####/bed899804cfa3073_1
 • /data/data/####/bee846faece672d1_0
 • /data/data/####/bf8a1018c9287461_0
 • /data/data/####/bf8a1018c9287461_1
 • /data/data/####/bfb8519d286940c4_0
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c2168d59b0f3b0cd_0
 • /data/data/####/c2168d59b0f3b0cd_0 (deleted)
 • /data/data/####/c2280785b51386a9_0
 • /data/data/####/c2c818104e63a95a_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c41a73140d88b5f7_0
 • /data/data/####/c4280d1d14312d8e_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c477de5bc177b220_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c518fc11f3e12e83_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c6382e7e2752aa89_0
 • /data/data/####/c702d7977f47fb36_0
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c86d419c2346790b_0
 • /data/data/####/c8bdd4fbf7e5e771_0
 • /data/data/####/c8f71771cfc13da0_0
 • /data/data/####/c90aa7f433ab8f6c_0 (deleted)
 • /data/data/####/caf92540fffbfdae_0
 • /data/data/####/caf92540fffbfdae_0 (deleted)
 • /data/data/####/cbb4edb83cb14ad0_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd2d121893087462_0
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/ce6adc2a3faecc0e_0
 • /data/data/####/ce6adc2a3faecc0e_0 (deleted)
 • /data/data/####/cf105bb09a86fe25_0
 • /data/data/####/cf3649b3443185c5_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/com.lryggtek_preferences.xml
 • /data/data/####/d12445949529f6ba_0
 • /data/data/####/d19f95ca8b1c350f_0
 • /data/data/####/d26a356579ad36a4_0
 • /data/data/####/d2f5e6eed58e2d6d_0
 • /data/data/####/d4eb57f17a204a09_0
 • /data/data/####/d514afbdce703bbd_0
 • /data/data/####/d552c5cce7ebca7b_0
 • /data/data/####/d5a487034eee88fb_0
 • /data/data/####/d5ee96305312815d_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d7446b5b0ae5c7b9_0
 • /data/data/####/d92dbafd844e6b3f_0
 • /data/data/####/d957db60369b0279_0
 • /data/data/####/da3084bc3e8cb0f8_0
 • /data/data/####/da4c71b759e3aae1_0
 • /data/data/####/dc4d4a436c054191_0
 • /data/data/####/dd1f017c2f551608_0
 • /data/data/####/ddf6519bd3c5c835_0 (deleted)
 • /data/data/####/df282cadcee92631_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/df9c053ae30901b5_0
 • /data/data/####/e1669f9a8d8479e6_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e1d15e204d103824_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e2b4ad83ed04ac6b_0
 • /data/data/####/e39a290a8fdd05db_0
 • /data/data/####/e3db01063195449d_0
 • /data/data/####/e3db01063195449d_1
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e484d795cae7667c_0
 • /data/data/####/e792303b8d6b061d_0
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e89f6a18a20a472b_0
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e9398b43e1d75424_0
 • /data/data/####/e9615a85701eef1b_0
 • /data/data/####/e9809c68ee8a1fa0_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea3142c59678136d_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/eaed16032926cf4f_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ef26173a8e9a6c51_0
 • /data/data/####/efd76d33a5374ac5_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f292ca92-9b39-4803-8f2d-40242fee6f84.dex
 • /data/data/####/f292ca92-9b39-4803-8f2d-40242fee6f84.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/f3b693b4e4d83a72_0
 • /data/data/####/f3b693b4e4d83a72_1
 • /data/data/####/f4ad76b14a449ca8_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f54b31e3f36ed283_0
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f637f7550f35ccf1_0
 • /data/data/####/f6667b4e80233b53_0 (deleted)
 • /data/data/####/f6ad96105449dbca_0
 • /data/data/####/f712b8394f0a4b9a_0
 • /data/data/####/f7211c59cf0cc6aa_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f80a04e56bb6308e_0
 • /data/data/####/f8d535301a78c985_0 (deleted)
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f9621f5cfdc5824e_0
 • /data/data/####/f96f75f7f69c663c_0
 • /data/data/####/f9733f67abef82de_0
 • /data/data/####/f9b5665b53338943_0
 • /data/data/####/fa2f691b3a5fb869_0
 • /data/data/####/fa7b19b8b15a29a6_0
 • /data/data/####/fad35a043c981528_0
 • /data/data/####/fbb97c9270a7fe43_0
 • /data/data/####/fbb97c9270a7fe43_0 (deleted)
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fcfb1594f6864eda_0
 • /data/data/####/fda5e8deeb418265_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff61a738eb7449ca_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.
Requests the system alert window permission.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android