Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17003

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-06

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) digital####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) f####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.cli####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) connect####.gst####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.cli####.go####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • digital####.google####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • f####.gst####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pla####.googleu####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/01474f08cf420458_0
 • /data/data/####/024d40e82017455c_0
 • /data/data/####/02d3f8086de2ad16_0
 • /data/data/####/02dd1be15416e2ef_0
 • /data/data/####/03313113e53a68a8_0
 • /data/data/####/03b6ef1d5a203b11_0
 • /data/data/####/04ae9c3835d12b1c_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05f162eb0195d7b6_0
 • /data/data/####/0673e6eb36d671e0_0
 • /data/data/####/0673e6eb36d671e0_1
 • /data/data/####/06a96a1717bde22d_0
 • /data/data/####/07132fa2bf8409c1_0
 • /data/data/####/0795dc285b2b7b36_0
 • /data/data/####/07c937e416aef125_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a892247c9a66439_0
 • /data/data/####/0ae35a4fb8380bf3_0 (deleted)
 • /data/data/####/0af07ffdbd53cf7e_0
 • /data/data/####/0b18ed0f93c3f9a1_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0c19aad176b2548e_0
 • /data/data/####/0c7bc0dc75da656b_0 (deleted)
 • /data/data/####/0d13fd74e9ab00cf_0 (deleted)
 • /data/data/####/0f0b98e0d649bd03_0
 • /data/data/####/0f238115b5586caa_0
 • /data/data/####/0f4319b381a6144e_0
 • /data/data/####/0fcfdc3b085fc695_0
 • /data/data/####/1008b05810e09c01_0
 • /data/data/####/100f92ddf8fb49a1_0
 • /data/data/####/102a4b26c83ab78f_0
 • /data/data/####/1139346c521e5502_0
 • /data/data/####/11635f02c5c7ae62_0
 • /data/data/####/11ed3b667efa1ade_0
 • /data/data/####/11ed3b667efa1ade_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/131c1ee66c559d78_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1416fd55088dbb40_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/15fe2dab186598ba_0
 • /data/data/####/169c474e21806013_0
 • /data/data/####/1717bce098549202_0
 • /data/data/####/1843d59b1a28302c_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/18d0b8bb85236125_0
 • /data/data/####/192d7772184ed975_0
 • /data/data/####/1aef2437433f8b52_0
 • /data/data/####/1afaa186248ff5e4_0
 • /data/data/####/1b71fa50873adfc7_0
 • /data/data/####/1be84555b99e6002_0
 • /data/data/####/1c0a495bcaffb09c_0
 • /data/data/####/1c692ec7a2c075eb_0
 • /data/data/####/1f0063bf2dc23971_0
 • /data/data/####/1f8842b83763cce0_0
 • /data/data/####/1fa201d9086f92ca_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/1fe00fcfe013b47b_0
 • /data/data/####/20df00bada6f8584_0
 • /data/data/####/217cee5406b48476_0
 • /data/data/####/217dd4bed3c7f16d_0
 • /data/data/####/21a439788c861474_0
 • /data/data/####/21daf235934482ab_0
 • /data/data/####/2228ad8cc0144ebd_0
 • /data/data/####/227f0fe3f6c4ade5_0
 • /data/data/####/23a0c85c04c0c854_0
 • /data/data/####/248108516daa275b_0
 • /data/data/####/253d6607d86748e5_0
 • /data/data/####/253d6607d86748e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/27e44e87446e49ef_0
 • /data/data/####/27fffd1d74107aeb_0
 • /data/data/####/280f939d69eae8f6_0
 • /data/data/####/286ae31429d661fd_0
 • /data/data/####/28c7518f691c8358_0
 • /data/data/####/28c7518f691c8358_0 (deleted)
 • /data/data/####/28d8e78728e68683_0
 • /data/data/####/28fa950cd933b0ce_0
 • /data/data/####/28fa950cd933b0ce_1
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/295161089cff56da_0
 • /data/data/####/2a0f82dc6ef68174_0
 • /data/data/####/2a57904ff28591a2_0
 • /data/data/####/2b19f058d90e40a0_0
 • /data/data/####/2b8201b3eae45122_0
 • /data/data/####/2be1b454fce790b0_0
 • /data/data/####/2c330151a708de70_0
 • /data/data/####/2c4d4f1c640db3f1_0
 • /data/data/####/2c86365fe0812fd4_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d4b2972a9caee53_0
 • /data/data/####/2e594f6e9e42ed4a_0
 • /data/data/####/2f48f3ad336fb98d_0
 • /data/data/####/2fd29031bb9cdb48_0
 • /data/data/####/30a4fbd8d3338c95_0
 • /data/data/####/30b0219b32c51e8a_0
 • /data/data/####/30c84e21d3004bd1_0
 • /data/data/####/30c9b677acd6b4ee_0
 • /data/data/####/30c9b677acd6b4ee_1
 • /data/data/####/327402553645882c_0
 • /data/data/####/32844c363878f639_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a8d3f6fa4dfa74_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/342767e7c88dc771_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/3458f1eb0544ac98_0
 • /data/data/####/34644a4a6e7d5782_0
 • /data/data/####/347dfd7f660551ab_0
 • /data/data/####/34e0935471ba69ea_0
 • /data/data/####/34e0935471ba69ea_1
 • /data/data/####/3619d50e469d8707_0
 • /data/data/####/36c0ab7f612fa25c_0
 • /data/data/####/37549a9ca47f42e4_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/37fccb742f9d6f7d_0
 • /data/data/####/398d987a7fcc77d7_0
 • /data/data/####/398d987a7fcc77d7_1
 • /data/data/####/3bea2e0c41746f10_0
 • /data/data/####/3bf6ffe61b8335f7_0
 • /data/data/####/3cd0f117fac713df_0
 • /data/data/####/3d03e71081ec3c22_0
 • /data/data/####/3d6e984b0947a97a_0 (deleted)
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f6602041f7abecd_0
 • /data/data/####/3fb8c5111dc9eb24_0
 • /data/data/####/40432c6e00466ce2_0
 • /data/data/####/40b1ab1a09ac8719_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/41cb7a9795d2dc4b_0
 • /data/data/####/443ca09decb90c99_0
 • /data/data/####/443e9732a375297d_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/458dc1f1aa37bebd_0
 • /data/data/####/46ac0f135ab89dee_0
 • /data/data/####/475f9f48174e642c_0
 • /data/data/####/479a95bfa74a4417_0
 • /data/data/####/487b2ef31ca8184a_0
 • /data/data/####/48e2d48587367c57_0
 • /data/data/####/4a1f654252c63922_0
 • /data/data/####/4a727f2169a53536_0
 • /data/data/####/4a727f2169a53536_1
 • /data/data/####/4acdcd3714dbc89e_0
 • /data/data/####/4b16fd14a49e4762_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4b5e10f661372bf4_0 (deleted)
 • /data/data/####/4b993c60791f7b57_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4e09c2d9ec6dcb92_0
 • /data/data/####/4eb5cc3f4d7ea727_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eecc57f6000d1f8_0
 • /data/data/####/4f2ce2e2538a3590_0
 • /data/data/####/51e360357135a250_0
 • /data/data/####/522376a9fc0b77f3_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/530e1859aa657b7c_0
 • /data/data/####/543e094b77250417_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/55353b590b227054_0
 • /data/data/####/561ba920195cda45_0
 • /data/data/####/565f7ccc26ad4362_0
 • /data/data/####/5699269a2b4bf0cc_0
 • /data/data/####/580bd2b307d0ae0f_0
 • /data/data/####/580bd2b307d0ae0f_0 (deleted)
 • /data/data/####/593c76208f7ec58c_0
 • /data/data/####/59d2bae0cdc8fdeb_0
 • /data/data/####/5abc3878568813b8_0
 • /data/data/####/5ac4cafd0d8c3da2_0
 • /data/data/####/5aff976c8fc301c6_0
 • /data/data/####/5b30bb2ebb793da5_0
 • /data/data/####/5c450003090e0f00_0 (deleted)
 • /data/data/####/5d69931fea1f9072_0
 • /data/data/####/5e194765f3399519_0
 • /data/data/####/5e5881dde33968ae_0
 • /data/data/####/5e999e1b2789263d_0
 • /data/data/####/5ec8de13dc56b9eb_0
 • /data/data/####/5efc3f6db0ffe33a_0 (deleted)
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/6036f0fe2fb80294_0
 • /data/data/####/60dc10e47ec389f7_0
 • /data/data/####/61efada03b74c4f0_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6384cf46f2b21ecf_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6665e844b86380dc_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/66feb72cc3298f0c_0
 • /data/data/####/67c660b4b61eff0e_0
 • /data/data/####/680a3aa6823fb5fb_0
 • /data/data/####/6859226866e9c234_0
 • /data/data/####/68b767b3c49747fb_0
 • /data/data/####/68e793d8ae23c7f6_0
 • /data/data/####/68e793d8ae23c7f6_1
 • /data/data/####/6a0fcd1256e45725_0
 • /data/data/####/6a1f618ad9109436_0
 • /data/data/####/6a45ec5398bc7bf6_0
 • /data/data/####/6ad8f6070631d564_0
 • /data/data/####/6bf098de61b1bacd_0
 • /data/data/####/6d986d2ed4dbed36_0
 • /data/data/####/6fd1e0cfff35f347_0
 • /data/data/####/6fd1e0cfff35f347_0 (deleted)
 • /data/data/####/6fd1e0cfff35f347_s
 • /data/data/####/6fd1e0cfff35f347_s (deleted)
 • /data/data/####/6fdd27d60fcc4298_0 (deleted)
 • /data/data/####/6fe8c1d0a61f5fdc_0
 • /data/data/####/7002a149b4aebd94_0
 • /data/data/####/700c1455ce8315ae_0
 • /data/data/####/705b17a8dda5e7af_0 (deleted)
 • /data/data/####/7129fff44b896b08_0
 • /data/data/####/727973b2e945a819_0
 • /data/data/####/72eba509e247c42d_0
 • /data/data/####/72f3efe473a8ac1c_0
 • /data/data/####/73bccdc7364a5c6d_0
 • /data/data/####/73da93775b6778a8_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_s
 • /data/data/####/766e8b90d9a92969_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/7739e75fb1c4d737_0
 • /data/data/####/77c3bae94671bc14_0
 • /data/data/####/781b88b1e54377bd_0
 • /data/data/####/796f0aae5bdbc4e4_0
 • /data/data/####/796f0aae5bdbc4e4_1
 • /data/data/####/7a5ead2756f8efa4_0
 • /data/data/####/7abe2ec977ac53f8_0
 • /data/data/####/7ad70d194062c47b_0
 • /data/data/####/7ae3ca416d857c3d_0
 • /data/data/####/7b23903fecdec0e3_0 (deleted)
 • /data/data/####/7b5caf72e036142d_0
 • /data/data/####/7b5caf72e036142d_1
 • /data/data/####/7bc37fd3941191d0_0
 • /data/data/####/7c112e2c60d158a0_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7cb8757fac4183e5_0
 • /data/data/####/7cbccf0ed6cbec02_0
 • /data/data/####/7dcb77301e1e34b1_0
 • /data/data/####/7dcb77301e1e34b1_0 (deleted)
 • /data/data/####/7e603e9b2b76fafb_0
 • /data/data/####/7f4cab7233548908_0
 • /data/data/####/80cd5418208e408b_0
 • /data/data/####/80e8a4f2dfc1d9c2_0
 • /data/data/####/80e8a4f2dfc1d9c2_0 (deleted)
 • /data/data/####/8269f00eda406c2c_0 (deleted)
 • /data/data/####/82dd6903b72e3990_0 (deleted)
 • /data/data/####/8327867071dc6be4_0
 • /data/data/####/8430e79faea7f196_0
 • /data/data/####/84eff543c9591b80_0
 • /data/data/####/8530161f18f4f1c9_0
 • /data/data/####/857292d3769daba9_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/85f0c3429f007949_0
 • /data/data/####/86704bf277871618_0
 • /data/data/####/867c2b140020ba6b_0
 • /data/data/####/8760f970fb48c0c9_0
 • /data/data/####/8799867bebdbae42_0
 • /data/data/####/882df0c80ef1448d_0
 • /data/data/####/8885c00ab815f839_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88d2272f457f7e59_0 (deleted)
 • /data/data/####/8926fce18b62c053_0
 • /data/data/####/8945134b51be5a3d_0
 • /data/data/####/89eb8808fce21e81_0
 • /data/data/####/8ab5c4eff065d965_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8ce11f48c931b399_0
 • /data/data/####/8d9360e8601663f0_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8e5f104b8cbc8ca4_0
 • /data/data/####/8ed8d6516b79bc4a_0
 • /data/data/####/8ed8d6516b79bc4a_0 (deleted)
 • /data/data/####/8fd2f70bbfccfc6a_0
 • /data/data/####/90496548864fbc1d_0
 • /data/data/####/90978c185ccbb319_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90da9981d0610809_0
 • /data/data/####/9190013117729d90_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94848514e1ab204f_0
 • /data/data/####/94ba6848ca996111_0
 • /data/data/####/95a84803e1329210_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9746a125d8edc22e_0
 • /data/data/####/979ffc9cf6b8d871_0 (deleted)
 • /data/data/####/97ec5c527c67a8b0_0
 • /data/data/####/993f01a2d269ee08_0
 • /data/data/####/993f01a2d269ee08_1
 • /data/data/####/99664d957b7f7dd1_0
 • /data/data/####/999e9882b19ce945_0
 • /data/data/####/99ce8e3cc1bca4d7_0
 • /data/data/####/9a844d6dccf50df9_0
 • /data/data/####/9b2709947c7edb8e_0
 • /data/data/####/9ba5818bb5c64888_0
 • /data/data/####/9c5faa9bd513729c_0
 • /data/data/####/9d4cd2570301d2e1_0
 • /data/data/####/9d4ffc82857c2768_0
 • /data/data/####/9d4ffc82857c2768_1
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0 (deleted)
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s (deleted)
 • /data/data/####/9f4f5a7fe9b34b01_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Cymaguz.dex
 • /data/data/####/Cymaguz.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a03f59d4e84a116f_0
 • /data/data/####/a1858eb24e3b5b40_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c7539ed6bbb059_0
 • /data/data/####/a1d42ccc92fb1ec9_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a292bec8545ce812_0
 • /data/data/####/a2ae0c71a9459895_0
 • /data/data/####/a5145a0929c18577_0
 • /data/data/####/a589e812aef18923_0
 • /data/data/####/a5b81f3c56005064_0
 • /data/data/####/a5c27bd25e3ff8de_0
 • /data/data/####/a6b4a68e8ce018f9_0
 • /data/data/####/a9c39cd30ee9122a_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa1e9cc22ab2d150_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/ab8fbb9f2b2f0a3b_0
 • /data/data/####/abb940bd2919a8cc_0
 • /data/data/####/ac034b1faea75c68_0 (deleted)
 • /data/data/####/ac8f4abaa978bfd3_0
 • /data/data/####/adbc47c8bc6777bb_0
 • /data/data/####/ae43c875f19fb4b2_0 (deleted)
 • /data/data/####/af80667317ce9b25_0
 • /data/data/####/b12ee6ff7d2c886d_0
 • /data/data/####/b36af568ce335b45_0
 • /data/data/####/b489daac1b933486_0
 • /data/data/####/b5d1683fac07994e_0
 • /data/data/####/b5d1683fac07994e_1
 • /data/data/####/b6fdf6f3f5035644_0
 • /data/data/####/b770aec9a5e826ff_0
 • /data/data/####/b82254513d87d52d_0
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba31ef63003ebf0d_0
 • /data/data/####/bad2506c038ef21c_0
 • /data/data/####/bae939892c381118_0
 • /data/data/####/bb4462ba53051f7a_0
 • /data/data/####/bcdb0a6d53164cbc_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd4c0f1b2a3c176b_0
 • /data/data/####/bd869a5d0d7d2bc9_0
 • /data/data/####/bec5eafc9af51afe_0
 • /data/data/####/bedfa600807add96_0 (deleted)
 • /data/data/####/bf3fef9a07a6b677_0
 • /data/data/####/bf6c52fb6fa02b1b_0
 • /data/data/####/bf7e49e5d07280e9_0
 • /data/data/####/c067c3db4f40bf49_0
 • /data/data/####/c07fb92f94f384b1_0
 • /data/data/####/c0f9f031dab5b1ac_0
 • /data/data/####/c13afe4f7675c294_0 (deleted)
 • /data/data/####/c2abd62e1aef3df6_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c59e92c2f87aa813_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c5fee2a193923edd_0
 • /data/data/####/c685fadd34910492_0
 • /data/data/####/c80719a28ed4874c_0
 • /data/data/####/c837cc7f6e79cf92_0
 • /data/data/####/c837cc7f6e79cf92_1
 • /data/data/####/c88c1c1421ab71dd_0
 • /data/data/####/c8c5c878d13b636e_0
 • /data/data/####/c8ddb9ab4030c025_0
 • /data/data/####/c9906f0079dbf903_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc05a75549f1c363_0
 • /data/data/####/cc3ff33222349a75_0
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/ced99aeddffd4680_0
 • /data/data/####/cf75ccfee9ae306a_0
 • /data/data/####/com.yyz_preferences.xml
 • /data/data/####/d04c80b62154d98b_0
 • /data/data/####/d0595e4db22c91eb_0
 • /data/data/####/d1ec184ee23c37ee_0
 • /data/data/####/d1ec184ee23c37ee_s
 • /data/data/####/d27ed1b9f2c4aee3_0
 • /data/data/####/d286e674a4ce7de5_0
 • /data/data/####/d29ce36d236550f2_0
 • /data/data/####/d2e94a1d028d5db3_0
 • /data/data/####/d2f048375f841363_0
 • /data/data/####/d3077b1718c846e3_0
 • /data/data/####/d30d47ad616fceca_0
 • /data/data/####/d3d1e25a3a643bf9_0
 • /data/data/####/d4c604e12861c2fe_0
 • /data/data/####/d4d98ba019f8ce5e_0
 • /data/data/####/d501d2edd4684cde_0
 • /data/data/####/d51a4b5060df1e7a_0
 • /data/data/####/d5201d4302d454b4_0
 • /data/data/####/d5cb0c4529ef5cde_0
 • /data/data/####/d68d72923bc9691e_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d8aff96e51e4d76b_0
 • /data/data/####/d8aff96e51e4d76b_s
 • /data/data/####/d9aacf402ae6ff65_0
 • /data/data/####/da53a5a1d034bc09_0
 • /data/data/####/dac0d2db20889190_0
 • /data/data/####/dbb46dd8d2e1ad35_0
 • /data/data/####/dc01ed24af2bf149_0
 • /data/data/####/dc2612247833e6a5_0
 • /data/data/####/dd483121dd3e78b6_0 (deleted)
 • /data/data/####/de0a7a0fe2443bfe_0 (deleted)
 • /data/data/####/de15dff6fe290c6e_0
 • /data/data/####/de1e65259710e217_0
 • /data/data/####/dee7dc3068beeeda_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/e0489205-75fb-4eef-ad77-74dffb659d93.dex
 • /data/data/####/e0489205-75fb-4eef-ad77-74dffb659d93.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/e0a6ce89694f337e_0
 • /data/data/####/e334017657733ce0_0
 • /data/data/####/e3362aa0cf4a241c_0
 • /data/data/####/e360afacc7373f17_0
 • /data/data/####/e360afacc7373f17_1
 • /data/data/####/e36988fb808f4f1e_0
 • /data/data/####/e44f71c2c9bd4c7e_0
 • /data/data/####/e44f71c2c9bd4c7e_1
 • /data/data/####/e599bf4a706cf204_0
 • /data/data/####/e6788a4fd02202f1_0
 • /data/data/####/e69aa9c3ee42b7c4_0
 • /data/data/####/e724810c657381d6_0
 • /data/data/####/e846ead2f64e73c4_0
 • /data/data/####/e846ead2f64e73c4_1
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e8f8977e9dc651ca_0
 • /data/data/####/e8fe2c9fde5ac494_0
 • /data/data/####/eb1c800431b53367_0
 • /data/data/####/ec8f021f0a06a17d_0
 • /data/data/####/ec9f975ec13ae0b1_0
 • /data/data/####/eda593ff06e5f34e_0
 • /data/data/####/edcc4f83c569a63b_0
 • /data/data/####/edd34ef0aecdf513_0
 • /data/data/####/eea2bdd217d2246f_0
 • /data/data/####/efb2b5f9c8acd1a2_0
 • /data/data/####/eff11c1cac2da0e6_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0613d029ffeef22_0
 • /data/data/####/f107d936914c52ee_0
 • /data/data/####/f212d2e3f99d2681_0
 • /data/data/####/f221f2091031f187_0
 • /data/data/####/f2297f738908fb95_0
 • /data/data/####/f23c99e6f97a271a_0
 • /data/data/####/f2ba76c2ec74f8d3_0
 • /data/data/####/f2dd69356801d232_0
 • /data/data/####/f3cf66c3e17a2f93_0
 • /data/data/####/f47cd42272c9547f_0
 • /data/data/####/f5062ece46af0960_0
 • /data/data/####/f571d24acb64fbd1_0
 • /data/data/####/f5790efb-24e2-47d1-842c-37bdfb74d024.dex
 • /data/data/####/f5790efb-24e2-47d1-842c-37bdfb74d024.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/f5b05eb49a863580_0
 • /data/data/####/f6de996733f5525b_0
 • /data/data/####/f7b3753229a51107_0 (deleted)
 • /data/data/####/f7f5d84775ef7cf2_0
 • /data/data/####/f8b7b567b47949f6_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fa0f2d094470050c_0
 • /data/data/####/fa23cd1c8bbe5ffc_0
 • /data/data/####/fa861490e59e9254_0
 • /data/data/####/faaf446569da61bb_0
 • /data/data/####/fad797fdd190c657_0
 • /data/data/####/fae5169342e7af54_0
 • /data/data/####/fb1b88beaeb35089_0
 • /data/data/####/fc891c6243035f50_0
 • /data/data/####/fc955f6794994a53_0
 • /data/data/####/fda2cf8665d69e02_0
 • /data/data/####/fe966c6202d43d5d_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff50aa39-e5ad-45c8-841e-95a7923b38a9.dex
 • /data/data/####/ff50aa39-e5ad-45c8-841e-95a7923b38a9.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ffe8f8682a96b831_0
 • /data/data/####/fff3d969c48d6633_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/oHugeMl.dex
 • /data/data/####/oHugeMl.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/xVslaEiV.dex
 • /data/data/####/xVslaEiV.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android