Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17002

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-05

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.250.150.95:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.95:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.222.95:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.177.14.95:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.95:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.177.14.100:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.250.150.95:443
 • UDP 1####.250.150.95:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/01474f08cf420458_0
 • /data/data/####/0158738fd04f8d1d_0
 • /data/data/####/01b016d2f58bc759_0
 • /data/data/####/024d40e82017455c_0
 • /data/data/####/02c8186a78ad8d72_0
 • /data/data/####/02d3f8086de2ad16_0
 • /data/data/####/02db6fa7137866d7_0
 • /data/data/####/02dd1be15416e2ef_0
 • /data/data/####/0328339f1e4c5c14_0
 • /data/data/####/03b6ef1d5a203b11_0
 • /data/data/####/040fa7852cdb87b6_0
 • /data/data/####/04371df229dfafb8_0
 • /data/data/####/044fac04c75bdb07_0
 • /data/data/####/04aba34d447490b5_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/056d928612681ac0_0
 • /data/data/####/058ab7718d0e4000_0
 • /data/data/####/0606bae5a75b8704_0
 • /data/data/####/06a96a1717bde22d_0
 • /data/data/####/06e2cee4a3a05915_0
 • /data/data/####/06fb2d3fa01afe73_0
 • /data/data/####/07132fa2bf8409c1_0
 • /data/data/####/0868dad820147b70_0
 • /data/data/####/096b259075d78dc6_0
 • /data/data/####/09e12781aebff501_0
 • /data/data/####/0a34c88f409fcb9a_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0add016ad5320b0a_0
 • /data/data/####/0b18ed0f93c3f9a1_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0c2766e7931a17ff_0
 • /data/data/####/0c5db5dd6c6ae4eb_0
 • /data/data/####/0c9fc3c7c250c1d7_0
 • /data/data/####/0cf16b6531c18dd5_0
 • /data/data/####/0d2be03d70b20d08_0
 • /data/data/####/0e607e4db2d846c7_0
 • /data/data/####/0ea9282e61ec1f4a_0
 • /data/data/####/0f5c482256017e12_0
 • /data/data/####/100b9cb9cdd0905f_0
 • /data/data/####/1139346c521e5502_0
 • /data/data/####/1192e0717bbb71f6_0 (deleted)
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1221166bceac366d_0
 • /data/data/####/122aaf4370181ada_0
 • /data/data/####/1279507e55fb5abc_0
 • /data/data/####/128f37cb0024ef94_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12f4744d42fa9e60_0
 • /data/data/####/1311706c5eb3dffe_0
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/13b3ba1cbb3bc06c_0
 • /data/data/####/13c0c6e497c68bfc_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1416fd55088dbb40_0
 • /data/data/####/1476c892f23a5628_0
 • /data/data/####/1534ddc34a4e50e3_0
 • /data/data/####/153b721982829551_0
 • /data/data/####/1596ea9a86b8663b_0
 • /data/data/####/1596ea9a86b8663b_1
 • /data/data/####/1599cd3fc2469d15_0
 • /data/data/####/15c1626c6809afe9_0
 • /data/data/####/15d20099a59bb62b_0
 • /data/data/####/15e41ebda9f3b977_0
 • /data/data/####/15fb861f947efa13_0 (deleted)
 • /data/data/####/16b8c63a03399464_0
 • /data/data/####/16b9bc19b181104b_0
 • /data/data/####/16f33491f0c66a33_0
 • /data/data/####/1716c98fe74b3216_0
 • /data/data/####/171bfc0629960286_0
 • /data/data/####/1769afa8ffb89ef9_0
 • /data/data/####/178231ac7f933688_0
 • /data/data/####/1843d59b1a28302c_0
 • /data/data/####/18d0b8bb85236125_0
 • /data/data/####/1908611bcf288f49_0
 • /data/data/####/192d7772184ed975_0
 • /data/data/####/19ca1e0120a9c493_0
 • /data/data/####/19e66539b04aaaf2_0
 • /data/data/####/1aef2437433f8b52_0
 • /data/data/####/1b3bd598a1e558f4_0
 • /data/data/####/1b43fcdbff2645f0_0
 • /data/data/####/1c1bbf6f796987d8_0
 • /data/data/####/1c262e847132d9cc_0
 • /data/data/####/1c692ec7a2c075eb_0
 • /data/data/####/1ce0096a150a6e78_0
 • /data/data/####/1ce912397b74eabd_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d7469ddc8b31249_0
 • /data/data/####/1ece48f2c4de2b74_0
 • /data/data/####/1f426256b64aaaf5_0
 • /data/data/####/1f94095bf7ef4c9e_0
 • /data/data/####/1fe00fcfe013b47b_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/20c1ad55f5c38487_0
 • /data/data/####/20d59cedfc1e6dfa_0
 • /data/data/####/20df00bada6f8584_0
 • /data/data/####/216b1f882a1ae4c5_0
 • /data/data/####/21725ccaa2298c2b_0
 • /data/data/####/217cee5406b48476_0
 • /data/data/####/2192be634423e5b4_0
 • /data/data/####/21a439788c861474_0
 • /data/data/####/2228ad8cc0144ebd_0
 • /data/data/####/227f0fe3f6c4ade5_0
 • /data/data/####/23342d862d23b37d_0 (deleted)
 • /data/data/####/25527e866524b842_0
 • /data/data/####/255f715ec0890894_0
 • /data/data/####/25928ad82ec94093_0
 • /data/data/####/2622adccff72de56_0
 • /data/data/####/26e9225e3087f9c0_0
 • /data/data/####/26e9225e3087f9c0_s
 • /data/data/####/2711035efec1ad58_0
 • /data/data/####/27ab8339926c249e_0
 • /data/data/####/27cbac713781f08a_0
 • /data/data/####/27e36e0982c639e1_0
 • /data/data/####/27e44e87446e49ef_0
 • /data/data/####/27fffd1d74107aeb_0
 • /data/data/####/286ae31429d661fd_0
 • /data/data/####/289a522b06762fb7_0
 • /data/data/####/28c28376f2ea9dd6_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2a0a6100224d4b79_0
 • /data/data/####/2a181b50e5073679_0
 • /data/data/####/2a503b47409012fe_0
 • /data/data/####/2bbb05022db18073_0
 • /data/data/####/2be1b454fce790b0_0
 • /data/data/####/2c62e329ed5e2bfc_0
 • /data/data/####/2cc06e3f7c55a822_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d277ba862cea0aa_0
 • /data/data/####/2dffde96c6ac57a7_0
 • /data/data/####/2e2d4459a1a20db3_0
 • /data/data/####/2ed3ddaa843d2359_0
 • /data/data/####/2eefe378b5e89cd1_0
 • /data/data/####/2fb84f1735e68347_0
 • /data/data/####/2fd29031bb9cdb48_0
 • /data/data/####/303e7fd2b6aa731e_0
 • /data/data/####/307c49f79080aac7_0
 • /data/data/####/307c49f79080aac7_1
 • /data/data/####/30a4fbd8d3338c95_0
 • /data/data/####/30c4d86cdfebb530_0
 • /data/data/####/3133574916da53b9_0
 • /data/data/####/3135a7aab7db2661_0
 • /data/data/####/321b651ce6565841_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33999ac6fdcec847_0
 • /data/data/####/33999ac6fdcec847_1
 • /data/data/####/33a8d3f6fa4dfa74_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/33e37e3b61fc91d5_0
 • /data/data/####/352a1ac66af5cb5e_0
 • /data/data/####/3534b2e4ad71ada0_0
 • /data/data/####/3586aeffe438fd84_0
 • /data/data/####/3636c7a11c8f5386_0
 • /data/data/####/36a4e045adc340b4_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/379d4fa635bee110_0
 • /data/data/####/37bc1331731d79df_0
 • /data/data/####/37e7ec27ed4a9802_0
 • /data/data/####/37fccb742f9d6f7d_0
 • /data/data/####/381544805c578d23_0
 • /data/data/####/381928f3533f66c4_0
 • /data/data/####/381ac78c76e7bbc3_0
 • /data/data/####/3880544441bcb95b_0
 • /data/data/####/3895de91cdddf23d_0
 • /data/data/####/38bb44f88d69740f_0
 • /data/data/####/3a6e1615ed0a2dc6_0
 • /data/data/####/3c4b255c7480ffb2_0 (deleted)
 • /data/data/####/3cc0949a5a8fd8b1_0
 • /data/data/####/3d3b95cd28e67ff1_0
 • /data/data/####/3d72d958e6d501d5_0
 • /data/data/####/3d7a226f67061e21_0
 • /data/data/####/3e0aae74aa965c35_0
 • /data/data/####/3e0d9a9e704f5309_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ec9a6468b84bb8a_0
 • /data/data/####/3ef67ec39bbff910_0
 • /data/data/####/3f2eb2c014cd9392_0
 • /data/data/####/3f39cd1bf2f3809a_0 (deleted)
 • /data/data/####/3f4ac35029f94570_0
 • /data/data/####/3f6602041f7abecd_0
 • /data/data/####/3fd1b90407feb9ed_0
 • /data/data/####/40432c6e00466ce2_0
 • /data/data/####/4073d1bcaaaae123_0
 • /data/data/####/407c51005cece3ea_0
 • /data/data/####/40b1ab1a09ac8719_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/40d8743b1a1794d3_0
 • /data/data/####/413a6e679abe9c25_0 (deleted)
 • /data/data/####/4147a4bab020ef11_0
 • /data/data/####/41898a632be125dc_0
 • /data/data/####/420ec8db30649403_0
 • /data/data/####/4289b761d46fda0d_0
 • /data/data/####/42ae9024636dd0d3_0
 • /data/data/####/43801c64284a2400_0
 • /data/data/####/43bb056573be5e2e_0
 • /data/data/####/440d735ec2328277_0
 • /data/data/####/44e3bdfb322e062f_0 (deleted)
 • /data/data/####/4569b9fef349e247_0
 • /data/data/####/458b77440e40045a_0
 • /data/data/####/458dc1f1aa37bebd_0
 • /data/data/####/461baafade3a3f7f_0
 • /data/data/####/46bd4bdfbfa03e0f_0
 • /data/data/####/46cc29c8226cc975_0
 • /data/data/####/480731f76cd8cb43_0
 • /data/data/####/48e012d80cb62a4a_0 (deleted)
 • /data/data/####/48e2d48587367c57_0
 • /data/data/####/49764816cb3356db_0
 • /data/data/####/49d58c8d768e6d32_0
 • /data/data/####/49d79a25f8a73693_0
 • /data/data/####/49d79a25f8a73693_1
 • /data/data/####/4a0c0f2b6fe06481_0
 • /data/data/####/4abe71a612593ce6_0
 • /data/data/####/4ae0e98c82cda987_0
 • /data/data/####/4bbd16f76cc3a677_0
 • /data/data/####/4bbd16f76cc3a677_s
 • /data/data/####/4bfb3917b226cb8d_0
 • /data/data/####/4c309d52a4f775c5_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cb1672020862521_0
 • /data/data/####/4cb7bbc9afc263aa_0
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4cc22ffb82f100eb_0
 • /data/data/####/4d08e1bedebf5e77_0
 • /data/data/####/4d1be1bab935840b_0
 • /data/data/####/4d32ec9e4501499e_0
 • /data/data/####/4e0839bf33b85443_0
 • /data/data/####/4eb5cc3f4d7ea727_0
 • /data/data/####/4ec3c09831a0ea1d_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4eecc57f6000d1f8_0
 • /data/data/####/4eed7401220a9092_0
 • /data/data/####/4ff5e33ce4b8d16a_0
 • /data/data/####/504b84c42ad6f40e_0
 • /data/data/####/50e786178e95d3c0_0
 • /data/data/####/5119ce4fb71076a6_0
 • /data/data/####/516c9f3cd2b7abc1_0
 • /data/data/####/516c9f3cd2b7abc1_s
 • /data/data/####/522376a9fc0b77f3_0
 • /data/data/####/5237457e9753186b_0
 • /data/data/####/5251db83c15f5482_0
 • /data/data/####/526ce4673deb9288_0
 • /data/data/####/52d95fb2808cd8c1_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/5389e05c6ca892a3_0
 • /data/data/####/538e123cd2dd99ee_0
 • /data/data/####/53925009ef2f30e8_0
 • /data/data/####/53947bec104ee55f_0
 • /data/data/####/548db93966814e84_0
 • /data/data/####/5537bf1645a02e3d_0
 • /data/data/####/55b8b322e0bb876e_0
 • /data/data/####/55bb84defb84aad0_0
 • /data/data/####/561838bf801c9dce_0
 • /data/data/####/5635df1720395893_0
 • /data/data/####/56dac1c17abce810_0
 • /data/data/####/56eac3f272ccf9ab_0
 • /data/data/####/573bf4df2d946c56_0
 • /data/data/####/581543684eafef48_0
 • /data/data/####/5954b2beb2285143_0
 • /data/data/####/59c201ef1f6e5c05_0
 • /data/data/####/59d2bae0cdc8fdeb_0
 • /data/data/####/5ab28e9e373d4cd5_0
 • /data/data/####/5aff976c8fc301c6_0
 • /data/data/####/5ccfb4fc15070ca4_0
 • /data/data/####/5cefa6e07aef7971_0
 • /data/data/####/5e5d329998f2e2e9_0
 • /data/data/####/5f446dd20539f6c2_0
 • /data/data/####/5f5bd52d9525b4f8_0
 • /data/data/####/5f8ee4dfb0d825db_0
 • /data/data/####/601c528f43915eb2_0
 • /data/data/####/602c21553c2600b7_0
 • /data/data/####/6036f0fe2fb80294_0
 • /data/data/####/60e20b0e115585ae_0
 • /data/data/####/618bec035a43bfd6_0
 • /data/data/####/627880c3e7efd355_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64938eff4eac4715_0
 • /data/data/####/64d9244b4aba8a98_0
 • /data/data/####/64f1b97e8d226e71_0
 • /data/data/####/64f2111e95965ca8_0 (deleted)
 • /data/data/####/650efb293f451abd_0
 • /data/data/####/650efb293f451abd_1
 • /data/data/####/65542ac1c375ff1b_0
 • /data/data/####/65decc9f77ebf8c7_0
 • /data/data/####/65edec3ef6615d29_0
 • /data/data/####/65efd6b815c66b04_0
 • /data/data/####/65efd6b815c66b04_1
 • /data/data/####/6667fc6c84f0ed9e_0
 • /data/data/####/66e6820456e8cd93_0
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/675c0294dcb9c76c_0
 • /data/data/####/67fb138053a88fa4_0
 • /data/data/####/682b82cdb1434301_0
 • /data/data/####/686e29cb8f43730e_0
 • /data/data/####/68706bce10e52d9c_0
 • /data/data/####/688d58da07f74bdf_0
 • /data/data/####/68b6cce2ef6aa01a_0
 • /data/data/####/69165bbf05cb3093_0
 • /data/data/####/6926597f1a2f97ab_0
 • /data/data/####/6935d81685e9ea83_0
 • /data/data/####/69f8cd761ab6d5e4_0
 • /data/data/####/6a0f0c120648b772_0
 • /data/data/####/6a0fcd1256e45725_0
 • /data/data/####/6a28dfa36d027303_0
 • /data/data/####/6a2af41338af68b6_0
 • /data/data/####/6ad8f6070631d564_0
 • /data/data/####/6bba4777b0e65942_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c4eb37738f8029c_0
 • /data/data/####/6c73be04dce3a366_0
 • /data/data/####/6d02395dbf6cf986_0
 • /data/data/####/6e3404e3d1da5fa8_0
 • /data/data/####/6e97b47ec84475e5_0
 • /data/data/####/6f28498b5771df03_0
 • /data/data/####/6f28498b5771df03_1
 • /data/data/####/700c1455ce8315ae_0
 • /data/data/####/70fe8ffa59ca6087_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/7120a009d52992ed_0
 • /data/data/####/7129fff44b896b08_0
 • /data/data/####/715061b6afda5880_0 (deleted)
 • /data/data/####/72eba509e247c42d_0
 • /data/data/####/72f3efe473a8ac1c_0
 • /data/data/####/7387a061ad84992e_0
 • /data/data/####/73da93775b6778a8_0
 • /data/data/####/74ba2c16bfe71ac0_0 (deleted)
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/751b1826c95af675_0
 • /data/data/####/752261eb9e7abeb7_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_s
 • /data/data/####/758578c3-720d-4d67-a3b4-1e55bad7a7f9.dex
 • /data/data/####/758578c3-720d-4d67-a3b4-1e55bad7a7f9.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/75a937c2dd4bf831_0
 • /data/data/####/766abf2af5e530c5_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/7821efe6b9bedc1e_0
 • /data/data/####/784006db8990a22b_0
 • /data/data/####/7912e15abc5237a6_0
 • /data/data/####/794008c88ac6de0f_0
 • /data/data/####/797125868c92c424_0
 • /data/data/####/7a5ead2756f8efa4_0
 • /data/data/####/7a72547b236bf171_0
 • /data/data/####/7abe2ec977ac53f8_0
 • /data/data/####/7ad672b86c99b323_0
 • /data/data/####/7ae3ca416d857c3d_0
 • /data/data/####/7c112e2c60d158a0_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7e2c58426b66f776_0
 • /data/data/####/7e504f706e0e3dae_0
 • /data/data/####/7e5055b2e75f9607_0
 • /data/data/####/7ed24018de4a9720_0
 • /data/data/####/7ed24018de4a9720_1
 • /data/data/####/7fb1dd49f5c0b676_0
 • /data/data/####/8076aef712b8232e_0
 • /data/data/####/80cd5418208e408b_0
 • /data/data/####/814c4c73513c25f8_0
 • /data/data/####/81a208e780ae68ba_0
 • /data/data/####/82435aeb549b6bb9_0
 • /data/data/####/8251623939fe23c4_0
 • /data/data/####/829300f77941cc38_0
 • /data/data/####/843ea4fcb3df9431_0 (deleted)
 • /data/data/####/8448fbc7af4e84ff_0
 • /data/data/####/84be3385f74baf6a_0
 • /data/data/####/84d38dc166eb97a8_0
 • /data/data/####/84e552dba4e4a399_0
 • /data/data/####/84eff543c9591b80_0
 • /data/data/####/858ace27194f03a4_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/85f0c3429f007949_0
 • /data/data/####/8631d11b7ef6960c_0 (deleted)
 • /data/data/####/867b2a134c0e3000_0
 • /data/data/####/86dbaa0a1126666f_0
 • /data/data/####/86de11722216820b_0
 • /data/data/####/873431e67fba70de_0
 • /data/data/####/8799867bebdbae42_0
 • /data/data/####/87f7a99839106493_0 (deleted)
 • /data/data/####/882df0c80ef1448d_0
 • /data/data/####/882f1574a7c8a67c_0
 • /data/data/####/88535fd7d702998f_0
 • /data/data/####/887e5d07c0a98bab_0
 • /data/data/####/8885c00ab815f839_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/89a5108c35ac7e0f_0
 • /data/data/####/89bcfe08617eebd7_0
 • /data/data/####/89eb8808fce21e81_0
 • /data/data/####/8a038c84105b64b2_0
 • /data/data/####/8a2a7ab882aaaedd_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8afb01b58216e48f_0
 • /data/data/####/8b1e6d3c96918474_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8c0b999b105489e4_0
 • /data/data/####/8c72091ad2ded617_0
 • /data/data/####/8cdeb46f63ad39ed_0
 • /data/data/####/8ce217481eb5acea_0
 • /data/data/####/8d340854b0c93cfe_0
 • /data/data/####/8d9360e8601663f0_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8e5f104b8cbc8ca4_0
 • /data/data/####/8eef2c858df0c545_0
 • /data/data/####/8f206af4253112d9_0
 • /data/data/####/8f760ba35a7e0e8b_0
 • /data/data/####/90496548864fbc1d_0
 • /data/data/####/90978c185ccbb319_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/91417ef04092a6be_0
 • /data/data/####/91bf21ccec54257d_0
 • /data/data/####/92233f2e8bf4dec6_0
 • /data/data/####/92233f2e8bf4dec6_1
 • /data/data/####/9241cc8a00af54d6_0
 • /data/data/####/93216bdbaf852933_0
 • /data/data/####/93301507480cc273_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94848514e1ab204f_0
 • /data/data/####/9593cfbc28ec4cb8_0
 • /data/data/####/95c5c68991a8f034_0 (deleted)
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96ee47bc583d2df6_0
 • /data/data/####/97b10677c2e04a23_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/98712834c8f817f9_0
 • /data/data/####/99664d957b7f7dd1_0
 • /data/data/####/99ce8e3cc1bca4d7_0
 • /data/data/####/9a17de15e038f64b_0
 • /data/data/####/9a844d6dccf50df9_0
 • /data/data/####/9aa6d4498a81ff0e_0
 • /data/data/####/9aa6d4498a81ff0e_1
 • /data/data/####/9ab92719dd28138d_0
 • /data/data/####/9ac64f2f682bda73_0
 • /data/data/####/9ae69a6659ea6973_0
 • /data/data/####/9badfb6bb357f967_0
 • /data/data/####/9c3937d064560559_0 (deleted)
 • /data/data/####/9c7ce998e95c1b6b_0
 • /data/data/####/9cc154cc3d787c50_0
 • /data/data/####/9cc4bca611dfd625_0
 • /data/data/####/9d4cc036ddaf4cbc_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s
 • /data/data/####/9dcc90741a0a4aaa_0
 • /data/data/####/9dfc961b0bb755c5_0
 • /data/data/####/9e05ef997373703e_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e4ee1f361294bcc_0
 • /data/data/####/9ee3c36fd1b25d65_0
 • /data/data/####/9f1b52e0f82c71b0_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/ZVKsVaNb.dex
 • /data/data/####/ZVKsVaNb.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a106074845f7dd2a_0
 • /data/data/####/a13599ea00034369_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2ae0c71a9459895_0
 • /data/data/####/a2d60525b9eac11a_0 (deleted)
 • /data/data/####/a2e540ab95615b10_0
 • /data/data/####/a2f7f3e2fefed834_0
 • /data/data/####/a45e2505f1c5514d_0
 • /data/data/####/a47984676ef44172_0
 • /data/data/####/a5145a0929c18577_0
 • /data/data/####/a531387a51c93b3d_0
 • /data/data/####/a55156195b8c2abb_0
 • /data/data/####/a589e812aef18923_0
 • /data/data/####/a5aad211dc860993_0
 • /data/data/####/a5b81f3c56005064_0
 • /data/data/####/a6350f43bc4a10ab_0
 • /data/data/####/a6a522bb92c95526_0
 • /data/data/####/a72f533a-f43b-48e8-b364-c06008b1d0a7.dex
 • /data/data/####/a72f533a-f43b-48e8-b364-c06008b1d0a7.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a7902735e5779d88_0
 • /data/data/####/a7c9249f447ba7c5_0
 • /data/data/####/a978eb1046c59bc9_0
 • /data/data/####/a9c39cd30ee9122a_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9eca24a3325556a_0
 • /data/data/####/aae729833264113e_0
 • /data/data/####/ab0944a766f954b0_0
 • /data/data/####/ac348e74eda5ae88_0
 • /data/data/####/ac5cd3c6d61e88ae_0
 • /data/data/####/ad2adc83d1e6cd92_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aebcfd6e48cc1423_0
 • /data/data/####/afa0c05c-939e-4c6c-a8b8-d26e7467b722.dex
 • /data/data/####/afa0c05c-939e-4c6c-a8b8-d26e7467b722.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/b088c912433d5779_0
 • /data/data/####/b1f9b4d8855142bb_0 (deleted)
 • /data/data/####/b24a2cd480adda65_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b351baad3cb9778d_0
 • /data/data/####/b36af568ce335b45_0
 • /data/data/####/b36fb7a232fcc2c8_0
 • /data/data/####/b3eca9784736d035_0
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b3f627e16f0e7a84_0
 • /data/data/####/b54230f05840400b_0
 • /data/data/####/b6873d5e91db1a82_0
 • /data/data/####/b723e3c490831a6a_0
 • /data/data/####/b73166d21e0bdd73_0
 • /data/data/####/b74288f217aacd45_0
 • /data/data/####/b7659e338f5bfe98_0
 • /data/data/####/b7d131fbaac3673d_0
 • /data/data/####/b88577c386904e31_0
 • /data/data/####/b8b855fb5b071cd7_0 (deleted)
 • /data/data/####/b8c9d19b5d0526b3_0
 • /data/data/####/b8caf0fc9d65d63b_0
 • /data/data/####/b8e4db1946a17b4c_0
 • /data/data/####/b944c4c4192ec264_0
 • /data/data/####/ba31ef63003ebf0d_0
 • /data/data/####/ba6e85e4dcd6ce3a_0
 • /data/data/####/bb460466d969b085_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd4c0f1b2a3c176b_0
 • /data/data/####/bd78c13eafc3bbed_0
 • /data/data/####/bd810237e14a8eed_0
 • /data/data/####/be0fbe41a7a2ec7f_0
 • /data/data/####/beeb331a40d31f94_0
 • /data/data/####/beeb331a40d31f94_1
 • /data/data/####/befb0a74eabfe922_0
 • /data/data/####/bfa70b2e9c3a8c12_0
 • /data/data/####/bfdc23b9420ebce3_0
 • /data/data/####/bfe6c497c5896bb9_0
 • /data/data/####/c057ad57667cf4f5_0
 • /data/data/####/c07fb92f94f384b1_0
 • /data/data/####/c0d4f58d60184f14_0
 • /data/data/####/c113f4a7e8c618ab_0
 • /data/data/####/c1204d5d71d56e65_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c17367fbfe636a4c_0
 • /data/data/####/c1daf7b22c62631d_0
 • /data/data/####/c1ec2ad982216ec5_0
 • /data/data/####/c24490114a9cedea_0
 • /data/data/####/c2f1366100d54f17_0
 • /data/data/####/c31f4f36097cb42c_0
 • /data/data/####/c3891e82c573b859_0
 • /data/data/####/c43a86f86922525e_0
 • /data/data/####/c44342f37d646bcd_0
 • /data/data/####/c45bea5e64e1d17b_0
 • /data/data/####/c55119a9f765df7b_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c5847c7769458fe9_0
 • /data/data/####/c59e92c2f87aa813_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c685fadd34910492_0
 • /data/data/####/c6a83d252f0b1be7_0
 • /data/data/####/c6bb490016567b06_0
 • /data/data/####/c6bb490016567b06_s
 • /data/data/####/c70992fe2341ba5b_0
 • /data/data/####/c7c38865e4e6b790_0
 • /data/data/####/c8775483b91da6eb_0
 • /data/data/####/c8b5ca4dee1580a6_0
 • /data/data/####/c8bfcc2ada58c309_0
 • /data/data/####/c8bfcc2ada58c309_1
 • /data/data/####/c8c5c878d13b636e_0
 • /data/data/####/c8ddb9ab4030c025_0
 • /data/data/####/c90a2da515f5070a_0
 • /data/data/####/c916b882b374cb0f_0
 • /data/data/####/c9201b8a06267ccc_0
 • /data/data/####/c9e47cc76bec8ca5_0
 • /data/data/####/ca27267616e4a977_0
 • /data/data/####/ca9f48591dbd9a60_0
 • /data/data/####/ca9f48591dbd9a60_1
 • /data/data/####/cb50ded423a57128_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/cd59cb7f1348f910_0
 • /data/data/####/ce55c2dedc997ac8_0
 • /data/data/####/ce7670fe00abd896_0
 • /data/data/####/ce8a0339a160b501_0
 • /data/data/####/cea0feb0b8c52ff0_0
 • /data/data/####/ced01f60dd3dd497_0 (deleted)
 • /data/data/####/cf7219cdd33ed4e3_0
 • /data/data/####/cfa9cac40e6c31ff_0
 • /data/data/####/com.kaanuk_preferences.xml
 • /data/data/####/d04c80b62154d98b_0
 • /data/data/####/d0cf6356870e7060_0
 • /data/data/####/d1b548e6fb728d48_0
 • /data/data/####/d27ed1b9f2c4aee3_0
 • /data/data/####/d286e674a4ce7de5_0
 • /data/data/####/d368cc3019e720a3_0
 • /data/data/####/d3a4449dd25d1161_0
 • /data/data/####/d40f8ddf9776c842_0
 • /data/data/####/d410871115c65835_0
 • /data/data/####/d44cb6973ef56919_0
 • /data/data/####/d4c604e12861c2fe_0
 • /data/data/####/d4e8666613bd9154_0
 • /data/data/####/d507db0d8eefb546_0
 • /data/data/####/d507db0d8eefb546_1
 • /data/data/####/d51cf111156f743d_0
 • /data/data/####/d5201d4302d454b4_0
 • /data/data/####/d540ad15d9eadd7f_0
 • /data/data/####/d540ad15d9eadd7f_s
 • /data/data/####/d58a38f736e3140b_0
 • /data/data/####/d5a64cfd89490f20_0
 • /data/data/####/d6124016025ffc53_0
 • /data/data/####/d67f0ec8f313c9ef_0
 • /data/data/####/d68815a968f5e82e_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d79d9daf4c220651_0
 • /data/data/####/d7b3f70a081d098a_0
 • /data/data/####/d7f1c5efbe98f3a1_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d80286f11657a279_0
 • /data/data/####/d8aff96e51e4d76b_0
 • /data/data/####/d8aff96e51e4d76b_s
 • /data/data/####/d8ccc02360565e6a_0
 • /data/data/####/d8d917fce8dff6fc_0
 • /data/data/####/d8e12ee8e92557b1_0
 • /data/data/####/d96128e4b82d9117_0
 • /data/data/####/d9aacf402ae6ff65_0
 • /data/data/####/da53a5a1d034bc09_0
 • /data/data/####/dac0d2db20889190_0
 • /data/data/####/db49680b955394b5_0
 • /data/data/####/dc01ed24af2bf149_0
 • /data/data/####/dc2612247833e6a5_0
 • /data/data/####/dd0ac8917086d865_0
 • /data/data/####/de0e5dea587e12cf_0
 • /data/data/####/de8234333654aeaa_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/df95c412b0c1e6d3_0
 • /data/data/####/e0ab5e167cb1dcdb_0
 • /data/data/####/e0ac7de7bf9e48f5_0
 • /data/data/####/e0f18c37f6778657_0
 • /data/data/####/e132dec2af67dd2c_0
 • /data/data/####/e132dec2af67dd2c_1
 • /data/data/####/e1762df85c349853_0
 • /data/data/####/e23c9d634ead4de0_0
 • /data/data/####/e3362aa0cf4a241c_0
 • /data/data/####/e387224f727e1f99_0
 • /data/data/####/e3a2721dc798e3ee_0
 • /data/data/####/e3dccc6b0435b366_0
 • /data/data/####/e44f71c2c9bd4c7e_0
 • /data/data/####/e44f71c2c9bd4c7e_1
 • /data/data/####/e57ce780b7c7b41f_0
 • /data/data/####/e588fc99044f0e6c_0
 • /data/data/####/e5b41cc17e90da8a_0 (deleted)
 • /data/data/####/e5ca852882545340_0
 • /data/data/####/e67fc66b1380edac_0
 • /data/data/####/e69aa9c3ee42b7c4_0
 • /data/data/####/e6ae62b1c0198ef2_0
 • /data/data/####/e719a7a1f02ef765_0
 • /data/data/####/e719a7a1f02ef765_1
 • /data/data/####/e8912f4b84f023c1_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/e9eafc689640dad6_0
 • /data/data/####/ea1a3dc26ec6ef64_0
 • /data/data/####/ea691fc840865116_0
 • /data/data/####/eaed16032926cf4f_0
 • /data/data/####/eb0e91f7d973c875_0
 • /data/data/####/ec40071079bf01f2_0
 • /data/data/####/ec9f975ec13ae0b1_0
 • /data/data/####/edcc4f83c569a63b_0
 • /data/data/####/edd34ef0aecdf513_0
 • /data/data/####/eea2bdd217d2246f_0
 • /data/data/####/efb2b5f9c8acd1a2_0
 • /data/data/####/efe42a28bf602072_0
 • /data/data/####/eff11c1cac2da0e6_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f02f1c59b421de74_0
 • /data/data/####/f0d12cf26d5f0b0d_0
 • /data/data/####/f107d936914c52ee_0
 • /data/data/####/f203c8016b8af842_0
 • /data/data/####/f221f2091031f187_0
 • /data/data/####/f23c99e6f97a271a_0
 • /data/data/####/f2ba76c2ec74f8d3_0
 • /data/data/####/f32c8a2b001a6073_0
 • /data/data/####/f3efd23e686f45bb_0
 • /data/data/####/f47cd42272c9547f_0
 • /data/data/####/f54b31e3f36ed283_0
 • /data/data/####/f5894d213783cae2_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6de996733f5525b_0
 • /data/data/####/f70987978474ccae_0
 • /data/data/####/f7e201785a80f387_0
 • /data/data/####/f83ebff74d7ae3cf_0
 • /data/data/####/f85f50dd5f0a6771_0
 • /data/data/####/f8ca84f68d70a14d_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fa0f2d094470050c_0
 • /data/data/####/faaf446569da61bb_0
 • /data/data/####/fadd522c2ba026e8_0
 • /data/data/####/fae5169342e7af54_0
 • /data/data/####/fb7d23930534821e_0
 • /data/data/####/fc891c6243035f50_0
 • /data/data/####/fc9ac5d1dd50bc7b_0
 • /data/data/####/fcb2f2cf8165b221_0
 • /data/data/####/fcb44c3ec45942b0_0
 • /data/data/####/fcc68ad93ebcdec3_0
 • /data/data/####/fe03e617f21e9338_0
 • /data/data/####/fe966c6202d43d5d_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff5f56c2af5ab00f_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/nHCayWp.dex
 • /data/data/####/nHCayWp.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/xlfgK.dex
 • /data/data/####/xlfgK.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android