Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.17000

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-04

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.221.95:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.194.221.95:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.177.14.102:443
 • UDP 1####.194.221.95:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/009f8c461b2ed522_0
 • /data/data/####/009f8c461b2ed522_1
 • /data/data/####/00aa2dcbe1e6da11_0
 • /data/data/####/00da7ed3191ff439_0
 • /data/data/####/01e57a59edf96e06_0
 • /data/data/####/021adf50ec1e54dc_0
 • /data/data/####/029603f07a1d244b_0
 • /data/data/####/02bd1db19a7b06e8_0
 • /data/data/####/02fab7273ff79a44_0
 • /data/data/####/0441482af6440c4a_0
 • /data/data/####/0441482af6440c4a_1
 • /data/data/####/049f639746edc731_0
 • /data/data/####/04ae9c3835d12b1c_0
 • /data/data/####/04c039d8ea1f7f46_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04c977e1a6cbbd03_0
 • /data/data/####/050bc3a5a774b9cc_0 (deleted)
 • /data/data/####/050bc5bb3dfea221_0
 • /data/data/####/05199ca385aedeab_0
 • /data/data/####/05e085dc96acac5c_0
 • /data/data/####/0602dd1dbce6eaa9_0
 • /data/data/####/060729800cfd1215_0
 • /data/data/####/068906ff8c43ece2_0
 • /data/data/####/06ccbf2a6b6b9742_0
 • /data/data/####/078c961302879f63_0
 • /data/data/####/078c961302879f63_1
 • /data/data/####/07e7f495ec7d85ce_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_1
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08803c7f485c59d7_0
 • /data/data/####/088d8bc9b8f5cb2b_0
 • /data/data/####/08a02f84a86e3898_0
 • /data/data/####/097321bc543faaf4_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a5d0656555aae39_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0b3bf780187c6b16_0
 • /data/data/####/0c81f89881d509aa_0
 • /data/data/####/0c848c4ebb8c00a9_0
 • /data/data/####/0d20569c895efed1_0
 • /data/data/####/0d75aa1a48ef5b1b_0
 • /data/data/####/0e75b2d412bb60a6_0
 • /data/data/####/0f0006e5de2e4a5c_0
 • /data/data/####/1108731fc0699413_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12feae905dd80aff_0
 • /data/data/####/12feae905dd80aff_1
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/138d35b607755729_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/17a1b21726a5b3a2_0
 • /data/data/####/188493b5ec61a57a_0
 • /data/data/####/188493b5ec61a57a_1
 • /data/data/####/18b2224d6116098d_0
 • /data/data/####/18c0b3059e9a2cd3_0
 • /data/data/####/196033dded07e613_0
 • /data/data/####/1af66e86f6c32353_0
 • /data/data/####/1b6a6df9215c5f72_0
 • /data/data/####/1bbf3bb7420fcaac_0
 • /data/data/####/1c0a495bcaffb09c_0
 • /data/data/####/1c60a9bf13a2f848_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1dca007ecd92b123_0
 • /data/data/####/1e1ed9fce87c9d15_0
 • /data/data/####/1f03c858cd5c189b_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/1fdfdf9572a4e8c4_0
 • /data/data/####/2024115d8507d829_0
 • /data/data/####/20276a125874cba7_0
 • /data/data/####/20284fccf2f0cd6e_0
 • /data/data/####/21709f00-5e09-46c1-9840-b4f13b5af571.dex
 • /data/data/####/21709f00-5e09-46c1-9840-b4f13b5af571.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/21c9409173f6a851_0
 • /data/data/####/2232ce6642faecdf_0
 • /data/data/####/23e289af64782805_0
 • /data/data/####/2531d031a83e314a_0
 • /data/data/####/255c5ab7922e6a04_0
 • /data/data/####/255c5ab7922e6a04_1
 • /data/data/####/255c6f2da743cdc0_0
 • /data/data/####/2859ca7d27afae0e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/2a3ef970600653d7_0
 • /data/data/####/2a7d6b57ed83004c_0
 • /data/data/####/2bd8537c10434583_0
 • /data/data/####/2ca66cf33b0ddc71_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d186a4faf53130d_0
 • /data/data/####/2e49d85616faa29c_0
 • /data/data/####/2e5de00ff29e54b7_0
 • /data/data/####/2e5de00ff29e54b7_1
 • /data/data/####/2fe7188c628b7d6d_0
 • /data/data/####/30979d66a86dacfb_0
 • /data/data/####/31acba0ca75d714b_0
 • /data/data/####/31f8ceddba7f271d_0
 • /data/data/####/31ff5abb74911cba_0
 • /data/data/####/32107d13bd3f33f4_0
 • /data/data/####/32d28afbde424478_0
 • /data/data/####/32eca61561263146_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a61d0a16719501_0
 • /data/data/####/33a61d0a16719501_1
 • /data/data/####/33c1c06a1c7534b0_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/343c65bcd4dddd5b_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/355d88afd9f81add_0
 • /data/data/####/356be87274470a44_0
 • /data/data/####/3610e95e29d16a1e_0
 • /data/data/####/3639dfcdb38fa620_0
 • /data/data/####/3672c8db773eaadb_0
 • /data/data/####/367d0bffc9db3eaf_0
 • /data/data/####/36b20eddfaa60e69_0
 • /data/data/####/37606909316e2b1f_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/383c4b5377cdab9f_0
 • /data/data/####/383c917897862aa0_0
 • /data/data/####/386a6861e0b64af1_0
 • /data/data/####/39c6baa55de29879_0
 • /data/data/####/39f4d0de890607c1_0
 • /data/data/####/3a8aa36b8928bf97_0 (deleted)
 • /data/data/####/3c04ededa4007b96_0
 • /data/data/####/3cd6e7ded96a95ae_0
 • /data/data/####/3d73325b5750b8bb_0
 • /data/data/####/3d8ae358444e70f9_0
 • /data/data/####/3dc50cc4b9a329c2_0
 • /data/data/####/3ea49bc0417f2d26_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ea97e05058ce673_0
 • /data/data/####/3ec37cdfc3175b99_0
 • /data/data/####/3edba35a33f347a0_0
 • /data/data/####/3f0573fb8cac74e9_0
 • /data/data/####/3f517de0fe147b39_0
 • /data/data/####/3f92cbceb68f1216_0
 • /data/data/####/3fe6c2d6c57642ab_0
 • /data/data/####/4008c70be3616e2a_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_1
 • /data/data/####/4291fcf857f70ea6_0
 • /data/data/####/43380b82b5ffddc1_0
 • /data/data/####/43548953f24fc917_0
 • /data/data/####/442b13532916d79f_0
 • /data/data/####/44479bd327d7ea23_0
 • /data/data/####/4475c4a06b3a14e2_0
 • /data/data/####/452e550de064cb2f_0
 • /data/data/####/452e550de064cb2f_1
 • /data/data/####/45de8592f798c07e_0
 • /data/data/####/46b57bd9a70625fd_0
 • /data/data/####/470161e2c102e30d_0
 • /data/data/####/470161e2c102e30d_s
 • /data/data/####/477cd8df2c63e88c_0
 • /data/data/####/47939170cf8bb10b_0
 • /data/data/####/47d94c5e9bb4f5c7_0
 • /data/data/####/48767bd50f96f619_0
 • /data/data/####/48b64acbbe70a54a_0
 • /data/data/####/4914ee79a44eb412_0
 • /data/data/####/4a1f8087c7055c4f_0
 • /data/data/####/4a357a4ae2ed8d38_0
 • /data/data/####/4a66d7cff3b80a32_0 (deleted)
 • /data/data/####/4a765428432e128d_0
 • /data/data/####/4bd546b1281de7c9_0
 • /data/data/####/4beaa1a3cc9943b7_0
 • /data/data/####/4c0a873319a07065_0
 • /data/data/####/4c3e02e17f7a05ae_0
 • /data/data/####/4c9efb3036ed9dc5_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d00a239c975d270_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/500a6cabf873b59a_0
 • /data/data/####/514352aa293c56b8_0
 • /data/data/####/521c11b21d05461d_0
 • /data/data/####/52928d02c3e8f856_0
 • /data/data/####/52e2ee53f8d5a284_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/5300c3a603eab20f_0
 • /data/data/####/5300c3a603eab20f_1
 • /data/data/####/53055a9722fe0b0d_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/54b08edc1ee62b4a_0 (deleted)
 • /data/data/####/54d0188dfd2bec66_0
 • /data/data/####/5510a0a23a4175f3_0
 • /data/data/####/55ad35aeff363db8_0
 • /data/data/####/5632ca44725f1cd2_0
 • /data/data/####/56ca75bf377dd1a4_0
 • /data/data/####/57683eee2da8c94e_0
 • /data/data/####/585ca069dc8ada66_0
 • /data/data/####/5872f433a43b0113_0
 • /data/data/####/588056b1f3e10161_0
 • /data/data/####/58884c67666a4552_0
 • /data/data/####/597c7504dfdf291b_0
 • /data/data/####/59db26c0fc86cc0b_0
 • /data/data/####/5ac4cafd0d8c3da2_0
 • /data/data/####/5ad1a1cc2df0599c_0 (deleted)
 • /data/data/####/5adca9e1128deacb_0
 • /data/data/####/5b34b59474c2d514_0
 • /data/data/####/5bc528c031d33342_0
 • /data/data/####/5beff771db0438bf_0
 • /data/data/####/5bf12dd1b8e01aea_0
 • /data/data/####/5d3e9627a745a8e7_0
 • /data/data/####/5e09b1cbf6c9eed7_0
 • /data/data/####/5e3d8f8f18e3ef42_0
 • /data/data/####/5e98e71ee7691667_0
 • /data/data/####/5f3a25078342d950_0 (deleted)
 • /data/data/####/5fab18133908ac70_0
 • /data/data/####/5fab18133908ac70_1
 • /data/data/####/5fdb4a75440670f5_0
 • /data/data/####/5fdb4a75440670f5_1
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/60606a7dbba6ca27_0
 • /data/data/####/609cd5bff0a7875d_0
 • /data/data/####/60e6331c0dcfa968_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/61a793889e216084_0
 • /data/data/####/61e92a81e5990326_0
 • /data/data/####/621c0fba849f3e64_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/626d91809c23dc3e_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63473841b291ca2d_0
 • /data/data/####/6352d73a1b170212_0
 • /data/data/####/63dc50d01357a923_0
 • /data/data/####/63ee3eb689bd0fd0_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/65415f216dad930a_0
 • /data/data/####/65420e613012fee5_0
 • /data/data/####/6631fcd46ab76c8c_0
 • /data/data/####/664f62ea6686fbee_0
 • /data/data/####/66c07bb7bc30bd29_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/67ee89322a4e404e_0
 • /data/data/####/68401ed0897f7143_0
 • /data/data/####/68401ed0897f7143_1
 • /data/data/####/68986941fc82c5b4_0
 • /data/data/####/68a7b88c0fccfab8_0
 • /data/data/####/68f690aa758d031e_0
 • /data/data/####/69205f32677e5f95_0
 • /data/data/####/69205f32677e5f95_1
 • /data/data/####/69741e843cad0afa_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/6b1cba290315ffdc_0 (deleted)
 • /data/data/####/6bc73f967f4c140d_0 (deleted)
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c753f388aaf72e0_0
 • /data/data/####/6c8ccd8b0e65707c_0
 • /data/data/####/6d59caae7d85f890_0
 • /data/data/####/6d89e6d77db7efc6_0
 • /data/data/####/6dc427d540a3aa82_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_1
 • /data/data/####/6e356ed9ce03f38a_0
 • /data/data/####/6e97b47ec84475e5_0
 • /data/data/####/6f1d6d73aa4178e3_0
 • /data/data/####/7054b56eb5326142_0
 • /data/data/####/70983512aa0c5f6e_0
 • /data/data/####/70f03b4ac8f4b29f_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/7147df6c4bfeee2e_0
 • /data/data/####/714d810096fea23f_0
 • /data/data/####/7262016a0d4dbcc4_0
 • /data/data/####/731c6a868b1d78d7_0
 • /data/data/####/735b1ba42c3380e0_0
 • /data/data/####/735b5e776fbd4df2_0
 • /data/data/####/7395c365197aa8ad_0
 • /data/data/####/7395c365197aa8ad_1
 • /data/data/####/74a1ed91061b3603_0
 • /data/data/####/74dc12edef607878_0
 • /data/data/####/762def82091d42bf_0
 • /data/data/####/76879e8a52c7681e_0
 • /data/data/####/76cdccbcfabd6061_0 (deleted)
 • /data/data/####/77231764581b5aa7_0
 • /data/data/####/775581073d660eaa_0
 • /data/data/####/775581073d660eaa_1
 • /data/data/####/77ad687968b4f726_0
 • /data/data/####/782a39b2942e2ec6_0
 • /data/data/####/783e9bd0233b67a8_0
 • /data/data/####/7857e1f70dfdf631_0
 • /data/data/####/798c5c2e962bf332_0
 • /data/data/####/79d47862bc494117_0
 • /data/data/####/7a318731-422e-4a44-9cb8-5cdf710f88c0.dex
 • /data/data/####/7a318731-422e-4a44-9cb8-5cdf710f88c0.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/7b52dabc895ed561_0 (deleted)
 • /data/data/####/7bdc154d529fde59_0
 • /data/data/####/7bfecc43592a5a75_0
 • /data/data/####/7c3547c24a6c9eff_0
 • /data/data/####/7c3547c24a6c9eff_1
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c3e71fb5601e419_0
 • /data/data/####/7c60697553adca2f_0 (deleted)
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/8023b24f1b21fff6_0
 • /data/data/####/8087de1fe735f515_0
 • /data/data/####/8088ae2bd0debb6c_0
 • /data/data/####/80e44630fd4e14f9_0
 • /data/data/####/80f2f1a0d39e3f3d_0
 • /data/data/####/819a2dd4a67dbb25_0
 • /data/data/####/82d2b1aba4fca1b0_0
 • /data/data/####/83c33d303c00a5e7_0
 • /data/data/####/84358a0d2ab7e8bc_0
 • /data/data/####/844dcd547fdf683c_0
 • /data/data/####/849fa040aad4228b_0
 • /data/data/####/851b3e65-211c-48a3-bcf6-55e1ac5d3c07.dex
 • /data/data/####/851b3e65-211c-48a3-bcf6-55e1ac5d3c07.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/85678c6df50718b8_0
 • /data/data/####/85905d1d6f8a1e48_0
 • /data/data/####/85905d1d6f8a1e48_1
 • /data/data/####/85a97852756143be_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/866db08fd0473c9c_0
 • /data/data/####/885b74bf7e84cbb5_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88bdc1958c2aa19e_0
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_1
 • /data/data/####/8a5d930b1c81ed82_0
 • /data/data/####/8af1507bf8aebf11_0
 • /data/data/####/8b255d281436d9e2_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8c2ae296c491af3f_0
 • /data/data/####/8d7f1ef5af5ccb73_0
 • /data/data/####/8db8ef6f042ea924_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8f9cc928457d79c6_0
 • /data/data/####/8fcc900296f7d6a3_0
 • /data/data/####/90458e8e4b800672_0
 • /data/data/####/906e73bf9e2f2a4b_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/926d0bfa1e20b844_0
 • /data/data/####/92981146dce670c9_0
 • /data/data/####/92a0e20fff614adb_0
 • /data/data/####/930c2e9ac9cba6bd_0
 • /data/data/####/932019963f97a134_0
 • /data/data/####/93ae79e0e271a684_0
 • /data/data/####/93d0c1e0d19d991b_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9453999690a964cd_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/961bdbab5be55ede_0
 • /data/data/####/969f4aff55d97727_0
 • /data/data/####/96aa38576173c5a9_0
 • /data/data/####/970d5b60b8e3b86c_0
 • /data/data/####/97289d1c2882bc60_0
 • /data/data/####/97b10677c2e04a23_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/98035feb8dc60e2b_0
 • /data/data/####/981278de69f36b5a_0
 • /data/data/####/983d931d7a653552_0
 • /data/data/####/987229c4eae5319e_0
 • /data/data/####/9903ce6687d64bda_0
 • /data/data/####/991311957b842bdf_0
 • /data/data/####/993ef5e96d789e71_0
 • /data/data/####/99da65301ceb9d14_0
 • /data/data/####/99e1d7f70792b254_0
 • /data/data/####/9a0d821f0892a4ca_0
 • /data/data/####/9a11df764f4e4856_0
 • /data/data/####/9aa94c6f444426b7_0
 • /data/data/####/9c14995d3d8e71d9_0
 • /data/data/####/9d5ea92f289ec6cf_0
 • /data/data/####/9dbff11187e8108c_0
 • /data/data/####/9dd13d1c4ee2872d_0
 • /data/data/####/9e34b6b74befeb40_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e4b83e367498ad9_0
 • /data/data/####/9f557d107db931a5_0
 • /data/data/####/9f6e2d24f8c41517_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/FRmTlFCJ.dex
 • /data/data/####/FRmTlFCJ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/LZUln.dex
 • /data/data/####/LZUln.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a06323daed228f7a_0
 • /data/data/####/a0e3f4e8c2461ae8_0
 • /data/data/####/a136137dcc3a33f7_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c50fb91d9cc9f7_0
 • /data/data/####/a29e648042a61aa8_0
 • /data/data/####/a326acfc5213a2ab_0
 • /data/data/####/a4156aa71168bfae_0
 • /data/data/####/a47dabd53506c09f_0
 • /data/data/####/a47dabd53506c09f_1
 • /data/data/####/a48da73f1ce2b0cf_0
 • /data/data/####/a4c363b1a379b748_0
 • /data/data/####/a5b29f029aea6bb7_0
 • /data/data/####/a62609094464f361_0
 • /data/data/####/a69e253a433e6d26_0
 • /data/data/####/a69e253a433e6d26_1
 • /data/data/####/a7dea525ab3ba2eb_0
 • /data/data/####/a851a0565294c4a5_0
 • /data/data/####/a851a0565294c4a5_1
 • /data/data/####/a93cef36277f272d_0
 • /data/data/####/a9c186722f7ad272_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa164e2b7cfa8203_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/ab88128ab69b3d44_0
 • /data/data/####/abad7fb2f4d41ad7_0
 • /data/data/####/abc60a423ae92aff_0
 • /data/data/####/abfb2a26350dc2cb_0
 • /data/data/####/ac973ee7b6d8febe_0
 • /data/data/####/add37a28ed560b00_0
 • /data/data/####/ae83765ed6dd09e2_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/afb3eb2fef7c13b8_0
 • /data/data/####/afed14ad37117cdc_0 (deleted)
 • /data/data/####/b03acc385ffbeaf8_0
 • /data/data/####/b12e18430ced3f01_0 (deleted)
 • /data/data/####/b14808a180c50e2e_0
 • /data/data/####/b15bee3230bef533_0
 • /data/data/####/b1b52ea82a322369_0
 • /data/data/####/b1da6f95358e61ff_0
 • /data/data/####/b2eef62ab0d0fb8f_0
 • /data/data/####/b389392cdd6c3d17_0
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b42adace9ff043b8_0
 • /data/data/####/b4d55937d2b947cd_0
 • /data/data/####/b5d571bcf26b1598_0
 • /data/data/####/b5ef7dfba2c8a7d3_0 (deleted)
 • /data/data/####/b71de9f65cd9434e_0
 • /data/data/####/b73f867a14a75465_0
 • /data/data/####/b84eab1fcd57fa91_0
 • /data/data/####/b8ccf1e73b655b4a_0
 • /data/data/####/b8d68593519e6033_0
 • /data/data/####/bcaad22cd8953116_0
 • /data/data/####/bcb732fbcc38fc7b_0
 • /data/data/####/bcebbb41c46ee1f9_0
 • /data/data/####/bceec9c7fa9ed778_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd6c263d53a8f9cb_0
 • /data/data/####/bd9f27796b23c312_0 (deleted)
 • /data/data/####/bda6d8b9d1d5892a_0
 • /data/data/####/bdbc3662be309e88_0
 • /data/data/####/bdc3ef282aa487aa_0
 • /data/data/####/be301354bf65233d_0
 • /data/data/####/be8d500022586403_0
 • /data/data/####/bf118f54b83165d0_0
 • /data/data/####/bf11bdada05cd2b5_0
 • /data/data/####/bf11ec0a3a8e60f2_0
 • /data/data/####/bf3c59600da39618_0
 • /data/data/####/bf70cc938786ec6d_0
 • /data/data/####/bf80a7502b61e246_0
 • /data/data/####/bf80a7502b61e246_1
 • /data/data/####/c048ab061a370fbf_0
 • /data/data/####/c0dd57aa85e05435_0
 • /data/data/####/c15c4daa7372babc_0
 • /data/data/####/c1af77595afb9ce2_0
 • /data/data/####/c1f06d6a23895073_0
 • /data/data/####/c278b68959bb4d72_0
 • /data/data/####/c29a6ee15665a880_0
 • /data/data/####/c34aa1b7f2fc8b9d_0
 • /data/data/####/c488e04f8822c7d5_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4ef1361e90122a4_0
 • /data/data/####/c528152cc7ed7ec5_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c66de54cded9438d_0
 • /data/data/####/c689e8193f73de10_0
 • /data/data/####/c6e0372c3c92fc11_0
 • /data/data/####/c704fe4e6415e91a_0
 • /data/data/####/c75a99d3ca20fb01_0
 • /data/data/####/c75a99d3ca20fb01_1
 • /data/data/####/c7db48405bb6a8ee_0
 • /data/data/####/c7db48405bb6a8ee_1
 • /data/data/####/c7fd61f5a9158fa9_0
 • /data/data/####/c844bc66a7117999_0
 • /data/data/####/c85b3355bc041ffe_0
 • /data/data/####/ca4bcc1f31b6ce62_0
 • /data/data/####/cb2d9c657430931c_0
 • /data/data/####/cb6e8490fe0e7327_0
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cb9cd480c272ae2e_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc77a71d1e6cdae1_0
 • /data/data/####/cc7fde04e0df6f39_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd07382b6d852080_0
 • /data/data/####/cd1b0eed246725c0_0
 • /data/data/####/ce840155f2d4aa5e_0
 • /data/data/####/com.gnicvzxrl_preferences.xml
 • /data/data/####/d0e654a0b346d8cc_0
 • /data/data/####/d176547e4e80a764_0
 • /data/data/####/d18448241a9699fc_0
 • /data/data/####/d1ae9a492e6b5525_0
 • /data/data/####/d208d5b4f08d92fa_0
 • /data/data/####/d3593c30fe553d7e_0
 • /data/data/####/d4b5068cf04ba7e3_0
 • /data/data/####/d4ff65941fd192a3_0
 • /data/data/####/d54a3f8e226e4ed8_0 (deleted)
 • /data/data/####/d577306da04aa0b9_0
 • /data/data/####/d57f06bf190a69c7_0
 • /data/data/####/d5d654b69620d846_0
 • /data/data/####/d62a501ed9f206a3_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_1
 • /data/data/####/d75daf5321c28799_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7c1fabb74bc393c_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d906eaef0e4a212c_0
 • /data/data/####/d9258dc3ac51e859_0
 • /data/data/####/da5ea0e79a3c9990_0
 • /data/data/####/da7de89f43860bec_0
 • /data/data/####/da7de89f43860bec_1
 • /data/data/####/dab1f837db09a9a2_0 (deleted)
 • /data/data/####/dc06e25b4d620890_0
 • /data/data/####/dc5a7861a40bb8b0_0
 • /data/data/####/dc5d66386a08e53f_0
 • /data/data/####/dd08969630e1b74b_0
 • /data/data/####/dd9a4745a1020e57_0
 • /data/data/####/ddedd2c45bc99cd3_0
 • /data/data/####/de11caa1f953e1f0_0
 • /data/data/####/de3b2a9ea571f75e_0
 • /data/data/####/df0093ecf60867db_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/e081f1e5f472badc_0
 • /data/data/####/e294c3d7499992f4_0
 • /data/data/####/e2c81e5d7ef2d029_0
 • /data/data/####/e33ba4ce1d7537a6_0
 • /data/data/####/e34ab6c73ea15eb8_0
 • /data/data/####/e36357cb73713088_0
 • /data/data/####/e36357cb73713088_1
 • /data/data/####/e41db450e2973e20_0
 • /data/data/####/e42358151313696b_0
 • /data/data/####/e437f78cdd321a17_0
 • /data/data/####/e4a877fc13af311d_0
 • /data/data/####/e5105fa7f7a962d1_0
 • /data/data/####/e616a85fe1c18460_0
 • /data/data/####/e74026a43bc75cbe_0
 • /data/data/####/e7a487dd81ae67bd_0
 • /data/data/####/e7fdda0d9bdec3f8_0
 • /data/data/####/e86aebcdda2c0e7b_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e8f8311cd3af4bd0_0
 • /data/data/####/e99c613c208dff66_0 (deleted)
 • /data/data/####/ea6172e08d2ad1d8_0
 • /data/data/####/eb84f6e28fa75015_0
 • /data/data/####/ebf4bc64d8cf42db_0
 • /data/data/####/ecbbc3e97414cdb3_0
 • /data/data/####/edaedfa2745d06be_0
 • /data/data/####/ee095e848011de3b_0
 • /data/data/####/ee095e848011de3b_1
 • /data/data/####/ee161672cf174ac6_0
 • /data/data/####/ef6552a32eb415cf_0
 • /data/data/####/ef8ff2754365086c_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0a9701ff2634719_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0b920685a39e863_0
 • /data/data/####/f14e3cf98ce96d46_0
 • /data/data/####/f1cf4233768decb5_0
 • /data/data/####/f28346ea19d3daab_0
 • /data/data/####/f2ab4059d4bd03c9_0
 • /data/data/####/f2f87364892aa02c_0
 • /data/data/####/f38a9b595d8ed04f_0 (deleted)
 • /data/data/####/f4095a8ef8e90495_0
 • /data/data/####/f56275a761375ed3_0
 • /data/data/####/f56c5d6bd6d0145f_0
 • /data/data/####/f56c5d6bd6d0145f_1
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60af6ce45522b89_0
 • /data/data/####/f65fd29bbb5b3169_0
 • /data/data/####/f94cf0ef6620e077_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fa6194fbadaeea6e_0
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/faf95043d1de6e49_0
 • /data/data/####/fbbe728c5bcf8916_0
 • /data/data/####/fd0dc7f4fb4b9836_0
 • /data/data/####/fd9b8611100ca8c7_0
 • /data/data/####/fe424b794bd9d633_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/xwZEcZS.dex
 • /data/data/####/xwZEcZS.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android