Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16999

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-04

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) digital####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.2) www.google-####.com:443
 • UDP digital####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • digital####.google####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/03f4265ea9d649ef_0
 • /data/data/####/041163a2518b5ca1_0 (deleted)
 • /data/data/####/043b03e46f446e6e_0
 • /data/data/####/04482983f6ed5c25_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04ae9c3835d12b1c_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/050bc5bb3dfea221_0
 • /data/data/####/0592c682de8e7c36_0
 • /data/data/####/0613cda615f03a24_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06b049f171e0b4e6_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/070423cfc5b3e95a_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_1
 • /data/data/####/08569f290676de96_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08917a0b88d0f142_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ac49742993be484_0
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0c393ae7950d4696_0 (deleted)
 • /data/data/####/0c5006e7612062e0_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0d035f037ab04930_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0f50c9b5cab34a23_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/123f6019b0174e56_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12feae905dd80aff_0
 • /data/data/####/12feae905dd80aff_1
 • /data/data/####/130dddad0d62fc8a_0
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/13d1b1587015c6b6_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/145d575d58d03674_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/15692a295d8b89a8_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/168ea52470f6acb1_0
 • /data/data/####/16cf40d1c9f511f7_0
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/16ffb54ebf135c18_0
 • /data/data/####/1718418df72ec6d3_0
 • /data/data/####/176e456ad06b8f5c_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/18ac60a2f70217ff_0
 • /data/data/####/194782edaf866907_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a3c8f261b0e904f_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1ad6aae8f8db4756_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1ba19c431cdf442a_0 (deleted)
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1d31681f96e3c8eb_0
 • /data/data/####/1d5f0668257fcf0a_0
 • /data/data/####/1d77b9086c9c7808_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/2183a85898e54133_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/219937642c5998dd_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/22838d66f5d04304_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/23e7dbaa94cf027b_0
 • /data/data/####/24c6b074afe5f7b0_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/2531d031a83e314a_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/258728e9352aa795_0
 • /data/data/####/25d6d956461153cb_0
 • /data/data/####/25f3463e1c2b5718_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/27c830c8242575e7_0 (deleted)
 • /data/data/####/2859ca7d27afae0e_0
 • /data/data/####/2882b308cd727754_0 (deleted)
 • /data/data/####/293e61e6a86db45d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a5f172039c4f6c2_0
 • /data/data/####/2b200b6806fa405e_0
 • /data/data/####/2c1cafad77809346_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cd861b2910796e9_0
 • /data/data/####/2d52ecb52ad76875_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2e231ff89fbf4351_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/30209b25e437e8bb_0 (deleted)
 • /data/data/####/30304011d323abcd_0
 • /data/data/####/3046f8ded50eb41f_0
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/312d9e4eebec41c3_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a61d0a16719501_0
 • /data/data/####/33a61d0a16719501_1
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/34005f2dca33fe2d_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/3515050fe5edf688_0 (deleted)
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/3754cbb27367e6b1_0
 • /data/data/####/37606909316e2b1f_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/38b3b93027851572_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/390816ab82866504_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3b3e0d5ca2ad08ad_0
 • /data/data/####/3b4cf250778a8769_0
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3cbd980319d3ddf6_0
 • /data/data/####/3d03bed5d4a317a8_0
 • /data/data/####/3d081f330f3e18b2_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3edba35a33f347a0_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f0573fb8cac74e9_0
 • /data/data/####/3ff1da22a42ec894_0
 • /data/data/####/4008c70be3616e2a_0
 • /data/data/####/4084420f09e6be02_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/41201213438aae6d_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/417db462687a0a1c_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_1
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/41d6ff1f09624df1_0
 • /data/data/####/422ed76240359f89_0 (deleted)
 • /data/data/####/42f1a11a-31bc-409e-80f4-798fbf660a16.dex
 • /data/data/####/42f1a11a-31bc-409e-80f4-798fbf660a16.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/440928a284d77e2e_0
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/46a1a0a60c5b0890_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/4724daffd2928f89_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/47e64ff866434580_0
 • /data/data/####/486e493b8faebe47_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e5fdf283ecd2b9e_0 (deleted)
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/51948bdbf09687fc_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/52ed31b4c2ff8863_0 (deleted)
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5300c3a603eab20f_0
 • /data/data/####/5300c3a603eab20f_1
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/530e1859aa657b7c_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/543650778f9843aa_0
 • /data/data/####/54d69d165eaee047_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/58e051b2d22a4145_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5adca9e1128deacb_0
 • /data/data/####/5b34b59474c2d514_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5bf12dd1b8e01aea_0
 • /data/data/####/5bfe707afdf8f994_0 (deleted)
 • /data/data/####/5c599f4a04756482_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5cdc2048bff63a2e_0
 • /data/data/####/5ce4e29378d9b98b_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5d9e7ba90454b0fb_0
 • /data/data/####/5e8285f970616ba5_0
 • /data/data/####/5eb1f867c54432cb_0
 • /data/data/####/5ed80b20312da28e_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5f74217898c9612a_0
 • /data/data/####/5ffb259b6f8a3d2a_0
 • /data/data/####/603afddca1bdcc79_0
 • /data/data/####/60639ce8b8e958a7_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/60af5fb0f3344d87_0
 • /data/data/####/6105bd50cd64a431_0
 • /data/data/####/612e31288567dd54_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/647e228ca04c2987_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/64dee11fd10c69f1_0
 • /data/data/####/66d65c0f8548ebe9_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/679a18117d4565f7_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/68401ed0897f7143_0
 • /data/data/####/68401ed0897f7143_1
 • /data/data/####/6844a089b1e01949_0
 • /data/data/####/684db942514c4d57_0
 • /data/data/####/6853ba00aac0ac95_0
 • /data/data/####/69205f32677e5f95_0
 • /data/data/####/69205f32677e5f95_1
 • /data/data/####/6949f2a882fb40a5_0 (deleted)
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/69f8cd761ab6d5e4_0
 • /data/data/####/6a72b2c12acebb64_0
 • /data/data/####/6b27a1f700735720_0 (deleted)
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6bec6a0849d8a437_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_1
 • /data/data/####/6e63164c8fc7d865_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/70f03b4ac8f4b29f_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/714d810096fea23f_0
 • /data/data/####/718da43d1c70041f_0
 • /data/data/####/71c079f55c10d374_0
 • /data/data/####/71d60aab444b1a3e_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/729adec0d04545d1_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/74f79efc53b76242_0
 • /data/data/####/7521762219bdc743_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/75f0a30231ad4048_0
 • /data/data/####/75fff9f4906ad7b7_0
 • /data/data/####/7693cc18007ae90b_0 (deleted)
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77cecf304b7bd76a_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a9ab3ccc0d49f52_0
 • /data/data/####/7aa0fc781acc6207_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c3547c24a6c9eff_0
 • /data/data/####/7c3547c24a6c9eff_1
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7cdd934c3f485bf6_0 (deleted)
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7de58db8897f4708_0
 • /data/data/####/7e2b20bced5e2500_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e7502214ad2755b_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f2830ec5d8bbbfe_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7f46a46534057bb9_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/83f40c8fb595e25d_0
 • /data/data/####/85905d1d6f8a1e48_0
 • /data/data/####/85905d1d6f8a1e48_1
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/882628b788a068db_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889cdc123a2f269d_0
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88e0abecb3419fff_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/88fa610ad74a0f38_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_1
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8acfcc8e0db184df_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8c9651c1a3ac9282_0
 • /data/data/####/8d0832f1-0849-4a8f-93f7-12b2bbb5f292.dex
 • /data/data/####/8d0832f1-0849-4a8f-93f7-12b2bbb5f292.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/8d3a23248c4ff113_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8e745a5deaafb374_0
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f0116100b43ac4e_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8f9cc928457d79c6_0
 • /data/data/####/8f9cc928457d79c6_0 (deleted)
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/913e556374075ac5_0
 • /data/data/####/9218821c599dbe9f_0 (deleted)
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/929671b7467e26f8_0
 • /data/data/####/92e9b49d313d1e15_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94716466f4712d86_0
 • /data/data/####/949773163421f7e8_0
 • /data/data/####/953e54a6c955f25d_0
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96455b4d101aed7a_0
 • /data/data/####/96aa38576173c5a9_0
 • /data/data/####/96bb49608ee544ee_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/97729a07fcfb0760_0
 • /data/data/####/97d0fea326bd4070_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/9903ce6687d64bda_0
 • /data/data/####/9b69bd391f787141_0
 • /data/data/####/9c31d8ad336b7c8d_0
 • /data/data/####/9cef30d4e4ba4130_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d5ea92f289ec6cf_0
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9df30a11e1b9af51_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e635611ec969e75_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9ffd71979038173b_0
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/TNNWvzw.dex
 • /data/data/####/TNNWvzw.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/VjflkAL.dex
 • /data/data/####/VjflkAL.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0a9fa02840b4c47_0 (deleted)
 • /data/data/####/a0fc70127980d973_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1de6a4ab6f56e95_0
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a23842538beb6b96_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a326acfc5213a2ab_0
 • /data/data/####/a37d441230fc439f_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a47dabd53506c09f_0
 • /data/data/####/a47dabd53506c09f_1
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a6c2a77691ce81a2_0
 • /data/data/####/a70e5ca524f073d5_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a7dea525ab3ba2eb_0
 • /data/data/####/a884a3b52e7d3e71_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa11eb6d7bbbc3c7_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac23679c84b122dc_0
 • /data/data/####/ac52d8b90048722d_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/acf2490229f75c43_0
 • /data/data/####/ad834d6cb2b962f6_0
 • /data/data/####/ae6afe0e2456e66b_0 (deleted)
 • /data/data/####/b003b3d4d04019d6_0
 • /data/data/####/b19ef66cd7c405b7_0
 • /data/data/####/b235f3fe5c0461d0_0
 • /data/data/####/b253f4b682cd1ba2_0
 • /data/data/####/b2b45069752caa03_0
 • /data/data/####/b2d20cf38b76f4b1_0 (deleted)
 • /data/data/####/b3fea546deedc979_0
 • /data/data/####/b42adace9ff043b8_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b5515e8d05a1959c_0
 • /data/data/####/b5dba64610102ec8_0
 • /data/data/####/b63252ddd2d130d5_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b72ca0ba3723566c_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b8625953506fe787_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b8d890109701b29f_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb3c7cfcfa860f3e_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bb9b5423852ee814_0
 • /data/data/####/bb9d26a77b698eb9_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bcc9a3e6684f6d10_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bf80a7502b61e246_0
 • /data/data/####/bf80a7502b61e246_1
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bfb8519d286940c4_0
 • /data/data/####/bfd453e687717cf8_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c048ab061a370fbf_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c357ec67b8c4f214_0
 • /data/data/####/c3947a5c8488dac7_0
 • /data/data/####/c4280d1d14312d8e_0
 • /data/data/####/c436505a0b2cd181_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4d7296ddb95928d_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c56383d4118a25e9_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c622aa819bb50794_0
 • /data/data/####/c6341cb0a8a96530_0 (deleted)
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6e848954fa4816b_0
 • /data/data/####/c6f2b2b5a02ce0df_0
 • /data/data/####/c702d7977f47fb36_0
 • /data/data/####/c85b3355bc041ffe_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb76af4505eca2ff_0
 • /data/data/####/cbb4edb83cb14ad0_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc2fccb77b6dd2fc_0
 • /data/data/####/cc4c27a454ff1e6a_0
 • /data/data/####/ccb1918df5c1ed67_0
 • /data/data/####/cd2d121893087462_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce5680518ad1d392_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cf105bb09a86fe25_0
 • /data/data/####/cf3649b3443185c5_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.etbgh_preferences.xml
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d26a356579ad36a4_0
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d502e08bbb1f3df4_0
 • /data/data/####/d514afbdce703bbd_0
 • /data/data/####/d5fcc5725956d847_0
 • /data/data/####/d657c675-fcad-4145-9e3a-1e40ec9f2a20.dex
 • /data/data/####/d657c675-fcad-4145-9e3a-1e40ec9f2a20.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/d66e117d7163fb7f_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_1
 • /data/data/####/d739fa0802cef74f_0
 • /data/data/####/d771df9f95bdf1fe_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/d9d6fc059daab9e3_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da3084bc3e8cb0f8_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da7de89f43860bec_0
 • /data/data/####/da7de89f43860bec_1
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/dc4d4a436c054191_0
 • /data/data/####/dcc6bb8c6b5bf75b_0
 • /data/data/####/dd9a4745a1020e57_0
 • /data/data/####/ddad9c9afdb12c9b_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/df9c053ae30901b5_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e09d44f20deddb8f_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e28be8accc9b9a64_0
 • /data/data/####/e2b4ad83ed04ac6b_0
 • /data/data/####/e36357cb73713088_0
 • /data/data/####/e36357cb73713088_1
 • /data/data/####/e3b36bc6f5bc211f_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e6b868d8f440c31b_0
 • /data/data/####/e6da4a2e67424570_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e7a487dd81ae67bd_0
 • /data/data/####/e7a487dd81ae67bd_0 (deleted)
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e89f6a18a20a472b_0
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/ea086e2a4e6e4caf_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea2a0047d3206563_0
 • /data/data/####/ea3142c59678136d_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/ea59a1f4c86e80d2_0
 • /data/data/####/eaa8212745e72702_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ecacdb6b8749d885_0
 • /data/data/####/ecc8b23f2cd8b006_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed1e59d6e3822b29_0
 • /data/data/####/ed365de1cb02f79e_0
 • /data/data/####/ee095e848011de3b_0
 • /data/data/####/ee095e848011de3b_1
 • /data/data/####/ee161672cf174ac6_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/eea453bb9d2ed839_0
 • /data/data/####/eeaca33fc42b4d6e_0
 • /data/data/####/ef561f6ad41b716f_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f1ed7ff4dd2d2131_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f4a7f662183dd5e5_0
 • /data/data/####/f4ab214ca43ef75c_0
 • /data/data/####/f6c7f960eadc800f_0 (deleted)
 • /data/data/####/f6dfbab6e0e84112_0
 • /data/data/####/f712b8394f0a4b9a_0
 • /data/data/####/f7211c59cf0cc6aa_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f795b0683084fab0_0
 • /data/data/####/f80a04e56bb6308e_0
 • /data/data/####/f8dcf3a7a8fd4c52_0
 • /data/data/####/f8e3a0b28bd76069_0
 • /data/data/####/f9621f5cfdc5824e_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/f9bb0fc3279791ee_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/fad35a043c981528_0
 • /data/data/####/fcd030f00dbbc58f_0
 • /data/data/####/fcee24405d2e8e1f_0 (deleted)
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fda5e8deeb418265_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff2efaac62bf01c5_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/poXKdKE.dex
 • /data/data/####/poXKdKE.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android