Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16993

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-04

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.221.95:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/006b3434833f9384_0
 • /data/data/####/006ea1438a055b83_0 (deleted)
 • /data/data/####/00848f894740e563_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/0293ff391c1bf5b9_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0304c7a506697635_0
 • /data/data/####/04371df229dfafb8_0
 • /data/data/####/04841a8c10ae5963_0 (deleted)
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/05541725e1180fe5_0
 • /data/data/####/065d85eaabd49d4e_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/0690ca0c260cdae6_0 (deleted)
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06f934983cde281d_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/08432c035e27f3f3_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_1
 • /data/data/####/0853930e9074e020_0
 • /data/data/####/09bf77b433e8dce6_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ac49742993be484_0
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0adfc5964972a91c_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0b99b23d3b4a4562_0
 • /data/data/####/0c47f56c5099d93a_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/105664bfea6a1bad_0
 • /data/data/####/1066e8912054c0f8_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/122d6e207a96b00a_0
 • /data/data/####/122f176efd4204e8_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12f561b2dbf18dc9_0
 • /data/data/####/12fb214996c818c1_0
 • /data/data/####/12feae905dd80aff_0
 • /data/data/####/12feae905dd80aff_1
 • /data/data/####/1371e08accd42beb_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/141317d322af7fb0_0
 • /data/data/####/142065353bf6d7dd_0
 • /data/data/####/1447b3f514e34c08_0
 • /data/data/####/15f06e073d367615_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/19c342dbbc6a6c98_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a23ef70d069ae8b_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1bace3e7952ed288_0
 • /data/data/####/1d2be3c8fb9bf36d_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1d77b9086c9c7808_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1eb6ae159da9b82b_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1fefcd5784e5cdfe_0
 • /data/data/####/20d3c33db5f3454e_0
 • /data/data/####/2113fe66e51ad88c_0
 • /data/data/####/2117d7527ff2e554_0
 • /data/data/####/2183a85898e54133_0
 • /data/data/####/2191c6de24ab75d4_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/22d0e42ece62666a_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/23e7dbaa94cf027b_0
 • /data/data/####/24ab35c344a7e00d_0
 • /data/data/####/24d6d4e6862a025a_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26806136e67759ad_0
 • /data/data/####/2717416396ba2624_0
 • /data/data/####/2798e1ac08568af6_0
 • /data/data/####/28108a05fbb7d573_0
 • /data/data/####/284e84172ff3ca45_0
 • /data/data/####/2859ca7d27afae0e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/2adcffc642d07629_0
 • /data/data/####/2b200b6806fa405e_0
 • /data/data/####/2bfe25f569b3558a_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2daf1557097f56f1_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2e7c6f95d02cd8a4_0
 • /data/data/####/2f32b3b367ee054c_0
 • /data/data/####/319d5dcfa61f2499_0 (deleted)
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/32f6b60f7d823bbd_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/3341723987c97ec0_0 (deleted)
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a61d0a16719501_0
 • /data/data/####/33a61d0a16719501_1
 • /data/data/####/33beb7673d5eb395_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34f67a4ce1f0498d_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/36b20eddfaa60e69_0
 • /data/data/####/37606909316e2b1f_0
 • /data/data/####/3865eaca178cf426_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/3a047c76814bd75c_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3acbf61cd98152ac_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3d03bed5d4a317a8_0
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3edba35a33f347a0_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3fb1ca4eff54b4b3_0
 • /data/data/####/3fd3211c0bdb5e2b_0
 • /data/data/####/4008c70be3616e2a_0
 • /data/data/####/40d081b8f335ab7d_0
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_1
 • /data/data/####/42cfb2dd9915670e_0 (deleted)
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/449500de06776d71_0
 • /data/data/####/44b32702ad7b69bf_0 (deleted)
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/4793b63b233b4bda_0
 • /data/data/####/486e493b8faebe47_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/48a12cd585f10663_0
 • /data/data/####/48b429adfff3fcd0_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e305f2be0551811_0 (deleted)
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4e6d00427e2c2853_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/50a5bf4306554c8c_0
 • /data/data/####/50bca2a882719464_0
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/5274411afebec40d_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/5300c3a603eab20f_0
 • /data/data/####/5300c3a603eab20f_1
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/5597cd63a0d3744a_0
 • /data/data/####/55b9395bc8e237f5_0
 • /data/data/####/56c7e919f7e6f8c0_0
 • /data/data/####/57765b7add3be022_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58e051b2d22a4145_0
 • /data/data/####/593adec1e23d405f_0 (deleted)
 • /data/data/####/59a8936c388dbf8a_0
 • /data/data/####/5adca9e1128deacb_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5bb4d89d53edc614_0
 • /data/data/####/5bf12dd1b8e01aea_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5d348ec727e6d982_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/5ffb259b6f8a3d2a_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6346ed492af215be_0
 • /data/data/####/63aacb12886e626e_0
 • /data/data/####/63b98aeb5a1ae03c_0
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/6404fd418112f254_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64804e892ceae98b_0
 • /data/data/####/6662417d0546168c_0
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66d8f52d7f48c8e8_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/674edd651d4f9e87_0
 • /data/data/####/678b692994557c29_0
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/68401ed0897f7143_0
 • /data/data/####/68401ed0897f7143_1
 • /data/data/####/68436ec2f3b7cee9_0
 • /data/data/####/6853ba00aac0ac95_0
 • /data/data/####/6872cbb07436c071_0
 • /data/data/####/69205f32677e5f95_0
 • /data/data/####/69205f32677e5f95_1
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/69f8cd761ab6d5e4_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6cd8f6e39f85d8b9_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_1
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/70f03b4ac8f4b29f_0
 • /data/data/####/714d810096fea23f_0
 • /data/data/####/72e649512b775c6c_0
 • /data/data/####/73f63c25a8b37a4d_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/7506007973bc9a0c_0
 • /data/data/####/7525c9941888f76a_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/755cef6fdd0adeac_0
 • /data/data/####/76bbeb5efb16271a_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/774d4df2fa9edf4d_0 (deleted)
 • /data/data/####/774ea8505a109f6d_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/776c5f86f28d2dae_0
 • /data/data/####/77cf9e7b4be00ae6_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/7a5f73ac39340191_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c3547c24a6c9eff_0
 • /data/data/####/7c3547c24a6c9eff_1
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7d9c6902e5c035cf_0
 • /data/data/####/7e2f1b43c4a876db_0
 • /data/data/####/7e5633c6efad3040_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7f393186d71e2709_0
 • /data/data/####/7f517f2450f2d23d_0
 • /data/data/####/7f89c90ff05081ca_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/8278f2ab08736140_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/831f7652159301d2_0
 • /data/data/####/83ff2d589b6dbee0_0
 • /data/data/####/84eed9ae93c679cd_0
 • /data/data/####/85154efa-b152-4cde-a2c7-e20e546bd445.dex
 • /data/data/####/8584a489f2c75bf2_0
 • /data/data/####/85905d1d6f8a1e48_0
 • /data/data/####/85905d1d6f8a1e48_1
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/869fe87bd226a10a_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/884051bcd594573c_0
 • /data/data/####/88535fd7d702998f_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88dc949581ed5cf9_0
 • /data/data/####/8925acd3d82ccdbc_0 (deleted)
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_1
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c591b60c5650e02_0
 • /data/data/####/8ccfb927-49d6-4afc-a8fb-e42851716b2d.dex
 • /data/data/####/8ccfb927-49d6-4afc-a8fb-e42851716b2d.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/8d15a5e6c9fc7d0a_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8ea67ff387efb8f3_0
 • /data/data/####/8f16f1489f31d097_0
 • /data/data/####/8f9cc928457d79c6_0
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/8fd2f70bbfccfc6a_0
 • /data/data/####/90a735fa17742dd3_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90da2e3bb23c8b45_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/91e2178455cae9ee_0
 • /data/data/####/91f99f2985e7eade_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/932daaf3131a8313_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94d6c8a1-6709-4b0c-af77-63db70f2b14c.dex
 • /data/data/####/94d6c8a1-6709-4b0c-af77-63db70f2b14c.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/951b1827bff40635_0
 • /data/data/####/952ddb1f4eac4f74_0
 • /data/data/####/952e2c7cc9376654_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/96aa38576173c5a9_0
 • /data/data/####/96b12f64cd35097a_0
 • /data/data/####/96bb49608ee544ee_0
 • /data/data/####/97729a07fcfb0760_0
 • /data/data/####/97b10677c2e04a23_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/98ade0c17be9be0c_0
 • /data/data/####/98ae2e60fbdbc101_0
 • /data/data/####/9a127fa7c8c72ef8_0
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9c1cb9f3fe3f10da_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e4b83e367498ad9_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/9f93ea7d3982c877_0
 • /data/data/####/9fdb0bb22c58436c_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a03a33738580ecc0_0
 • /data/data/####/a06e0db02543f249_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a215fa476605336a_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a326acfc5213a2ab_0
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a3d24ea1ae073a5d_0
 • /data/data/####/a4016166afa477ca_0
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a47dabd53506c09f_0
 • /data/data/####/a47dabd53506c09f_1
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a7dea525ab3ba2eb_0
 • /data/data/####/a825aaedd7956434_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a951b5669d9b2ccc_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa692915e8e9ec5f_0
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/ab63b53335dbe970_0
 • /data/data/####/abab3d62c88c4568_0 (deleted)
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0 (deleted)
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s (deleted)
 • /data/data/####/ac13ec79bd0976e0_0 (deleted)
 • /data/data/####/ad147abf1b9e591b_0
 • /data/data/####/aea527d0b065fcfc_0
 • /data/data/####/aea8844bef82975b_0
 • /data/data/####/aec5b5f07b0f77ad_0
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/b003b3d4d04019d6_0
 • /data/data/####/b08d735f2e41fc4a_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b1a53d43cf929655_0
 • /data/data/####/b1de730e50950725_0
 • /data/data/####/b1f936f7c77f5705_0
 • /data/data/####/b254f7b868e9e28e_0 (deleted)
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b25e5346d9938a44_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b29ad67905b2a0f4_0
 • /data/data/####/b2c10f48bcc38d8c_0
 • /data/data/####/b2ea97e70d5192ad_0
 • /data/data/####/b42adace9ff043b8_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5224db9398226c1_0
 • /data/data/####/b523a5ac2daf3eb8_0
 • /data/data/####/b5515e8d05a1959c_0
 • /data/data/####/b594f10e9f71921f_0
 • /data/data/####/b6722e19dde1efdc_0
 • /data/data/####/b6733258db17a11a_0
 • /data/data/####/b6873d5e91db1a82_0
 • /data/data/####/b6bcb305fb728b5a_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b845a6bc7b80d298_0 (deleted)
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b927f8754e10d20e_0
 • /data/data/####/b962f5f1d6b25ab2_0 (deleted)
 • /data/data/####/ba2032411e72d2c5_0 (deleted)
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/baef347ad07f7e30_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bc4d1dff8c56c75a_0 (deleted)
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bf11bdada05cd2b5_0
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bf80a7502b61e246_0
 • /data/data/####/bf80a7502b61e246_1
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c08258d5f57f6942_0
 • /data/data/####/c13e0a9cf0a0b7b7_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c357ec67b8c4f214_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c3f7d3870e391dbb_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c57d3e084ce75478_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c5c6161591584f2f_0
 • /data/data/####/c64f7550fccc9a02_0
 • /data/data/####/c6b04a4912a41841_0 (deleted)
 • /data/data/####/c6cfc053067d81ef_0
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c7d0ee58ca91da1b_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c85b3355bc041ffe_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/ca3afdf567f4e926_0 (deleted)
 • /data/data/####/ca448579957614a7_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb28dae8f3024377_0
 • /data/data/####/cb6c3f82b289e80f_0
 • /data/data/####/cc2fccb77b6dd2fc_0
 • /data/data/####/ce2f82c0d774da1c_0
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cf6c71653bc00398_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.iwqiau_preferences.xml
 • /data/data/####/d0955c8d00c76a85_0
 • /data/data/####/d1a5d2bef4c0d6b8_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d2c22418f2480eca_0
 • /data/data/####/d2fc7637bfcc8c92_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6ad510fe385ac37_0
 • /data/data/####/d6c44a811f7f8420_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_1
 • /data/data/####/d730aa17f7d85c8f_0 (deleted)
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/d8e12ee8e92557b1_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/d9f60e015c7b3e30_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/da7de89f43860bec_0
 • /data/data/####/da7de89f43860bec_1
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/db49680b955394b5_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd9a4745a1020e57_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/dfaf9f934510182d_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e173fb97d37cfac2_0
 • /data/data/####/e191abe2a8095aac_0
 • /data/data/####/e1b20d74bc8351c3_0
 • /data/data/####/e21e610cb361abad_0 (deleted)
 • /data/data/####/e283fc333e90e276_0
 • /data/data/####/e28be8accc9b9a64_0
 • /data/data/####/e36357cb73713088_0
 • /data/data/####/e36357cb73713088_1
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e7a487dd81ae67bd_0
 • /data/data/####/e7ab60d0657c8bf6_0
 • /data/data/####/e852832c609bf1c1_0
 • /data/data/####/e89a866587ac4710_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/ea086e2a4e6e4caf_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eccaa384ab74eeb2_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed365de1cb02f79e_0
 • /data/data/####/ee095e848011de3b_0
 • /data/data/####/ee095e848011de3b_1
 • /data/data/####/ee161672cf174ac6_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0 (deleted)
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s (deleted)
 • /data/data/####/ef9df6e9e37c6408_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f07869e6c738315a_0
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f58f62e6fea079ab_0
 • /data/data/####/f831dab76a639390_0
 • /data/data/####/f894da1f503c062e_0
 • /data/data/####/fa8da4d4f10a2b78_0
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/fb49c2d227913418_0
 • /data/data/####/fbdb585f7a85d784_0
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fee0cbd96841d382_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff81bbc51563e841_0
 • /data/data/####/gvboy.dex
 • /data/data/####/gvboy.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/kfmKloiVR.dex
 • /data/data/####/kfmKloiVR.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android