Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16992

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-04

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/009f8c461b2ed522_0
 • /data/data/####/009f8c461b2ed522_1
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0441482af6440c4a_0
 • /data/data/####/0441482af6440c4a_1
 • /data/data/####/044329b30dd3246f_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/050bc5bb3dfea221_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/078c961302879f63_0
 • /data/data/####/078c961302879f63_1
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/08432c035e27f3f3_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0b2db00b2cbf8685_0
 • /data/data/####/0c47f56c5099d93a_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0d3f40e4bd88db94_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/122d6e207a96b00a_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/1371e08accd42beb_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/188493b5ec61a57a_0
 • /data/data/####/188493b5ec61a57a_1
 • /data/data/####/19b41c20310f10a7_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1b73ed41825cb881_0 (deleted)
 • /data/data/####/1bace3e7952ed288_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1d77b9086c9c7808_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/21c9409173f6a851_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/22d53e207fc0cc9a_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/23e7dbaa94cf027b_0
 • /data/data/####/255c5ab7922e6a04_0
 • /data/data/####/255c5ab7922e6a04_1
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/2807c569f2557db4_0
 • /data/data/####/28108a05fbb7d573_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/2b200b6806fa405e_0
 • /data/data/####/2cbbd57316f96481_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2daf1557097f56f1_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2e5de00ff29e54b7_0
 • /data/data/####/2e5de00ff29e54b7_1
 • /data/data/####/3151cf29-19b3-4524-abc9-8c158eabe50f.dex
 • /data/data/####/3151cf29-19b3-4524-abc9-8c158eabe50f.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/31d998e3ca2f3fd7_0 (deleted)
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/338289c045459595_0
 • /data/data/####/33c0a85ee4cef896_0 (deleted)
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34700f503197e2bf_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3c966f1ea7b30445_0
 • /data/data/####/3d03bed5d4a317a8_0
 • /data/data/####/3d4d0fa87636ea99_0
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f0573fb8cac74e9_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/434601d2db67fdad_0 (deleted)
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/452e550de064cb2f_0
 • /data/data/####/452e550de064cb2f_1
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/46f457d393aa6479_0
 • /data/data/####/47d94c5e9bb4f5c7_0
 • /data/data/####/486e493b8faebe47_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b2320ad3aef4b76_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4c4d748b181d5323_0 (deleted)
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/50a5bf4306554c8c_0
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/522376a9fc0b77f3_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/53c4dbe9f9f7c382_0
 • /data/data/####/54b2fbe3ca645c57_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/57683eee2da8c94e_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58dd21cf4a3a6941_0 (deleted)
 • /data/data/####/58e051b2d22a4145_0
 • /data/data/####/5b34b59474c2d514_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5d348ec727e6d982_0
 • /data/data/####/5d3e9627a745a8e7_0
 • /data/data/####/5e98e71ee7691667_0
 • /data/data/####/5fab18133908ac70_0
 • /data/data/####/5fab18133908ac70_1
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/5fdb4a75440670f5_0
 • /data/data/####/5fdb4a75440670f5_1
 • /data/data/####/5ffb259b6f8a3d2a_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63aacb12886e626e_0
 • /data/data/####/63b98aeb5a1ae03c_0
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66bea566e0fef7f6_0
 • /data/data/####/674edd651d4f9e87_0
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/68436ec2f3b7cee9_0
 • /data/data/####/6853ba00aac0ac95_0
 • /data/data/####/6872cbb07436c071_0
 • /data/data/####/68cb89bb4ecda9e3_0
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6cd8f6e39f85d8b9_0
 • /data/data/####/6d25435efb7a5a39_0
 • /data/data/####/6d4bbe8e8313eb46_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_1
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/71c584c9d3be583b_0
 • /data/data/####/71e75768a43b0b71_0 (deleted)
 • /data/data/####/7312246a81cfd32a_0
 • /data/data/####/7395c365197aa8ad_0
 • /data/data/####/7395c365197aa8ad_1
 • /data/data/####/73f63c25a8b37a4d_0
 • /data/data/####/740d54dffff52643_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/7535663e1c9c892e_0
 • /data/data/####/755cef6fdd0adeac_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/775581073d660eaa_0
 • /data/data/####/775581073d660eaa_1
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/776c5f86f28d2dae_0
 • /data/data/####/77cf9e7b4be00ae6_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/79d47862bc494117_0
 • /data/data/####/7a5f73ac39340191_0
 • /data/data/####/7ae90516400ace0f_0 (deleted)
 • /data/data/####/7bb4a865cfc98fcd_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7e5633c6efad3040_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/8076aef712b8232e_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/82bb4361c8e0ed94_0
 • /data/data/####/831f7652159301d2_0
 • /data/data/####/857123b62902a3e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85a97852756143be_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/872746e1f6726a2b_0 (deleted)
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8d15a5e6c9fc7d0a_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8f255100311dfb24_0
 • /data/data/####/8fd2f70bbfccfc6a_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/916c5aee165d6d68_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/932daaf3131a8313_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/93ae79e0e271a684_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/952ddb1f4eac4f74_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/96b8c863edfe5295_0 (deleted)
 • /data/data/####/96bb49608ee544ee_0
 • /data/data/####/96f0e4a5fd7f21e2_0
 • /data/data/####/974c0ba8b86d1652_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/98ade0c17be9be0c_0
 • /data/data/####/98ae2e60fbdbc101_0
 • /data/data/####/98cbc12d7ceb8749_0
 • /data/data/####/9903ce6687d64bda_0
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9b71edf832d0ae4c_0
 • /data/data/####/9c1cb9f3fe3f10da_0
 • /data/data/####/9d5ea92f289ec6cf_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9f93ea7d3982c877_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/OdDyNcMiF.dex
 • /data/data/####/OdDyNcMiF.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/YgdLJ.dex
 • /data/data/####/YgdLJ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a06323daed228f7a_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0fc70127980d973_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a4016166afa477ca_0
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a5145a0929c18577_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a66c42d8c60a3a99_0 (deleted)
 • /data/data/####/a69e253a433e6d26_0
 • /data/data/####/a69e253a433e6d26_1
 • /data/data/####/a6cf53e27b22fd49_0
 • /data/data/####/a825aaedd7956434_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a851a0565294c4a5_0
 • /data/data/####/a851a0565294c4a5_1
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a951b5669d9b2ccc_0
 • /data/data/####/a966468bd1c33f09_0 (deleted)
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/ab63b53335dbe970_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/aea527d0b065fcfc_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/b08d735f2e41fc4a_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b1da6f95358e61ff_0
 • /data/data/####/b1de730e50950725_0
 • /data/data/####/b1f936f7c77f5705_0
 • /data/data/####/b25e5346d9938a44_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b29a30e5f7634f0d_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5515e8d05a1959c_0
 • /data/data/####/b6733258db17a11a_0
 • /data/data/####/b6873d5e91db1a82_0
 • /data/data/####/b6dde9017c46753e_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b982ac01e81322e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bceec9c7fa9ed778_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c048ab061a370fbf_0
 • /data/data/####/c08258d5f57f6942_0
 • /data/data/####/c0a284272fd0fe17_0 (deleted)
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c357ec67b8c4f214_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c39308ebf0292e5b_0 (deleted)
 • /data/data/####/c3f7d3870e391dbb_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c4e7a4d1c9a08bbf_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c57d3e084ce75478_0
 • /data/data/####/c584a7999a92cb30_0 (deleted)
 • /data/data/####/c6cfc053067d81ef_0
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c75a99d3ca20fb01_0
 • /data/data/####/c75a99d3ca20fb01_1
 • /data/data/####/c7d0ee58ca91da1b_0
 • /data/data/####/c7db48405bb6a8ee_0
 • /data/data/####/c7db48405bb6a8ee_1
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/c982dcf4b02dbd8c_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cc2dc2836691fe23_0
 • /data/data/####/cc2fccb77b6dd2fc_0
 • /data/data/####/cc4541a623f1882d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cf6c71653bc00398_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.ipu_preferences.xml
 • /data/data/####/d1a5d2bef4c0d6b8_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d2fc7637bfcc8c92_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d502e08bbb1f3df4_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d5e8fc0aebd94c10_0 (deleted)
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6c44a811f7f8420_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d7b96650b60f47af_0 (deleted)
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/db49680b955394b5_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/dfaf9f934510182d_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e191abe2a8095aac_0
 • /data/data/####/e1b20d74bc8351c3_0
 • /data/data/####/e283fc333e90e276_0
 • /data/data/####/e28be8accc9b9a64_0
 • /data/data/####/e2c5e3bf-7d5f-4daa-a6bd-730a289f434a.dex
 • /data/data/####/e2c5e3bf-7d5f-4daa-a6bd-730a289f434a.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e42358151313696b_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e56cab59e3a4d16e_0 (deleted)
 • /data/data/####/e6fe05eee09b598a_0
 • /data/data/####/e72972acb38611d2_0
 • /data/data/####/e7ab60d0657c8bf6_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/ea086e2a4e6e4caf_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eccaa384ab74eeb2_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed365de1cb02f79e_0
 • /data/data/####/ed3716f7b6ae46ee_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/ef8ff2754365086c_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f2e7051f10e3642c_0
 • /data/data/####/f2f87364892aa02c_0
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f56c5d6bd6d0145f_0
 • /data/data/####/f56c5d6bd6d0145f_1
 • /data/data/####/f5c237589325041e_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fa556c6b-2914-4fee-ae02-1f38fee26171.dex
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/fb61df7727d4cffa_0
 • /data/data/####/fbdb585f7a85d784_0
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fee0cbd96841d382_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android