Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16989

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-04

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.177.14.100:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.194.220.95:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/0197d9e3f4be0e44_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/0222e15537bef0be_0
 • /data/data/####/026c5ac38d0b116b_0
 • /data/data/####/0293ff391c1bf5b9_0
 • /data/data/####/030ca459632fee42_0 (deleted)
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04c039d8ea1f7f46_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/06422e28bd852532_0
 • /data/data/####/065d85eaabd49d4e_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/08432c035e27f3f3_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_1
 • /data/data/####/0853930e9074e020_0
 • /data/data/####/08ebb08d0e8d2024_0
 • /data/data/####/09bf77b433e8dce6_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a8c005bc847184b_0
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0c19aad176b2548e_0
 • /data/data/####/0c47f56c5099d93a_0
 • /data/data/####/0d035f037ab04930_0
 • /data/data/####/0e41498835ef1c51_0
 • /data/data/####/0f215866-5795-45d5-8847-a5657b1fbde3.dex
 • /data/data/####/0f215866-5795-45d5-8847-a5657b1fbde3.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/0f408d8d940a1eb2_0
 • /data/data/####/10440ae377bf7607_0
 • /data/data/####/105664bfea6a1bad_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/111b4d6e6a4fb8ed_0
 • /data/data/####/122d6e207a96b00a_0
 • /data/data/####/122f176efd4204e8_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12fb214996c818c1_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/141317d322af7fb0_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/15f5884d9ad586bc_0
 • /data/data/####/161d8386d2d88e8c_0
 • /data/data/####/161d8386d2d88e8c_1
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/1718418df72ec6d3_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/194782edaf866907_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a83aa048ec187d4_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1c1bbf6f796987d8_0
 • /data/data/####/1c8de6d4df7ca08f_0
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1d2d932a505d9928_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d77b9086c9c7808_0
 • /data/data/####/1e6daecf35e89a66_0
 • /data/data/####/1ed98f0fdd148e90_0 (deleted)
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/2117d7527ff2e554_0
 • /data/data/####/216b358f5e8353a5_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/22574e372ca718ce_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/22d53e207fc0cc9a_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/23e7dbaa94cf027b_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26806136e67759ad_0
 • /data/data/####/2717416396ba2624_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/2859ca7d27afae0e_0
 • /data/data/####/293e61e6a86db45d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/2b200b6806fa405e_0
 • /data/data/####/2d2900ab256ce573_0
 • /data/data/####/2eb9aaa2a4e87a9d_0
 • /data/data/####/2f32b3b367ee054c_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/300e1d2011f21436_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/312d9e4eebec41c3_0
 • /data/data/####/32f6b60f7d823bbd_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/338289c045459595_0
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/33beb7673d5eb395_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/36a01d2adee6f75e_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/36b20eddfaa60e69_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/37606909316e2b1f_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/3865eaca178cf426_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/38caacff12feb1f4_0 (deleted)
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/3a0279ceb4d23d4e_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3b10ccc4c338aadf_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b4cf250778a8769_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3d03bed5d4a317a8_0
 • /data/data/####/3df33a01d79f0dbd_0
 • /data/data/####/3e38521575fcc10a_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3edba35a33f347a0_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/4008c70be3616e2a_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/40d081b8f335ab7d_0
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/418c73a7706d651f_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_1
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/43fd2ae0c1d7658d_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45f21be55d998367_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/4667766c4e0655c2_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/469e6ec12d002c02_0 (deleted)
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/4760f070e097b306_0
 • /data/data/####/486e493b8faebe47_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4b2320ad3aef4b76_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4dfc0578a001bdf1_0 (deleted)
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4e6d00427e2c2853_0
 • /data/data/####/4eacbb8c66f75b09_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/5217de310b4a1096_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/543650778f9843aa_0
 • /data/data/####/552d70f771232473_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/559bd51e42b49a80_0 (deleted)
 • /data/data/####/55b9395bc8e237f5_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/566e470e01f892d5_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/587e74e602cff877_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58e051b2d22a4145_0
 • /data/data/####/5990e7053bb02195_0
 • /data/data/####/59a8936c388dbf8a_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5adca9e1128deacb_0
 • /data/data/####/5b57efd4598e190b_0 (deleted)
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5b7611de545ff37e_0
 • /data/data/####/5b8d7b59cedad56e_0
 • /data/data/####/5bf12dd1b8e01aea_0
 • /data/data/####/5c2e1ebce39f4dcd_0
 • /data/data/####/5c34384c0d966860_0 (deleted)
 • /data/data/####/5cb455a49f0b4394_0 (deleted)
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d348ec727e6d982_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5e0938991732e2a8_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5faedf6d8a0a578e_0
 • /data/data/####/5fc019771af43ad7_0
 • /data/data/####/5ffb259b6f8a3d2a_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62a6046276293108_0
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/63d9ce14bd2a3609_0
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/67355e2fc38574fa_0
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/6853ba00aac0ac95_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/68d7e2986731e026_0
 • /data/data/####/69958cd4236c3ce4_0
 • /data/data/####/6a90837614e3cf1a_0
 • /data/data/####/6bec6a0849d8a437_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_1
 • /data/data/####/6dfdc7fc419967b4_0 (deleted)
 • /data/data/####/6e25a25753e72f5b_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/70f03b4ac8f4b29f_0
 • /data/data/####/714d810096fea23f_0
 • /data/data/####/72b1088b10ad34f5_0 (deleted)
 • /data/data/####/72e649512b775c6c_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/7387a061ad84992e_0
 • /data/data/####/73f63c25a8b37a4d_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74ff77d1cbb45f20_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/7535663e1c9c892e_0
 • /data/data/####/755049cf4f863e11_0
 • /data/data/####/75e46a93df8d7816_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/76bbeb5efb16271a_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/774ea8505a109f6d_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/776c5f86f28d2dae_0
 • /data/data/####/77cf9e7b4be00ae6_0
 • /data/data/####/799c3876432b1bfa_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a9ab3ccc0d49f52_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7ab57b8f7b383d64_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c1c437c021512d0_0 (deleted)
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7dac69fb6abee99e_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7f393186d71e2709_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/8076aef712b8232e_0
 • /data/data/####/808097bc68b1a5c8_0
 • /data/data/####/8278f2ab08736140_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/83ff2d589b6dbee0_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/86d0188ee7120075_0
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88e0abecb3419fff_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/89121e20b9698d08_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_1
 • /data/data/####/89cee6c7ac591fab_0
 • /data/data/####/8a2497cb3bd3da77_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8befb4ab117fe4d1_0
 • /data/data/####/8c591b60c5650e02_0
 • /data/data/####/8d15a5e6c9fc7d0a_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8e194b737b29097d_0
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8f9cc928457d79c6_0
 • /data/data/####/8fa65c3e7e970ae6_0
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90da2e3bb23c8b45_0
 • /data/data/####/90e1b05e8f2f2ba1_0 (deleted)
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/91f99f2985e7eade_0
 • /data/data/####/923a95f8612d658f_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92d4a7418d022c90_0
 • /data/data/####/932daaf3131a8313_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/952ddb1f4eac4f74_0
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/9549714c8fde7a32_0
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95b77c950e22c7a6_0
 • /data/data/####/96aa38576173c5a9_0
 • /data/data/####/96bb49608ee544ee_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/974c0ba8b86d1652_0
 • /data/data/####/97729a07fcfb0760_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/98ae2e60fbdbc101_0
 • /data/data/####/98cbc12d7ceb8749_0
 • /data/data/####/99894389b70c3ef9_0
 • /data/data/####/9a88a6dcc268050a_0
 • /data/data/####/9bb13ffd1a11a214_0
 • /data/data/####/9bb8ae05-a66d-443b-8017-5d698e670356.dex
 • /data/data/####/9bb8ae05-a66d-443b-8017-5d698e670356.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/9c1cb9f3fe3f10da_0
 • /data/data/####/9d01d8f2e16893b6_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d0ec0b1c17328a2_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/9fdb0bb22c58436c_0
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/PpZTBs.dex
 • /data/data/####/PpZTBs.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/SgcxEtsdS.dex
 • /data/data/####/SgcxEtsdS.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a06e0db02543f249_0
 • /data/data/####/a0bb837a951ca82f_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1b184392e3665e6_0
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a326acfc5213a2ab_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a4312ece59558137_0 (deleted)
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a539868c2c9adfcb_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a7dea525ab3ba2eb_0
 • /data/data/####/a825aaedd7956434_0
 • /data/data/####/a8367b0baff899c3_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a951b5669d9b2ccc_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9eca24a3325556a_0
 • /data/data/####/aad4be480424f9bb_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/aba310221afeefa4_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/aff0fb8789d26c82_0 (deleted)
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b1975fd55019856a_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b25e5346d9938a44_0
 • /data/data/####/b29a30e5f7634f0d_0
 • /data/data/####/b2c10f48bcc38d8c_0
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b42adace9ff043b8_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5515e8d05a1959c_0
 • /data/data/####/b625ea1ae15943b5_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b8fea94d88e3cb66_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b90b75d1f5746cb8_0
 • /data/data/####/b917e1bda1f88a7a_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/be12c253073e3b40_0
 • /data/data/####/be524ae29632a4e9_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bfc7264a774bea57_0
 • /data/data/####/c08258d5f57f6942_0
 • /data/data/####/c13577ac11434069_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c13e0a9cf0a0b7b7_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c36352d7d8250758_0
 • /data/data/####/c37fc4361759fd33_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c57d3e084ce75478_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6ef9e66cab1ff9c_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c8411b114ac7cb45_0
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb28dae8f3024377_0
 • /data/data/####/cb6c3f82b289e80f_0
 • /data/data/####/cc2fccb77b6dd2fc_0
 • /data/data/####/cdd3a7d2fb32249c_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce2f82c0d774da1c_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cf105bb09a86fe25_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cf6c71653bc00398_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.eyyhnc_preferences.xml
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d62a6013ffaabc56_0
 • /data/data/####/d6c44a811f7f8420_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_1
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d8910ff3c23b8c5a_0 (deleted)
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da3084bc3e8cb0f8_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/dd37588cd3c72176_0
 • /data/data/####/dd9a4745a1020e57_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/df428d7147bb5757_0
 • /data/data/####/df428d7147bb5757_1
 • /data/data/####/df6b3c63ee5dae55_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e1ee0d2f6d7db394_0 (deleted)
 • /data/data/####/e1f231fa1677a0a0_0 (deleted)
 • /data/data/####/e283fc333e90e276_0
 • /data/data/####/e28be8accc9b9a64_0
 • /data/data/####/e390105b29957971_0
 • /data/data/####/e52cf4ac3e435fee_0
 • /data/data/####/e5921b69530b4473_0 (deleted)
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e6480385825adfe7_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e67ba5effefab7c7_0
 • /data/data/####/e6a956ab05ca1339_0
 • /data/data/####/e7a487dd81ae67bd_0
 • /data/data/####/e7ab60d0657c8bf6_0
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e8ec0458-3c76-42d9-bb51-6b3cce857a4a.dex
 • /data/data/####/e8ec0458-3c76-42d9-bb51-6b3cce857a4a.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/ea086e2a4e6e4caf_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f16b6d933f251d6a_0 (deleted)
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f49e66d502ff3fc9_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f58f62e6fea079ab_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f80a04e56bb6308e_0
 • /data/data/####/f894da1f503c062e_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/fa6a26b180115d58_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fb49c2d227913418_0
 • /data/data/####/fb4ed12eccf99626_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fbdb585f7a85d784_0
 • /data/data/####/fc592257b9da7aa3_0
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff81bbc51563e841_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/skfseT.dex
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android