Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16988

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-04

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0051bf515e86a36d_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/044a738dfa53bc26_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04ae9c3835d12b1c_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/052511a21cd3defb_0
 • /data/data/####/0553fb90b0230afe_0
 • /data/data/####/05541725e1180fe5_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/0740d3e5da9169bf_0
 • /data/data/####/0754be26b65f8221_0 (deleted)
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_0
 • /data/data/####/084d80852ca1946b_1
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a6c0c6074d17b5a_0
 • /data/data/####/0ac49742993be484_0
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0adfc5964972a91c_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0b99b23d3b4a4562_0
 • /data/data/####/0bf5bc52d98cb08f_0
 • /data/data/####/0c0faac7646f6263_0
 • /data/data/####/0c34bed6fd389b7b_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/1068d43cfa372393_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12c637742c6945eb_0 (deleted)
 • /data/data/####/12feae905dd80aff_0
 • /data/data/####/12feae905dd80aff_1
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/1362f315c886722e_0
 • /data/data/####/1371e08accd42beb_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1432b17ce7279d11_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14f21be53f052a46_0
 • /data/data/####/15f06e073d367615_0
 • /data/data/####/16009aac15d65eea_0
 • /data/data/####/16b8c63a03399464_0
 • /data/data/####/17f904fdb5391e8e_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a23ef70d069ae8b_0
 • /data/data/####/1aa77e939e492383_0 (deleted)
 • /data/data/####/1b6d0f1161421eaf_0
 • /data/data/####/1b984eaf1298953c_0
 • /data/data/####/1bace3e7952ed288_0
 • /data/data/####/1cfb2f40a8c8acf1_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1d692672ff699e63_0
 • /data/data/####/1d72b5e662edd2ad_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/20d3c33db5f3454e_0
 • /data/data/####/2191c6de24ab75d4_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/22d0e42ece62666a_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/24d6d4e6862a025a_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26a71b41ca5692f8_0
 • /data/data/####/26f5085a300a08a8_0
 • /data/data/####/275c5c4f4b98b888_0
 • /data/data/####/27ac5393390b6a93_0
 • /data/data/####/2859ca7d27afae0e_0
 • /data/data/####/285c12fb66a4f88f_0 (deleted)
 • /data/data/####/28d406a0e4d244af_0
 • /data/data/####/28f4ef108c6a1cf7_0
 • /data/data/####/293c4831e2d7012e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2a5f172039c4f6c2_0
 • /data/data/####/2adcffc642d07629_0
 • /data/data/####/2b58d9400863b234_0
 • /data/data/####/2b62259149dd3389_0
 • /data/data/####/2bfe25f569b3558a_0
 • /data/data/####/2ca64fc0f163b425_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2daf1557097f56f1_0
 • /data/data/####/2e7c6f95d02cd8a4_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a61d0a16719501_0
 • /data/data/####/33a61d0a16719501_1
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34700f503197e2bf_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/358243e49b8cec36_0
 • /data/data/####/3620b7585c313665_0
 • /data/data/####/36a4cd1e1f33dfad_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/37606909316e2b1f_0
 • /data/data/####/3778c3ff3510e7c2_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39f17d151ef6dfd8_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5c5bf5811bfdf8_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3ba159bd45ace8cb_0 (deleted)
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3edba35a33f347a0_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/4008c70be3616e2a_0
 • /data/data/####/404d9ad9e4f945f1_0
 • /data/data/####/40557a5e1dc9aa88_0 (deleted)
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_0
 • /data/data/####/419c074a4b9397b3_1
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/443ca09decb90c99_0
 • /data/data/####/449500de06776d71_0
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/46f457d393aa6479_0
 • /data/data/####/4724daffd2928f89_0
 • /data/data/####/4803df530b6fe405_0
 • /data/data/####/483204bf8509bf7e_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/489c0507edf71464_0
 • /data/data/####/48a12cd585f10663_0
 • /data/data/####/48b429adfff3fcd0_0
 • /data/data/####/4979df7590e95f2e_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4c1e5fd5789b9815_0 (deleted)
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4cc78e2f65c56152_0
 • /data/data/####/4d5b98bfcb1baa17_0
 • /data/data/####/4d9e142fa29b4d67_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eed7401220a9092_0
 • /data/data/####/50962c339ac741c4_0
 • /data/data/####/50a5bf4306554c8c_0
 • /data/data/####/50bca2a882719464_0
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/522376a9fc0b77f3_0
 • /data/data/####/5239560409ddafeb_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5300c3a603eab20f_0
 • /data/data/####/5300c3a603eab20f_1
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/53aa80c150cbab24_0
 • /data/data/####/5597cd63a0d3744a_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/56443abcc6f1e6c1_0
 • /data/data/####/56c7e919f7e6f8c0_0
 • /data/data/####/574e07c5b74ba617_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58e7244ec77736cc_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5ab7d65c2e95506e_0
 • /data/data/####/5adca9e1128deacb_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5bf12dd1b8e01aea_0
 • /data/data/####/5c52e1a6848671a1_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5ebc6c5c37cb2715_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5faedf6d8a0a578e_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/5ffc81895e12cca1_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/60d6dd28bdfb0256_0 (deleted)
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62f101f0a78cbbbf_0
 • /data/data/####/63aacb12886e626e_0
 • /data/data/####/63b98aeb5a1ae03c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64a31007cd296f5d_0
 • /data/data/####/64c3becab65f7913_0
 • /data/data/####/651d579f8a0b6a4a_0 (deleted)
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/674edd651d4f9e87_0
 • /data/data/####/678b692994557c29_0
 • /data/data/####/68401ed0897f7143_0
 • /data/data/####/68401ed0897f7143_1
 • /data/data/####/68436ec2f3b7cee9_0
 • /data/data/####/68706bce10e52d9c_0
 • /data/data/####/6872cbb07436c071_0
 • /data/data/####/689034a10ee04ba5_0
 • /data/data/####/69205f32677e5f95_0
 • /data/data/####/69205f32677e5f95_1
 • /data/data/####/6a447354f1b7b719_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6cd8f6e39f85d8b9_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_1
 • /data/data/####/6e4133aec0fd7553_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/70f03b4ac8f4b29f_0
 • /data/data/####/714d810096fea23f_0
 • /data/data/####/717021452bd9ef3a_0
 • /data/data/####/7387a061ad84992e_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/7539fcaab4cbfbf8_0
 • /data/data/####/75522645aa5ddf0c_0
 • /data/data/####/75796d26479bcf8a_0
 • /data/data/####/76cb7c967ed9c71b_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77435a2b9e896c45_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/799c3876432b1bfa_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a5f73ac39340191_0
 • /data/data/####/7ad0a7326927a4f8_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c3547c24a6c9eff_0
 • /data/data/####/7c3547c24a6c9eff_1
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5fe1f244a63d7d_0
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7cf35c1703e04731_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7d9c6902e5c035cf_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7f517f2450f2d23d_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/827c8d56ada7270d_0 (deleted)
 • /data/data/####/831f7652159301d2_0
 • /data/data/####/84eed9ae93c679cd_0
 • /data/data/####/857b56bb92b19c85_0
 • /data/data/####/85905d1d6f8a1e48_0
 • /data/data/####/85905d1d6f8a1e48_1
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/86e05af8-bda9-4c38-acb0-3cb26968ea94.dex
 • /data/data/####/86e05af8-bda9-4c38-acb0-3cb26968ea94.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/8743096f8933c459_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/884051bcd594573c_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88dc949581ed5cf9_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_0
 • /data/data/####/8977f0e12c8ad05c_1
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/8a35c2c5671afc26_0
 • /data/data/####/8a7517b653818925_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8ce11f48c931b399_0
 • /data/data/####/8d290d9ee436a83f_0
 • /data/data/####/8e9ad7aa27e99833_0
 • /data/data/####/8eb2c34205068936_0
 • /data/data/####/8f231ec0f4902734_0
 • /data/data/####/8f255100311dfb24_0
 • /data/data/####/8f9cc928457d79c6_0
 • /data/data/####/90a735fa17742dd3_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92e9b49d313d1e15_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94b24fee0a6f4bf4_0
 • /data/data/####/951b1827bff40635_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/96aa38576173c5a9_0
 • /data/data/####/96b12f64cd35097a_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/97729a07fcfb0760_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/98386aa5452db50b_0
 • /data/data/####/98ade0c17be9be0c_0
 • /data/data/####/992a44c9b39a3167_0
 • /data/data/####/9991f15b49ac2f2c_0
 • /data/data/####/9a18e572-426a-4c9d-8a56-5e0904d6e874.dex
 • /data/data/####/9a18e572-426a-4c9d-8a56-5e0904d6e874.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9a8468ba3011487e_0
 • /data/data/####/9ac849e5-3f12-4b18-a092-6dc5d8038860.dex
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e4b83e367498ad9_0
 • /data/data/####/9e6fd4dfbf6d7551_0 (deleted)
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9f93ea7d3982c877_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/UVbHf.dex
 • /data/data/####/UVbHf.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a01297cbe3b4cc43_0
 • /data/data/####/a03a33738580ecc0_0
 • /data/data/####/a0bb837a951ca82f_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a215fa476605336a_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a326acfc5213a2ab_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a39e6774153f7a93_0 (deleted)
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3fdccc2158ea1f2_0
 • /data/data/####/a4016166afa477ca_0
 • /data/data/####/a47dabd53506c09f_0
 • /data/data/####/a47dabd53506c09f_1
 • /data/data/####/a4969bffc442adaa_0 (deleted)
 • /data/data/####/a55e70ffe6ab0096_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a722198e750b54ff_0 (deleted)
 • /data/data/####/a7579f9a6b094b6e_0
 • /data/data/####/a7dea525ab3ba2eb_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a964c902f1f31db2_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa153a3f054c3bc0_0
 • /data/data/####/aa588cac74d3bd57_0
 • /data/data/####/aa692915e8e9ec5f_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac39537a6763e494_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/acd0832d2f61595f_0
 • /data/data/####/ad147abf1b9e591b_0
 • /data/data/####/b08d735f2e41fc4a_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b1de730e50950725_0
 • /data/data/####/b1f936f7c77f5705_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b29ad67905b2a0f4_0
 • /data/data/####/b3568652b0fddc3b_0
 • /data/data/####/b3e0e584e9f76914_0 (deleted)
 • /data/data/####/b42adace9ff043b8_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b4534b734b3627cb_0
 • /data/data/####/b594f10e9f71921f_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b6722e19dde1efdc_0
 • /data/data/####/b67637b99e21cae8_0
 • /data/data/####/b67637b99e21cae8_s
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb14644eae78e0b3_0
 • /data/data/####/bc7e3b81b32b3828_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bec5eafc9af51afe_0
 • /data/data/####/bf80a7502b61e246_0
 • /data/data/####/bf80a7502b61e246_1
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c0a3cfc618ae6abf_0
 • /data/data/####/c0bb1b3ae80636c4_0
 • /data/data/####/c115aa53f85f1204_0
 • /data/data/####/c17bbb2e51b00a39_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2b07071e67a1253_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c349241d3f7eb7e7_0 (deleted)
 • /data/data/####/c357ec67b8c4f214_0
 • /data/data/####/c39bd311df2bde90_0
 • /data/data/####/c3f7d3870e391dbb_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c4aae91304073c8a_0 (deleted)
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c5738f20ade9554e_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c5c6161591584f2f_0
 • /data/data/####/c64f7550fccc9a02_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6cfc053067d81ef_0
 • /data/data/####/c6e597b3a973e8a5_0 (deleted)
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c7d0ee58ca91da1b_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c85b3355bc041ffe_0
 • /data/data/####/c88b777f1938049c_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/caef47bdaeeea6c5_0 (deleted)
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cc2dc2836691fe23_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.udgcnjxfi_preferences.xml
 • /data/data/####/d1a5d2bef4c0d6b8_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d2fc7637bfcc8c92_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d3cb68d9d7b0a5d6_0
 • /data/data/####/d43f626716b9856e_0
 • /data/data/####/d502e08bbb1f3df4_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d5ac595c5c83c582_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6f1f3bbc34f0878_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_0
 • /data/data/####/d70f5612c99f27cd_1
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d901e1a43d08b7b0_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/da7de89f43860bec_0
 • /data/data/####/da7de89f43860bec_1
 • /data/data/####/db7762091bf36ad4_0
 • /data/data/####/dc53d0023bc94be4_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd9a4745a1020e57_0
 • /data/data/####/ddb29d119dfe34ae_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/df96f3686f60304c_0
 • /data/data/####/dfaf9f934510182d_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e173fb97d37cfac2_0
 • /data/data/####/e191abe2a8095aac_0
 • /data/data/####/e1b20d74bc8351c3_0
 • /data/data/####/e1c5fe00e85d756b_0
 • /data/data/####/e20a03e5ce689670_0
 • /data/data/####/e2f1c52b1d1d8507_0
 • /data/data/####/e36357cb73713088_0
 • /data/data/####/e36357cb73713088_1
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e5dd13c53d3ca112_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e750fcc05e1d0fc0_0
 • /data/data/####/e7a289fbe2aa35d8_0
 • /data/data/####/e7a487dd81ae67bd_0
 • /data/data/####/e80ee39b44355f28_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/ea246514597a4243_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eccaa384ab74eeb2_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ee095e848011de3b_0
 • /data/data/####/ee095e848011de3b_1
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee2f01cf661930be_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/ef9df6e9e37c6408_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f02030816a645202_0
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f094a7dcb636da6a_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f10f336ff551280c_0
 • /data/data/####/f11118a0cd8c6dd5_0
 • /data/data/####/f1c2ad775e0ba896_0
 • /data/data/####/f4506eaafcc0d3d0_0
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f7b5dd247fe8a83f_0
 • /data/data/####/f831dab76a639390_0
 • /data/data/####/f868db0f64bb7f2f_0
 • /data/data/####/f8ec60cb1ae64285_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fa8da4d4f10a2b78_0
 • /data/data/####/fbd08b2d99dce202_0 (deleted)
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd704b026d9edcf4_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fe5af4246295a23f_0
 • /data/data/####/fee0cbd96841d382_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff41d80802607a57_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/kWMENM.dex
 • /data/data/####/kWMENM.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android