Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16987

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-04

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.220.95:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 2####.197.3.25:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.194.220.95:443
 • TCP(TLS/1.2) www.go####.ru:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00848f894740e563_0
 • /data/data/####/009f8c461b2ed522_0
 • /data/data/####/009f8c461b2ed522_0 (deleted)
 • /data/data/####/009f8c461b2ed522_1
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/0197d9e3f4be0e44_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0304c7a506697635_0
 • /data/data/####/0441482af6440c4a_0
 • /data/data/####/0441482af6440c4a_1
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/04e99a5f994c061d_0 (deleted)
 • /data/data/####/050bc5bb3dfea221_0
 • /data/data/####/050bc5bb3dfea221_0 (deleted)
 • /data/data/####/05541725e1180fe5_0
 • /data/data/####/065d85eaabd49d4e_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06f934983cde281d_0
 • /data/data/####/078c961302879f63_0
 • /data/data/####/078c961302879f63_1
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0 (deleted)
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/08432c035e27f3f3_0
 • /data/data/####/0853930e9074e020_0
 • /data/data/####/08ebb08d0e8d2024_0
 • /data/data/####/09bf77b433e8dce6_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ac49742993be484_0
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0b2db00b2cbf8685_0
 • /data/data/####/0c47f56c5099d93a_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0cf8faa64f2b07d5_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f408d8d940a1eb2_0
 • /data/data/####/105664bfea6a1bad_0
 • /data/data/####/1066e8912054c0f8_0
 • /data/data/####/111b4d6e6a4fb8ed_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0 (deleted)
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/122d6e207a96b00a_0
 • /data/data/####/122f176efd4204e8_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12fb214996c818c1_0
 • /data/data/####/1316e232ca9cf0df_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/141317d322af7fb0_0
 • /data/data/####/142065353bf6d7dd_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/15d20099a59bb62b_0
 • /data/data/####/15f06e073d367615_0
 • /data/data/####/15f5884d9ad586bc_0
 • /data/data/####/1756e6fdc0b163e8_0
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/188493b5ec61a57a_0
 • /data/data/####/188493b5ec61a57a_0 (deleted)
 • /data/data/####/188493b5ec61a57a_1
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a83aa048ec187d4_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1bf7540b6e53e524_0
 • /data/data/####/1c0a495bcaffb09c_0
 • /data/data/####/1d2be3c8fb9bf36d_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d77b9086c9c7808_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1eb6ae159da9b82b_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/2113fe66e51ad88c_0
 • /data/data/####/2117d7527ff2e554_0
 • /data/data/####/216b358f5e8353a5_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/21c9409173f6a851_0
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/22574e372ca718ce_0
 • /data/data/####/22d53e207fc0cc9a_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/237848a5465940b3_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/23e7dbaa94cf027b_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/255c5ab7922e6a04_0
 • /data/data/####/255c5ab7922e6a04_1
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26806136e67759ad_0
 • /data/data/####/268764b346af1af6_0
 • /data/data/####/2717416396ba2624_0
 • /data/data/####/2807c569f2557db4_0
 • /data/data/####/284e84172ff3ca45_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/295bf86788602bae_0 (deleted)
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/2adcffc642d07629_0
 • /data/data/####/2b200b6806fa405e_0
 • /data/data/####/2b58d9400863b234_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d2900ab256ce573_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2e49d85616faa29c_0
 • /data/data/####/2e5de00ff29e54b7_0
 • /data/data/####/2e5de00ff29e54b7_1
 • /data/data/####/2e7c6f95d02cd8a4_0
 • /data/data/####/2e7f33233b7c7b7c_0
 • /data/data/####/2f32b3b367ee054c_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/33beb7673d5eb395_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/34700f503197e2bf_0
 • /data/data/####/347bfb137425d2cc_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/36b20eddfaa60e69_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/3865eaca178cf426_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/3919781f185ca7c9_0 (deleted)
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/3a047c76814bd75c_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3acbf61cd98152ac_0
 • /data/data/####/3b10ccc4c338aadf_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3d03bed5d4a317a8_0
 • /data/data/####/3df33a01d79f0dbd_0
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/3f0573fb8cac74e9_0
 • /data/data/####/3f0573fb8cac74e9_0 (deleted)
 • /data/data/####/3ff2ef03a149bcfe_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40d081b8f335ab7d_0
 • /data/data/####/419bd9a2a3a559e0_0 (deleted)
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/440928a284d77e2e_0
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/452e550de064cb2f_0
 • /data/data/####/452e550de064cb2f_1
 • /data/data/####/45f21be55d998367_0
 • /data/data/####/4667766c4e0655c2_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/46ffbfa60d71e89f_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/4760f070e097b306_0
 • /data/data/####/47ff51bf29de0fa9_0
 • /data/data/####/486e493b8faebe47_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/48b429adfff3fcd0_0
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b2320ad3aef4b76_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e6d00427e2c2853_0
 • /data/data/####/4eacbb8c66f75b09_0
 • /data/data/####/50917bb7667794ab_0 (deleted)
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/5217de310b4a1096_0
 • /data/data/####/5274411afebec40d_0
 • /data/data/####/52faf0fa88dd9daf_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0 (deleted)
 • /data/data/####/540425935fa29cf9_0 (deleted)
 • /data/data/####/54f0f7aa4ee6b31f_0 (deleted)
 • /data/data/####/55b9395bc8e237f5_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/566e470e01f892d5_0
 • /data/data/####/56c7e919f7e6f8c0_0
 • /data/data/####/56cbfccaf25bb48a_0
 • /data/data/####/57683eee2da8c94e_0
 • /data/data/####/57765b7add3be022_0
 • /data/data/####/587e74e602cff877_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58e051b2d22a4145_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5adca9e1128deacb_0
 • /data/data/####/5b34b59474c2d514_0
 • /data/data/####/5b34b59474c2d514_0 (deleted)
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5bb4d89d53edc614_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5d348ec727e6d982_0
 • /data/data/####/5e0938991732e2a8_0
 • /data/data/####/5e6f866bb756bec8_0
 • /data/data/####/5e98e71ee7691667_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5f5fa72fceff3e91_0
 • /data/data/####/5fab18133908ac70_0
 • /data/data/####/5fab18133908ac70_1
 • /data/data/####/5faedf6d8a0a578e_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/5fdb4a75440670f5_0
 • /data/data/####/5fdb4a75440670f5_1
 • /data/data/####/5ffb259b6f8a3d2a_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/61a7438964da0606_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62a6046276293108_0
 • /data/data/####/62b8cbcc29351cd8_0 (deleted)
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6327b6a6d5f24b19_0
 • /data/data/####/63b98aeb5a1ae03c_0
 • /data/data/####/63d9ce14bd2a3609_0
 • /data/data/####/6404fd418112f254_0
 • /data/data/####/64804e892ceae98b_0
 • /data/data/####/6662417d0546168c_0
 • /data/data/####/66d8f52d7f48c8e8_0
 • /data/data/####/67355e2fc38574fa_0
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/6853ba00aac0ac95_0
 • /data/data/####/68706bce10e52d9c_0
 • /data/data/####/6935d81685e9ea83_0
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/69958cd4236c3ce4_0
 • /data/data/####/6a90837614e3cf1a_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6d4bbe8e8313eb46_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_0
 • /data/data/####/6decd8f4fc091d62_1
 • /data/data/####/6e97b47ec84475e5_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/714d810096fea23f_0
 • /data/data/####/71c584c9d3be583b_0
 • /data/data/####/72e649512b775c6c_0
 • /data/data/####/7395c365197aa8ad_0
 • /data/data/####/7395c365197aa8ad_1
 • /data/data/####/73f63c25a8b37a4d_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/7506007973bc9a0c_0
 • /data/data/####/7525c9941888f76a_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/75e46a93df8d7816_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0 (deleted)
 • /data/data/####/774ea8505a109f6d_0
 • /data/data/####/775581073d660eaa_0
 • /data/data/####/775581073d660eaa_0 (deleted)
 • /data/data/####/775581073d660eaa_1
 • /data/data/####/776c5f86f28d2dae_0
 • /data/data/####/77cf9e7b4be00ae6_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/79d47862bc494117_0
 • /data/data/####/7a77b8d4b53b444c_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c6b753ba374d700_0 (deleted)
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7d20f1828d7b1cbe_0
 • /data/data/####/7dac69fb6abee99e_0
 • /data/data/####/7e2f1b43c4a876db_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7f393186d71e2709_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/81eab523811d01cf_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/8278f2ab08736140_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/83ff2d589b6dbee0_0
 • /data/data/####/8584a489f2c75bf2_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85a97852756143be_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/866d0bf283a60929_0
 • /data/data/####/86d0188ee7120075_0
 • /data/data/####/871eef64e5c50d61_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/88535fd7d702998f_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/89121e20b9698d08_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/896ef876420fa016_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/89cee6c7ac591fab_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8b7b060da2a656f3_0
 • /data/data/####/8d15a5e6c9fc7d0a_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0 (deleted)
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8f9cc928457d79c6_0
 • /data/data/####/8fa65c3e7e970ae6_0
 • /data/data/####/91e2178455cae9ee_0
 • /data/data/####/91f99f2985e7eade_0
 • /data/data/####/923a95f8612d658f_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92d4a7418d022c90_0
 • /data/data/####/932daaf3131a8313_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/93ae79e0e271a684_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/93ee7e735e825fa6_0 (deleted)
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0 (deleted)
 • /data/data/####/952ddb1f4eac4f74_0
 • /data/data/####/952ddb1f4eac4f74_0 (deleted)
 • /data/data/####/952e2c7cc9376654_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95ae39b816644db9_0
 • /data/data/####/95b77c950e22c7a6_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/96bb49608ee544ee_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/97b10677c2e04a23_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/98ae2e60fbdbc101_0
 • /data/data/####/9903ce6687d64bda_0
 • /data/data/####/9903ce6687d64bda_0 (deleted)
 • /data/data/####/992a44c9b39a3167_0
 • /data/data/####/9a88a6dcc268050a_0
 • /data/data/####/9bb13ffd1a11a214_0
 • /data/data/####/9c1cb9f3fe3f10da_0
 • /data/data/####/9ce21ca9a0512eb1_0
 • /data/data/####/9d5ea92f289ec6cf_0
 • /data/data/####/9d5ea92f289ec6cf_0 (deleted)
 • /data/data/####/9e2530ce32ad07e7_0
 • /data/data/####/9e28cc4723b8e518_0 (deleted)
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9f201f4a6b9f0840_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9fe7e2806d92a83d_0 (deleted)
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/IOfjD.dex
 • /data/data/####/IOfjD.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a01297cbe3b4cc43_0
 • /data/data/####/a06323daed228f7a_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0bb837a951ca82f_0
 • /data/data/####/a0fc70127980d973_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1b184392e3665e6_0
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0 (deleted)
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a326acfc5213a2ab_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a539868c2c9adfcb_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a69e253a433e6d26_0
 • /data/data/####/a69e253a433e6d26_1
 • /data/data/####/a7149d84d19be9b2_0
 • /data/data/####/a7dea525ab3ba2eb_0
 • /data/data/####/a825aaedd7956434_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a851a0565294c4a5_0
 • /data/data/####/a851a0565294c4a5_1
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a951b5669d9b2ccc_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aOBdLBvtZ.dex
 • /data/data/####/aOBdLBvtZ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/ab63b53335dbe970_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/ac3c59d7450647f7_0 (deleted)
 • /data/data/####/ac4f424eab7ed851_0 (deleted)
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/aea527d0b065fcfc_0
 • /data/data/####/aea8844bef82975b_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0 (deleted)
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aec5b5f07b0f77ad_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b1da6f95358e61ff_0
 • /data/data/####/b1da6f95358e61ff_0 (deleted)
 • /data/data/####/b235f3fe5c0461d0_0
 • /data/data/####/b25e5346d9938a44_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b2ea97e70d5192ad_0
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5224db9398226c1_0
 • /data/data/####/b5515e8d05a1959c_0
 • /data/data/####/b594f10e9f71921f_0
 • /data/data/####/b6bcb305fb728b5a_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b716d13f8a77452d_0 (deleted)
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b90b75d1f5746cb8_0
 • /data/data/####/b917e1bda1f88a7a_0
 • /data/data/####/b927f8754e10d20e_0
 • /data/data/####/b97da813-edfc-4975-9a34-3187d0336440.dex
 • /data/data/####/b97da813-edfc-4975-9a34-3187d0336440.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/b9d155d14bdab4f7_0 (deleted)
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0 (deleted)
 • /data/data/####/be12c253073e3b40_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bf11bdada05cd2b5_0
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c048ab061a370fbf_0
 • /data/data/####/c048ab061a370fbf_0 (deleted)
 • /data/data/####/c08258d5f57f6942_0
 • /data/data/####/c08ee3b9-c665-4f30-93da-28eb27a3cb42.dex
 • /data/data/####/c08ee3b9-c665-4f30-93da-28eb27a3cb42.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c36352d7d8250758_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c4e7a4d1c9a08bbf_0
 • /data/data/####/c55ce3c37b8521da_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c57d3e084ce75478_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c5c6161591584f2f_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6cfc053067d81ef_0
 • /data/data/####/c6ef9e66cab1ff9c_0
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c75a99d3ca20fb01_0
 • /data/data/####/c75a99d3ca20fb01_0 (deleted)
 • /data/data/####/c75a99d3ca20fb01_1
 • /data/data/####/c7db48405bb6a8ee_0
 • /data/data/####/c7db48405bb6a8ee_1
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c8411b114ac7cb45_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c902363880d0a4b4_0 (deleted)
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb6c3f82b289e80f_0
 • /data/data/####/cc2dc2836691fe23_0
 • /data/data/####/cc2fccb77b6dd2fc_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0 (deleted)
 • /data/data/####/cdd3a7d2fb32249c_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce2f82c0d774da1c_0
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cf6c71653bc00398_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/com.ikxskyxg_preferences.xml
 • /data/data/####/d0955c8d00c76a85_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d26e7ea5458a253b_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d3b2c09a13b71b02_0 (deleted)
 • /data/data/####/d43f626716b9856e_0
 • /data/data/####/d4897bb11c426639_0 (deleted)
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d4e63e6902feb759_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d62a6013ffaabc56_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6ad510fe385ac37_0
 • /data/data/####/d6c44a811f7f8420_0
 • /data/data/####/d6c44a811f7f8420_0 (deleted)
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0 (deleted)
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd37588cd3c72176_0
 • /data/data/####/dd9a4745a1020e57_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/dec1fdbc9fcb437a_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e1c5fe00e85d756b_0
 • /data/data/####/e283fc333e90e276_0
 • /data/data/####/e28be8accc9b9a64_0
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e390105b29957971_0
 • /data/data/####/e42358151313696b_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e67ba5effefab7c7_0
 • /data/data/####/e6fe05eee09b598a_0
 • /data/data/####/e7a487dd81ae67bd_0
 • /data/data/####/e7ab60d0657c8bf6_0
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/ea086e2a4e6e4caf_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/eccaa384ab74eeb2_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed3716f7b6ae46ee_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f10f336ff551280c_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f2f87364892aa02c_0
 • /data/data/####/f3ca29243be58cfa_0 (deleted)
 • /data/data/####/f56c5d6bd6d0145f_0
 • /data/data/####/f56c5d6bd6d0145f_1
 • /data/data/####/f58f62e6fea079ab_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f65baf54fedc3b37_0 (deleted)
 • /data/data/####/f894da1f503c062e_0
 • /data/data/####/fa007751acc3525d_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fb49c2d227913418_0
 • /data/data/####/fbdb585f7a85d784_0
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fcbb09748aaf9e5f_0 (deleted)
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fe342bf3-db1c-40b3-817b-788ea3979695.dex
 • /data/data/####/fe342bf3-db1c-40b3-817b-788ea3979695.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/fee6c32675761fb4_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff81bbc51563e841_0
 • /data/data/####/hOgWp.dex
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android