Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16983

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-03

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00886f3a9b82e47f_0
 • /data/data/####/0102a43f52fbb863_0 (deleted)
 • /data/data/####/021adf50ec1e54dc_0
 • /data/data/####/0293ff391c1bf5b9_0
 • /data/data/####/03340517079b9402_0
 • /data/data/####/037966a6e11355b2_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/04ae9c3835d12b1c_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04c977e1a6cbbd03_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/0776a2c2961f4746_0
 • /data/data/####/0789243f6b13fb57_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_1
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_0
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_1
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0af4fb4068ddadb1_0 (deleted)
 • /data/data/####/0b041c0a9e10154c_0
 • /data/data/####/0b0dbac8-673e-4f42-b513-418107e4b094.dex
 • /data/data/####/0b0dbac8-673e-4f42-b513-418107e4b094.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0b6ec9b43077963e_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0bd8c17b0a2fc16d_0 (deleted)
 • /data/data/####/0c81f89881d509aa_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0cfd0a4960091da1_0
 • /data/data/####/0d73d846c3e4a8e1_0 (deleted)
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0db1e2bb2a834b71_0 (deleted)
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0ef218b593eb3206_0
 • /data/data/####/0f7434909abeafcf_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_1
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1237b093f479ea6c_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/132ae7c01fdfd6fa_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13e94259011fc8c5_0
 • /data/data/####/142d63a9d57b1beb_0
 • /data/data/####/145d575d58d03674_0
 • /data/data/####/14968192596e74cb_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/18c1b695fc4cdfd2_0
 • /data/data/####/19ec2081e8aeb6c1_0
 • /data/data/####/19ed54bad5f1ee12_0
 • /data/data/####/1ae1b07ad20fda35_0
 • /data/data/####/1af66e86f6c32353_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1b6dac6fb3b41413_0
 • /data/data/####/1bbf3bb7420fcaac_0
 • /data/data/####/1c0a495bcaffb09c_0
 • /data/data/####/1c7454875650b11f_0
 • /data/data/####/1cb7bc3ba2063551_0
 • /data/data/####/1e6daecf35e89a66_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1f11ad2761258f61_0
 • /data/data/####/1f3bc47cb00a582b_0
 • /data/data/####/1f665b6d62064fab_0
 • /data/data/####/1fa97666e84d62df_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/2183a85898e54133_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_1
 • /data/data/####/222645c30bd832d9_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/22f0618ba6ba16f6_0
 • /data/data/####/230d31c75a926486_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/237848a5465940b3_0
 • /data/data/####/256ecaca238a0fbc_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_1
 • /data/data/####/2650205273565435_0
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/27bb65e2ed8631c5_0
 • /data/data/####/28108a05fbb7d573_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_1
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_1
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d3caee04918ba4c_0
 • /data/data/####/2d60d390-c852-4322-ab72-171d3e646ae6.dex
 • /data/data/####/2d60d390-c852-4322-ab72-171d3e646ae6.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2dec8ce758ffa5b9_0 (deleted)
 • /data/data/####/2def6321e1ee8bef_0
 • /data/data/####/2e5041ca8ac7bd4a_0
 • /data/data/####/2e7ce99a73a3e1e1_0
 • /data/data/####/2ec6e7d04fe628ec_0 (deleted)
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_1
 • /data/data/####/2f877d21b6b7f6dc_0
 • /data/data/####/3023fbfebcbbfba6_0
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/3055001a405e3997_0
 • /data/data/####/30b92532d7a10177_0
 • /data/data/####/314267a67e08817b_0
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/32f6b60f7d823bbd_0
 • /data/data/####/33324145b9401de5_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/34655dcc14c0978d_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_1
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/361c404a4ed3207f_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/398b5ee768bc71f2_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a04ffe6a73196e4_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3c30617dd5d248d2_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3d8ae358444e70f9_0
 • /data/data/####/3e63e3babee8e3b2_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ea97e05058ce673_0
 • /data/data/####/3ee5d30f2cb607c0_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/42e37ebb9310f2fa_0
 • /data/data/####/43380b82b5ffddc1_0
 • /data/data/####/44225d0ff153903f_0
 • /data/data/####/44479bd327d7ea23_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/44d3b03422e61821_0
 • /data/data/####/44e61b010564f5d9_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/466a1f4913c1f6b0_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/47a7aa81f54b3e5e_0
 • /data/data/####/483c98240cab9370_0
 • /data/data/####/4877f9184b94bf06_0
 • /data/data/####/4879a86abe4e4f66_0
 • /data/data/####/48b64acbbe70a54a_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/4a3c7a57a2968879_0
 • /data/data/####/4ab86726ecb6bfa9_0
 • /data/data/####/4af3d048-2dca-47fc-937d-ba147b196bf2.dex
 • /data/data/####/4af3d048-2dca-47fc-937d-ba147b196bf2.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/4beaa1a3cc9943b7_0
 • /data/data/####/4c1039a95dc39bdf_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4c9880cc130ea8b3_0 (deleted)
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d1f933ee59d8552_0
 • /data/data/####/4dd25cb18609e6e0_0
 • /data/data/####/4e35f9de5a7c1eba_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/506c25e468df488e_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/5313ceda5c3601d7_0
 • /data/data/####/534cabada2a3cacf_0
 • /data/data/####/547da68ed4869b11_0
 • /data/data/####/548a1bf4af87e60a_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/55e18fcfb88538a8_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_1
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_0
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_1
 • /data/data/####/594df5e837d97298_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/59a8936c388dbf8a_0
 • /data/data/####/5ac4cafd0d8c3da2_0
 • /data/data/####/5b5c04bc724e77a9_0
 • /data/data/####/5bc528c031d33342_0
 • /data/data/####/5ca07a511bea4ecf_0
 • /data/data/####/5cb6dfce41c3a318_0
 • /data/data/####/5e3d8f8f18e3ef42_0
 • /data/data/####/5e9cbcc8dac2e4fd_0
 • /data/data/####/5f94152aea23efcf_0
 • /data/data/####/5fd4991a52d590f1_0
 • /data/data/####/602223c32317205b_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/60e6331c0dcfa968_0
 • /data/data/####/614fb4f56890d7b4_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/61e92a81e5990326_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63dc50d01357a923_0
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/65420e613012fee5_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_1
 • /data/data/####/6631fcd46ab76c8c_0
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/67db6dbe96324848_0
 • /data/data/####/68cf8590dff382a5_0
 • /data/data/####/692cfe00c1fcf5ff_0
 • /data/data/####/6935d81685e9ea83_0
 • /data/data/####/6972b00006bd11a4_0 (deleted)
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_0
 • /data/data/####/698d8bb0b3119a94_s
 • /data/data/####/69cdb23a8fa05837_0
 • /data/data/####/6a7fdc024f5760b3_0 (deleted)
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6beb21adad870519_0
 • /data/data/####/6c4eb37738f8029c_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6c753f388aaf72e0_0
 • /data/data/####/6c8ccd8b0e65707c_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_1
 • /data/data/####/6d4bbe8e8313eb46_0
 • /data/data/####/6d89e6d77db7efc6_0
 • /data/data/####/6e356ed9ce03f38a_0
 • /data/data/####/6ec03d6b95fe058e_0
 • /data/data/####/6fe8c1d0a61f5fdc_0
 • /data/data/####/70983512aa0c5f6e_0
 • /data/data/####/71c2183068bec3ee_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_1
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/735b1ba42c3380e0_0
 • /data/data/####/74978f0421c581cc_0
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/74aa7b82e2ad1017_0
 • /data/data/####/752b33c861a6824c_0
 • /data/data/####/755049cf4f863e11_0
 • /data/data/####/755e09c5f86a7c66_0
 • /data/data/####/75925fdf997d2fa3_0
 • /data/data/####/76bbeb5efb16271a_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/7775d32002ffa6f2_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_1
 • /data/data/####/782a39b2942e2ec6_0
 • /data/data/####/785d2d74c8f8ba20_0 (deleted)
 • /data/data/####/78b5268ce90d0833_0
 • /data/data/####/799c3876432b1bfa_0
 • /data/data/####/7a77b8d4b53b444c_0
 • /data/data/####/7abdfae2d2c33293_0
 • /data/data/####/7b0ed57d29e84aa2_0
 • /data/data/####/7c0ca9632c479332_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c840dcbab62e783_0
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7e5633c6efad3040_0
 • /data/data/####/7e5e2711735028aa_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f31355d5709d4d7_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7f98e3dffa4a8661_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/816edab88afc770f_0
 • /data/data/####/82ba0398de1589b3_0
 • /data/data/####/832345945a7b348b_0
 • /data/data/####/848787b78be1ecf8_0
 • /data/data/####/848f584eb2980526_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/8651e178a0c8ccee_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/87ab9d93c2bd6a90_0
 • /data/data/####/87cfe4b0f61a67ab_0
 • /data/data/####/87e880bb8311eff1_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_1
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/8958b90f416c31e6_0
 • /data/data/####/89d2fb97cd5ac431_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b77b2b298f2d008_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8c20e0b1d6ed5a74_0
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c2b045b2e446455_0
 • /data/data/####/8c591b60c5650e02_0
 • /data/data/####/8ca16dd87a80184e_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d3a54608a3f26c7_0
 • /data/data/####/8ead41ea53fca7cb_0
 • /data/data/####/8f3eb5fcfa5b2eab_0 (deleted)
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/8fd2f70bbfccfc6a_0
 • /data/data/####/90da2e3bb23c8b45_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/926d0bfa1e20b844_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92a0e20fff614adb_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/930c2e9ac9cba6bd_0
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/93baa7f1463ae081_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/9453999690a964cd_0
 • /data/data/####/94b90b6485bff728_0
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/95c9d32a147135f0_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95cef17bba370b91_0
 • /data/data/####/96e20a393176806f_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/97d7298ca51153af_0
 • /data/data/####/97f0e82e8b33ea6f_0
 • /data/data/####/981278de69f36b5a_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/99f522e9af075c29_0
 • /data/data/####/9ae90431d736d10a_0
 • /data/data/####/9b680a00b8876691_0
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_1
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/LHkkfGsD.dex
 • /data/data/####/LHkkfGsD.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a06e0db02543f249_0
 • /data/data/####/a0814e8357b55f46_0
 • /data/data/####/a140b584aa1c4b18_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1d8e33cbf64f6ba_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2d197791cd544b4_0
 • /data/data/####/a32045a4d1825084_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a4016166afa477ca_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_1
 • /data/data/####/a435f90c23ff98f3_0
 • /data/data/####/a43aadf55bb9f90c_0
 • /data/data/####/a442463aff597a62_0
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a735d38dfc17c7e9_0
 • /data/data/####/a75fe76b88791d96_0
 • /data/data/####/a7d28f177d61332d_0
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9eca24a3325556a_0
 • /data/data/####/aa3ba6e88bbc09f8_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/ab0e05760903ae30_0
 • /data/data/####/ab1084569fab9ff8_0
 • /data/data/####/ab88128ab69b3d44_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_0
 • /data/data/####/ac13c387c466680d_s
 • /data/data/####/acc7b5a2b2607cf6_0
 • /data/data/####/ace40eb94f30f282_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_1
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/afc5aa4124d5b42f_0
 • /data/data/####/b003b3d4d04019d6_0
 • /data/data/####/b05143c73a8b09b4_0 (deleted)
 • /data/data/####/b0b3bfdba6d58be2_0 (deleted)
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_1
 • /data/data/####/b1492d6673257284_0
 • /data/data/####/b23183b066afbbc1_0 (deleted)
 • /data/data/####/b235f3fe5c0461d0_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b269dfb8b1b62cba_0
 • /data/data/####/b2c10f48bcc38d8c_0
 • /data/data/####/b389392cdd6c3d17_0
 • /data/data/####/b39a2d3668c32c06_0
 • /data/data/####/b39a2d3668c32c06_1
 • /data/data/####/b3db84f24e840344_0
 • /data/data/####/b40f3ef18c0559b7_0
 • /data/data/####/b569f9a8cfee7992_0
 • /data/data/####/b597bc6b6fbf4ad3_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_1
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b756fc80daef6fc1_0
 • /data/data/####/b7a7dd547f37d1e5_0
 • /data/data/####/b7a7dd547f37d1e5_s
 • /data/data/####/b7d371afe19adec7_0
 • /data/data/####/b80ffb1664d45d3e_0
 • /data/data/####/b83b4508a772e3af_0
 • /data/data/####/b840a13e0d39a642_0 (deleted)
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b8a3c4c73d0e8747_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b94ad261bba7a220_0
 • /data/data/####/b978a973d373c6f6_0
 • /data/data/####/ba07082a7b705a54_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb0902e668b94f28_0
 • /data/data/####/bb119f2997a8e32e_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc1ab1ee2c686f9a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_1
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be845e8e383a2b78_0
 • /data/data/####/befa723b308a412f_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c00e4ba47d0f0684_0
 • /data/data/####/c13e0a9cf0a0b7b7_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c247644613c2cf1a_0
 • /data/data/####/c29a6ee15665a880_0
 • /data/data/####/c314cb13e18dd78b_0
 • /data/data/####/c31a783fe9aa0db1_0
 • /data/data/####/c357ec67b8c4f214_0
 • /data/data/####/c4543b2d482928bb_0
 • /data/data/####/c454712c063b1a98_0
 • /data/data/####/c483bb5c110dcb06_0
 • /data/data/####/c4a5fcb85d71a657_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4ef1361e90122a4_0
 • /data/data/####/c56e0522d4c3d4aa_0
 • /data/data/####/c56f32c9a57797c1_0
 • /data/data/####/c571c0bbb1a856fb_0
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c5c6161591584f2f_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_1
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_0
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_1
 • /data/data/####/c689e8193f73de10_0
 • /data/data/####/c68d335737fe001f_0
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c6f5aafcace49533_0
 • /data/data/####/c7280a4699fea749_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c85e98db9a9bd774_0
 • /data/data/####/c944fe1d4f596022_0
 • /data/data/####/c97e15e25f96c502_0
 • /data/data/####/cb28dae8f3024377_0
 • /data/data/####/cb2e609d3aef9106_0
 • /data/data/####/cb9eec975fcd8882_0
 • /data/data/####/cc507114381d8738_0
 • /data/data/####/cc77a71d1e6cdae1_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd6b84e7486e3274_0
 • /data/data/####/cd809d5df745c8bd_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_1
 • /data/data/####/ce630556a781b908_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_1
 • /data/data/####/cfc2d03c0a996c66_0
 • /data/data/####/cfc694f5cffc84d7_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_1
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/cffcc40b0e0ea50a_0
 • /data/data/####/com.sffhje_preferences.xml
 • /data/data/####/d0e654a0b346d8cc_0
 • /data/data/####/d176547e4e80a764_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d18448241a9699fc_0
 • /data/data/####/d208f23db518075f_0
 • /data/data/####/d2751e1351d9035b_0
 • /data/data/####/d29b556d0ac805b3_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_1
 • /data/data/####/d430e1d0fa6e848c_0
 • /data/data/####/d57d3abec42c1b54_0 (deleted)
 • /data/data/####/d5a246c3e225dc96_0
 • /data/data/####/d63655fb45dc657d_0
 • /data/data/####/d67ff283d290e538_0
 • /data/data/####/d6948b0ca04d7152_0 (deleted)
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d8c1eb455e64cdce_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/dASlJl.dex
 • /data/data/####/dASlJl.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/da03fcca7f754def_0
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_1
 • /data/data/####/db3aeebde64203d3_0
 • /data/data/####/db49680b955394b5_0
 • /data/data/####/dbd102b511008445_0
 • /data/data/####/dd08969630e1b74b_0
 • /data/data/####/dd2a21efe1768dd2_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/de1099a0235a0e11_0
 • /data/data/####/de110a1fe93c2905_0
 • /data/data/####/de3b2a9ea571f75e_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e05dfef9dc22bb70_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_1
 • /data/data/####/e130c2ec12bdf103_0
 • /data/data/####/e1ad8a62b1713f94_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_1
 • /data/data/####/e2500a061ed06b35_0
 • /data/data/####/e294c3d7499992f4_0
 • /data/data/####/e2c470eca0599a0d_0
 • /data/data/####/e3a5a7d9b15dda38_0
 • /data/data/####/e4a877fc13af311d_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e616a85fe1c18460_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/ebe08b4bd4bcad04_0 (deleted)
 • /data/data/####/ebfe9bac7d964ea5_0
 • /data/data/####/ec76ccfe5c0c18d8_0
 • /data/data/####/ec99badd3b0faceb_0
 • /data/data/####/ecb598ed62908d8f_0
 • /data/data/####/ecbbc3e97414cdb3_0
 • /data/data/####/ecf19c2603560ad9_0
 • /data/data/####/ed365de1cb02f79e_0
 • /data/data/####/ed3ffc610f244a16_0
 • /data/data/####/ed41ea8d0b831ec2_0
 • /data/data/####/ee2e424456d65313_0
 • /data/data/####/ee4a4b91c8186a83_0
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_0
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f08e5f88d682a4c5_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f51ee930cfeb314e_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6007e30c8e36a13_0
 • /data/data/####/f8c120304db7d015_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/fadf24ac7e4934ce_0
 • /data/data/####/fb4d5702acce6a69_0
 • /data/data/####/fb980cfea7c48f3a_0
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fcf2530cb221666d_0 (deleted)
 • /data/data/####/fcfca2e8189d7e66_0
 • /data/data/####/fd7716a1a63d9dc7_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/qHnSBe.dex
 • /data/data/####/qHnSBe.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android