Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16978

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-02

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr10---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr10---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/009bbb409da1e450_0
 • /data/data/####/010d434c364aaff5_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/037966a6e11355b2_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05af83af1fa27800_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/06e364c5e9a8e4b0_0
 • /data/data/####/06f28d8afa6d27bd_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/0868dad820147b70_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/088a2cf8d19bc797_0 (deleted)
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_1
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_0
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_1
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ac49742993be484_0
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0b6ec9b43077963e_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0ef218b593eb3206_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_1
 • /data/data/####/10893574c3a41b23_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1237b093f479ea6c_0
 • /data/data/####/12482dd598446f62_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/126756f5a75642b6_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12d5415b412b303d_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13e94259011fc8c5_0
 • /data/data/####/14968192596e74cb_0
 • /data/data/####/156d47050f598e3e_0
 • /data/data/####/1625b1931ef5e9cc_0
 • /data/data/####/1677ba9bf132d08f_0
 • /data/data/####/16f47d8fe61a77a4_0
 • /data/data/####/17db497075824325_0
 • /data/data/####/188bbeac0fe41155_0
 • /data/data/####/19790dfa0fb9d541_0
 • /data/data/####/19790dfa0fb9d541_s
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1b1995b7fea59b78_0
 • /data/data/####/1bc430abf9daa721_0
 • /data/data/####/1c1bbf6f796987d8_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/20ef95e9319dccd5_0
 • /data/data/####/2183a85898e54133_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_1
 • /data/data/####/223f6d3e-8874-4ce6-9072-0b9e0da50182.dex
 • /data/data/####/223f6d3e-8874-4ce6-9072-0b9e0da50182.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_1
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_1
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_1
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cd01940e62db569_0 (deleted)
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_1
 • /data/data/####/2f877d21b6b7f6dc_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/3023fbfebcbbfba6_0
 • /data/data/####/308bb017a2e1783e_0
 • /data/data/####/314267a67e08817b_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/33324145b9401de5_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33b0fe9d9863a051_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/347bfb137425d2cc_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_1
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/361c404a4ed3207f_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/3743126063da2a37_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/37b96bcb7a4a94b9_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3d497b838507e6c8_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f5609459144103e_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/417424906a776e25_0
 • /data/data/####/4184e607c84717fb_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/447f555e9f2f3605_0
 • /data/data/####/44eeb4d8bc419c56_0
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/466a1f4913c1f6b0_0
 • /data/data/####/480bca81df71ebdf_0
 • /data/data/####/49e157272ba4aa20_0 (deleted)
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4aed58c0801873b3_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4c0f3139b176456b_0 (deleted)
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cc5f6c6facb1985_0
 • /data/data/####/4e29dff9e646028d_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/504f3e1b30824c67_0
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/52261fad0a22bba0_0
 • /data/data/####/527804bfebe9e59d_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/534cabada2a3cacf_0
 • /data/data/####/539a67bcda7a3284_0
 • /data/data/####/5405a4cddb55559a_0
 • /data/data/####/5420ae0f30ccdd90_0 (deleted)
 • /data/data/####/54552d20e68af36f_0 (deleted)
 • /data/data/####/556bc29132b16beb_0
 • /data/data/####/5718570ca4c0190f_0 (deleted)
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_1
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_0
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_1
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/59f8385b031ae421_0
 • /data/data/####/5b42207f5489b105_0
 • /data/data/####/5b4e79695e47a8f2_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5cf199673ad8f28d_0
 • /data/data/####/5dd7d0ec1bb9fe34_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/601de4facd2c6e78_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/624ec724120c0f62_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62d2e24da8737e41_0 (deleted)
 • /data/data/####/63ac881da97756d6_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_1
 • /data/data/####/6649eb2378cb9942_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/68706bce10e52d9c_0
 • /data/data/####/68b8954f37614696_0
 • /data/data/####/692cfe00c1fcf5ff_0
 • /data/data/####/6a3759533cbec091_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_1
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/6fe8c1d0a61f5fdc_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/71c3fea0b0261988_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_1
 • /data/data/####/7324362bb23cf980_0 (deleted)
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74978f0421c581cc_0
 • /data/data/####/74d44903455aa066_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_1
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_1
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7e95e12fae4cde3c_0 (deleted)
 • /data/data/####/7f11cafd7ccfed25_0
 • /data/data/####/7f3c0628128c8b71_0
 • /data/data/####/7f67cfac029af235_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/832345945a7b348b_0
 • /data/data/####/8386d11d46a60f6f_0
 • /data/data/####/83c27c7d02510afd_0
 • /data/data/####/84957db1e943f86c_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85aa8c8fdd177700_0 (deleted)
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/869ae8a2a55067e0_0
 • /data/data/####/869ae8a2a55067e0_s
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/87339e35562ed805_0 (deleted)
 • /data/data/####/8752e96d011d86de_0
 • /data/data/####/87ab9d93c2bd6a90_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_1
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/8945c1c43ff02128_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8c3cee66e572cd97_0
 • /data/data/####/8d1498982d433064_0
 • /data/data/####/8dc20b019aa6c3f3_0
 • /data/data/####/8f14e7d0e2256048_0
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/935cc2388c734226_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95c9d32a147135f0_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9636eb77ce213953_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/97d7298ca51153af_0
 • /data/data/####/98b23df52008f6d0_0
 • /data/data/####/9a1ce7737a6c9e4f_0
 • /data/data/####/9aa1916888832f3f_0
 • /data/data/####/9b2089438ed4810b_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9d19d8083e57d07f_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_1
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/KwSJrOaX.dex
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/SpVqitAL.dex
 • /data/data/####/SpVqitAL.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0814e8357b55f46_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a4016166afa477ca_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_1
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a7f0e64b417bb0db_0
 • /data/data/####/a964c902f1f31db2_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9eca24a3325556a_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/acddf071572eecc4_0
 • /data/data/####/ace40eb94f30f282_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_1
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/b09c638455f98242_0 (deleted)
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_1
 • /data/data/####/b12278ffa202fc0c_0
 • /data/data/####/b1492d6673257284_0
 • /data/data/####/b1838d737df25916_0
 • /data/data/####/b23aab0f5fd405f8_0 (deleted)
 • /data/data/####/b278c8a4b39c2a7e_0
 • /data/data/####/b2df96bb6bbe7064_0 (deleted)
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b354ab70b794a884_0 (deleted)
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b597bc6b6fbf4ad3_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_1
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b75bb3de16c00efc_0
 • /data/data/####/b7d8283925b60b44_0
 • /data/data/####/b839466495072bc1_0
 • /data/data/####/b857490943958dc4_0
 • /data/data/####/b902acf79335f0e5_0
 • /data/data/####/b96b47331096a7b5_0
 • /data/data/####/bac85e969dfadeea_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_1
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bda87ee7e455f2b4_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/bf09b72d390b58ad_0
 • /data/data/####/bf30177e3e3d294f_0
 • /data/data/####/bfd8f7b82902f519_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c2eb4b24719b01fd_0 (deleted)
 • /data/data/####/c31a783fe9aa0db1_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c5c0b24b80a8ba9b_0
 • /data/data/####/c5c6161591584f2f_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_1
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_0
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_1
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c8cb31de2461e040_0
 • /data/data/####/c929e2f3abb2459a_0
 • /data/data/####/c946995cbd566094_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd6df9bdd189bffb_0
 • /data/data/####/cde08d455983447d_0
 • /data/data/####/ce00a8bd67d36643_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_1
 • /data/data/####/ce630556a781b908_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_1
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/ce93fc67ddd1daca_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_1
 • /data/data/####/com.mucbnmcpo_preferences.xml
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_1
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d419db3afe189859_0
 • /data/data/####/d478c6d5d34c7d71_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d4ffa0c6a4eda20c_0
 • /data/data/####/d5767f4773dc73dc_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67ff283d290e538_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d8fb9e46ed459e22_0
 • /data/data/####/d971ec9d01a209b9_0
 • /data/data/####/d9ae7e6f-1fb1-4a7a-b789-6d11f963043b.dex
 • /data/data/####/d9ae7e6f-1fb1-4a7a-b789-6d11f963043b.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/d9ed635428553e9e_0 (deleted)
 • /data/data/####/daaf16f5afcc822b_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_1
 • /data/data/####/db3aeebde64203d3_0
 • /data/data/####/dc14c33b010d3e2d_0
 • /data/data/####/dcda8bab-3202-42de-bcab-f91517f5f7f1.dex
 • /data/data/####/dcda8bab-3202-42de-bcab-f91517f5f7f1.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/de1099a0235a0e11_0
 • /data/data/####/de179d03083ded78_0
 • /data/data/####/de3e2fcd812b60fa_0
 • /data/data/####/df03704d5c6fe948_0
 • /data/data/####/df4cce787fad5fee_0 (deleted)
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_1
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_1
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e2500a061ed06b35_0
 • /data/data/####/e462a79b3dd39ef6_0
 • /data/data/####/e4cbc1aad514279f_0
 • /data/data/####/e584314591bfe72a_0
 • /data/data/####/e6d9c388ad2bb4b0_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e91337a63e71d6b9_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/ebfe9bac7d964ea5_0
 • /data/data/####/ec76ccfe5c0c18d8_0
 • /data/data/####/ec99badd3b0faceb_0
 • /data/data/####/ecb598ed62908d8f_0
 • /data/data/####/ef1209e98cb08cfa_0
 • /data/data/####/ef32e8658102fd1d_0
 • /data/data/####/ef8ff2754365086c_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_0
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f02c7ff8ef6b9314_0
 • /data/data/####/f0a2bfb08182d033_0
 • /data/data/####/f0ae0fdf3aa707ae_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f436aa36c995de51_0
 • /data/data/####/f51ecbf188d1697c_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f8c120304db7d015_0
 • /data/data/####/fa3a4c13ceadfa3a_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/fadf24ac7e4934ce_0
 • /data/data/####/fe58207c406e1c77_0 (deleted)
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/iUQyZB.dex
 • /data/data/####/iUQyZB.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android