Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16979

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-02

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr10---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr10---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/00848f894740e563_0
 • /data/data/####/00c8ab8d4d260129_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/0217504c313d0efd_0
 • /data/data/####/025306e2a3437950_0
 • /data/data/####/02a212cf32cac354_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0304c7a506697635_0
 • /data/data/####/037966a6e11355b2_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/04ccf4079decc613_0 (deleted)
 • /data/data/####/05491edcbb7dbc4f_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/06e364c5e9a8e4b0_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/084398324ccfe227_0
 • /data/data/####/08549471aa442930_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/087821716537c10d_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_1
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_0
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_1
 • /data/data/####/09ad126df470b99c_0
 • /data/data/####/09b82d067ffdcc1e_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0b6ec9b43077963e_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0bf07a98576c5e99_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0d03f7cee8dc79e5_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0df9f4830fb9889c_0 (deleted)
 • /data/data/####/0ef218b593eb3206_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f8bbc1fae1e6ef7_0
 • /data/data/####/0fc53bfabd0967d1_0 (deleted)
 • /data/data/####/10253980eab4e046_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_1
 • /data/data/####/10440ae377bf7607_0
 • /data/data/####/10fb753979b0206e_0 (deleted)
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1237b093f479ea6c_0
 • /data/data/####/12482dd598446f62_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/126756f5a75642b6_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1327588364a3b019_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13e94259011fc8c5_0
 • /data/data/####/142065353bf6d7dd_0
 • /data/data/####/1472540e048e0535_0
 • /data/data/####/14fac133455b76c7_0
 • /data/data/####/152801f38ae8ee35_0
 • /data/data/####/156d47050f598e3e_0
 • /data/data/####/15bdf02931ba5dea_0
 • /data/data/####/161d8386d2d88e8c_0
 • /data/data/####/161d8386d2d88e8c_1
 • /data/data/####/1677ba9bf132d08f_0
 • /data/data/####/16b8c63a03399464_0
 • /data/data/####/16f47d8fe61a77a4_0
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/17db497075824325_0
 • /data/data/####/19790dfa0fb9d541_0
 • /data/data/####/19790dfa0fb9d541_s
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1b8f15ecdf7906ef_0
 • /data/data/####/1bc430abf9daa721_0
 • /data/data/####/1c1bbf6f796987d8_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1d290c6de43687fb_0
 • /data/data/####/1d2be3c8fb9bf36d_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1eb6ae159da9b82b_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/1fefcd5784e5cdfe_0
 • /data/data/####/2113fe66e51ad88c_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_1
 • /data/data/####/21daf235934482ab_0
 • /data/data/####/237848a5465940b3_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/23d1ebd2ee2959f6_0 (deleted)
 • /data/data/####/2516b37eb3e6a02a_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_1
 • /data/data/####/26d40b3312241967_0 (deleted)
 • /data/data/####/27d840aa5563f25e_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_1
 • /data/data/####/284e84172ff3ca45_0
 • /data/data/####/290347cd73e628ae_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_1
 • /data/data/####/2ad8270a075d1c30_0
 • /data/data/####/2b527737092c8b35_0
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2bfa8b1987477735_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_1
 • /data/data/####/2f877d21b6b7f6dc_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/3023fbfebcbbfba6_0
 • /data/data/####/30e7fbe61a2feaca_0
 • /data/data/####/314267a67e08817b_0
 • /data/data/####/321644ed2aa4d354_0
 • /data/data/####/329e1f7ccb03c421_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/33324145b9401de5_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33b0fe9d9863a051_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/33eef44b085e4934_0
 • /data/data/####/33fa42b65d56bfb4_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/3485fa93adfd8a7c_0 (deleted)
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_1
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/35f5799181ede921_0
 • /data/data/####/361c404a4ed3207f_0
 • /data/data/####/3628129ff5d9de06_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/37b96bcb7a4a94b9_0
 • /data/data/####/37e7af1406b63d78_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/398b5ee768bc71f2_0
 • /data/data/####/3a047c76814bd75c_0
 • /data/data/####/3a04ffe6a73196e4_0
 • /data/data/####/3acbf61cd98152ac_0
 • /data/data/####/3ad67917d2e8c63f_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3d45136bb8ae5f9c_0
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f5609459144103e_0
 • /data/data/####/40192257d108d9c8_0
 • /data/data/####/401a3cb85008c6f5_0
 • /data/data/####/417424906a776e25_0
 • /data/data/####/4184e607c84717fb_0
 • /data/data/####/418c73a7706d651f_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/447f555e9f2f3605_0
 • /data/data/####/44eeb4d8bc419c56_0
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/4669262a0bd4d66d_0
 • /data/data/####/466a1f4913c1f6b0_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/48f2573aa08560e7_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4c35242cc8f39182_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cca75f7e8150e64_0 (deleted)
 • /data/data/####/4e29dff9e646028d_0
 • /data/data/####/4ecea5355567b160_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f360235ea512fe2_0
 • /data/data/####/4ff08e657d71643d_0
 • /data/data/####/507f1618c1e3a7d0_0
 • /data/data/####/508ef845dc7a5eea_0
 • /data/data/####/509be5da0c9dad9a_0 (deleted)
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/512f251765e32851_0
 • /data/data/####/52261fad0a22bba0_0
 • /data/data/####/5227fa18c4d81257_0
 • /data/data/####/527804bfebe9e59d_0
 • /data/data/####/5293fed06741923a_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/534cabada2a3cacf_0
 • /data/data/####/5356b1960a10ca2d_0 (deleted)
 • /data/data/####/539a67bcda7a3284_0
 • /data/data/####/5633099786211acb_0
 • /data/data/####/57765b7add3be022_0
 • /data/data/####/57b9bf85222797c8_0
 • /data/data/####/5801287c2976b6b3_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_1
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_0
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_1
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/598bd5253adc9c0b_0
 • /data/data/####/59f8385b031ae421_0
 • /data/data/####/5a3549206b344be7_0
 • /data/data/####/5b42207f5489b105_0
 • /data/data/####/5b4e79695e47a8f2_0
 • /data/data/####/5bb4d89d53edc614_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5e46b164c3657816_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/601de4facd2c6e78_0
 • /data/data/####/6030200bf20e7cb1_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/61b7ff8534b12047_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/624ec724120c0f62_0
 • /data/data/####/62bf2ef2a742abea_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63ac881da97756d6_0
 • /data/data/####/6404fd418112f254_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64804e892ceae98b_0
 • /data/data/####/653f6073f63e5a35_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_1
 • /data/data/####/6649eb2378cb9942_0
 • /data/data/####/6662417d0546168c_0
 • /data/data/####/66d8f52d7f48c8e8_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/676a746722dba097_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/692cfe00c1fcf5ff_0
 • /data/data/####/69646651839dc043_0
 • /data/data/####/6978e377ffc71a00_0
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/6a3759533cbec091_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c58e604dcfb6218_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_1
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/71c3fea0b0261988_0
 • /data/data/####/71d60aab444b1a3e_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_1
 • /data/data/####/72531b33820fa312_0
 • /data/data/####/7345ec41afc1d2e4_0
 • /data/data/####/735f7860516cd9c5_0
 • /data/data/####/73893c5725eeb953_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/743fff0b645bc99a_0
 • /data/data/####/74978f0421c581cc_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/7506007973bc9a0c_0
 • /data/data/####/7525c9941888f76a_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_1
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/78c0a79ae0eaf16f_0
 • /data/data/####/7932f52679ba5fe6_0
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_1
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c28e6eb840fcb74_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7e2f1b43c4a876db_0
 • /data/data/####/7e38a306b0a27f06_0 (deleted)
 • /data/data/####/7eb2a066186fbccb_0
 • /data/data/####/7f11cafd7ccfed25_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/80711e650fb2f273_0 (deleted)
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/815faaace4fea84b_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/82c3177b9169ea97_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/832345945a7b348b_0
 • /data/data/####/83720f21e70da597_0
 • /data/data/####/8386d11d46a60f6f_0
 • /data/data/####/83c27c7d02510afd_0
 • /data/data/####/84957db1e943f86c_0
 • /data/data/####/8584a489f2c75bf2_0
 • /data/data/####/8593aca21ce75c56_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/869ae8a2a55067e0_0
 • /data/data/####/869ae8a2a55067e0_s
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/8721e4c72b86afaf_0 (deleted)
 • /data/data/####/8752e96d011d86de_0
 • /data/data/####/87ab9d93c2bd6a90_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_1
 • /data/data/####/88b3b19f4134047a_0
 • /data/data/####/8945c1c43ff02128_0
 • /data/data/####/897c4bf387158f8a_0
 • /data/data/####/8a3a5a571d6ae606_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8c3cee66e572cd97_0
 • /data/data/####/8cb4c671d03f204f_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8dc20b019aa6c3f3_0
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/91e2178455cae9ee_0
 • /data/data/####/92131a23f681d12c_0
 • /data/data/####/92433f41f88a2d72_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/935cc2388c734226_0
 • /data/data/####/935ea5cf80b4f290_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9499a7bebb42e19a_0
 • /data/data/####/94f0ca6d21a5ee9b_0
 • /data/data/####/952e2c7cc9376654_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95c9d32a147135f0_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9636eb77ce213953_0
 • /data/data/####/9684b55c30333c90_0
 • /data/data/####/970a59239714521a_0
 • /data/data/####/97711c43333f682a_0 (deleted)
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/97d7298ca51153af_0
 • /data/data/####/98b23df52008f6d0_0
 • /data/data/####/9a37bf4d1edce7ab_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9d19d8083e57d07f_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_1
 • /data/data/####/9d95ec8f7bba531c_0
 • /data/data/####/9e0b82f113007f8e_0
 • /data/data/####/9e3e224ad3ddab01_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e9c42f9cf8f5dfb_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9faf92788ecde756_0 (deleted)
 • /data/data/####/ACfoH.dex
 • /data/data/####/ACfoH.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/NiBhfevD.dex
 • /data/data/####/NiBhfevD.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a005edecd3d7f7cd_0
 • /data/data/####/a0814e8357b55f46_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1a5f49b0f2fe846_0
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a2db3a82cfe667ab_0
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_1
 • /data/data/####/a5145a0929c18577_0
 • /data/data/####/a5599c79dd959b05_0
 • /data/data/####/a5df506e02cfada6_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a7f0e64b417bb0db_0
 • /data/data/####/a8093488fae7da3c_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a964c902f1f31db2_0
 • /data/data/####/a9a80cf377b98424_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/aaac21da30cbfa43_0
 • /data/data/####/aaddfbb3ff04ed67_0
 • /data/data/####/acddf071572eecc4_0
 • /data/data/####/ace40eb94f30f282_0
 • /data/data/####/ad174941a5ecd9c8_0
 • /data/data/####/ad840a191c6128bc_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_1
 • /data/data/####/ae8f9bbcb48f5b38_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/b0a5b2727701a253_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_1
 • /data/data/####/b1492d6673257284_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b1cb104592c88735_0
 • /data/data/####/b278c8a4b39c2a7e_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b2ea97e70d5192ad_0
 • /data/data/####/b366c993ac6ca20d_0 (deleted)
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5224db9398226c1_0
 • /data/data/####/b562be181a102776_0
 • /data/data/####/b597bc6b6fbf4ad3_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_1
 • /data/data/####/b63718c66a60a03e_0
 • /data/data/####/b6733258db17a11a_0
 • /data/data/####/b68e9b5f1e98c5ec_0
 • /data/data/####/b6bcb305fb728b5a_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b736445424efd0b2_0
 • /data/data/####/b75bb3de16c00efc_0
 • /data/data/####/b839466495072bc1_0
 • /data/data/####/b857490943958dc4_0
 • /data/data/####/b902acf79335f0e5_0
 • /data/data/####/b96b47331096a7b5_0
 • /data/data/####/b9a273ed-6fe3-4335-84ff-f89eda92ec15.dex
 • /data/data/####/b9a273ed-6fe3-4335-84ff-f89eda92ec15.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ba2dcaedc5068917_0
 • /data/data/####/ba95b7b94f888bef_0
 • /data/data/####/bac85e969dfadeea_0
 • /data/data/####/bc2349e44dd1bd9a_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_1
 • /data/data/####/bcf14d1ff87f4b1b_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/bf09b72d390b58ad_0
 • /data/data/####/bf30177e3e3d294f_0
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bf406bf2fe64c4be_0
 • /data/data/####/bfd8f7b82902f519_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c086e53b6ff36c6c_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c31a783fe9aa0db1_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c453c6c61a524497_0
 • /data/data/####/c4543b2d482928bb_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c551a48fc9bd5a2e_0
 • /data/data/####/c5c0b24b80a8ba9b_0
 • /data/data/####/c5c0eb40-607b-4d87-8675-88c48c97e404.dex
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_1
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_0
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_1
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c78605b60ac26e80_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c86509577ed884ff_0 (deleted)
 • /data/data/####/c867fb610e82f18b_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c946995cbd566094_0
 • /data/data/####/c9eff77e88e2ad2c_0
 • /data/data/####/ca7a2ab0c0425264_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc41ffbbb4d4d62d_0
 • /data/data/####/ccb24a10f3f2b0a0_0 (deleted)
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd564c32a5a61edb_0
 • /data/data/####/cde08d455983447d_0
 • /data/data/####/cdf86fb75d9ce222_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_1
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_1
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/ce93fc67ddd1daca_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cf12fcd36b35a8fd_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_1
 • /data/data/####/com.yluvvegr_preferences.xml
 • /data/data/####/d0955c8d00c76a85_0
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d1431030b1d162a7_0
 • /data/data/####/d1df0c06cf6ab684_0
 • /data/data/####/d2080f9fb5d3be04_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_1
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d40f8ddf9776c842_0
 • /data/data/####/d419db3afe189859_0
 • /data/data/####/d478c6d5d34c7d71_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d4ffa0c6a4eda20c_0
 • /data/data/####/d55a4e99f92e7644_0 (deleted)
 • /data/data/####/d5b73a213d7f4bbf_0
 • /data/data/####/d61148d4128dfb5f_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67ff283d290e538_0
 • /data/data/####/d6ad510fe385ac37_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d727a2bb0445aaa4_0
 • /data/data/####/d7ada45f66459310_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d8fb9e46ed459e22_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/d971ec9d01a209b9_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/daaf16f5afcc822b_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_1
 • /data/data/####/db3aeebde64203d3_0
 • /data/data/####/dc14c33b010d3e2d_0
 • /data/data/####/ddb810ed65f3737b_0
 • /data/data/####/de1099a0235a0e11_0
 • /data/data/####/de179d03083ded78_0
 • /data/data/####/de6c61f89d9296f5_0
 • /data/data/####/de76b0d3d9b0122b_0
 • /data/data/####/df03704d5c6fe948_0
 • /data/data/####/df428d7147bb5757_0
 • /data/data/####/df428d7147bb5757_1
 • /data/data/####/df6b3c63ee5dae55_0
 • /data/data/####/e0cd788dc3d8d734_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_1
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_1
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e2500a061ed06b35_0
 • /data/data/####/e3c5c818708c0d69_0
 • /data/data/####/e462a79b3dd39ef6_0
 • /data/data/####/e4cbc1aad514279f_0
 • /data/data/####/e58c0a62853b0a82_0
 • /data/data/####/e620d4a4604b2fe6_0
 • /data/data/####/e6bf93d2e62d9434_0
 • /data/data/####/e6d9c388ad2bb4b0_0
 • /data/data/####/e7cabdd028b70b0d_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/e8e7398d2f08ab06_0
 • /data/data/####/e91337a63e71d6b9_0
 • /data/data/####/ea0aa89385661d7f_0
 • /data/data/####/ea28c45092a77f5b_0 (deleted)
 • /data/data/####/ea2be62b3e4364f7_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eaab8ef7c94052d3_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/ebfe9bac7d964ea5_0
 • /data/data/####/ec76ccfe5c0c18d8_0
 • /data/data/####/ec99badd3b0faceb_0
 • /data/data/####/ecb598ed62908d8f_0
 • /data/data/####/ed365de1cb02f79e_0
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/ef1209e98cb08cfa_0
 • /data/data/####/ef1be628a478335e_0
 • /data/data/####/ef32e8658102fd1d_0
 • /data/data/####/ef3e3e627f5f04f4_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_0
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f02c7ff8ef6b9314_0
 • /data/data/####/f0ae0fdf3aa707ae_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f2137a0f2032b3f3_0
 • /data/data/####/f349130eb38c14ba_0
 • /data/data/####/f3cf60c0986f47fa_0
 • /data/data/####/f41e90fd3e046bdf_0
 • /data/data/####/f4cb50196b6b0afa_0
 • /data/data/####/f4eb124fca70a0d9_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f8c120304db7d015_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/fadf24ac7e4934ce_0
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fc7e9e5ecbaa0614_0
 • /data/data/####/fda4641a6608565e_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff034c8a-5df5-48ef-a1e3-27fd2cfd652c.dex
 • /data/data/####/ff034c8a-5df5-48ef-a1e3-27fd2cfd652c.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ff092888d4cd9f74_0
 • /data/data/####/ff1e23084f159d74_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/ff6a49fecb4a7532_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android