Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16977

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-02

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr10---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.100:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • rr10---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/003f68a821e8dc80_0
 • /data/data/####/007671d8638415d7_0
 • /data/data/####/00848f894740e563_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/01ac579e6da3d914_0
 • /data/data/####/02590ef70c820fc1_0
 • /data/data/####/0262925855063939_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0304c7a506697635_0
 • /data/data/####/032a08a6bccbb5fb_0 (deleted)
 • /data/data/####/0348063b7113298e_0
 • /data/data/####/037966a6e11355b2_0
 • /data/data/####/03bdc030e68d1f28_0
 • /data/data/####/03f4265ea9d649ef_0
 • /data/data/####/04371df229dfafb8_0
 • /data/data/####/04482983f6ed5c25_0
 • /data/data/####/04483184d46c93cd_0
 • /data/data/####/05491edcbb7dbc4f_0
 • /data/data/####/0592c682de8e7c36_0
 • /data/data/####/05c811fa60919007_0 (deleted)
 • /data/data/####/0613cda615f03a24_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/069de459900ea488_0
 • /data/data/####/06f28d8afa6d27bd_0
 • /data/data/####/071dedb3daa11633_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a7b6086cb898d42_0
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b1dfb14e59f27a2_0 (deleted)
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0b6ec9b43077963e_0
 • /data/data/####/0bf07a98576c5e99_0
 • /data/data/####/0c5006e7612062e0_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0ccbb31de38bb106_0
 • /data/data/####/0d035f037ab04930_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f50c9b5cab34a23_0
 • /data/data/####/0f8bbc1fae1e6ef7_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_1
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/10c6e9dc93fa0f84_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1237b093f479ea6c_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13e94259011fc8c5_0
 • /data/data/####/142065353bf6d7dd_0
 • /data/data/####/16cf40d1c9f511f7_0
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/1718418df72ec6d3_0
 • /data/data/####/178f65ba8780c514_0
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/18306c2dccf2fd01_0
 • /data/data/####/194782edaf866907_0
 • /data/data/####/194ec5612b0ff75c_0 (deleted)
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1c42e6bb9c7cf8e5_0
 • /data/data/####/1c8de6d4df7ca08f_0
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1d290c6de43687fb_0
 • /data/data/####/1d2be3c8fb9bf36d_0
 • /data/data/####/1d303ce5305838a3_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1eb6ae159da9b82b_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/2113fe66e51ad88c_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_1
 • /data/data/####/21daf235934482ab_0
 • /data/data/####/22686a14400359d4_0
 • /data/data/####/23010f7de7173267_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/2516b37eb3e6a02a_0
 • /data/data/####/25cfe55a41b23e73_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_1
 • /data/data/####/27c0efd6462b13f1_0 (deleted)
 • /data/data/####/28108a05fbb7d573_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_1
 • /data/data/####/284e84172ff3ca45_0
 • /data/data/####/293e61e6a86db45d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/29753402259c960f_0
 • /data/data/####/298a75223cad1f78_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_1
 • /data/data/####/2be54bdf8c75a050_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cd861b2910796e9_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2e3f0d75d4f08fd9_0
 • /data/data/####/2f877d21b6b7f6dc_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/3023fbfebcbbfba6_0
 • /data/data/####/3046f8ded50eb41f_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/314267a67e08817b_0
 • /data/data/####/316b40c36f022212_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/33324145b9401de5_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_1
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/35f5799181ede921_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/36b20eddfaa60e69_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/37806dc070345cc6_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/390816ab82866504_0
 • /data/data/####/3a047c76814bd75c_0
 • /data/data/####/3a248a07fe0f0590_0
 • /data/data/####/3acbf61cd98152ac_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3b4cf250778a8769_0
 • /data/data/####/3b7c2f93c9268efc_0
 • /data/data/####/3c3a3632cc47306f_0
 • /data/data/####/3ca241810ff65804_0
 • /data/data/####/3d081f330f3e18b2_0
 • /data/data/####/3d497b838507e6c8_0
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3e38521575fcc10a_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f4990aed9a9781b_0 (deleted)
 • /data/data/####/402fcc5c86073dfa_0
 • /data/data/####/4084420f09e6be02_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/40d845537d7a8d4a_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/4178ad3afa97e896_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/420fc62a6ca75e1b_0 (deleted)
 • /data/data/####/43e54aed9b58172d_0
 • /data/data/####/447f555e9f2f3605_0
 • /data/data/####/466a1f4913c1f6b0_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4c35242cc8f39182_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4eed7401220a9092_0
 • /data/data/####/4f5bac283a4be305_0
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/5214ee3218021b51_0
 • /data/data/####/52261fad0a22bba0_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/53214229dc67a5d9_0
 • /data/data/####/540ed889cf33df25_0 (deleted)
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/543650778f9843aa_0
 • /data/data/####/5488d01f39df0218_0
 • /data/data/####/574fa5bf4b936b5c_0
 • /data/data/####/5752a6d9190dd8eb_0
 • /data/data/####/57765b7add3be022_0
 • /data/data/####/58b62fb14b700dc0_0
 • /data/data/####/59202cb6ac1f263f_0
 • /data/data/####/5ad591aa6a54813c_0
 • /data/data/####/5b6c259b3e600f7d_0
 • /data/data/####/5bb4d89d53edc614_0
 • /data/data/####/5d966043319266c3_0
 • /data/data/####/5eb0186d98ec6f42_0 (deleted)
 • /data/data/####/5eb1f867c54432cb_0
 • /data/data/####/5eda1437457f0034_0
 • /data/data/####/5f5fa72fceff3e91_0
 • /data/data/####/5f74217898c9612a_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/6023cc6ba4b98367_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/61b7ff8534b12047_0
 • /data/data/####/61e45b03ede766cd_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6347d6eca05626e1_0
 • /data/data/####/63ac0e8714e53f11_0
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/63e649c4a844e976_0
 • /data/data/####/6404fd418112f254_0
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/647e228ca04c2987_0
 • /data/data/####/64804e892ceae98b_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_1
 • /data/data/####/6662417d0546168c_0
 • /data/data/####/66be2ee39eac0f35_0
 • /data/data/####/66d8f52d7f48c8e8_0
 • /data/data/####/66f64de1a898c9ee_0
 • /data/data/####/6781ee57be125fb9_0 (deleted)
 • /data/data/####/6844a089b1e01949_0
 • /data/data/####/684db942514c4d57_0
 • /data/data/####/692cfe00c1fcf5ff_0
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6b6371e376dec807_0
 • /data/data/####/6bec6a0849d8a437_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6e47499c011b9bc1_0
 • /data/data/####/6ee8bca506eb293f_0
 • /data/data/####/6fe8c1d0a61f5fdc_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/729adec0d04545d1_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/734b5ea9136a5299_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/7441057953254de9_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/74f79efc53b76242_0
 • /data/data/####/7506007973bc9a0c_0
 • /data/data/####/7525c9941888f76a_0
 • /data/data/####/7550a8ee76e19e02_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_1
 • /data/data/####/785b8f154975ea44_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/792b04c450b89c7e_0
 • /data/data/####/798424d25e02ff9f_0
 • /data/data/####/7a72547b236bf171_0
 • /data/data/####/7a9ab3ccc0d49f52_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_1
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7e2b20bced5e2500_0
 • /data/data/####/7e2f1b43c4a876db_0
 • /data/data/####/7e7502214ad2755b_0
 • /data/data/####/7eb2a066186fbccb_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/808b9d222c83d288_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/83720f21e70da597_0
 • /data/data/####/8584a489f2c75bf2_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/86de11722216820b_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/87d4785b078892ac_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/882a8dc06c5d8eef_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889a0b9844fbc1f2_0
 • /data/data/####/889cdc123a2f269d_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_1
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88e0abecb3419fff_0
 • /data/data/####/88e236efd72531a7_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8d7ea6f0e71c8567_0
 • /data/data/####/8e2a0bdf3d1e1f08_0
 • /data/data/####/8e993657906de4c3_0
 • /data/data/####/8ec004714e1bae7a_0 (deleted)
 • /data/data/####/8f14e7d0e2256048_0
 • /data/data/####/90791cafcacddad3_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/91e2178455cae9ee_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/929671b7467e26f8_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_s
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/952e2c7cc9376654_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95ab677ae8c529e4_0
 • /data/data/####/95c9d32a147135f0_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/97d7298ca51153af_0
 • /data/data/####/9892d77dd03aa898_0
 • /data/data/####/9895469d2cd7a888_0
 • /data/data/####/9a63e1e3619f0f9d_0
 • /data/data/####/9bca01dc1104192f_0
 • /data/data/####/9c31d8ad336b7c8d_0
 • /data/data/####/9cef30d4e4ba4130_0
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9df30a11e1b9af51_0
 • /data/data/####/9e3334406c971515_0 (deleted)
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e8e272b50f6566e_0 (deleted)
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9ffd71979038173b_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/YqjkXJGln.dex
 • /data/data/####/YqjkXJGln.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a00962559e62728c_0
 • /data/data/####/a014e2362c8a0783_0
 • /data/data/####/a04f3c028b7f64ec_0
 • /data/data/####/a07b93ad4105f543_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a62ad49afad0ff3e_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a8608a7822861be1_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a899b1675de9cb4c_0 (deleted)
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9e007bb255d836f_0
 • /data/data/####/aa11eb6d7bbbc3c7_0
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/aaddfbb3ff04ed67_0
 • /data/data/####/ab188dce4f73dcb1_0
 • /data/data/####/ab4d83e091112733_0
 • /data/data/####/ac23679c84b122dc_0
 • /data/data/####/ace40eb94f30f282_0
 • /data/data/####/ad174941a5ecd9c8_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_1
 • /data/data/####/aeadf8cf82a306d5_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aee07e1a781af5f2_0
 • /data/data/####/af0d6b63003ec2d7_0
 • /data/data/####/b073cc55f7765ae8_0
 • /data/data/####/b253f4b682cd1ba2_0
 • /data/data/####/b26a08ece6e82a20_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b2ea97e70d5192ad_0
 • /data/data/####/b37c3b89ae745b06_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b5224db9398226c1_0
 • /data/data/####/b597bc6b6fbf4ad3_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_1
 • /data/data/####/b5dba64610102ec8_0
 • /data/data/####/b63252ddd2d130d5_0
 • /data/data/####/b67c8eb53f240923_0
 • /data/data/####/b6b2abd9b59608f9_0
 • /data/data/####/b6bcb305fb728b5a_0
 • /data/data/####/b6f712e16727ccb7_0 (deleted)
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b72ca0ba3723566c_0
 • /data/data/####/b7859003aa4eacf3_0
 • /data/data/####/b84a7c9e17c18769_0
 • /data/data/####/b8a1aa5b768427f5_0 (deleted)
 • /data/data/####/bae5702b22e4f503_0
 • /data/data/####/bb4221cecc947af9_0
 • /data/data/####/bb9c8e1e-7b53-488a-a4fc-7aa73739d77b.dex
 • /data/data/####/bb9c8e1e-7b53-488a-a4fc-7aa73739d77b.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/bbec94fc0b1842ad_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_1
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/bf326b798b2f8292_0
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bfb8519d286940c4_0
 • /data/data/####/bff1a028106bc651_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/bvXfsIF.dex
 • /data/data/####/bvXfsIF.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/c09edc1dfee6dcc8_0
 • /data/data/####/c102c1b0e76cdde8_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c31a783fe9aa0db1_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c4280d1d14312d8e_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c453c6c61a524497_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c626db4500e51e3e_0 (deleted)
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_1
 • /data/data/####/c65fc91f7dc8e533_0
 • /data/data/####/c702d7977f47fb36_0
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c83e75d9202d2bd2_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c88212cd4390d649_0 (deleted)
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c929e2f3abb2459a_0
 • /data/data/####/ca46a3089b3c35fb_0
 • /data/data/####/ca67d0e5337af7d7_0
 • /data/data/####/cb2631bf77d8de0d_0
 • /data/data/####/cb568ad8e390c18b_0
 • /data/data/####/cbb4edb83cb14ad0_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc802b6de14e998a_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd2d121893087462_0
 • /data/data/####/cdbaee318db8890b_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_1
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cf105bb09a86fe25_0
 • /data/data/####/cf3649b3443185c5_0
 • /data/data/####/com.fvdnyyia_preferences.xml
 • /data/data/####/d011f42396541ea9_0
 • /data/data/####/d0955c8d00c76a85_0
 • /data/data/####/d0d45ace4fe900cb_0
 • /data/data/####/d111ccb61386ea5b_0
 • /data/data/####/d26a356579ad36a4_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_1
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d39117e6441e0ed3_0
 • /data/data/####/d4ca208ee54b50df_0
 • /data/data/####/d514afbdce703bbd_0
 • /data/data/####/d61148d4128dfb5f_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d6ad510fe385ac37_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d7058bd4-9fcd-4ae3-af4f-693819366d56.dex
 • /data/data/####/d7058bd4-9fcd-4ae3-af4f-693819366d56.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d8e12ee8e92557b1_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/da3084bc3e8cb0f8_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_1
 • /data/data/####/db3aeebde64203d3_0
 • /data/data/####/dbca370fcec0b3b2_0
 • /data/data/####/dc4d4a436c054191_0
 • /data/data/####/dc862ae6a3bbede5_0
 • /data/data/####/de1099a0235a0e11_0
 • /data/data/####/de2a0689a3158ded_0 (deleted)
 • /data/data/####/de31159a9b806df2_0
 • /data/data/####/df9c053ae30901b5_0
 • /data/data/####/e0cd2f72c13718a1_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e2500a061ed06b35_0
 • /data/data/####/e2b4ad83ed04ac6b_0
 • /data/data/####/e34ab6c73ea15eb8_0
 • /data/data/####/e4dae6a1fb8719dd_0
 • /data/data/####/e53f34ff07f13c51_0
 • /data/data/####/e584314591bfe72a_0
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e89f6a18a20a472b_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea3142c59678136d_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/eb37de6422959999_0 (deleted)
 • /data/data/####/ebfe9bac7d964ea5_0
 • /data/data/####/ec76ccfe5c0c18d8_0
 • /data/data/####/ec99badd3b0faceb_0
 • /data/data/####/ecb598ed62908d8f_0
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/ef1209e98cb08cfa_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f0cfe5e30680a1f5_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f2190c894d4ae186_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f26dac23aef09fa6_0
 • /data/data/####/f40314bee077d8c7_0
 • /data/data/####/f534737ccad48010_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f712b8394f0a4b9a_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f7ab5c2d7b648f1a_0
 • /data/data/####/f7d3f5a4817b48d1_0
 • /data/data/####/f80a04e56bb6308e_0
 • /data/data/####/f8c120304db7d015_0
 • /data/data/####/f932b9ed-a896-4de7-b6ef-faa228cc8047.dex
 • /data/data/####/f932b9ed-a896-4de7-b6ef-faa228cc8047.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/f9621f5cfdc5824e_0
 • /data/data/####/fa054b30155ce30c_0
 • /data/data/####/fa33f584b5a4e4b7_0
 • /data/data/####/fad35a043c981528_0
 • /data/data/####/fadf24ac7e4934ce_0
 • /data/data/####/fb70311137a3e646_0 (deleted)
 • /data/data/####/fbef429287084cbf_0
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fc7e9e5ecbaa0614_0
 • /data/data/####/fd0d748ba64e18f4_0
 • /data/data/####/fda5e8deeb418265_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff6a49fecb4a7532_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/ggbCO.dex
 • /data/data/####/ggbCO.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android