Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16973

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-02

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr10---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr10---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/00848f894740e563_0
 • /data/data/####/0117c4d4627d2769_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/0270fadd792b01d1_0
 • /data/data/####/02890334b8122584_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0304c7a506697635_0
 • /data/data/####/037966a6e11355b2_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/047e0ae003260676_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/062da087c827f6f7_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/07ff40c1e7780bc8_0
 • /data/data/####/0833f7406b6eec20_0
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/08d46f1cedaff2fe_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_1
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_0
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_1
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0b1ee61cc3c7ecda_0
 • /data/data/####/0b6ec9b43077963e_0
 • /data/data/####/0ba027444ea13465_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0bf07a98576c5e99_0
 • /data/data/####/0c21a656f76f3777_0
 • /data/data/####/0c4db1248ac5db36_0 (deleted)
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e0b2eb117bc1967_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0ee18ba303ff4815_0
 • /data/data/####/0ef218b593eb3206_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_1
 • /data/data/####/10440ae377bf7607_0
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1237b093f479ea6c_0
 • /data/data/####/12937cadb2308de7_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/131d75b0-8795-4425-9247-fe321b58a204.dex
 • /data/data/####/131d75b0-8795-4425-9247-fe321b58a204.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/1372f6f98b0f8ab8_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13d950bb8f63a073_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13e94259011fc8c5_0
 • /data/data/####/142065353bf6d7dd_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/1566e7dba46d3e3b_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/161d8386d2d88e8c_0
 • /data/data/####/161d8386d2d88e8c_1
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1a57d41b15e4ba25_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1aeb26d53fdf6cdf_0
 • /data/data/####/1b1995b7fea59b78_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1b826e8e8d65a11f_0
 • /data/data/####/1c86c5bcd49cdfec_0 (deleted)
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1d290c6de43687fb_0
 • /data/data/####/1d2be3c8fb9bf36d_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1e17c6ff1062b220_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1eb6ae159da9b82b_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1fefcd5784e5cdfe_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/20ef95e9319dccd5_0
 • /data/data/####/20f8ee660cf3336e_0
 • /data/data/####/2113fe66e51ad88c_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_1
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/23010f7de7173267_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/2389dcdcfb3c5335_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/246112e7de7ef692_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/25dae1f5cdfeabd9_0 (deleted)
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_1
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/275bf31fc9174fb5_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_1
 • /data/data/####/284e84172ff3ca45_0
 • /data/data/####/28f62e44512edc96_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_1
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2a95151305aed423_0
 • /data/data/####/2ae27119344d1f41_0
 • /data/data/####/2b03b7b05f2cc069_0
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d16e1559daf3dab_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2ef7c03b135cde77_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_1
 • /data/data/####/2f877d21b6b7f6dc_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/3023fbfebcbbfba6_0
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/314267a67e08817b_0
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/31d87d2b67414c03_0
 • /data/data/####/32958eb166700d5e_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/32be00376c0cf4cd_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/335b05941506b140_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_1
 • /data/data/####/35247e60f1a9bc21_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/35fb639df7a2cca8_0
 • /data/data/####/361c404a4ed3207f_0
 • /data/data/####/3743126063da2a37_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/37806dc070345cc6_0
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/37eeec022ef2989d_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/38c4c289fbf3d7fb_0
 • /data/data/####/38de50a495f85bde_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/398b5ee768bc71f2_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/399c3317c31c8642_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a047c76814bd75c_0
 • /data/data/####/3acbf61cd98152ac_0
 • /data/data/####/3ad18ee9bfd8b008_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3c3a28b337a2db7e_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3d293fec38e19e33_0
 • /data/data/####/3d497b838507e6c8_0
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/41492c80a610cd32_0
 • /data/data/####/418c73a7706d651f_0
 • /data/data/####/4203a0a11f052e6d_0
 • /data/data/####/4282d57dbebb1b47_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/457402a8084879b8_0 (deleted)
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/466a1f4913c1f6b0_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/474960683ca14002_0
 • /data/data/####/49f2a6dffc87866d_0 (deleted)
 • /data/data/####/4a3c7a57a2968879_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4aff74e5f1e44e7b_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b81a8bd9933a483_0
 • /data/data/####/4c443b6ae8be7dbb_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cc37eda3b329289_0
 • /data/data/####/4d0f5fa5-b068-44b6-9a0a-c1bde264c551.dex
 • /data/data/####/4d1f933ee59d8552_0
 • /data/data/####/4e32e25bb38813d8_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f455ea23854327c_0 (deleted)
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/5126303d73de4334_0
 • /data/data/####/515da17fb0db6dc2_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/522376a9fc0b77f3_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/531335562cec28ec_0
 • /data/data/####/534cabada2a3cacf_0
 • /data/data/####/547436ccf1232475_0
 • /data/data/####/550fa898b1aa05db_0
 • /data/data/####/57765b7add3be022_0
 • /data/data/####/578cc2bb1c7be1cf_0
 • /data/data/####/5816f873679ee3ec_0
 • /data/data/####/58b62fb14b700dc0_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_1
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_0
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_1
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/594df5e837d97298_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/5989476abbfbf4eb_0
 • /data/data/####/5a06267c53ff10fa_0
 • /data/data/####/5a0bb955ee46f908_0
 • /data/data/####/5bb4d89d53edc614_0
 • /data/data/####/5c29e47f4d30f4d7_0
 • /data/data/####/5c5180f456f483ac_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5df0833e7c66a1fc_0
 • /data/data/####/5e441fe9cf032e48_0
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/613b684362d10832_0
 • /data/data/####/614fb4f56890d7b4_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6327b6a6d5f24b19_0
 • /data/data/####/6335b7718e42f190_0
 • /data/data/####/63b2fa765d19afbb_0
 • /data/data/####/63e649c4a844e976_0
 • /data/data/####/6404fd418112f254_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/64804e892ceae98b_0
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_1
 • /data/data/####/6650bf64f87166a1_0 (deleted)
 • /data/data/####/6662417d0546168c_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66be2ee39eac0f35_0
 • /data/data/####/66d8f52d7f48c8e8_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/68cf8590dff382a5_0
 • /data/data/####/68d0c9cd0542e3d1_0
 • /data/data/####/692cfe00c1fcf5ff_0
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6b66dda4d02cd867_0 (deleted)
 • /data/data/####/6bc15b6a1820001f_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c5653c3da65f6e2_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_1
 • /data/data/####/6d229b641988fa7f_0 (deleted)
 • /data/data/####/6ee8bca506eb293f_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_s
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/6fc2ab214b38e216_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/6fd19b2aac702bd1_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/70c21a4c76466fc5_0
 • /data/data/####/7113f6b2da293006_0
 • /data/data/####/71526b2466026da4_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_1
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74978f0421c581cc_0
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/7506007973bc9a0c_0
 • /data/data/####/7525c9941888f76a_0
 • /data/data/####/7642b7efb96d753f_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_1
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/78ed51f7d0953a3f_0 (deleted)
 • /data/data/####/7958c785feb16bed_0
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_1
 • /data/data/####/7abdfae2d2c33293_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7c727833a4faf048_0
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7e2f1b43c4a876db_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7e769773a38f8c2e_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/803edd5937c1c143_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/829be9d2eff6771f_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/831aea63583157d2_0
 • /data/data/####/832345945a7b348b_0
 • /data/data/####/83f6bb0bf9835770_0
 • /data/data/####/8584a489f2c75bf2_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/8593aca21ce75c56_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/85cac60e33a8bcf7_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/85e07d946d9b4bd4_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/870901db63fa5fba_0
 • /data/data/####/879b9087c8db42e2_0
 • /data/data/####/87ab9d93c2bd6a90_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_1
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/8a4f672baffa4c03_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c8047b99ed90101_0
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d7bf343f414ba31_0
 • /data/data/####/8dcfdb43bdc6bc20_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8e5b5464c0042a06_0
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/902d53591b160041_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90e795d6-1306-42bc-9287-358e759195f7.dex
 • /data/data/####/90e795d6-1306-42bc-9287-358e759195f7.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/91e2178455cae9ee_0
 • /data/data/####/9250b66bae6b190e_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_s
 • /data/data/####/939df17af186a68c_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/9408dad557c8d887_0 (deleted)
 • /data/data/####/945c6ea98edcf88f_0
 • /data/data/####/94b978be9db84298_0
 • /data/data/####/952e2c7cc9376654_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95c9d32a147135f0_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95fdce2dabf2f761_0
 • /data/data/####/9662ac23c7f2a32e_0
 • /data/data/####/96c204c161f8eefa_0
 • /data/data/####/96e20a393176806f_0
 • /data/data/####/974b848b799a6f2c_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/97b10677c2e04a23_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/97d7298ca51153af_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/9a1ce7737a6c9e4f_0
 • /data/data/####/9a723d0c7bfc277c_0
 • /data/data/####/9b4000ca7c648bd1_0
 • /data/data/####/9b680a00b8876691_0
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_1
 • /data/data/####/9da1b7aaed042f46_0
 • /data/data/####/9dd7a1577d394130_0 (deleted)
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/OlpSKz.dex
 • /data/data/####/OlpSKz.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0814e8357b55f46_0
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a4016166afa477ca_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_1
 • /data/data/####/a4526edc493a84fe_0
 • /data/data/####/a5bde119aa1b4ee0_0 (deleted)
 • /data/data/####/a5dd74a10e91ec4a_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a926584e22a7bbd3_0
 • /data/data/####/a972043b3b158350_0 (deleted)
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/ab1084569fab9ff8_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/ace40eb94f30f282_0
 • /data/data/####/acf5d6a864543e14_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_1
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aef8e67ebd102b97_0 (deleted)
 • /data/data/####/af3ecb04eb139bd8_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_1
 • /data/data/####/b1492d6673257284_0
 • /data/data/####/b235f3fe5c0461d0_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b2ea97e70d5192ad_0
 • /data/data/####/b3e207bde6eba7f8_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5128f5780c2e08f_0
 • /data/data/####/b5224db9398226c1_0
 • /data/data/####/b597bc6b6fbf4ad3_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_1
 • /data/data/####/b6492cb596c08ab0_0
 • /data/data/####/b6b89c2a3070b887_0
 • /data/data/####/b6bcb305fb728b5a_0
 • /data/data/####/b7044a9fdd8524ef_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b756fc80daef6fc1_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b94ad261bba7a220_0
 • /data/data/####/b95148b46e656954_0
 • /data/data/####/b9ac3ae98893449d_0
 • /data/data/####/ba497004cfcec4ff_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb15f9d051bf9850_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_1
 • /data/data/####/bc98de6abb1a3cce_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/bdc2b8c5c384f14f_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/bea8f627cd519b32_0 (deleted)
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c31a783fe9aa0db1_0
 • /data/data/####/c323eba53079e07e_0
 • /data/data/####/c3412ddbcec663c7_0
 • /data/data/####/c357ec67b8c4f214_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_1
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_0
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_1
 • /data/data/####/c69a965a9b7fa62a_0
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c84a4f97b9897a1e_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c9db82b76cf8ea86_0 (deleted)
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_1
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_1
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_1
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.khdz_preferences.xml
 • /data/data/####/d04a1dee6b72687a_0
 • /data/data/####/d0698651a2402108_0
 • /data/data/####/d070de60e79b5c10_0
 • /data/data/####/d0738d80aa52ffa1_0
 • /data/data/####/d0955c8d00c76a85_0
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d12b81b7dfd66345_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d2818319f8905f5c_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_1
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67ff283d290e538_0
 • /data/data/####/d6ad510fe385ac37_0
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_1
 • /data/data/####/db3aeebde64203d3_0
 • /data/data/####/dc14c33b010d3e2d_0
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/de1099a0235a0e11_0
 • /data/data/####/de2158acd13c37f3_0
 • /data/data/####/de3e2fcd812b60fa_0
 • /data/data/####/debfcf2992c5c00e_0
 • /data/data/####/df428d7147bb5757_0
 • /data/data/####/df428d7147bb5757_1
 • /data/data/####/df6b3c63ee5dae55_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e0832861e0b00860_0 (deleted)
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_1
 • /data/data/####/e1b93e9524e99813_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_1
 • /data/data/####/e1cd55847a0fc023_0
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e2500a061ed06b35_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e389b99a7e69d6f5_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e8472a3f85f7982d_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/e9363534f785449f_0
 • /data/data/####/e938d543b39368a0_0 (deleted)
 • /data/data/####/e9410ef8293c5c2b_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eaedfec70ea9ff4e_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/ebf42d5ea6661468_0
 • /data/data/####/ebf8fad7c371ffce_0
 • /data/data/####/ebfe9bac7d964ea5_0
 • /data/data/####/ec76ccfe5c0c18d8_0
 • /data/data/####/ec99badd3b0faceb_0
 • /data/data/####/ecb598ed62908d8f_0
 • /data/data/####/ed365de1cb02f79e_0
 • /data/data/####/ee83661298ef624c_0 (deleted)
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_0
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_1
 • /data/data/####/efc7282980fa5b08_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0adcfcaaf862dfb_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f0e080cd4da4b82b_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f13b527fea0fea9c_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f214e0e0577d2bcd_0
 • /data/data/####/f475769526acc05d_0
 • /data/data/####/f5d669474e831622_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6007e30c8e36a13_0
 • /data/data/####/f6292e06e655e91b_0
 • /data/data/####/f8c120304db7d015_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/fadf24ac7e4934ce_0
 • /data/data/####/fae5bdeaa6251bd7_0
 • /data/data/####/fb821a0632066311_0
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fd31aa5f07528c17_0
 • /data/data/####/fd6bd7521f35db6c_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/ff6a49fecb4a7532_0
 • /data/data/####/ffdd988eb3e45213_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/ruWFcMImX.dex
 • /data/data/####/ruWFcMImX.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android