Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16975

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-02

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr10---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr10---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000f5ef88c096a9b_0 (deleted)
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/00848f894740e563_0
 • /data/data/####/0092e38b4bf187a3_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/018f3ece1926564b_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/03042bc0b5cc17bc_0
 • /data/data/####/0304c7a506697635_0
 • /data/data/####/037966a6e11355b2_0
 • /data/data/####/03ab69c20d0faa33_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/0652e9f1c9009f89_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/0789243f6b13fb57_0
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08c13272aaac2d7c_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_1
 • /data/data/####/095682b4d9b2bede_0 (deleted)
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_0
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_1
 • /data/data/####/09ee83e67cb119f2_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0b2db00b2cbf8685_0
 • /data/data/####/0b6ec9b43077963e_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0bf07a98576c5e99_0
 • /data/data/####/0c1707e5f6eb10cb_0
 • /data/data/####/0c21a656f76f3777_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e5c16651971842b_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0ea40d424008d9f2_0 (deleted)
 • /data/data/####/0ef218b593eb3206_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/10c6e9dc93fa0f84_0
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/11635f02c5c7ae62_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1237b093f479ea6c_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1372f6f98b0f8ab8_0
 • /data/data/####/13872c63dd30f272_0
 • /data/data/####/13d239ce97151c08_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13e94259011fc8c5_0
 • /data/data/####/142065353bf6d7dd_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/1557a6a1f573044d_0
 • /data/data/####/1566e7dba46d3e3b_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/16bf401933c75923_0
 • /data/data/####/1780fc80a23d3315_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/19b9de369bac3723_0
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1b1995b7fea59b78_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1bc430abf9daa721_0
 • /data/data/####/1c0a495bcaffb09c_0
 • /data/data/####/1c1bbf6f796987d8_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1c8de6d4df7ca08f_0
 • /data/data/####/1d290c6de43687fb_0
 • /data/data/####/1d2be3c8fb9bf36d_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1de8f0409ee2d06a_0 (deleted)
 • /data/data/####/1e0840e078457aab_0
 • /data/data/####/1e17c6ff1062b220_0
 • /data/data/####/1e3b20ed17ec725f_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1e8a52937fed2c41_0
 • /data/data/####/1eb6ae159da9b82b_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1fefcd5784e5cdfe_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/20ef95e9319dccd5_0
 • /data/data/####/2113fe66e51ad88c_0
 • /data/data/####/221a51e4075fbd5f_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/22f97d53-c2dc-47a9-b7c6-21c27664f4b0.dex
 • /data/data/####/23010f7de7173267_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/2389dcdcfb3c5335_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/246112e7de7ef692_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/284e84172ff3ca45_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_1
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2b3e25c673e13483_0
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2cab84328c41a373_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d0bc180a50cbd90_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2e5a6ad080f55993_0
 • /data/data/####/2ef7c03b135cde77_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_1
 • /data/data/####/2f877d21b6b7f6dc_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/3023fbfebcbbfba6_0
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/314267a67e08817b_0
 • /data/data/####/31521b2c3df7b77a_0 (deleted)
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/31d87d2b67414c03_0
 • /data/data/####/3238c11f9b41af43_0 (deleted)
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/339cc1e44b109457_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_1
 • /data/data/####/34e33988a4cde9c8_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/35a2c9d06d682425_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/361c404a4ed3207f_0
 • /data/data/####/36b20eddfaa60e69_0
 • /data/data/####/37806dc070345cc6_0
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/384bf1b1f3be196a_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/38de50a495f85bde_0
 • /data/data/####/38eb32cef234af96_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a047c76814bd75c_0
 • /data/data/####/3acbf61cd98152ac_0
 • /data/data/####/3ad18ee9bfd8b008_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3bbc42e0bf73824d_0 (deleted)
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3d3616316c70a41d_0
 • /data/data/####/3d497b838507e6c8_0
 • /data/data/####/3d80b8fb739dd7dd_0
 • /data/data/####/3dd46611e7e83052_0
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3e38521575fcc10a_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3fe796be6e930835_0
 • /data/data/####/400e3ac8-961b-4033-998f-6c62e772ac7e.dex
 • /data/data/####/400e3ac8-961b-4033-998f-6c62e772ac7e.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/42a5c75723931af7_0
 • /data/data/####/432df755a468bf5b_0 (deleted)
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/455e03fe9e3cad21_0
 • /data/data/####/45fbdeaac56dff10_0 (deleted)
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/466a1f4913c1f6b0_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/46ebf31c2bdf5bb9_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/494f2d5d56aa1b96_0
 • /data/data/####/4991264a27a8d65b_0
 • /data/data/####/4a3c7a57a2968879_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4acf4648713e8e33_0
 • /data/data/####/4aed58c0801873b3_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4aff74e5f1e44e7b_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cc37eda3b329289_0
 • /data/data/####/4d1f933ee59d8552_0
 • /data/data/####/4e32e25bb38813d8_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fd74c06be249d80_0 (deleted)
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/51720b2e7a8ba4a6_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/530e1859aa657b7c_0
 • /data/data/####/531335562cec28ec_0
 • /data/data/####/53349dbf6c794b5e_0
 • /data/data/####/534cabada2a3cacf_0
 • /data/data/####/547436ccf1232475_0
 • /data/data/####/54b630af78646e99_0 (deleted)
 • /data/data/####/5643247c77554169_0
 • /data/data/####/57765b7add3be022_0
 • /data/data/####/57a4d148fbee48ce_0
 • /data/data/####/5803569e511fdfad_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_1
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_0
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_1
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/594df5e837d97298_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/5a06267c53ff10fa_0
 • /data/data/####/5b94b41b2d2cacd7_0 (deleted)
 • /data/data/####/5bb4d89d53edc614_0
 • /data/data/####/5c29e47f4d30f4d7_0
 • /data/data/####/5c5180f456f483ac_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5df0833e7c66a1fc_0
 • /data/data/####/5eda1437457f0034_0
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63fac85d85b7c405_0
 • /data/data/####/6404fd418112f254_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/64804e892ceae98b_0
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_1
 • /data/data/####/65d3764c0109c59f_0
 • /data/data/####/6662417d0546168c_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66d8f52d7f48c8e8_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/670b73137ee2d3d0_0
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/68cf8590dff382a5_0
 • /data/data/####/68d7e2986731e026_0
 • /data/data/####/692cfe00c1fcf5ff_0
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c5653c3da65f6e2_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_1
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_s
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/7113f6b2da293006_0
 • /data/data/####/71565dbb35a4481f_0 (deleted)
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_1
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74978f0421c581cc_0
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/7506007973bc9a0c_0
 • /data/data/####/7525c9941888f76a_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/76cd99a1b5616f95_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/797125868c92c424_0
 • /data/data/####/7a4d72e27b4d4361_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_1
 • /data/data/####/7abdfae2d2c33293_0
 • /data/data/####/7b76b0380bc8641f_0
 • /data/data/####/7ba47c76ed8a9331_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7d99c45e7f53d26d_0
 • /data/data/####/7e2f1b43c4a876db_0
 • /data/data/####/7e5633c6efad3040_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/7f89c90ff05081ca_0
 • /data/data/####/803edd5937c1c143_0
 • /data/data/####/8076aef712b8232e_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/829be9d2eff6771f_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/832345945a7b348b_0
 • /data/data/####/84b8c1e0abeb7d10_0
 • /data/data/####/8584a489f2c75bf2_0
 • /data/data/####/85882941fc6f7607_0 (deleted)
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/8593aca21ce75c56_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/86843c34dbb9dda2_0 (deleted)
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/86de11722216820b_0
 • /data/data/####/870901db63fa5fba_0
 • /data/data/####/87ab9d93c2bd6a90_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_1
 • /data/data/####/893715551d846f71_0
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/8a390a24ddfd055e_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8c963c8b3113f26f_0 (deleted)
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d76d4b3e464f2b2_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/8fd2f70bbfccfc6a_0
 • /data/data/####/8fe115009114318e_0
 • /data/data/####/8feadbceebce2ad1_0
 • /data/data/####/902d53591b160041_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/91e2178455cae9ee_0
 • /data/data/####/9250b66bae6b190e_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/92e8cf62dbdf6c7b_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_s
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/94321d0409c64065_0
 • /data/data/####/94a3f465f30aa497_0 (deleted)
 • /data/data/####/94b978be9db84298_0
 • /data/data/####/952e2c7cc9376654_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95c9d32a147135f0_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95fdce2dabf2f761_0
 • /data/data/####/9638aa22df82b7e4_0
 • /data/data/####/96e20a393176806f_0
 • /data/data/####/974b848b799a6f2c_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/97d7298ca51153af_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/9a1ce7737a6c9e4f_0
 • /data/data/####/9a723d0c7bfc277c_0
 • /data/data/####/9b2089438ed4810b_0
 • /data/data/####/9b4000ca7c648bd1_0
 • /data/data/####/9b680a00b8876691_0
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9cbf5e7327754ab0_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_1
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9fcfdecc5bcb0f4b_0
 • /data/data/####/ASELJNdmy.dex
 • /data/data/####/ASELJNdmy.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/HnAnuCNMl.dex
 • /data/data/####/HnAnuCNMl.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0814e8357b55f46_0
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a2224e9b71e6b529_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a30878ac35253038_0
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_1
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a628894b1a3fed29_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/ab1084569fab9ff8_0
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/ace40eb94f30f282_0
 • /data/data/####/ad75d2f03f8c340b_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aec5b5f07b0f77ad_0
 • /data/data/####/aeccf5374c4e7a9b_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/b0574c3b9e85c500_0
 • /data/data/####/b05ac4acf5483b5c_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_1
 • /data/data/####/b1492d6673257284_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b2ea97e70d5192ad_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5224db9398226c1_0
 • /data/data/####/b597bc6b6fbf4ad3_0
 • /data/data/####/b63f7c09d0bfb7ac_0
 • /data/data/####/b687cca272a8a8f4_0
 • /data/data/####/b6bcb305fb728b5a_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b73441ee05d07418_0
 • /data/data/####/b756fc80daef6fc1_0
 • /data/data/####/b78b599a6bed0621_0 (deleted)
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b94ad261bba7a220_0
 • /data/data/####/b94f0ce11fcb64ab_0
 • /data/data/####/b9ac3ae98893449d_0
 • /data/data/####/b9cb6c49e1f38aa8_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bfbadcafbe2e6eb0_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c142c3d411ea927a_0 (deleted)
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c22204e30ff9cc31_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c31a783fe9aa0db1_0
 • /data/data/####/c3412ddbcec663c7_0
 • /data/data/####/c3671c0d542423e8_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_0
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_1
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c827687d02626b25_0
 • /data/data/####/c84a4f97b9897a1e_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/ca10c68bda764425_0
 • /data/data/####/cc40979c-0c7e-45e7-aea0-c738abbf0be7.dex
 • /data/data/####/cc40979c-0c7e-45e7-aea0-c738abbf0be7.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_1
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_1
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.dudwxeqsg_preferences.xml
 • /data/data/####/d04a1dee6b72687a_0
 • /data/data/####/d0955c8d00c76a85_0
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d2818319f8905f5c_0
 • /data/data/####/d368cc3019e720a3_0
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d5882865c97f3b98_0
 • /data/data/####/d5c86b210f71edb7_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d67ff283d290e538_0
 • /data/data/####/d6ad510fe385ac37_0
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/d9573f3b2fb4f8e0_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/db3aeebde64203d3_0
 • /data/data/####/db7f548de3d5c637_0
 • /data/data/####/dc14c33b010d3e2d_0
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/de1099a0235a0e11_0
 • /data/data/####/de3e2fcd812b60fa_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_1
 • /data/data/####/e1ac600c1ad02a93_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_1
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e2500a061ed06b35_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e4cbc1aad514279f_0
 • /data/data/####/e4dae6a1fb8719dd_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e6da9cbead544823_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e8472a3f85f7982d_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e93445ffcb4906de_0
 • /data/data/####/e9363534f785449f_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/ebb181f7d6d634f5_0
 • /data/data/####/ebeacfb15a915495_0
 • /data/data/####/ebfe9bac7d964ea5_0
 • /data/data/####/ec76ccfe5c0c18d8_0
 • /data/data/####/ec99badd3b0faceb_0
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/ee95f1fc7a882adc_0
 • /data/data/####/eea453bb9d2ed839_0
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_0
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f07e822426f99cdb_0
 • /data/data/####/f0b437c312829378_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f10f336ff551280c_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f3d53db9d746804f_0
 • /data/data/####/f46a83bd83845694_0
 • /data/data/####/f475769526acc05d_0
 • /data/data/####/f5d669474e831622_0
 • /data/data/####/f6007e30c8e36a13_0
 • /data/data/####/f6292e06e655e91b_0
 • /data/data/####/f7654483a80e939c_0
 • /data/data/####/f8c120304db7d015_0
 • /data/data/####/fa3a4c13ceadfa3a_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/fadf24ac7e4934ce_0
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fd31aa5f07528c17_0
 • /data/data/####/fd6bd7521f35db6c_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/ff6a49fecb4a7532_0
 • /data/data/####/ffd410f3111cfb8e_0
 • /data/data/####/ffdd988eb3e45213_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android