Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16972

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-02

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr10---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr10---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/00014603e3e36f5a_0 (deleted)
 • /data/data/####/003f68a821e8dc80_0
 • /data/data/####/007671d8638415d7_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/018f3ece1926564b_0
 • /data/data/####/01ac579e6da3d914_0
 • /data/data/####/0217504c313d0efd_0
 • /data/data/####/025306e2a3437950_0
 • /data/data/####/02581ba2fcd3b8c2_0
 • /data/data/####/02590ef70c820fc1_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/02ff2ba892aad82a_0 (deleted)
 • /data/data/####/03042bc0b5cc17bc_0
 • /data/data/####/0348063b7113298e_0
 • /data/data/####/037966a6e11355b2_0
 • /data/data/####/03ab69c20d0faa33_0
 • /data/data/####/041faff37cc06023_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/04483184d46c93cd_0
 • /data/data/####/04ae9c3835d12b1c_0
 • /data/data/####/04c039d8ea1f7f46_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/069de459900ea488_0
 • /data/data/####/071dedb3daa11633_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/07bbf9a69b3a1546_0 (deleted)
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/084398324ccfe227_0
 • /data/data/####/08c13272aaac2d7c_0
 • /data/data/####/09b82d067ffdcc1e_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a7b6086cb898d42_0
 • /data/data/####/0a8c005bc847184b_0
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0b6ec9b43077963e_0
 • /data/data/####/0bf07a98576c5e99_0
 • /data/data/####/0c1707e5f6eb10cb_0
 • /data/data/####/0c21a656f76f3777_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0ccbb31de38bb106_0
 • /data/data/####/0e5c16651971842b_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f5301645cbb5a45_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_0
 • /data/data/####/10253980eab4e046_1
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11c0ab871c367a5d_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1237b093f479ea6c_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1372f6f98b0f8ab8_0
 • /data/data/####/13872c63dd30f272_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13e94259011fc8c5_0
 • /data/data/####/14e433cedeecf3cc_0 (deleted)
 • /data/data/####/1557a6a1f573044d_0
 • /data/data/####/1566e7dba46d3e3b_0
 • /data/data/####/15bdf02931ba5dea_0
 • /data/data/####/16bf401933c75923_0
 • /data/data/####/178f65ba8780c514_0
 • /data/data/####/18306c2dccf2fd01_0
 • /data/data/####/19790dfa0fb9d541_0
 • /data/data/####/19790dfa0fb9d541_s
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1b1995b7fea59b78_0
 • /data/data/####/1bc430abf9daa721_0
 • /data/data/####/1c42e6bb9c7cf8e5_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1c8de6d4df7ca08f_0
 • /data/data/####/1d303ce5305838a3_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1e17c6ff1062b220_0
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/20ef95e9319dccd5_0
 • /data/data/####/2183a85898e54133_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_0
 • /data/data/####/21a0222fb14c78bd_1
 • /data/data/####/21b665a05011e1aa_0
 • /data/data/####/22686a14400359d4_0
 • /data/data/####/23010f7de7173267_0
 • /data/data/####/2389dcdcfb3c5335_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/246112e7de7ef692_0
 • /data/data/####/24ee5e46327db97d_0
 • /data/data/####/254c9d8dd7cf828a_0 (deleted)
 • /data/data/####/25cfe55a41b23e73_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_0
 • /data/data/####/26347ee956b5a5b2_1
 • /data/data/####/27d840aa5563f25e_0
 • /data/data/####/28108a05fbb7d573_0
 • /data/data/####/2813f17ebc53dfed_0 (deleted)
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_0
 • /data/data/####/283ec5f7c74e196d_1
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29753402259c960f_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_0
 • /data/data/####/2a4543606571e242_1
 • /data/data/####/2b3e25c673e13483_0
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2bfa8b1987477735_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d0bc180a50cbd90_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2e3f0d75d4f08fd9_0
 • /data/data/####/2e5a6ad080f55993_0
 • /data/data/####/2ef7c03b135cde77_0
 • /data/data/####/2f877d21b6b7f6dc_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/314267a67e08817b_0
 • /data/data/####/316b40c36f022212_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/33324145b9401de5_0
 • /data/data/####/338289c045459595_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/33eef44b085e4934_0
 • /data/data/####/344f78a61dfa761a_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_0
 • /data/data/####/34ae0365044ee913_1
 • /data/data/####/34e33988a4cde9c8_0
 • /data/data/####/35a2c9d06d682425_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/3743126063da2a37_0
 • /data/data/####/377f28d94e30a9e8_0
 • /data/data/####/37806dc070345cc6_0
 • /data/data/####/37b96bcb7a4a94b9_0
 • /data/data/####/37fbd59bd35ef034_0 (deleted)
 • /data/data/####/384bf1b1f3be196a_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/38de50a495f85bde_0
 • /data/data/####/38eb32cef234af96_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/3a248a07fe0f0590_0
 • /data/data/####/3ad18ee9bfd8b008_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3c3a3632cc47306f_0
 • /data/data/####/3ca241810ff65804_0
 • /data/data/####/3d497b838507e6c8_0
 • /data/data/####/3d7d3c634506d55d_0
 • /data/data/####/3d80b8fb739dd7dd_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f5609459144103e_0
 • /data/data/####/3fe796be6e930835_0
 • /data/data/####/402fcc5c86073dfa_0
 • /data/data/####/40b43a60855dc858_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/40d845537d7a8d4a_0
 • /data/data/####/42a5c75723931af7_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/43e54aed9b58172d_0
 • /data/data/####/455e03fe9e3cad21_0
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/466a1f4913c1f6b0_0
 • /data/data/####/466d2294340917b1_0
 • /data/data/####/46b1c32a803feb19_0 (deleted)
 • /data/data/####/494f2d5d56aa1b96_0
 • /data/data/####/4991264a27a8d65b_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4aed58c0801873b3_0
 • /data/data/####/4aff74e5f1e44e7b_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cc37eda3b329289_0
 • /data/data/####/4cc79716182a37ba_0 (deleted)
 • /data/data/####/4e32e25bb38813d8_0
 • /data/data/####/4f360235ea512fe2_0
 • /data/data/####/4f5bac283a4be305_0
 • /data/data/####/504f3e1b30824c67_0
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/512f251765e32851_0
 • /data/data/####/51720b2e7a8ba4a6_0
 • /data/data/####/522376a9fc0b77f3_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/531335562cec28ec_0
 • /data/data/####/53214229dc67a5d9_0
 • /data/data/####/53349dbf6c794b5e_0
 • /data/data/####/547436ccf1232475_0
 • /data/data/####/5488d01f39df0218_0
 • /data/data/####/5633099786211acb_0
 • /data/data/####/574fa5bf4b936b5c_0
 • /data/data/####/5752a6d9190dd8eb_0
 • /data/data/####/57a4d148fbee48ce_0
 • /data/data/####/5803569e511fdfad_0
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/5989476abbfbf4eb_0
 • /data/data/####/598bd5253adc9c0b_0
 • /data/data/####/5a06267c53ff10fa_0
 • /data/data/####/5ad591aa6a54813c_0
 • /data/data/####/5b6c259b3e600f7d_0
 • /data/data/####/5c29e47f4d30f4d7_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5d966043319266c3_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/6023cc6ba4b98367_0
 • /data/data/####/61e45b03ede766cd_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/62bf2ef2a742abea_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6347d6eca05626e1_0
 • /data/data/####/63ac0e8714e53f11_0
 • /data/data/####/63ac881da97756d6_0
 • /data/data/####/63fac85d85b7c405_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_0
 • /data/data/####/6560bfd40cd0abd4_1
 • /data/data/####/65d3764c0109c59f_0
 • /data/data/####/66f64de1a898c9ee_0
 • /data/data/####/676a746722dba097_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/68706bce10e52d9c_0
 • /data/data/####/68b8954f37614696_0
 • /data/data/####/692cfe00c1fcf5ff_0
 • /data/data/####/69646651839dc043_0
 • /data/data/####/6b6371e376dec807_0
 • /data/data/####/6b6a5548641dfc6c_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c5653c3da65f6e2_0
 • /data/data/####/6c58e604dcfb6218_0
 • /data/data/####/6e47499c011b9bc1_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_s
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/6f268be07a9eac5a_0 (deleted)
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/709f3980aff95211_0
 • /data/data/####/70c21a4c76466fc5_0
 • /data/data/####/7113f6b2da293006_0
 • /data/data/####/71c3fea0b0261988_0
 • /data/data/####/72531b33820fa312_0
 • /data/data/####/7312246a81cfd32a_0
 • /data/data/####/7345ec41afc1d2e4_0
 • /data/data/####/734b5ea9136a5299_0
 • /data/data/####/735f7860516cd9c5_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/7550a8ee76e19e02_0
 • /data/data/####/76cd99a1b5616f95_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_0
 • /data/data/####/77be36e2243b563e_1
 • /data/data/####/785b8f154975ea44_0
 • /data/data/####/78797fc9b879f1ba_0 (deleted)
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/792b04c450b89c7e_0
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/798424d25e02ff9f_0
 • /data/data/####/7a4d72e27b4d4361_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_1
 • /data/data/####/7adf25e8c6a00337_0
 • /data/data/####/7b76b0380bc8641f_0
 • /data/data/####/7ba47c76ed8a9331_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d99c45e7f53d26d_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/7f89c90ff05081ca_0
 • /data/data/####/803edd5937c1c143_0
 • /data/data/####/808b9d222c83d288_0
 • /data/data/####/8103066b037789cd_0 (deleted)
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/817d69f2-a716-4d98-8f95-33c904d8b9c3.dex
 • /data/data/####/817d69f2-a716-4d98-8f95-33c904d8b9c3.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/8297f8cbee071031_0 (deleted)
 • /data/data/####/829be9d2eff6771f_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/84b8c1e0abeb7d10_0
 • /data/data/####/8593aca21ce75c56_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85aac0d26bc919f2_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/86de11722216820b_0
 • /data/data/####/870901db63fa5fba_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/882a8dc06c5d8eef_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889a0b9844fbc1f2_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_0
 • /data/data/####/88a7338b75cc0c47_1
 • /data/data/####/88e236efd72531a7_0
 • /data/data/####/893715551d846f71_0
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/897c4bf387158f8a_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/8a390a24ddfd055e_0
 • /data/data/####/8a3a5a571d6ae606_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8cb4c671d03f204f_0
 • /data/data/####/8d1498982d433064_0
 • /data/data/####/8d7ea6f0e71c8567_0
 • /data/data/####/8de14fe9e9ff800c_0
 • /data/data/####/8e2a0bdf3d1e1f08_0
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/8fdf567a66ab64ac_0
 • /data/data/####/8fe115009114318e_0
 • /data/data/####/90791cafcacddad3_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/9250b66bae6b190e_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/92e8cf62dbdf6c7b_0
 • /data/data/####/935ea5cf80b4f290_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_s
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9499a7bebb42e19a_0
 • /data/data/####/94b978be9db84298_0
 • /data/data/####/94f0ca6d21a5ee9b_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95ab677ae8c529e4_0
 • /data/data/####/95ae39b816644db9_0
 • /data/data/####/95c9d32a147135f0_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95fdce2dabf2f761_0
 • /data/data/####/9638aa22df82b7e4_0
 • /data/data/####/9684b55c30333c90_0
 • /data/data/####/974b848b799a6f2c_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/9892d77dd03aa898_0
 • /data/data/####/9895469d2cd7a888_0
 • /data/data/####/9a63e1e3619f0f9d_0
 • /data/data/####/9b2089438ed4810b_0
 • /data/data/####/9b4000ca7c648bd1_0
 • /data/data/####/9b72feab11837abe_0 (deleted)
 • /data/data/####/9cbf5e7327754ab0_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9d19d8083e57d07f_0
 • /data/data/####/9e0b82f113007f8e_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9fcfdecc5bcb0f4b_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/IcKTqSXW.dex
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/RvROdF.dex
 • /data/data/####/RvROdF.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/XWHeRJnLr.dex
 • /data/data/####/XWHeRJnLr.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a005edecd3d7f7cd_0
 • /data/data/####/a00962559e62728c_0
 • /data/data/####/a014e2362c8a0783_0
 • /data/data/####/a04f3c028b7f64ec_0
 • /data/data/####/a07b93ad4105f543_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a2224e9b71e6b529_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2db3a82cfe667ab_0
 • /data/data/####/a30878ac35253038_0
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a5599c79dd959b05_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a62ad49afad0ff3e_0
 • /data/data/####/a6af2491d85b35f8_0
 • /data/data/####/a8608a7822861be1_0
 • /data/data/####/a9a80cf377b98424_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9e007bb255d836f_0
 • /data/data/####/aa0c54cce9cae230_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/aaac21da30cbfa43_0
 • /data/data/####/ab188dce4f73dcb1_0
 • /data/data/####/ab4d83e091112733_0
 • /data/data/####/abf9b10ccb3477e5_0
 • /data/data/####/ad5e75db100f827e_0 (deleted)
 • /data/data/####/ad75d2f03f8c340b_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_0
 • /data/data/####/ae7649a0b65095eb_1
 • /data/data/####/aea576a6c493d12c_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aeccf5374c4e7a9b_0
 • /data/data/####/aee07e1a781af5f2_0
 • /data/data/####/af0d6b63003ec2d7_0
 • /data/data/####/b0574c3b9e85c500_0
 • /data/data/####/b05ac4acf5483b5c_0
 • /data/data/####/b073cc55f7765ae8_0
 • /data/data/####/b0a5b2727701a253_0
 • /data/data/####/b1838d737df25916_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b37c3b89ae745b06_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b562be181a102776_0
 • /data/data/####/b597bc6b6fbf4ad3_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_0
 • /data/data/####/b5bc0740badb9302_1
 • /data/data/####/b63718c66a60a03e_0
 • /data/data/####/b63f7c09d0bfb7ac_0
 • /data/data/####/b67c8eb53f240923_0
 • /data/data/####/b687cca272a8a8f4_0
 • /data/data/####/b6b2abd9b59608f9_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b73441ee05d07418_0
 • /data/data/####/b7859003aa4eacf3_0
 • /data/data/####/b839466495072bc1_0
 • /data/data/####/b84a7c9e17c18769_0
 • /data/data/####/b94f0ce11fcb64ab_0
 • /data/data/####/b9ac3ae98893449d_0
 • /data/data/####/bae5702b22e4f503_0
 • /data/data/####/bb4221cecc947af9_0
 • /data/data/####/bbec94fc0b1842ad_0
 • /data/data/####/bc2349e44dd1bd9a_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_0
 • /data/data/####/bc926df1b5b41925_1
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/bf326b798b2f8292_0
 • /data/data/####/bfbadcafbe2e6eb0_0
 • /data/data/####/bff1a028106bc651_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c09edc1dfee6dcc8_0
 • /data/data/####/c102c1b0e76cdde8_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c22204e30ff9cc31_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c33c22758f313dfa_0
 • /data/data/####/c3412ddbcec663c7_0
 • /data/data/####/c3671c0d542423e8_0
 • /data/data/####/c5c0b24b80a8ba9b_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_0
 • /data/data/####/c6589ab241cfb943_1
 • /data/data/####/c65fc91f7dc8e533_0
 • /data/data/####/c6dfae856a8d195a_0 (deleted)
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c78605b60ac26e80_0
 • /data/data/####/c84a4f97b9897a1e_0
 • /data/data/####/c867fb610e82f18b_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c929e2f3abb2459a_0
 • /data/data/####/ca10c68bda764425_0
 • /data/data/####/ca67d0e5337af7d7_0
 • /data/data/####/cb568ad8e390c18b_0
 • /data/data/####/cb7c2ba667649b8d_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc802b6de14e998a_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd564c32a5a61edb_0
 • /data/data/####/cdbaee318db8890b_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_0
 • /data/data/####/ce0cade6d3fb78ee_1
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/com.vydmwhvh_preferences.xml
 • /data/data/####/d04a1dee6b72687a_0
 • /data/data/####/d0d45ace4fe900cb_0
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d111ccb61386ea5b_0
 • /data/data/####/d12b81b7dfd66345_0
 • /data/data/####/d1431030b1d162a7_0
 • /data/data/####/d1df0c06cf6ab684_0
 • /data/data/####/d2080f9fb5d3be04_0
 • /data/data/####/d2818319f8905f5c_0
 • /data/data/####/d29e9d0197f63f69_0 (deleted)
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_0
 • /data/data/####/d3004ae34f302316_1
 • /data/data/####/d368cc3019e720a3_0
 • /data/data/####/d39117e6441e0ed3_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d4ca208ee54b50df_0
 • /data/data/####/d5882865c97f3b98_0
 • /data/data/####/d5c86b210f71edb7_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d727a2bb0445aaa4_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d9573f3b2fb4f8e0_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/d9f60e015c7b3e30_0
 • /data/data/####/da754b9f56086597_0
 • /data/data/####/daaf16f5afcc822b_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_0
 • /data/data/####/db05950532f59e5e_1
 • /data/data/####/db3aeebde64203d3_0
 • /data/data/####/dbca370fcec0b3b2_0
 • /data/data/####/dc862ae6a3bbede5_0
 • /data/data/####/de31159a9b806df2_0
 • /data/data/####/df03704d5c6fe948_0
 • /data/data/####/df2aa42deb9b3bc7_0 (deleted)
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/e04874ebe6872c20_0 (deleted)
 • /data/data/####/e0cd2f72c13718a1_0
 • /data/data/####/e0cd788dc3d8d734_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e133b6a4-ae30-429f-bd7a-0772c83712eb.dex
 • /data/data/####/e133b6a4-ae30-429f-bd7a-0772c83712eb.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/e1ac600c1ad02a93_0
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e2500a061ed06b35_0
 • /data/data/####/e462a79b3dd39ef6_0
 • /data/data/####/e4dae6a1fb8719dd_0
 • /data/data/####/e53f34ff07f13c51_0
 • /data/data/####/e584314591bfe72a_0
 • /data/data/####/e58c0a62853b0a82_0
 • /data/data/####/e620d4a4604b2fe6_0
 • /data/data/####/e6bf93d2e62d9434_0
 • /data/data/####/e6d9c388ad2bb4b0_0
 • /data/data/####/e6da9cbead544823_0
 • /data/data/####/e7cabdd028b70b0d_0
 • /data/data/####/e8472a3f85f7982d_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e93445ffcb4906de_0
 • /data/data/####/e9363534f785449f_0
 • /data/data/####/ea144f89ba85160d_0 (deleted)
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eaab8ef7c94052d3_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/ebeacfb15a915495_0
 • /data/data/####/ebfe9bac7d964ea5_0
 • /data/data/####/ec99badd3b0faceb_0
 • /data/data/####/ecb598ed62908d8f_0
 • /data/data/####/ed365de1cb02f79e_0
 • /data/data/####/ee95f1fc7a882adc_0
 • /data/data/####/ef1be628a478335e_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f07e822426f99cdb_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f0cfe5e30680a1f5_0
 • /data/data/####/f10f336ff551280c_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f2190c894d4ae186_0
 • /data/data/####/f349130eb38c14ba_0
 • /data/data/####/f3cf60c0986f47fa_0
 • /data/data/####/f40314bee077d8c7_0
 • /data/data/####/f46a83bd83845694_0
 • /data/data/####/f475769526acc05d_0
 • /data/data/####/f534737ccad48010_0
 • /data/data/####/f5d669474e831622_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6292e06e655e91b_0
 • /data/data/####/f7211c59cf0cc6aa_0
 • /data/data/####/f7654483a80e939c_0
 • /data/data/####/f7ab5c2d7b648f1a_0
 • /data/data/####/f7d3f5a4817b48d1_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fa054b30155ce30c_0
 • /data/data/####/fa33f584b5a4e4b7_0
 • /data/data/####/fa3a4c13ceadfa3a_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/fadf24ac7e4934ce_0
 • /data/data/####/fbef429287084cbf_0
 • /data/data/####/fd0d748ba64e18f4_0
 • /data/data/####/fd31aa5f07528c17_0
 • /data/data/####/fd6bd7521f35db6c_0
 • /data/data/####/fda4641a6608565e_0
 • /data/data/####/fdef1aa7-fa73-43c5-bccb-b306148591c0.dex
 • /data/data/####/fdef1aa7-fa73-43c5-bccb-b306148591c0.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff1e23084f159d74_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/ff6a49fecb4a7532_0
 • /data/data/####/ffd410f3111cfb8e_0
 • /data/data/####/ffdd988eb3e45213_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android