Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16965

Added to the Dr.Web virus database: 2023-07-02

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr10---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr10---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00831ead6de3de80_0
 • /data/data/####/00bd7a8678348e19_0
 • /data/data/####/0217504c313d0efd_0
 • /data/data/####/025306e2a3437950_0
 • /data/data/####/031302f170cdaf16_0
 • /data/data/####/0372ae186b519bb2_0 (deleted)
 • /data/data/####/03f4265ea9d649ef_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/04482983f6ed5c25_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/0592c682de8e7c36_0
 • /data/data/####/05af83af1fa27800_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/0613cda615f03a24_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/081326baf0f7877d_0
 • /data/data/####/084398324ccfe227_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_0
 • /data/data/####/0915282758e07fb4_1
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_0
 • /data/data/####/095b11de12b0e437_1
 • /data/data/####/09b82d067ffdcc1e_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0aee960b-e725-4c56-b9b8-f7f4e822467f.dex
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0b7a392ffb128931_0
 • /data/data/####/0b9f38514d7b6b10_0 (deleted)
 • /data/data/####/0bf07a98576c5e99_0
 • /data/data/####/0c21a656f76f3777_0
 • /data/data/####/0c5006e7612062e0_0
 • /data/data/####/0d035f037ab04930_0
 • /data/data/####/0d082e56fc08b833_0
 • /data/data/####/0ef218b593eb3206_0
 • /data/data/####/0f50c9b5cab34a23_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/11635f02c5c7ae62_0
 • /data/data/####/11ab0f821d03e9ae_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1372f6f98b0f8ab8_0
 • /data/data/####/13872c63dd30f272_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/151914cc499da33a_0
 • /data/data/####/1566e7dba46d3e3b_0
 • /data/data/####/15712c6019979248_0 (deleted)
 • /data/data/####/15bdf02931ba5dea_0
 • /data/data/####/1625b1931ef5e9cc_0
 • /data/data/####/16bf401933c75923_0
 • /data/data/####/16cf40d1c9f511f7_0
 • /data/data/####/1718418df72ec6d3_0
 • /data/data/####/17db497075824325_0
 • /data/data/####/188bfee55884bef8_0
 • /data/data/####/194782edaf866907_0
 • /data/data/####/19790dfa0fb9d541_0
 • /data/data/####/19790dfa0fb9d541_s
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1b1995b7fea59b78_0
 • /data/data/####/1bc430abf9daa721_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1d290c6de43687fb_0
 • /data/data/####/1e17c6ff1062b220_0
 • /data/data/####/1e6daecf35e89a66_0
 • /data/data/####/1eb92e8e3f7c31a8_0
 • /data/data/####/1fdf9a0f080f329b_0
 • /data/data/####/1fefcd5784e5cdfe_0
 • /data/data/####/202c3232f53e5c2e_0 (deleted)
 • /data/data/####/2031327907ac88bf_0
 • /data/data/####/20fc077b41bf699a_0
 • /data/data/####/23010f7de7173267_0
 • /data/data/####/2389dcdcfb3c5335_0
 • /data/data/####/246112e7de7ef692_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/25e24f452e7862e1_0 (deleted)
 • /data/data/####/27d840aa5563f25e_0
 • /data/data/####/27f9b236114ce120_0 (deleted)
 • /data/data/####/293e61e6a86db45d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2be54bdf8c75a050_0
 • /data/data/####/2bfa8b1987477735_0
 • /data/data/####/2cc38d1cfc8a4190_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cd861b2910796e9_0
 • /data/data/####/2df674a062ead9f4_0 (deleted)
 • /data/data/####/2e4e3eb91c2d3102_0
 • /data/data/####/2ef7c03b135cde77_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_0
 • /data/data/####/2f1389d7538b8018_1
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/301cf88d67ac64c8_0
 • /data/data/####/3023fbfebcbbfba6_0
 • /data/data/####/3046f8ded50eb41f_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/311f951360d69985_0
 • /data/data/####/31e5d6a5b78cdeff_0
 • /data/data/####/322ec55cabf6b1f2_0
 • /data/data/####/329563579c3714d5_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33c3080c9e124790_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/33eef44b085e4934_0
 • /data/data/####/35fc13f896599ce4_0
 • /data/data/####/361c404a4ed3207f_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/37b96bcb7a4a94b9_0
 • /data/data/####/384bf1b1f3be196a_0
 • /data/data/####/3875de25f39ac0a8_0
 • /data/data/####/38de50a495f85bde_0
 • /data/data/####/390816ab82866504_0
 • /data/data/####/39114fa5d4b5e2fd_0
 • /data/data/####/39b774aa7701e982_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3ad18ee9bfd8b008_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b3b689bc125bf3d_0
 • /data/data/####/3b4cf250778a8769_0
 • /data/data/####/3d081f330f3e18b2_0
 • /data/data/####/3d497b838507e6c8_0
 • /data/data/####/3e38521575fcc10a_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f5609459144103e_0
 • /data/data/####/4004c574ec6d90a5_0
 • /data/data/####/4084420f09e6be02_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/4159c79f2afd77a6_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/455e03fe9e3cad21_0
 • /data/data/####/458ddd530a8d7002_0
 • /data/data/####/45f25fbf5b432638_0
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/495a1461ed4e02d7_0
 • /data/data/####/496c84c163d5946d_0
 • /data/data/####/49d58c8d768e6d32_0
 • /data/data/####/4aabd2e05aeba299_0
 • /data/data/####/4aff74e5f1e44e7b_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4b913e6eaaf19cb1_0
 • /data/data/####/4c35242cc8f39182_0
 • /data/data/####/4c443b6ae8be7dbb_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4cc37eda3b329289_0
 • /data/data/####/4d83eec4ae3d592a_0
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4e019ccf25295beb_0
 • /data/data/####/4e32e25bb38813d8_0
 • /data/data/####/4ead55c5ead51d68_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f360235ea512fe2_0
 • /data/data/####/4f5a86dbf6189974_0
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/512f251765e32851_0
 • /data/data/####/522376a9fc0b77f3_0
 • /data/data/####/5308995aae9ad2b4_0
 • /data/data/####/531335562cec28ec_0
 • /data/data/####/534cabada2a3cacf_0
 • /data/data/####/540ee1ab08a65fd4_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/543650778f9843aa_0
 • /data/data/####/547436ccf1232475_0
 • /data/data/####/5488d01f39df0218_0
 • /data/data/####/5633099786211acb_0
 • /data/data/####/57a4d148fbee48ce_0
 • /data/data/####/58b62fb14b700dc0_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_0
 • /data/data/####/58c9b66e11683930_1
 • /data/data/####/58de23262a6dd8ac_0
 • /data/data/####/59146ae30688160a_0 (deleted)
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_0
 • /data/data/####/591631e5525fa46c_1
 • /data/data/####/59179a22fd0fc84a_0
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/598bd5253adc9c0b_0
 • /data/data/####/5a06267c53ff10fa_0
 • /data/data/####/5c29e47f4d30f4d7_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5ccf0bbca05c7f79_0
 • /data/data/####/5df0833e7c66a1fc_0
 • /data/data/####/5eb1f867c54432cb_0
 • /data/data/####/5eda1437457f0034_0
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5f74217898c9612a_0
 • /data/data/####/60bd0df259445282_0
 • /data/data/####/610d6b4d306d1db4_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/62326f3321d1eb67_0
 • /data/data/####/62abdb90374abd22_0
 • /data/data/####/62bf2ef2a742abea_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63ac881da97756d6_0
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/63e649c4a844e976_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647e228ca04c2987_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/676a746722dba097_0
 • /data/data/####/6844a089b1e01949_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/684db942514c4d57_0
 • /data/data/####/687340b6cc2d3758_0
 • /data/data/####/6935d81685e9ea83_0
 • /data/data/####/69646651839dc043_0
 • /data/data/####/6bec6a0849d8a437_0
 • /data/data/####/6c33f72fe5193130_0
 • /data/data/####/6c5653c3da65f6e2_0
 • /data/data/####/6c58e604dcfb6218_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_0
 • /data/data/####/6cec5123b3cfc1c2_1
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_s
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/6f5f49e41a6774e9_0
 • /data/data/####/7113f6b2da293006_0
 • /data/data/####/71c3fea0b0261988_0
 • /data/data/####/7202163565f1af3f_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_0
 • /data/data/####/7209cf470efb7b4d_1
 • /data/data/####/72531b33820fa312_0
 • /data/data/####/729adec0d04545d1_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/7345ec41afc1d2e4_0
 • /data/data/####/735f7860516cd9c5_0
 • /data/data/####/74978f0421c581cc_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74f79efc53b76242_0
 • /data/data/####/76e32c7bbf120562_0
 • /data/data/####/7880c77b99ae469f_0 (deleted)
 • /data/data/####/78e916d7dad896d2_0
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/7a70cc967a76684f_0
 • /data/data/####/7a9ab3ccc0d49f52_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_0
 • /data/data/####/7ab48cee7d027158_1
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d99c45e7f53d26d_0
 • /data/data/####/7e2b20bced5e2500_0
 • /data/data/####/7e47dce5d1a910fe_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/7f89c90ff05081ca_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/803edd5937c1c143_0
 • /data/data/####/815faaace4fea84b_0
 • /data/data/####/823535c0ffa46a88_0
 • /data/data/####/826446ab9e739a73_0
 • /data/data/####/829be9d2eff6771f_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/832345945a7b348b_0
 • /data/data/####/8338591f2757fbb5_0
 • /data/data/####/83a3932e595b8155_0
 • /data/data/####/844cffbd459255ca_0
 • /data/data/####/8484ba805a0405bc_0
 • /data/data/####/8593aca21ce75c56_0
 • /data/data/####/864c4e76d09316b3_0
 • /data/data/####/870901db63fa5fba_0
 • /data/data/####/879b9087c8db42e2_0
 • /data/data/####/87ab9d93c2bd6a90_0
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/882727c1903ced63_0
 • /data/data/####/88535fd7d702998f_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889cdc123a2f269d_0
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88e0abecb3419fff_0
 • /data/data/####/89458020c5849794_0
 • /data/data/####/897c4bf387158f8a_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/8a3a5a571d6ae606_0
 • /data/data/####/8a591f666683c7c4_0
 • /data/data/####/8a8b6a9be3a74228_0
 • /data/data/####/8bb7dbad8a2434af_0
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8cb4c671d03f204f_0
 • /data/data/####/8d4d178edb3a3e28_0
 • /data/data/####/8dc26b306b9424fc_0
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/8fd2f70bbfccfc6a_0
 • /data/data/####/9082e82afad3d6c9_0
 • /data/data/####/90b270345c1c63d8_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/9126061ed4f6cdb3_0
 • /data/data/####/9250b66bae6b190e_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/929671b7467e26f8_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_s
 • /data/data/####/939afc0be81fde4b_0
 • /data/data/####/93f2bbca5c73c24f_0 (deleted)
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9499a7bebb42e19a_0
 • /data/data/####/94b978be9db84298_0
 • /data/data/####/94f0ca6d21a5ee9b_0
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95add73aa2c65657_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9638aa22df82b7e4_0
 • /data/data/####/9684b55c30333c90_0
 • /data/data/####/96c204c161f8eefa_0
 • /data/data/####/96ec85cdb8c348ad_0
 • /data/data/####/974b848b799a6f2c_0
 • /data/data/####/97b10677c2e04a23_0
 • /data/data/####/97d663eec4ab58bb_0
 • /data/data/####/97d7298ca51153af_0
 • /data/data/####/99162e3ab778f21d_0
 • /data/data/####/9a1ce7737a6c9e4f_0
 • /data/data/####/9a3157fd5ae00a50_0
 • /data/data/####/9b4000ca7c648bd1_0
 • /data/data/####/9c31d8ad336b7c8d_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9cef30d4e4ba4130_0
 • /data/data/####/9d19d8083e57d07f_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_0
 • /data/data/####/9d2efb240a07a8d4_1
 • /data/data/####/9d76353d8bca6b35_0 (deleted)
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9df30a11e1b9af51_0
 • /data/data/####/9e0b82f113007f8e_0
 • /data/data/####/9e47cbc337b44940_0
 • /data/data/####/9e6906b8d5eda057_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9eadbfd61427e37c_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/9ffd71979038173b_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/FcdrZHQ.dex
 • /data/data/####/FcdrZHQ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/SmSVg.dex
 • /data/data/####/SmSVg.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a005edecd3d7f7cd_0
 • /data/data/####/a0814e8357b55f46_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a2db3a82cfe667ab_0
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a3f1216233de2a7d_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_0
 • /data/data/####/a40b74f71cceaff0_1
 • /data/data/####/a52759612d9cddef_0
 • /data/data/####/a5599c79dd959b05_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a5b56b625eabc5b1_0
 • /data/data/####/a6af2491d85b35f8_0
 • /data/data/####/a7b5716b2a9aa52e_0
 • /data/data/####/a8367b0baff899c3_0
 • /data/data/####/a8736b25d2bc79ee_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a8bbddc1676a80ea_0
 • /data/data/####/a8c4afb75ce77d33_0
 • /data/data/####/a8ffb9b05294d146_0 (deleted)
 • /data/data/####/a9a80cf377b98424_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9eb5b32e7cd9ae0_0
 • /data/data/####/aa11eb6d7bbbc3c7_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/aaac21da30cbfa43_0
 • /data/data/####/aaddfbb3ff04ed67_0
 • /data/data/####/ac23679c84b122dc_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac895a13210f75c7_0
 • /data/data/####/ace40eb94f30f282_0
 • /data/data/####/ad174941a5ecd9c8_0
 • /data/data/####/afdcd260f4d35085_0
 • /data/data/####/b0574c3b9e85c500_0
 • /data/data/####/b077d8098bb4cf1c_0
 • /data/data/####/b0a5b2727701a253_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_0
 • /data/data/####/b10fc5b84f862847_1
 • /data/data/####/b11c3ac996f2737b_0
 • /data/data/####/b1492d6673257284_0
 • /data/data/####/b1887daf9f032fb1_0
 • /data/data/####/b253f4b682cd1ba2_0
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b307897a54939ca7_0
 • /data/data/####/b342cbf3-6054-4c55-af9c-ef76fea1b9f9.dex
 • /data/data/####/b342cbf3-6054-4c55-af9c-ef76fea1b9f9.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b562be181a102776_0
 • /data/data/####/b5afc2162a38e643_0
 • /data/data/####/b5dba64610102ec8_0
 • /data/data/####/b62fdc0dd8217895_0
 • /data/data/####/b63252ddd2d130d5_0
 • /data/data/####/b63718c66a60a03e_0
 • /data/data/####/b687cca272a8a8f4_0
 • /data/data/####/b72ca0ba3723566c_0
 • /data/data/####/b7d8283925b60b44_0
 • /data/data/####/b839466495072bc1_0
 • /data/data/####/b937bff71c5514f1_0
 • /data/data/####/b960d4d33087cb43_0
 • /data/data/####/b9ac3ae98893449d_0
 • /data/data/####/b9cb6c49e1f38aa8_0
 • /data/data/####/ba5c716cbf25c374_0
 • /data/data/####/bb0449a9f17073dc_0
 • /data/data/####/bc2349e44dd1bd9a_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd4fade29d7d12e6_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/bf803ba6ffe096d4_0
 • /data/data/####/bfb8519d286940c4_0
 • /data/data/####/c06536ce84a1104a_0
 • /data/data/####/c08fde37c58d9446_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c31a783fe9aa0db1_0
 • /data/data/####/c3412ddbcec663c7_0
 • /data/data/####/c414ca0779405f2f_0
 • /data/data/####/c4280d1d14312d8e_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c46ba043eaac1485_0
 • /data/data/####/c5c0b24b80a8ba9b_0
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_0
 • /data/data/####/c65fd604a8895955_1
 • /data/data/####/c702d7977f47fb36_0
 • /data/data/####/c78605b60ac26e80_0
 • /data/data/####/c84a4f97b9897a1e_0
 • /data/data/####/c867fb610e82f18b_0
 • /data/data/####/ca10c68bda764425_0
 • /data/data/####/cb7c2ba667649b8d_0
 • /data/data/####/cb955f47ef3cf850_0
 • /data/data/####/cbb4edb83cb14ad0_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc25432600e238db_0 (deleted)
 • /data/data/####/cc41f687510714ff_0
 • /data/data/####/cc41ffbbb4d4d62d_0
 • /data/data/####/cd2d121893087462_0
 • /data/data/####/cd3944ba199e1520_0
 • /data/data/####/cd564c32a5a61edb_0
 • /data/data/####/cda3d542acde1663_0 (deleted)
 • /data/data/####/ce630556a781b908_0
 • /data/data/####/ce630556a781b908_1
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/ce7fd1c102612607_0
 • /data/data/####/cf105bb09a86fe25_0
 • /data/data/####/cf3649b3443185c5_0
 • /data/data/####/cf6152d0-b2b9-4a88-bc6b-4996f9da7288.dex
 • /data/data/####/cf6152d0-b2b9-4a88-bc6b-4996f9da7288.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_0
 • /data/data/####/cfebc0f54115e9a0_1
 • /data/data/####/com.urbvatiti_preferences.xml
 • /data/data/####/d01ebfbd31f4fcad_0
 • /data/data/####/d04a1dee6b72687a_0
 • /data/data/####/d0cf25c85614f10a_0 (deleted)
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d10f64d27168c24a_0
 • /data/data/####/d1431030b1d162a7_0
 • /data/data/####/d1df0c06cf6ab684_0
 • /data/data/####/d2080f9fb5d3be04_0
 • /data/data/####/d26a356579ad36a4_0
 • /data/data/####/d277d3c7416ba98c_0 (deleted)
 • /data/data/####/d2818319f8905f5c_0
 • /data/data/####/d368cc3019e720a3_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d3f699767b2c784b_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d514afbdce703bbd_0
 • /data/data/####/d567c6fdcf11abc6_0
 • /data/data/####/d5882865c97f3b98_0
 • /data/data/####/d67ff283d290e538_0
 • /data/data/####/d6e45931cfff50df_0
 • /data/data/####/d727a2bb0445aaa4_0
 • /data/data/####/d739fa0802cef74f_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d80feaa54722b061_0
 • /data/data/####/d9573f3b2fb4f8e0_0
 • /data/data/####/da3084bc3e8cb0f8_0
 • /data/data/####/daaf16f5afcc822b_0
 • /data/data/####/db0ef96dd446e285_0
 • /data/data/####/dc14c33b010d3e2d_0
 • /data/data/####/dc1818abc750b92f_0
 • /data/data/####/dc4d4a436c054191_0
 • /data/data/####/dd79cdf1c6814ca3_0
 • /data/data/####/de1099a0235a0e11_0
 • /data/data/####/df03704d5c6fe948_0
 • /data/data/####/df8797ac0b475a05_0
 • /data/data/####/df9c053ae30901b5_0
 • /data/data/####/e0cd788dc3d8d734_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_0
 • /data/data/####/e0e6810c9f3f1d02_1
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e1b93e9524e99813_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_0
 • /data/data/####/e1ca8ff7fb66614a_1
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e2b4ad83ed04ac6b_0
 • /data/data/####/e39f756fc839f796_0
 • /data/data/####/e448710b7971d178_0
 • /data/data/####/e462a79b3dd39ef6_0
 • /data/data/####/e585f66bd2dde063_0
 • /data/data/####/e58c0a62853b0a82_0
 • /data/data/####/e620d4a4604b2fe6_0
 • /data/data/####/e6bf93d2e62d9434_0
 • /data/data/####/e6d9c388ad2bb4b0_0
 • /data/data/####/e6da9cbead544823_0
 • /data/data/####/e7b333aa56921569_0 (deleted)
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e7cabdd028b70b0d_0
 • /data/data/####/e8472a3f85f7982d_0
 • /data/data/####/e8829c8d0d9297cc_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e89f6a18a20a472b_0
 • /data/data/####/e8a6790b8f68567c_0 (deleted)
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e9363534f785449f_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea3142c59678136d_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eaab8ef7c94052d3_0
 • /data/data/####/ec76ccfe5c0c18d8_0
 • /data/data/####/ecc4d479510a5d3a_0
 • /data/data/####/ef1be628a478335e_0
 • /data/data/####/efa4bf0edcba10c3_0 (deleted)
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_0
 • /data/data/####/efadb2db3d086cef_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f05f19c19d1263ba_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f349130eb38c14ba_0
 • /data/data/####/f3cf60c0986f47fa_0
 • /data/data/####/f420e2659f601ff7_0
 • /data/data/####/f475769526acc05d_0
 • /data/data/####/f4c402701b732e39_0 (deleted)
 • /data/data/####/f5d669474e831622_0
 • /data/data/####/f6292e06e655e91b_0
 • /data/data/####/f712b8394f0a4b9a_0
 • /data/data/####/f7211c59cf0cc6aa_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f7654483a80e939c_0
 • /data/data/####/f80a04e56bb6308e_0
 • /data/data/####/f8c120304db7d015_0
 • /data/data/####/f9621f5cfdc5824e_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/faae7919b34686c4_0
 • /data/data/####/fad35a043c981528_0
 • /data/data/####/fb014de3848ba983_0
 • /data/data/####/fd1c4712daa7f96c_0
 • /data/data/####/fd31aa5f07528c17_0
 • /data/data/####/fd6bd7521f35db6c_0
 • /data/data/####/fda4641a6608565e_0
 • /data/data/####/fda5e8deeb418265_0
 • /data/data/####/fe0916301865b325_0
 • /data/data/####/fe6e05ca4d4e6506_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff1e23084f159d74_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/ff6a49fecb4a7532_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/ffdd988eb3e45213_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android