Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16914

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-25

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00cf2b893a682ef3_0
 • /data/data/####/0149c83b1ba75180_0
 • /data/data/####/018f3ece1926564b_0
 • /data/data/####/03042bc0b5cc17bc_0
 • /data/data/####/0328339f1e4c5c14_0
 • /data/data/####/03313113e53a68a8_0
 • /data/data/####/03ab69c20d0faa33_0
 • /data/data/####/043374ea09558892_0
 • /data/data/####/04371df229dfafb8_0
 • /data/data/####/0473a93b7d8057fc_0
 • /data/data/####/04bbb626ffd0b832_0
 • /data/data/####/058ab7718d0e4000_0
 • /data/data/####/06478b378f2b61de_0
 • /data/data/####/0795dc285b2b7b36_0
 • /data/data/####/07b375cb9ccef2d8_0
 • /data/data/####/08c13272aaac2d7c_0
 • /data/data/####/08ebca86f89e9b01_0
 • /data/data/####/091bac41649703fe_0
 • /data/data/####/091bac41649703fe_1
 • /data/data/####/09a18d9269cde863_0
 • /data/data/####/0a20df7039814705_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a5171e6a43199ee_0 (deleted)
 • /data/data/####/0a892247c9a66439_0
 • /data/data/####/0af734d389007172_0
 • /data/data/####/0b4906273cd4ac13_0
 • /data/data/####/0b504c828746b254_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0c1707e5f6eb10cb_0
 • /data/data/####/0c21a656f76f3777_0
 • /data/data/####/0c5db5dd6c6ae4eb_0
 • /data/data/####/0c88d7858c978245_0
 • /data/data/####/0c9798bd45eb9ba4_0
 • /data/data/####/0ccd23d6380ac5c4_0
 • /data/data/####/0e5c16651971842b_0
 • /data/data/####/0efcc189df67a26f_0
 • /data/data/####/0f4319b381a6144e_0
 • /data/data/####/0f5ac371a1df2d6b_0
 • /data/data/####/0fc1346cea3bba71_0
 • /data/data/####/1008b05810e09c01_0
 • /data/data/####/102a4b26c83ab78f_0
 • /data/data/####/1097356ae25213dc_0
 • /data/data/####/110172c6ad3ad242_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1306b3f95d79db91_0
 • /data/data/####/1311706c5eb3dffe_0
 • /data/data/####/1372f6f98b0f8ab8_0
 • /data/data/####/13872c63dd30f272_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/14b979815d2cd116_0
 • /data/data/####/14e2fe4044637f49_0
 • /data/data/####/1553476877cc8b45_0
 • /data/data/####/1566e7dba46d3e3b_0
 • /data/data/####/15f2efe471bf78c0_0
 • /data/data/####/16bf401933c75923_0
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/189a0b2f9f07e460_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1b7dcb89b867fef3_0
 • /data/data/####/1bfcaec12b9f454e_0
 • /data/data/####/1c6205418b1fc8cb_0
 • /data/data/####/1ce912397b74eabd_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1e17c6ff1062b220_0
 • /data/data/####/1e77e955d9fdf30e_0
 • /data/data/####/1e92f1a067b6b1c7_0
 • /data/data/####/1f0063bf2dc23971_0
 • /data/data/####/1f090934592dac5d_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_1
 • /data/data/####/1faea4423f6493c9_0
 • /data/data/####/1ffb6434c3a7b64d_0
 • /data/data/####/2093737977dd38b3_0
 • /data/data/####/217dd4bed3c7f16d_0
 • /data/data/####/21daf235934482ab_0
 • /data/data/####/2204e1db811780fb_0
 • /data/data/####/222a6ef1d3d798e8_0
 • /data/data/####/2285309870194028_0
 • /data/data/####/2389dcdcfb3c5335_0
 • /data/data/####/23a0c85c04c0c854_0
 • /data/data/####/2409e3b8e4eba208_0
 • /data/data/####/246112e7de7ef692_0
 • /data/data/####/247918f5e6f6bd6c_0
 • /data/data/####/248108516daa275b_0
 • /data/data/####/24e4533a3c8a81c3_0 (deleted)
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/2763c2cf27a93984_0
 • /data/data/####/27cbac713781f08a_0
 • /data/data/####/280f939d69eae8f6_0
 • /data/data/####/28c28376f2ea9dd6_0
 • /data/data/####/28fdda4ddbc1de01_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/295161089cff56da_0
 • /data/data/####/297de4ec6023b3df_0
 • /data/data/####/298a2b21acf86c44_0
 • /data/data/####/29fea4db5faf7418_0
 • /data/data/####/2a0f82dc6ef68174_0
 • /data/data/####/2a17790afa076da9_0
 • /data/data/####/2b19f058d90e40a0_0
 • /data/data/####/2b3e25c673e13483_0
 • /data/data/####/2c4bdde5f3eca13c_0
 • /data/data/####/2c4d4f1c640db3f1_0
 • /data/data/####/2c551982f6766af2_0
 • /data/data/####/2ca6042d7172e877_0
 • /data/data/####/2cbe0c72b36ffba0_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d0bc180a50cbd90_0
 • /data/data/####/2dac6b0a1096da7b_0
 • /data/data/####/2e1fe1c1d4ec63c7_0
 • /data/data/####/2e2d4459a1a20db3_0
 • /data/data/####/2e594f6e9e42ed4a_0
 • /data/data/####/2e5a6ad080f55993_0
 • /data/data/####/2ed3ddaa843d2359_0
 • /data/data/####/2ef7c03b135cde77_0
 • /data/data/####/2f1a643035932139_0
 • /data/data/####/2f426867b7cfc027_0
 • /data/data/####/2f48f3ad336fb98d_0
 • /data/data/####/2fb0827464809868_0
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/30496dcf2b77bbef_0
 • /data/data/####/30619c4b2887f8a9_0
 • /data/data/####/308bb017a2e1783e_0
 • /data/data/####/309f399dbf854ea6_0
 • /data/data/####/30b0219b32c51e8a_0
 • /data/data/####/30c84e21d3004bd1_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_1
 • /data/data/####/313e36095f1cdd46_0
 • /data/data/####/327402553645882c_0
 • /data/data/####/32844c363878f639_0
 • /data/data/####/32f7a64ced992ac6_0
 • /data/data/####/33399cdb84f4ff31_0 (deleted)
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/34644a4a6e7d5782_0
 • /data/data/####/346d0656855a3a65_0
 • /data/data/####/34e33988a4cde9c8_0
 • /data/data/####/35a2c9d06d682425_0
 • /data/data/####/35fad454182286b8_0
 • /data/data/####/3619d50e469d8707_0
 • /data/data/####/37549a9ca47f42e4_0
 • /data/data/####/37e7ec27ed4a9802_0
 • /data/data/####/37ec770eff1c661f_0
 • /data/data/####/384bf1b1f3be196a_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/38de50a495f85bde_0
 • /data/data/####/38e6305ea8d184c0_0
 • /data/data/####/38eb32cef234af96_0
 • /data/data/####/39af425ed868452f_0
 • /data/data/####/3acd840bdd563414_0
 • /data/data/####/3ad18ee9bfd8b008_0
 • /data/data/####/3b58cc6aa01cf832_0
 • /data/data/####/3bea2e0c41746f10_0
 • /data/data/####/3bf6ffe61b8335f7_0
 • /data/data/####/3c03133bdb4b8728_0
 • /data/data/####/3c834bf49de8d47b_0
 • /data/data/####/3d054678946a12d6_0
 • /data/data/####/3d3a4f0c114cb332_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3d72d958e6d501d5_0
 • /data/data/####/3d80b8fb739dd7dd_0
 • /data/data/####/3e38521575fcc10a_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ea8a39c099cc170_0
 • /data/data/####/3f64cb0ae7d328a0_0
 • /data/data/####/3fb8c5111dc9eb24_0
 • /data/data/####/3fe796be6e930835_0
 • /data/data/####/402bd60d33cfce4d_0
 • /data/data/####/4087d4e5147bae3f_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/40e1117151c37023_0 (deleted)
 • /data/data/####/4120abf719a442f6_0
 • /data/data/####/4160792839d9d729_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_1
 • /data/data/####/42a5c75723931af7_0
 • /data/data/####/4317e63b99965f5b_0
 • /data/data/####/443e9732a375297d_0
 • /data/data/####/44434cc5783ccdc8_0
 • /data/data/####/4463ac1fdcfda6e3_0
 • /data/data/####/460e762ab5c8c909_0 (deleted)
 • /data/data/####/461baafade3a3f7f_0
 • /data/data/####/464a3551e8769b5f_0
 • /data/data/####/4738f3eaf27c38a9_0
 • /data/data/####/475f9f48174e642c_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_1
 • /data/data/####/47d94c5e9bb4f5c7_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/494f2d5d56aa1b96_0
 • /data/data/####/4991264a27a8d65b_0
 • /data/data/####/4a641e61a9014662_0
 • /data/data/####/4abe71a612593ce6_0
 • /data/data/####/4ae0e98c82cda987_0
 • /data/data/####/4aff74e5f1e44e7b_0
 • /data/data/####/4b3fa13cbf2c8f5f_0
 • /data/data/####/4b48a1d54adedae6_0
 • /data/data/####/4c9860e7719cbc0c_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4cc37eda3b329289_0
 • /data/data/####/4d08e1bedebf5e77_0
 • /data/data/####/4d0b3f1253a4c920_0
 • /data/data/####/4e32e25bb38813d8_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_1
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f2ce2e2538a3590_0
 • /data/data/####/4ffb05dbc5f84c9d_0
 • /data/data/####/50131a1dbbb1794a_0
 • /data/data/####/505d5ade97e20045_0
 • /data/data/####/508735f7403e0a7f_0
 • /data/data/####/50b43b6a4dc244ff_0
 • /data/data/####/50bb61874673baef_0
 • /data/data/####/510a978b4b4ec9ee_0
 • /data/data/####/51720b2e7a8ba4a6_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/51b100fd9d08e462_0
 • /data/data/####/51e360357135a250_0
 • /data/data/####/521426186f88ce7a_0
 • /data/data/####/5237457e9753186b_0
 • /data/data/####/52d95fb2808cd8c1_0
 • /data/data/####/52df86f0bda1ad38_0
 • /data/data/####/52ee717998a52af9_0
 • /data/data/####/530555be90c24b75_0
 • /data/data/####/531335562cec28ec_0
 • /data/data/####/53349dbf6c794b5e_0
 • /data/data/####/5341f2e45c6afed0_0
 • /data/data/####/547436ccf1232475_0
 • /data/data/####/55163786fefac7ed_0
 • /data/data/####/55353b590b227054_0
 • /data/data/####/559b86ae972fcccf_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/55bb84defb84aad0_0
 • /data/data/####/55cc6b1d9eb4eb6c_0
 • /data/data/####/56206f1d8add3bc4_0
 • /data/data/####/565f7ccc26ad4362_0
 • /data/data/####/5699269a2b4bf0cc_0
 • /data/data/####/573bf4df2d946c56_0
 • /data/data/####/57a4d148fbee48ce_0
 • /data/data/####/5803569e511fdfad_0
 • /data/data/####/5927b9db3714ee24_0
 • /data/data/####/593c76208f7ec58c_0
 • /data/data/####/5954b2beb2285143_0
 • /data/data/####/5954eca74cd21078_0
 • /data/data/####/5a06267c53ff10fa_0
 • /data/data/####/5a10956f90e1b6ad_0
 • /data/data/####/5ac1cb62bd39e71c_0 (deleted)
 • /data/data/####/5b30bb2ebb793da5_0
 • /data/data/####/5b7399c7fb98e94b_0
 • /data/data/####/5bc7aa2b85f8a88f_0
 • /data/data/####/5bd505786ff71ebc_0
 • /data/data/####/5c29e47f4d30f4d7_0
 • /data/data/####/5ce1091d31d22246_0
 • /data/data/####/5d5a33d0a3a8d2c7_0
 • /data/data/####/5d69931fea1f9072_0
 • /data/data/####/5d6f10f3e4a3643f_0
 • /data/data/####/5e1aea8b17458d95_0
 • /data/data/####/5e5881dde33968ae_0
 • /data/data/####/5edd089133e67a66_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5f5e77c6d7a0d14b_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/60dc10e47ec389f7_0
 • /data/data/####/60dc6e212d94de3b_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/61f21d0f-f717-4803-84c1-148c0ed88b17.dex
 • /data/data/####/61f21d0f-f717-4803-84c1-148c0ed88b17.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6333b727039c5042_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/63fac85d85b7c405_0
 • /data/data/####/63fe9e04-2c2c-4da7-91a0-fd86fa888b17.dex
 • /data/data/####/6408882c5116736b_0
 • /data/data/####/6423b47d12573db7_0
 • /data/data/####/6423f0b40badae88_0
 • /data/data/####/6423f0b40badae88_1
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/65d3764c0109c59f_0
 • /data/data/####/65dc13bdbcca98f8_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66a92f9cb7574555_0 (deleted)
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/66feb72cc3298f0c_0
 • /data/data/####/67c660b4b61eff0e_0
 • /data/data/####/680a3aa6823fb5fb_0
 • /data/data/####/685c8bea023de19d_0
 • /data/data/####/686e29cb8f43730e_0
 • /data/data/####/68b767b3c49747fb_0
 • /data/data/####/68d7e2986731e026_0
 • /data/data/####/694a9b6783a3e722_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_1
 • /data/data/####/698c013d93853afe_0 (deleted)
 • /data/data/####/6a0dc7b41290c891_0
 • /data/data/####/6a1f618ad9109436_0
 • /data/data/####/6a608eba97e3100c_0
 • /data/data/####/6bcf14160d118c08_0 (deleted)
 • /data/data/####/6bf098de61b1bacd_0
 • /data/data/####/6c4c47a80501afe3_0
 • /data/data/####/6c5653c3da65f6e2_0
 • /data/data/####/6cc907757fd2ff2e_0
 • /data/data/####/6d986d2ed4dbed36_0
 • /data/data/####/6daf363b0968c00c_0
 • /data/data/####/6e3b9c794abcc3ba_0
 • /data/data/####/6e5ec1ba76ea6934_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_s
 • /data/data/####/6f05da5ba3fb279e_0
 • /data/data/####/6fb9f7e662143749_0
 • /data/data/####/6fd1e0cfff35f347_0
 • /data/data/####/6fd1e0cfff35f347_s
 • /data/data/####/7002a149b4aebd94_0
 • /data/data/####/700cfc473553e12c_0
 • /data/data/####/7042ea25a3b133c4_0
 • /data/data/####/7065ab4e9691fb0b_0
 • /data/data/####/7065ab4e9691fb0b_s
 • /data/data/####/707bddb2643a1a0a_0
 • /data/data/####/7094999ec73ecc10_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/7113f6b2da293006_0
 • /data/data/####/727973b2e945a819_0
 • /data/data/####/734dd526e294cd42_0
 • /data/data/####/738779869773008d_0
 • /data/data/####/73adb57afe60bc00_0
 • /data/data/####/73bccdc7364a5c6d_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/751b1826c95af675_0
 • /data/data/####/752cdbfd39243f27_0
 • /data/data/####/76330adaf7d5c19f_0
 • /data/data/####/766abf2af5e530c5_0
 • /data/data/####/76cd99a1b5616f95_0
 • /data/data/####/7739e75fb1c4d737_0
 • /data/data/####/77bea4d98d699a65_0
 • /data/data/####/77c3bae94671bc14_0
 • /data/data/####/781b88b1e54377bd_0
 • /data/data/####/7821efe6b9bedc1e_0
 • /data/data/####/7912e15abc5237a6_0
 • /data/data/####/792d795c4749c14e_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/7a4d72e27b4d4361_0
 • /data/data/####/7aacf37c2cd3d1ec_0 (deleted)
 • /data/data/####/7b0c2fa5a34ac748_0
 • /data/data/####/7b76b0380bc8641f_0
 • /data/data/####/7ba47c76ed8a9331_0
 • /data/data/####/7bc37fd3941191d0_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7cb8757fac4183e5_0
 • /data/data/####/7cbccf0ed6cbec02_0
 • /data/data/####/7d99c45e7f53d26d_0
 • /data/data/####/7fca830c4f8cd880_0
 • /data/data/####/803edd5937c1c143_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/80eec3c9539ccfaf_0
 • /data/data/####/82435aeb549b6bb9_0
 • /data/data/####/829be9d2eff6771f_0
 • /data/data/####/83a78401bc9b9ea7_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_1
 • /data/data/####/84b8c1e0abeb7d10_0
 • /data/data/####/8530161f18f4f1c9_0
 • /data/data/####/857292d3769daba9_0
 • /data/data/####/870901db63fa5fba_0
 • /data/data/####/8760f970fb48c0c9_0
 • /data/data/####/8770188c0e032df0_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/89365c235af48afd_0
 • /data/data/####/893715551d846f71_0
 • /data/data/####/8945134b51be5a3d_0
 • /data/data/####/8a356763fd44dde6_0
 • /data/data/####/8a390a24ddfd055e_0
 • /data/data/####/8aaca17d94420a5c_0
 • /data/data/####/8ab5c4eff065d965_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8d290d9ee436a83f_0
 • /data/data/####/8d790027c19d443e_0
 • /data/data/####/8ea931fd80934010_0 (deleted)
 • /data/data/####/8f16f1489f31d097_0
 • /data/data/####/8fe115009114318e_0
 • /data/data/####/90d2ff59616244f1_0
 • /data/data/####/913ad15f778ae5fd_0
 • /data/data/####/91c65fb5f8cf93fc_0
 • /data/data/####/9250b66bae6b190e_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/92e8cf62dbdf6c7b_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_1
 • /data/data/####/93b4c1f5cf1a4d7f_0
 • /data/data/####/93c1a1ac87797af6_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/942d465353e16521_0
 • /data/data/####/94b978be9db84298_0
 • /data/data/####/94ba6848ca996111_0
 • /data/data/####/94f035a688680ee1_0
 • /data/data/####/94fa7e78c989437b_0
 • /data/data/####/9523a1fa6e8db76e_0
 • /data/data/####/9593cfbc28ec4cb8_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/963359d6b89b6282_0
 • /data/data/####/97260f2b1b154798_0
 • /data/data/####/974b848b799a6f2c_0
 • /data/data/####/97924a579d3a2552_0
 • /data/data/####/97ae86c9f3b3bbfb_0
 • /data/data/####/985e46e00aa1e026_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_1
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/999e9882b19ce945_0
 • /data/data/####/9a17de15e038f64b_0
 • /data/data/####/9ad84ae40284b8fb_0
 • /data/data/####/9b2709947c7edb8e_0
 • /data/data/####/9b4000ca7c648bd1_0
 • /data/data/####/9cbf5e7327754ab0_0
 • /data/data/####/9d4cc036ddaf4cbc_0
 • /data/data/####/9d4cd2570301d2e1_0
 • /data/data/####/9de412af3e0dd3c3_0
 • /data/data/####/9f4f5a7fe9b34b01_0
 • /data/data/####/9faca35e5bbd1b00_0
 • /data/data/####/9fcfdecc5bcb0f4b_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/RxuwnkCT.dex
 • /data/data/####/RxuwnkCT.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/YIQLz.dex
 • /data/data/####/YIQLz.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a00a3f3a611b5754_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_1
 • /data/data/####/a0aa8e01503d4b4a_0
 • /data/data/####/a0fc70127980d973_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_1
 • /data/data/####/a13148d7d5ebe787_0
 • /data/data/####/a157aa85ab5a161e_0
 • /data/data/####/a16edba3a06c3037_0 (deleted)
 • /data/data/####/a1858eb24e3b5b40_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a2224e9b71e6b529_0
 • /data/data/####/a292bec8545ce812_0
 • /data/data/####/a30878ac35253038_0
 • /data/data/####/a33d8c0337e1947c_0
 • /data/data/####/a33f100a0867b527_0
 • /data/data/####/a383ab09d341926a_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a46e03ac0c466fce_0
 • /data/data/####/a52c26f06e88e386_0
 • /data/data/####/a5aad211dc860993_0
 • /data/data/####/a5c27bd25e3ff8de_0
 • /data/data/####/a5f73879aad7c0b3_0
 • /data/data/####/a6b4a68e8ce018f9_0
 • /data/data/####/a6e8ab91835ef4c4_0
 • /data/data/####/a7769864ca1a3589_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a838e0db7f61ac81_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a990ca7fd8a38925_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9eca24a3325556a_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ab8fbb9f2b2f0a3b_0
 • /data/data/####/abb940bd2919a8cc_0
 • /data/data/####/ac8f4abaa978bfd3_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ad75d2f03f8c340b_0
 • /data/data/####/ad9867cb70ef5712_0
 • /data/data/####/adbc47c8bc6777bb_0
 • /data/data/####/ae04b7eaf07bdfdc_0
 • /data/data/####/ae2c892de52a3a86_0
 • /data/data/####/aea8844bef82975b_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aec7b2bcccccc90f_0 (deleted)
 • /data/data/####/aeccf5374c4e7a9b_0
 • /data/data/####/af6e2fac6926f78c_0
 • /data/data/####/af80667317ce9b25_0
 • /data/data/####/afb64d3e4e47a149_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b0574c3b9e85c500_0
 • /data/data/####/b05ac4acf5483b5c_0
 • /data/data/####/b065a1bc259bea9e_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_1
 • /data/data/####/b4bf54e5c8119f2f_0
 • /data/data/####/b54af2c9b012532c_0
 • /data/data/####/b5691658b3a15f0a_0
 • /data/data/####/b6121bb9d4c8187d_0 (deleted)
 • /data/data/####/b61cf4db97c9c02c_0 (deleted)
 • /data/data/####/b63f7c09d0bfb7ac_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b67351e9de07ed5d_0
 • /data/data/####/b6873d5e91db1a82_0
 • /data/data/####/b687cca272a8a8f4_0
 • /data/data/####/b73441ee05d07418_0
 • /data/data/####/b7f3afe56e008b87_0
 • /data/data/####/b82254513d87d52d_0
 • /data/data/####/b87f6a9baa76834b_0
 • /data/data/####/b8b15c8e6310a1e5_0
 • /data/data/####/b8c1a8b148520ed5_0
 • /data/data/####/b8c78487ba98bec8_0
 • /data/data/####/b8c9d19b5d0526b3_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b94f0ce11fcb64ab_0
 • /data/data/####/b9ac3ae98893449d_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba81e62b39abccbb_0
 • /data/data/####/bae939892c381118_0
 • /data/data/####/bb4462ba53051f7a_0
 • /data/data/####/bcdb0a6d53164cbc_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd74769b30d0b62d_0
 • /data/data/####/bdca1e1a07551449_0
 • /data/data/####/be205afe3beca65a_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_1
 • /data/data/####/bec5eafc9af51afe_0
 • /data/data/####/befb0a74eabfe922_0
 • /data/data/####/bf3fef9a07a6b677_0
 • /data/data/####/bf6c52fb6fa02b1b_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bfbadcafbe2e6eb0_0
 • /data/data/####/bfe6c497c5896bb9_0
 • /data/data/####/bff586a4d7c89eba_0
 • /data/data/####/bff978232c45a04f_0
 • /data/data/####/c067c3db4f40bf49_0
 • /data/data/####/c0e220d8fb702985_0
 • /data/data/####/c113f4a7e8c618ab_0
 • /data/data/####/c13600b05a0d174d_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1bbbdf16e63e4a1_0
 • /data/data/####/c2105e17606ccc88_0
 • /data/data/####/c22204e30ff9cc31_0
 • /data/data/####/c26b552413e552e9_0
 • /data/data/####/c2f1366100d54f17_0
 • /data/data/####/c3412ddbcec663c7_0
 • /data/data/####/c3671c0d542423e8_0
 • /data/data/####/c3e3b4b02d52599f_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4557d57e84e56c9_0
 • /data/data/####/c45a8e044a9c05fc_0
 • /data/data/####/c4d39924b83944df_0
 • /data/data/####/c50ff804420ba6a5_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c6bb490016567b06_0
 • /data/data/####/c6bb490016567b06_s
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c801bfb73809ff01_0
 • /data/data/####/c80719a28ed4874c_0
 • /data/data/####/c837e5235eaa70f8_0
 • /data/data/####/c84a4f97b9897a1e_0
 • /data/data/####/c86dae269b5bd5a2_0
 • /data/data/####/c88c1c1421ab71dd_0
 • /data/data/####/c916b882b374cb0f_0
 • /data/data/####/c942c8e6cd1c776d_0
 • /data/data/####/ca10c68bda764425_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_1
 • /data/data/####/cc05a75549f1c363_0
 • /data/data/####/cc79dd1d9177817d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ce4d0a5798921c02_0
 • /data/data/####/ce73ccf3507c4515_0
 • /data/data/####/ce8f304bbf446433_0
 • /data/data/####/ceb7256f6331ab90_0
 • /data/data/####/cfcf1fc5bb93dfd4_0
 • /data/data/####/cfdb4f9037e56a76_0
 • /data/data/####/cfe389bbf7be8efa_0
 • /data/data/####/com.kuerp_preferences.xml
 • /data/data/####/d04a1dee6b72687a_0
 • /data/data/####/d05a8525-10b0-49a1-8b4d-2291a4e60aa3.dex
 • /data/data/####/d05a8525-10b0-49a1-8b4d-2291a4e60aa3.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/d175b4607f7d3835_0
 • /data/data/####/d22c26eed04adb91_0
 • /data/data/####/d24b587769ebc566_0
 • /data/data/####/d2818319f8905f5c_0
 • /data/data/####/d2ecb3272b993602_0
 • /data/data/####/d2f048375f841363_0
 • /data/data/####/d3077b1718c846e3_0
 • /data/data/####/d30d47ad616fceca_0
 • /data/data/####/d312a815c5ed75f9_0
 • /data/data/####/d39497df1315bcc7_0 (deleted)
 • /data/data/####/d3cd5c5f77533074_0
 • /data/data/####/d3d1e25a3a643bf9_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d4d98ba019f8ce5e_0
 • /data/data/####/d4e63e6902feb759_0
 • /data/data/####/d501d2edd4684cde_0
 • /data/data/####/d52affd2aff06cc8_0
 • /data/data/####/d540ad15d9eadd7f_0
 • /data/data/####/d540ad15d9eadd7f_s
 • /data/data/####/d57b01ba924d6a66_0
 • /data/data/####/d57f06bf190a69c7_0
 • /data/data/####/d5882865c97f3b98_0
 • /data/data/####/d5c86b210f71edb7_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_1
 • /data/data/####/d6afcddc9e60c3a8_0 (deleted)
 • /data/data/####/d6b249f2ddfffa00_0
 • /data/data/####/d712fd280e85773a_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7b3f70a081d098a_0
 • /data/data/####/d86089459700f924_0
 • /data/data/####/d8ccc02360565e6a_0
 • /data/data/####/d8d917fce8dff6fc_0
 • /data/data/####/d8fb9d93c1de7dd8_0
 • /data/data/####/d92064377d3f7f90_0
 • /data/data/####/d9573f3b2fb4f8e0_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/d9a93c71aae3ee70_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/d9f60e015c7b3e30_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/db9220b3063b6d39_0
 • /data/data/####/dcb2d099076ab12d_0 (deleted)
 • /data/data/####/dcb56a5a18f150a6_0
 • /data/data/####/de58bb0ab2173a1b_0
 • /data/data/####/de59e8cd54bfc9da_0
 • /data/data/####/decec4dddedc8dc6_0
 • /data/data/####/dee7dc3068beeeda_0
 • /data/data/####/df6d14d41b3c04d1_0
 • /data/data/####/dfe725e5b9710f56_0
 • /data/data/####/e0822ed7e5d19808_0
 • /data/data/####/e0a6ce89694f337e_0
 • /data/data/####/e0ac7de7bf9e48f5_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1ac600c1ad02a93_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_1
 • /data/data/####/e2b8db9a4eee6ba8_0 (deleted)
 • /data/data/####/e2c4654695c1cc14_0
 • /data/data/####/e2f72842f0fe0117_0
 • /data/data/####/e303d51d10774d61_0
 • /data/data/####/e36988fb808f4f1e_0
 • /data/data/####/e45be9bf96878e7a_0
 • /data/data/####/e51704edd181fbee_0
 • /data/data/####/e51704edd181fbee_1
 • /data/data/####/e649f129b0ec9805_0
 • /data/data/####/e67fc66b1380edac_0
 • /data/data/####/e6da9cbead544823_0
 • /data/data/####/e8472a3f85f7982d_0
 • /data/data/####/e8a52b06ccdc57b0_0
 • /data/data/####/e93445ffcb4906de_0
 • /data/data/####/e9363534f785449f_0
 • /data/data/####/e9d45ed066aa33d5_0
 • /data/data/####/eb1c800431b53367_0
 • /data/data/####/eb3c38ebde67f70b_0
 • /data/data/####/eb3de4b3894aec2b_0
 • /data/data/####/eb3de4b3894aec2b_s
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ebeacfb15a915495_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ec9a67bb0cffa461_0
 • /data/data/####/ee95f1fc7a882adc_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0613d029ffeef22_0
 • /data/data/####/f07e822426f99cdb_0
 • /data/data/####/f1230bdd05e3fe99_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2b7c5d033360e8e_0
 • /data/data/####/f3cf66c3e17a2f93_0
 • /data/data/####/f3efd23e686f45bb_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f464a88d01c9c7b3_0
 • /data/data/####/f46a83bd83845694_0
 • /data/data/####/f475769526acc05d_0
 • /data/data/####/f54be0ca01fa02e6_0
 • /data/data/####/f571d24acb64fbd1_0
 • /data/data/####/f5b05eb49a863580_0
 • /data/data/####/f5d669474e831622_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6292e06e655e91b_0
 • /data/data/####/f68bb28d5b400b83_0
 • /data/data/####/f7654483a80e939c_0
 • /data/data/####/f7e201785a80f387_0
 • /data/data/####/f99709d700ff3835_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fa05463226b1635f_0 (deleted)
 • /data/data/####/fa861490e59e9254_0
 • /data/data/####/faabf270ac906a22_0
 • /data/data/####/fb24b3ba8516cdc7_0
 • /data/data/####/fb98842200bd8e8a_0
 • /data/data/####/fbf95a3c72b84cc7_0
 • /data/data/####/fc955f6794994a53_0
 • /data/data/####/fd31aa5f07528c17_0
 • /data/data/####/fd35357c132c0ff8_0
 • /data/data/####/fd6bd7521f35db6c_0
 • /data/data/####/fda2cf8665d69e02_0
 • /data/data/####/fe1168dc43b26411_0
 • /data/data/####/fe1168dc43b26411_s
 • /data/data/####/fe8e70426fd11fd7_0
 • /data/data/####/fec5d528d68a0e4b_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ffbd741f34997f28_0
 • /data/data/####/ffd410f3111cfb8e_0
 • /data/data/####/ffdd988eb3e45213_0
 • /data/data/####/ffde5e38a7ef08ae_0
 • /data/data/####/fff3d969c48d6633_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android