Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16912

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-24

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) gmscomp####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00154dbe091300fd_0 (deleted)
 • /data/data/####/0092ab04355c6bc4_0
 • /data/data/####/0297e9d858d20906_0
 • /data/data/####/02d3f8086de2ad16_0
 • /data/data/####/02db6fa7137866d7_0
 • /data/data/####/04cf44d3cc62da67_0
 • /data/data/####/04d391de80b66cb5_0
 • /data/data/####/057367402e7d2526_0
 • /data/data/####/068ea00429c0ec59_0
 • /data/data/####/07c7fad19d48ff5d_0
 • /data/data/####/08668fda-7bfd-4b95-a6ab-a0ee4637ab30.dex
 • /data/data/####/08be43a4-7c0f-4e3c-b127-9c22a458dd39.dex
 • /data/data/####/08be43a4-7c0f-4e3c-b127-9c22a458dd39.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/096b259075d78dc6_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ad464662aa59ba9_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0bca35b631e87f5c_0
 • /data/data/####/0c24d022d733c19b_0
 • /data/data/####/0cc0cd2b95d8401d_0
 • /data/data/####/0cd45ce3ce844015_0
 • /data/data/####/0cfdb2f98787d5f7_0
 • /data/data/####/0e9a6647a29a40d4_0
 • /data/data/####/0f40990af7323821_0
 • /data/data/####/0ffa4b3952a59d1b_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/14e2e53d3fb97d5f_0
 • /data/data/####/1533bbe044d6aec9_0
 • /data/data/####/160c9ca1caafd1ec_0
 • /data/data/####/1616bdddebb5fde2_0
 • /data/data/####/1625b1931ef5e9cc_0
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/16f51878287575a3_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/1935cc148789bcfb_0
 • /data/data/####/19c0f720431f1362_0 (deleted)
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1a186f6ef125ba45_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1c42d6a214c2880d_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1e0306e0df720196_0
 • /data/data/####/1ea0c526795306e1_0
 • /data/data/####/1edfe417905cd603_0 (deleted)
 • /data/data/####/1f20f0fa162839f9_0
 • /data/data/####/20e06e11b6b598a6_0
 • /data/data/####/224c354097d79db6_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/23eaf349b0a50987_0
 • /data/data/####/24a9ccd475f434af_0
 • /data/data/####/25527e866524b842_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/25928ad82ec94093_0
 • /data/data/####/25985ef02e6a6505_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/273a9e620920fa1e_0
 • /data/data/####/279ca3b019b3a694_0
 • /data/data/####/282c4e5595a4e2bc_0
 • /data/data/####/284d7cfce5fee73d_0
 • /data/data/####/28f92e735deca045_0
 • /data/data/####/28f92e735deca045_s
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2941d82058f31bb6_0
 • /data/data/####/2a77a342253cbd5e_0
 • /data/data/####/2a923f99cd87abe5_0
 • /data/data/####/2ad0c3491e1822c9_0
 • /data/data/####/2be54bdf8c75a050_0
 • /data/data/####/2c4b9778c163a79c_0
 • /data/data/####/2ca33b9ee944a2b3_0
 • /data/data/####/2cc06e3f7c55a822_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d420454758926b8_0
 • /data/data/####/2d64e86322e19eb7_0
 • /data/data/####/303e7fd2b6aa731e_0
 • /data/data/####/3145cdf77ca5b698_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/3397d98e9dfffaea_0
 • /data/data/####/35395c0541cbfd12_0
 • /data/data/####/35bdccdf8a70f487_0
 • /data/data/####/37f38e7e6fc6172a_0
 • /data/data/####/381544805c578d23_0
 • /data/data/####/38295a8f103b19d9_0
 • /data/data/####/3880544441bcb95b_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/3969183135ce3262_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a47482c2b96bdfb_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b5f097ab36bfed5_0
 • /data/data/####/3b6071b1f93f8335_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3c8d4da676439663_0
 • /data/data/####/3cdb8a4e8eb1ad6e_0 (deleted)
 • /data/data/####/3e232030db7e4f04_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ec9a6468b84bb8a_0
 • /data/data/####/3efb86b38a69c515_0
 • /data/data/####/3f2eb2c014cd9392_0
 • /data/data/####/40593789606bf55c_0
 • /data/data/####/40806a0742c3337a_0
 • /data/data/####/408f1448ba04aa42_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/4106a5f7455e6c06_0 (deleted)
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/43189bb121ccf77b_0
 • /data/data/####/43801c64284a2400_0
 • /data/data/####/4407fb2951e76257_0
 • /data/data/####/4569b9fef349e247_0
 • /data/data/####/458ee2f9dcbd8c7d_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/46cc29c8226cc975_0
 • /data/data/####/4724b199bd7bcacd_0
 • /data/data/####/480731f76cd8cb43_0
 • /data/data/####/485a33087d9a54b8_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/4a0c0f2b6fe06481_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4c7be69ef3fb25aa_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4cdf7533853ea610_0
 • /data/data/####/4d0b3f1253a4c920_0
 • /data/data/####/4de638efcef3b1c1_0
 • /data/data/####/4e0839bf33b85443_0
 • /data/data/####/4e14fdb2983d9eb9_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4e524467f894271a_0
 • /data/data/####/4e58f0b5c553f558_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4efb575c8efeb75a_0
 • /data/data/####/4f3657a362d91195_0
 • /data/data/####/4f40ec6157ff05b6_0
 • /data/data/####/504a623cffcb2579_0
 • /data/data/####/508ef845dc7a5eea_0
 • /data/data/####/50a368fa2a48980f_0
 • /data/data/####/50b49b4ab0bf9586_0
 • /data/data/####/50b72728852159e8_0
 • /data/data/####/50b8592babe10cd1_0 (deleted)
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/52030b180f31f5ed_0
 • /data/data/####/52a67370e68af571_0
 • /data/data/####/52aebd75793af091_0
 • /data/data/####/52ca7981bebaac2d_0
 • /data/data/####/533ebaede339bd8a_0
 • /data/data/####/53588c791e9c2445_0
 • /data/data/####/53eb6e56b57c2f44_0
 • /data/data/####/54eaf2e0325b873a_0
 • /data/data/####/557b812e438407da_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/56132336ed92b2eb_0 (deleted)
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58be926c64843cd1_0
 • /data/data/####/598598136a8f3e3e_0
 • /data/data/####/5a1b032577feab0e_0
 • /data/data/####/5a6180a32705a8ef_0
 • /data/data/####/5ac4cafd0d8c3da2_0
 • /data/data/####/5ad61b7e16203256_0
 • /data/data/####/5c4e9ffa5f7b6ddc_0
 • /data/data/####/5d8a9b35622f47fc_0
 • /data/data/####/5d8a9b35622f47fc_1
 • /data/data/####/5e4a879e96ec453a_0
 • /data/data/####/5e5d329998f2e2e9_0
 • /data/data/####/5e5dc1c530c1dd6b_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5fa1ec128012e43f_0
 • /data/data/####/602c21553c2600b7_0
 • /data/data/####/60d82c6ab9f35e81_0 (deleted)
 • /data/data/####/61a4b553dd128db8_0
 • /data/data/####/61dbde50858d69f0_0 (deleted)
 • /data/data/####/61df6be0d758a8b9_0 (deleted)
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62efba64dc0929f3_0
 • /data/data/####/631890fd57fd76f8_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/641cc03198abe7a0_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64a629ec46d3e601_0
 • /data/data/####/64d9244b4aba8a98_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/64f593bdff994b41_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/65862cb5f478defc_0
 • /data/data/####/6637229638166626_0
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/675c0294dcb9c76c_0
 • /data/data/####/69165bbf05cb3093_0
 • /data/data/####/6917242011863fee_0
 • /data/data/####/69d9b21ce823769b_0
 • /data/data/####/6a287571c56df624_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6c9d2ed9a832bb21_0
 • /data/data/####/6d1146dba607642e_0
 • /data/data/####/6d7df4bc3ca64374_0
 • /data/data/####/6edb18643c1ac304_0
 • /data/data/####/6f184dd1322565c7_0
 • /data/data/####/6f4360cc8ae7d2fe_0
 • /data/data/####/70966ddb3fd99464_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/714dcb2279973f6c_0
 • /data/data/####/714dcb2279973f6c_s
 • /data/data/####/71710b7e017dfddc_0
 • /data/data/####/7262016a0d4dbcc4_0
 • /data/data/####/733604b1f706e994_0
 • /data/data/####/736fc0ad0d2a2b56_0
 • /data/data/####/740d54dffff52643_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/74eaf5b317342484_0
 • /data/data/####/74eea3d072557082_0
 • /data/data/####/755049cf4f863e11_0
 • /data/data/####/7568289329ceb68a_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_s
 • /data/data/####/75a672f95d265a98_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/7767c282636e6c6e_0
 • /data/data/####/776b1e8a2697a1d6_0
 • /data/data/####/77a008b63557809a_0
 • /data/data/####/78843ee1c987bd26_0
 • /data/data/####/793a46d5ab400c22_0
 • /data/data/####/794008c88ac6de0f_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/7996c5d6476ee33e_0
 • /data/data/####/79a97fadf1613e98_0
 • /data/data/####/7aaf21af0ff50d69_0
 • /data/data/####/7bedbc9d52d8f54e_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7ddde9d5242468cf_0
 • /data/data/####/7dff5b02fbcd6a21_0
 • /data/data/####/7e2f12c194fadfe5_0
 • /data/data/####/7eb1b4a7f47e3233_0
 • /data/data/####/7eeebdbe387dff7c_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/80b659d19e93ef96_0
 • /data/data/####/8168d137de7c9b8b_0
 • /data/data/####/818db9f83b79382c_0
 • /data/data/####/8191166f606ed795_0
 • /data/data/####/81c1a1636d624f31_0
 • /data/data/####/82060d0762597e54_0
 • /data/data/####/83943fabf15a3f82_0
 • /data/data/####/845a70100a8900d0_0
 • /data/data/####/851a1e5cf85842ee_0 (deleted)
 • /data/data/####/85a531f6ec24ded3_0
 • /data/data/####/85d7d34b51b2e94e_0
 • /data/data/####/87b58b66997082cc_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/894e6e3347552f2c_0
 • /data/data/####/89a2af2ccaed3e1a_0
 • /data/data/####/8a4532bf1d23c07e_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8ca16dd87a80184e_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d5e6e420ba63128_0
 • /data/data/####/8e170f6ddb04e0fd_0
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/9015795ace26c665_0
 • /data/data/####/902d53591b160041_0
 • /data/data/####/9090fa311103b354_0
 • /data/data/####/90d6f8a820793056_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/90f2222d33b60d9f_0
 • /data/data/####/91417ef04092a6be_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/927ce977e564ed12_0
 • /data/data/####/9323933a33a0b1d7_0 (deleted)
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94a0e3bf14ad82d0_0
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/955713db79d26159_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96cba2779f4a039d_0
 • /data/data/####/9750bf078cd6b361_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/99c52d1182738c82_0
 • /data/data/####/9a42f84f-c2d5-4f97-a90c-b369c1a47d89.dex
 • /data/data/####/9a42f84f-c2d5-4f97-a90c-b369c1a47d89.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/9a502f9bfab30c01_0
 • /data/data/####/9b71edf832d0ae4c_0
 • /data/data/####/9b89bb2a8bc318af_0
 • /data/data/####/9badfb6bb357f967_0
 • /data/data/####/9bd804f1f7f5fe74_0
 • /data/data/####/9cc154cc3d787c50_0
 • /data/data/####/9cde8c2fa0242f68_0
 • /data/data/####/9d3ab0bbb1dfed7b_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9ee3c36fd1b25d65_0
 • /data/data/####/9ee9841d2978ea3b_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/NUHsmBx.dex
 • /data/data/####/NUHsmBx.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0fc70127980d973_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a2683bfa660e700c_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2ab229e871d1525_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a3c400c7da351a8a_0 (deleted)
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a5187d199a234988_0
 • /data/data/####/a51da854cd58355d_0
 • /data/data/####/a58488b623dd410d_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a89cd3f90963bd43_0
 • /data/data/####/a8b8b8e236169d17_0
 • /data/data/####/a8eda2a1af8b30b4_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a968f4c90b66f0b2_0
 • /data/data/####/a9beb2a4ce4cef7c_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9eca24a3325556a_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/aa1607a2661851c2_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/ab0944a766f954b0_0
 • /data/data/####/ab20330c54106edb_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ac2f24f6f530abc9_0
 • /data/data/####/ad2adc83d1e6cd92_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ad9867cb70ef5712_0
 • /data/data/####/aea8844bef82975b_0
 • /data/data/####/af2bad3b31b7c085_0
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b1cbc4ac52cb9e2b_0
 • /data/data/####/b36fb7a232fcc2c8_0
 • /data/data/####/b3abb61f58893f7b_0
 • /data/data/####/b3ea74b79d9a33d6_0 (deleted)
 • /data/data/####/b3f627e16f0e7a84_0
 • /data/data/####/b54230f05840400b_0
 • /data/data/####/b596ec37ab344d78_0
 • /data/data/####/b615ed89cd9a8fda_0
 • /data/data/####/b67310a9fb84d1d5_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b90eb95fe452c845_0
 • /data/data/####/ba92c1deb5bfed5a_0
 • /data/data/####/bbadcf572975d87a_0
 • /data/data/####/bca9ad907301dbb2_0
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/befd4ead0164cca0_0
 • /data/data/####/bf03ea59650255df_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bfec962f73f74259_0
 • /data/data/####/c0aba6eaa3964bd0_0
 • /data/data/####/c1215d5e22df2a80_0
 • /data/data/####/c15d9c34aa550e75_0
 • /data/data/####/c1931a8e3d90ad1f_0
 • /data/data/####/c24490114a9cedea_0
 • /data/data/####/c27b5ed1cb56c4a2_0
 • /data/data/####/c2fab818889791c5_0
 • /data/data/####/c303e41d1dd7b676_0
 • /data/data/####/c3e1937cf61a9868_0 (deleted)
 • /data/data/####/c447e29edfd5e64d_0
 • /data/data/####/c47a2b9d5058df33_0
 • /data/data/####/c4be36d76f028ea0_0
 • /data/data/####/c55119a9f765df7b_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c633f2aec6df72fb_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c702beb02e306440_0
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c801bfb73809ff01_0
 • /data/data/####/c88c123b5ecedde8_0
 • /data/data/####/c88ffbf25a68e4ac_0
 • /data/data/####/c8c253eabd0ad6fa_0
 • /data/data/####/cb50ded423a57128_0
 • /data/data/####/cd519dd1dcbd5eab_0
 • /data/data/####/cd58ef9f95038daa_0 (deleted)
 • /data/data/####/ce1c5c5b6cf54fd6_0
 • /data/data/####/com.gmrpqcq_preferences.xml
 • /data/data/####/d08893f549b716b2_0
 • /data/data/####/d275dca7aabcc01e_0
 • /data/data/####/d304f49cac8a5ad4_0 (deleted)
 • /data/data/####/d34b3caf6745f830_0
 • /data/data/####/d34e1c2dcbbd5aa6_0
 • /data/data/####/d3bc5fc6d2861a5d_0
 • /data/data/####/d3df359826e43e27_0
 • /data/data/####/d44cb6973ef56919_0
 • /data/data/####/d4a27937f0c43ded_0
 • /data/data/####/d52affd2aff06cc8_0
 • /data/data/####/d5c3390f6750d124_0
 • /data/data/####/d6347904f38f6037_0
 • /data/data/####/d643376f512e6bbd_0
 • /data/data/####/d64f11a5c05ee2cc_0
 • /data/data/####/d68815a968f5e82e_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d739fa0802cef74f_0
 • /data/data/####/d7a116a463049bb3_0
 • /data/data/####/d85cb06acf500c99_0
 • /data/data/####/d8e786ece56e8596_0
 • /data/data/####/d91ba6dcecd040ea_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/dadb1fd1314153c7_0
 • /data/data/####/db933693b6bca7e2_0
 • /data/data/####/dcb70a059065d590_0
 • /data/data/####/dd16298603ecb259_0
 • /data/data/####/dde2a95a0899ca27_0
 • /data/data/####/df90c9e90d927897_0
 • /data/data/####/e0ab5e167cb1dcdb_0
 • /data/data/####/e0e99a1e1a924918_0
 • /data/data/####/e0ec9b4e7688e611_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e1607e9432da701b_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1aec2ac0db7f611_0
 • /data/data/####/e263e4359a7f517f_0
 • /data/data/####/e28921e9925be03a_0
 • /data/data/####/e54d9e9be3401fa0_0
 • /data/data/####/e649f129b0ec9805_0
 • /data/data/####/e6e1269ae457f66f_0
 • /data/data/####/e710e7c1aed107c5_0 (deleted)
 • /data/data/####/e724810c657381d6_0
 • /data/data/####/e72a013458e7ee77_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/e9acf70eaf94173c_0
 • /data/data/####/ea691fc840865116_0
 • /data/data/####/ea930cb2843458e8_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb19cab196210254_0
 • /data/data/####/eb71bc58b83d25f5_0
 • /data/data/####/eb76931b7a30fd3b_0 (deleted)
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec1c637aad288ee9_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ec86f295e7e62bb2_0
 • /data/data/####/ed8921ccdeae1b69_0
 • /data/data/####/edaa92e744d82587_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f07b6e2741230655_0
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f1bffca241f4be6f_0
 • /data/data/####/f203c8016b8af842_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f24d980e4578c9c9_0
 • /data/data/####/f24d980e4578c9c9_s
 • /data/data/####/f3ad2a1d8e23b2a6_0
 • /data/data/####/f3c0400d4b7b7bb8_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f61578470b8ca43e_0
 • /data/data/####/f72709290e8a0bf1_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/faafce14890a70c1_0
 • /data/data/####/fb4daf629a4e64be_0
 • /data/data/####/fb71fd37d00b23ac_0
 • /data/data/####/fb7d23930534821e_0
 • /data/data/####/fc87e1b1d352e17e_0 (deleted)
 • /data/data/####/fc8dfe8bffe25747_0
 • /data/data/####/fc9ac5d1dd50bc7b_0
 • /data/data/####/fd5b9534a46bb4cf_0
 • /data/data/####/fd97a745ac00139c_0
 • /data/data/####/fe21b3c10f678ec8_0
 • /data/data/####/feb54fa1625c5468_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff79822b93362ad1_0
 • /data/data/####/ffc661d8b3c7ce88_0
 • /data/data/####/ffe4fe623e46d4d7_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/szjBKUL.dex
 • /data/data/####/szjBKUL.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android