Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16913

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-24

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.162.95:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00cf2b893a682ef3_0
 • /data/data/####/01025744da9ca4d8_0
 • /data/data/####/0158738fd04f8d1d_0
 • /data/data/####/0263b63cbfad2ee1_0
 • /data/data/####/02c8186a78ad8d72_0
 • /data/data/####/02d3f8086de2ad16_0
 • /data/data/####/02db6fa7137866d7_0
 • /data/data/####/04724f9813cef5f1_0
 • /data/data/####/04a7c1057fe10739_0
 • /data/data/####/04e50a0c6d02d461_0
 • /data/data/####/04f2ba92276ba7e3_0
 • /data/data/####/056ec629e0d667a4_0
 • /data/data/####/057379946b9183c9_0
 • /data/data/####/057eb23da1f71579_0
 • /data/data/####/05932495a0bf1957_0
 • /data/data/####/05df78018b25f8cf_0
 • /data/data/####/0606285548adc2c8_0
 • /data/data/####/0606bae5a75b8704_0
 • /data/data/####/06422e28bd852532_0
 • /data/data/####/06dac55a90e06670_0
 • /data/data/####/073aacfbbe317cd0_0
 • /data/data/####/0923ad2e266a7e6b_0
 • /data/data/####/096b259075d78dc6_0
 • /data/data/####/098043a307563c77_0
 • /data/data/####/098b7f6819c09881_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ac09ed972b5b9b5_0
 • /data/data/####/0b062f04a3ceae77_0
 • /data/data/####/0bbe605e38e65315_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0c6b0c6f5053d68b_0
 • /data/data/####/0c9fc3c7c250c1d7_0
 • /data/data/####/0cf16b6531c18dd5_0
 • /data/data/####/0cfd51267c2ef319_0
 • /data/data/####/0d05d879085957bd_0
 • /data/data/####/0d2514bd1433a551_0
 • /data/data/####/0f13fe4b2c657e11_0
 • /data/data/####/0f5ac371a1df2d6b_0
 • /data/data/####/0ff613304d667eec_0
 • /data/data/####/119986816f8bd4ba_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/11eb81611211bf83_0
 • /data/data/####/124845fd4e6b5790_0
 • /data/data/####/128f37cb0024ef94_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1352bcf79d4b2e66_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13ec05294dcfac37_0
 • /data/data/####/1544bd1d0e6a2319_0
 • /data/data/####/1553476877cc8b45_0
 • /data/data/####/16c452dba299b451_0
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/170a1b734d807bf0_0
 • /data/data/####/17e0ef9714626825_0
 • /data/data/####/1820d2f2ee5101cd_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/18dc38b99f540e51_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/191828b7727fc6a0_0
 • /data/data/####/19626b8904291d57_0
 • /data/data/####/199b0b3c94e5c9f6_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/19e66539b04aaaf2_0
 • /data/data/####/19ecd534e9157268_0
 • /data/data/####/1ac466cc73c71a56_0
 • /data/data/####/1b210fe1acd28357_0 (deleted)
 • /data/data/####/1b9c505339ac0b8d_0 (deleted)
 • /data/data/####/1dcedb07567af659_0
 • /data/data/####/1e397e6081e8f608_0
 • /data/data/####/1f2f5c55766c38c3_0
 • /data/data/####/1f426256b64aaaf5_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_1
 • /data/data/####/1f52da09bb9480bf_0
 • /data/data/####/1f96d9dd024f5325_0
 • /data/data/####/20c1ad55f5c38487_0
 • /data/data/####/2100278313258231_0
 • /data/data/####/211a1aa0e9500bd0_0
 • /data/data/####/21725ccaa2298c2b_0
 • /data/data/####/22a3d9c53875a83b_0
 • /data/data/####/23ad48fb10631338_0
 • /data/data/####/2409e3b8e4eba208_0
 • /data/data/####/246eab92a812fbbd_0
 • /data/data/####/255115aa58146592_0
 • /data/data/####/25527e866524b842_0
 • /data/data/####/2580f7a3c0dd2e71_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/25928ad82ec94093_0
 • /data/data/####/27ec4bb0d9350cdd_0
 • /data/data/####/2887ab38f5ff3150_0
 • /data/data/####/2910153a771abdcc_0
 • /data/data/####/291d01517a2d5772_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29a290d67fb9e79f_0
 • /data/data/####/29ca60b61c7dbed0_0
 • /data/data/####/2a503b47409012fe_0
 • /data/data/####/2a585eca194362a7_0
 • /data/data/####/2ac10e8e0b3000e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/2acad7cf9f3c3452_0
 • /data/data/####/2cc06e3f7c55a822_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d4883580263576d_0
 • /data/data/####/2d4e5b266890bee8_0
 • /data/data/####/2e13efd33bb76802_0
 • /data/data/####/2e1d52f9ccdb3e55_0
 • /data/data/####/2e445b7470df191d_0
 • /data/data/####/2e62744b80803af9_0 (deleted)
 • /data/data/####/2ec6cc4269f80e52_0
 • /data/data/####/2eefe378b5e89cd1_0
 • /data/data/####/2f6879b5d27dcc4b_0
 • /data/data/####/2fb0827464809868_0
 • /data/data/####/2fb84f1735e68347_0
 • /data/data/####/303e7fd2b6aa731e_0
 • /data/data/####/30496dcf2b77bbef_0
 • /data/data/####/30c4d86cdfebb530_0
 • /data/data/####/30df64a53747d9cc_0
 • /data/data/####/312213d86b8b927d_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_1
 • /data/data/####/3133574916da53b9_0
 • /data/data/####/3135a7aab7db2661_0
 • /data/data/####/31515b12c6dc1cb3_0
 • /data/data/####/321a461b8c231c44_0
 • /data/data/####/321b651ce6565841_0
 • /data/data/####/331d6c629cf6c531_0
 • /data/data/####/3331ea3572911c82_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/3424017419a8b956_0
 • /data/data/####/34fd86ce802e6a9b_0
 • /data/data/####/352dba44b15ea9e0_0
 • /data/data/####/35bb852d20a74c6f_0
 • /data/data/####/35eb642bc4e81f03_0
 • /data/data/####/36888a310cf01866_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/37912b04e282afe6_0
 • /data/data/####/3792f5811fac9bbe_0
 • /data/data/####/37b194125f5a363e_0
 • /data/data/####/37f53b9bd2253a37_0
 • /data/data/####/381544805c578d23_0
 • /data/data/####/381928f3533f66c4_0
 • /data/data/####/3880544441bcb95b_0
 • /data/data/####/38b283f81757fd20_0
 • /data/data/####/38c1ee8ea0d03956_0
 • /data/data/####/38e0972ab01aea51_0
 • /data/data/####/391742625dc226df_0
 • /data/data/####/3a6e1615ed0a2dc6_0
 • /data/data/####/3a9389984ad3c887_0
 • /data/data/####/3a95e0508406f194_0
 • /data/data/####/3b6c28986f48e2e2_0
 • /data/data/####/3c0fad7e524d9bf7_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3e1fe1637f6241f2_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ec9a6468b84bb8a_0
 • /data/data/####/3ef67ec39bbff910_0
 • /data/data/####/3f2eb2c014cd9392_0
 • /data/data/####/3f45ac12286f84a7_0
 • /data/data/####/3f45ac12286f84a7_s
 • /data/data/####/40680c1450d7fbc6_0
 • /data/data/####/4073d1bcaaaae123_0
 • /data/data/####/4074bfb9980dd439_0
 • /data/data/####/40b4c416892634f5_0
 • /data/data/####/40d8743b1a1794d3_0
 • /data/data/####/4141738ead7fd037_0
 • /data/data/####/41898a632be125dc_0
 • /data/data/####/41bcfe5631cfa6a4_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_1
 • /data/data/####/42de35725d05bf20_0 (deleted)
 • /data/data/####/431d09ff89158efc_0
 • /data/data/####/43801c64284a2400_0
 • /data/data/####/43d08e2a438816d4_0
 • /data/data/####/44e2d2ab430f23b8_0
 • /data/data/####/44eb7f5234e6b10b_0
 • /data/data/####/4502e0cb0f8938d5_0
 • /data/data/####/45443acde6131ff8_0
 • /data/data/####/4569b9fef349e247_0
 • /data/data/####/464a3551e8769b5f_0
 • /data/data/####/46cc29c8226cc975_0
 • /data/data/####/4719a2a2cf42b90e_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_1
 • /data/data/####/480731f76cd8cb43_0
 • /data/data/####/4836e0cd47ecdbfe_0
 • /data/data/####/48398b5f373df211_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/49535305c810eb2e_0
 • /data/data/####/49903924d90a8698_0
 • /data/data/####/4a0c0f2b6fe06481_0
 • /data/data/####/4b1f15df5c8670f8_0
 • /data/data/####/4c03a6b1ffaf8e20_0
 • /data/data/####/4c03a6b1ffaf8e20_s
 • /data/data/####/4c2041a24f765cd7_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cb7bbc9afc263aa_0
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4cd772c858c645a1_0
 • /data/data/####/4d6a9815682e588d_0
 • /data/data/####/4dc5ed2b61b99101_0
 • /data/data/####/4dc8a4ff797d4b55_0
 • /data/data/####/4e0839bf33b85443_0
 • /data/data/####/4e539ced941897b6_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_1
 • /data/data/####/4e82aff0284e3f55_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eed7401220a9092_0
 • /data/data/####/4ef470eedd7389e5_0
 • /data/data/####/4ff5e33ce4b8d16a_0
 • /data/data/####/50d99f1d31bf4171_0
 • /data/data/####/50e786178e95d3c0_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/516c9f3cd2b7abc1_0
 • /data/data/####/516c9f3cd2b7abc1_s
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/51f9bd4888e015b6_0
 • /data/data/####/52e631b1822fdf17_0
 • /data/data/####/530555be90c24b75_0
 • /data/data/####/5348d7e963810ea9_0
 • /data/data/####/538e123cd2dd99ee_0
 • /data/data/####/547da68ed4869b11_0
 • /data/data/####/5537bf1645a02e3d_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/56d63f33067ee4ba_0
 • /data/data/####/56dac1c17abce810_0
 • /data/data/####/5751ba31a5a5a2bf_0
 • /data/data/####/57b65b525237c006_0
 • /data/data/####/57eca54e3acb0e19_0
 • /data/data/####/5858d2343e99d361_0
 • /data/data/####/58f2807844b4f7a7_0
 • /data/data/####/59e0fcbef223fb33_0
 • /data/data/####/5a6d9bd76f87b4f2_0
 • /data/data/####/5a819188a03df308_0
 • /data/data/####/5b0681c45aba4c57_0
 • /data/data/####/5b1191f6c6b77579_0
 • /data/data/####/5d34ec6134c491ae_0
 • /data/data/####/5d5e7a81aa9584ab_0
 • /data/data/####/5d68d86453e8f412_0 (deleted)
 • /data/data/####/5d6adb64dfc68a3b_0
 • /data/data/####/5d8a9b35622f47fc_0
 • /data/data/####/5d8a9b35622f47fc_1
 • /data/data/####/5e5d329998f2e2e9_0
 • /data/data/####/5e78ed4664ad0df4_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5f5c7143b8044f51_0
 • /data/data/####/5ff332899825845d_0
 • /data/data/####/601c528f43915eb2_0
 • /data/data/####/602c21553c2600b7_0
 • /data/data/####/60df3637eb709edf_0
 • /data/data/####/60e555e9e0d00382_0
 • /data/data/####/618bec035a43bfd6_0
 • /data/data/####/6201de6755143d01_0
 • /data/data/####/62067fc72dda7eb7_0
 • /data/data/####/621d0e64af6d9a1b_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62d14285f535b464_0
 • /data/data/####/62ded66c387586ab_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/63f0bb0f183e0b25_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64d9244b4aba8a98_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/650de40690f8651d_0 (deleted)
 • /data/data/####/652dc15861b10bb2_0
 • /data/data/####/653a9f8350eded2d_0
 • /data/data/####/6546ef17e8befef3_0
 • /data/data/####/65542ac1c375ff1b_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/65a6f9c68346699b_0
 • /data/data/####/65be0a1b3f596f5e_0
 • /data/data/####/66066e736b655645_0
 • /data/data/####/661281ba026a896e_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66ddc36f0b4fff25_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/675c0294dcb9c76c_0
 • /data/data/####/67b52a279dc0dc21_0
 • /data/data/####/682b82cdb1434301_0
 • /data/data/####/6830b115911e97f7_0
 • /data/data/####/68d7e2986731e026_0
 • /data/data/####/69165bbf05cb3093_0
 • /data/data/####/691a3469e9a38f85_0
 • /data/data/####/6961c5ac499a00b7_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_1
 • /data/data/####/6a9b38d8d468e179_0
 • /data/data/####/6adae7a573805ab6_0
 • /data/data/####/6ade9acd6a96505f_0
 • /data/data/####/6bba4777b0e65942_0
 • /data/data/####/6bfc8f895aadcee5_0
 • /data/data/####/6ca17004020b12c1_0
 • /data/data/####/6d9d5cb53eb55356_0
 • /data/data/####/6dac3b4c8325ab3a_0
 • /data/data/####/6dd2821fbf00435b_0
 • /data/data/####/6f6106c50ec1c963_0
 • /data/data/####/6f6c8ce10c472171_0
 • /data/data/####/700cfc473553e12c_0
 • /data/data/####/700e3493860bf7b9_0
 • /data/data/####/70c22b9c7d4a9037_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/70fe8ffa59ca6087_0
 • /data/data/####/714e8fccc48efc55_0
 • /data/data/####/71710b7e017dfddc_0
 • /data/data/####/72d2f81c4b497a60_0
 • /data/data/####/72dffbf1ed3be633_0
 • /data/data/####/73a9238f4c72fe9b_0
 • /data/data/####/73afe6eb59cb2374_0
 • /data/data/####/740d54dffff52643_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/742e5fbf7c9a9ad6_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_s
 • /data/data/####/7693d61e4e3360de_0 (deleted)
 • /data/data/####/7829ab3c8199e001_0
 • /data/data/####/788c49be41673ce6_0
 • /data/data/####/78d0e9831ca6159e_0
 • /data/data/####/794008c88ac6de0f_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/7953adc2ed8f3fe0_0
 • /data/data/####/79ad70907770e9fc_0
 • /data/data/####/7a7036552035b5dd_0
 • /data/data/####/7a72547b236bf171_0
 • /data/data/####/7b0c2fa5a34ac748_0
 • /data/data/####/7b4c2014ab0f75af_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c4f3bc5efccefcd_0
 • /data/data/####/7c509332ca3d1ba3_0
 • /data/data/####/7d140c43ed6386a3_0
 • /data/data/####/7e6561b8a3b51c9a_0
 • /data/data/####/7ee771ed766e49ab_0
 • /data/data/####/7f3a05fbae8ceea5_0
 • /data/data/####/7fb1dd49f5c0b676_0
 • /data/data/####/802af82eda6b09ac_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/81a0ad701fb80563_0
 • /data/data/####/82a94c05068de0fd_0
 • /data/data/####/82e1eb57762dfb94_0
 • /data/data/####/831f562bebec44c1_0
 • /data/data/####/839970bf9b3a987e_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_1
 • /data/data/####/8448fbc7af4e84ff_0
 • /data/data/####/8473c4943db1b96c_0
 • /data/data/####/84e552dba4e4a399_0
 • /data/data/####/85a636fe71ae2fa8_0
 • /data/data/####/86de11722216820b_0
 • /data/data/####/876524209feb238e_0
 • /data/data/####/879f3db82ffdf8e4_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/8a6a4e21977ff70c_0
 • /data/data/####/8a7928e43c3f23ff_0
 • /data/data/####/8a7f7c51d36b4f85_0
 • /data/data/####/8afb01b58216e48f_0
 • /data/data/####/8b1fe3d2b29e2571_0
 • /data/data/####/8b2f340c7c7169cc_0
 • /data/data/####/8b70bad9e50fcc46_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c3037ff77cd404c_0
 • /data/data/####/8c460d56aadeba97_0
 • /data/data/####/8c7ee5d1c4d40344_0
 • /data/data/####/8cdeb46f63ad39ed_0
 • /data/data/####/8ce217481eb5acea_0
 • /data/data/####/8e5b5464c0042a06_0
 • /data/data/####/8ed1c08dafe0116e_0 (deleted)
 • /data/data/####/8edfeb24a553538e_0
 • /data/data/####/8f3b1e8af03a61aa_0
 • /data/data/####/8f760ba35a7e0e8b_0
 • /data/data/####/91417ef04092a6be_0
 • /data/data/####/923e59b3085ec22e_0
 • /data/data/####/930500dc8f05d502_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_1
 • /data/data/####/9327eef1b90c6f27_0
 • /data/data/####/93383b88e0c3a410_0
 • /data/data/####/93f6a1d4b388d059_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/958593b35983473c_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/963359d6b89b6282_0
 • /data/data/####/9750ee693b8a9737_0
 • /data/data/####/9870076aaba9a08c_0
 • /data/data/####/98a459b0-ff94-4810-8f3e-88b6eaca2fa2.dex
 • /data/data/####/98a459b0-ff94-4810-8f3e-88b6eaca2fa2.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/99047e0b12b6f25c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_1
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/9982451d3d3c73e6_0
 • /data/data/####/99adf921f8092f14_0
 • /data/data/####/9a739d91782815b9_0
 • /data/data/####/9ab92719dd28138d_0
 • /data/data/####/9abe695a13fe39e1_0
 • /data/data/####/9ae69a6659ea6973_0
 • /data/data/####/9b71edf832d0ae4c_0
 • /data/data/####/9badfb6bb357f967_0
 • /data/data/####/9bf8a4b05af60823_0
 • /data/data/####/9c895d867df7ad08_0
 • /data/data/####/9cc154cc3d787c50_0
 • /data/data/####/9d0a26a00c54efc2_0
 • /data/data/####/9d458f470cf80685_0
 • /data/data/####/9d5059a28e5a7bf5_0
 • /data/data/####/9d680a94aaa0d9fd_0
 • /data/data/####/9d7261f645641ad0_0
 • /data/data/####/9d749f461f15f3b8_0
 • /data/data/####/9d81ff1a5ee83cf2_0
 • /data/data/####/9e05ef997373703e_0
 • /data/data/####/9e78aa6f92551236_0
 • /data/data/####/9ea67e165b1f7f32_0
 • /data/data/####/9eb0c57370def981_0 (deleted)
 • /data/data/####/9ee3c36fd1b25d65_0
 • /data/data/####/9ef5510183c3bc48_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f1b52e0f82c71b0_0
 • /data/data/####/9f8cb1f462178ba4_0
 • /data/data/####/9fbf8499f212482e_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_1
 • /data/data/####/a0fc70127980d973_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_1
 • /data/data/####/a138cf8a49e25600_0
 • /data/data/####/a154f2fc055d166e_0
 • /data/data/####/a16986c30a46ff75_0
 • /data/data/####/a175bbf5b72a47d6_0
 • /data/data/####/a17d42ef4071d615_0
 • /data/data/####/a18ddddd1359a1be_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0 (deleted)
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c7b01a65b90c50_0
 • /data/data/####/a1de68d034783529_0
 • /data/data/####/a20342fd75921a18_0
 • /data/data/####/a30fcf30bef16082_0
 • /data/data/####/a45e2505f1c5514d_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a531387a51c93b3d_0
 • /data/data/####/a6350f43bc4a10ab_0
 • /data/data/####/a6a522bb92c95526_0
 • /data/data/####/a7469b5280ab03f5_0 (deleted)
 • /data/data/####/a787cf6e11011705_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a8536d81515b76e0_0 (deleted)
 • /data/data/####/a8a733e7ffad32b6_0
 • /data/data/####/a8bcb7326896bde9_0
 • /data/data/####/a9272e9182e6ea90_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a964c902f1f31db2_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9efb201f8731abb_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/a9f3e97d8b65136b_0
 • /data/data/####/aa1326b3cad38198_0
 • /data/data/####/aaee743c2dda2bf3_0
 • /data/data/####/ab0944a766f954b0_0
 • /data/data/####/ab18e055b4ad3a5d_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ab6031811b75deac_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/acab16834199d201_0
 • /data/data/####/ad2adc83d1e6cd92_0
 • /data/data/####/ad427cf8bddd1525_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ad9867cb70ef5712_0
 • /data/data/####/ae2c892de52a3a86_0
 • /data/data/####/aea8844bef82975b_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af348155d1930d12_0
 • /data/data/####/afea4ae75b8b886b_0
 • /data/data/####/b00894f897ed224b_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b0343aadd194810c_0
 • /data/data/####/b065a1bc259bea9e_0
 • /data/data/####/b078e3dc39ed2761_0
 • /data/data/####/b13acf3b8cbb3c30_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_1
 • /data/data/####/b245abbed0b6b6f8_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b34cf753-9ec3-41bc-875a-a65ac9ef8988.dex
 • /data/data/####/b34cf753-9ec3-41bc-875a-a65ac9ef8988.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/b36fb7a232fcc2c8_0
 • /data/data/####/b39a163acf72cdb9_0
 • /data/data/####/b3f627e16f0e7a84_0
 • /data/data/####/b40b446e78a5383a_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b4bf54e5c8119f2f_0
 • /data/data/####/b54230f05840400b_0
 • /data/data/####/b57b491136c7026d_0
 • /data/data/####/b5bbcb9029e39379_0
 • /data/data/####/b6bdc6eda5039602_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b90a0be348991f0e_0
 • /data/data/####/b99b782adaa4f917_0
 • /data/data/####/ba26ab319a0a3031_0
 • /data/data/####/ba723c78b9af0f68_0
 • /data/data/####/ba9a33f36e7e2005_0
 • /data/data/####/baf40f9fe7efc906_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb6f2e6497d4791a_0
 • /data/data/####/bbe7d9a970daed8e_0
 • /data/data/####/bc81283c6b0c2fb8_0
 • /data/data/####/bcb1d7564cb6bbf7_0
 • /data/data/####/bd433734515f10ca_0 (deleted)
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_1
 • /data/data/####/bec5eafc9af51afe_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bf83cdc713e2e548_0
 • /data/data/####/bfcbde6fe21514c7_0
 • /data/data/####/bfec7215baa0f85a_0
 • /data/data/####/c17367fbfe636a4c_0
 • /data/data/####/c1daf7b22c62631d_0
 • /data/data/####/c243ce9b4e58a008_0
 • /data/data/####/c24490114a9cedea_0
 • /data/data/####/c2c5925afdd8a538_0
 • /data/data/####/c31f4f36097cb42c_0
 • /data/data/####/c322a8b795e46c3f_0 (deleted)
 • /data/data/####/c39e279ea4a02e0e_0
 • /data/data/####/c39e279ea4a02e0e_s
 • /data/data/####/c43a86f86922525e_0
 • /data/data/####/c47e68e3163258e6_0
 • /data/data/####/c55119a9f765df7b_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c6a83d252f0b1be7_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c6ad71c3f74177f8_0
 • /data/data/####/c6efd9f73f05ec62_0
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c83e75d9202d2bd2_0
 • /data/data/####/c8bbe7b78f9ad95d_0
 • /data/data/####/c90a2da515f5070a_0
 • /data/data/####/c9c6a831fb37c011_0 (deleted)
 • /data/data/####/caf0b9bf2dedebd9_0
 • /data/data/####/cb4e4dba0ad7a20f_0
 • /data/data/####/cb50ded423a57128_0
 • /data/data/####/cb776eae9301bdc7_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_1
 • /data/data/####/cbe319281ff785e8_0
 • /data/data/####/cbf915e975c635a7_0
 • /data/data/####/cc03c4fca19e6baa_0
 • /data/data/####/cc79dd1d9177817d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd59cb7f1348f910_0
 • /data/data/####/ce55c2dedc997ac8_0
 • /data/data/####/ce7670fe00abd896_0
 • /data/data/####/cec83d32cd163740_0
 • /data/data/####/ced745a6073f0522_0
 • /data/data/####/cf1425612a0ff3d0_0
 • /data/data/####/com.mqvb_preferences.xml
 • /data/data/####/d0e5f1bfdc135f6e_0
 • /data/data/####/d1762f5603a26b8a_0
 • /data/data/####/d194f61275b9c2d4_0
 • /data/data/####/d1b654af4d45934f_0
 • /data/data/####/d1f9c4db1296528e_0
 • /data/data/####/d21c502b7cbb6be0_0
 • /data/data/####/d244f3aba8a12f61_0
 • /data/data/####/d24b587769ebc566_0
 • /data/data/####/d28a0011bf8cd72e_0
 • /data/data/####/d2a31ef52b621f75_0
 • /data/data/####/d44cb6973ef56919_0
 • /data/data/####/d452779ff43a17f5_0
 • /data/data/####/d4a98dba7034171e_0 (deleted)
 • /data/data/####/d4e176a6e7874d3f_0
 • /data/data/####/d51cf111156f743d_0
 • /data/data/####/d52affd2aff06cc8_0
 • /data/data/####/d52c260ae31956cf_0
 • /data/data/####/d5428752ab7c0c9d_0
 • /data/data/####/d57163aea75d5520_0 (deleted)
 • /data/data/####/d6124016025ffc53_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_1
 • /data/data/####/d643e09c59798839_0
 • /data/data/####/d68815a968f5e82e_0
 • /data/data/####/d68ad38c18df48ed_0
 • /data/data/####/d6e2b503fd88fcf6_0
 • /data/data/####/d712fd280e85773a_0
 • /data/data/####/d71920f3c7ddf4e8_0
 • /data/data/####/d79d9daf4c220651_0
 • /data/data/####/d7b5ec36fd1466ae_0
 • /data/data/####/d80286f11657a279_0
 • /data/data/####/d85cb06acf500c99_0
 • /data/data/####/d974b32432ed5b98_0 (deleted)
 • /data/data/####/d9b5a5412f7e7b85_0
 • /data/data/####/da754b9f56086597_0
 • /data/data/####/da988f7dbc032995_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/dbb3a05ed99c459c_0
 • /data/data/####/dc64b7014621c588_0
 • /data/data/####/ded437effdb4fb7f_0
 • /data/data/####/deed883fc413ec62_0
 • /data/data/####/e0ab5e167cb1dcdb_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e157f260aac6b30d_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_1
 • /data/data/####/e1d912a9418a4c2e_0
 • /data/data/####/e2ddff2376ee0d4a_0
 • /data/data/####/e2ffb40b5d5cb488_0
 • /data/data/####/e3044745434e35fb_0
 • /data/data/####/e38779300c081f53_0
 • /data/data/####/e3ede8bb23f00847_0
 • /data/data/####/e4aa03bf-495a-4b6b-a53a-0ffb01f56e28.dex
 • /data/data/####/e4aa03bf-495a-4b6b-a53a-0ffb01f56e28.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/e55d4a9bc4e6f41c_0
 • /data/data/####/e66b6e86dfaf46c2_0
 • /data/data/####/e6c32fb8b9080dcc_0
 • /data/data/####/e6f6d7abc7f61f98_0
 • /data/data/####/e70ebbce69485f8a_0
 • /data/data/####/e79c9855970a2333_0
 • /data/data/####/e7d6599fc501508a_0
 • /data/data/####/e82497673048a956_0
 • /data/data/####/e89a866587ac4710_0
 • /data/data/####/e8f3f082212dd1d1_0
 • /data/data/####/ea1a3dc26ec6ef64_0
 • /data/data/####/ea691fc840865116_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ebbe013fd156130b_0
 • /data/data/####/ebfeaa62c1867ff0_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ee4956b810b1955e_0
 • /data/data/####/ee883af6f976b2a2_0
 • /data/data/####/ee96a249f218b91f_0
 • /data/data/####/ef10b1896e6d9fe9_0 (deleted)
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/efb6b004caed5346_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f010a22f4ca0b38d_0
 • /data/data/####/f02f1c59b421de74_0
 • /data/data/####/f147c1ad3afc9f8e_0
 • /data/data/####/f197046445bbb6c9_0
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f1cebc06b5fd1391_0 (deleted)
 • /data/data/####/f203c8016b8af842_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f24d980e4578c9c9_0
 • /data/data/####/f24d980e4578c9c9_s
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f4abfe46c239e7df_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f61ca76e4f8860e4_0
 • /data/data/####/f70987978474ccae_0
 • /data/data/####/f7f1417f2489f5c2_0
 • /data/data/####/f83ebff74d7ae3cf_0
 • /data/data/####/f8a4a9cc6f00c17a_0
 • /data/data/####/f8ac517558024414_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/f9eaeb35c541ac58_0
 • /data/data/####/fadd522c2ba026e8_0
 • /data/data/####/fb3c67c0c2603cb3_0
 • /data/data/####/fb7d23930534821e_0
 • /data/data/####/fbe50f65cd1d0c49_0
 • /data/data/####/fc60da708a8580d9_0
 • /data/data/####/fc9ac5d1dd50bc7b_0
 • /data/data/####/fcb2f2cf8165b221_0
 • /data/data/####/fcd6a7792cc267dc_0
 • /data/data/####/fd5f67cb4b8beaec_0 (deleted)
 • /data/data/####/fdfb101a151f3a14_0
 • /data/data/####/fe45fa3ac1279f42_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/gywACe.dex
 • /data/data/####/gywACe.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/tVtyOvj.dex
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/yfJZiuk.dex
 • /data/data/####/yfJZiuk.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android