Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16903

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.163.27:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.221.95:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.102:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00045ff150114496_0
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/00cf2b893a682ef3_0
 • /data/data/####/0117c4d4627d2769_0
 • /data/data/####/0293ff391c1bf5b9_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/04460226fcff3ca9_0 (deleted)
 • /data/data/####/04c039d8ea1f7f46_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05708022eaab1bee_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/0618dd4d04396436_0
 • /data/data/####/062da087c827f6f7_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/080bd84e85dd91bc_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/09790114b8afc791_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a91a807d04df81d_0
 • /data/data/####/0aafb6bb1da720d1_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0b8c6d566a5eebdf_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0c24d022d733c19b_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0ccd23d6380ac5c4_0
 • /data/data/####/0cfaa1355656837e_0
 • /data/data/####/0cfd0a4960091da1_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0edeff766e75fdfd_0
 • /data/data/####/0f5ac371a1df2d6b_0
 • /data/data/####/0f7434909abeafcf_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/0f87b49a6e78634f_0
 • /data/data/####/10363b934e425781_0
 • /data/data/####/105c06dae318d882_0
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/10fc82545bb6099b_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/147f9d21da784960_0
 • /data/data/####/149819b92bad441d_0
 • /data/data/####/15270663a0266929_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/1553476877cc8b45_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/1737f7791c795fa4_0 (deleted)
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/1838f56dac947548_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/18573fba4145023d_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1ae1b07ad20fda35_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1c1bbf6f796987d8_0
 • /data/data/####/1c7454875650b11f_0
 • /data/data/####/1d36ebc8ef630c5d_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1f2912b987d6d882_0
 • /data/data/####/1f2912b987d6d882_1
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_1
 • /data/data/####/1f665b6d62064fab_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1fa41812901e6661_0
 • /data/data/####/201119d7c41b7e9c_0 (deleted)
 • /data/data/####/20abf7dac2441bd2_0
 • /data/data/####/20f8ee660cf3336e_0
 • /data/data/####/21947cfcb89e70b8_0
 • /data/data/####/21e2ea45b9175c9c_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/228ee2f4c73f30e0_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/235c0d1fd83b8acb_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/2409e3b8e4eba208_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/24be79c8949ef2b3_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/25c0b40bff5d8182_0
 • /data/data/####/25d9cac472a851ce_0
 • /data/data/####/25e904f2700669a1_0
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/270af7d644778612_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/28b91cfbb39c0b9a_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29c81934ab1668e7_0 (deleted)
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/29fbde554a9f7e42_0
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2bb864b96105fbd1_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d3caee04918ba4c_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dbc63e918217696_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2e5041ca8ac7bd4a_0
 • /data/data/####/2e7ce99a73a3e1e1_0
 • /data/data/####/2ec9b7df952edc8d_0
 • /data/data/####/2ee95df18bd05b6d_0
 • /data/data/####/2f121d50afcca045_0
 • /data/data/####/2f21273fcca4b7d9_0
 • /data/data/####/2fb0827464809868_0
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/30496dcf2b77bbef_0
 • /data/data/####/3055001a405e3997_0
 • /data/data/####/30ffc7251a3dbbd5_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_1
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/32c4e026696d3d3a_0
 • /data/data/####/32d6dcb5f98be0cf_0
 • /data/data/####/32f6b60f7d823bbd_0
 • /data/data/####/3328e6b355313cad_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/3412d13cebff6c66_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34e7a7c5198e7002_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/35fad454182286b8_0
 • /data/data/####/36c52944d1dba955_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/381fe1414e141211_0
 • /data/data/####/3826f9972b0712a6_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/38ce5c977593cdc1_0
 • /data/data/####/3988e57ebdd8b1c7_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3ab8d0aa0433531c_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3be8d1824db16de4_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3c966f1ea7b30445_0
 • /data/data/####/3d62d03d805a9d7e_0 (deleted)
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3e38521575fcc10a_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/41492c80a610cd32_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_1
 • /data/data/####/42beb64128a69238_0 (deleted)
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/430843e9cd3a9793_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/44ebeea0698f03d1_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/464a3551e8769b5f_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_1
 • /data/data/####/483c98240cab9370_0
 • /data/data/####/4877f9184b94bf06_0
 • /data/data/####/489dbd3f7de5f58e_0 (deleted)
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a3c7a57a2968879_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4c1039a95dc39bdf_0
 • /data/data/####/4c1963fee219fb8b_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d1f933ee59d8552_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_1
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4efe6925815a3aab_0
 • /data/data/####/50468f2b043ed771_0
 • /data/data/####/506c25e468df488e_0
 • /data/data/####/507c7e9d76e8450b_0
 • /data/data/####/50c8a85477420c7f_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/52b7704bc8e7ff7d_0
 • /data/data/####/530555be90c24b75_0
 • /data/data/####/530ffd2d8b37f681_0
 • /data/data/####/531e7099f6f8216a_0
 • /data/data/####/548a1bf4af87e60a_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/55f424134ba5ccfb_0
 • /data/data/####/578cc2bb1c7be1cf_0
 • /data/data/####/583493ab3d584c03_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/594df5e837d97298_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/59a8936c388dbf8a_0
 • /data/data/####/5a0bb955ee46f908_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5ca07a511bea4ecf_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5d8ce7263f460054_0
 • /data/data/####/5e1bbb3de526b5e2_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/60d5c12cf50f5d37_0 (deleted)
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/6194bdd524020d32_0
 • /data/data/####/61e8eb53e0df9133_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62ae8f447d12f989_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/634b4c11e61ac8a5_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/6476a476b0d49d09_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/648c41fb-09c7-4e81-a341-b71308b2a628.dex
 • /data/data/####/648c41fb-09c7-4e81-a341-b71308b2a628.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/64b66d4049888c8b_0
 • /data/data/####/654290ce490fcb85_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/65f96f17dee6a4b6_0
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/68cf8590dff382a5_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_1
 • /data/data/####/69fb6b1d7e22a23a_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6cc907757fd2ff2e_0
 • /data/data/####/6ec03d6b95fe058e_0
 • /data/data/####/6fb4cbe63b02dee3_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/700cfc473553e12c_0
 • /data/data/####/7053fa1d37fee2b4_0
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/71c5ee08d10ffb14_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/73038ccd-26de-4fea-a0d0-947592331934.dex
 • /data/data/####/73038ccd-26de-4fea-a0d0-947592331934.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/733604b1f706e994_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/742813178138a246_0 (deleted)
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/74aa7b82e2ad1017_0
 • /data/data/####/755049cf4f863e11_0
 • /data/data/####/7598862445b7d700_0
 • /data/data/####/75fd19127a1f4fc3_0
 • /data/data/####/7625029471fe5059_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/76bbeb5efb16271a_0
 • /data/data/####/77542d0bf5531cc2_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/77f7e43730ee8c50_0
 • /data/data/####/78814ed0-7584-4103-802c-cfeb292353e3.dex
 • /data/data/####/78814ed0-7584-4103-802c-cfeb292353e3.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/796b6583296abcaa_0
 • /data/data/####/7abdfae2d2c33293_0
 • /data/data/####/7aede37357c058d0_0 (deleted)
 • /data/data/####/7b0781e06737ed04_0
 • /data/data/####/7b0c2fa5a34ac748_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7e7d04a5b74326d3_0
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f31355d5709d4d7_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7f98e3dffa4a8661_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/8168d137de7c9b8b_0
 • /data/data/####/816edab88afc770f_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/82ba0398de1589b3_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_1
 • /data/data/####/83f6bb0bf9835770_0
 • /data/data/####/8424bd7f92f84ff9_0 (deleted)
 • /data/data/####/848f584eb2980526_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/86fa628d5a83c4a1_0
 • /data/data/####/873431e67fba70de_0
 • /data/data/####/876f248d207317a0_0
 • /data/data/####/882e803f112e79d2_0
 • /data/data/####/88535fd7d702998f_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88a769fffe0b802c_0
 • /data/data/####/88a769fffe0b802c_s
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/89d2fb97cd5ac431_0
 • /data/data/####/89fea86a18474ab3_0
 • /data/data/####/8a4532bf1d23c07e_0
 • /data/data/####/8a4f672baffa4c03_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8bd197ff6922a42d_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c20e0b1d6ed5a74_0
 • /data/data/####/8c2b045b2e446455_0
 • /data/data/####/8c591b60c5650e02_0
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d3a54608a3f26c7_0
 • /data/data/####/8d89e4dbebcd3e75_0
 • /data/data/####/8dcfdb43bdc6bc20_0
 • /data/data/####/8e179513d3357c1d_0
 • /data/data/####/8e3e0cf449a79079_0
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/90da2e3bb23c8b45_0
 • /data/data/####/9159ea8d5f59a501_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/922b6eee53b16604_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_1
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/93fab3a3e75ce416_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95e5b02ef8525a49_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/963359d6b89b6282_0
 • /data/data/####/9662ac23c7f2a32e_0
 • /data/data/####/96e20a393176806f_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/97ee07df8b7dfcfd_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_1
 • /data/data/####/996f4f52c08a73d4_0
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9ae90431d736d10a_0
 • /data/data/####/9b35002e050e8e8d_0 (deleted)
 • /data/data/####/9b680a00b8876691_0
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d8c4fb1ed35c1f3_0
 • /data/data/####/9e1c39eea2574ed1_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9eadbfd61427e37c_0
 • /data/data/####/9eaf9c2f227930c0_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/9fc3ff3b8445fe1d_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/HbtSE.dex
 • /data/data/####/HbtSE.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/KDDrV.dex
 • /data/data/####/KDDrV.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_1
 • /data/data/####/a06e0db02543f249_0
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_1
 • /data/data/####/a16286f21165fcea_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1d8e33cbf64f6ba_0
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a2e00010fe7fcbcd_0
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a3fa8b3b0a0b20b9_0
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a45fb1d2d8f580ce_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a47bfa69c010b734_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a5dd74a10e91ec4a_0
 • /data/data/####/a5ea40056f7008f9_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a709cb088919c06b_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a7d28f177d61332d_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a82efac44fb336fa_0
 • /data/data/####/a8a5aeae3885c35f_0
 • /data/data/####/a8aca7685c83e747_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/aa2e457b8367c5ea_0
 • /data/data/####/aa3291c7b2a74ed8_0
 • /data/data/####/aa3ba6e88bbc09f8_0
 • /data/data/####/aa809e580b5a6538_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/ab0e05760903ae30_0
 • /data/data/####/ab1084569fab9ff8_0
 • /data/data/####/ab287c06ce62a545_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ad9867cb70ef5712_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/add7363c1aaa05cf_0
 • /data/data/####/ae2c892de52a3a86_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3ecb04eb139bd8_0
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/af874df83ae52010_0
 • /data/data/####/afc5aa4124d5b42f_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b065a1bc259bea9e_0
 • /data/data/####/b0cefe1b15d714d3_0
 • /data/data/####/b0eefeab8c7d3a29_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_1
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b269dfb8b1b62cba_0
 • /data/data/####/b2c10f48bcc38d8c_0
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b4bf54e5c8119f2f_0
 • /data/data/####/b59562d28bb9d9ce_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b66435cabac5daae_0
 • /data/data/####/b6ca240f74e5e1d7_0
 • /data/data/####/b6cba36601b4ff3d_0
 • /data/data/####/b7044a9fdd8524ef_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b756fc80daef6fc1_0
 • /data/data/####/b7a7dd547f37d1e5_0
 • /data/data/####/b7a7dd547f37d1e5_s
 • /data/data/####/b80ffb1664d45d3e_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b94ad261bba7a220_0
 • /data/data/####/b96cc136d00ea370_0
 • /data/data/####/b978a973d373c6f6_0
 • /data/data/####/b9b12b1364ba793f_0
 • /data/data/####/ba0adfdcb36f53e8_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bbad223508716847_0 (deleted)
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc1ab1ee2c686f9a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bc895be4951e36ee_0
 • /data/data/####/bcacdbcca2506799_0
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be5a1a4dc4afcdfb_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_1
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bfec410e353bcd6c_0 (deleted)
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c13e0a9cf0a0b7b7_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c1f2467a0b13aec7_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2daffed7e5453b1_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c3f7d3870e391dbb_0
 • /data/data/####/c3fcfca1f0695d76_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c429e72acff053e9_0
 • /data/data/####/c483bb5c110dcb06_0
 • /data/data/####/c4a5fcb85d71a657_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4e822fd2b004dfc_0
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c7770868d84c926f_0
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c7b1e05dc8882b64_0 (deleted)
 • /data/data/####/c801bfb73809ff01_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83728b9855ce4a5_0 (deleted)
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c85e98db9a9bd774_0
 • /data/data/####/c97e15e25f96c502_0
 • /data/data/####/c9d0c7eaf4faea7c_0
 • /data/data/####/cb28dae8f3024377_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_1
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc507114381d8738_0
 • /data/data/####/cc79dd1d9177817d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cebdffacb61fa2d0_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.wecravfg_preferences.xml
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d1214ad113629da5_0
 • /data/data/####/d157bab44e9b71d0_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d1a5d2bef4c0d6b8_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d26a8f758e250dc6_0
 • /data/data/####/d2e008d8a7b442a9_0 (deleted)
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d3ceb0476c0db566_0
 • /data/data/####/d3f727b53ea5ec9d_0
 • /data/data/####/d437633c74f12500_0
 • /data/data/####/d468390a37f3095c_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d5a246c3e225dc96_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_1
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6aca34181a75c3e_0
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d6dcd73268db4a92_0
 • /data/data/####/d712fd280e85773a_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/d85cb06acf500c99_0
 • /data/data/####/d88583e5a868d5d7_0
 • /data/data/####/d9415c62571f495b_0
 • /data/data/####/d957a2264bd7b882_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/db015f70bdd32e90_0
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e036865d3198a38e_0 (deleted)
 • /data/data/####/e0a0d634455703a3_0
 • /data/data/####/e0b1789663d8add4_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e130c2ec12bdf103_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e191abe2a8095aac_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_1
 • /data/data/####/e1cd55847a0fc023_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e6007206203b3104_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e6fd53d0bd10b2fd_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e88c0ae45992bc96_0
 • /data/data/####/e9e695fc39caf801_0
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eacb251ab98d9a04_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb0b02bde9fbf8ca_0 (deleted)
 • /data/data/####/eb206379a60d671a_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ed41ea8d0b831ec2_0
 • /data/data/####/edec626325f20911_0
 • /data/data/####/edef8327c7eb0983_0 (deleted)
 • /data/data/####/ee161672cf174ac6_0
 • /data/data/####/ee3b41a61d5a27a7_0
 • /data/data/####/ee4a4b91c8186a83_0
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/ef2474f85801451b_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f01295c447e25a03_0
 • /data/data/####/f0b9196db7a4e12c_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2703691fbaa92bc_0
 • /data/data/####/f2ae15fa2c5701c9_0
 • /data/data/####/f3ab61f29ffc1266_0
 • /data/data/####/f4379b2dcfc3b313_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f463720eaa8ef915_0
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f50382bb5a73f589_0
 • /data/data/####/f524366285619e3a_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6007e30c8e36a13_0
 • /data/data/####/f7a634c9c19bd546_0
 • /data/data/####/f8c56952f5528c64_0
 • /data/data/####/fb60844b2eb0fb96_0
 • /data/data/####/fc06ef8319b41276_0
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/iuCMXKDwd.dex
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android