Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16902

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.163.27:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) md####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.101:443
 • UDP md####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • md####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/006075b3e7baa276_0
 • /data/data/####/00cf2b893a682ef3_0
 • /data/data/####/0117c4d4627d2769_0
 • /data/data/####/0293ff391c1bf5b9_0
 • /data/data/####/02f5c061fcc5a0b1_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/062da087c827f6f7_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06ccac296e16efe8_0
 • /data/data/####/07414bdc3d5f9420_0 (deleted)
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/09d98687c83506f1_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a91a807d04df81d_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0b93fe95aca2fdb7_0 (deleted)
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0c24d022d733c19b_0
 • /data/data/####/0cfd0a4960091da1_0
 • /data/data/####/0ef2c0779461a8b3_0
 • /data/data/####/0f1f2466e570e823_0
 • /data/data/####/0f5ac371a1df2d6b_0
 • /data/data/####/0f6bd6f7-376b-4987-8b96-e48ca2f8bc40.dex
 • /data/data/####/0f6bd6f7-376b-4987-8b96-e48ca2f8bc40.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/0f7434909abeafcf_0
 • /data/data/####/0f87b49a6e78634f_0
 • /data/data/####/0ff49c96a61bc4a1_0 (deleted)
 • /data/data/####/10363b934e425781_0
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/10fc82545bb6099b_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/132ae7c01fdfd6fa_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/142d63a9d57b1beb_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/147f9d21da784960_0
 • /data/data/####/1553476877cc8b45_0
 • /data/data/####/15576a6f9b389e4b_0
 • /data/data/####/159a41efefff555b_0 (deleted)
 • /data/data/####/15d20099a59bb62b_0
 • /data/data/####/15e271e19b31b515_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/160c9ca1caafd1ec_0
 • /data/data/####/160e086dc1a6897f_0
 • /data/data/####/16b2ca026d619d8f_0 (deleted)
 • /data/data/####/16f51878287575a3_0
 • /data/data/####/17786c8c076857ad_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/18fa63a885c956bc_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1a11b7a52e6c45ba_0
 • /data/data/####/1ae1b07ad20fda35_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1c7454875650b11f_0
 • /data/data/####/1cb7bc3ba2063551_0
 • /data/data/####/1d36ebc8ef630c5d_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1d66a2f5a8b10038_0 (deleted)
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d942df9c7cbee54_0
 • /data/data/####/1f2912b987d6d882_0
 • /data/data/####/1f2912b987d6d882_1
 • /data/data/####/1f3bc47cb00a582b_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_1
 • /data/data/####/1f665b6d62064fab_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1fa41812901e6661_0
 • /data/data/####/20f8ee660cf3336e_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/22f6a474e21f3425_0
 • /data/data/####/230d31c75a926486_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/237848a5465940b3_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/2409e3b8e4eba208_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/25c0b40bff5d8182_0
 • /data/data/####/25d9cac472a851ce_0
 • /data/data/####/25e904f2700669a1_0
 • /data/data/####/270af7d644778612_0
 • /data/data/####/27bb65e2ed8631c5_0
 • /data/data/####/2898ae588e0a390f_0
 • /data/data/####/28b91cfbb39c0b9a_0
 • /data/data/####/28dfe9c65c86c597_0 (deleted)
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29f284b3f8b7229c_0
 • /data/data/####/2bb864b96105fbd1_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d3caee04918ba4c_0
 • /data/data/####/2dbc63e918217696_0
 • /data/data/####/2e5041ca8ac7bd4a_0
 • /data/data/####/2e7ce99a73a3e1e1_0
 • /data/data/####/2ee95df18bd05b6d_0
 • /data/data/####/2f121d50afcca045_0
 • /data/data/####/2fb0827464809868_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/30496dcf2b77bbef_0
 • /data/data/####/3055001a405e3997_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_1
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/32c4e026696d3d3a_0
 • /data/data/####/32d6dcb5f98be0cf_0
 • /data/data/####/32f6b60f7d823bbd_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/3412d13cebff6c66_0
 • /data/data/####/34a94abed44b2d36_0
 • /data/data/####/34e7a7c5198e7002_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/3663c8c9b1edc6ce_0
 • /data/data/####/36c52944d1dba955_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/36e5e27e3986e843_0 (deleted)
 • /data/data/####/36fb83fb-1eb1-4676-ac15-07bb9d7e4a00.dex
 • /data/data/####/36fb83fb-1eb1-4676-ac15-07bb9d7e4a00.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/3826f9972b0712a6_0
 • /data/data/####/38ce5c977593cdc1_0
 • /data/data/####/3988e57ebdd8b1c7_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3ab8d0aa0433531c_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3c5d7c04df450b43_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3d6c9192b01c60c5_0 (deleted)
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3e38521575fcc10a_0
 • /data/data/####/3e63e3babee8e3b2_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/4178ad3afa97e896_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_1
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/42e37ebb9310f2fa_0
 • /data/data/####/430843e9cd3a9793_0
 • /data/data/####/43d08e2a438816d4_0
 • /data/data/####/44225d0ff153903f_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/464a3551e8769b5f_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_1
 • /data/data/####/4793b63b233b4bda_0
 • /data/data/####/47a7aa81f54b3e5e_0
 • /data/data/####/483c98240cab9370_0
 • /data/data/####/486e184b37e3706a_0 (deleted)
 • /data/data/####/4877f9184b94bf06_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/49b82df66df95d53_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4b7547ada091abbc_0
 • /data/data/####/4c1039a95dc39bdf_0
 • /data/data/####/4c439dbb1f8e102a_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4c9860e7719cbc0c_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_1
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4efe6925815a3aab_0
 • /data/data/####/4ffb05dbc5f84c9d_0
 • /data/data/####/50131a1dbbb1794a_0
 • /data/data/####/506c25e468df488e_0
 • /data/data/####/50bb61874673baef_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/515255520cb80418_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/5192895762834310_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/52b7704bc8e7ff7d_0
 • /data/data/####/530555be90c24b75_0
 • /data/data/####/530ffd2d8b37f681_0
 • /data/data/####/5313ceda5c3601d7_0
 • /data/data/####/548a1bf4af87e60a_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/55e18fcfb88538a8_0
 • /data/data/####/55f424134ba5ccfb_0
 • /data/data/####/55fcca269eadad18_0
 • /data/data/####/5625db312ef57f63_0
 • /data/data/####/578cc2bb1c7be1cf_0
 • /data/data/####/58147b48d2ecc8ed_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0 (deleted)
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s (deleted)
 • /data/data/####/59a8936c388dbf8a_0
 • /data/data/####/5a0bb955ee46f908_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5ca07a511bea4ecf_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/5fd4991a52d590f1_0
 • /data/data/####/60071fc50df2de5c_0
 • /data/data/####/602223c32317205b_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/61602cb2700cf72b_0
 • /data/data/####/627fa22f14eb720f_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62ae8f447d12f989_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/634b4c11e61ac8a5_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/6423f0b40badae88_0
 • /data/data/####/6423f0b40badae88_1
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/6476a476b0d49d09_0
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/67dc837e933e1028_0 (deleted)
 • /data/data/####/697434842b001a4c_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_1
 • /data/data/####/69cdb23a8fa05837_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6d2ec7bbef68087c_0 (deleted)
 • /data/data/####/6ec03d6b95fe058e_0
 • /data/data/####/6fb4cbe63b02dee3_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/700cfc473553e12c_0
 • /data/data/####/7053fa1d37fee2b4_0
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/74aa7b82e2ad1017_0
 • /data/data/####/755e09c5f86a7c66_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/76bbeb5efb16271a_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/7775d32002ffa6f2_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/796b6583296abcaa_0
 • /data/data/####/7b0c2fa5a34ac748_0
 • /data/data/####/7b0ed57d29e84aa2_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7e7d04a5b74326d3_0
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7f31355d5709d4d7_0
 • /data/data/####/7f98e3dffa4a8661_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/816edab88afc770f_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/82ba0398de1589b3_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_1
 • /data/data/####/848f584eb2980526_0
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/86fa628d5a83c4a1_0
 • /data/data/####/8740522220a1085d_0
 • /data/data/####/876f248d207317a0_0
 • /data/data/####/882e803f112e79d2_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/8958b90f416c31e6_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/89d2fb97cd5ac431_0
 • /data/data/####/8a4f672baffa4c03_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8bd197ff6922a42d_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c20e0b1d6ed5a74_0
 • /data/data/####/8c2b045b2e446455_0
 • /data/data/####/8c591b60c5650e02_0
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8d3a54608a3f26c7_0
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/90da2e3bb23c8b45_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_1
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/945cfe92ec675aeb_0 (deleted)
 • /data/data/####/94b90b6485bff728_0
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/963359d6b89b6282_0
 • /data/data/####/966289aed48b6af1_0
 • /data/data/####/9662ac23c7f2a32e_0
 • /data/data/####/97ee07df8b7dfcfd_0
 • /data/data/####/980c75014a7b4bd7_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_1
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/99b7ce205d48efa0_0 (deleted)
 • /data/data/####/99c52d1182738c82_0
 • /data/data/####/99f522e9af075c29_0
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9ae90431d736d10a_0
 • /data/data/####/9d9e4e1ab90c0950_0
 • /data/data/####/9e1c39eea2574ed1_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/9fc3ff3b8445fe1d_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/YtwKyJlf.dex
 • /data/data/####/YtwKyJlf.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_1
 • /data/data/####/a06e0db02543f249_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0d3f06e614df4b0_0 (deleted)
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a0fc70127980d973_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_1
 • /data/data/####/a16286f21165fcea_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1d8e33cbf64f6ba_0
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a2d197791cd544b4_0
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a416318832e6a1fc_0 (deleted)
 • /data/data/####/a43aadf55bb9f90c_0
 • /data/data/####/a442463aff597a62_0
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a45fb1d2d8f580ce_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a47bfa69c010b734_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a59fb49e7e1db339_0
 • /data/data/####/a5dd74a10e91ec4a_0
 • /data/data/####/a75fe76b88791d96_0
 • /data/data/####/a7d28f177d61332d_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a82efac44fb336fa_0
 • /data/data/####/a8aca7685c83e747_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/aa3291c7b2a74ed8_0
 • /data/data/####/aa3ba6e88bbc09f8_0
 • /data/data/####/aa809e580b5a6538_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/ab0e05760903ae30_0
 • /data/data/####/ab287c06ce62a545_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/abd9f7acb68ba7d1_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/acc7b5a2b2607cf6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/add7363c1aaa05cf_0
 • /data/data/####/ae2c892de52a3a86_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3ecb04eb139bd8_0
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/afc5aa4124d5b42f_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b065a1bc259bea9e_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b13ebf729345e10a_0
 • /data/data/####/b181942b0f4f74cc_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_1
 • /data/data/####/b235f3fe5c0461d0_0
 • /data/data/####/b269dfb8b1b62cba_0
 • /data/data/####/b2c10f48bcc38d8c_0
 • /data/data/####/b2e6167707027784_0
 • /data/data/####/b3db84f24e840344_0
 • /data/data/####/b4bf54e5c8119f2f_0
 • /data/data/####/b5697e74c95d3d0d_0
 • /data/data/####/b569f9a8cfee7992_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b66435cabac5daae_0
 • /data/data/####/b67aec5a7ea14577_0
 • /data/data/####/b6cba36601b4ff3d_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b7a7dd547f37d1e5_0
 • /data/data/####/b7a7dd547f37d1e5_s
 • /data/data/####/b80ffb1664d45d3e_0
 • /data/data/####/b83b4508a772e3af_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b978a973d373c6f6_0
 • /data/data/####/ba07082a7b705a54_0
 • /data/data/####/ba0adfdcb36f53e8_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb8e65555a30e85f_0
 • /data/data/####/bc1ab1ee2c686f9a_0
 • /data/data/####/bcacdbcca2506799_0
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bdd6b82376da5ab7_0 (deleted)
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_1
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/befa723b308a412f_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bff586a4d7c89eba_0
 • /data/data/####/c00e4ba47d0f0684_0
 • /data/data/####/c13e0a9cf0a0b7b7_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c314cb13e18dd78b_0
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c483bb5c110dcb06_0
 • /data/data/####/c4a5fcb85d71a657_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c50ff804420ba6a5_0
 • /data/data/####/c56e0522d4c3d4aa_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c68d335737fe001f_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c7280a4699fea749_0
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c85e98db9a9bd774_0
 • /data/data/####/c865d299fc7946f9_0
 • /data/data/####/c969eacfc8423784_0
 • /data/data/####/c97e15e25f96c502_0
 • /data/data/####/cb28dae8f3024377_0
 • /data/data/####/cb2e609d3aef9106_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_1
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cbe319281ff785e8_0
 • /data/data/####/cc507114381d8738_0
 • /data/data/####/cc79dd1d9177817d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd5c51e88d98f673_0
 • /data/data/####/cd6b84e7486e3274_0
 • /data/data/####/cd809d5df745c8bd_0
 • /data/data/####/cffcc40b0e0ea50a_0
 • /data/data/####/com.icc_preferences.xml
 • /data/data/####/d01ebfbd31f4fcad_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d26a8f758e250dc6_0
 • /data/data/####/d2751e1351d9035b_0
 • /data/data/####/d2c22418f2480eca_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d430e1d0fa6e848c_0
 • /data/data/####/d437633c74f12500_0
 • /data/data/####/d468390a37f3095c_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d5a246c3e225dc96_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_1
 • /data/data/####/d63655fb45dc657d_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6aca34181a75c3e_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d712fd280e85773a_0
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/d7c1716d-3239-4c0a-ba00-cf64a22da67b.dex
 • /data/data/####/d7c1716d-3239-4c0a-ba00-cf64a22da67b.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/d85cb06acf500c99_0
 • /data/data/####/d88583e5a868d5d7_0
 • /data/data/####/d9415c62571f495b_0
 • /data/data/####/d957a2264bd7b882_0
 • /data/data/####/d971ec9d01a209b9_0
 • /data/data/####/d98a3c74c396a02d_0 (deleted)
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/dbf845dd07fc918b_0 (deleted)
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/e05dfef9dc22bb70_0
 • /data/data/####/e0b1789663d8add4_0
 • /data/data/####/e0c519508f9d40b8_0
 • /data/data/####/e130c2ec12bdf103_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1ad8a62b1713f94_0
 • /data/data/####/e1bde1dc299290e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_1
 • /data/data/####/e1cd55847a0fc023_0
 • /data/data/####/e1e48c27b9d9fd5e_0
 • /data/data/####/e2c470eca0599a0d_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e3a5a7d9b15dda38_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e51704edd181fbee_0
 • /data/data/####/e51704edd181fbee_1
 • /data/data/####/e724810c657381d6_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/e9e695fc39caf801_0
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eacb251ab98d9a04_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb206379a60d671a_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ed3ffc610f244a16_0
 • /data/data/####/ed41ea8d0b831ec2_0
 • /data/data/####/ee161672cf174ac6_0
 • /data/data/####/ee4a4b91c8186a83_0
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/ef2474f85801451b_0
 • /data/data/####/efce15aa00141115_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0b9196db7a4e12c_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2703691fbaa92bc_0
 • /data/data/####/f2ae15fa2c5701c9_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f50382bb5a73f589_0
 • /data/data/####/f51ee930cfeb314e_0
 • /data/data/####/f524366285619e3a_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f72afbae8e18e01e_0
 • /data/data/####/f7f57df83dc2ff8f_0
 • /data/data/####/fa2a8b1e9f4acf14_0
 • /data/data/####/fb4d5702acce6a69_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fddf25e473ae79a9_0
 • /data/data/####/fe3863b92e46980b_0
 • /data/data/####/fec3c96d38876836_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/jqbWFPOX.dex
 • /data/data/####/mSxyz.dex
 • /data/data/####/mSxyz.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android