Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16899

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-22

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.251.1.95:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.222.95:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.162.113:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • UDP 1####.194.222.95:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000d7eb33ee2e12c_0
 • /data/data/####/00cf2b893a682ef3_0
 • /data/data/####/0149c83b1ba75180_0
 • /data/data/####/0168e3e150375615_0
 • /data/data/####/0217aa3b4e7514f3_0
 • /data/data/####/023f0bcdc25563a9_0
 • /data/data/####/025306e2a3437950_0
 • /data/data/####/026478235ffd6137_0
 • /data/data/####/02b5955d623cc9aa_0 (deleted)
 • /data/data/####/0328339f1e4c5c14_0
 • /data/data/####/03cb97eb615d5f47_0
 • /data/data/####/040fa7852cdb87b6_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/058ab7718d0e4000_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/0627726177e47b9c_0
 • /data/data/####/06a6c4ffc08567ca_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/0858c3bc06ab9eb7_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/09d0084e76424ead_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ad153c49febbabc_0
 • /data/data/####/0aed6f234b5638b4_0
 • /data/data/####/0b214172d88abe84_0
 • /data/data/####/0bb88c88f80884d8_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0bde135352732814_0
 • /data/data/####/0c24d022d733c19b_0
 • /data/data/####/0c5db5dd6c6ae4eb_0
 • /data/data/####/0c9798bd45eb9ba4_0
 • /data/data/####/0d2be03d70b20d08_0
 • /data/data/####/0dad37b63412dbec_0
 • /data/data/####/0ddf31e0606cb437_0
 • /data/data/####/0e07ec3c043221d0_0
 • /data/data/####/0f5ac371a1df2d6b_0
 • /data/data/####/0fddf1711657edbb_0
 • /data/data/####/1097356ae25213dc_0
 • /data/data/####/10c0c5243a45288b_0
 • /data/data/####/11625bfbe740f828_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/125967045413dd61_0
 • /data/data/####/129a994c0b5accdd_0 (deleted)
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1311706c5eb3dffe_0
 • /data/data/####/137ec803716eaa84_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1419cc6473c87fb8_0
 • /data/data/####/1553476877cc8b45_0
 • /data/data/####/15a73c73f4e882cd_0
 • /data/data/####/15e41ebda9f3b977_0
 • /data/data/####/1702bcdbd2e41ead_0
 • /data/data/####/189a0b2f9f07e460_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1b10883f30581315_0
 • /data/data/####/1b38d859cc6a9415_0
 • /data/data/####/1bb32c5161555542_0
 • /data/data/####/1bf6967b45686528_0
 • /data/data/####/1bfb0837f2dd846d_0
 • /data/data/####/1bfcaec12b9f454e_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1cde70e2984713fe_0
 • /data/data/####/1ce912397b74eabd_0
 • /data/data/####/1d688efcc3b43e27_0
 • /data/data/####/1e77e955d9fdf30e_0
 • /data/data/####/1efbd3d87239cc2f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_1
 • /data/data/####/1fa3976fed9774d2_0
 • /data/data/####/2085f6399c0ef0a0_0
 • /data/data/####/2179a515c7bff436_0
 • /data/data/####/22150f5d8fa95cfb_0
 • /data/data/####/236eb5b82f7e23cc_0
 • /data/data/####/23ea731994757fc7_0
 • /data/data/####/2409e3b8e4eba208_0
 • /data/data/####/2453c3da4aec78fd_0
 • /data/data/####/253730b97e7f4ba2_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/2688dc89865b103d_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/27392fac809846f5_0
 • /data/data/####/2763c2cf27a93984_0
 • /data/data/####/27cbac713781f08a_0
 • /data/data/####/28228b4c-6608-47b2-93b5-20c0a06e7ee0.dex
 • /data/data/####/28228b4c-6608-47b2-93b5-20c0a06e7ee0.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/2826dc3c1d940873_0
 • /data/data/####/285f1b492fbfff08_0
 • /data/data/####/28c28376f2ea9dd6_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/297de4ec6023b3df_0
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/2b3d3fe80f7417d4_0 (deleted)
 • /data/data/####/2b6abc3cc76815f3_0
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2c99a214db9ba0b4_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d277ba862cea0aa_0
 • /data/data/####/2dac6b0a1096da7b_0
 • /data/data/####/2db8242daafa8bf3_0 (deleted)
 • /data/data/####/2e2d4459a1a20db3_0
 • /data/data/####/2e3442286e1cada9_0
 • /data/data/####/2ed3ddaa843d2359_0
 • /data/data/####/2f1a643035932139_0
 • /data/data/####/2f303e293b6dfe3f_0
 • /data/data/####/2f331e719c109258_0
 • /data/data/####/2f6186b88d6e3335_0
 • /data/data/####/2fb0827464809868_0
 • /data/data/####/2fca81a562cd2f44_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/30496dcf2b77bbef_0
 • /data/data/####/30942fdf03781829_0
 • /data/data/####/30ea6b083013208c_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_1
 • /data/data/####/31466d7a127f1ac0_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/32f7a64ced992ac6_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33ba08621dfbe1f6_0
 • /data/data/####/33ba5b8e5d304e04_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/3470cd130254ee82_0
 • /data/data/####/34a294c934be39e2_0
 • /data/data/####/34d8a309297c9644_0
 • /data/data/####/350f92190f156885_0
 • /data/data/####/351c3786664ea538_0
 • /data/data/####/352a1ac66af5cb5e_0
 • /data/data/####/35347b594484fecc_0
 • /data/data/####/35bc0b1bef61d54c_0
 • /data/data/####/3636c7a11c8f5386_0
 • /data/data/####/36778c8f78047623_0
 • /data/data/####/37b96bcb7a4a94b9_0
 • /data/data/####/37e7ec27ed4a9802_0
 • /data/data/####/3a64b72c909eae61_0
 • /data/data/####/3a834681d06de049_0
 • /data/data/####/3c834bf49de8d47b_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3d03e71081ec3c22_0
 • /data/data/####/3d25345afd5c6ac3_0
 • /data/data/####/3d3d7b95d5294be4_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3d72d958e6d501d5_0
 • /data/data/####/3d7a226f67061e21_0
 • /data/data/####/3e7b69c48db88487_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f5609459144103e_0
 • /data/data/####/3fbdff2e42cfacdb_0
 • /data/data/####/3fc9a202aaa42cde_0
 • /data/data/####/3fd1b90407feb9ed_0
 • /data/data/####/402bd60d33cfce4d_0
 • /data/data/####/406cab34dffe0d58_0
 • /data/data/####/4087702e2b0e60e5_0
 • /data/data/####/40d6328eda2f5f1b_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_1
 • /data/data/####/425ea724bdad1af6_0
 • /data/data/####/4298228d65203cc5_0
 • /data/data/####/42e5eae11ed80266_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/4502f9cad477a159_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/458b77440e40045a_0
 • /data/data/####/45d7e61ab80e1930_0
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/461baafade3a3f7f_0
 • /data/data/####/464a3551e8769b5f_0
 • /data/data/####/46e2b73a319a6d30_0
 • /data/data/####/47023d77-f23b-474d-a928-2cac9a795b53.dex
 • /data/data/####/47023d77-f23b-474d-a928-2cac9a795b53.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/471ed88e4effab76_0
 • /data/data/####/4737bc5a4b3c6193_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_1
 • /data/data/####/47b9cf3e8d2dd807_0
 • /data/data/####/4854cfab8bfae6d7_0
 • /data/data/####/48c81bd5e649515b_0
 • /data/data/####/491a3c44efc5eb0f_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/4a13006f3eabc27f_0
 • /data/data/####/4a39d38079f2f343_0
 • /data/data/####/4a641e61a9014662_0
 • /data/data/####/4abe71a612593ce6_0
 • /data/data/####/4ae0e98c82cda987_0
 • /data/data/####/4c8addb23b524704_0
 • /data/data/####/4ca4fafcf1e6f237_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cba0458cb2f2b7e_0
 • /data/data/####/4cc21f345fbd6b9a_0
 • /data/data/####/4d08e1bedebf5e77_0
 • /data/data/####/4d6a2d172910fdf1_0
 • /data/data/####/4db914dae789c303_0
 • /data/data/####/4e061572c51898f8_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_1
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/50744750cc7a0610_0
 • /data/data/####/50a682da6b8803b5_0
 • /data/data/####/510a978b4b4ec9ee_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/519a5e997e72f8f2_0 (deleted)
 • /data/data/####/51a851906ede09ff_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/5237457e9753186b_0
 • /data/data/####/5239560409ddafeb_0
 • /data/data/####/52983f169916d921_0
 • /data/data/####/52d95fb2808cd8c1_0
 • /data/data/####/530555be90c24b75_0
 • /data/data/####/5341f2e45c6afed0_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54c9879fb1aefce2_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/55566cf0b9ad6cc9_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/55bb84defb84aad0_0
 • /data/data/####/56303ac50b04af99_0
 • /data/data/####/56685a0051f4144d_0
 • /data/data/####/57158495d31378ce_0
 • /data/data/####/573bf4df2d946c56_0
 • /data/data/####/574b5d8fb268cd21_0
 • /data/data/####/5757f5622a9ee2e7_0
 • /data/data/####/579217891453e1a7_0
 • /data/data/####/57acd8fe4bcc4d89_0
 • /data/data/####/5908ff18c4eff077_0
 • /data/data/####/592325aadad9441b_0
 • /data/data/####/5927b9db3714ee24_0
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/5954b2beb2285143_0
 • /data/data/####/5954eca74cd21078_0
 • /data/data/####/595d7afc5de73671_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5ce1091d31d22246_0
 • /data/data/####/5d01276a2b1fec02_0
 • /data/data/####/5de7107c31747809_0
 • /data/data/####/5e1aea8b17458d95_0
 • /data/data/####/5e607f7ca31bf008_0
 • /data/data/####/5edd089133e67a66_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5f10f48fb80755d4_0
 • /data/data/####/611a5ffa3d8330d3_0
 • /data/data/####/622978e8e0f4d8aa_0 (deleted)
 • /data/data/####/6269714f91d73978_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62cdd152c8d4f93a_0
 • /data/data/####/62d7311b4c1c8384_0
 • /data/data/####/6333b727039c5042_0
 • /data/data/####/63ac881da97756d6_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/640f35f32afed2f1_0
 • /data/data/####/6419c7db5ad7e6cf_0 (deleted)
 • /data/data/####/641f77bdb8dbf5e7_0
 • /data/data/####/64380db736377a8f_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/6540aebe967aa167_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/6579799b3aee52a4_0
 • /data/data/####/65ef5af310cb93a9_0 (deleted)
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66947b39e5782686_0 (deleted)
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/67fb138053a88fa4_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/686e29cb8f43730e_0
 • /data/data/####/68ce10de3c436724_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_1
 • /data/data/####/6a9eca8703c3809e_0
 • /data/data/####/6b69e4232d1c507b_0
 • /data/data/####/6b85ab96cd13e187_0
 • /data/data/####/6b9b07b09c3bc198_0
 • /data/data/####/6c4c47a80501afe3_0
 • /data/data/####/6d02395dbf6cf986_0
 • /data/data/####/6df7bbe2ff16961a_0
 • /data/data/####/6e3b9c794abcc3ba_0
 • /data/data/####/6f05da5ba3fb279e_0
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/6f184dd1322565c7_0
 • /data/data/####/6fb9f7e662143749_0
 • /data/data/####/700cfc473553e12c_0
 • /data/data/####/70224a11cd9637e6_0
 • /data/data/####/70a3e59cefc84555_0
 • /data/data/####/70d96927d1fbf6b6_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/72600d0b5f194d7b_0
 • /data/data/####/729ddace601184a0_0
 • /data/data/####/72c51024b7082564_0
 • /data/data/####/733604b1f706e994_0
 • /data/data/####/736647aca8f96357_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/751b1826c95af675_0
 • /data/data/####/755dc49fabeb6d87_0
 • /data/data/####/762f29a4fd6c63b7_0
 • /data/data/####/766abf2af5e530c5_0
 • /data/data/####/766ce104e03574aa_0 (deleted)
 • /data/data/####/774624a2d2ff0e7e_0 (deleted)
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/7784d8906e21d764_0
 • /data/data/####/77bea4d98d699a65_0
 • /data/data/####/77f5266be126a93a_0
 • /data/data/####/7821efe6b9bedc1e_0
 • /data/data/####/7912e15abc5237a6_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/79ea01ee2bc8f903_0 (deleted)
 • /data/data/####/7a306f769ece4b62_0
 • /data/data/####/7b0c2fa5a34ac748_0
 • /data/data/####/7bc96ac091e2c940_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7cf84e368d1dff2f_0
 • /data/data/####/7d5969f107923b57_0
 • /data/data/####/7dac50556c442b7d_0
 • /data/data/####/7daf53d96b278a9a_0
 • /data/data/####/7daf53d96b278a9a_s
 • /data/data/####/7dc3b494b6708ff7_0
 • /data/data/####/7e39364f8ac5ead1_0
 • /data/data/####/7e512733fc5d78b3_0
 • /data/data/####/7ec224298c55c3e2_0
 • /data/data/####/7f40e43b657bd27d_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/80425a97c1bc3da3_0
 • /data/data/####/807ee9c9de63c31b_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/814e92d1588d5704_0
 • /data/data/####/8164a06f8cc2ad1c_0
 • /data/data/####/82435aeb549b6bb9_0
 • /data/data/####/826cde98a2fc5977_0
 • /data/data/####/829300f77941cc38_0
 • /data/data/####/82b0b3a51a53c8d0_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/82f8611d905fb68c_0
 • /data/data/####/838ee9592091f7ac_0
 • /data/data/####/83a78401bc9b9ea7_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_1
 • /data/data/####/84c49811f40b6a61_0
 • /data/data/####/8546cca46c5bb2e7_0
 • /data/data/####/85488a1f961f28f0_0
 • /data/data/####/854a98751282b77b_0
 • /data/data/####/85e4309438e95191_0
 • /data/data/####/85fbe0f76d462c46_0
 • /data/data/####/86db91c0e910cc29_0
 • /data/data/####/86de11722216820b_0
 • /data/data/####/878729218558e098_0
 • /data/data/####/8881f52805ff5c2b_0
 • /data/data/####/888494125650092a_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/89a96567207a90f7_0
 • /data/data/####/89f7a351425ec9e5_0
 • /data/data/####/8a19cd95135de0be_0
 • /data/data/####/8a246617-f116-41ae-ac28-308e21be5e8d.dex
 • /data/data/####/8a246617-f116-41ae-ac28-308e21be5e8d.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/8a356763fd44dde6_0
 • /data/data/####/8b9cbf140798267e_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c765efd11bfbc1f_0
 • /data/data/####/8d13d21ca7e3ee7e_0
 • /data/data/####/8d4f097424f8ec26_0
 • /data/data/####/8d7e17787e94567d_0
 • /data/data/####/8e0e248ab5004d44_0
 • /data/data/####/8e194b42ce860b24_0
 • /data/data/####/8f1f3e68a8ce0e1b_0
 • /data/data/####/8f1f3e68a8ce0e1b_s
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/8f7cca73519a46b6_0
 • /data/data/####/903a87f134669a30_0
 • /data/data/####/90ff3023cda5ae39_0
 • /data/data/####/91138498174f7926_0
 • /data/data/####/91867390e86f5c10_0
 • /data/data/####/92206d673b348ef3_0
 • /data/data/####/926bcf99a0b5951a_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/92bdfabb10f0948e_0
 • /data/data/####/92e9b49d313d1e15_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_1
 • /data/data/####/93835cab233805c4_0
 • /data/data/####/93b4c1f5cf1a4d7f_0
 • /data/data/####/93c1a1ac87797af6_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94f035a688680ee1_0
 • /data/data/####/94f0ca6d21a5ee9b_0
 • /data/data/####/9593cfbc28ec4cb8_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/963359d6b89b6282_0
 • /data/data/####/96549e26655239bf_0
 • /data/data/####/966634bca248fa66_0
 • /data/data/####/97924a579d3a2552_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_1
 • /data/data/####/992a44c9b39a3167_0
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/9a17de15e038f64b_0
 • /data/data/####/9a5fe123a74b673f_0
 • /data/data/####/9a941b56b897acad_0 (deleted)
 • /data/data/####/9a9ea36b8d8b9152_0
 • /data/data/####/9c96d4f507a70c98_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9cc4bca611dfd625_0
 • /data/data/####/9d19d8083e57d07f_0
 • /data/data/####/9d4cc036ddaf4cbc_0
 • /data/data/####/9de12a0f52691fec_0
 • /data/data/####/9eadbfd61427e37c_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/9faca35e5bbd1b00_0
 • /data/data/####/9fbccd8ed89bfb50_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/VYjAbHGL.dex
 • /data/data/####/VYjAbHGL.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_1
 • /data/data/####/a026fc1e8fa6c498_0
 • /data/data/####/a02fc5c38c5705bd_0
 • /data/data/####/a051630f49909dfb_0
 • /data/data/####/a0ad8c498914be5b_0
 • /data/data/####/a0fc70127980d973_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_1
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1ca861a4adff910_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a291c3940da6240c_0 (deleted)
 • /data/data/####/a31c7817710212a9_0
 • /data/data/####/a3b189a8c92baba7_0
 • /data/data/####/a3f3f163d03ff1f2_0
 • /data/data/####/a456ba9d57396cdf_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a46e03ac0c466fce_0
 • /data/data/####/a477d2d4f902b346_0
 • /data/data/####/a51d80f3142ac184_0
 • /data/data/####/a5637ec6972e22a0_0
 • /data/data/####/a5aad211dc860993_0
 • /data/data/####/a5b29f029aea6bb7_0
 • /data/data/####/a5c2c44126ac8781_0
 • /data/data/####/a6e8ab91835ef4c4_0
 • /data/data/####/a797a89d43b7adb8_0
 • /data/data/####/a79948ae0ceccd36_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a838e0db7f61ac81_0
 • /data/data/####/a84fcf5b22d06a38_0
 • /data/data/####/a86b9451647a3f05_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a94e3d28831e85d5_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ab755d7169326233_0
 • /data/data/####/ab7606b22b9657f0_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ae2c892de52a3a86_0
 • /data/data/####/ae56dc7fe1bbe72f_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aeb8a1650f59cb60_0
 • /data/data/####/aebcfd6e48cc1423_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b04542ac77c2a83d_0
 • /data/data/####/b065a1bc259bea9e_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_1
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b307728663e4da03_0
 • /data/data/####/b360b01c57123745_0
 • /data/data/####/b4bf54e5c8119f2f_0
 • /data/data/####/b60453b6cc8c7d02_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b69a0eee7391156c_0
 • /data/data/####/b7659e338f5bfe98_0
 • /data/data/####/b77987de141e7183_0
 • /data/data/####/b7f3afe56e008b87_0
 • /data/data/####/b8104ad6aaafbce7_0
 • /data/data/####/b839466495072bc1_0
 • /data/data/####/b8c9d19b5d0526b3_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b922e6234071619c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_1
 • /data/data/####/b940ee116a1e4bd0_0 (deleted)
 • /data/data/####/b9d6cd69fecf7978_0
 • /data/data/####/bae06b29657ba062_0
 • /data/data/####/bb144e63b92c800d_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb63c5285c7ea2d0_0
 • /data/data/####/bbab749b4a3684aa_0
 • /data/data/####/bbc346c3bfaf9f9f_0
 • /data/data/####/bd075b1bb56e0454_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_1
 • /data/data/####/befb0a74eabfe922_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bfe6c497c5896bb9_0
 • /data/data/####/c0188e1dd2cccbaf_0
 • /data/data/####/c01cc638d24e08b0_0
 • /data/data/####/c1049c0b8f3c130f_0
 • /data/data/####/c113f4a7e8c618ab_0
 • /data/data/####/c13d76841b77e3b2_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1977debc162cff5_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c1b8696e3b9fea80_0
 • /data/data/####/c21a4f5e61c8bc20_0
 • /data/data/####/c26b552413e552e9_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c2b0498212b44c0b_0
 • /data/data/####/c2f1366100d54f17_0
 • /data/data/####/c390c32c6ec56d3d_0
 • /data/data/####/c43da43b5476ed8b_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c44342f37d646bcd_0
 • /data/data/####/c48cbe8e9c782eec_0
 • /data/data/####/c50ff804420ba6a5_0
 • /data/data/####/c5c0b24b80a8ba9b_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c5f14bdddfdc5f38_0
 • /data/data/####/c6643ff84de27674_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c6bb490016567b06_0
 • /data/data/####/c6bb490016567b06_s
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c801bfb73809ff01_0
 • /data/data/####/c88419d3af931536_0
 • /data/data/####/c9578c9f589a25f9_0
 • /data/data/####/ca62f2b1ac801c4d_0
 • /data/data/####/ca656a6680c4aea1_0
 • /data/data/####/cac58587e43b5fe8_0
 • /data/data/####/cb11d853c77bbfa6_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_1
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc79dd1d9177817d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd6df9bdd189bffb_0
 • /data/data/####/ce4d0a5798921c02_0
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/cfe389bbf7be8efa_0
 • /data/data/####/com.sfcupqhyi_preferences.xml
 • /data/data/####/d011ebdb713e5b78_0
 • /data/data/####/d0432980c77a0907_0
 • /data/data/####/d0971cdbf8b7c775_0
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d1030f1f8e4c1b96_0
 • /data/data/####/d1047b26ba618cf4_0
 • /data/data/####/d127aa75c3864322_0
 • /data/data/####/d1bab5514848710e_0
 • /data/data/####/d1bf85f1fb2a74c2_0
 • /data/data/####/d22c26eed04adb91_0
 • /data/data/####/d23aad0f0e33bc0f_0
 • /data/data/####/d2dc6e3bc242279a_0
 • /data/data/####/d32e8a7b04fddeab_0
 • /data/data/####/d363f0f260731a8e_0 (deleted)
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d3c4963b13250374_0
 • /data/data/####/d3c4963b13250374_s
 • /data/data/####/d3cd5c5f77533074_0
 • /data/data/####/d47376780ad53931_0
 • /data/data/####/d4a0b6b5e78988e3_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d4b4e69d28372a89_0
 • /data/data/####/d4d50499c7a798eb_0 (deleted)
 • /data/data/####/d540ad15d9eadd7f_0
 • /data/data/####/d540ad15d9eadd7f_s
 • /data/data/####/d582249dfad11aeb_0
 • /data/data/####/d5a9b2ae8f44e104_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_1
 • /data/data/####/d6790ca038700290_0
 • /data/data/####/d6b249f2ddfffa00_0
 • /data/data/####/d712fd280e85773a_0
 • /data/data/####/d77ab3d283443a6f_0
 • /data/data/####/d7b3f70a081d098a_0
 • /data/data/####/d8996bebdab10c71_0 (deleted)
 • /data/data/####/d8ccc02360565e6a_0
 • /data/data/####/d8d917fce8dff6fc_0
 • /data/data/####/d971e2fe7f2b6c0b_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/da29b751d807944e_0
 • /data/data/####/da754b9f56086597_0
 • /data/data/####/da8532be75ae1c77_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/daaf16f5afcc822b_0
 • /data/data/####/dab78ffa2b8be365_0 (deleted)
 • /data/data/####/dbd5bd69af5a5324_0
 • /data/data/####/dd3ad16c5357be71_0
 • /data/data/####/de59e8cd54bfc9da_0
 • /data/data/####/dec7f4fa722866a6_0
 • /data/data/####/decec4dddedc8dc6_0
 • /data/data/####/df03704d5c6fe948_0
 • /data/data/####/df5e48ef96b2277a_0
 • /data/data/####/df5f1bbc91a54525_0
 • /data/data/####/df618664dc95b999_0
 • /data/data/####/e0ac7de7bf9e48f5_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1b4015b0c1fb74e_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_1
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e2a667a26eeda52e_0
 • /data/data/####/e3dccc6b0435b366_0
 • /data/data/####/e462a79b3dd39ef6_0
 • /data/data/####/e649f129b0ec9805_0
 • /data/data/####/e67fc66b1380edac_0
 • /data/data/####/e6d9c388ad2bb4b0_0
 • /data/data/####/e727c4b8f582b78b_0
 • /data/data/####/e768387afee1224c_0
 • /data/data/####/e7795bba4c293ac0_0
 • /data/data/####/e7f1db409f55d10b_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e8d75ad78669bd02_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/ea4767eaf9d51405_0
 • /data/data/####/ea781b39cb9886ab_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ef179363d10ee407_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/efff44b68eaaaeca_0
 • /data/data/####/f143a2116cd34b30_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2ae15fa2c5701c9_0
 • /data/data/####/f2b7c5d033360e8e_0
 • /data/data/####/f3dc1cc380ef58a3_0
 • /data/data/####/f3efd23e686f45bb_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f504f06373a142e1_0
 • /data/data/####/f524366285619e3a_0
 • /data/data/####/f525e38291a2fca8_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6576ef7214591f7_0
 • /data/data/####/f684a021f93b4e0b_0
 • /data/data/####/f68635843452f9f4_0
 • /data/data/####/f68bb28d5b400b83_0
 • /data/data/####/f7e201785a80f387_0
 • /data/data/####/f9f35fdd961858b7_0
 • /data/data/####/f9f6fc8723b81ea3_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/faa3080003c91bbf_0
 • /data/data/####/fab1900dc5883c2a_0
 • /data/data/####/fb8792c3067fe6b6_0
 • /data/data/####/fbf95a3c72b84cc7_0
 • /data/data/####/fd04aab0652dfa4a_0
 • /data/data/####/fd32cdd36138a5b8_0
 • /data/data/####/fd35357c132c0ff8_0
 • /data/data/####/fd4f44d8b6a2954e_0 (deleted)
 • /data/data/####/fe0a968ab9c0d6a8_0
 • /data/data/####/fe8a329ba6a028dc_0
 • /data/data/####/fec5d528d68a0e4b_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/ff890e53896ed482_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/mRbFrbv.dex
 • /data/data/####/mRbFrbv.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/tbNjPqr.dex
 • /data/data/####/tbNjPqr.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android