Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16892

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-22

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.163.95:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00a92e2fd5c08c60_0 (deleted)
 • /data/data/####/00e8a2c45836fb90_0
 • /data/data/####/00e8a2c45836fb90_1
 • /data/data/####/015beb20047b0e3b_0
 • /data/data/####/016712f932dff9b1_0
 • /data/data/####/02493da76e8927e3_0
 • /data/data/####/02e4e982255fabf5_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/0563bf8aba60149e_0 (deleted)
 • /data/data/####/06abde6536a51cec_0
 • /data/data/####/070594d266d74b30_0
 • /data/data/####/074032b60f35a596_0
 • /data/data/####/08c7bcf41edf5534_0
 • /data/data/####/09ad126df470b99c_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0b0bccb8017698ce_0
 • /data/data/####/0b192fbded3d095e_0 (deleted)
 • /data/data/####/0b4d000bbc77e540_0
 • /data/data/####/0c5577f6845a260c_0 (deleted)
 • /data/data/####/0d090fbbbd986530_0
 • /data/data/####/0f15da05781b1347_0
 • /data/data/####/0f5301645cbb5a45_0
 • /data/data/####/0f7ba5a509799c2a_0
 • /data/data/####/0fcd78187335155e_0
 • /data/data/####/0fd4bc86ad6ce4e6_0
 • /data/data/####/108fce410eb0d208_0
 • /data/data/####/109e5a2cb06807ea_0
 • /data/data/####/11044376c468ff7e_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12f4c892778272d1_0
 • /data/data/####/13cf4fec24b2c4af_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e147a4f44873d6_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/144b6e9c7ca9950e_0
 • /data/data/####/15f861aaff704b8b_0 (deleted)
 • /data/data/####/1756e6fdc0b163e8_0
 • /data/data/####/17da84a714ccb366_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/18f20231e05e26d2_0
 • /data/data/####/190b23902e4591f2_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1a17f9414e745714_0
 • /data/data/####/1a81e8043053269f_0
 • /data/data/####/1aa4ff4bd3cd7b2f_0
 • /data/data/####/1b77a67e87f9fc6f_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d671c05cf0a1878_0 (deleted)
 • /data/data/####/1e0404e6c6304c8e_0
 • /data/data/####/1e9dd62d077da783_0
 • /data/data/####/1f6c330137fc482d_0
 • /data/data/####/20e06e11b6b598a6_0
 • /data/data/####/222993197f15229e_0
 • /data/data/####/2423fe3e25bb10ea_0
 • /data/data/####/24ac60ef4928ced5_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/263a502700939bbb_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/27a193e42f7440b9_0
 • /data/data/####/283d62e80deda555_0
 • /data/data/####/285105df0903b43d_0
 • /data/data/####/288f42a8a3acc4e3_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29d9e6c240a4301f_0 (deleted)
 • /data/data/####/2a22397d5ed2422d_0
 • /data/data/####/2afb8bb82975ebb6_0
 • /data/data/####/2b00c70160fe7e15_0
 • /data/data/####/2c9690db71177031_0
 • /data/data/####/2c96ef6d07c9bff1_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2f4e4589d426f1b0_0
 • /data/data/####/2f6512223a5a9d28_0
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/30009fcd839783c9_0
 • /data/data/####/30a5c5b9de1ea365_0 (deleted)
 • /data/data/####/30e70921387e93af_0
 • /data/data/####/315ebf0b45b9872a_0
 • /data/data/####/320689025cd56eb2_0
 • /data/data/####/32588f8ccd0fbba0_0
 • /data/data/####/32805683980df83f_0
 • /data/data/####/32ead0fe5b7dab1e_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/34919071f44733ab_0
 • /data/data/####/36532eaa4856e681_0
 • /data/data/####/36fff4a7599acf83_0
 • /data/data/####/37030e1e7dbeda67_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/374f01f1c6bb036d_0
 • /data/data/####/3778c3ff3510e7c2_0
 • /data/data/####/379f6e398e4b1fcd_0
 • /data/data/####/397c9401e7bd76d6_0
 • /data/data/####/3a9f7c66e8687929_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3bcf51c8579ba578_0
 • /data/data/####/3c9e0ae60a4987f8_0
 • /data/data/####/3cd476bbda065976_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3dbd712cf966bffb_0
 • /data/data/####/3ddbf47bc018fb1d_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f60e3864e1d5de0_0
 • /data/data/####/3fb4a57b969c0627_0
 • /data/data/####/3fb56b0c6813c630_0
 • /data/data/####/3fbb9ff5bcdd5dcf_0
 • /data/data/####/41689063d26d0506_0
 • /data/data/####/41a3e40542583851_0
 • /data/data/####/41b35b725e64e38d_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/4255fa6c7e28ea3f_0
 • /data/data/####/44d84d8fbc6a759c_0
 • /data/data/####/44fbb6bef335edc5_0
 • /data/data/####/450ced695e8d0661_0
 • /data/data/####/4947edbd655172a6_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/496ee12ec3b9102d_0
 • /data/data/####/49b21a7e793cead9_0
 • /data/data/####/49ca5157e245c841_0
 • /data/data/####/4aa34371c63cb523_0
 • /data/data/####/4bb5c623f72253c9_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d30d3b01ae9917f_0 (deleted)
 • /data/data/####/4db3c242a71518a5_0
 • /data/data/####/4dd04d1d4904b8d2_0
 • /data/data/####/4e020a406090ff2c_0
 • /data/data/####/4e58254593335a3c_0
 • /data/data/####/4e6d59a2c49b9569_0
 • /data/data/####/4e6d59a2c49b9569_s
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/50728c9307ed2300_0
 • /data/data/####/50bb61874673baef_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/51bbf04e606932b8_0
 • /data/data/####/527cb7732c1d536b_0
 • /data/data/####/52e333bd32c01acb_0
 • /data/data/####/53ad481e63fca2d8_0
 • /data/data/####/541ddf6adc67c54e_0
 • /data/data/####/5452ec1b8cc16e6e_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/5562c834d7249934_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/55ab32f00e4406b6_0
 • /data/data/####/55ae0c6f5786b28c_0
 • /data/data/####/5601c398b0a3040d_0
 • /data/data/####/580e9d8f7d09fd9c_0
 • /data/data/####/5ab72b7db3154a45_0
 • /data/data/####/5ac80dfe7ddda63a_0
 • /data/data/####/5aec5d99a2711361_0
 • /data/data/####/5d8aa25e36dbf1d1_0
 • /data/data/####/5de6a6268a8e8237_0 (deleted)
 • /data/data/####/5dfece596b6942b9_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/601442cc6bf98377_0
 • /data/data/####/61905750b0e986ad_0
 • /data/data/####/61a33eed6e1ce99c_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63964ed2a1a51dab_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/648ca68f24ed60e9_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/662bcf65c25a3257_0
 • /data/data/####/6652f1a3c7dece69_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/667f7883b9f20f5f_0
 • /data/data/####/66aab48f90c99e3d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/687014253a4b1212_0
 • /data/data/####/687bc705061a4e20_0
 • /data/data/####/6935d81685e9ea83_0
 • /data/data/####/6989ae8cd04ae6fe_0
 • /data/data/####/69af99d1a7ec8a9d_0
 • /data/data/####/6b478e8a187ed5a3_0
 • /data/data/####/6cf79d5c0eff15d7_0
 • /data/data/####/6e1bfb89555d317e_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/7403f512b20817e0_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/74ffd72418158cf9_0
 • /data/data/####/756c21dfec5d2b3b_0
 • /data/data/####/7598862445b7d700_0
 • /data/data/####/75aa6fa096f1663a_0
 • /data/data/####/75cc225bfea2138f_0
 • /data/data/####/763e08e73267460e_0
 • /data/data/####/770abd46fe3e26d5_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/77963eab87490539_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/79ab33dcf3067bfc_0
 • /data/data/####/7ab4c366120acdc9_0
 • /data/data/####/7bf52b41ad49eba9_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7ce63910fd81afa4_0
 • /data/data/####/7cf889db4e255d65_0
 • /data/data/####/7d7168e1279aac4f_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/80aea1d0f97f586f_0
 • /data/data/####/80ff9425c6251e58_0
 • /data/data/####/810d98ac52e8cba2_0
 • /data/data/####/811e57e87179bf0c_0
 • /data/data/####/8391e52f98cb4bed_0
 • /data/data/####/854e5055a4f6b9cc_0
 • /data/data/####/86c8fa734223708e_0
 • /data/data/####/86de11722216820b_0
 • /data/data/####/8707a22723a7b413_0
 • /data/data/####/87c8f062c459e44d_0
 • /data/data/####/8870e3eee72d2726_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88aeb2c4b2d9ca65_0
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/88d12216ad5cf727_0
 • /data/data/####/894d5c5f0ecd455f_0
 • /data/data/####/8ae3900ceef5dccc_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c4193c707957f49_0
 • /data/data/####/8cacce9854ddd179_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8e155403cc545933_0
 • /data/data/####/8f17d85f8b407f20_0
 • /data/data/####/8fb8eebc77b587a0_0
 • /data/data/####/9125d64034ccb8e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/91c15cd6-d90a-4ebb-a95e-43750da0afa8.dex
 • /data/data/####/91c15cd6-d90a-4ebb-a95e-43750da0afa8.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/91f15cb20e4e90f1_0
 • /data/data/####/925764f3d184a746_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94649b429adc5363_0
 • /data/data/####/946791b01b430857_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96f4a35e9c55ba4a_0
 • /data/data/####/975f22b002605e56_0
 • /data/data/####/98cf7a2424e7dd04_0
 • /data/data/####/98eb8b7583c44bd9_0 (deleted)
 • /data/data/####/99206cce1381978d_0
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/99cdf9e04d3a24f0_0
 • /data/data/####/99f7d7c0ba03402b_0
 • /data/data/####/9c5f6c9f42e53443_0
 • /data/data/####/9d355f17b663722b_0
 • /data/data/####/9e5909c0d81b969e_0
 • /data/data/####/9eadbfd61427e37c_0
 • /data/data/####/9fe0c5790fe68c9d_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/JIzpabGzR.dex
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/VZfRUU.dex
 • /data/data/####/VZfRUU.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a011e776c051cafe_0
 • /data/data/####/a054073db17f61f2_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a214d7e8a4cdf2da_0
 • /data/data/####/a270e15e14d0bcb5_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a446fbaae7a0c56f_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a4a780eaa77db4a3_0
 • /data/data/####/a4f7c90e3bbfd3c6_0
 • /data/data/####/a50a9498f1c6db2e_0
 • /data/data/####/a58a5186a4f55003_0
 • /data/data/####/a59fb49e7e1db339_0
 • /data/data/####/a60ba1f775cca4bf_0
 • /data/data/####/a68e5a03d6c8d6a5_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a873c28c786d7b40_0
 • /data/data/####/a88ae74d4275c091_0
 • /data/data/####/a8cf86c608cbfa93_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/a9f40d487b1b635d_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/acf8542fe8f4c0b0_0
 • /data/data/####/ad0acd7c-3d75-44bf-beff-a06d81153452.dex
 • /data/data/####/ad0acd7c-3d75-44bf-beff-a06d81153452.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ae304f7a0f339da4_0 (deleted)
 • /data/data/####/af06184d2f945a69_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b1838d737df25916_0
 • /data/data/####/b3da61289b965ba5_0
 • /data/data/####/b4aa49e12a14f1e0_0
 • /data/data/####/b4aa49e12a14f1e0_s
 • /data/data/####/b59d94f14430b7b1_0
 • /data/data/####/b6143245a25fb05e_0
 • /data/data/####/b625ea1ae15943b5_0
 • /data/data/####/b8071274e2f07f7c_0
 • /data/data/####/b815b427d9d6402e_0
 • /data/data/####/b8572c679a29c4e7_0
 • /data/data/####/b895ddeb93eed83a_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_1
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/baf0d3c1c70d26d2_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb720cfaa15c1be4_0
 • /data/data/####/bc230038b53711b0_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bef58913e5db988c_0 (deleted)
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bf9466399d6c2469_0 (deleted)
 • /data/data/####/c0cf61197003bc88_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c19d3161dfcc26b6_0
 • /data/data/####/c2040bab1be73b69_0
 • /data/data/####/c32484df5fcf807e_0
 • /data/data/####/c32484df5fcf807e_1
 • /data/data/####/c374791607923b52_0
 • /data/data/####/c3ca8f870e680860_0
 • /data/data/####/c42dc43dedb171ce_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c49ad63eca1f122e_0
 • /data/data/####/c50ff804420ba6a5_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c60a1d74631fef50_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c721df47a3c1f7e3_0
 • /data/data/####/c72b77b67f49cf48_0
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c7c5d06c074634b3_0
 • /data/data/####/c97371a32cef83ee_0
 • /data/data/####/c97d667791e4ade3_0
 • /data/data/####/ca1ebbc48364a8e0_0
 • /data/data/####/ca2b42683fddc287_0
 • /data/data/####/ca7c974a76d8c7f8_0 (deleted)
 • /data/data/####/ca930859c5b8b971_0
 • /data/data/####/cb7c2ba667649b8d_0
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc03c4fca19e6baa_0
 • /data/data/####/cccfe1a9516fd576_0
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/ce3d551f64d8ab06_0
 • /data/data/####/ce649664a3ad885a_0
 • /data/data/####/cf6d2e6e316eaf75_0 (deleted)
 • /data/data/####/cf9199d78829b47d_0
 • /data/data/####/com.jrjt_preferences.xml
 • /data/data/####/d132215276779db3_0
 • /data/data/####/d26c8a201735cd6f_0
 • /data/data/####/d28c382049b43f87_0
 • /data/data/####/d3652602b709d1b5_0
 • /data/data/####/d3cba3848b5d9b50_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d4cae4f58fb6a274_0
 • /data/data/####/d564d441dfe17196_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d77e3d605137b8c2_0
 • /data/data/####/d7b32acae9bbbdd6_0
 • /data/data/####/d7ebacfc26c1ae8d_0
 • /data/data/####/d8f4244cd6024d87_0
 • /data/data/####/d8fb9d9ba7f23393_0
 • /data/data/####/d944abfd2d7fb3ca_0
 • /data/data/####/d971ec9d01a209b9_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/dbf7d964fc44b7f4_0
 • /data/data/####/dd11d5519a68d5d9_0
 • /data/data/####/ddf4ab1b0a0d81c1_0
 • /data/data/####/de713786ec3a751b_0
 • /data/data/####/decefb430efc4930_0
 • /data/data/####/e01f8d35c99ae8fd_0
 • /data/data/####/e041669398a63295_0
 • /data/data/####/e05a788bd336c310_0
 • /data/data/####/e09c86c6e6866583_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e19605e14cb2126a_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e28e133e07ca9a82_0
 • /data/data/####/e299aafe259abe22_0
 • /data/data/####/e302f9df0e7421e2_0
 • /data/data/####/e31aa2c2f64907d4_0
 • /data/data/####/e4d8eeda110cd266_0
 • /data/data/####/e5b6a74267f2f443_0
 • /data/data/####/e5ba638c080ca8b5_0
 • /data/data/####/e70ae87929e07ac0_0
 • /data/data/####/e70c86d29216a272_0
 • /data/data/####/e71bf6f698c063ab_0
 • /data/data/####/e7271e9e1035323c_0
 • /data/data/####/e729029e-3f36-45a2-b6ec-f6fb60be9b0c.dex
 • /data/data/####/e729029e-3f36-45a2-b6ec-f6fb60be9b0c.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/e731d51eff9a0f2f_0
 • /data/data/####/e74a2672ae0226e6_0 (deleted)
 • /data/data/####/e7a1fc0e97de480e_0
 • /data/data/####/e7ed4ef6660703cd_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e9749524d852d68e_0 (deleted)
 • /data/data/####/ea2020393ebd408b_0
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/ea69e58fb9e17352_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec393d6bd4c2bb39_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/eca29f09605b4997_0
 • /data/data/####/ee1ff845c11e032d_0
 • /data/data/####/eff7220d7e1b32ff_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/elULq.dex
 • /data/data/####/elULq.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2ae15fa2c5701c9_0
 • /data/data/####/f42d0440842d7b30_0 (deleted)
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f52e26c0a126149c_0
 • /data/data/####/f5b83f3dd7ac7c21_0
 • /data/data/####/f5de8f99aa32c191_0
 • /data/data/####/f6290f582f7ff708_0
 • /data/data/####/f6ed7e1d539fe792_0
 • /data/data/####/f70b0ed90b344652_0
 • /data/data/####/f7184657e6527a22_0
 • /data/data/####/f7f62095a183d381_0
 • /data/data/####/f9138fd635e7942c_0
 • /data/data/####/f9c089466ca6ac5d_0
 • /data/data/####/f9c4659ef7957c3f_0
 • /data/data/####/fa796e79dcf0a4f7_0
 • /data/data/####/fad4d27d041dc440_0
 • /data/data/####/fb4daf629a4e64be_0
 • /data/data/####/fe4b2ea6230be50e_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/feff91565d4c9a8d_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android