Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16896

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-22

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/0147defcdcae6141_0
 • /data/data/####/024657b2eafa53a1_0
 • /data/data/####/0293ff391c1bf5b9_0
 • /data/data/####/043ca5b29fbc5864_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/06507ae2a9690e8e_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06d7b1b4f5d64c0c_0
 • /data/data/####/0744feba147a5faa_0
 • /data/data/####/0744feba147a5faa_1
 • /data/data/####/08be843e1904b09e_0
 • /data/data/####/09ad126df470b99c_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0adfc5964972a91c_0
 • /data/data/####/0b001cba891d8d8b_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0b99b23d3b4a4562_0
 • /data/data/####/0c6dcbb7b8dbeea4_0 (deleted)
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/12135c047f1a2d40_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/132ae7c01fdfd6fa_0
 • /data/data/####/1371e08accd42beb_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/142534a2748c9ce0_0
 • /data/data/####/142d63a9d57b1beb_0
 • /data/data/####/14569fb60a922fd6_0 (deleted)
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14a4bbfc1c275888_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/1557a6a1f573044d_0
 • /data/data/####/1559ce833c69e8e5_0
 • /data/data/####/160c9ca1caafd1ec_0
 • /data/data/####/1621a659d0794ef9_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/1701567e4e0078ca_0
 • /data/data/####/172ff8fd8f1821ae_0
 • /data/data/####/172ff8fd8f1821ae_1
 • /data/data/####/17aac0b3b5c0150e_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/182ce6cac5651960_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1a23ef70d069ae8b_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1bace3e7952ed288_0
 • /data/data/####/1c1bbf6f796987d8_0
 • /data/data/####/1cb7bc3ba2063551_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d68c016ed373126_0
 • /data/data/####/1f3bc47cb00a582b_0
 • /data/data/####/1fd6936eec11b792_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/20d3c33db5f3454e_0
 • /data/data/####/20e06e11b6b598a6_0
 • /data/data/####/2191c6de24ab75d4_0
 • /data/data/####/21c7a2ce871699a2_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/22d0e42ece62666a_0
 • /data/data/####/230d31c75a926486_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24d6d4e6862a025a_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/27bb65e2ed8631c5_0
 • /data/data/####/285fd7bd1f9ea9e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/28c7ccca35d11d7f_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/2a9481c466c9e7be_0
 • /data/data/####/2acd4a53f376dfbc_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2bfe25f569b3558a_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2daf1557097f56f1_0
 • /data/data/####/2f0e355a1fe79750_0
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/2fbc3fd64ed78741_0
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/32f6b60f7d823bbd_0
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/331be589-a2db-46b4-8414-65df697933f7.dex
 • /data/data/####/331be589-a2db-46b4-8414-65df697933f7.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/36173b484354cd33_0 (deleted)
 • /data/data/####/373b91ec79792ecc_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/382eadc9fd1e7d42_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39ca0e923bf40297_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3bcefbdbe5b2adb4_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3cc0949a5a8fd8b1_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3dbd712cf966bffb_0
 • /data/data/####/3e63e3babee8e3b2_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f3b74c366141b04_0
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_s
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/42e37ebb9310f2fa_0
 • /data/data/####/4377058cef5af510_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/44225d0ff153903f_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/449500de06776d71_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/468873f8157d7fb4_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/47a7aa81f54b3e5e_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/4843eb40e3638b2f_0
 • /data/data/####/48a12cd585f10663_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/49dcb22f95cd2024_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4b9ed403a2af3be8_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4c92b3f9811c5d58_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4ce244cb2630fc8e_0
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f838068eccc2f8a_0
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/507fb3328c67378d_0
 • /data/data/####/50a5bf4306554c8c_0
 • /data/data/####/50af52e41fa54141_0
 • /data/data/####/50bca2a882719464_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/5239560409ddafeb_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/5313ceda5c3601d7_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/541c65cac5e8de54_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/55e18fcfb88538a8_0
 • /data/data/####/560216a91ae6ae27_0 (deleted)
 • /data/data/####/574e07c5b74ba617_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/59a433259c06b91f_0 (deleted)
 • /data/data/####/59a8936c388dbf8a_0
 • /data/data/####/59bb9ceae8157f6b_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b23c00b7c8674ac_0
 • /data/data/####/5b3199a101effeda_0
 • /data/data/####/5b75c775f0ce2b6d_0
 • /data/data/####/5c6bd736a60f0eea_0 (deleted)
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5d93adab981b5664_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5fb48beae0e8b72a_0
 • /data/data/####/5fd4991a52d590f1_0
 • /data/data/####/5feb4b72ff5d7a1c_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/602223c32317205b_0
 • /data/data/####/6053351935a117f0_0
 • /data/data/####/608f09c9c52dd69b_0 (deleted)
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62925de1702d3841_0 (deleted)
 • /data/data/####/62c69ebb7f61ba2e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6328d3131f2a06de_0
 • /data/data/####/63aacb12886e626e_0
 • /data/data/####/63bd6775-dbde-4cfa-a6d7-347eac0971a5.dex
 • /data/data/####/63bd6775-dbde-4cfa-a6d7-347eac0971a5.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/674edd651d4f9e87_0
 • /data/data/####/676d8eeb07d0e07b_0
 • /data/data/####/678b692994557c29_0
 • /data/data/####/680d74a61302f601_0
 • /data/data/####/68436ec2f3b7cee9_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/6872cbb07436c071_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/69cdb23a8fa05837_0
 • /data/data/####/6a7b5e2c140483e7_0 (deleted)
 • /data/data/####/6acdc4d621c48313_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6cd8f6e39f85d8b9_0
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6e3a5b20a9d21780_0
 • /data/data/####/6e4bca30e71b89e8_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/71839b56203ab681_0
 • /data/data/####/7262016a0d4dbcc4_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/7325a4e082c3ad49_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/755e09c5f86a7c66_0
 • /data/data/####/75de42e17aa0e8fb_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/769a72366778244e_0
 • /data/data/####/76bbeb5efb16271a_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/7775d32002ffa6f2_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/79847df1971006f7_0
 • /data/data/####/7a1e753a73bc201b_0
 • /data/data/####/7a5f73ac39340191_0
 • /data/data/####/7a72547b236bf171_0
 • /data/data/####/7aedd1cc03103eb2_0
 • /data/data/####/7b0ed57d29e84aa2_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5d27073f907073_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e8046bb5150ffc8_0 (deleted)
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7f517f2450f2d23d_0
 • /data/data/####/7f656a34660a12ab_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/831f7652159301d2_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/84eed9ae93c679cd_0
 • /data/data/####/85488a1f961f28f0_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/867b38ec0c2f9748_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/87d2a76f01b11587_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/88dc949581ed5cf9_0
 • /data/data/####/8958b90f416c31e6_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/899ba52c-7efb-4ea6-9f3e-b211d5f493d4.dex
 • /data/data/####/899ba52c-7efb-4ea6-9f3e-b211d5f493d4.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/8a7a161054cc9e38_0
 • /data/data/####/8a7fa65e3bd2c42d_0
 • /data/data/####/8b5d4047aa52c5b6_0
 • /data/data/####/8b88a4458b0c529e_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c591b60c5650e02_0
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8ca16dd87a80184e_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d763ffb38fb9acd_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8faed3c91094f976_0
 • /data/data/####/8fc118737bea7b8a_0
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/8ff611eecd0ee8ed_0
 • /data/data/####/90a735fa17742dd3_0
 • /data/data/####/90da2e3bb23c8b45_0
 • /data/data/####/9125c9007f82cf07_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/91b8a5c298f9eb0b_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9423a93bb8ba0714_0
 • /data/data/####/94b90b6485bff728_0
 • /data/data/####/951b1827bff40635_0
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/956fc44a97b59d9c_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/96b12f64cd35097a_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/98ade0c17be9be0c_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/992a44c9b39a3167_0
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/99f522e9af075c29_0
 • /data/data/####/99f8202d5a1c0319_0
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9ab5830dbd20cfab_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9afd7bd29e7f3025_0
 • /data/data/####/9b59591a37d4efe4_0 (deleted)
 • /data/data/####/9ce33ad57f35473d_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9dc6b3c513920d44_0 (deleted)
 • /data/data/####/9e832c05466f4653_0
 • /data/data/####/9e8981edf1129cbb_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9e9f8197747b67f0_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9f474cc285094c6b_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/9f93ea7d3982c877_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/KXbSSTPcN.dex
 • /data/data/####/KXbSSTPcN.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a03a33738580ecc0_0
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a06e0db02543f249_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a13f52966464f17b_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a215fa476605336a_0
 • /data/data/####/a2d197791cd544b4_0
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a43aadf55bb9f90c_0
 • /data/data/####/a442463aff597a62_0
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a50be1125d941c21_0 (deleted)
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a6f71c96e1f1dea3_0 (deleted)
 • /data/data/####/a75fe76b88791d96_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/aa692915e8e9ec5f_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac6ee1d91413346a_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/acc7b5a2b2607cf6_0
 • /data/data/####/acf8542fe8f4c0b0_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ad147abf1b9e591b_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/aeab3e25af2165b3_0
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b012f052e5c8655e_0
 • /data/data/####/b08d735f2e41fc4a_0
 • /data/data/####/b0a80a43cfc054c7_0
 • /data/data/####/b0fb14ab694fda4c_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b1de730e50950725_0
 • /data/data/####/b1f936f7c77f5705_0
 • /data/data/####/b27899e3719bbd40_0
 • /data/data/####/b29ad67905b2a0f4_0
 • /data/data/####/b2b8782541ec9875_0
 • /data/data/####/b2c10f48bcc38d8c_0
 • /data/data/####/b3901079ea1077ec_0
 • /data/data/####/b3c9e53fa922e822_0
 • /data/data/####/b3db84f24e840344_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b569f9a8cfee7992_0
 • /data/data/####/b5c9c2170c3efd23_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b65d3ccbfb30cc4e_0
 • /data/data/####/b6722e19dde1efdc_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b7a82a2a7d1f8c31_0
 • /data/data/####/b83b4508a772e3af_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_1
 • /data/data/####/b947a11b85fd0d29_0 (deleted)
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b964166932e576a4_0
 • /data/data/####/b980b4d1b7161e18_0
 • /data/data/####/ba07082a7b705a54_0
 • /data/data/####/ba2ed2984244cf2f_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bceec9c7fa9ed778_0
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd25b9af4b706341_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bde02c9ca82b6992_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/befa723b308a412f_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c00e4ba47d0f0684_0
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c0c5c0521cbd38b1_0
 • /data/data/####/c13e0a9cf0a0b7b7_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c24d76ffc352f4ae_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c314cb13e18dd78b_0
 • /data/data/####/c37318a91fc0467d_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c3f7d3870e391dbb_0
 • /data/data/####/c3f8793e3b379cb9_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4b7f338f6f9c42e_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c50ff804420ba6a5_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c5594e4cbf96969b_0
 • /data/data/####/c56e0522d4c3d4aa_0
 • /data/data/####/c58732033ef8830f_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c63b17158efaa347_0 (deleted)
 • /data/data/####/c64f7550fccc9a02_0
 • /data/data/####/c6828fb4c98f5ee7_0
 • /data/data/####/c68d335737fe001f_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c7280a4699fea749_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c77a183e7502a80d_0 (deleted)
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c7d0ee58ca91da1b_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/cabf553d3039d9bc_0 (deleted)
 • /data/data/####/cb28dae8f3024377_0
 • /data/data/####/cb2e609d3aef9106_0
 • /data/data/####/ccc1e8e7ae049b21_0
 • /data/data/####/cd1cbb7d3939918a_0
 • /data/data/####/cd6b84e7486e3274_0
 • /data/data/####/cd809d5df745c8bd_0
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/cef50991a9348000_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/cffcc40b0e0ea50a_0
 • /data/data/####/com.zcegm_preferences.xml
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1a5d2bef4c0d6b8_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d2751e1351d9035b_0
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d2f5e6eed58e2d6d_0
 • /data/data/####/d2fc7637bfcc8c92_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d3bc5fc6d2861a5d_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d430e1d0fa6e848c_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d63655fb45dc657d_0
 • /data/data/####/d64b86ad4809aad8_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d807f158af0b4bac_0
 • /data/data/####/d85cb06acf500c99_0
 • /data/data/####/d971ec9d01a209b9_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/da548d0919c04fad_0 (deleted)
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/de4998cf4e0e121d_0
 • /data/data/####/df3071c49b24da54_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/dfaf9f934510182d_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e05dfef9dc22bb70_0
 • /data/data/####/e09d44f20deddb8f_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e11236d95c8d946c_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e173fb97d37cfac2_0
 • /data/data/####/e191abe2a8095aac_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1ad8a62b1713f94_0
 • /data/data/####/e1b20d74bc8351c3_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e2c470eca0599a0d_0
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e3a5a7d9b15dda38_0
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e550215b576196a0_0
 • /data/data/####/e577047429e1c199_0
 • /data/data/####/e6033567eeedb896_0
 • /data/data/####/e7735a48959a3a7f_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e8ff707a5221bff0_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eb53374f8886aa70_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec12bad8bfd64b2f_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ed2e2f0b7e6c317c_0
 • /data/data/####/ed3ffc610f244a16_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/ed7832ad865590fa_0
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/ef3692decb3f534a_0
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/ef8ff2754365086c_0
 • /data/data/####/ef9df6e9e37c6408_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/ehIRBYyVK.dex
 • /data/data/####/ehIRBYyVK.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/f21178530c4ff2a7_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2a9a640da5293a2_0
 • /data/data/####/f2ae15fa2c5701c9_0
 • /data/data/####/f398390f3a50ff22_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f463720eaa8ef915_0
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f51ee930cfeb314e_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f6eeaee25f620d93_0
 • /data/data/####/f831dab76a639390_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f980ef2ab8f98c92_0 (deleted)
 • /data/data/####/f98ff3a359b6b5ff_0
 • /data/data/####/fa8da4d4f10a2b78_0
 • /data/data/####/fb4d5702acce6a69_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fc17d574df9f50ea_0
 • /data/data/####/fcd988b025b6b558_0
 • /data/data/####/fce402f007573792_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fd5867703931ca72_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fee0cbd96841d382_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/fnLsTS.dex
 • /data/data/####/fnLsTS.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android