Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16897

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-22

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.162.113:443
 • UDP www.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • md####.google####.com
 • p####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0007878797ec3849_0
 • /data/data/####/00cf2b893a682ef3_0
 • /data/data/####/0147defcdcae6141_0
 • /data/data/####/0293ff391c1bf5b9_0
 • /data/data/####/031c538cb3f3d93b_0 (deleted)
 • /data/data/####/043ca5b29fbc5864_0
 • /data/data/####/0447cf596bf85955_0
 • /data/data/####/068884517b201d0a_0
 • /data/data/####/06d7b1b4f5d64c0c_0
 • /data/data/####/06fc3077d65c17ea_0
 • /data/data/####/0751fd28f6172b24_0 (deleted)
 • /data/data/####/0766a4e8ac532ece_0
 • /data/data/####/08be843e1904b09e_0
 • /data/data/####/090373a1d7931317_0
 • /data/data/####/09ad126df470b99c_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0b0bccb8017698ce_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0c19aad176b2548e_0
 • /data/data/####/0caa0d695cc7a04d_0 (deleted)
 • /data/data/####/0e0a05d8cc1bc8f3_0
 • /data/data/####/0f02d67278fb6b6d_0
 • /data/data/####/0f5ac371a1df2d6b_0
 • /data/data/####/10876899daa6d4fd_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/123417ab564a749c_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12e6fffa0b8023fd_0
 • /data/data/####/132ae7c01fdfd6fa_0
 • /data/data/####/135b8e0a8a972a7c_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13ec05294dcfac37_0
 • /data/data/####/142534a2748c9ce0_0
 • /data/data/####/142d63a9d57b1beb_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/1491c20dacb00e60_0
 • /data/data/####/14a4bbfc1c275888_0
 • /data/data/####/1553476877cc8b45_0
 • /data/data/####/1559ce833c69e8e5_0
 • /data/data/####/164ee576410edbec_0
 • /data/data/####/16b8c63a03399464_0
 • /data/data/####/1701567e4e0078ca_0
 • /data/data/####/17a48c74cacf10b7_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/18650ba53ed08061_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/19cdb39b2f331b02_0
 • /data/data/####/1a2ee3bf808d6a75_0
 • /data/data/####/1ab7f77df52e578c_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1cb7bc3ba2063551_0
 • /data/data/####/1d68c016ed373126_0
 • /data/data/####/1e3b8d19c877efbf_0
 • /data/data/####/1f3bc47cb00a582b_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_1
 • /data/data/####/2036fd1fb6dc0945_0
 • /data/data/####/20e06e11b6b598a6_0
 • /data/data/####/21c7a2ce871699a2_0
 • /data/data/####/225bed9a4cbd2a98_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/230d31c75a926486_0
 • /data/data/####/23397ac08b30c983_0
 • /data/data/####/239699a4a21a97c7_0
 • /data/data/####/23ed0e9b0a71c4a8_0
 • /data/data/####/2409e3b8e4eba208_0
 • /data/data/####/24a3b14c2d4af8eb_0
 • /data/data/####/24e427e42e94248a_0
 • /data/data/####/253f9c9e675bb773_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/2631f68692b688e2_0
 • /data/data/####/26c43251035203ff_0
 • /data/data/####/273c1c7884baaabf_0
 • /data/data/####/27954afd-0523-4371-b3d0-80c1bc8d64c1.dex
 • /data/data/####/27954afd-0523-4371-b3d0-80c1bc8d64c1.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/27bb65e2ed8631c5_0
 • /data/data/####/28c7ccca35d11d7f_0
 • /data/data/####/28ea4cb83a1999c1_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29b51efc6af8790e_0
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/29f6adc282370573_0
 • /data/data/####/29fe8cabe375e35d_0
 • /data/data/####/2acd4a53f376dfbc_0
 • /data/data/####/2b53724512649d17_0
 • /data/data/####/2c8dfe2ecdc1eca4_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2df993c2624faa62_0
 • /data/data/####/2f0e355a1fe79750_0
 • /data/data/####/2fb0827464809868_0
 • /data/data/####/2fbc3fd64ed78741_0
 • /data/data/####/30297f72a1d54d81_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/30496dcf2b77bbef_0
 • /data/data/####/30de884ca0756c97_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_1
 • /data/data/####/32069f47b24d6799_0
 • /data/data/####/3229f11d9215ecde_0
 • /data/data/####/32f6b60f7d823bbd_0
 • /data/data/####/3301c16ea26ef9c2_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/336be744eb410c15_0
 • /data/data/####/33c46eba6e8e0bce_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/3550cfa5a56ee2bd_0
 • /data/data/####/36d61658f89e0c86_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/382eadc9fd1e7d42_0
 • /data/data/####/388147061b1aaf8f_0
 • /data/data/####/3989ca48af25c62c_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3bcefbdbe5b2adb4_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3dbd712cf966bffb_0
 • /data/data/####/3e46ce04ce54017a_0
 • /data/data/####/3e63e3babee8e3b2_0
 • /data/data/####/3e6e2ad626f77be0_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3eb14b42009fffbd_0
 • /data/data/####/3ec41b660537bd3e_0
 • /data/data/####/3ed4ad2f9e108401_0
 • /data/data/####/3f272aca370f27d2_0
 • /data/data/####/3f3b74c366141b04_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_s
 • /data/data/####/409695e1e4d009de_0
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_1
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/42e37ebb9310f2fa_0
 • /data/data/####/43a1bf07d5817993_0
 • /data/data/####/44225d0ff153903f_0
 • /data/data/####/44ca4f751bd377ae_0
 • /data/data/####/45afb5b85dc80af1_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/464a3551e8769b5f_0
 • /data/data/####/46a0790b0ae2c55e_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_1
 • /data/data/####/47a007c949184e7f_0
 • /data/data/####/47a7aa81f54b3e5e_0
 • /data/data/####/47b9cf3e8d2dd807_0
 • /data/data/####/47d94c5e9bb4f5c7_0
 • /data/data/####/482c601761ffe816_0
 • /data/data/####/482c601761ffe816_s
 • /data/data/####/48b356944552eee2_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/4955844507b8437d_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/49dcb22f95cd2024_0
 • /data/data/####/4a500fd3b9f094cd_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4be8aacdb1d844d2_0 (deleted)
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4c92b3f9811c5d58_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4ce244cb2630fc8e_0
 • /data/data/####/4d99ed2cd6390e46_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_1
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f838068eccc2f8a_0
 • /data/data/####/4fc90a9b746422ff_0 (deleted)
 • /data/data/####/507f1618c1e3a7d0_0
 • /data/data/####/508ef845dc7a5eea_0
 • /data/data/####/50af52e41fa54141_0
 • /data/data/####/50bb61874673baef_0
 • /data/data/####/50f81ab9141dcb1b_0
 • /data/data/####/5183d54c6dc03dc4_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/530555be90c24b75_0
 • /data/data/####/5313ceda5c3601d7_0
 • /data/data/####/541c65cac5e8de54_0
 • /data/data/####/5443d1be87aebaf6_0
 • /data/data/####/54530a17be586999_0
 • /data/data/####/556a0269818c308e_0
 • /data/data/####/558fac2568b3f857_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/55e18fcfb88538a8_0
 • /data/data/####/5776905c0e5e407c_0
 • /data/data/####/57991547fc061f08_0
 • /data/data/####/57aac7ea37bd9ece_0
 • /data/data/####/57afb237b65338cc_0
 • /data/data/####/58b7556b7b9453bc_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/598a4a1ab5ab975f_0
 • /data/data/####/59a8936c388dbf8a_0
 • /data/data/####/5a89bec2637b2ef2_0
 • /data/data/####/5b3199a101effeda_0
 • /data/data/####/5b75c775f0ce2b6d_0
 • /data/data/####/5bc6c468fd3f9a5b_0
 • /data/data/####/5c8194b2ee7c5d30_0 (deleted)
 • /data/data/####/5cda714533e564f2_0 (deleted)
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5f9084b790d88e01_0 (deleted)
 • /data/data/####/5fd4991a52d590f1_0
 • /data/data/####/5feb4b72ff5d7a1c_0
 • /data/data/####/602223c32317205b_0
 • /data/data/####/6053351935a117f0_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/60c7f12d1d8e2cbe_0 (deleted)
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6393746ae26ab4bf_0 (deleted)
 • /data/data/####/63a949b1cf778014_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/651210123185f78b_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/65ee70aedf45a4ce_0
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66a692dd0c17fd4a_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/680d74a61302f601_0
 • /data/data/####/68bd7421bc046fdd_0 (deleted)
 • /data/data/####/69244aebbc420100_0
 • /data/data/####/693a71006a11a771_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_1
 • /data/data/####/69cdb23a8fa05837_0
 • /data/data/####/6a7c50e717b51a1a_0
 • /data/data/####/6afa4ec1-3e3d-4226-baed-788add6d6b72.dex
 • /data/data/####/6afa4ec1-3e3d-4226-baed-788add6d6b72.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/6c3903dfa6387138_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6e3a5b20a9d21780_0
 • /data/data/####/6f184dd1322565c7_0
 • /data/data/####/6f51a257620469b4_0
 • /data/data/####/6fda17c3a02a650c_0 (deleted)
 • /data/data/####/700cfc473553e12c_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/71839b56203ab681_0
 • /data/data/####/727616f33a0a6c7c_0
 • /data/data/####/7417544f77bd5c9e_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/747b728e492c6f77_0 (deleted)
 • /data/data/####/755e09c5f86a7c66_0
 • /data/data/####/7598862445b7d700_0
 • /data/data/####/75a118ac4e677129_0
 • /data/data/####/7604e052e1583ce2_0
 • /data/data/####/76493abc3f366acc_0
 • /data/data/####/769a72366778244e_0
 • /data/data/####/76bbeb5efb16271a_0
 • /data/data/####/773af43359de9a69_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/7775d32002ffa6f2_0
 • /data/data/####/77f7e43730ee8c50_0
 • /data/data/####/7838a8cb444cc5c6_0
 • /data/data/####/785067e4f2ec8ebf_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/79847df1971006f7_0
 • /data/data/####/7aedd1cc03103eb2_0
 • /data/data/####/7b0c2fa5a34ac748_0
 • /data/data/####/7b0ed57d29e84aa2_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7dce6458490296ff_0
 • /data/data/####/7df264f8bf9bcd68_0
 • /data/data/####/7f32f489bf0d527d_0
 • /data/data/####/7f656a34660a12ab_0
 • /data/data/####/7f713681bd7cd536_0 (deleted)
 • /data/data/####/7fbb4df3d2fcb2c7_0
 • /data/data/####/8087ec7c76e0b20f_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/826446ab9e739a73_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_1
 • /data/data/####/83fa114dbf767459_0
 • /data/data/####/8742140f87ce17b1_0
 • /data/data/####/8797e70b90c481e5_0
 • /data/data/####/87d2a76f01b11587_0
 • /data/data/####/87ddcea4fe9ac662_0 (deleted)
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/8958b90f416c31e6_0
 • /data/data/####/8b5d4047aa52c5b6_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c591b60c5650e02_0
 • /data/data/####/8cb36534288d4174_0
 • /data/data/####/8d3cf52ec123b1cb_0
 • /data/data/####/8ed54df3093c6dce_0
 • /data/data/####/8f10d2610c5577cb_0
 • /data/data/####/8fb61e73a8b677c2_0
 • /data/data/####/8fc118737bea7b8a_0
 • /data/data/####/8fc6e774f7d9f499_0
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/8ff65fda321bfc6e_0
 • /data/data/####/90c9b3cc32eb63dc_0
 • /data/data/####/90da2e3bb23c8b45_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/9125c9007f82cf07_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/91b8a5c298f9eb0b_0
 • /data/data/####/920be4122fcfe8c0_0
 • /data/data/####/930f9ff8dddec0fc_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_1
 • /data/data/####/935ea5cf80b4f290_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94813e4a31aef300_0
 • /data/data/####/94b90b6485bff728_0
 • /data/data/####/94d4d63fc595889b_0
 • /data/data/####/951821ebcecf2dcd_0 (deleted)
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/963359d6b89b6282_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_1
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/9978e4510390425c_0
 • /data/data/####/99d104c684f8b920_0
 • /data/data/####/99f522e9af075c29_0
 • /data/data/####/9ab5830dbd20cfab_0
 • /data/data/####/9c403c870cba1630_0
 • /data/data/####/9d2816c4694f2d2b_0
 • /data/data/####/9e66650a93813286_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9e9f8197747b67f0_0
 • /data/data/####/9eadbfd61427e37c_0
 • /data/data/####/9f11576d76d8a51d_0
 • /data/data/####/9f41172d-0d0e-4ce5-b7b0-831dbe2fc21d.dex
 • /data/data/####/9f41172d-0d0e-4ce5-b7b0-831dbe2fc21d.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/9f474cc285094c6b_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/FVtYa.dex
 • /data/data/####/FVtYa.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QXdZhp.dex
 • /data/data/####/QXdZhp.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_1
 • /data/data/####/a04449e04d762cab_0 (deleted)
 • /data/data/####/a06e0db02543f249_0
 • /data/data/####/a0acb3b66654d6e1_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_1
 • /data/data/####/a13f52966464f17b_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1b1a97733103692_0
 • /data/data/####/a2d197791cd544b4_0
 • /data/data/####/a2f183882d5c0b53_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a3f06c610b63bc09_0
 • /data/data/####/a3f45bab95ea6c7a_0
 • /data/data/####/a43aadf55bb9f90c_0
 • /data/data/####/a442463aff597a62_0
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a466131fbdb20744_0
 • /data/data/####/a47afbdc730a4774_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a6c0f8c86c46a212_0
 • /data/data/####/a7159155d0c4579a_0
 • /data/data/####/a75fe76b88791d96_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac57c450d9096482_0
 • /data/data/####/ac6ee1d91413346a_0
 • /data/data/####/acc7b5a2b2607cf6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ad9867cb70ef5712_0
 • /data/data/####/ae2c892de52a3a86_0
 • /data/data/####/ae7a8393bd443275_0
 • /data/data/####/aeab3e25af2165b3_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b02d59820e786d33_0
 • /data/data/####/b05e195f13129439_0
 • /data/data/####/b065a1bc259bea9e_0
 • /data/data/####/b1c248cb4241ec38_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_1
 • /data/data/####/b2621ee9f9551323_0
 • /data/data/####/b2c10f48bcc38d8c_0
 • /data/data/####/b3db84f24e840344_0
 • /data/data/####/b3e63af54ef4994c_0
 • /data/data/####/b48b1ecafed61be2_0
 • /data/data/####/b4bf54e5c8119f2f_0
 • /data/data/####/b569f9a8cfee7992_0
 • /data/data/####/b62ad92ccef1114c_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b65d3ccbfb30cc4e_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b711baa65cb3d940_0
 • /data/data/####/b7a82a2a7d1f8c31_0
 • /data/data/####/b7b085d811e187c9_0
 • /data/data/####/b83b4508a772e3af_0
 • /data/data/####/b83d7153bfb3d946_0
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b9242e7208dca07c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_1
 • /data/data/####/b980b4d1b7161e18_0
 • /data/data/####/b9becdc29a42a8ef_0
 • /data/data/####/ba07082a7b705a54_0
 • /data/data/####/ba9a33f36e7e2005_0
 • /data/data/####/bbb44617f43ae0e7_0
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd25b9af4b706341_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bde02c9ca82b6992_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_1
 • /data/data/####/befa723b308a412f_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/c00e4ba47d0f0684_0
 • /data/data/####/c0c5c0521cbd38b1_0
 • /data/data/####/c123a18d61bb69f0_0
 • /data/data/####/c13e0a9cf0a0b7b7_0
 • /data/data/####/c314cb13e18dd78b_0
 • /data/data/####/c37318a91fc0467d_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c442515578ed2afe_0
 • /data/data/####/c4543b2d482928bb_0
 • /data/data/####/c5594e4cbf96969b_0
 • /data/data/####/c56e0522d4c3d4aa_0
 • /data/data/####/c58732033ef8830f_0
 • /data/data/####/c597bb3167df720e_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c6896df0cff1eb5b_0
 • /data/data/####/c68d335737fe001f_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c6e05d7959c76b5a_0
 • /data/data/####/c7280a4699fea749_0
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/ca2afa13bdf3f145_0
 • /data/data/####/cb28dae8f3024377_0
 • /data/data/####/cb2e609d3aef9106_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_1
 • /data/data/####/cc03c4fca19e6baa_0
 • /data/data/####/cc79dd1d9177817d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccc1e8e7ae049b21_0
 • /data/data/####/cd1cbb7d3939918a_0
 • /data/data/####/cd6b84e7486e3274_0
 • /data/data/####/cd7d2e1f5b8fb0f4_0
 • /data/data/####/cd809d5df745c8bd_0
 • /data/data/####/ce60a76e01a3b702_0
 • /data/data/####/ceb4450ec2ff1039_0
 • /data/data/####/cffcc40b0e0ea50a_0
 • /data/data/####/com.rmpbfho_preferences.xml
 • /data/data/####/d11953d1dffc3cad_0
 • /data/data/####/d2751e1351d9035b_0
 • /data/data/####/d2d43810fad0c558_0
 • /data/data/####/d409b55c8d86283e_0
 • /data/data/####/d430e1d0fa6e848c_0
 • /data/data/####/d43f387664deab60_0
 • /data/data/####/d5cf7a8ef3b907c1_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_1
 • /data/data/####/d63655fb45dc657d_0
 • /data/data/####/d64b86ad4809aad8_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d712fd280e85773a_0
 • /data/data/####/d7b5f67ebda3dd4e_0
 • /data/data/####/d807f158af0b4bac_0
 • /data/data/####/d89e1a194738f530_0
 • /data/data/####/d946b8329b26aa8d_0
 • /data/data/####/d9aaae85c0e6c99d_0
 • /data/data/####/d9f20e63938750b6_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/db9b4f31acd24947_0
 • /data/data/####/de3263fc09021750_0
 • /data/data/####/de4998cf4e0e121d_0
 • /data/data/####/debe3f77a6b5683a_0
 • /data/data/####/df3071c49b24da54_0
 • /data/data/####/df5415ebd68e35b3_0
 • /data/data/####/e01cd37cb820077d_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e05dfef9dc22bb70_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e19605e14cb2126a_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1ad8a62b1713f94_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_1
 • /data/data/####/e28a1dd602e38380_0
 • /data/data/####/e2c470eca0599a0d_0
 • /data/data/####/e3a5a7d9b15dda38_0
 • /data/data/####/e3b1ca0706c92342_0
 • /data/data/####/e4780a2efd830e81_0 (deleted)
 • /data/data/####/e481da4513ffe1fa_0
 • /data/data/####/e513c53a3936fd0a_0
 • /data/data/####/e550215b576196a0_0
 • /data/data/####/e6033567eeedb896_0
 • /data/data/####/e649f129b0ec9805_0
 • /data/data/####/e6a3796aa05aae56_0
 • /data/data/####/e6e769fd55d2c2e2_0
 • /data/data/####/e842feb1a12d0333_0
 • /data/data/####/e91243235acecafb_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/e994787c3bde8784_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/e9c786683660b290_0
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec12bad8bfd64b2f_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ed2e2f0b7e6c317c_0
 • /data/data/####/ed3ffc610f244a16_0
 • /data/data/####/ef0a74eb0574d991_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f1c4cf6d23311b17_0
 • /data/data/####/f21178530c4ff2a7_0
 • /data/data/####/f21d19a0e3d88a18_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2a9a640da5293a2_0
 • /data/data/####/f2ae15fa2c5701c9_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f51ee930cfeb314e_0
 • /data/data/####/f524366285619e3a_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6041e534aff9dd3_0 (deleted)
 • /data/data/####/f68aa4088b3f4da2_0
 • /data/data/####/f6eeaee25f620d93_0
 • /data/data/####/f98ff3a359b6b5ff_0
 • /data/data/####/fb4d5702acce6a69_0
 • /data/data/####/fc80037a32e36b97_0 (deleted)
 • /data/data/####/fcd988b025b6b558_0
 • /data/data/####/fd4cec20a966bd5f_0
 • /data/data/####/fd5867703931ca72_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/jvItkE.dex
 • /data/data/####/jvItkE.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android