Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16895

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-22

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/005633762af34cde_0
 • /data/data/####/00cf2b893a682ef3_0
 • /data/data/####/0147defcdcae6141_0
 • /data/data/####/043ca5b29fbc5864_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06d7b1b4f5d64c0c_0
 • /data/data/####/08be843e1904b09e_0
 • /data/data/####/090373a1d7931317_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0ccd23d6380ac5c4_0
 • /data/data/####/0ce287b614408fc3_0 (deleted)
 • /data/data/####/0e7fd2513428f2f1_0
 • /data/data/####/0f488722b38c6b01_0
 • /data/data/####/0f5ac371a1df2d6b_0
 • /data/data/####/0fcc306a65591bb4_0
 • /data/data/####/10876899daa6d4fd_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/123417ab564a749c_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/135b8e0a8a972a7c_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/142534a2748c9ce0_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14a4bbfc1c275888_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/1553476877cc8b45_0
 • /data/data/####/1559ce833c69e8e5_0
 • /data/data/####/164ee576410edbec_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/17a48c74cacf10b7_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/18650ba53ed08061_0
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1a81ea48ceb6738f_0 (deleted)
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1e3b8d19c877efbf_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_1
 • /data/data/####/2036fd1fb6dc0945_0
 • /data/data/####/2082463b836a9e81_0
 • /data/data/####/20e06e11b6b598a6_0
 • /data/data/####/21c7a2ce871699a2_0
 • /data/data/####/225bed9a4cbd2a98_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/2334f17e506d080d_0
 • /data/data/####/23397ac08b30c983_0
 • /data/data/####/239699a4a21a97c7_0
 • /data/data/####/2409e3b8e4eba208_0
 • /data/data/####/240f61043c61b0c2_0 (deleted)
 • /data/data/####/24e427e42e94248a_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/253f9c9e675bb773_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/2631f68692b688e2_0
 • /data/data/####/28c7ccca35d11d7f_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29f6adc282370573_0
 • /data/data/####/2a77a342253cbd5e_0
 • /data/data/####/2abe19d9d2b734cf_0 (deleted)
 • /data/data/####/2acd4a53f376dfbc_0
 • /data/data/####/2b3a4cb60c985cb1_0
 • /data/data/####/2b53724512649d17_0
 • /data/data/####/2c8dfe2ecdc1eca4_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2e231ff89fbf4351_0
 • /data/data/####/2f0e355a1fe79750_0
 • /data/data/####/2fb0827464809868_0
 • /data/data/####/2fbc3fd64ed78741_0
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/30496dcf2b77bbef_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_1
 • /data/data/####/3301c16ea26ef9c2_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/336be744eb410c15_0
 • /data/data/####/33c46eba6e8e0bce_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/36fb9c25e6bd8a37_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/3778c3ff3510e7c2_0
 • /data/data/####/382eadc9fd1e7d42_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3afc3fee88ac9034_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b2651dd50834ab1_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3bcefbdbe5b2adb4_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3ce1285302c0e5ce_0
 • /data/data/####/3e46ce04ce54017a_0
 • /data/data/####/3e6e2ad626f77be0_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3eb14b42009fffbd_0
 • /data/data/####/3f3b74c366141b04_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_s
 • /data/data/####/40afd21dbbc0a420_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_1
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43a1bf07d5817993_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/45afb5b85dc80af1_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/464a3551e8769b5f_0
 • /data/data/####/46a0790b0ae2c55e_0
 • /data/data/####/471ed88e4effab76_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_1
 • /data/data/####/482c601761ffe816_0
 • /data/data/####/482c601761ffe816_s
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/49dcb22f95cd2024_0
 • /data/data/####/4ab81cb81f27caa9_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4c92b3f9811c5d58_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4ce244cb2630fc8e_0
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d99ed2cd6390e46_0
 • /data/data/####/4dafdc9ea6e0c14b_0 (deleted)
 • /data/data/####/4e44aa7c809f1b20_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_1
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eed7401220a9092_0
 • /data/data/####/4f838068eccc2f8a_0
 • /data/data/####/50af52e41fa54141_0
 • /data/data/####/50f81ab9141dcb1b_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/52b7704bc8e7ff7d_0
 • /data/data/####/530555be90c24b75_0
 • /data/data/####/530e1859aa657b7c_0
 • /data/data/####/541c65cac5e8de54_0
 • /data/data/####/5443d1be87aebaf6_0
 • /data/data/####/54530a17be586999_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/556a0269818c308e_0
 • /data/data/####/558fac2568b3f857_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/5671474151a936a7_0 (deleted)
 • /data/data/####/5776905c0e5e407c_0
 • /data/data/####/57aac7ea37bd9ece_0
 • /data/data/####/57afb237b65338cc_0
 • /data/data/####/58b7556b7b9453bc_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/5b3199a101effeda_0
 • /data/data/####/5b75c775f0ce2b6d_0
 • /data/data/####/5bc6c468fd3f9a5b_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d828ffcfc5b317a_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5feb4b72ff5d7a1c_0
 • /data/data/####/6053351935a117f0_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/651210123185f78b_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/66571ec966d218e8_0
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671ce8fb6cecf26e_0
 • /data/data/####/693a71006a11a771_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_1
 • /data/data/####/6a7c50e717b51a1a_0
 • /data/data/####/6ace4e56fefe15de_0
 • /data/data/####/6bf4710de70be9e3_0 (deleted)
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6d0859d440867f69_0 (deleted)
 • /data/data/####/6d25435efb7a5a39_0
 • /data/data/####/6e3a5b20a9d21780_0
 • /data/data/####/6f184dd1322565c7_0
 • /data/data/####/700cfc473553e12c_0
 • /data/data/####/706a30fbbad27708_0
 • /data/data/####/71839b56203ab681_0
 • /data/data/####/727616f33a0a6c7c_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/7488f0eb-9e09-4825-915a-b111f05858a5.dex
 • /data/data/####/7488f0eb-9e09-4825-915a-b111f05858a5.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/76493abc3f366acc_0
 • /data/data/####/76e89c126e3db86f_0 (deleted)
 • /data/data/####/773af43359de9a69_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/7838a8cb444cc5c6_0
 • /data/data/####/785067e4f2ec8ebf_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/7a72547b236bf171_0
 • /data/data/####/7a77b8d4b53b444c_0
 • /data/data/####/7aedd1cc03103eb2_0
 • /data/data/####/7b0c2fa5a34ac748_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7dce6458490296ff_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7f32f489bf0d527d_0
 • /data/data/####/7f656a34660a12ab_0
 • /data/data/####/7ff74406-3135-444c-8010-cefe59f5345a.dex
 • /data/data/####/7ff74406-3135-444c-8010-cefe59f5345a.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/8087ec7c76e0b20f_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/834384d0976b7d44_0 (deleted)
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_1
 • /data/data/####/846457eadd435afe_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/8742140f87ce17b1_0
 • /data/data/####/87d2a76f01b11587_0
 • /data/data/####/882303194f1753f5_0
 • /data/data/####/88535fd7d702998f_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/8b5d4047aa52c5b6_0
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8cf7a9eba94e93ed_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8e451eb010d9df27_0
 • /data/data/####/8ed54df3093c6dce_0
 • /data/data/####/8fc118737bea7b8a_0
 • /data/data/####/8fc6e774f7d9f499_0
 • /data/data/####/8ff611eecd0ee8ed_0
 • /data/data/####/8ff65fda321bfc6e_0
 • /data/data/####/90c9b3cc32eb63dc_0
 • /data/data/####/9121e9d729548b3e_0
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/91b8a5c298f9eb0b_0
 • /data/data/####/91eb771c5edce5aa_0
 • /data/data/####/920be4122fcfe8c0_0
 • /data/data/####/92e9b49d313d1e15_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_1
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94813e4a31aef300_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/963359d6b89b6282_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_1
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/9ab5830dbd20cfab_0
 • /data/data/####/9af64660823143d3_0 (deleted)
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d2816c4694f2d2b_0
 • /data/data/####/9e8981edf1129cbb_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9e9f8197747b67f0_0
 • /data/data/####/9eadbfd61427e37c_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9f474cc285094c6b_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/PQGmtJY.dex
 • /data/data/####/PQGmtJY.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_1
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0acb3b66654d6e1_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_1
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3f06c610b63bc09_0
 • /data/data/####/a41139aa6d2c5f90_0 (deleted)
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a47afbdc730a4774_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a5145a0929c18577_0
 • /data/data/####/a59fb49e7e1db339_0
 • /data/data/####/a6c0f8c86c46a212_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ac6ee1d91413346a_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ae2c892de52a3a86_0
 • /data/data/####/ae7a8393bd443275_0
 • /data/data/####/aeab3e25af2165b3_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aec5b5f07b0f77ad_0
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b02d59820e786d33_0
 • /data/data/####/b065a1bc259bea9e_0
 • /data/data/####/b0755a3fae7a72fa_0 (deleted)
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_1
 • /data/data/####/b2621ee9f9551323_0
 • /data/data/####/b48b1ecafed61be2_0
 • /data/data/####/b4bf54e5c8119f2f_0
 • /data/data/####/b62ad92ccef1114c_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b65d3ccbfb30cc4e_0
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b711baa65cb3d940_0
 • /data/data/####/b7a82a2a7d1f8c31_0
 • /data/data/####/b83d7153bfb3d946_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b9242e7208dca07c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_1
 • /data/data/####/b980b4d1b7161e18_0
 • /data/data/####/ba01ba569f124f00_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/bbb44617f43ae0e7_0
 • /data/data/####/bd25b9af4b706341_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bde02c9ca82b6992_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_1
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c37318a91fc0467d_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4b7f338f6f9c42e_0
 • /data/data/####/c5594e4cbf96969b_0
 • /data/data/####/c58732033ef8830f_0
 • /data/data/####/c597bb3167df720e_0
 • /data/data/####/c622c3a26b4d1b12_0 (deleted)
 • /data/data/####/c6896df0cff1eb5b_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c6e05d7959c76b5a_0
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c857dfedb25364a5_0
 • /data/data/####/c8fbad4c2f606328_0 (deleted)
 • /data/data/####/c937ae9f287bf5f0_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_1
 • /data/data/####/cbe319281ff785e8_0
 • /data/data/####/cc79dd1d9177817d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccc1e8e7ae049b21_0
 • /data/data/####/cd1cbb7d3939918a_0
 • /data/data/####/ce6d9c7dfdcc42ca_0
 • /data/data/####/ce9ad1a697f8a4e0_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cf797fb7c7a7251c_0 (deleted)
 • /data/data/####/cfee81116f751996_0
 • /data/data/####/com.ovhvqqyix_preferences.xml
 • /data/data/####/d11953d1dffc3cad_0
 • /data/data/####/d2d43810fad0c558_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d409b55c8d86283e_0
 • /data/data/####/d43f387664deab60_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d5cf7a8ef3b907c1_0
 • /data/data/####/d5f16b1ec922e743_0 (deleted)
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_1
 • /data/data/####/d64b86ad4809aad8_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d712fd280e85773a_0
 • /data/data/####/d7b5f67ebda3dd4e_0
 • /data/data/####/d807f158af0b4bac_0
 • /data/data/####/d89e1a194738f530_0
 • /data/data/####/d971e2fe7f2b6c0b_0
 • /data/data/####/d9747b33-5777-45ee-b1d3-60ea010ba3a9.dex
 • /data/data/####/d9aaae85c0e6c99d_0
 • /data/data/####/d9c3638abf003ed5_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/de40169c83df3d0c_0
 • /data/data/####/de4998cf4e0e121d_0
 • /data/data/####/df3071c49b24da54_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/df5415ebd68e35b3_0
 • /data/data/####/e09d44f20deddb8f_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_1
 • /data/data/####/e28a1dd602e38380_0
 • /data/data/####/e2a667a26eeda52e_0
 • /data/data/####/e3b1ca0706c92342_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e481da4513ffe1fa_0
 • /data/data/####/e513c53a3936fd0a_0
 • /data/data/####/e550215b576196a0_0
 • /data/data/####/e577047429e1c199_0
 • /data/data/####/e6e769fd55d2c2e2_0
 • /data/data/####/e7a1fc0e97de480e_0
 • /data/data/####/e842feb1a12d0333_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e994787c3bde8784_0
 • /data/data/####/e9c786683660b290_0
 • /data/data/####/ea28b331f0692b0b_0
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec12bad8bfd64b2f_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ed7832ad865590fa_0
 • /data/data/####/eed70e52e96120b7_0
 • /data/data/####/eee92fb77c53591d_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f1c4cf6d23311b17_0
 • /data/data/####/f20495da246c5165_0 (deleted)
 • /data/data/####/f21178530c4ff2a7_0
 • /data/data/####/f21d19a0e3d88a18_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2a9a640da5293a2_0
 • /data/data/####/f2ae15fa2c5701c9_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f524366285619e3a_0
 • /data/data/####/f5a3ecf52cba7bd3_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6fc0f2c89506fb8_0 (deleted)
 • /data/data/####/f72afbae8e18e01e_0
 • /data/data/####/f98ff3a359b6b5ff_0
 • /data/data/####/fc17d574df9f50ea_0
 • /data/data/####/fc6d314c49c2f708_0
 • /data/data/####/fcd988b025b6b558_0
 • /data/data/####/fd4cec20a966bd5f_0
 • /data/data/####/fdb6ec03c08260bf_0 (deleted)
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/lhtvDoBoD.dex
 • /data/data/####/lhtvDoBoD.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android