Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16894

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-22

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/0147defcdcae6141_0
 • /data/data/####/024657b2eafa53a1_0
 • /data/data/####/043ca5b29fbc5864_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05cb82155db1bae9_0 (deleted)
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/068884517b201d0a_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06d7b1b4f5d64c0c_0
 • /data/data/####/06e2cee4a3a05915_0
 • /data/data/####/08be843e1904b09e_0
 • /data/data/####/0983daeff1667812_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0adfc5964972a91c_0
 • /data/data/####/0b0bccb8017698ce_0
 • /data/data/####/0b99b23d3b4a4562_0
 • /data/data/####/0cb83a19a59f2cfb_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/12933b7606cf3595_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12f561b2dbf18dc9_0
 • /data/data/####/12f631ef92fdb8cd_0
 • /data/data/####/1371e08accd42beb_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/142534a2748c9ce0_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/1491c20dacb00e60_0
 • /data/data/####/14a4bbfc1c275888_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/182ce6cac5651960_0
 • /data/data/####/188894aa0618c4a8_0 (deleted)
 • /data/data/####/190f0bec06586c7b_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_0
 • /data/data/####/19c5cfba31e5d1db_1
 • /data/data/####/1a23ef70d069ae8b_0
 • /data/data/####/1a9bb6968f3b3bce_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1bace3e7952ed288_0
 • /data/data/####/1cde70e2984713fe_0
 • /data/data/####/1cf1dfc2a426ac98_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1d7ef95a2e83850a_0
 • /data/data/####/1f41a88e9c8a4f0d_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/20d3c33db5f3454e_0
 • /data/data/####/212a08c541e5f1fb_0
 • /data/data/####/2191c6de24ab75d4_0
 • /data/data/####/21c7a2ce871699a2_0
 • /data/data/####/22d0e42ece62666a_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/237848a5465940b3_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24d6d4e6862a025a_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/25845499f58a5a80_0
 • /data/data/####/27238891180af87a_0 (deleted)
 • /data/data/####/27669ad753a964fa_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/288955b6271b27e2_0
 • /data/data/####/28bbb9783578c332_0
 • /data/data/####/28c7ccca35d11d7f_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29f6adc282370573_0
 • /data/data/####/2a77a342253cbd5e_0
 • /data/data/####/2aa187624b389bce_0
 • /data/data/####/2acd4a53f376dfbc_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2bfe25f569b3558a_0
 • /data/data/####/2ca735a630aa87c4_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2d43958d-353a-467c-a88e-b625225b25f3.dex
 • /data/data/####/2daf1557097f56f1_0
 • /data/data/####/2e5aacc64e4c970d_0
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/2fbc3fd64ed78741_0
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/332ed3a2612ed8b2_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/353df7a9b63e7e79_0
 • /data/data/####/373b91ec79792ecc_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/38070e3e4cbc3f3d_0
 • /data/data/####/382eadc9fd1e7d42_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39ca0e923bf40297_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a4da5292dade76d_0 (deleted)
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_s
 • /data/data/####/40192257d108d9c8_0
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/449500de06776d71_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/46226e9f811f4619_0 (deleted)
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/47ada4dabb25e9d6_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/47b9cf3e8d2dd807_0
 • /data/data/####/47d94c5e9bb4f5c7_0
 • /data/data/####/48a12cd585f10663_0
 • /data/data/####/48eb75085ee995a5_0
 • /data/data/####/494a2f6593c909b1_0
 • /data/data/####/49c4754966c54f86_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4ab81cb81f27caa9_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4c92b3f9811c5d58_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4df9b66c7c05361a_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f838068eccc2f8a_0
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/50481e61fab95089_0 (deleted)
 • /data/data/####/507fb3328c67378d_0
 • /data/data/####/50a5bf4306554c8c_0
 • /data/data/####/50af52e41fa54141_0
 • /data/data/####/50bb61874673baef_0
 • /data/data/####/50bca2a882719464_0
 • /data/data/####/5191bba2c32022ee_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/536c5f6e24b60b74_0
 • /data/data/####/541c65cac5e8de54_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/55a8ad555787619d_0
 • /data/data/####/57b6a5bc83fbbc64_0 (deleted)
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/5a9a3e4049b3cfb1_0
 • /data/data/####/5aad641a04c25277_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b0026553351630e_0
 • /data/data/####/5b3199a101effeda_0
 • /data/data/####/5b4abc2bedee19e8_0
 • /data/data/####/5c3b1f3b55250bde_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5e441fe9cf032e48_0
 • /data/data/####/5f0f5198c8b4442f_0
 • /data/data/####/5feb4b72ff5d7a1c_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/6008e523a27d0e38_0
 • /data/data/####/6053351935a117f0_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c69ebb7f61ba2e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6328d3131f2a06de_0
 • /data/data/####/63aacb12886e626e_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_0
 • /data/data/####/63c4f56be25f72cf_1
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_0
 • /data/data/####/6561d3632cdb0eb4_1
 • /data/data/####/65bdf4f3862315fc_0 (deleted)
 • /data/data/####/66763ebe6b8c683d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/674edd651d4f9e87_0
 • /data/data/####/676d8eeb07d0e07b_0
 • /data/data/####/678b692994557c29_0
 • /data/data/####/68436ec2f3b7cee9_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/6872cbb07436c071_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6bd9e9a3dd4a3b3c_0 (deleted)
 • /data/data/####/6cd8f6e39f85d8b9_0
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6e3a5b20a9d21780_0
 • /data/data/####/6e4bca30e71b89e8_0
 • /data/data/####/6e60402d447fdb05_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fa7c94b04abf43b_0
 • /data/data/####/706a30fbbad27708_0
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/71839b56203ab681_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/7417544f77bd5c9e_0
 • /data/data/####/741e979de386c1ee_0
 • /data/data/####/746a4f24b22ee642_0 (deleted)
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/77a0bd444f198fe6_0
 • /data/data/####/785067e4f2ec8ebf_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_0
 • /data/data/####/7951ac935d8f8a27_1
 • /data/data/####/79847df1971006f7_0
 • /data/data/####/7a427317bd68529d_0 (deleted)
 • /data/data/####/7a5f73ac39340191_0
 • /data/data/####/7aedd1cc03103eb2_0
 • /data/data/####/7c127aa3e2948cb3_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5d27073f907073_0
 • /data/data/####/7d59656b674ff3b5_0
 • /data/data/####/7df264f8bf9bcd68_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7ed357755e65edc2_0
 • /data/data/####/7f517f2450f2d23d_0
 • /data/data/####/802f03674d0eea32_0
 • /data/data/####/80ad3f22bfbda27a_0
 • /data/data/####/80f468ecf75b6b3f_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/81795a9aed1a59c2_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/831f7652159301d2_0
 • /data/data/####/846457eadd435afe_0
 • /data/data/####/84e6fab5d5bc1334_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/84eed9ae93c679cd_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/87d2a76f01b11587_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/88dc949581ed5cf9_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/8ae3900ceef5dccc_0
 • /data/data/####/8b5d4047aa52c5b6_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_0
 • /data/data/####/8bff93bad674a40a_1
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8ced9904ab99cc7f_0
 • /data/data/####/8cf7a9eba94e93ed_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d763ffb38fb9acd_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f53b467a2e97d28_0
 • /data/data/####/8fc118737bea7b8a_0
 • /data/data/####/8fd578f400b91fef_0 (deleted)
 • /data/data/####/901f76aaef85a6d4_0
 • /data/data/####/90a735fa17742dd3_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/916fb92dc02dea23_0
 • /data/data/####/91b8a5c298f9eb0b_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/951b1827bff40635_0
 • /data/data/####/956fc44a97b59d9c_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/96b12f64cd35097a_0
 • /data/data/####/973072b78aaa9b77_0
 • /data/data/####/98ade0c17be9be0c_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/992a44c9b39a3167_0
 • /data/data/####/9972c11f80b72021_0
 • /data/data/####/99f8202d5a1c0319_0
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9a7828a9eec992c7_0
 • /data/data/####/9ab5830dbd20cfab_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9e9f8197747b67f0_0
 • /data/data/####/9eadbfd61427e37c_0
 • /data/data/####/9eb1a5351ef3ca18_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9f474cc285094c6b_0
 • /data/data/####/9f93ea7d3982c877_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/DPvloeAbE.dex
 • /data/data/####/DPvloeAbE.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/MMLUtEGTt.dex
 • /data/data/####/MMLUtEGTt.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a03a33738580ecc0_0
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a13f52966464f17b_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a215fa476605336a_0
 • /data/data/####/a38e5dbd84e0d943_0 (deleted)
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a46072129c462d53_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_0
 • /data/data/####/a80432625ca6edea_1
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_0
 • /data/data/####/a93139d8a9ca5a95_1
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f392cfead1aa40_0
 • /data/data/####/aa692915e8e9ec5f_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_0
 • /data/data/####/ab5643ff099d5cae_1
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac6ee1d91413346a_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ad147abf1b9e591b_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_0
 • /data/data/####/ad659d37ed7c3ab6_1
 • /data/data/####/ad9867cb70ef5712_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/aeab3e25af2165b3_0
 • /data/data/####/afcc10aba53829f8_0
 • /data/data/####/b0055dc9008b5f5c_0 (deleted)
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_0
 • /data/data/####/b011ee29ebe39ccd_1
 • /data/data/####/b012f052e5c8655e_0
 • /data/data/####/b02d59820e786d33_0
 • /data/data/####/b08d735f2e41fc4a_0
 • /data/data/####/b0d0ccd1f92c3da2_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b1de730e50950725_0
 • /data/data/####/b1f936f7c77f5705_0
 • /data/data/####/b29ad67905b2a0f4_0
 • /data/data/####/b2b8782541ec9875_0
 • /data/data/####/b3901079ea1077ec_0
 • /data/data/####/b3c9e53fa922e822_0
 • /data/data/####/b418fc573d83e63d_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5be872091cbcda8_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b6722e19dde1efdc_0
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b7a82a2a7d1f8c31_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8f51971afe9a824_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_0
 • /data/data/####/b932925852f72a2c_1
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b964166932e576a4_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/bb10749c9fe1d23d_0
 • /data/data/####/bbc4ddc4-f83f-4beb-bf36-f627a79332f5.dex
 • /data/data/####/bbc4ddc4-f83f-4beb-bf36-f627a79332f5.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bcf796c81f6d8345_0
 • /data/data/####/bd25b9af4b706341_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bde02c9ca82b6992_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bf83c64496efd3fd_0
 • /data/data/####/bf93ec309865b001_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c04962c4c73af5f2_0
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c0a5ba2d33b289a2_0
 • /data/data/####/c0c5c0521cbd38b1_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c3f7d3870e391dbb_0
 • /data/data/####/c3f8793e3b379cb9_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4543b2d482928bb_0
 • /data/data/####/c4b7f338f6f9c42e_0
 • /data/data/####/c4ddfa0460d481be_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c58732033ef8830f_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c64f7550fccc9a02_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_0
 • /data/data/####/c6aafdc68cd55c4d_1
 • /data/data/####/c708ba8d25522739_0
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c786f7cb721c36ce_0
 • /data/data/####/c7d0ee58ca91da1b_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/c916b882b374cb0f_0
 • /data/data/####/ca2afa13bdf3f145_0
 • /data/data/####/ccc1e8e7ae049b21_0
 • /data/data/####/cd1cbb7d3939918a_0
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/com.lrpgc_preferences.xml
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1a5d2bef4c0d6b8_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d2f5e6eed58e2d6d_0
 • /data/data/####/d2fc7637bfcc8c92_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d365df60eb572b5d_0 (deleted)
 • /data/data/####/d3fb1480804a0837_0
 • /data/data/####/d43b8ad7a8817370_0
 • /data/data/####/d50d42d12eaf166f_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d5eed6a4131f8ddf_0
 • /data/data/####/d64b86ad4809aad8_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d807f158af0b4bac_0
 • /data/data/####/d88464215dcc908d_0 (deleted)
 • /data/data/####/d89c621233f08263_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/daa54ad2e974ebf8_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db49680b955394b5_0
 • /data/data/####/dc144477264c4f2c_0
 • /data/data/####/dc17956fec9ba63f_0
 • /data/data/####/dc2509af90653fb9_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/de4998cf4e0e121d_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/dfaf9f934510182d_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e09d44f20deddb8f_0
 • /data/data/####/e0fdf7d86f9d81c4_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e173fb97d37cfac2_0
 • /data/data/####/e1762df85c349853_0
 • /data/data/####/e191abe2a8095aac_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_0
 • /data/data/####/e1ab4044d46cc5f1_1
 • /data/data/####/e1b20d74bc8351c3_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e26395c59895ca28_0
 • /data/data/####/e35bf22ec48a3094_0
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e41c8508011259f2_0 (deleted)
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e550215b576196a0_0
 • /data/data/####/e6033567eeedb896_0
 • /data/data/####/e68d96b8bb6f7073_0
 • /data/data/####/e6ee89cb2ce94ba7_0
 • /data/data/####/e88a19bbac029a41_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eadfc427ad1c177d_0 (deleted)
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_0
 • /data/data/####/eb8f5c272622fe6e_1
 • /data/data/####/ec12bad8bfd64b2f_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_0
 • /data/data/####/ec70202a930b7ed3_1
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ed2e2f0b7e6c317c_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/ed7832ad865590fa_0
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef748cadf21da383_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/ef8ff2754365086c_0
 • /data/data/####/ef9df6e9e37c6408_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f21178530c4ff2a7_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_0
 • /data/data/####/f23c5f3fdfa1ef17_1
 • /data/data/####/f2a9a640da5293a2_0
 • /data/data/####/f2ae15fa2c5701c9_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_0
 • /data/data/####/f44e29bf47439131_1
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f6eeaee25f620d93_0
 • /data/data/####/f6f5976b53358db2_0 (deleted)
 • /data/data/####/f831dab76a639390_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f98ff3a359b6b5ff_0
 • /data/data/####/f9c6444f-65d4-419c-be5f-6ca07bbb2656.dex
 • /data/data/####/f9c6444f-65d4-419c-be5f-6ca07bbb2656.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/fa8da4d4f10a2b78_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fcd988b025b6b558_0
 • /data/data/####/fd1f1ce2c681907b_0 (deleted)
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fd5867703931ca72_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fe3acc1b2a8a0c93_0
 • /data/data/####/fee0cbd96841d382_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff6cd7fa75f585b2_0
 • /data/data/####/ff73cbb62c9f22a7_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android