Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16888

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-21

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.163.27:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.162.138:443
 • UDP www.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00019583d19c7e0a_0
 • /data/data/####/002a60cf821f0067_0
 • /data/data/####/0038b1e907d338db_0
 • /data/data/####/003e26199bf3c9a7_0
 • /data/data/####/003e26199bf3c9a7_1
 • /data/data/####/00848f894740e563_0
 • /data/data/####/00a5ebd7bb03eb01_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/02edca73cfaa891e_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0304c7a506697635_0
 • /data/data/####/03985e0e58b74d95_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/03ce964c9411465b_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05aabaab4e7fc4b9_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/070eafe3ddb2650f_0
 • /data/data/####/0733f7c83c5413ae_0
 • /data/data/####/08379328971b3370_0
 • /data/data/####/083ec879e1d45eb0_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08c2033b1bcb7aa5_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/08e80220f1377d18_0
 • /data/data/####/094d193bf663fcc1_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/09fd0d9e04333741_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0aca44689ae7fc35_0
 • /data/data/####/0b062f04a3ceae77_0
 • /data/data/####/0b8e0d143f273484_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0ccd23d6380ac5c4_0
 • /data/data/####/0d125d6be26805a4_0
 • /data/data/####/0d6f173ba92a1187_0
 • /data/data/####/0d6f173ba92a1187_1
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0de3adec16e59b3b_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f3ee4345c977da1_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/0f8394c18abdf1dc_0
 • /data/data/####/0fd0f96a795b44ac_0
 • /data/data/####/108fc8eaa2253a91_0
 • /data/data/####/1135ca2b09c3c487_0
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/1187630f50485373_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13ad893c5e41dbb5_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13ec05294dcfac37_0
 • /data/data/####/142065353bf6d7dd_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/15a8f92936417b2a_0
 • /data/data/####/15d20099a59bb62b_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/17c450c3e3f2e0b1_0
 • /data/data/####/17cfb00e5bc17d4e_0
 • /data/data/####/186f86f884c14a85_0
 • /data/data/####/19320da8b85aecd6_0
 • /data/data/####/1ae1f7c2e1b09d79_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1bb32c5161555542_0
 • /data/data/####/1c00d02a9c8d6f98_0 (deleted)
 • /data/data/####/1c4b29e62d48feca_0
 • /data/data/####/1c4b29e62d48feca_1
 • /data/data/####/1d2be3c8fb9bf36d_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1eb6ae159da9b82b_0
 • /data/data/####/1f55e65c14d5b8f4_0
 • /data/data/####/20769ebaed00c35e_0
 • /data/data/####/209634553916edd4_0
 • /data/data/####/2104f5f221dc6786_0
 • /data/data/####/2113fe66e51ad88c_0
 • /data/data/####/217a522924440e23_0
 • /data/data/####/21a86433078298de_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/228ee2f4c73f30e0_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/23939bf2bef18c3b_0
 • /data/data/####/240d6fd43bd04af9_0
 • /data/data/####/249916df5e3e4818_0
 • /data/data/####/24c13fcb2f84ad05_0
 • /data/data/####/2630e4019cbf4905_0 (deleted)
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/271629bedd68a5ef_0
 • /data/data/####/27281fa2b358a69b_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/272f765db4557937_0
 • /data/data/####/2751b46f09cae78f_0
 • /data/data/####/27b082037af676e6_0
 • /data/data/####/27b082037af676e6_1
 • /data/data/####/27f27cd58599577c_0
 • /data/data/####/284e84172ff3ca45_0
 • /data/data/####/291d771134fa0675_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/296b656cec452647_0
 • /data/data/####/29c78b24675fd3ab_0
 • /data/data/####/29e38f51b23491d2_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a10238e0f421b4a_0
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d7a3f59b733348f_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2dc83f7d4c8a82f1_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2dcb492e816ae6bf_0
 • /data/data/####/2f949d7dd1c1e6b0_0
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/32069f47b24d6799_0
 • /data/data/####/331d2a2807cc7d72_0
 • /data/data/####/33b55d97fbc0cc35_0
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/347bfb137425d2cc_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/365be1334f2dcb51_0 (deleted)
 • /data/data/####/3663c8c9b1edc6ce_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/37614ebe-9f3c-44e2-8624-4aefb286d563.dex
 • /data/data/####/37614ebe-9f3c-44e2-8624-4aefb286d563.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/381de23ef4dfa85f_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/393f967bfba8fb0e_0
 • /data/data/####/396265279b7f9239_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a047c76814bd75c_0
 • /data/data/####/3a36d623efd00023_0
 • /data/data/####/3a40ad8aa87d40e9_0
 • /data/data/####/3a72bb5e692a6b62_0
 • /data/data/####/3a95e0508406f194_0
 • /data/data/####/3acbf61cd98152ac_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3be214b0af063655_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3d85535dcc28e9a0_0 (deleted)
 • /data/data/####/3e2c10a39b1658ed_0
 • /data/data/####/3e6f283a05dc04c2_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f41b4e852af2057_0 (deleted)
 • /data/data/####/4087cf11d8dc1883_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40baf4e7d3b1b606_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/4137486195c22973_0
 • /data/data/####/430019e72a8a123e_0 (deleted)
 • /data/data/####/43b3906603164f79_0
 • /data/data/####/43d08e2a438816d4_0
 • /data/data/####/442048b7785328d5_0
 • /data/data/####/4446b26c866bcdcf_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/450c91a44726459f_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/4565b66c6d516900_0
 • /data/data/####/467e674a75eb1284_0
 • /data/data/####/46b471766ddc706d_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/471c8b6ae0fe0aa0_0
 • /data/data/####/47a4b1307e5b93b8_0 (deleted)
 • /data/data/####/49216912b519ab78_0 (deleted)
 • /data/data/####/49248e5c522dad59_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a3c7a57a2968879_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4aed58c0801873b3_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4beb34d9f1ab2f61_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d1f933ee59d8552_0
 • /data/data/####/4ea6181bace41f71_0
 • /data/data/####/4f15578c4d0281fc_0
 • /data/data/####/4f15578c4d0281fc_1
 • /data/data/####/4f59055e87072c03_0
 • /data/data/####/4f9867a15fbe7d98_0
 • /data/data/####/4f9d1d172e8fc902_0
 • /data/data/####/50bad0d55e208359_0
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/50f9e56d162f1780_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/5337f8316358b522_0
 • /data/data/####/536f0473d450984d_0
 • /data/data/####/53719d99aad2ea86_0
 • /data/data/####/539a56ac68817e29_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/571957be07cd1591_0
 • /data/data/####/57765b7add3be022_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/594df5e837d97298_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/5a4923fbf4859e6f_0 (deleted)
 • /data/data/####/5ad85d657a59cc35_0
 • /data/data/####/5ad85d657a59cc35_1
 • /data/data/####/5adede8ce0996708_0
 • /data/data/####/5bb4d89d53edc614_0
 • /data/data/####/5c94c76f71244d3b_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5dcafd12ccf9946f_0
 • /data/data/####/5dcafd12ccf9946f_1
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5f4262a5d703f8cb_0
 • /data/data/####/5f9db8cad4ffaa7a_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/6150eb137e285c73_0
 • /data/data/####/618ed114c91b6383_0
 • /data/data/####/6232560203412f8d_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6379eeda1545e878_0
 • /data/data/####/63aacb12886e626e_0
 • /data/data/####/6404fd418112f254_0
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/64804e892ceae98b_0
 • /data/data/####/64a5ad65f117ec96_0
 • /data/data/####/64b98c5d27733ff9_0
 • /data/data/####/65d3b2f65d3d946d_0
 • /data/data/####/6662417d0546168c_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66d8f52d7f48c8e8_0
 • /data/data/####/672eb3bfe22c7acf_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/67c58e406827b4d1_0
 • /data/data/####/68c312bb7da67073_0
 • /data/data/####/68cf8590dff382a5_0
 • /data/data/####/69561ee00d85d64d_0
 • /data/data/####/69561ee00d85d64d_s
 • /data/data/####/697d7e151399f846_0
 • /data/data/####/6995d54d26a93272_0
 • /data/data/####/6a4853ac8f92bd62_0
 • /data/data/####/6a5901321d516718_0
 • /data/data/####/6aae6cc3959e14a9_0
 • /data/data/####/6b15dfc37309766f_0
 • /data/data/####/6b15dfc37309766f_1
 • /data/data/####/6b925b835c8c98c0_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6c28290dcbcbab7f_0
 • /data/data/####/6cb1c79a1ec98946_0
 • /data/data/####/6cd8f6e39f85d8b9_0
 • /data/data/####/6d5e4ae5bc6e1ac1_0
 • /data/data/####/6e76a6046002596c_0
 • /data/data/####/6fd74f06f836bc2f_0 (deleted)
 • /data/data/####/70171f9fc976b02d_0
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/7194f060d1f47395_0
 • /data/data/####/71d60aab444b1a3e_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/72bc0407c4f82f97_0
 • /data/data/####/732f592e0c2c316b_0
 • /data/data/####/73a6cfcc23c46f44_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74949aba6f6efae5_0
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/7506007973bc9a0c_0
 • /data/data/####/750dc7c7c245de3b_0
 • /data/data/####/7525c9941888f76a_0
 • /data/data/####/7545a5138629a7b6_0
 • /data/data/####/75732d5f94fe1f4b_0
 • /data/data/####/75e7cb4da049174b_0
 • /data/data/####/766a1f7e93597adf_0
 • /data/data/####/76d995f5a4bc887e_0
 • /data/data/####/76e50d699198241b_0
 • /data/data/####/770073b56c2cf7f5_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/790ca93b311e7964_0
 • /data/data/####/7abdfae2d2c33293_0
 • /data/data/####/7af3ec360b325660_0
 • /data/data/####/7af3ec360b325660_1
 • /data/data/####/7b169db9cb6fe767_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7be0ca3fccd2ab97_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7d47c89e4e6a9a83_0 (deleted)
 • /data/data/####/7dd3cc6090879520_0
 • /data/data/####/7e2f1b43c4a876db_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7e95277a0bf7a99b_0
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7fd0043b20627493_0
 • /data/data/####/7fdeaa4e913af460_0
 • /data/data/####/8076aef712b8232e_0
 • /data/data/####/80bf3fcd22847646_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/813e3ba209809fea_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/8168d137de7c9b8b_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/81e9b5c0c9044772_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/82529968b6cc50c4_0
 • /data/data/####/827f449cebe5cd59_0
 • /data/data/####/84985641ee2f6f2b_0
 • /data/data/####/8584a489f2c75bf2_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/85cb04191fd2be5c_0
 • /data/data/####/85ccb4b20adf96e6_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87d4785b078892ac_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/87f8771da534aa9d_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8bbb4b88e67b5566_0
 • /data/data/####/8cba9861a7410d33_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d6c71d13e1a75dc_0
 • /data/data/####/8f48efcc1d1cb7ac_0
 • /data/data/####/8f78ccbc637eb237_0
 • /data/data/####/8f78ccbc637eb237_1
 • /data/data/####/8faed3c91094f976_0
 • /data/data/####/8fb61e73a8b677c2_0
 • /data/data/####/9094e39fda5606b8_0
 • /data/data/####/90cd6f77c81c0020_0
 • /data/data/####/91e2178455cae9ee_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/9286efd61d4d8bcb_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/935ea5cf80b4f290_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/9459849fea7f5332_0
 • /data/data/####/94c7c71290b6d118_0
 • /data/data/####/952e2c7cc9376654_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/96e20a393176806f_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/97e96b4d78ee5bb3_0
 • /data/data/####/97ea94f47b8ed378_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/98ade0c17be9be0c_0
 • /data/data/####/999801e4dbb24778_0
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9b249675e6891bb9_0
 • /data/data/####/9b680a00b8876691_0
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9cdb2dc6ca0352a4_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d58b0057ae7a9e1_0
 • /data/data/####/9dbf479471c45385_0 (deleted)
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9fa9215466fb0c83_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/IcNjUr.dex
 • /data/data/####/IcNjUr.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/ZoaWygHDx.dex
 • /data/data/####/ZoaWygHDx.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a23d8882771519b3_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a34bb3ee0eaa3d4e_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_1
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3afae6513ef121c_0
 • /data/data/####/a486516082ad505e_0
 • /data/data/####/a4d3972118b98ff7_0
 • /data/data/####/a5092195472cf7cb_0
 • /data/data/####/a59fb49e7e1db339_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a64ee4f0e070883c_0
 • /data/data/####/a64ee4f0e070883c_1
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a82ce4974443d819_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa6e4f547767a544_0
 • /data/data/####/aaee743c2dda2bf3_0
 • /data/data/####/ab1084569fab9ff8_0
 • /data/data/####/ac8ae2eb400e58d1_0
 • /data/data/####/ad6d61db259e0970_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aee0203af4982b37_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b27c21a6afec5e2e_0
 • /data/data/####/b2992436ebd9a972_0
 • /data/data/####/b2ea97e70d5192ad_0
 • /data/data/####/b3e3a8ab4f516ca1_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5224db9398226c1_0
 • /data/data/####/b58b8626ea0d2409_0 (deleted)
 • /data/data/####/b5971f1582e8d440_0
 • /data/data/####/b5b4aa4c1f95e15b_0
 • /data/data/####/b5e8fe820e0f186c_0
 • /data/data/####/b65835ed766cc028_0
 • /data/data/####/b6bcb305fb728b5a_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b72565ad2eb383ef_0
 • /data/data/####/b72565ad2eb383ef_s
 • /data/data/####/b756fc80daef6fc1_0
 • /data/data/####/b79ef476e1a0c44a_0
 • /data/data/####/b7e13e9f4bf55ab4_0
 • /data/data/####/b7f1b49a3dc2e211_0
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8caaef058f959f4_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b94ad261bba7a220_0
 • /data/data/####/b983907c709f5d44_0
 • /data/data/####/ba14643d1eed5810_0
 • /data/data/####/ba2f5e8ae6bbc71d_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb9a0b335af815f7_0
 • /data/data/####/bba442538f01e936_0
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc1a473c787c3638_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bce9d842d7ce3061_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd1be314cbb53cb0_0
 • /data/data/####/bd3ceca0c5905df5_0 (deleted)
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd53876ed9e5c4c2_0
 • /data/data/####/bdf43d14dad0036e_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bf344803900e1aeb_0
 • /data/data/####/bf6a781ce0f4fc0b_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/bgQDTL.dex
 • /data/data/####/bgQDTL.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c0d7ffd747097325_0 (deleted)
 • /data/data/####/c11e39af203675a6_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c20efec679049a4e_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c35a180b73c974e9_0
 • /data/data/####/c367c42b5c1473b1_0
 • /data/data/####/c3f7d3870e391dbb_0
 • /data/data/####/c3f8bbd6a0491c98_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c6c48d7a6c5b62b2_0
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c72a6936fc84ce93_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c7d6a6848f23d221_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c85604e2c4725686_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c8e9cdda286540ae_0
 • /data/data/####/c982dcf4b02dbd8c_0
 • /data/data/####/cb149b9fe4ffe751_0
 • /data/data/####/cb7c2ba667649b8d_0
 • /data/data/####/cbd0eb9accb0ced2_0
 • /data/data/####/cbe319281ff785e8_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd65781e0f52e589_0
 • /data/data/####/cdb68d2bf6ae04a0_0
 • /data/data/####/ce619fe82ec76f47_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/cf1dcbf240feb976_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.cxvbgqe_preferences.xml
 • /data/data/####/d0955c8d00c76a85_0
 • /data/data/####/d0c31b9f05bdecec_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d1a5d2bef4c0d6b8_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d252490db30278fb_0
 • /data/data/####/d252490db30278fb_1
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d374e47c2be51bb0_0
 • /data/data/####/d397bfebc4728ffc_0
 • /data/data/####/d41bf23d06e8d588_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d5463e74868044f0_0
 • /data/data/####/d5463e74868044f0_1
 • /data/data/####/d5c3390f6750d124_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d68018fcc69d0a81_0
 • /data/data/####/d6ad510fe385ac37_0
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d739fa0802cef74f_0
 • /data/data/####/d816076b593aec2a_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d904129d69f43e5f_0
 • /data/data/####/d9c7be14eb8c2cb5_0 (deleted)
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/d9f309743ae5acbf_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/de4a06a6849402a6_0
 • /data/data/####/de6d40486964adf4_0
 • /data/data/####/de6d40486964adf4_1
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/e02729a32f91b543_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e0525b2356b841ac_0
 • /data/data/####/e07682d176ed5686_0
 • /data/data/####/e09a1c6b7129d960_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e16f38951d89befa_0
 • /data/data/####/e1762df85c349853_0
 • /data/data/####/e191abe2a8095aac_0
 • /data/data/####/e28552d018c4c5e0_0
 • /data/data/####/e2bbc944-bc7a-46ee-b818-f58686524a67.dex
 • /data/data/####/e2bbc944-bc7a-46ee-b818-f58686524a67.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e533cc53e1ef0cad_0 (deleted)
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e5be70e621299366_0
 • /data/data/####/e6033567eeedb896_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e8bf3f9a8efce7ab_0
 • /data/data/####/e964ef4c-fa9b-4f6b-89da-741da4876bf4.dex
 • /data/data/####/e964ef4c-fa9b-4f6b-89da-741da4876bf4.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ea2ed6db7da9e3a0_0
 • /data/data/####/ea60950e16e60b66_0
 • /data/data/####/ea60950e16e60b66_1
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eadf65b9ba8ab59d_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/eb6d76ef1cd90733_0 (deleted)
 • /data/data/####/ed7a18cd95902da6_0
 • /data/data/####/ee8acd2aef4bdf4e_0
 • /data/data/####/ee941da107fb722e_0
 • /data/data/####/ef309f44f0651313_0
 • /data/data/####/ef6b9eb699c1b431_0
 • /data/data/####/ef6b9eb699c1b431_1
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f02b085196a99da3_0
 • /data/data/####/f05da8a6ad35b5fe_0
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f1dc58c9e10c8d80_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f428e10939b42c7d_0
 • /data/data/####/f4298e2604108134_0
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f5a1e3ea6710a46c_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6007e30c8e36a13_0
 • /data/data/####/f6897ccd00b951db_0
 • /data/data/####/f6a145c497afeb8e_0
 • /data/data/####/f7972c6ba5e18d80_0
 • /data/data/####/f7e185e0a58bf845_0
 • /data/data/####/f817883f989e1803_0
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fc6d314c49c2f708_0
 • /data/data/####/fc70bde92f2d4d73_0
 • /data/data/####/fc828c937a008e94_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fe92d5f3560cee71_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/feee9f3a2014b375_0 (deleted)
 • /data/data/####/ff3fc8e9336aea8d_0 (deleted)
 • /data/data/####/ff71f9f8dadee7d2_0
 • /data/data/####/ff7ba58c02757d54_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android