Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16885

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-21

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) gmscomp####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht####.traffic####.net
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/007671d8638415d7_0
 • /data/data/####/00a4cf907e548e13_0
 • /data/data/####/00a5ebd7bb03eb01_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/0147defcdcae6141_0
 • /data/data/####/0197d9e3f4be0e44_0
 • /data/data/####/01ac579e6da3d914_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/0382ec770f30d898_0
 • /data/data/####/0388e645a2dfdc02_0
 • /data/data/####/043b03e46f446e6e_0
 • /data/data/####/043ca5b29fbc5864_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04d9988417999744_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/06d7b1b4f5d64c0c_0
 • /data/data/####/070423cfc5b3e95a_0
 • /data/data/####/071dedb3daa11633_0
 • /data/data/####/07d2422f6e91f1f1_0
 • /data/data/####/085ec14713898c6d_0
 • /data/data/####/08917a0b88d0f142_0
 • /data/data/####/08be843e1904b09e_0
 • /data/data/####/08ebb08d0e8d2024_0
 • /data/data/####/09d0084e76424ead_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a7b6086cb898d42_0
 • /data/data/####/0ba496e5cecd2be4_0
 • /data/data/####/0c19aad176b2548e_0
 • /data/data/####/0c3b20dc82dd5ad3_0
 • /data/data/####/0cb83a19a59f2cfb_0
 • /data/data/####/0ccbb31de38bb106_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0dbba5972ee87c68_0
 • /data/data/####/0dd6557bd321e8df_0
 • /data/data/####/0dd6557bd321e8df_1
 • /data/data/####/0e014d74a2b440a3_0
 • /data/data/####/0f408d8d940a1eb2_0
 • /data/data/####/111b4d6e6a4fb8ed_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/123f6019b0174e56_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/126964b9393a295e_0
 • /data/data/####/12933b7606cf3595_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/130dddad0d62fc8a_0
 • /data/data/####/133d3d2b920551b6_0
 • /data/data/####/13d1b1587015c6b6_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13ef2728ed5264a2_0 (deleted)
 • /data/data/####/142534a2748c9ce0_0
 • /data/data/####/1450837c8ab8f627_0
 • /data/data/####/14a4bbfc1c275888_0
 • /data/data/####/152b2c10f271a8a8_0
 • /data/data/####/152b2c10f271a8a8_1
 • /data/data/####/1559ce833c69e8e5_0
 • /data/data/####/15a8f92936417b2a_0
 • /data/data/####/15f5884d9ad586bc_0
 • /data/data/####/168ea52470f6acb1_0
 • /data/data/####/16d111bb45b3d42e_0
 • /data/data/####/16ffb54ebf135c18_0
 • /data/data/####/176e456ad06b8f5c_0
 • /data/data/####/178f65ba8780c514_0
 • /data/data/####/18306c2dccf2fd01_0
 • /data/data/####/1876464d3d478b80_0
 • /data/data/####/18ac60a2f70217ff_0
 • /data/data/####/18c04694f238b892_0
 • /data/data/####/18c04694f238b892_1
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a83aa048ec187d4_0
 • /data/data/####/1a9bb6968f3b3bce_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1ad6aae8f8db4756_0
 • /data/data/####/1b99fde50a8dcc41_0
 • /data/data/####/1bb32c5161555542_0
 • /data/data/####/1c013e8a2a6e2262_0 (deleted)
 • /data/data/####/1c394f55ecedce7e_0
 • /data/data/####/1cf1dfc2a426ac98_0
 • /data/data/####/1d31681f96e3c8eb_0
 • /data/data/####/1d5f0668257fcf0a_0
 • /data/data/####/1d7ef95a2e83850a_0
 • /data/data/####/1dc62d9d3856412d_0
 • /data/data/####/1dc62d9d3856412d_1
 • /data/data/####/1fbff34d776a3441_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/20e06e11b6b598a6_0
 • /data/data/####/212a08c541e5f1fb_0
 • /data/data/####/216b358f5e8353a5_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/219937642c5998dd_0
 • /data/data/####/21c7a2ce871699a2_0
 • /data/data/####/22574e372ca718ce_0
 • /data/data/####/227e745a6e3d8b4a_0
 • /data/data/####/22838d66f5d04304_0
 • /data/data/####/23010f7de7173267_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/237848a5465940b3_0
 • /data/data/####/24472fb431688568_0
 • /data/data/####/24c6b074afe5f7b0_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/258728e9352aa795_0
 • /data/data/####/25cfe55a41b23e73_0
 • /data/data/####/25f3463e1c2b5718_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/27669ad753a964fa_0
 • /data/data/####/28c7ccca35d11d7f_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2a77a342253cbd5e_0
 • /data/data/####/2acd4a53f376dfbc_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2be54bdf8c75a050_0
 • /data/data/####/2c1cafad77809346_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2d2900ab256ce573_0
 • /data/data/####/2d52ecb52ad76875_0
 • /data/data/####/2e3f0d75d4f08fd9_0
 • /data/data/####/2e5aacc64e4c970d_0
 • /data/data/####/2f0e355a1fe79750_0
 • /data/data/####/2fbc3fd64ed78741_0
 • /data/data/####/2fc6aad520186dc3_0
 • /data/data/####/2fd71f85c37b07e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/30304011d323abcd_0
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/316b40c36f022212_0
 • /data/data/####/32069f47b24d6799_0
 • /data/data/####/331ed671b56a0d04_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/34005f2dca33fe2d_0
 • /data/data/####/348ec24a535ccee2_0
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/34bdf036307a867f_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/35f4ac6d7341ecfa_0
 • /data/data/####/3615adc2936979bf_0
 • /data/data/####/3740be688f35b42d_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/3754cbb27367e6b1_0
 • /data/data/####/3791215a3a047e27_0 (deleted)
 • /data/data/####/382eadc9fd1e7d42_0
 • /data/data/####/38b3b93027851572_0
 • /data/data/####/3a40ad8aa87d40e9_0
 • /data/data/####/3b0dcd4b4324ede0_0
 • /data/data/####/3b10ccc4c338aadf_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b3de87d430f3310_0
 • /data/data/####/3bcefbdbe5b2adb4_0
 • /data/data/####/3cbd980319d3ddf6_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3df33a01d79f0dbd_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_0
 • /data/data/####/401907a9711a21a4_s
 • /data/data/####/402fcc5c86073dfa_0
 • /data/data/####/40d845537d7a8d4a_0
 • /data/data/####/41201213438aae6d_0
 • /data/data/####/417db462687a0a1c_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/41d6ff1f09624df1_0
 • /data/data/####/4302c7d4ffd51103_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/44a9c986d188f8fc_0
 • /data/data/####/44a9c986d188f8fc_1
 • /data/data/####/4508ae322ca4e84a_0
 • /data/data/####/4526770b-1200-47a7-a454-51c3582c4951.dex
 • /data/data/####/45f21be55d998367_0
 • /data/data/####/4667766c4e0655c2_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/46a1a0a60c5b0890_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/4760f070e097b306_0
 • /data/data/####/476b04c4437dee84_0
 • /data/data/####/47d94c5e9bb4f5c7_0
 • /data/data/####/47e64ff866434580_0
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4c92b3f9811c5d58_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d1c34ebec73811e_0
 • /data/data/####/4d1c34ebec73811e_1
 • /data/data/####/4d67b0dc34024a27_0
 • /data/data/####/4dc53cd2bb3cb794_0
 • /data/data/####/4df9b66c7c05361a_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4eacbb8c66f75b09_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eed7401220a9092_0
 • /data/data/####/4f838068eccc2f8a_0
 • /data/data/####/4fbc056ed9a0c6a3_0
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/50468f2b043ed771_0
 • /data/data/####/50af52e41fa54141_0
 • /data/data/####/50bb61874673baef_0
 • /data/data/####/51ed59c4e86c9d79_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5326ff02413fb87a_0 (deleted)
 • /data/data/####/536c5f6e24b60b74_0
 • /data/data/####/541c65cac5e8de54_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54d69d165eaee047_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/566e470e01f892d5_0
 • /data/data/####/56e76b69298a1c8f_0
 • /data/data/####/5752a6d9190dd8eb_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/57ed5268f65b63f8_0
 • /data/data/####/587e74e602cff877_0
 • /data/data/####/593e86c6-5ad4-459f-977b-3b5d666ef151.dex
 • /data/data/####/593e86c6-5ad4-459f-977b-3b5d666ef151.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5a9a3e4049b3cfb1_0
 • /data/data/####/5aad641a04c25277_0
 • /data/data/####/5ad591aa6a54813c_0
 • /data/data/####/5b3199a101effeda_0
 • /data/data/####/5b4abc2bedee19e8_0
 • /data/data/####/5b50b2ab2deb9b20_0 (deleted)
 • /data/data/####/5b75c775f0ce2b6d_0
 • /data/data/####/5c3b1f3b55250bde_0
 • /data/data/####/5c599f4a04756482_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5cdc2048bff63a2e_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5d966043319266c3_0
 • /data/data/####/5e0938991732e2a8_0
 • /data/data/####/5e4023465274cced_0
 • /data/data/####/5e4023465274cced_1
 • /data/data/####/5e8285f970616ba5_0
 • /data/data/####/5ed80b20312da28e_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5f9db8cad4ffaa7a_0
 • /data/data/####/5feb4b72ff5d7a1c_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/6008e523a27d0e38_0
 • /data/data/####/6053351935a117f0_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/60639ce8b8e958a7_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/60af5fb0f3344d87_0
 • /data/data/####/620ec3e29b0d90ca_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c33c898beda2b0_0
 • /data/data/####/62c33c898beda2b0_1
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62fce174116fb102_0
 • /data/data/####/62fce174116fb102_1
 • /data/data/####/63ac0e8714e53f11_0
 • /data/data/####/63d9ce14bd2a3609_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/64dee11fd10c69f1_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/66d65c0f8548ebe9_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/66f64de1a898c9ee_0
 • /data/data/####/67355e2fc38574fa_0
 • /data/data/####/679a18117d4565f7_0
 • /data/data/####/687014253a4b1212_0
 • /data/data/####/69561ee00d85d64d_0
 • /data/data/####/69561ee00d85d64d_s
 • /data/data/####/69958cd4236c3ce4_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6a72b2c12acebb64_0
 • /data/data/####/6a90837614e3cf1a_0
 • /data/data/####/6b6371e376dec807_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6cc3e9e4b6b2f525_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6e3a5b20a9d21780_0
 • /data/data/####/6e47499c011b9bc1_0
 • /data/data/####/6e60402d447fdb05_0
 • /data/data/####/6e63164c8fc7d865_0
 • /data/data/####/6e9a2774c834a4ba_0
 • /data/data/####/6e9a2774c834a4ba_1
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6ee8423caab8f61b_0
 • /data/data/####/6fa7c94b04abf43b_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/71839b56203ab681_0
 • /data/data/####/718da43d1c70041f_0
 • /data/data/####/71c079f55c10d374_0
 • /data/data/####/7262016a0d4dbcc4_0
 • /data/data/####/7521762219bdc743_0
 • /data/data/####/7550a8ee76e19e02_0
 • /data/data/####/7577c015b8a9623b_0
 • /data/data/####/75e46a93df8d7816_0
 • /data/data/####/75fff9f4906ad7b7_0
 • /data/data/####/77a0bd444f198fe6_0
 • /data/data/####/77cecf304b7bd76a_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/790e8ef2ba936592_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7aa0fc781acc6207_0
 • /data/data/####/7aa99fb28eecff22_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7aedd1cc03103eb2_0
 • /data/data/####/7c127aa3e2948cb3_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7cb81535248e2af1_0
 • /data/data/####/7cdcf87235eca84e_0
 • /data/data/####/7dac69fb6abee99e_0
 • /data/data/####/7de58db8897f4708_0
 • /data/data/####/7e6eacff1da33e19_0 (deleted)
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7f04bf86a10231a8_0 (deleted)
 • /data/data/####/7f46a46534057bb9_0
 • /data/data/####/7f656a34660a12ab_0
 • /data/data/####/802f03674d0eea32_0
 • /data/data/####/808b9d222c83d288_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/83eb3fb2a3f7450c_0
 • /data/data/####/841bc2dd5593f0c1_0 (deleted)
 • /data/data/####/84e6fab5d5bc1334_0
 • /data/data/####/851ced257c3ea397_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/86d0188ee7120075_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/87f6d447cd26cae8_0
 • /data/data/####/882a8dc06c5d8eef_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889a0b9844fbc1f2_0
 • /data/data/####/88c175554711e2ee_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/88fa610ad74a0f38_0
 • /data/data/####/89121e20b9698d08_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/89cee6c7ac591fab_0
 • /data/data/####/89d61144c0734510_0
 • /data/data/####/8a7fa65e3bd2c42d_0
 • /data/data/####/8acfcc8e0db184df_0
 • /data/data/####/8b5d4047aa52c5b6_0
 • /data/data/####/8bbb4b88e67b5566_0
 • /data/data/####/8c6a731528bdf56b_0
 • /data/data/####/8ced9904ab99cc7f_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d46d3871a31dafe_0
 • /data/data/####/8d7ea6f0e71c8567_0
 • /data/data/####/8e2a0bdf3d1e1f08_0
 • /data/data/####/8e745a5deaafb374_0
 • /data/data/####/8e8cc8cc5d90e788_0
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f0116100b43ac4e_0
 • /data/data/####/8f53b467a2e97d28_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8fa65c3e7e970ae6_0
 • /data/data/####/8fc118737bea7b8a_0
 • /data/data/####/8febc8869b682367_0
 • /data/data/####/901f76aaef85a6d4_0
 • /data/data/####/90791cafcacddad3_0
 • /data/data/####/908a17175438120e_0
 • /data/data/####/911b7097c3e6010d_0
 • /data/data/####/911b7097c3e6010d_1
 • /data/data/####/913e556374075ac5_0
 • /data/data/####/916fb92dc02dea23_0
 • /data/data/####/91b8a5c298f9eb0b_0
 • /data/data/####/923a95f8612d658f_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/92d4a7418d022c90_0
 • /data/data/####/92e9b49d313d1e15_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_s
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/946791b01b430857_0
 • /data/data/####/95ab677ae8c529e4_0
 • /data/data/####/95b77c950e22c7a6_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/970448a3b29eabad_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/973072b78aaa9b77_0
 • /data/data/####/9831cdbbb1afb78f_0
 • /data/data/####/9831cdbbb1afb78f_1
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9a76dd88a5a8b9b6_0
 • /data/data/####/9a7f6b2e22904881_0 (deleted)
 • /data/data/####/9a88a6dcc268050a_0
 • /data/data/####/9ab5830dbd20cfab_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9b69bd391f787141_0
 • /data/data/####/9bb13ffd1a11a214_0
 • /data/data/####/9c493475352cf91e_0
 • /data/data/####/9cd38397bfc8104b_0
 • /data/data/####/9d7a34a173e21fd2_0
 • /data/data/####/9dcd6f89af99a5b9_0
 • /data/data/####/9dcd6f89af99a5b9_1
 • /data/data/####/9e635611ec969e75_0
 • /data/data/####/9e9f8197747b67f0_0
 • /data/data/####/9eb1a5351ef3ca18_0
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/ZOcVZL.dex
 • /data/data/####/ZOcVZL.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a07b93ad4105f543_0
 • /data/data/####/a083e6d3b5f9b0f7_0 (deleted)
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0a2f085c8c90a68_0
 • /data/data/####/a0cd01b34ab41107_0
 • /data/data/####/a0cd01b34ab41107_1
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1b184392e3665e6_0
 • /data/data/####/a1de6a4ab6f56e95_0
 • /data/data/####/a37d441230fc439f_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_1
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a539868c2c9adfcb_0
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a57d5e97f89d3fe5_0 (deleted)
 • /data/data/####/a6c2a77691ce81a2_0
 • /data/data/####/a7744782ae777d21_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9e007bb255d836f_0
 • /data/data/####/ab188dce4f73dcb1_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac52d8b90048722d_0
 • /data/data/####/ac5b02b08975eb2a_0
 • /data/data/####/ac6ee1d91413346a_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/acf2490229f75c43_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ad3cf87270eeeae6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/aeab3e25af2165b3_0
 • /data/data/####/afcc10aba53829f8_0
 • /data/data/####/b073cc55f7765ae8_0
 • /data/data/####/b0d0ccd1f92c3da2_0
 • /data/data/####/b19ef66cd7c405b7_0
 • /data/data/####/b1cc23476d542a06_0
 • /data/data/####/b2b45069752caa03_0
 • /data/data/####/b31290d3efea0919_0
 • /data/data/####/b3fea546deedc979_0
 • /data/data/####/b418fc573d83e63d_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5be872091cbcda8_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b65d3ccbfb30cc4e_0
 • /data/data/####/b67c8eb53f240923_0
 • /data/data/####/b6b2abd9b59608f9_0
 • /data/data/####/b736b4818556ff85_0
 • /data/data/####/b743cbc41caa53fb_0 (deleted)
 • /data/data/####/b7859003aa4eacf3_0
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b7a82a2a7d1f8c31_0
 • /data/data/####/b8d890109701b29f_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b90b75d1f5746cb8_0
 • /data/data/####/b917e1bda1f88a7a_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba93cb9644742dc7_0
 • /data/data/####/bae5702b22e4f503_0
 • /data/data/####/bb10749c9fe1d23d_0
 • /data/data/####/bb29a33ade2b1157_0
 • /data/data/####/bb3c7cfcfa860f3e_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bb9b5423852ee814_0
 • /data/data/####/bb9d26a77b698eb9_0
 • /data/data/####/bbec94fc0b1842ad_0
 • /data/data/####/bcc9a3e6684f6d10_0
 • /data/data/####/bcf796c81f6d8345_0
 • /data/data/####/bd25b9af4b706341_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bde02c9ca82b6992_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/be12c253073e3b40_0
 • /data/data/####/be42f1b66406fca8_0
 • /data/data/####/be42f1b66406fca8_1
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/bede5ac09e46004f_0
 • /data/data/####/bede5ac09e46004f_1
 • /data/data/####/bf93ec309865b001_0
 • /data/data/####/bfae37466a55bb52_0
 • /data/data/####/bfd453e687717cf8_0
 • /data/data/####/bff1a028106bc651_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c04962c4c73af5f2_0
 • /data/data/####/c053174d12b284f4_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c0a5ba2d33b289a2_0
 • /data/data/####/c0eeed1ed3b64969_0
 • /data/data/####/c102c1b0e76cdde8_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1b2510604dcca48_0 (deleted)
 • /data/data/####/c36352d7d8250758_0
 • /data/data/####/c3947a5c8488dac7_0
 • /data/data/####/c436505a0b2cd181_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4d7296ddb95928d_0
 • /data/data/####/c4ddfa0460d481be_0
 • /data/data/####/c51f9af34f3d0cab_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c56383d4118a25e9_0
 • /data/data/####/c622aa819bb50794_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6e848954fa4816b_0
 • /data/data/####/c6ef9e66cab1ff9c_0
 • /data/data/####/c6f2b2b5a02ce0df_0
 • /data/data/####/c74fdae92821efe1_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c8411b114ac7cb45_0
 • /data/data/####/c865d299fc7946f9_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/c9f1ead48c940def_0
 • /data/data/####/ca67d0e5337af7d7_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb76af4505eca2ff_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc4054244abb2962_0 (deleted)
 • /data/data/####/cc4c27a454ff1e6a_0
 • /data/data/####/ccb1918df5c1ed67_0
 • /data/data/####/ccc1e8e7ae049b21_0
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/cd1cbb7d3939918a_0
 • /data/data/####/cdd3a7d2fb32249c_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce5680518ad1d392_0
 • /data/data/####/cec83a8d06f71ed9_0
 • /data/data/####/cec83a8d06f71ed9_1
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/com.ezxxesf_preferences.xml
 • /data/data/####/d021c4f64648225c_0 (deleted)
 • /data/data/####/d0d45ace4fe900cb_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d36c3fb0aa23c587_0
 • /data/data/####/d39117e6441e0ed3_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d3fb1480804a0837_0
 • /data/data/####/d43b8ad7a8817370_0
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d4ca208ee54b50df_0
 • /data/data/####/d50d42d12eaf166f_0
 • /data/data/####/d54515e01ebab770_0
 • /data/data/####/d5eed6a4131f8ddf_0
 • /data/data/####/d5fcc5725956d847_0
 • /data/data/####/d62a6013ffaabc56_0
 • /data/data/####/d64b86ad4809aad8_0
 • /data/data/####/d66e117d7163fb7f_0
 • /data/data/####/d67e6ffe6ca2c9e2_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d771df9f95bdf1fe_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7ae555c373f1073_0
 • /data/data/####/d807f158af0b4bac_0
 • /data/data/####/d89c621233f08263_0
 • /data/data/####/d9d6fc059daab9e3_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db4c3f8ce35e4e97_0
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/db9f73c02ff8bcf7_0
 • /data/data/####/dc140c39-1c26-4712-a587-4eab26a54ed1.dex
 • /data/data/####/dc140c39-1c26-4712-a587-4eab26a54ed1.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/dc17956fec9ba63f_0
 • /data/data/####/dc2509af90653fb9_0
 • /data/data/####/dc27d05ae83ac653_0
 • /data/data/####/dc27d05ae83ac653_1
 • /data/data/####/dccee0c5bf178274_0 (deleted)
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd37588cd3c72176_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/de1e766f0e472e0c_0
 • /data/data/####/de4998cf4e0e121d_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e0fdf7d86f9d81c4_0
 • /data/data/####/e16f38951d89befa_0
 • /data/data/####/e1e0feaba133736d_0
 • /data/data/####/e26395c59895ca28_0
 • /data/data/####/e2dc934c95dec0df_0 (deleted)
 • /data/data/####/e35bf22ec48a3094_0
 • /data/data/####/e378f0d3a536cc10_0 (deleted)
 • /data/data/####/e390105b29957971_0
 • /data/data/####/e3b36bc6f5bc211f_0
 • /data/data/####/e550215b576196a0_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e6033567eeedb896_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e664bf68b6d0a3ce_0 (deleted)
 • /data/data/####/e676a9957f49dc4a_0
 • /data/data/####/e67ba5effefab7c7_0
 • /data/data/####/e68d96b8bb6f7073_0
 • /data/data/####/e6da4a2e67424570_0
 • /data/data/####/e6fd53d0bd10b2fd_0
 • /data/data/####/e7a1fc0e97de480e_0
 • /data/data/####/e88a19bbac029a41_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/ea59a1f4c86e80d2_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ec12bad8bfd64b2f_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ecacdb6b8749d885_0
 • /data/data/####/ed1e59d6e3822b29_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/eeaca33fc42b4d6e_0
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/ef561f6ad41b716f_0
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/efbd0d2178eee8bb_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f1ed7ff4dd2d2131_0
 • /data/data/####/f21178530c4ff2a7_0
 • /data/data/####/f2190c894d4ae186_0
 • /data/data/####/f2a9a640da5293a2_0
 • /data/data/####/f3a2201213ed482b_0
 • /data/data/####/f4a7f662183dd5e5_0
 • /data/data/####/f534737ccad48010_0
 • /data/data/####/f6dfbab6e0e84112_0
 • /data/data/####/f8dcf3a7a8fd4c52_0
 • /data/data/####/f8e3a0b28bd76069_0
 • /data/data/####/f98ff3a359b6b5ff_0
 • /data/data/####/f9bb0fc3279791ee_0
 • /data/data/####/fa33f584b5a4e4b7_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fbef429287084cbf_0
 • /data/data/####/fc6d314c49c2f708_0
 • /data/data/####/fcd030f00dbbc58f_0
 • /data/data/####/fcd988b025b6b558_0
 • /data/data/####/fd0d748ba64e18f4_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fe0916301865b325_0
 • /data/data/####/fecc760cea8a9b1f_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff2efaac62bf01c5_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/upGyTymLQ.dex
 • /data/data/####/upGyTymLQ.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android