Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16882

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-21

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.162.138:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) gmscomp####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/003e26199bf3c9a7_0
 • /data/data/####/003e26199bf3c9a7_1
 • /data/data/####/025478a5f78dbb6d_0
 • /data/data/####/0283b83f876ddbca_0
 • /data/data/####/0382ec770f30d898_0
 • /data/data/####/03985e0e58b74d95_0
 • /data/data/####/04742d4337d617ce_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/04f5fb73e25e5147_0 (deleted)
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/058352a6039eb704_0
 • /data/data/####/0592c682de8e7c36_0
 • /data/data/####/05aabaab4e7fc4b9_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/06e2cee4a3a05915_0
 • /data/data/####/0710a0c8c75613f6_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/091651b0ad2a0bb7_0 (deleted)
 • /data/data/####/09ad126df470b99c_0
 • /data/data/####/09b243460be4529f_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0c19aad176b2548e_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0d035f037ab04930_0
 • /data/data/####/0d6f173ba92a1187_0
 • /data/data/####/0d6f173ba92a1187_1
 • /data/data/####/0dd6557bd321e8df_0
 • /data/data/####/0dd6557bd321e8df_1
 • /data/data/####/0f5301645cbb5a45_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/126964b9393a295e_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1450837c8ab8f627_0
 • /data/data/####/152b2c10f271a8a8_0
 • /data/data/####/152b2c10f271a8a8_1
 • /data/data/####/158e47bfbbfc5d2c_0
 • /data/data/####/1625b1931ef5e9cc_0
 • /data/data/####/165c6c87b69af10e_0
 • /data/data/####/16a3df43154c06ad_0
 • /data/data/####/16cf40d1c9f511f7_0
 • /data/data/####/16f51878287575a3_0
 • /data/data/####/1718418df72ec6d3_0
 • /data/data/####/173e4c8ecaf6bf38_0
 • /data/data/####/18c04694f238b892_0
 • /data/data/####/18c04694f238b892_1
 • /data/data/####/19320da8b85aecd6_0
 • /data/data/####/194782edaf866907_0
 • /data/data/####/19aa6acfc055c182_0
 • /data/data/####/1a9bb6968f3b3bce_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1b99fde50a8dcc41_0
 • /data/data/####/1c1ec07a2a14bf0c_0
 • /data/data/####/1c4b29e62d48feca_0
 • /data/data/####/1c4b29e62d48feca_1
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1dc62d9d3856412d_0
 • /data/data/####/1dc62d9d3856412d_1
 • /data/data/####/1f7ff315e3eb5c43_0 (deleted)
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/20dc4b745900a6c2_0 (deleted)
 • /data/data/####/20e06e11b6b598a6_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/228ee2f4c73f30e0_0
 • /data/data/####/22ebf64c242dee7f_0 (deleted)
 • /data/data/####/238cb730fab9af5c_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/24c13fcb2f84ad05_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/2751b46f09cae78f_0
 • /data/data/####/27b082037af676e6_0
 • /data/data/####/27b082037af676e6_1
 • /data/data/####/293e61e6a86db45d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29f6adc282370573_0
 • /data/data/####/2a77a342253cbd5e_0
 • /data/data/####/2aa187624b389bce_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2b9ac78cfdb2a5b6_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/3193a1dac3597273_0
 • /data/data/####/31ffbce82de452fe_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/338289c045459595_0
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/3a3b31628bbfda1c_0
 • /data/data/####/3a40ad8aa87d40e9_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3b3de87d430f3310_0
 • /data/data/####/3b4cf250778a8769_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3dbd712cf966bffb_0
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3e6f283a05dc04c2_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/426732978232dd7c_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/44a9c986d188f8fc_0
 • /data/data/####/44a9c986d188f8fc_1
 • /data/data/####/4508ae322ca4e84a_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/4549a3e8a55a51c9_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/475c5de2e3ce65da_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4beb34d9f1ab2f61_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d1c34ebec73811e_0
 • /data/data/####/4d1c34ebec73811e_1
 • /data/data/####/4d2f2cff43dd3eb1_0
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4dc53cd2bb3cb794_0
 • /data/data/####/4df9b66c7c05361a_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f15578c4d0281fc_0
 • /data/data/####/4f15578c4d0281fc_1
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/50bb61874673baef_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/518244b02a521028_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/530e1859aa657b7c_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/543650778f9843aa_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54d945185c4639e1_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/555951a810a7b79c_0
 • /data/data/####/56cbfccaf25bb48a_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/5a10956f90e1b6ad_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5ad85d657a59cc35_0
 • /data/data/####/5ad85d657a59cc35_1
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5c8cfdd978fc3dc4_0 (deleted)
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5dcafd12ccf9946f_0
 • /data/data/####/5dcafd12ccf9946f_1
 • /data/data/####/5e4023465274cced_0
 • /data/data/####/5e4023465274cced_1
 • /data/data/####/5eac069ba207fb53_0 (deleted)
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5f4262a5d703f8cb_0
 • /data/data/####/5f74217898c9612a_0
 • /data/data/####/5f9db8cad4ffaa7a_0
 • /data/data/####/5fad655b66aa79de_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/60300f0dafaef03e_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/620ec3e29b0d90ca_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62fce174116fb102_0
 • /data/data/####/62fce174116fb102_1
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64a5ad65f117ec96_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/672eb3bfe22c7acf_0
 • /data/data/####/69a3ec0a09b52c62_0 (deleted)
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6a2e7f0f-7f63-498d-bfb4-b8a7d3dc8a76.dex
 • /data/data/####/6a2e7f0f-7f63-498d-bfb4-b8a7d3dc8a76.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/6adae7a573805ab6_0
 • /data/data/####/6b15dfc37309766f_0
 • /data/data/####/6b15dfc37309766f_1
 • /data/data/####/6bec6a0849d8a437_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d658f0afb5f9d07_0
 • /data/data/####/6dbd37a6b7e65db1_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6ee8423caab8f61b_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_s
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/729adec0d04545d1_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/73c6047175c970b3_0
 • /data/data/####/740d54dffff52643_0
 • /data/data/####/74339ce22c0a547a_0 (deleted)
 • /data/data/####/751317bb17596dde_0
 • /data/data/####/75732d5f94fe1f4b_0
 • /data/data/####/7598862445b7d700_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/777ba510239032bc_0 (deleted)
 • /data/data/####/77948296d7fbeff0_0
 • /data/data/####/788e2bd6919e51b1_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a9ab3ccc0d49f52_0
 • /data/data/####/7af3ec360b325660_0
 • /data/data/####/7af3ec360b325660_1
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c509332ca3d1ba3_0
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7cd4f295ce263d76_0 (deleted)
 • /data/data/####/7cdcf87235eca84e_0
 • /data/data/####/7d5452cfc1b2c8d3_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7ead0c1491d98200_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/83eb3fb2a3f7450c_0
 • /data/data/####/84985641ee2f6f2b_0
 • /data/data/####/851ced257c3ea397_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/8774ac959894869d_0 (deleted)
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/87f6d447cd26cae8_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889cdc123a2f269d_0
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88e0abecb3419fff_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/89a0707660b308d7_0
 • /data/data/####/8bbb4b88e67b5566_0
 • /data/data/####/8ced9904ab99cc7f_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8e01e3013e7adeeb_0
 • /data/data/####/8e8cc8cc5d90e788_0
 • /data/data/####/8f78ccbc637eb237_0
 • /data/data/####/8f78ccbc637eb237_1
 • /data/data/####/8fb61e73a8b677c2_0
 • /data/data/####/908a17175438120e_0
 • /data/data/####/911b7097c3e6010d_0
 • /data/data/####/911b7097c3e6010d_1
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/970448a3b29eabad_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/9831cdbbb1afb78f_0
 • /data/data/####/9831cdbbb1afb78f_1
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9b249675e6891bb9_0
 • /data/data/####/9b9a9836ab0fd54d_0 (deleted)
 • /data/data/####/9c493475352cf91e_0
 • /data/data/####/9cef30d4e4ba4130_0
 • /data/data/####/9dcd6f89af99a5b9_0
 • /data/data/####/9dcd6f89af99a5b9_1
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9ffd71979038173b_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a00e26cadbd49ce1_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0cd01b34ab41107_0
 • /data/data/####/a0cd01b34ab41107_1
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_1
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a64ee4f0e070883c_0
 • /data/data/####/a64ee4f0e070883c_1
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa11eb6d7bbbc3c7_0
 • /data/data/####/ac23679c84b122dc_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ad3cf87270eeeae6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/afcc10aba53829f8_0
 • /data/data/####/b0258c5c25ec2bc1_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b1ac0698a24442d6_0 (deleted)
 • /data/data/####/b253f4b682cd1ba2_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b29aedb18e5d1769_0
 • /data/data/####/b31290d3efea0919_0
 • /data/data/####/b32f188af3b71034_0
 • /data/data/####/b418fc573d83e63d_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b63252ddd2d130d5_0
 • /data/data/####/b72565ad2eb383ef_0
 • /data/data/####/b72565ad2eb383ef_s
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba93cb9644742dc7_0
 • /data/data/####/bb10749c9fe1d23d_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/be42f1b66406fca8_0
 • /data/data/####/be42f1b66406fca8_1
 • /data/data/####/bec5eafc9af51afe_0
 • /data/data/####/bede5ac09e46004f_0
 • /data/data/####/bede5ac09e46004f_1
 • /data/data/####/bf6a781ce0f4fc0b_0
 • /data/data/####/bfdddcee-8968-4539-aaba-0a7b1f9fa2b2.dex
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c04962c4c73af5f2_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c37d5c3063ace775_0
 • /data/data/####/c3f8bbd6a0491c98_0
 • /data/data/####/c4280d1d14312d8e_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c5b7e46790a09f66_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c71706c64d88e409_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c83e75d9202d2bd2_0
 • /data/data/####/c865d299fc7946f9_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb4b008ba0723323_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccbe0b103a9d8ac6_0 (deleted)
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/cd2d121893087462_0
 • /data/data/####/cd46627741dd5f6e_0
 • /data/data/####/cdb68d2bf6ae04a0_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce2c3168-5c1e-46d5-9ee8-af2505de83f4.dex
 • /data/data/####/ce2c3168-5c1e-46d5-9ee8-af2505de83f4.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/cec83a8d06f71ed9_0
 • /data/data/####/cec83a8d06f71ed9_1
 • /data/data/####/cf105bb09a86fe25_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/com.adjnoua_preferences.xml
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d252490db30278fb_0
 • /data/data/####/d252490db30278fb_1
 • /data/data/####/d26a356579ad36a4_0
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d3bc5fc6d2861a5d_0
 • /data/data/####/d3fb1480804a0837_0
 • /data/data/####/d477594327f4ce1b_0 (deleted)
 • /data/data/####/d50d42d12eaf166f_0
 • /data/data/####/d5463e74868044f0_0
 • /data/data/####/d5463e74868044f0_1
 • /data/data/####/d5891f3363a7e9f7_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d8858491eda41d5b_0 (deleted)
 • /data/data/####/d89c621233f08263_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da3084bc3e8cb0f8_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db9f73c02ff8bcf7_0
 • /data/data/####/dc17956fec9ba63f_0
 • /data/data/####/dc2509af90653fb9_0
 • /data/data/####/dc27d05ae83ac653_0
 • /data/data/####/dc27d05ae83ac653_1
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/de1e766f0e472e0c_0
 • /data/data/####/de6d40486964adf4_0
 • /data/data/####/de6d40486964adf4_1
 • /data/data/####/df582500d9851780_0
 • /data/data/####/df60f4a3f8e9d785_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e02729a32f91b543_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e0e33e5d7b0d0e20_0
 • /data/data/####/e16f38951d89befa_0
 • /data/data/####/e2216557f93a8e61_0 (deleted)
 • /data/data/####/e2a667a26eeda52e_0
 • /data/data/####/e2b4ad83ed04ac6b_0
 • /data/data/####/e2de5d12359a78cd_0
 • /data/data/####/e32e8b43428cd822_0
 • /data/data/####/e35bf22ec48a3094_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e676a9957f49dc4a_0
 • /data/data/####/e7b3ac27725cfb3d_0 (deleted)
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e89f6a18a20a472b_0
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/ea5d7fd571a7cdd4_0
 • /data/data/####/ea60950e16e60b66_0
 • /data/data/####/ea60950e16e60b66_1
 • /data/data/####/eadf65b9ba8ab59d_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/ef491c235031b4ae_0
 • /data/data/####/ef6b9eb699c1b431_0
 • /data/data/####/ef6b9eb699c1b431_1
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/ef8ff2754365086c_0
 • /data/data/####/efbd0d2178eee8bb_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0d9f2ad56012729_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0db4b4d6ee9e91e_0
 • /data/data/####/f1ae5dd3ce08667a_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f309c9f40a7774e8_0
 • /data/data/####/f428e10939b42c7d_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6897ccd00b951db_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f7e185e0a58bf845_0
 • /data/data/####/f80a04e56bb6308e_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fe0916301865b325_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/ffdee7db845122d1_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/nvZfaz.dex
 • /data/data/####/nvZfaz.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/ydvcy.dex
 • /data/data/####/ydvcy.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android