Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16879

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-21

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.162.138:443
 • UDP and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht####.traffic####.net
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google####.com.####.8
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00082fd6bc9e56cc_0
 • /data/data/####/010e93e74185355a_0
 • /data/data/####/026c5ac38d0b116b_0
 • /data/data/####/0283b83f876ddbca_0
 • /data/data/####/0382ec770f30d898_0
 • /data/data/####/0382ec770f30d898_0 (deleted)
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/03f4265ea9d649ef_0
 • /data/data/####/04482983f6ed5c25_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/058352a6039eb704_0
 • /data/data/####/0592c682de8e7c36_0
 • /data/data/####/0613cda615f03a24_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06ce59ebc6c8afe6_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/0710a0c8c75613f6_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/0a2793df874423a4_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0c19aad176b2548e_0
 • /data/data/####/0c5006e7612062e0_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0d035f037ab04930_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0dbba5972ee87c68_0
 • /data/data/####/0dd6557bd321e8df_0
 • /data/data/####/0dd6557bd321e8df_1
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e020776da5740a1_0 (deleted)
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0f3ee4345c977da1_0
 • /data/data/####/0f50c9b5cab34a23_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/0f96c2a5a6f8cfc4_0 (deleted)
 • /data/data/####/0fd0f96a795b44ac_0
 • /data/data/####/104905438112d6d6_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/108fc8eaa2253a91_0
 • /data/data/####/1187630f50485373_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/126964b9393a295e_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/14e4ff2972e36b2a_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/152b2c10f271a8a8_0
 • /data/data/####/152b2c10f271a8a8_1
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/16cf40d1c9f511f7_0
 • /data/data/####/1718418df72ec6d3_0
 • /data/data/####/1756e6fdc0b163e8_0
 • /data/data/####/17a0226769b5e43b_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/18c04694f238b892_0
 • /data/data/####/18c04694f238b892_1
 • /data/data/####/194782edaf866907_0
 • /data/data/####/19aa6acfc055c182_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1b99fde50a8dcc41_0
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1dc62d9d3856412d_0
 • /data/data/####/1dc62d9d3856412d_1
 • /data/data/####/1e158d7129363bee_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1f55e65c14d5b8f4_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/228ee2f4c73f30e0_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/238cb730fab9af5c_0
 • /data/data/####/24472fb431688568_0
 • /data/data/####/249916df5e3e4818_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/27281fa2b358a69b_0
 • /data/data/####/293e61e6a86db45d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/29e38f51b23491d2_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a10238e0f421b4a_0
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2a77a342253cbd5e_0
 • /data/data/####/2a7dd7264845e0a9_0 (deleted)
 • /data/data/####/2a8c44ffc9d18935_0
 • /data/data/####/2a979d22c7ba1e6c_0
 • /data/data/####/2aa187624b389bce_0
 • /data/data/####/2b9ac78cfdb2a5b6_0
 • /data/data/####/2c03f5f83663c75f_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cd861b2910796e9_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2f949d7dd1c1e6b0_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/3046f8ded50eb41f_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/3186390b9732d870_0
 • /data/data/####/3195d224799b8b13_0
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/31ffbce82de452fe_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/3587a49329b3e0f2_0
 • /data/data/####/359c5c25e7b34a17_0
 • /data/data/####/363702f987ed20ef_0
 • /data/data/####/365de2a1dab499cd_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/36bc76db9ff164f9_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/381de23ef4dfa85f_0
 • /data/data/####/38b819b824e3a241_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/38f35f6bd0fad19a_0
 • /data/data/####/390816ab82866504_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a3b31628bbfda1c_0
 • /data/data/####/3a40ad8aa87d40e9_0
 • /data/data/####/3a48da3ddfb2a1f1_0
 • /data/data/####/3b072ce14948eb58_0
 • /data/data/####/3b3de87d430f3310_0
 • /data/data/####/3b4cf250778a8769_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3c966f1ea7b30445_0
 • /data/data/####/3d081f330f3e18b2_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/4084420f09e6be02_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40baf4e7d3b1b606_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/426732978232dd7c_0
 • /data/data/####/42a18fd01a5b3c28_0 (deleted)
 • /data/data/####/42b58a5e20caeb41_0
 • /data/data/####/433efec1930b42ba_0
 • /data/data/####/445382f70bed9c6c_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/44a9c986d188f8fc_0
 • /data/data/####/44a9c986d188f8fc_1
 • /data/data/####/4508ae322ca4e84a_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/4549a3e8a55a51c9_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/46b471766ddc706d_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/47abe33d92a3d3d4_0 (deleted)
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/4a3c7a57a2968879_0
 • /data/data/####/4a4b7b4d43fa90a8_0
 • /data/data/####/4b4406bebff4329e_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d1c34ebec73811e_0
 • /data/data/####/4d1c34ebec73811e_1
 • /data/data/####/4d1f933ee59d8552_0
 • /data/data/####/4d2f2cff43dd3eb1_0
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4dc53cd2bb3cb794_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f9d1d172e8fc902_0
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/50921e679083dd92_0
 • /data/data/####/518244b02a521028_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/53719d99aad2ea86_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/543650778f9843aa_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54d945185c4639e1_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/555951a810a7b79c_0
 • /data/data/####/556c4c4a2d28b737_0
 • /data/data/####/55ae8e3dfb213c6a_0 (deleted)
 • /data/data/####/572c0fb4f33f26bf_0
 • /data/data/####/57456b5823d6cdd0_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/58db2ebcdc00e43d_0 (deleted)
 • /data/data/####/590f74fbb2b09a45_0
 • /data/data/####/594df5e837d97298_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/5ac4cafd0d8c3da2_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5d83d05574459e35_0
 • /data/data/####/5e4023465274cced_0
 • /data/data/####/5e4023465274cced_1
 • /data/data/####/5eb1f867c54432cb_0
 • /data/data/####/5f74217898c9612a_0
 • /data/data/####/5f96a37c654c6c65_0 (deleted)
 • /data/data/####/5f9db8cad4ffaa7a_0
 • /data/data/####/5fad655b66aa79de_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/6194014600c7d813_0
 • /data/data/####/620ec3e29b0d90ca_0
 • /data/data/####/6232560203412f8d_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62fce174116fb102_0
 • /data/data/####/62fce174116fb102_1
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647e228ca04c2987_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/652529247ad90de8_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/670e1675ea9e88bd_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/67c58e406827b4d1_0
 • /data/data/####/6844a089b1e01949_0
 • /data/data/####/684db942514c4d57_0
 • /data/data/####/68c312bb7da67073_0
 • /data/data/####/68cf8590dff382a5_0
 • /data/data/####/68e0dc9222c9fa72_0 (deleted)
 • /data/data/####/6995d54d26a93272_0
 • /data/data/####/6adae7a573805ab6_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6bec6a0849d8a437_0
 • /data/data/####/6c26941cd930d802_0
 • /data/data/####/6c2ac416bfb9e55d_0
 • /data/data/####/6c3c17f6e1e7b5ed_0
 • /data/data/####/6d658f0afb5f9d07_0
 • /data/data/####/6dbd37a6b7e65db1_0
 • /data/data/####/6ee8423caab8f61b_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_0
 • /data/data/####/70206293812224ce_s
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/714692f77306eaf0_0
 • /data/data/####/71c2183068bec3ee_0
 • /data/data/####/71d60aab444b1a3e_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/7272497dd8c188bf_0 (deleted)
 • /data/data/####/729adec0d04545d1_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/73f6d76b47927e59_0 (deleted)
 • /data/data/####/74949aba6f6efae5_0
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/74f74b975f404f55_0
 • /data/data/####/74f79efc53b76242_0
 • /data/data/####/74fb1eab035bffc1_0
 • /data/data/####/751317bb17596dde_0
 • /data/data/####/776759fa7f8fff54_0
 • /data/data/####/77948296d7fbeff0_0
 • /data/data/####/77d6d679a7caf9dd_0
 • /data/data/####/788e2bd6919e51b1_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/79d5480f7b567680_0
 • /data/data/####/7a9ab3ccc0d49f52_0
 • /data/data/####/7aaf21af0ff50d69_0
 • /data/data/####/7abdfae2d2c33293_0
 • /data/data/####/7af1e90d1a68f478_0
 • /data/data/####/7c090109e303b1df_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c7d639d3a9e947c_0
 • /data/data/####/7cdcf87235eca84e_0
 • /data/data/####/7ce4d5108d1d07b2_0
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7d5452cfc1b2c8d3_0
 • /data/data/####/7e2b20bced5e2500_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_0
 • /data/data/####/7e75b8e8e17e5881_s
 • /data/data/####/7ead0c1491d98200_0
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7fa6726367b26b43_0
 • /data/data/####/7fdeaa4e913af460_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/7fee66bea4b0bfb3_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/810d1c806dda45af_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/82529968b6cc50c4_0
 • /data/data/####/835324570abfa914_0 (deleted)
 • /data/data/####/83cab2d10da606f0_0
 • /data/data/####/84430f960b6a5827_0
 • /data/data/####/846457eadd435afe_0
 • /data/data/####/851ced257c3ea397_0
 • /data/data/####/852e3d5cdf09325b_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/85ff7cfd422650da_0
 • /data/data/####/8721a6fbf0377390_0 (deleted)
 • /data/data/####/877b199a4fb787ee_0
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/87f6d447cd26cae8_0
 • /data/data/####/87f6d447cd26cae8_0 (deleted)
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889cdc123a2f269d_0
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88e0abecb3419fff_0
 • /data/data/####/88e4270efa0c53c9_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/89d61144c0734510_0
 • /data/data/####/8a7fa65e3bd2c42d_0
 • /data/data/####/8b49100f5b32ab6f_0
 • /data/data/####/8b508817b1bc9baa_0
 • /data/data/####/8bbb4b88e67b5566_0
 • /data/data/####/8c6a731528bdf56b_0
 • /data/data/####/8c799cafaa170427_0
 • /data/data/####/8cba9861a7410d33_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d6c71d13e1a75dc_0
 • /data/data/####/8e01e3013e7adeeb_0
 • /data/data/####/8ea094be773c57cd_0 (deleted)
 • /data/data/####/908a17175438120e_0
 • /data/data/####/90c05573dfecfaa9_0
 • /data/data/####/90cb38b7bd42e136_0 (deleted)
 • /data/data/####/9111ee5f6b37b2bc_0
 • /data/data/####/911b7097c3e6010d_0
 • /data/data/####/911b7097c3e6010d_1
 • /data/data/####/913ab39f38fdf6d0_0
 • /data/data/####/92268e2616f9ca12_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/9286efd61d4d8bcb_0
 • /data/data/####/929671b7467e26f8_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/9459849fea7f5332_0
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/96e20a393176806f_0
 • /data/data/####/970448a3b29eabad_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/97bba977053d12f3_0
 • /data/data/####/9831cdbbb1afb78f_0
 • /data/data/####/9831cdbbb1afb78f_1
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/98bad90daa6faf39_0
 • /data/data/####/99817259b7c103aa_0
 • /data/data/####/9b680a00b8876691_0
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9c31d8ad336b7c8d_0
 • /data/data/####/9c493475352cf91e_0
 • /data/data/####/9cef30d4e4ba4130_0
 • /data/data/####/9d0a26a00c54efc2_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9dcd6f89af99a5b9_0
 • /data/data/####/9dcd6f89af99a5b9_1
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9df30a11e1b9af51_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9fa9cea856df60f6_0
 • /data/data/####/9ffd71979038173b_0
 • /data/data/####/AwHfX.dex
 • /data/data/####/AwHfX.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/EgfFNGVYA.dex
 • /data/data/####/EgfFNGVYA.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0cd01b34ab41107_0
 • /data/data/####/a0cd01b34ab41107_1
 • /data/data/####/a15eb3de9f11262d_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a23d8882771519b3_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_0
 • /data/data/####/a391ceb572ee12c0_1
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a509f010162cefcc_0
 • /data/data/####/a5967351c8c8d7c3_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa11eb6d7bbbc3c7_0
 • /data/data/####/ab1084569fab9ff8_0
 • /data/data/####/ab10c4aa6154f0b6_0
 • /data/data/####/ac19f22f85d1010e_0
 • /data/data/####/ac23679c84b122dc_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ad3cf87270eeeae6_0
 • /data/data/####/ad6d61db259e0970_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b253f4b682cd1ba2_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2992436ebd9a972_0
 • /data/data/####/b2b8b68d-5ca7-4ab3-a22c-45d2bcc9df35.dex
 • /data/data/####/b2b8b68d-5ca7-4ab3-a22c-45d2bcc9df35.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/b31290d3efea0919_0
 • /data/data/####/b31290d3efea0919_0 (deleted)
 • /data/data/####/b32f188af3b71034_0
 • /data/data/####/b435b2315d5b190a_0 (deleted)
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b5b2a0d74649eac0_0
 • /data/data/####/b5dba64610102ec8_0
 • /data/data/####/b63252ddd2d130d5_0
 • /data/data/####/b6aefb17d94e29dc_0
 • /data/data/####/b6ffda8751b44bf2_0
 • /data/data/####/b72565ad2eb383ef_0
 • /data/data/####/b72565ad2eb383ef_s
 • /data/data/####/b72ca0ba3723566c_0
 • /data/data/####/b756fc80daef6fc1_0
 • /data/data/####/b7f1b49a3dc2e211_0
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b8caaef058f959f4_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b94ad261bba7a220_0
 • /data/data/####/b983907c709f5d44_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/ba93cb9644742dc7_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb9a0b335af815f7_0
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd6bca39-306a-4fa7-8846-e12cb7cccaed.dex
 • /data/data/####/bd6bca39-306a-4fa7-8846-e12cb7cccaed.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/be42f1b66406fca8_0
 • /data/data/####/be42f1b66406fca8_1
 • /data/data/####/be4bec3ab2c698f7_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bede5ac09e46004f_0
 • /data/data/####/bede5ac09e46004f_1
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bfb8519d286940c4_0
 • /data/data/####/bff586a4d7c89eba_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c0b3b980afb67103_0
 • /data/data/####/c0ee374bdb1e4bc4_0
 • /data/data/####/c11e39af203675a6_0
 • /data/data/####/c1267542726a60b2_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c37d5c3063ace775_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c4280d1d14312d8e_0
 • /data/data/####/c43f04bdb1b4b348_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c51f9af34f3d0cab_0
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c702d7977f47fb36_0
 • /data/data/####/c71706c64d88e409_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c88b777f1938049c_0
 • /data/data/####/cLyAmBwc.dex
 • /data/data/####/cLyAmBwc.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/cad2e4268e04aa4f_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cbb4edb83cb14ad0_0
 • /data/data/####/cbd0eb9accb0ced2_0
 • /data/data/####/cbe319281ff785e8_0
 • /data/data/####/cc70495b78aa97f1_0
 • /data/data/####/cd2d121893087462_0
 • /data/data/####/cd65781e0f52e589_0
 • /data/data/####/cec83a8d06f71ed9_0
 • /data/data/####/cec83a8d06f71ed9_1
 • /data/data/####/cf105bb09a86fe25_0
 • /data/data/####/cf3649b3443185c5_0
 • /data/data/####/cf75ccfee9ae306a_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.hwy_preferences.xml
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d26a356579ad36a4_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d41bf23d06e8d588_0
 • /data/data/####/d514afbdce703bbd_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d54515e01ebab770_0
 • /data/data/####/d5891f3363a7e9f7_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d67f30d503ac8486_0
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d9387113e4970fa0_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/d9dd4a02d141f04c_0
 • /data/data/####/d9f309743ae5acbf_0
 • /data/data/####/da0540150e84998f_0
 • /data/data/####/da3084bc3e8cb0f8_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/da754b9f56086597_0
 • /data/data/####/db9f73c02ff8bcf7_0
 • /data/data/####/dc27d05ae83ac653_0
 • /data/data/####/dc27d05ae83ac653_1
 • /data/data/####/dc4d4a436c054191_0
 • /data/data/####/dca42efae8fea04d_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/de1e766f0e472e0c_0
 • /data/data/####/de1e766f0e472e0c_0 (deleted)
 • /data/data/####/de4a06a6849402a6_0
 • /data/data/####/df0e037943d7831f_0 (deleted)
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/df582500d9851780_0
 • /data/data/####/df60f4a3f8e9d785_0
 • /data/data/####/df89523f155a7ba0_0
 • /data/data/####/df9c053ae30901b5_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e09d44f20deddb8f_0
 • /data/data/####/e12af473968305d5_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e16f38951d89befa_0
 • /data/data/####/e2b4ad83ed04ac6b_0
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e49e0258537e11a8_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e649f129b0ec9805_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e676a9957f49dc4a_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e7a1fc0e97de480e_0
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e7fbe9d2776af9ff_0
 • /data/data/####/e868c4973f78b4ad_0
 • /data/data/####/e89f6a18a20a472b_0
 • /data/data/####/e8b9abf524328046_0
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea3142c59678136d_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/ea4501a99ba0e116_0
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/ea5d7fd571a7cdd4_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/ea91a1de55dbd41d_0 (deleted)
 • /data/data/####/eb288a995990a931_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/ec7228016dcf3f52_0 (deleted)
 • /data/data/####/ee4984eda63eb533_0
 • /data/data/####/ef6a61e87cdd3471_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/efbd0d2178eee8bb_0
 • /data/data/####/efbd0d2178eee8bb_0 (deleted)
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0db4b4d6ee9e91e_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f1ae5dd3ce08667a_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f2fe88b7cbdb99a9_0
 • /data/data/####/f309c9f40a7774e8_0
 • /data/data/####/f47dc329efaf1f06_0
 • /data/data/####/f5a1e3ea6710a46c_0
 • /data/data/####/f5cf4f30a2438ba1_0
 • /data/data/####/f6007e30c8e36a13_0
 • /data/data/####/f6897ccd00b951db_0
 • /data/data/####/f6ff2caee6c4074d_0
 • /data/data/####/f712b8394f0a4b9a_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f7c1a0aa3a6f81d7_0
 • /data/data/####/f80a04e56bb6308e_0
 • /data/data/####/f874b361f21db9b3_0 (deleted)
 • /data/data/####/f9621f5cfdc5824e_0
 • /data/data/####/fad35a043c981528_0
 • /data/data/####/fb741446-4b41-45f0-b871-4ef5199e5f90.dex
 • /data/data/####/fb741446-4b41-45f0-b871-4ef5199e5f90.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fd1c4712daa7f96c_0
 • /data/data/####/fda5e8deeb418265_0
 • /data/data/####/fe0916301865b325_0
 • /data/data/####/fe5f417d0fb0fa8a_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff7ba58c02757d54_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/ffd00270255a5aa3_0
 • /data/data/####/ffdee7db845122d1_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android