Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16873

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-20

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.95:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.222.95:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.163.27:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.194.222.95:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.162.139:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/00e5e6bf053f6d09_0
 • /data/data/####/013f592f47e084af_0
 • /data/data/####/01474f08cf420458_0
 • /data/data/####/0217504c313d0efd_0
 • /data/data/####/024d40e82017455c_0
 • /data/data/####/025306e2a3437950_0
 • /data/data/####/02c6d2530d5d353a_0
 • /data/data/####/02c6d2530d5d353a_1
 • /data/data/####/02dd1be15416e2ef_0
 • /data/data/####/0312a0cf43965d69_0
 • /data/data/####/03b6ef1d5a203b11_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05a326d54e9100c2_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/06589a9f51fb6c5c_0
 • /data/data/####/06a96a1717bde22d_0
 • /data/data/####/07132fa2bf8409c1_0
 • /data/data/####/074c8b0b7ceccbff_0
 • /data/data/####/074c8b0b7ceccbff_1
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0 (deleted)
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s (deleted)
 • /data/data/####/084398324ccfe227_0
 • /data/data/####/08790570ec795a2f_0
 • /data/data/####/088033a0b2ce21be_0
 • /data/data/####/09ad126df470b99c_0
 • /data/data/####/09b82d067ffdcc1e_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ab0c7f8bde92f58_0
 • /data/data/####/0addbf50-131f-4c4a-af2d-380d857f6552.dex
 • /data/data/####/0addbf50-131f-4c4a-af2d-380d857f6552.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/0b062f04a3ceae77_0
 • /data/data/####/0b18ed0f93c3f9a1_0
 • /data/data/####/0b4b5a4a2f345600_0
 • /data/data/####/0c19aad176b2548e_0
 • /data/data/####/0cd3445d4a620356_0
 • /data/data/####/0ce4835e8dd69fc4_0 (deleted)
 • /data/data/####/0db9c5701de112d5_0
 • /data/data/####/0ea38b7eadb34a8f_0 (deleted)
 • /data/data/####/0f26c200229407c4_0
 • /data/data/####/1139346c521e5502_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1416fd55088dbb40_0
 • /data/data/####/14e19419b2ecb963_0
 • /data/data/####/15bdf02931ba5dea_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/160c9ca1caafd1ec_0
 • /data/data/####/16d40ad0d8cf0234_0
 • /data/data/####/1843d59b1a28302c_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/188bfee55884bef8_0
 • /data/data/####/189d99e4def87eb4_0
 • /data/data/####/18ad7af094acead7_0 (deleted)
 • /data/data/####/18d0b8bb85236125_0
 • /data/data/####/192d7772184ed975_0
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1aef2437433f8b52_0
 • /data/data/####/1b9fc78db440f19b_0
 • /data/data/####/1c312bc0a8b1498f_0
 • /data/data/####/1c692ec7a2c075eb_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1c9b06899b5e8451_0
 • /data/data/####/1c9b06899b5e8451_1
 • /data/data/####/1d082ebb214bd740_0
 • /data/data/####/1e66c1013a07113d_0 (deleted)
 • /data/data/####/1fe00fcfe013b47b_0
 • /data/data/####/20df00bada6f8584_0
 • /data/data/####/217cee5406b48476_0
 • /data/data/####/219bf4a11dbd4b65_0
 • /data/data/####/21a439788c861474_0
 • /data/data/####/21d724b2a8879a85_0
 • /data/data/####/2228ad8cc0144ebd_0
 • /data/data/####/226812a6ccdb088e_0
 • /data/data/####/227f0fe3f6c4ade5_0
 • /data/data/####/238d535a802c0681_0
 • /data/data/####/25f087332a17811c_0
 • /data/data/####/2663778406d3bcbf_0
 • /data/data/####/26e9225e3087f9c0_0
 • /data/data/####/26e9225e3087f9c0_s
 • /data/data/####/27d840aa5563f25e_0
 • /data/data/####/27e44e87446e49ef_0
 • /data/data/####/27fffd1d74107aeb_0
 • /data/data/####/286ae31429d661fd_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2a0115f5fb2e24ef_0
 • /data/data/####/2a77a342253cbd5e_0
 • /data/data/####/2aa187624b389bce_0
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be1b454fce790b0_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2bfa8b1987477735_0
 • /data/data/####/2c5b8558ab65fa3e_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2e28ed6ae89443ef_0
 • /data/data/####/2eddde1554f5c14a_0 (deleted)
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/2fd29031bb9cdb48_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/30a4fbd8d3338c95_0
 • /data/data/####/3104a615093ec125_0
 • /data/data/####/32629a130ec01190_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a8d3f6fa4dfa74_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/33eef44b085e4934_0
 • /data/data/####/34c5230de7f432d7_0
 • /data/data/####/350008baf88d2b52_0
 • /data/data/####/35db5557a73a1d14_0
 • /data/data/####/35db5557a73a1d14_1
 • /data/data/####/35fad454182286b8_0
 • /data/data/####/361314ada14d5894_0
 • /data/data/####/3663c8c9b1edc6ce_0
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/37b96bcb7a4a94b9_0
 • /data/data/####/37fccb742f9d6f7d_0
 • /data/data/####/38046bc101e07674_0
 • /data/data/####/38f7556733a5a90c_0 (deleted)
 • /data/data/####/3a40ad8aa87d40e9_0
 • /data/data/####/3aae410975d48c4f_0
 • /data/data/####/3b1be2d497c0f0ca_0
 • /data/data/####/3c966f1ea7b30445_0
 • /data/data/####/3da8339896f45611_0
 • /data/data/####/3dd95930431ee3a3_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f15bc0fbcfd5f3e_0
 • /data/data/####/3f5609459144103e_0
 • /data/data/####/3f6602041f7abecd_0
 • /data/data/####/40432c6e00466ce2_0
 • /data/data/####/40b1ab1a09ac8719_0
 • /data/data/####/411ffef8c316c589_0 (deleted)
 • /data/data/####/42fc9498a4a63bcf_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45632a800990a21d_0
 • /data/data/####/458dc1f1aa37bebd_0
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/462bc08f31ddb090_0
 • /data/data/####/4759f32f8f11ee49_0
 • /data/data/####/475c5de2e3ce65da_0
 • /data/data/####/47b9cf3e8d2dd807_0
 • /data/data/####/48e2d48587367c57_0
 • /data/data/####/48eb75085ee995a5_0
 • /data/data/####/4b1202fbbe20c4dc_0
 • /data/data/####/4b6be24a9fc3b1d7_0 (deleted)
 • /data/data/####/4c03a6b1ffaf8e20_0
 • /data/data/####/4c03a6b1ffaf8e20_s
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d1ef156fd271c80_0 (deleted)
 • /data/data/####/4db5abfd1f3d4305_0
 • /data/data/####/4eb5cc3f4d7ea727_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eecc57f6000d1f8_0
 • /data/data/####/4f35ca258c2ee409_0
 • /data/data/####/4f360235ea512fe2_0
 • /data/data/####/512f251765e32851_0
 • /data/data/####/521fc60cbb8d99b4_0
 • /data/data/####/5239560409ddafeb_0
 • /data/data/####/545684dca0fc263d_0
 • /data/data/####/545b32b9f8c5e6a9_0
 • /data/data/####/545b32b9f8c5e6a9_1
 • /data/data/####/55066e22168c1353_0
 • /data/data/####/5633099786211acb_0
 • /data/data/####/56b00c3e6a235433_0
 • /data/data/####/58b9966494f3a7d9_0
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/598bd5253adc9c0b_0
 • /data/data/####/59d2bae0cdc8fdeb_0
 • /data/data/####/5aca6db1e3131dc1_0
 • /data/data/####/5aff976c8fc301c6_0
 • /data/data/####/5b1b84bc6d067194_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5cf9750b7d4e797f_0
 • /data/data/####/5d34515fdd7e2d0a_0 (deleted)
 • /data/data/####/5df1de551e0238b7_0
 • /data/data/####/5e98ac78401442f8_0
 • /data/data/####/5f613319906cf44e_0
 • /data/data/####/5fa650bb518256c9_0
 • /data/data/####/6036f0fe2fb80294_0
 • /data/data/####/60aa947c9b527c02_0
 • /data/data/####/62963f84822cb71b_0 (deleted)
 • /data/data/####/62bf2ef2a742abea_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63ac881da97756d6_0
 • /data/data/####/63b276f21b630fa1_0
 • /data/data/####/640a1866-763f-4d10-9b3a-c4c8df90c85b.dex
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/65bb7e1c712ab944_0
 • /data/data/####/668db32a05c952e9_0
 • /data/data/####/66dfcb663e96670e_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/676a746722dba097_0
 • /data/data/####/6787ec12507ea1d3_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/690fd838ce6389e4_0
 • /data/data/####/690fd838ce6389e4_0 (deleted)
 • /data/data/####/690fd838ce6389e4_s
 • /data/data/####/690fd838ce6389e4_s (deleted)
 • /data/data/####/691b4dbf35cc94eb_0
 • /data/data/####/69646651839dc043_0
 • /data/data/####/698cc65af0658b56_0 (deleted)
 • /data/data/####/6a0fcd1256e45725_0
 • /data/data/####/6a360b5b303ca3da_0
 • /data/data/####/6ad8f6070631d564_0
 • /data/data/####/6c1d83805c391731_0
 • /data/data/####/6c4145bda3e38c1c_0
 • /data/data/####/6c58e604dcfb6218_0
 • /data/data/####/6c66b5d4bab07c86_0
 • /data/data/####/6d51259adba54031_0
 • /data/data/####/6e97b47ec84475e5_0
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/6f184dd1322565c7_0
 • /data/data/####/700c1455ce8315ae_0
 • /data/data/####/7129fff44b896b08_0
 • /data/data/####/7236bb151540e132_0
 • /data/data/####/72531b33820fa312_0
 • /data/data/####/72eba509e247c42d_0
 • /data/data/####/72f3efe473a8ac1c_0
 • /data/data/####/7345ec41afc1d2e4_0
 • /data/data/####/735f7860516cd9c5_0
 • /data/data/####/73cbb937c7d75dfc_0
 • /data/data/####/73da93775b6778a8_0
 • /data/data/####/7417ec47bbb71154_0
 • /data/data/####/7417ec47bbb71154_1
 • /data/data/####/748b7c9fcd51acd4_0
 • /data/data/####/7504064cf28c4ae9_0
 • /data/data/####/7598862445b7d700_0
 • /data/data/####/765c82b6afa41302_0
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/79fd1993c9d774f2_0
 • /data/data/####/7a5ead2756f8efa4_0
 • /data/data/####/7a72547b236bf171_0
 • /data/data/####/7aaf21af0ff50d69_0
 • /data/data/####/7abe2ec977ac53f8_0
 • /data/data/####/7ae3ca416d857c3d_0
 • /data/data/####/7b18d78c043b68df_0
 • /data/data/####/7b2bc3904a826907_0 (deleted)
 • /data/data/####/7b4769f9a0b1aca6_0
 • /data/data/####/7bd306018619c131_0
 • /data/data/####/7c112e2c60d158a0_0
 • /data/data/####/7c1555cdef49f153_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d632781d55a8733_0
 • /data/data/####/7dcb61e15de2d57b_0
 • /data/data/####/7dd023d61715bc7e_0
 • /data/data/####/7e4836cacaad7bf5_0
 • /data/data/####/7f363bb95a89dc67_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/7fc31009fb6d6da5_0
 • /data/data/####/7fd0043b20627493_0
 • /data/data/####/802abd7996b6bd72_0
 • /data/data/####/80f468ecf75b6b3f_0
 • /data/data/####/821646f28d04548a_0
 • /data/data/####/821646f28d04548a_1
 • /data/data/####/8238360de8c79654_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/84eff543c9591b80_0
 • /data/data/####/8515f2e950eb843c_0
 • /data/data/####/85f0c3429f007949_0
 • /data/data/####/8799867bebdbae42_0
 • /data/data/####/88188108087b8bfa_0
 • /data/data/####/882df0c80ef1448d_0
 • /data/data/####/88535fd7d702998f_0
 • /data/data/####/886c8cca08eca0d4_0
 • /data/data/####/8885c00ab815f839_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1 (deleted)
 • /data/data/####/891f101cf02d3c97_0
 • /data/data/####/891f101cf02d3c97_1
 • /data/data/####/897c4bf387158f8a_0
 • /data/data/####/8a3a5a571d6ae606_0
 • /data/data/####/8a6a66797a8083d5_0
 • /data/data/####/8a75522ae68be97c_0
 • /data/data/####/8a75522ae68be97c_1
 • /data/data/####/8a7be01e7d606acf_0
 • /data/data/####/8a7fa65e3bd2c42d_0
 • /data/data/####/8c9ac5fa6c6dc171_0
 • /data/data/####/8cb4c671d03f204f_0
 • /data/data/####/8ce11f48c931b399_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d9360e8601663f0_0
 • /data/data/####/8e5f104b8cbc8ca4_0
 • /data/data/####/8eb05d642286949f_0 (deleted)
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/8fb61e73a8b677c2_0
 • /data/data/####/90057d915250dbf3_0
 • /data/data/####/90496548864fbc1d_0
 • /data/data/####/90978c185ccbb319_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/91ec435d59b097ce_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/92bc79cba99470c7_0
 • /data/data/####/92e9b49d313d1e15_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94848514e1ab204f_0
 • /data/data/####/9499a7bebb42e19a_0
 • /data/data/####/94c4834b9840a896_0
 • /data/data/####/94c4834b9840a896_1
 • /data/data/####/94f0ca6d21a5ee9b_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95e7e0166510b5c7_0
 • /data/data/####/95e7e0166510b5c7_1
 • /data/data/####/9684b55c30333c90_0
 • /data/data/####/98998b4b004cb3d2_0
 • /data/data/####/98998b4b004cb3d2_1
 • /data/data/####/98f65550d3de7712_0
 • /data/data/####/9925aa09332619d5_0
 • /data/data/####/99664d957b7f7dd1_0
 • /data/data/####/99ce8e3cc1bca4d7_0
 • /data/data/####/9a844d6dccf50df9_0
 • /data/data/####/9b82a4f0550e8348_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9d19d8083e57d07f_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0 (deleted)
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s (deleted)
 • /data/data/####/9da9c2b6834bdbb5_0 (deleted)
 • /data/data/####/9e0b82f113007f8e_0
 • /data/data/####/9e64d7a63f21acfb_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/WkiSCd.dex
 • /data/data/####/WkiSCd.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a005edecd3d7f7cd_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a2320b1b5838e7d2_0
 • /data/data/####/a2db3a82cfe667ab_0
 • /data/data/####/a31e93cfde36ad87_0
 • /data/data/####/a31e93cfde36ad87_1
 • /data/data/####/a3238c2596542399_0
 • /data/data/####/a49b6f8245ea1b00_0 (deleted)
 • /data/data/####/a5599c79dd959b05_0
 • /data/data/####/a589e812aef18923_0
 • /data/data/####/a5b81f3c56005064_0
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a9a80cf377b98424_0
 • /data/data/####/a9c39cd30ee9122a_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa380c7156037647_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/aaac21da30cbfa43_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac958348e4b67183_0
 • /data/data/####/aec08f5429cb83a7_0
 • /data/data/####/aec5b5f07b0f77ad_0
 • /data/data/####/af7522d5744b0bc3_0
 • /data/data/####/af7522d5744b0bc3_1
 • /data/data/####/afb13c9b1e6d38a5_0
 • /data/data/####/b0a5b2727701a253_0
 • /data/data/####/b1746c7a7748450c_0
 • /data/data/####/b17e214f3a4dfc67_0
 • /data/data/####/b1e6891f3b969b61_0
 • /data/data/####/b1fb78589ea6e7eb_0
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b3398e83ec33efed_0
 • /data/data/####/b36af568ce335b45_0
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b517cb7493a9dc9a_0
 • /data/data/####/b562be181a102776_0
 • /data/data/####/b63718c66a60a03e_0
 • /data/data/####/b7000c315a5bc7e7_0
 • /data/data/####/b7000c315a5bc7e7_s
 • /data/data/####/b7c5a9ca4d101fe2_0
 • /data/data/####/b7e1b84b62f0d2b4_0
 • /data/data/####/b839466495072bc1_0
 • /data/data/####/b86ba1bd8dd7cb18_0
 • /data/data/####/b92d48975275babc_0
 • /data/data/####/b9a35c2d4b9fa6e1_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba31ef63003ebf0d_0
 • /data/data/####/ba9e525bbc4a0975_0
 • /data/data/####/bb10903ed9960b95_0
 • /data/data/####/bb64c850e876b81b_0
 • /data/data/####/bb64c850e876b81b_1
 • /data/data/####/bc2349e44dd1bd9a_0
 • /data/data/####/bcea7e0d699a0037_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd4c0f1b2a3c176b_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/be1172825ef44d49_0
 • /data/data/####/bec5eafc9af51afe_0
 • /data/data/####/bfae37466a55bb52_0
 • /data/data/####/c00924e4b1e52762_0 (deleted)
 • /data/data/####/c07fb92f94f384b1_0
 • /data/data/####/c09afce4527b2b93_0
 • /data/data/####/c142adf627ae5677_0
 • /data/data/####/c19a062fa88605f2_0
 • /data/data/####/c1a9db76d27f305c_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c38aeddbe962e0a8_0
 • /data/data/####/c3b7f75ab229848e_0
 • /data/data/####/c517a2f38837f21e_0
 • /data/data/####/c59e92c2f87aa813_0
 • /data/data/####/c5c0b24b80a8ba9b_0
 • /data/data/####/c685fadd34910492_0
 • /data/data/####/c69b18805dbaa5da_0
 • /data/data/####/c72fa786a0a361da_0
 • /data/data/####/c78605b60ac26e80_0
 • /data/data/####/c867fb610e82f18b_0
 • /data/data/####/c8c5c878d13b636e_0
 • /data/data/####/c8ddb9ab4030c025_0
 • /data/data/####/cb80aeeacb66ab24_0
 • /data/data/####/cc2f0ab2a34d3ca9_0
 • /data/data/####/cc3ec86146389ee5_0
 • /data/data/####/cc456dc8532b0e4a_0
 • /data/data/####/cca8d7bc902e578d_0
 • /data/data/####/cd4603ae0f6ab07f_0
 • /data/data/####/cd564c32a5a61edb_0
 • /data/data/####/cd75281e61cceee3_0
 • /data/data/####/cd7e5ab8858db382_0
 • /data/data/####/cd9ae6e50aa5fb61_0
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/cf79af754ba24f19_0
 • /data/data/####/cff38f6191c35df6_0
 • /data/data/####/com.xps_preferences.xml
 • /data/data/####/d01e1092904dedfe_0
 • /data/data/####/d04c80b62154d98b_0
 • /data/data/####/d0eda4f2f2cc0ac2_0 (deleted)
 • /data/data/####/d0f0c1bc-690f-40a6-8845-be509aec22bd.dex
 • /data/data/####/d0f0c1bc-690f-40a6-8845-be509aec22bd.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d1431030b1d162a7_0
 • /data/data/####/d194f61275b9c2d4_0
 • /data/data/####/d1a6a9f395b122ce_0
 • /data/data/####/d1df0c06cf6ab684_0
 • /data/data/####/d2080f9fb5d3be04_0
 • /data/data/####/d26e7ea5458a253b_0
 • /data/data/####/d27ed1b9f2c4aee3_0
 • /data/data/####/d286e674a4ce7de5_0
 • /data/data/####/d37d2fcb4446f350_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d4890d715e31c728_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d4c604e12861c2fe_0
 • /data/data/####/d4d79dd3432b532a_0
 • /data/data/####/d5201d4302d454b4_0
 • /data/data/####/d5b21a01b0db418d_0
 • /data/data/####/d5e1a047234d5cb6_0
 • /data/data/####/d727a2bb0445aaa4_0
 • /data/data/####/d79837f3b1d601d4_0
 • /data/data/####/d96128e4b82d9117_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/d9aacf402ae6ff65_0
 • /data/data/####/da53a5a1d034bc09_0
 • /data/data/####/daaf16f5afcc822b_0
 • /data/data/####/dac0d2db20889190_0
 • /data/data/####/dac9b39541ac334c_0
 • /data/data/####/dc01ed24af2bf149_0
 • /data/data/####/dc2612247833e6a5_0
 • /data/data/####/dcd1c004915dbdf9_0
 • /data/data/####/dd9a0da8396c86cd_0 (deleted)
 • /data/data/####/de74ea455960f1ec_0
 • /data/data/####/def9b0a1ec0b254f_0
 • /data/data/####/df03704d5c6fe948_0
 • /data/data/####/df0a8843d6b421da_0
 • /data/data/####/e040ff94bb8b5bed_0 (deleted)
 • /data/data/####/e0bac314f8e4d40f_0
 • /data/data/####/e0cd788dc3d8d734_0
 • /data/data/####/e122b40fb985bf43_0
 • /data/data/####/e16f38951d89befa_0
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e23e48649afec210_0 (deleted)
 • /data/data/####/e2a667a26eeda52e_0
 • /data/data/####/e3356dbad53c521b_0
 • /data/data/####/e3362aa0cf4a241c_0
 • /data/data/####/e3d48a51efd5a838_0
 • /data/data/####/e462a79b3dd39ef6_0
 • /data/data/####/e58c0a62853b0a82_0
 • /data/data/####/e59a9f3622586d56_0
 • /data/data/####/e6033567eeedb896_0
 • /data/data/####/e610a126f13dc795_0
 • /data/data/####/e620d4a4604b2fe6_0
 • /data/data/####/e69aa9c3ee42b7c4_0
 • /data/data/####/e6bf93d2e62d9434_0
 • /data/data/####/e6d6bfb446b51646_0
 • /data/data/####/e6d9c388ad2bb4b0_0
 • /data/data/####/e7a628f32f489b42_0
 • /data/data/####/e7cabdd028b70b0d_0
 • /data/data/####/e8295dbd46a5946a_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e89dcf9820194fa5_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/e9a0fa7f8554083a_0
 • /data/data/####/e9f3e73a462b10af_0
 • /data/data/####/ea0bccf0b0e2edc4_0
 • /data/data/####/ea0bccf0b0e2edc4_1
 • /data/data/####/ea5a6f44c8eaf6f7_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eaab8ef7c94052d3_0
 • /data/data/####/eae7995ef4d3d4fc_0
 • /data/data/####/eb02d21c64f4e3a7_0 (deleted)
 • /data/data/####/eb8fcfe3cb455784_0
 • /data/data/####/ebaf48fd99d129f9_0
 • /data/data/####/ebaf48fd99d129f9_1
 • /data/data/####/ec9f975ec13ae0b1_0
 • /data/data/####/edb964c98ece6fb8_0
 • /data/data/####/edcc4f83c569a63b_0
 • /data/data/####/edd34ef0aecdf513_0
 • /data/data/####/ee7f014f121d69d1_0
 • /data/data/####/eea2bdd217d2246f_0
 • /data/data/####/ef1be628a478335e_0
 • /data/data/####/efb2b5f9c8acd1a2_0
 • /data/data/####/eff11c1cac2da0e6_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f107d936914c52ee_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f221f2091031f187_0
 • /data/data/####/f23c99e6f97a271a_0
 • /data/data/####/f261820a9017b8a1_0
 • /data/data/####/f2ba76c2ec74f8d3_0
 • /data/data/####/f30892174af2df3b_0
 • /data/data/####/f349130eb38c14ba_0
 • /data/data/####/f3cf60c0986f47fa_0
 • /data/data/####/f47cd42272c9547f_0
 • /data/data/####/f5c088f5d1accab7_0
 • /data/data/####/f6de996733f5525b_0
 • /data/data/####/f7a2e601ad139347_0
 • /data/data/####/f7a8e950b22cbc0f_0
 • /data/data/####/f7de833c3038d670_0
 • /data/data/####/fa0f2d094470050c_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/faaf446569da61bb_0
 • /data/data/####/fae5169342e7af54_0
 • /data/data/####/fb4daf629a4e64be_0
 • /data/data/####/fc891c6243035f50_0
 • /data/data/####/fd1c4712daa7f96c_0
 • /data/data/####/fda4641a6608565e_0
 • /data/data/####/fdf4bca8f333bbdc_0
 • /data/data/####/fe966c6202d43d5d_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff1e23084f159d74_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/ffac55bd4af36159_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/nAEmY.dex
 • /data/data/####/nAEmY.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android