Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16872

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-19

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) www.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/001025574c9a0f1a_0
 • /data/data/####/0038d6352a66fdfe_0
 • /data/data/####/00fcf6c9571d52d8_0
 • /data/data/####/00fcf6c9571d52d8_1
 • /data/data/####/01474f08cf420458_0
 • /data/data/####/0161a4cbb431e158_0 (deleted)
 • /data/data/####/01e4dbd76aa58e5d_0
 • /data/data/####/01e4dbd76aa58e5d_s
 • /data/data/####/01f0ce19b2ec60f5_0 (deleted)
 • /data/data/####/024d40e82017455c_0
 • /data/data/####/026c5ac38d0b116b_0
 • /data/data/####/02c6d2530d5d353a_0
 • /data/data/####/02c6d2530d5d353a_1
 • /data/data/####/02dd1be15416e2ef_0
 • /data/data/####/0305d21ecca3edaa_0
 • /data/data/####/03553b88e9865433_0
 • /data/data/####/03a83c33262c5f22_0
 • /data/data/####/03b6ef1d5a203b11_0
 • /data/data/####/045be1a25e7625f3_0
 • /data/data/####/04ccc0eb452a901d_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/057367402e7d2526_0
 • /data/data/####/0618dd4d04396436_0
 • /data/data/####/06a96a1717bde22d_0
 • /data/data/####/07132fa2bf8409c1_0
 • /data/data/####/074c8b0b7ceccbff_0
 • /data/data/####/074c8b0b7ceccbff_1
 • /data/data/####/088033a0b2ce21be_0
 • /data/data/####/08da03539ddb4012_0
 • /data/data/####/09d048e9fc590c83_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0b062f04a3ceae77_0
 • /data/data/####/0b18ed0f93c3f9a1_0
 • /data/data/####/0b900fa9c6712b16_0
 • /data/data/####/0cfdb2f98787d5f7_0
 • /data/data/####/0d560935c48a8d5d_0
 • /data/data/####/0e8307973ac3e264_0
 • /data/data/####/0f2555acc9d49d44_0
 • /data/data/####/0f29dbb1c0f0bc0a_0
 • /data/data/####/0ffa4b3952a59d1b_0
 • /data/data/####/1139346c521e5502_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/139463f196c56273_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1416fd55088dbb40_0
 • /data/data/####/14e19419b2ecb963_0
 • /data/data/####/1533bbe044d6aec9_0
 • /data/data/####/15b0be22918bcbbb_0
 • /data/data/####/15eee42d2b984bf9_0 (deleted)
 • /data/data/####/162c5a1e56edee26_0
 • /data/data/####/16a511611f7add36_0
 • /data/data/####/1725a792edb5c1b8_0
 • /data/data/####/1843d59b1a28302c_0
 • /data/data/####/18d0b8bb85236125_0
 • /data/data/####/192d7772184ed975_0
 • /data/data/####/198fa8cf413b42dc_0
 • /data/data/####/198fa8cf413b42dc_1
 • /data/data/####/1aef2437433f8b52_0
 • /data/data/####/1c692ec7a2c075eb_0
 • /data/data/####/1c9b06899b5e8451_0
 • /data/data/####/1c9b06899b5e8451_1
 • /data/data/####/1cb70e82ea4158c6_0
 • /data/data/####/1d21fc0ca5e48f81_0
 • /data/data/####/1d21fc0ca5e48f81_1
 • /data/data/####/1fe00fcfe013b47b_0
 • /data/data/####/2030eb73e0260933_0 (deleted)
 • /data/data/####/20838a1c1d14743d_0
 • /data/data/####/20df00bada6f8584_0
 • /data/data/####/217cee5406b48476_0
 • /data/data/####/21a439788c861474_0
 • /data/data/####/21e87adf9aeda162_0
 • /data/data/####/2228ad8cc0144ebd_0
 • /data/data/####/224c354097d79db6_0
 • /data/data/####/227f0fe3f6c4ade5_0
 • /data/data/####/2296a7df29589ad9_0
 • /data/data/####/23dc0dab81c6a41a_0
 • /data/data/####/243427bb1e71ee5c_0 (deleted)
 • /data/data/####/24e0f32b24af6043_0
 • /data/data/####/25985ef02e6a6505_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/27378d858f8ed74c_0
 • /data/data/####/273a9e620920fa1e_0
 • /data/data/####/274b20a7f5d328e4_0
 • /data/data/####/27e44e87446e49ef_0
 • /data/data/####/27fffd1d74107aeb_0
 • /data/data/####/2865ee362eb6fd31_0
 • /data/data/####/286a2b5c78249c49_0
 • /data/data/####/286ae31429d661fd_0
 • /data/data/####/28f92e735deca045_0
 • /data/data/####/28f92e735deca045_s
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/294dfa891984fca5_0
 • /data/data/####/2aa187624b389bce_0
 • /data/data/####/2af628dcc01e62dd_0
 • /data/data/####/2b6c0fdbb3971b46_0
 • /data/data/####/2bd91e9908fafa9c_0
 • /data/data/####/2be1b454fce790b0_0
 • /data/data/####/2bf1d4b6f12c0122_0
 • /data/data/####/2c066e1701f16631_0
 • /data/data/####/2c8b0870a4a7fb8a_0 (deleted)
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d4023ead7cf1844_0
 • /data/data/####/2d420454758926b8_0
 • /data/data/####/2dcb2ec3863bce52_0
 • /data/data/####/2dcb2ec3863bce52_1
 • /data/data/####/2e115ff59a42c9eb_0
 • /data/data/####/2f141d67b1f84758_0
 • /data/data/####/2f9668bbe89cdc5b_0
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/2fd29031bb9cdb48_0
 • /data/data/####/30a4fbd8d3338c95_0
 • /data/data/####/3143e50056b20738_0
 • /data/data/####/319772353fb37262_0
 • /data/data/####/319772353fb37262_1
 • /data/data/####/3261756bddb4a400_0
 • /data/data/####/32824dc240a2fc50_0
 • /data/data/####/32fbddbd1f59984b_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a8d3f6fa4dfa74_0
 • /data/data/####/33b4910a014441af_0
 • /data/data/####/342131cf752361d8_0
 • /data/data/####/343974af900c0a46_0
 • /data/data/####/34c5230de7f432d7_0
 • /data/data/####/35bdccdf8a70f487_0
 • /data/data/####/35db5557a73a1d14_0
 • /data/data/####/35db5557a73a1d14_1
 • /data/data/####/35e0fa6c01b908af_0
 • /data/data/####/35e0fa6c01b908af_1
 • /data/data/####/3607fbd7d9451127_0
 • /data/data/####/3607fbd7d9451127_1
 • /data/data/####/3663c8c9b1edc6ce_0
 • /data/data/####/366bccbd710c2c13_0 (deleted)
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/37f38e7e6fc6172a_0
 • /data/data/####/37fccb742f9d6f7d_0
 • /data/data/####/3a0c6e5a158da91a_0
 • /data/data/####/3a40ad8aa87d40e9_0
 • /data/data/####/3a4ed4b22510a3f3_0
 • /data/data/####/3b0d8fba441d8449_0 (deleted)
 • /data/data/####/3b999db1863de9b2_0
 • /data/data/####/3bc1ca35-2cd4-4e57-b19c-ad6d1c53cb4a.dex
 • /data/data/####/3bc1ca35-2cd4-4e57-b19c-ad6d1c53cb4a.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/3c73a6c9e515008d_0
 • /data/data/####/3c7672350eddce59_0
 • /data/data/####/3c9075214f0d7d19_0
 • /data/data/####/3d42c23aa6ddbfd6_0
 • /data/data/####/3d92346e2dea4135_0
 • /data/data/####/3db565d8d0eed6e5_0
 • /data/data/####/3e786e013d43d2e7_0
 • /data/data/####/3e963b4a-37f6-492c-beb9-2d18628b8881.dex
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f272aca370f27d2_0
 • /data/data/####/3f6602041f7abecd_0
 • /data/data/####/40432c6e00466ce2_0
 • /data/data/####/40b1ab1a09ac8719_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/41d45e6a3b9de580_0
 • /data/data/####/43189bb121ccf77b_0
 • /data/data/####/44f78d0f9fe8fb14_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45632a800990a21d_0
 • /data/data/####/457482adcb8151bb_0
 • /data/data/####/458d333a7be2b78a_0
 • /data/data/####/458dc1f1aa37bebd_0
 • /data/data/####/458ee2f9dcbd8c7d_0
 • /data/data/####/462bc08f31ddb090_0
 • /data/data/####/4724b199bd7bcacd_0
 • /data/data/####/476fcb6b1795e951_0
 • /data/data/####/47b9cf3e8d2dd807_0
 • /data/data/####/48e2d48587367c57_0
 • /data/data/####/49249ef825e5b40d_0
 • /data/data/####/4a27610c77f66293_0
 • /data/data/####/4b1202fbbe20c4dc_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4c7f06c1dffb15dd_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cb2d73e8852dc8c_0
 • /data/data/####/4cdf7533853ea610_0
 • /data/data/####/4eb5cc3f4d7ea727_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eecc57f6000d1f8_0
 • /data/data/####/4eeea9e3a24efe79_0
 • /data/data/####/50a368fa2a48980f_0
 • /data/data/####/50b72728852159e8_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/518be1781603d085_0
 • /data/data/####/521fc60cbb8d99b4_0
 • /data/data/####/528e528515c64e82_0
 • /data/data/####/52ca7981bebaac2d_0
 • /data/data/####/530e1859aa657b7c_0
 • /data/data/####/53c2564f08784883_0
 • /data/data/####/53c2564f08784883_1
 • /data/data/####/545b32b9f8c5e6a9_0
 • /data/data/####/545b32b9f8c5e6a9_1
 • /data/data/####/575b6e34700a43dd_0
 • /data/data/####/5899dffa47ffffa3_0
 • /data/data/####/58fc68e66a398b95_0
 • /data/data/####/59d2bae0cdc8fdeb_0
 • /data/data/####/59f8385b031ae421_0
 • /data/data/####/5a1b032577feab0e_0
 • /data/data/####/5aff976c8fc301c6_0
 • /data/data/####/5b11bef6977baa1d_0
 • /data/data/####/5c15b1f209b85fc0_0
 • /data/data/####/5c15b1f209b85fc0_1
 • /data/data/####/5c80fff7ea99cf20_0
 • /data/data/####/5d24cccfcff6f696_0
 • /data/data/####/5d534983d427b48b_0
 • /data/data/####/5dbd6e08966ad78d_0
 • /data/data/####/5e7a0dbacfd99908_0
 • /data/data/####/5ed634ca12c1d63e_0
 • /data/data/####/5ee3dcc834f2819f_0
 • /data/data/####/5ee3dcc834f2819f_1
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5fa1ec128012e43f_0
 • /data/data/####/5fad655b66aa79de_0
 • /data/data/####/6036f0fe2fb80294_0
 • /data/data/####/60a19e110ddd6467_0
 • /data/data/####/6121413ff728859f_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62ff8a83c7521a17_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64b5acc12da1918d_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/65b2432f8c3957e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/66b45f000731b9f6_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/672e5cfdfc551ec1_0
 • /data/data/####/67d79cdd4bb85ac7_0
 • /data/data/####/681da092187dd450_0
 • /data/data/####/6861de2a2f7a7898_0
 • /data/data/####/699a6eef3a126e4d_0
 • /data/data/####/69d9b21ce823769b_0
 • /data/data/####/6a0fcd1256e45725_0
 • /data/data/####/6a9d203bdc7779f4_0
 • /data/data/####/6ad8f6070631d564_0
 • /data/data/####/6b30beb9f745558e_0
 • /data/data/####/6bf883357e2fa054_0
 • /data/data/####/6c145f56d7d08e9c_0
 • /data/data/####/6c1d83805c391731_0
 • /data/data/####/6d25435efb7a5a39_0
 • /data/data/####/6e858949de6f02c8_0
 • /data/data/####/6f184dd1322565c7_0
 • /data/data/####/6f4360cc8ae7d2fe_0
 • /data/data/####/6f58051284590285_0
 • /data/data/####/6f6c1109363d2b1f_0
 • /data/data/####/700c1455ce8315ae_0
 • /data/data/####/70317939e94e06f7_0
 • /data/data/####/70a95e9f0f7b6d33_0
 • /data/data/####/710844f498d5d456_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/7129fff44b896b08_0
 • /data/data/####/7236bb151540e132_0
 • /data/data/####/72acfe0ca4762d12_0
 • /data/data/####/72eba509e247c42d_0
 • /data/data/####/72f3efe473a8ac1c_0
 • /data/data/####/7357fc2f16166e36_0
 • /data/data/####/73da93775b6778a8_0
 • /data/data/####/740d54dffff52643_0
 • /data/data/####/7417ec47bbb71154_0
 • /data/data/####/7417ec47bbb71154_1
 • /data/data/####/74eea3d072557082_0
 • /data/data/####/74fd215a3317e9e8_0
 • /data/data/####/7504064cf28c4ae9_0
 • /data/data/####/760ea968-3468-4777-9164-0bd2c51e7a07.dex
 • /data/data/####/760ea968-3468-4777-9164-0bd2c51e7a07.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/77323d8261325acc_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/78bc4116416e200b_0
 • /data/data/####/78ca274d49390172_0
 • /data/data/####/79fd1993c9d774f2_0
 • /data/data/####/7a4de930a32e503f_0
 • /data/data/####/7a5ead2756f8efa4_0
 • /data/data/####/7ab78ddbdb117579_0
 • /data/data/####/7abe2ec977ac53f8_0
 • /data/data/####/7ae3ca416d857c3d_0
 • /data/data/####/7bc80392cbc1d85a_0
 • /data/data/####/7bedbc9d52d8f54e_0
 • /data/data/####/7c112e2c60d158a0_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c509332ca3d1ba3_0
 • /data/data/####/7caabe13d2f910fb_0
 • /data/data/####/7caca08bf41949e3_0
 • /data/data/####/7d603c0752e5d1d0_0
 • /data/data/####/7daf53d96b278a9a_0
 • /data/data/####/7daf53d96b278a9a_s
 • /data/data/####/7dc2505d83e3cb64_0
 • /data/data/####/7eb1b4a7f47e3233_0
 • /data/data/####/7f4de71e77157f91_0
 • /data/data/####/8026417b502aca99_0
 • /data/data/####/80b659d19e93ef96_0
 • /data/data/####/81c1a1636d624f31_0
 • /data/data/####/821646f28d04548a_0
 • /data/data/####/821646f28d04548a_1
 • /data/data/####/827ea07ff868c7b0_0
 • /data/data/####/83943fabf15a3f82_0
 • /data/data/####/84eff543c9591b80_0
 • /data/data/####/85f0c3429f007949_0
 • /data/data/####/87946b3d1d32d62a_0
 • /data/data/####/8799867bebdbae42_0
 • /data/data/####/87a700b4055d809e_0
 • /data/data/####/882df0c80ef1448d_0
 • /data/data/####/8885c00ab815f839_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/891f101cf02d3c97_0
 • /data/data/####/891f101cf02d3c97_1
 • /data/data/####/893fce7f20fbd917_0 (deleted)
 • /data/data/####/894e6e3347552f2c_0
 • /data/data/####/896ef876420fa016_0
 • /data/data/####/89ace3248a79bb5b_0
 • /data/data/####/89aebc4a3c431e06_0 (deleted)
 • /data/data/####/8a75522ae68be97c_0
 • /data/data/####/8a75522ae68be97c_1
 • /data/data/####/8a8fe2aa9559cf3c_0
 • /data/data/####/8b315feb2ac64db3_0
 • /data/data/####/8b9fa5f4667ccd76_0
 • /data/data/####/8d116451162f68f4_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d9360e8601663f0_0
 • /data/data/####/8e271bb7dc871e14_0
 • /data/data/####/8e3a72eec87e2861_0
 • /data/data/####/8e5f104b8cbc8ca4_0
 • /data/data/####/8f5a5a73584a7285_0 (deleted)
 • /data/data/####/90496548864fbc1d_0
 • /data/data/####/90978c185ccbb319_0
 • /data/data/####/90bc0eb4242900ac_0
 • /data/data/####/90f2222d33b60d9f_0
 • /data/data/####/91963c3bac495fee_0
 • /data/data/####/91ff9eb67c8ed204_0
 • /data/data/####/927ce977e564ed12_0
 • /data/data/####/92cff670846c1b16_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94848514e1ab204f_0
 • /data/data/####/94c4834b9840a896_0
 • /data/data/####/94c4834b9840a896_1
 • /data/data/####/9517d18f8e4f833f_0
 • /data/data/####/956f920089496c79_0
 • /data/data/####/956f920089496c79_1
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95e7e0166510b5c7_0
 • /data/data/####/95e7e0166510b5c7_1
 • /data/data/####/96cba2779f4a039d_0
 • /data/data/####/9739753b72fe3ce9_0
 • /data/data/####/974af50974059569_0
 • /data/data/####/97664af42283cbd2_0 (deleted)
 • /data/data/####/97b3c53b37374d4a_0
 • /data/data/####/98308db2cae0a90d_0 (deleted)
 • /data/data/####/98998b4b004cb3d2_0
 • /data/data/####/98998b4b004cb3d2_1
 • /data/data/####/98e9fbb014034d94_0 (deleted)
 • /data/data/####/98f5cd1cb955c3a0_0
 • /data/data/####/99664d957b7f7dd1_0
 • /data/data/####/99ce8e3cc1bca4d7_0
 • /data/data/####/9a502f9bfab30c01_0
 • /data/data/####/9a844d6dccf50df9_0
 • /data/data/####/9c0d7a60cd4ce135_0
 • /data/data/####/9c2e51860fdbc06d_0
 • /data/data/####/9d3d7c6d4fa4a9c7_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s
 • /data/data/####/9e93e3fe691b07dd_0
 • /data/data/####/9f04d9dfbd6343d4_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0978430f17b226e_0
 • /data/data/####/a147a63e334904a7_0
 • /data/data/####/a16286f21165fcea_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a28d464650dc683f_0
 • /data/data/####/a31e93cfde36ad87_0
 • /data/data/####/a31e93cfde36ad87_1
 • /data/data/####/a3301d1eb3d8d1a4_0
 • /data/data/####/a3301d1eb3d8d1a4_1
 • /data/data/####/a4db31a5b9d95ede_0
 • /data/data/####/a51da854cd58355d_0
 • /data/data/####/a589e812aef18923_0
 • /data/data/####/a5b81f3c56005064_0
 • /data/data/####/a7a550cc7dbef3c2_0
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a9a9a9a256467dcb_0
 • /data/data/####/a9c39cd30ee9122a_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa1607a2661851c2_0
 • /data/data/####/aaf49d16a4499d96_0
 • /data/data/####/abb734c02a26bb51_0
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac9691128ffde5e4_0
 • /data/data/####/acc87fa3c449dbf6_0
 • /data/data/####/add9b674b59dc9b7_0
 • /data/data/####/adefda19b2d593d2_0
 • /data/data/####/ae84479300ae6b5c_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aedf7842f6779784_0
 • /data/data/####/aef601de2b15b46c_0
 • /data/data/####/af7522d5744b0bc3_0
 • /data/data/####/af7522d5744b0bc3_1
 • /data/data/####/af7cca09f63f0a02_0
 • /data/data/####/afb13c9b1e6d38a5_0
 • /data/data/####/afdf7a27421b1697_0
 • /data/data/####/b12d636df4eb57d2_0 (deleted)
 • /data/data/####/b17e214f3a4dfc67_0
 • /data/data/####/b19e840af8af871b_0
 • /data/data/####/b1ce81d778b2e081_0
 • /data/data/####/b1ce81d778b2e081_1
 • /data/data/####/b1fb78589ea6e7eb_0
 • /data/data/####/b26cd7eab1267474_0
 • /data/data/####/b2b1525dac79012c_0
 • /data/data/####/b3398e83ec33efed_0
 • /data/data/####/b356e5a0ef0a381e_0
 • /data/data/####/b36af568ce335b45_0
 • /data/data/####/b3fe2b8489778804_0
 • /data/data/####/b48056826f11f439_0
 • /data/data/####/b55af4d7062c400e_0
 • /data/data/####/b5be33844ace201d_0
 • /data/data/####/b699cb9f9393d741_0
 • /data/data/####/b707b2a3cdee8b91_0
 • /data/data/####/b82c32c6e6effc10_0
 • /data/data/####/b850fa075c34dbca_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba31ef63003ebf0d_0
 • /data/data/####/ba65ed8060117bed_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd4c0f1b2a3c176b_0
 • /data/data/####/bdf0075dde4e06c7_0
 • /data/data/####/be01a8845240788d_0
 • /data/data/####/be1172825ef44d49_0
 • /data/data/####/bec5eafc9af51afe_0
 • /data/data/####/bf4f60b27a8f82a3_0
 • /data/data/####/c036ea79b9889266_0 (deleted)
 • /data/data/####/c07fb92f94f384b1_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c19ae617aa2ab5eb_0
 • /data/data/####/c5184263db28bf0a_0
 • /data/data/####/c57ad2926bb9f063_0
 • /data/data/####/c59e92c2f87aa813_0
 • /data/data/####/c5a25a6493ebd0a8_0
 • /data/data/####/c685fadd34910492_0
 • /data/data/####/c792bd07dbc1d2e7_0
 • /data/data/####/c865d299fc7946f9_0
 • /data/data/####/c88c123b5ecedde8_0
 • /data/data/####/c8c5c878d13b636e_0
 • /data/data/####/c8ddb9ab4030c025_0
 • /data/data/####/ca017bf2074f7b97_0
 • /data/data/####/ca58de0edd185247_0
 • /data/data/####/ca656a6680c4aea1_0
 • /data/data/####/ca65b8c517527417_0
 • /data/data/####/cb724e7e72a1fe0a_0
 • /data/data/####/cb7c2ba667649b8d_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cce188880e8bc030_0
 • /data/data/####/cce188880e8bc030_s
 • /data/data/####/cd04b64ef9ac9f1a_0
 • /data/data/####/cd519dd1dcbd5eab_0
 • /data/data/####/cddec97c7c1c00b1_0
 • /data/data/####/ce1c5c5b6cf54fd6_0
 • /data/data/####/ce6aac3cc595aa7b_0
 • /data/data/####/cf642a5d367ab353_0
 • /data/data/####/com.vipijhnkl_preferences.xml
 • /data/data/####/d04c80b62154d98b_0
 • /data/data/####/d050da175147f059_0
 • /data/data/####/d050da175147f059_1
 • /data/data/####/d0a7b7d9bd8826f9_0
 • /data/data/####/d1b548e6fb728d48_0
 • /data/data/####/d214522e283a3d60_0
 • /data/data/####/d27ed1b9f2c4aee3_0
 • /data/data/####/d286e674a4ce7de5_0
 • /data/data/####/d2e30acf5073f5bc_0
 • /data/data/####/d3a96ccb81c18544_0
 • /data/data/####/d408b89a3ee66a30_0
 • /data/data/####/d4c604e12861c2fe_0
 • /data/data/####/d5201d4302d454b4_0
 • /data/data/####/d5ff955a9b89f1d0_0 (deleted)
 • /data/data/####/d6b6119a4bdfba4c_0 (deleted)
 • /data/data/####/d6d9e80e569cf6a5_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d85cb06acf500c99_0
 • /data/data/####/d88ad28af52b1ee1_0
 • /data/data/####/d8c0a01fb016e955_0
 • /data/data/####/d9aacf402ae6ff65_0
 • /data/data/####/d9dc7474aaacde5a_0
 • /data/data/####/da53a5a1d034bc09_0
 • /data/data/####/dac0d2db20889190_0
 • /data/data/####/db1de10ef213f2ee_0
 • /data/data/####/db45f56e047c4c9c_0
 • /data/data/####/dc01ed24af2bf149_0
 • /data/data/####/dc2612247833e6a5_0
 • /data/data/####/dd0064bbda570e38_0
 • /data/data/####/ddb5b516f3874452_0
 • /data/data/####/dde2a95a0899ca27_0
 • /data/data/####/de970f715a646d52_0
 • /data/data/####/df5e48ef96b2277a_0
 • /data/data/####/e03698bac6ced8b5_0
 • /data/data/####/e0bacd1d6b494e52_0
 • /data/data/####/e0f16888fb5f87bf_0
 • /data/data/####/e1762df85c349853_0
 • /data/data/####/e1aec2ac0db7f611_0
 • /data/data/####/e313e411579789c9_0
 • /data/data/####/e32b8de1ccaba2aa_0
 • /data/data/####/e3362aa0cf4a241c_0
 • /data/data/####/e35743b7c4a35314_0
 • /data/data/####/e49dd8bae7d970e3_0
 • /data/data/####/e49dd8bae7d970e3_1
 • /data/data/####/e5af36decf6e4a1f_0
 • /data/data/####/e6033567eeedb896_0
 • /data/data/####/e610a126f13dc795_0
 • /data/data/####/e69aa9c3ee42b7c4_0
 • /data/data/####/e6a6e0781a7f07b3_0
 • /data/data/####/e6d6bfb446b51646_0
 • /data/data/####/e726f4f6d2539266_0
 • /data/data/####/e77f884bfb67dd27_0 (deleted)
 • /data/data/####/e8775bf8914c0dd4_0
 • /data/data/####/e89dcf9820194fa5_0
 • /data/data/####/ea0bccf0b0e2edc4_0
 • /data/data/####/ea0bccf0b0e2edc4_1
 • /data/data/####/eb19cab196210254_0
 • /data/data/####/ebaf48fd99d129f9_0
 • /data/data/####/ebaf48fd99d129f9_1
 • /data/data/####/ebb310659b965356_0
 • /data/data/####/ec9f975ec13ae0b1_0
 • /data/data/####/ece43c6eab4cd6f7_0
 • /data/data/####/ed289daf4476e129_0
 • /data/data/####/ed7098a4032279c4_0 (deleted)
 • /data/data/####/ed92154f4b87680d_0
 • /data/data/####/edcc4f83c569a63b_0
 • /data/data/####/edd34ef0aecdf513_0
 • /data/data/####/eea2bdd217d2246f_0
 • /data/data/####/efb2b5f9c8acd1a2_0
 • /data/data/####/eff11c1cac2da0e6_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f107d936914c52ee_0
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f212cca29566e36e_0
 • /data/data/####/f221f2091031f187_0
 • /data/data/####/f23c99e6f97a271a_0
 • /data/data/####/f261820a9017b8a1_0
 • /data/data/####/f2ba76c2ec74f8d3_0
 • /data/data/####/f2e90f6f316a056a_0
 • /data/data/####/f47cd42272c9547f_0
 • /data/data/####/f5b4a2dc4df34631_0
 • /data/data/####/f5b4a2dc4df34631_1
 • /data/data/####/f5dd61814d425cc3_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f5fc6e07993c1f4e_0 (deleted)
 • /data/data/####/f6de996733f5525b_0
 • /data/data/####/f868065a02d8554b_0
 • /data/data/####/f99e23eb1ed8344b_0
 • /data/data/####/f99e23eb1ed8344b_1
 • /data/data/####/fa0f2d094470050c_0
 • /data/data/####/faaf446569da61bb_0
 • /data/data/####/faafce14890a70c1_0
 • /data/data/####/fae5169342e7af54_0
 • /data/data/####/fb71fd37d00b23ac_0
 • /data/data/####/fc891c6243035f50_0
 • /data/data/####/fc8dfe8bffe25747_0
 • /data/data/####/fce3447ecf4f9514_0
 • /data/data/####/fd7588ca9c959376_0
 • /data/data/####/fe966c6202d43d5d_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff77f80668c355d8_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/muroAopkv.dex
 • /data/data/####/muroAopkv.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ocXEc.dex
 • /data/data/####/ocXEc.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android