Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16865

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-18

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.vcmd####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) f####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) digital####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.165.94:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) digital####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.165.94:443
 • UDP www.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.cli####.go####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • digital####.google####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • f####.gst####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • galle####.vcmd####.com
 • h####.por####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • pla####.google####.com
 • pla####.googleu####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/0029a619119e5381_0
 • /data/data/####/00a5ebd7bb03eb01_0
 • /data/data/####/00e565f7908e0626_0
 • /data/data/####/00fcf6c9571d52d8_0
 • /data/data/####/00fcf6c9571d52d8_1
 • /data/data/####/022d9e183dfd4ee2_0
 • /data/data/####/0297e9d858d20906_0
 • /data/data/####/02c6d2530d5d353a_0
 • /data/data/####/02c6d2530d5d353a_1
 • /data/data/####/0441cb2667de6d36_0
 • /data/data/####/044fac04c75bdb07_0
 • /data/data/####/04aba34d447490b5_0
 • /data/data/####/056d928612681ac0_0
 • /data/data/####/057367402e7d2526_0
 • /data/data/####/0618dd4d04396436_0
 • /data/data/####/061f520b991a4edc_0
 • /data/data/####/0715bf0a8bcdbfbb_0
 • /data/data/####/074c8b0b7ceccbff_0
 • /data/data/####/074c8b0b7ceccbff_1
 • /data/data/####/075e7353b64c847f_0
 • /data/data/####/088033a0b2ce21be_0
 • /data/data/####/0969a8102af27970_0
 • /data/data/####/09ad126df470b99c_0
 • /data/data/####/09e12781aebff501_0
 • /data/data/####/0a13a55ef333e675_0
 • /data/data/####/0a34f81ccce96be0_0
 • /data/data/####/0a34f81ccce96be0_1
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a5e7017047e628c_0
 • /data/data/####/0b44e08519b39654_0
 • /data/data/####/0b5ea9a0def7e39b_0
 • /data/data/####/0c5bc51f2061ddd5_0
 • /data/data/####/0cc0cd2b95d8401d_0
 • /data/data/####/0ce5388eedab1b49_0
 • /data/data/####/0cfdb2f98787d5f7_0
 • /data/data/####/0e9a6647a29a40d4_0
 • /data/data/####/0f5c482256017e12_0
 • /data/data/####/0fddc777c7adf582_0
 • /data/data/####/0ffa4b3952a59d1b_0
 • /data/data/####/100b9cb9cdd0905f_0
 • /data/data/####/109e5a2cb06807ea_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1279507e55fb5abc_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/130ab5d0423ef7d8_0
 • /data/data/####/13c0c6e497c68bfc_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1533bbe044d6aec9_0
 • /data/data/####/1534ddc34a4e50e3_0
 • /data/data/####/153b721982829551_0
 • /data/data/####/1599cd3fc2469d15_0
 • /data/data/####/16b9bc19b181104b_0
 • /data/data/####/16f33491f0c66a33_0
 • /data/data/####/171bfc0629960286_0
 • /data/data/####/178231ac7f933688_0
 • /data/data/####/18f489039ca5cf25_0
 • /data/data/####/1935cc148789bcfb_0
 • /data/data/####/198fa8cf413b42dc_0
 • /data/data/####/198fa8cf413b42dc_1
 • /data/data/####/19ca1e0120a9c493_0
 • /data/data/####/1a186f6ef125ba45_0
 • /data/data/####/1abeb8fc4149c02d_0 (deleted)
 • /data/data/####/1b1aba60bea375c3_0
 • /data/data/####/1b3bd598a1e558f4_0
 • /data/data/####/1c26184fb7e91039_0
 • /data/data/####/1c262e847132d9cc_0
 • /data/data/####/1c42d6a214c2880d_0
 • /data/data/####/1c9b06899b5e8451_0
 • /data/data/####/1c9b06899b5e8451_1
 • /data/data/####/1ceb9cdef89150da_0
 • /data/data/####/1cf1dfc2a426ac98_0
 • /data/data/####/1d21fc0ca5e48f81_0
 • /data/data/####/1d21fc0ca5e48f81_1
 • /data/data/####/1d7469ddc8b31249_0
 • /data/data/####/1db6935a7bd9050e_0 (deleted)
 • /data/data/####/20d1cac92966e1dd_0 (deleted)
 • /data/data/####/224c354097d79db6_0
 • /data/data/####/227c99fac8c5fa82_0
 • /data/data/####/235c0d1fd83b8acb_0
 • /data/data/####/24a9ccd475f434af_0
 • /data/data/####/255f715ec0890894_0
 • /data/data/####/25985ef02e6a6505_0
 • /data/data/####/25c813ae9dbe48b1_0
 • /data/data/####/2711035efec1ad58_0
 • /data/data/####/273a9e620920fa1e_0
 • /data/data/####/27ab8339926c249e_0
 • /data/data/####/27e36e0982c639e1_0
 • /data/data/####/280f58800f8b169e_0 (deleted)
 • /data/data/####/28f92e735deca045_0
 • /data/data/####/28f92e735deca045_s
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29bf3d7257625485_0
 • /data/data/####/29f540281ba82326_0 (deleted)
 • /data/data/####/29f6adc282370573_0
 • /data/data/####/2a0a6100224d4b79_0
 • /data/data/####/2a181b50e5073679_0
 • /data/data/####/2a923f99cd87abe5_0
 • /data/data/####/2aa187624b389bce_0
 • /data/data/####/2b60d856ca485204_0
 • /data/data/####/2b8e1377fd13c08a_0 (deleted)
 • /data/data/####/2bf941229f2531f4_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d420454758926b8_0
 • /data/data/####/2dcb2ec3863bce52_0
 • /data/data/####/2dcb2ec3863bce52_1
 • /data/data/####/2e32272fedb1a867_0
 • /data/data/####/2e8a6f84c0d78cd3_0
 • /data/data/####/308bb017a2e1783e_0
 • /data/data/####/319772353fb37262_0
 • /data/data/####/319772353fb37262_1
 • /data/data/####/32069f47b24d6799_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/3397d98e9dfffaea_0
 • /data/data/####/33e37e3b61fc91d5_0
 • /data/data/####/34c5230de7f432d7_0
 • /data/data/####/3534b2e4ad71ada0_0
 • /data/data/####/35bdccdf8a70f487_0
 • /data/data/####/35db5557a73a1d14_0
 • /data/data/####/35db5557a73a1d14_1
 • /data/data/####/35e0fa6c01b908af_0
 • /data/data/####/35e0fa6c01b908af_1
 • /data/data/####/35fad454182286b8_0
 • /data/data/####/367e8366df192207_0
 • /data/data/####/36a4e045adc340b4_0
 • /data/data/####/3741cd261c4b6af7_0
 • /data/data/####/37bc1331731d79df_0
 • /data/data/####/37f38e7e6fc6172a_0
 • /data/data/####/381ac78c76e7bbc3_0
 • /data/data/####/3895de91cdddf23d_0
 • /data/data/####/38bb44f88d69740f_0
 • /data/data/####/3a550b81366558c4_0
 • /data/data/####/3e0aae74aa965c35_0
 • /data/data/####/3e35e5c55b8d924b_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3fa519d728ec3b50_0
 • /data/data/####/408f1448ba04aa42_0
 • /data/data/####/4147a4bab020ef11_0
 • /data/data/####/41a0a607a551b8fb_0
 • /data/data/####/41b4ab90403df059_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/42568baa28218f50_0
 • /data/data/####/4289b761d46fda0d_0
 • /data/data/####/42ae9024636dd0d3_0
 • /data/data/####/43189bb121ccf77b_0
 • /data/data/####/432d9c9795486d44_0
 • /data/data/####/432d9c9795486d44_s
 • /data/data/####/44adf6254301c702_0
 • /data/data/####/44e0b30da174fb79_0
 • /data/data/####/455d288214f8d847_0
 • /data/data/####/45632a800990a21d_0
 • /data/data/####/458ee2f9dcbd8c7d_0
 • /data/data/####/45d1be410ef4e7da_0
 • /data/data/####/45e96baad022cbf2_0
 • /data/data/####/462bc08f31ddb090_0
 • /data/data/####/4724b199bd7bcacd_0
 • /data/data/####/4775603a2fc8a417_0
 • /data/data/####/47b9cf3e8d2dd807_0
 • /data/data/####/49764816cb3356db_0
 • /data/data/####/4b1202fbbe20c4dc_0
 • /data/data/####/4b7547ada091abbc_0
 • /data/data/####/4bbd16f76cc3a677_0
 • /data/data/####/4bbd16f76cc3a677_s
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cb1672020862521_0
 • /data/data/####/4cc22ffb82f100eb_0
 • /data/data/####/4cdf7533853ea610_0
 • /data/data/####/4d1be1bab935840b_0
 • /data/data/####/4d36f5187e35a423_0
 • /data/data/####/4db4ace729bc1995_0
 • /data/data/####/4de591a81f76b3e2_0
 • /data/data/####/4de591a81f76b3e2_s
 • /data/data/####/4e14fdb2983d9eb9_0
 • /data/data/####/4eb24b5c897437d7_0
 • /data/data/####/4ec374d944494dd5_0 (deleted)
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f3a183128d79e4d_0
 • /data/data/####/4f866dc7afb09019_0 (deleted)
 • /data/data/####/50a368fa2a48980f_0
 • /data/data/####/50b49b4ab0bf9586_0
 • /data/data/####/50b72728852159e8_0
 • /data/data/####/52030b180f31f5ed_0
 • /data/data/####/521fc60cbb8d99b4_0
 • /data/data/####/526ce4673deb9288_0
 • /data/data/####/52ca7981bebaac2d_0
 • /data/data/####/52cba2cd9ae3c8b5_0
 • /data/data/####/533ebaede339bd8a_0
 • /data/data/####/53588c791e9c2445_0
 • /data/data/####/5389e05c6ca892a3_0
 • /data/data/####/538b0e338acffcba_0
 • /data/data/####/53925009ef2f30e8_0
 • /data/data/####/53947bec104ee55f_0
 • /data/data/####/53a5d7d1de76a91f_0
 • /data/data/####/53c2564f08784883_0
 • /data/data/####/53c2564f08784883_1
 • /data/data/####/53e3e1aaf3e22a7e_0
 • /data/data/####/53fed62e3a766062_0
 • /data/data/####/545561840cd80236_0
 • /data/data/####/545b32b9f8c5e6a9_0
 • /data/data/####/545b32b9f8c5e6a9_1
 • /data/data/####/550beaf1eb28d9f1_0
 • /data/data/####/550beaf1eb28d9f1_1
 • /data/data/####/561838bf801c9dce_0
 • /data/data/####/5635df1720395893_0
 • /data/data/####/575ec1530626d437_0
 • /data/data/####/581543684eafef48_0
 • /data/data/####/5899dffa47ffffa3_0
 • /data/data/####/589ddd8abfa9bb6e_0
 • /data/data/####/58be926c64843cd1_0
 • /data/data/####/58cfbf26a2a44ae4_0
 • /data/data/####/5a1b032577feab0e_0
 • /data/data/####/5a94c8066900322c_0
 • /data/data/####/5c15b1f209b85fc0_0
 • /data/data/####/5c15b1f209b85fc0_1
 • /data/data/####/5c17fc35f88ea0c9_0
 • /data/data/####/5c1c79f084ee2c4b_0
 • /data/data/####/5c4e9ffa5f7b6ddc_0
 • /data/data/####/5cefa6e07aef7971_0
 • /data/data/####/5d24cccfcff6f696_0
 • /data/data/####/5e24c2b52d82a403_0
 • /data/data/####/5e441fe9cf032e48_0
 • /data/data/####/5e848cb463a601d1_0
 • /data/data/####/5eb8d103a893b663_0
 • /data/data/####/5ee3dcc834f2819f_0
 • /data/data/####/5ee3dcc834f2819f_1
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5fa1ec128012e43f_0
 • /data/data/####/60e20b0e115585ae_0
 • /data/data/####/62a5eab8cc8dcfb3_0 (deleted)
 • /data/data/####/62b9277bc48e4628_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63e3991bcfabb6d4_0
 • /data/data/####/640c66f0eb70823b_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64a629ec46d3e601_0
 • /data/data/####/64f1b97e8d226e71_0
 • /data/data/####/65862cb5f478defc_0
 • /data/data/####/6637229638166626_0
 • /data/data/####/6638659a324015e0_0
 • /data/data/####/66e6820456e8cd93_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/66f58950608fb691_0 (deleted)
 • /data/data/####/67f9206894bcaa6e_0
 • /data/data/####/67f9206894bcaa6e_s
 • /data/data/####/6917242011863fee_0
 • /data/data/####/69526f621e14da0a_0
 • /data/data/####/69d9b21ce823769b_0
 • /data/data/####/6a0e3d7b6ab3ceb3_0
 • /data/data/####/6a0f0c120648b772_0
 • /data/data/####/6a28dfa36d027303_0
 • /data/data/####/6c1d83805c391731_0
 • /data/data/####/6c9d2ed9a832bb21_0
 • /data/data/####/6e3404e3d1da5fa8_0
 • /data/data/####/6edb18643c1ac304_0
 • /data/data/####/6eeb35e7f7684899_0
 • /data/data/####/6f0ee5725cf43bd6_0
 • /data/data/####/6f184dd1322565c7_0
 • /data/data/####/6f4360cc8ae7d2fe_0
 • /data/data/####/6f91199f32ac90ff_0
 • /data/data/####/70314ec6f6b9536c_0
 • /data/data/####/708e943b75ce1ead_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/7236bb151540e132_0
 • /data/data/####/73d3a56967f22e23_0
 • /data/data/####/7400b232d6ba10b3_0
 • /data/data/####/7417ec47bbb71154_0
 • /data/data/####/7417ec47bbb71154_1
 • /data/data/####/74fd215a3317e9e8_0
 • /data/data/####/7504064cf28c4ae9_0
 • /data/data/####/758970fde9740939_0
 • /data/data/####/75a672f95d265a98_0
 • /data/data/####/7767c282636e6c6e_0
 • /data/data/####/776b1e8a2697a1d6_0
 • /data/data/####/779b4c5cf9e8bad2_0
 • /data/data/####/77a008b63557809a_0
 • /data/data/####/77a1ea291fe6d285_0
 • /data/data/####/77b0ebfca3b9aa81_0
 • /data/data/####/784006db8990a22b_0
 • /data/data/####/78843ee1c987bd26_0
 • /data/data/####/78b602b6ffa80f70_0
 • /data/data/####/78bc4116416e200b_0
 • /data/data/####/78ca274d49390172_0
 • /data/data/####/79a97fadf1613e98_0
 • /data/data/####/79f422dc30ed7fee_0
 • /data/data/####/79fd1993c9d774f2_0
 • /data/data/####/7a4ae5fc02ef0d9c_0
 • /data/data/####/7ad672b86c99b323_0
 • /data/data/####/7bedbc9d52d8f54e_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7dd2b394f456e3a5_0
 • /data/data/####/7dda4a5af9562d67_0
 • /data/data/####/7dff5b02fbcd6a21_0
 • /data/data/####/7e504f706e0e3dae_0
 • /data/data/####/7e5055b2e75f9607_0
 • /data/data/####/7eb1b4a7f47e3233_0
 • /data/data/####/80b659d19e93ef96_0
 • /data/data/####/814c4c73513c25f8_0
 • /data/data/####/81c1a1636d624f31_0
 • /data/data/####/82060d0762597e54_0
 • /data/data/####/821646f28d04548a_0
 • /data/data/####/821646f28d04548a_1
 • /data/data/####/83943fabf15a3f82_0
 • /data/data/####/83b7bddeab5432c4_0
 • /data/data/####/8491f60d-4d21-480c-a84c-eb8f6a789b93.dex
 • /data/data/####/8491f60d-4d21-480c-a84c-eb8f6a789b93.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/85852eb23629e78e_0
 • /data/data/####/8598c3bd21a99795_0
 • /data/data/####/85d7d34b51b2e94e_0
 • /data/data/####/85fc52be523af770_0
 • /data/data/####/873431e67fba70de_0
 • /data/data/####/87c3e8ff8137733a_0
 • /data/data/####/882f1574a7c8a67c_0
 • /data/data/####/8848e66f5d34434e_0
 • /data/data/####/887e5d07c0a98bab_0
 • /data/data/####/88830a394d7487a3_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/888c4e65bd0902f4_0
 • /data/data/####/891f101cf02d3c97_0
 • /data/data/####/891f101cf02d3c97_1
 • /data/data/####/894e6e3347552f2c_0
 • /data/data/####/896e6b216fbc2708_0 (deleted)
 • /data/data/####/89747d3a27378fb7_0
 • /data/data/####/89b008d3217b32e8_0
 • /data/data/####/8a038c84105b64b2_0
 • /data/data/####/8a75522ae68be97c_0
 • /data/data/####/8a75522ae68be97c_1
 • /data/data/####/8b1e6d3c96918474_0
 • /data/data/####/8b9fa5f4667ccd76_0
 • /data/data/####/8c0b999b105489e4_0
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c9ac5fa6c6dc171_0
 • /data/data/####/8cb0c2565dfee2e2_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8d340854b0c93cfe_0
 • /data/data/####/8d5e6e420ba63128_0
 • /data/data/####/8d85ccab47a8b7f8_0
 • /data/data/####/8f206af4253112d9_0
 • /data/data/####/8fb61e73a8b677c2_0
 • /data/data/####/8fc170990ccbcfd4_0
 • /data/data/####/903bcf5832a3cf5a_0
 • /data/data/####/9090fa311103b354_0
 • /data/data/####/90d6f8a820793056_0
 • /data/data/####/90f2222d33b60d9f_0
 • /data/data/####/91bf21ccec54257d_0
 • /data/data/####/9241cc8a00af54d6_0
 • /data/data/####/927ce977e564ed12_0
 • /data/data/####/929e8e22e6457d18_0 (deleted)
 • /data/data/####/92e9b49d313d1e15_0
 • /data/data/####/93216bdbaf852933_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9419a96c1f895e8d_0
 • /data/data/####/9460207490aa1859_0
 • /data/data/####/94a0e3bf14ad82d0_0
 • /data/data/####/94c4834b9840a896_0
 • /data/data/####/94c4834b9840a896_1
 • /data/data/####/955713db79d26159_0
 • /data/data/####/956f920089496c79_0
 • /data/data/####/956f920089496c79_1
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95cfd074fd92b675_0
 • /data/data/####/95e7e0166510b5c7_0
 • /data/data/####/95e7e0166510b5c7_1
 • /data/data/####/96c7d7e07c10fe14_0
 • /data/data/####/96cba2779f4a039d_0
 • /data/data/####/97d531939a0ca4fe_0
 • /data/data/####/9858fee60aad4ab9_0
 • /data/data/####/98998b4b004cb3d2_0
 • /data/data/####/98998b4b004cb3d2_1
 • /data/data/####/99c52d1182738c82_0
 • /data/data/####/9a502f9bfab30c01_0
 • /data/data/####/9c7ce998e95c1b6b_0
 • /data/data/####/9d09840401fab0e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/9ede0ab0606b6cce_0
 • /data/data/####/9ee9841d2978ea3b_0
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/KydZa.dex
 • /data/data/####/KydZa.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a10390961cb5936e_0
 • /data/data/####/a108294d41cfe6a4_0
 • /data/data/####/a13599ea00034369_0
 • /data/data/####/a17d9032ea81208f_0 (deleted)
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a2ab229e871d1525_0
 • /data/data/####/a2f7f3e2fefed834_0
 • /data/data/####/a31e93cfde36ad87_0
 • /data/data/####/a31e93cfde36ad87_1
 • /data/data/####/a3301d1eb3d8d1a4_0
 • /data/data/####/a3301d1eb3d8d1a4_1
 • /data/data/####/a3bd7a81daa324c2_0
 • /data/data/####/a42438eb863f6bf4_0
 • /data/data/####/a47984676ef44172_0
 • /data/data/####/a51da854cd58355d_0
 • /data/data/####/a55156195b8c2abb_0
 • /data/data/####/a5a20ab330c9f7ce_0
 • /data/data/####/a5c2579a8013cc3a_0
 • /data/data/####/a5d9e8e2-a3a2-454f-a728-13d36b7a4b18.dex
 • /data/data/####/a5d9e8e2-a3a2-454f-a728-13d36b7a4b18.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a6e3a5b306e39130_0
 • /data/data/####/a733ef2dbfa7d912_0
 • /data/data/####/a7902735e5779d88_0
 • /data/data/####/a7a550cc7dbef3c2_0
 • /data/data/####/a8290096ad20a480_0
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a89cd3f90963bd43_0
 • /data/data/####/a8ba048f336a4a47_0
 • /data/data/####/a8ba048f336a4a47_s
 • /data/data/####/a8eda2a1af8b30b4_0
 • /data/data/####/a968f4c90b66f0b2_0
 • /data/data/####/a978eb1046c59bc9_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa114fbd3cdb5988_0
 • /data/data/####/aa1607a2661851c2_0
 • /data/data/####/ab6c0749eb9b4ead_0
 • /data/data/####/ab6c0749eb9b4ead_s
 • /data/data/####/ac2f24f6f530abc9_0
 • /data/data/####/ad2ca714e6b36a35_0
 • /data/data/####/ae84479300ae6b5c_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aee29f859b0f0a8a_0 (deleted)
 • /data/data/####/af2bad3b31b7c085_0
 • /data/data/####/af7522d5744b0bc3_0
 • /data/data/####/af7522d5744b0bc3_1
 • /data/data/####/afb13c9b1e6d38a5_0
 • /data/data/####/afb8e4024bfe1dac_0
 • /data/data/####/afdf7a27421b1697_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b1cbc4ac52cb9e2b_0
 • /data/data/####/b1ce81d778b2e081_0
 • /data/data/####/b1ce81d778b2e081_1
 • /data/data/####/b1fb78589ea6e7eb_0
 • /data/data/####/b3398e83ec33efed_0
 • /data/data/####/b3f192496e2f49f3_0
 • /data/data/####/b55af4d7062c400e_0
 • /data/data/####/b5e40e232cd76548_0
 • /data/data/####/b66d6315c32246c2_0
 • /data/data/####/b66d6315c32246c2_s
 • /data/data/####/b67310a9fb84d1d5_0
 • /data/data/####/b723e3c490831a6a_0
 • /data/data/####/b74288f217aacd45_0
 • /data/data/####/b7e7c2f6d7a80407_0
 • /data/data/####/b7f16e84d724665a_0 (deleted)
 • /data/data/####/b82c32c6e6effc10_0
 • /data/data/####/b86d5aaa935cbac6_0
 • /data/data/####/b88577c386904e31_0
 • /data/data/####/b89b80244a8cb121_0
 • /data/data/####/b8e4db1946a17b4c_0
 • /data/data/####/b90eb95fe452c845_0
 • /data/data/####/baf76aefe0b33694_0
 • /data/data/####/bb460466d969b085_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bbbebb1967b3e27c_0
 • /data/data/####/bbbebb1967b3e27c_s
 • /data/data/####/bca9ad907301dbb2_0
 • /data/data/####/bcf9af25862ca063_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be01a8845240788d_0
 • /data/data/####/be0fbe41a7a2ec7f_0
 • /data/data/####/be1172825ef44d49_0
 • /data/data/####/beaaa8ad3f8b9663_0
 • /data/data/####/beb37248e332d2d7_0
 • /data/data/####/bf1e977822f2dec2_0
 • /data/data/####/bf8ab440b242e643_0
 • /data/data/####/bfa70b2e9c3a8c12_0
 • /data/data/####/bff2c5670b0a6b35_0
 • /data/data/####/c0177a40f6d1e464_0
 • /data/data/####/c035cc0dc33543a9_0
 • /data/data/####/c0aba6eaa3964bd0_0
 • /data/data/####/c142adf627ae5677_0
 • /data/data/####/c15d9c34aa550e75_0
 • /data/data/####/c1ec2ad982216ec5_0
 • /data/data/####/c23922d7bcbc40b7_0
 • /data/data/####/c2b9875a27c8ecb0_0 (deleted)
 • /data/data/####/c386e3702faf35ca_0
 • /data/data/####/c386e3702faf35ca_1
 • /data/data/####/c4543b2d482928bb_0
 • /data/data/####/c56c41cf361e15b3_0
 • /data/data/####/c5847c7769458fe9_0
 • /data/data/####/c702beb02e306440_0
 • /data/data/####/c703168b1a041f8b_0
 • /data/data/####/c77445cd49478c52_0
 • /data/data/####/c77a9fd80f9fa923_0 (deleted)
 • /data/data/####/c792bd07dbc1d2e7_0
 • /data/data/####/c7b268a210fad609_0
 • /data/data/####/c83e75d9202d2bd2_0
 • /data/data/####/c88c123b5ecedde8_0
 • /data/data/####/c89b020d7e493b8d_0
 • /data/data/####/c8b5ca4dee1580a6_0
 • /data/data/####/c8c253eabd0ad6fa_0
 • /data/data/####/c9201b8a06267ccc_0
 • /data/data/####/ca27267616e4a977_0
 • /data/data/####/caafe40563aa0d52_0
 • /data/data/####/cb792b814d92af43_0 (deleted)
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/cd519dd1dcbd5eab_0
 • /data/data/####/ce1c5c5b6cf54fd6_0
 • /data/data/####/ce649664a3ad885a_0
 • /data/data/####/ce8a0339a160b501_0
 • /data/data/####/cf7a4ab2db736353_0 (deleted)
 • /data/data/####/com.qfwpvp_preferences.xml
 • /data/data/####/d050da175147f059_0
 • /data/data/####/d050da175147f059_1
 • /data/data/####/d0cf6356870e7060_0
 • /data/data/####/d15782293117e0c6_0
 • /data/data/####/d1b548e6fb728d48_0
 • /data/data/####/d34b3caf6745f830_0
 • /data/data/####/d3a3948095fff68c_0
 • /data/data/####/d3bc5fc6d2861a5d_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d410871115c65835_0
 • /data/data/####/d443ca96d6aff725_0
 • /data/data/####/d4e8666613bd9154_0
 • /data/data/####/d4fa913c8372df0d_0
 • /data/data/####/d6478e554a4672d2_0
 • /data/data/####/d674e2c0a68a4de8_0
 • /data/data/####/d68f59a7365b7783_0 (deleted)
 • /data/data/####/d6d9e80e569cf6a5_0
 • /data/data/####/d7a116a463049bb3_0
 • /data/data/####/d85cb06acf500c99_0
 • /data/data/####/d8f2d2526b2cfd69_0
 • /data/data/####/d91ba6dcecd040ea_0
 • /data/data/####/d988dde918c314af_0 (deleted)
 • /data/data/####/d9b3d4443ac7dc3b_0
 • /data/data/####/dac7bfb3401a5153_0
 • /data/data/####/db75366282f76f06_0
 • /data/data/####/dd0ac8917086d865_0
 • /data/data/####/dde2a95a0899ca27_0
 • /data/data/####/dde8bd16c93d6341_0
 • /data/data/####/de0e5dea587e12cf_0
 • /data/data/####/de3263fc09021750_0
 • /data/data/####/e0f18c37f6778657_0
 • /data/data/####/e16f38951d89befa_0
 • /data/data/####/e1762df85c349853_0
 • /data/data/####/e197532f2b3aab9a_0
 • /data/data/####/e1aec2ac0db7f611_0
 • /data/data/####/e23c9d634ead4de0_0
 • /data/data/####/e263e4359a7f517f_0
 • /data/data/####/e30bde1d9b1a3aa0_0
 • /data/data/####/e49dd8bae7d970e3_0
 • /data/data/####/e49dd8bae7d970e3_1
 • /data/data/####/e57ce780b7c7b41f_0
 • /data/data/####/e5af36decf6e4a1f_0
 • /data/data/####/e5ca852882545340_0
 • /data/data/####/e610a126f13dc795_0
 • /data/data/####/e6c4352d54b08bbc_0
 • /data/data/####/e6c4e2b94aef1953_0
 • /data/data/####/e6d6bfb446b51646_0
 • /data/data/####/e6e4451836f6f3ef_0
 • /data/data/####/e6fe05eee09b598a_0
 • /data/data/####/e76c5bc7528d18b9_0
 • /data/data/####/e8912f4b84f023c1_0
 • /data/data/####/e89dcf9820194fa5_0
 • /data/data/####/e96783ff8babadac_0
 • /data/data/####/e96bab4a35c55509_0
 • /data/data/####/e9941405080df787_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/ea0bccf0b0e2edc4_0
 • /data/data/####/ea0bccf0b0e2edc4_1
 • /data/data/####/eb19cab196210254_0
 • /data/data/####/ebaf48fd99d129f9_0
 • /data/data/####/ebaf48fd99d129f9_1
 • /data/data/####/ec3a4022c3fdf1e6_0
 • /data/data/####/ec40071079bf01f2_0
 • /data/data/####/ec86f295e7e62bb2_0
 • /data/data/####/ec9ab3e72d99e328_0
 • /data/data/####/eca485eba18e4384_0
 • /data/data/####/ed8921ccdeae1b69_0
 • /data/data/####/ef10680a3439a5af_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f11de0c61f917bd6_0
 • /data/data/####/f212cca29566e36e_0
 • /data/data/####/f261820a9017b8a1_0
 • /data/data/####/f2ac194bb339fa3e_0
 • /data/data/####/f3ad2a1d8e23b2a6_0
 • /data/data/####/f4882900e995f359_0 (deleted)
 • /data/data/####/f4b407b7a4f2bcef_0
 • /data/data/####/f50a27a2ea774594_0
 • /data/data/####/f527bf27e52dec4c_0
 • /data/data/####/f5b4a2dc4df34631_0
 • /data/data/####/f5b4a2dc4df34631_1
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6110d2e54ecf915_0
 • /data/data/####/f782c09ec064fbad_0
 • /data/data/####/f85f50dd5f0a6771_0
 • /data/data/####/f94b8318794edb2c_0
 • /data/data/####/f967c8c53177250b_0
 • /data/data/####/f99e23eb1ed8344b_0
 • /data/data/####/f99e23eb1ed8344b_1
 • /data/data/####/fa13e83fef13ff27_0
 • /data/data/####/fa4204152356d946_0
 • /data/data/####/fa8bc7165fe8537b_0
 • /data/data/####/faafce14890a70c1_0
 • /data/data/####/fac8a6d66d07a777_0
 • /data/data/####/fb71fd37d00b23ac_0
 • /data/data/####/fc667df667e147f7_0
 • /data/data/####/fc8dfe8bffe25747_0
 • /data/data/####/fcc68ad93ebcdec3_0
 • /data/data/####/fd97a745ac00139c_0
 • /data/data/####/fdf1f055d2cb5f0f_0
 • /data/data/####/fe368b5d55cf2a95_0
 • /data/data/####/fe8af27898046ff5_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff77f80668c355d8_0
 • /data/data/####/ff79822b93362ad1_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/rtDNRXyGK.dex
 • /data/data/####/rtDNRXyGK.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android