Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16800

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-07

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr6---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.2) gmscomp####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr6---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/002fb9cc78f82a55_0
 • /data/data/####/00e5cb184eab9599_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/01439f92874c9500_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/036df204e59bcf5d_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/05454d4e5b84cc54_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/06af01a03ed279b9_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0d89c713b5a8f312_0
 • /data/data/####/0e8a4b795e7fa150_0
 • /data/data/####/1063b894c2d3e198_0
 • /data/data/####/1063b894c2d3e198_1
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/11d57c2a20023e59_0
 • /data/data/####/120f94a362f4be65_0 (deleted)
 • /data/data/####/124b93d6372cb22b_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/129689344e51f574_0
 • /data/data/####/12975abef9043576_0
 • /data/data/####/12975abef9043576_1
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/14ca7ff9dbac3255_0
 • /data/data/####/16eb47fb967185f9_0
 • /data/data/####/16eb47fb967185f9_1
 • /data/data/####/175c51a8daf3a732_0 (deleted)
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/18515bedce8e9d4e_0
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a7da31dbfc67b9c_0
 • /data/data/####/1a7da31dbfc67b9c_1
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/205bcd5a34623cc4_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/23010f7de7173267_0
 • /data/data/####/232337463cdc3598_0
 • /data/data/####/2372747cc591c02f_0
 • /data/data/####/245ea5868a066dd9_0
 • /data/data/####/247dbcfd6e1fec62_0
 • /data/data/####/247dbcfd6e1fec62_1
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/24b834fa8a87272c_0 (deleted)
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/25e5c5927f54fb82_0
 • /data/data/####/25f8a9be05f2bebf_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/283e3f19f57b56e8_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2c75957ef9e8d1fa_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2e36adfb851b36e9_0
 • /data/data/####/2e7a21eb1e41c1ab_0
 • /data/data/####/2f5c217a3d0e36ea_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/2fcb78a2b292827a_0
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/30ff63299e0573af_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/311653d260d8c87c_0
 • /data/data/####/31fd7793f986bfab_0
 • /data/data/####/32b4ded6fac7ff53_0
 • /data/data/####/32e122c66b884c8e_0
 • /data/data/####/32e4e9d849d9386e_0
 • /data/data/####/32e4e9d849d9386e_s
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/347bfb137425d2cc_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/36fb9c25e6bd8a37_0
 • /data/data/####/377b643478f92a31_0
 • /data/data/####/377b643478f92a31_1
 • /data/data/####/393d7a701e80af8b_0
 • /data/data/####/39c23d8036a02ce5_0
 • /data/data/####/3a29836a9c76b136_0
 • /data/data/####/3a2bace9e59540d4_0
 • /data/data/####/3a930a4426e076a6_0
 • /data/data/####/3b2cd0f85392d15c_0
 • /data/data/####/3b51363e1df356ab_0
 • /data/data/####/3cc388c92e2af015_0 (deleted)
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3d61f0f3d706de52_0 (deleted)
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3e20021ca2e11de3_0
 • /data/data/####/3e35e5c55b8d924b_0
 • /data/data/####/3e6d3010026045a6_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3eec0d0287cb24d3_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/418b6f48c9a21cbd_0
 • /data/data/####/423b458bd84e0c3f_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/43dd5b13ec708ab9_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45dc6f4134c933ef_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/471de3dc473eeb69_0
 • /data/data/####/47a6ea7330dbf77a_0
 • /data/data/####/47a8dd51ba7d7883_0
 • /data/data/####/47a8dd51ba7d7883_1
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4a938dc6facc185b_0
 • /data/data/####/4abdf723de503dbd_0 (deleted)
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4c06f41420e2384d_0
 • /data/data/####/4c645f49edc3e92e_0 (deleted)
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4da990b000fede78_0
 • /data/data/####/4e059a3f4061d445_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fcb7283b32dc681_0
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/5099ef0778340891_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/5137b45b5aed4aa3_0 (deleted)
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/5337029d2f2ed653_0 (deleted)
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/5443e7fb6a3cdf2f_0
 • /data/data/####/54dc68aaf62ea925_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/592c1415ba0b36ba_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5a51c47ad5d4a778_0
 • /data/data/####/5ab8b879f9326ac3_0 (deleted)
 • /data/data/####/5af5f29c46b12ede_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5c946416c581d4d7_0 (deleted)
 • /data/data/####/5ce0a901e1891288_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5f21bbcfb71de04b_0
 • /data/data/####/5f2243eb21bd1580_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/6107b23791e36869_0
 • /data/data/####/6257848a513d1f5f_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63e3991bcfabb6d4_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647ab420857b488b_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/64f2166c243a23d1_0
 • /data/data/####/6580ae706b1d5d78_0
 • /data/data/####/66e137dcb7a899e4_0 (deleted)
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671dbbc7d3616011_0
 • /data/data/####/6935d81685e9ea83_0
 • /data/data/####/697b733e89c1edbb_0
 • /data/data/####/697b733e89c1edbb_s
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6a9e8b0d30a86290_0
 • /data/data/####/6c8dadcd06436d47_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6d3e92729eca87f5_0
 • /data/data/####/6ea0b8ccd01ac264_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/6febab38bd768cb7_0
 • /data/data/####/7048d59f2c9ada3d_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/7262016a0d4dbcc4_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/7360bc72c3aa0a3b_0
 • /data/data/####/7375976d0298d9a8_0
 • /data/data/####/73f4b5059273c2f3_0
 • /data/data/####/73f4b5059273c2f3_1
 • /data/data/####/7411c9a388c2af41_0
 • /data/data/####/74b999587f8a3cab_0
 • /data/data/####/75d73a3aa914085e_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7b1fd81dcdaf55ee_0
 • /data/data/####/7b8cac2d79cbbf8f_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7faae7178486aa04_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/812ac40f1b896697_0
 • /data/data/####/813d739e6242fd65_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/83a7ba793820430f_0
 • /data/data/####/8433b7371fdd56cf_0
 • /data/data/####/8433b7371fdd56cf_1
 • /data/data/####/848965d755b9fa10_0
 • /data/data/####/84af58ce2b03310c_0
 • /data/data/####/869dbbefadb2fd27_0
 • /data/data/####/870bdbd1a4241b16_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/8a9082ff87abce54_0
 • /data/data/####/8b71d18637b877f5_0
 • /data/data/####/8bf4b8f22cbdd6f8_0
 • /data/data/####/8c254af9d88d9949_0
 • /data/data/####/8c8921e8e5c81b9a_0
 • /data/data/####/8cb16aac9048e15d_0
 • /data/data/####/8cb16aac9048e15d_1
 • /data/data/####/8dbe332c445fd459_0
 • /data/data/####/8f8dd7abecb598cb_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/935bf11063fe2273_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_0
 • /data/data/####/938f11e786fab157_s
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/95ce5fad1c044b7d_0
 • /data/data/####/95edbe4d1a5f988d_0
 • /data/data/####/96b2f391b478c33f_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/975bd470752b4e23_0
 • /data/data/####/9980aeb785fd36a3_0 (deleted)
 • /data/data/####/99a379952338a328_0
 • /data/data/####/9a303d2e39f707cc_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/XdeKpSdSY.dex
 • /data/data/####/XdeKpSdSY.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/XmZmRAB.dex
 • /data/data/####/XmZmRAB.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a05c1a872e12187f_0
 • /data/data/####/a1415e98af14f58f_0
 • /data/data/####/a16286f21165fcea_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a18032e45c1f346a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a33db311156b36cf_0
 • /data/data/####/a3495e1862706bbe_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a5c216fd728d3b40_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a850688b1ad8d48c_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa1b39cea457fd05_0
 • /data/data/####/aa2c4e89f30d3669_0
 • /data/data/####/aab8c73ae2b4c136_0
 • /data/data/####/ab1db534a2d73299_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/ae8c2acf8f676dfd_0
 • /data/data/####/aeaa24219dbcdc30_0
 • /data/data/####/b02165e3515944d4_0 (deleted)
 • /data/data/####/b041a791006583a9_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b22c33a2a2ac1706_0
 • /data/data/####/b23095d8d115bbb1_0
 • /data/data/####/b28c2771069ba966_0
 • /data/data/####/b410cc73ebd3a234_0
 • /data/data/####/b4f83ee7a69b0522_0
 • /data/data/####/b62aa7ee477aa5ec_0
 • /data/data/####/b659dd2359b374bc_0
 • /data/data/####/b66bb608a6711383_0
 • /data/data/####/b78343aef0e2a804_0
 • /data/data/####/b7ecb9630c8ace0f_0
 • /data/data/####/b827670317e37cae_0
 • /data/data/####/b8a02d6387e23728_0
 • /data/data/####/b8f8ad3a24a7b6f7_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b9efe69a6c0d3764_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bd4723c438ea1343_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/beb4c140fb0dca92_0 (deleted)
 • /data/data/####/bfe0e2f9bf293651_0
 • /data/data/####/bfe0e2f9bf293651_1
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c0adc5621f18ebfa_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c2b62a1e2de7e656_0
 • /data/data/####/c36219f374be7918_0
 • /data/data/####/c36219f374be7918_1
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c609683bec7c6ef6_0
 • /data/data/####/c60eb2b5704b723e_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c791e9afce4b50c9_0
 • /data/data/####/c8e0f0c1789ce061_0
 • /data/data/####/c9b506ffef0091c6_0
 • /data/data/####/c9f6bd840da1926b_0
 • /data/data/####/ca33ddf503217357_0 (deleted)
 • /data/data/####/ca812b35fef3b0f9_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cb2631bf77d8de0d_0
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/cdfdb2aee5a68956_0
 • /data/data/####/cdfdb2aee5a68956_1
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce2af43c2b56f1fe_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cf149d3ec59bafe0_0
 • /data/data/####/cf5d28b9d515596d_0
 • /data/data/####/cf75ccfee9ae306a_0
 • /data/data/####/com.ihswwipjm_preferences.xml
 • /data/data/####/d0892d1a63895797_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d14003d469bd09a8_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d31ed32a56864b47_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d40d3835f51e3044_0
 • /data/data/####/d40f8ddf9776c842_0
 • /data/data/####/d4b3b631e7339ea0_0
 • /data/data/####/d4cafdc17ea8caa3_0
 • /data/data/####/d4de581ea45f175a_0
 • /data/data/####/d54515e01ebab770_0
 • /data/data/####/d5be5660e6d73c0c_0
 • /data/data/####/d5be5660e6d73c0c_1
 • /data/data/####/d622b9f4dc65e59e_0
 • /data/data/####/d70e291ee8294987_0
 • /data/data/####/d820f12cd4a9465c_0
 • /data/data/####/d8847b74cc0e340a_0
 • /data/data/####/d8ce6353b66e81eb_0
 • /data/data/####/d90e0d8fb0c439bd_0
 • /data/data/####/d9563de721378217_0 (deleted)
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/d9ea4c9081d10c05_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da28eb74846ca433_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da5125ea5fd68c67_0
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/dc1c3f519d7b3307_0
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd23a3a5d3a2531b_0
 • /data/data/####/ddd14108bf5cbf73_0
 • /data/data/####/df127eceacac4427_0 (deleted)
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e3221690986c7ed6_0 (deleted)
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e36ef0c6c840a1af_0 (deleted)
 • /data/data/####/e434688ae09c2e16_0
 • /data/data/####/e580515961a347d7_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e649f129b0ec9805_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e835eaa4ff509d22_0
 • /data/data/####/e835eaa4ff509d22_1
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/e9a0dfe405912f2e_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/ea80a295e35da3d4_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ebe2b74da8fca2b8_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ecf2440a148b971e_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/eeb788c209950209_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0d9a8d692b1d9f5_0
 • /data/data/####/f1f35cebda9b8533_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f264a1d123ef22eb_0
 • /data/data/####/f26f4b62e4c2a332_0
 • /data/data/####/f26f4b62e4c2a332_1
 • /data/data/####/f5026b6e2b2136f8_0
 • /data/data/####/f5ed3649149481d9_0
 • /data/data/####/f65552523997a269_0 (deleted)
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f9859d0c9f384f9e_0
 • /data/data/####/f9859d0c9f384f9e_1
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fbded89dc857d256_0
 • /data/data/####/fc43684212054e1d_0
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fda34bc32fdee1c6_0
 • /data/data/####/fed00fb05da5a96a_0 (deleted)
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/jkFTj.dex
 • /data/data/####/jkFTj.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/zqpgcRL.dex
 • /data/data/####/zqpgcRL.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android