Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16795

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-06

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr13---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr13---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/00da7ed3191ff439_0
 • /data/data/####/0117c4d4627d2769_0
 • /data/data/####/0263b63cbfad2ee1_0
 • /data/data/####/0270fadd792b01d1_0
 • /data/data/####/0425008b5ed15882_0
 • /data/data/####/04724f9813cef5f1_0
 • /data/data/####/047e0ae003260676_0
 • /data/data/####/056efd8f5459e5f8_0
 • /data/data/####/05932495a0bf1957_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/05df78018b25f8cf_0
 • /data/data/####/05e200dd75b0d0c1_0
 • /data/data/####/062da087c827f6f7_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/069b90259068ac9f_0
 • /data/data/####/07e7f495ec7d85ce_0
 • /data/data/####/07f5a5529852260c_0 (deleted)
 • /data/data/####/0802f30c4ee3ef19_0
 • /data/data/####/083509c9e23f15db_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08803c7f485c59d7_0
 • /data/data/####/08d46f1cedaff2fe_0
 • /data/data/####/097321bc543faaf4_0
 • /data/data/####/098b7f6819c09881_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_0
 • /data/data/####/0a61312c3ce937bc_s
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0b5dc39ff9bcb3d3_0
 • /data/data/####/0c15382e0edb810e_0
 • /data/data/####/0ce05511738fcd6d_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0d20569c895efed1_0
 • /data/data/####/0de7fde271a3585b_0
 • /data/data/####/0e75b2d412bb60a6_0
 • /data/data/####/0ee18ba303ff4815_0
 • /data/data/####/0f93815ecabdb944_0
 • /data/data/####/10a76050890692f0_0
 • /data/data/####/10c645d881019eca_0
 • /data/data/####/10c645d881019eca_1
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/11e9d23c3a99011c_0 (deleted)
 • /data/data/####/12937cadb2308de7_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/136db5c56cff53e9_0
 • /data/data/####/138d35b607755729_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13d950bb8f63a073_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/13f86641c13f9dba_0
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/147a6e507a8a7b55_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/1576d468fccb4839_0
 • /data/data/####/1576d468fccb4839_1
 • /data/data/####/15c93d1bdd703a39_0 (deleted)
 • /data/data/####/1673c19a4cc76b5f_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/16c452dba299b451_0
 • /data/data/####/170a1b734d807bf0_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/18b2224d6116098d_0
 • /data/data/####/18c0b3059e9a2cd3_0
 • /data/data/####/198d23cc736fbccd_0
 • /data/data/####/198d23cc736fbccd_1
 • /data/data/####/1a9a6a1fd4c03084_0
 • /data/data/####/1ac466cc73c71a56_0
 • /data/data/####/1aeb26d53fdf6cdf_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b05c15960b2e9b0_0
 • /data/data/####/1b22b2370b5ab1e9_0
 • /data/data/####/1b22b2370b5ab1e9_1
 • /data/data/####/1b6a6df9215c5f72_0
 • /data/data/####/1c60a9bf13a2f848_0
 • /data/data/####/1caaafaed26eb17e_0 (deleted)
 • /data/data/####/1d4a6b7e2c716301_0
 • /data/data/####/1dca007ecd92b123_0
 • /data/data/####/1e0f527b05947c92_0
 • /data/data/####/1f03c858cd5c189b_0
 • /data/data/####/1f52da09bb9480bf_0
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1fdfdf9572a4e8c4_0
 • /data/data/####/1feb2dcbe917702f_0
 • /data/data/####/1feb2dcbe917702f_1
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/2005ef87b8c5cd54_0
 • /data/data/####/20276a125874cba7_0
 • /data/data/####/20284fccf2f0cd6e_0
 • /data/data/####/20c6784a7c722443_0
 • /data/data/####/20f8ee660cf3336e_0
 • /data/data/####/212a08c541e5f1fb_0
 • /data/data/####/22395837431765d6_0
 • /data/data/####/22395837431765d6_1
 • /data/data/####/2316776b4dbdc1d0_0
 • /data/data/####/23ad48fb10631338_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/23e289af64782805_0
 • /data/data/####/23ed19829be7e7dc_0
 • /data/data/####/245ea5868a066dd9_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/255c6f2da743cdc0_0
 • /data/data/####/275bf31fc9174fb5_0
 • /data/data/####/278f07c57801bbe9_0
 • /data/data/####/28f62e44512edc96_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29a7c599521f84a6_0
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/29fc200a8261da77_0
 • /data/data/####/2a6553cc7c038682_0
 • /data/data/####/2a95151305aed423_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2ae27119344d1f41_0
 • /data/data/####/2b03b7b05f2cc069_0
 • /data/data/####/2c37e5f324138d6e_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cee1bbf287da500_0
 • /data/data/####/2cf0f3e88ec539b1_0
 • /data/data/####/2d4883580263576d_0
 • /data/data/####/2d71dd8511fe9a63_0
 • /data/data/####/2e13efd33bb76802_0
 • /data/data/####/2e445b7470df191d_0
 • /data/data/####/2e7a21eb1e41c1ab_0
 • /data/data/####/2ec6cc4269f80e52_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/306e3c0074045447_0
 • /data/data/####/32107d13bd3f33f4_0
 • /data/data/####/321a461b8c231c44_0
 • /data/data/####/32958eb166700d5e_0
 • /data/data/####/32d49acb46568687_0
 • /data/data/####/335b05941506b140_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/3424017419a8b956_0
 • /data/data/####/342f98b4056aaa03_0
 • /data/data/####/343c65bcd4dddd5b_0
 • /data/data/####/347bfb137425d2cc_0
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/35fb639df7a2cca8_0
 • /data/data/####/360a2af00acfa7a8_0
 • /data/data/####/3610e95e29d16a1e_0
 • /data/data/####/3629a83cf41b7d65_0
 • /data/data/####/3639dfcdb38fa620_0
 • /data/data/####/367df11a5b62ebd3_0
 • /data/data/####/36910aa9a0de085d_0
 • /data/data/####/3787a0b5e6f5558c_0 (deleted)
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/391742625dc226df_0
 • /data/data/####/399c3317c31c8642_0
 • /data/data/####/39dfdea55b8baaa3_0
 • /data/data/####/3b2c2bf4c3cf5cf8_0
 • /data/data/####/3b2cd0f85392d15c_0
 • /data/data/####/3b707df69576df78_0
 • /data/data/####/3c3a28b337a2db7e_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3d293fec38e19e33_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3d73325b5750b8bb_0
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/40192257d108d9c8_0
 • /data/data/####/4141738ead7fd037_0
 • /data/data/####/41492c80a610cd32_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/4203a0a11f052e6d_0
 • /data/data/####/4282d57dbebb1b47_0
 • /data/data/####/4323c295e014ac00_0
 • /data/data/####/43548953f24fc917_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43c69a7bf8cdff76_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/45846d8408de388d_0
 • /data/data/####/45cdfa904804657d_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/46c39a109951121d_0
 • /data/data/####/46c8de79bf50e715_0
 • /data/data/####/46fd5d4f981c7271_0
 • /data/data/####/474960683ca14002_0
 • /data/data/####/48767bd50f96f619_0
 • /data/data/####/49d1c53632a800cd_0
 • /data/data/####/4a357a4ae2ed8d38_0
 • /data/data/####/4af37ac9ed5543c1_0 (deleted)
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4b69514610af6aa3_0 (deleted)
 • /data/data/####/4b82a4aeffe6360f_0
 • /data/data/####/4c0a873319a07065_0
 • /data/data/####/4c3e02e17f7a05ae_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d00a239c975d270_0
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4eee2631c9e0f6c1_0
 • /data/data/####/4eee2631c9e0f6c1_1
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/5126303d73de4334_0
 • /data/data/####/515da17fb0db6dc2_0
 • /data/data/####/517c1d407229678c_0 (deleted)
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/52928d02c3e8f856_0
 • /data/data/####/52e2ee53f8d5a284_0
 • /data/data/####/52f5918cd3053064_0
 • /data/data/####/54d0188dfd2bec66_0
 • /data/data/####/550fa898b1aa05db_0
 • /data/data/####/56ca75bf377dd1a4_0
 • /data/data/####/578cc2bb1c7be1cf_0
 • /data/data/####/578ce278fe53a788_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/5816f873679ee3ec_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/588056b1f3e10161_0
 • /data/data/####/58eacb08ef9869b6_0
 • /data/data/####/597c7504dfdf291b_0
 • /data/data/####/59f8385b031ae421_0
 • /data/data/####/5a0bb955ee46f908_0
 • /data/data/####/5a819188a03df308_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5ba6e286f166fcdc_0 (deleted)
 • /data/data/####/5beff771db0438bf_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5cb3290d2f429630_0
 • /data/data/####/5cb3290d2f429630_1
 • /data/data/####/5ce0a901e1891288_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d34ec6134c491ae_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5e441fe9cf032e48_0
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/609cd5bff0a7875d_0
 • /data/data/####/6201de6755143d01_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6335b7718e42f190_0
 • /data/data/####/63e3991bcfabb6d4_0
 • /data/data/####/648d3bbed14dd8b8_0
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/64a869247ce1b265_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/653a9f8350eded2d_0
 • /data/data/####/65415f216dad930a_0
 • /data/data/####/6546ef17e8befef3_0
 • /data/data/####/6553b652c18118b8_0
 • /data/data/####/65a6f9c68346699b_0
 • /data/data/####/65ff5183fdd6e522_0
 • /data/data/####/672b42eee152c745_0
 • /data/data/####/67aca653f1262e32_0
 • /data/data/####/67ee89322a4e404e_0
 • /data/data/####/6850bd19d5083bb1_0
 • /data/data/####/68986941fc82c5b4_0
 • /data/data/####/691a3469e9a38f85_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6bc15b6a1820001f_0
 • /data/data/####/6bfc8f895aadcee5_0
 • /data/data/####/6d59caae7d85f890_0
 • /data/data/####/6dac3b4c8325ab3a_0
 • /data/data/####/6f6c8ce10c472171_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fc2ab214b38e216_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/6fdf1928688ab2f3_0
 • /data/data/####/70112c11fbc6532e_0
 • /data/data/####/70112c11fbc6532e_1
 • /data/data/####/7054b56eb5326142_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/7147df6c4bfeee2e_0
 • /data/data/####/71710b7e017dfddc_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/731c6a868b1d78d7_0
 • /data/data/####/735b5e776fbd4df2_0
 • /data/data/####/74eea3d072557082_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/7621883d6d7f3fe0_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/78115a1ae176d71b_0
 • /data/data/####/7857e1f70dfdf631_0
 • /data/data/####/78f0faacc159019c_0
 • /data/data/####/7953adc2ed8f3fe0_0
 • /data/data/####/797e3c85490f8ef5_0
 • /data/data/####/7b68f52f66e222c7_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7befca081ddba607_0 (deleted)
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7c727833a4faf048_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e769773a38f8c2e_0
 • /data/data/####/8023b24f1b21fff6_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/819a2dd4a67dbb25_0
 • /data/data/####/81a0ad701fb80563_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/829cddb339d714f7_0
 • /data/data/####/82a94c05068de0fd_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/83a7ba793820430f_0
 • /data/data/####/83f6bb0bf9835770_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/84f47319ab364e1e_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/85678c6df50718b8_0
 • /data/data/####/85a0fe2329d8279c_0
 • /data/data/####/85cac60e33a8bcf7_0
 • /data/data/####/85e07d946d9b4bd4_0
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/878fde7c1019ae13_0
 • /data/data/####/88247bbf344d0e6e_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/892885cf6aee16ab_0
 • /data/data/####/8987b4d96183f191_0
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/8a2da3c5b30710a4_0
 • /data/data/####/8a4f672baffa4c03_0
 • /data/data/####/8a5d930b1c81ed82_0
 • /data/data/####/8a7928e43c3f23ff_0
 • /data/data/####/8b70bad9e50fcc46_0
 • /data/data/####/8b8bdb1152a3411d_0
 • /data/data/####/8c2ae296c491af3f_0
 • /data/data/####/8c8047b99ed90101_0
 • /data/data/####/8c8921e8e5c81b9a_0
 • /data/data/####/8c91e3c9150f8244_0
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8d7bf343f414ba31_0
 • /data/data/####/8db8ef6f042ea924_0
 • /data/data/####/8dbe332c445fd459_0
 • /data/data/####/8dcfdb43bdc6bc20_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8e52af0b01d1c2e8_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8fcc900296f7d6a3_0
 • /data/data/####/8fdf567a66ab64ac_0
 • /data/data/####/906e73bf9e2f2a4b_0
 • /data/data/####/90ebb27be1454e2f_0
 • /data/data/####/910dbf96a23187de_0
 • /data/data/####/92981146dce670c9_0
 • /data/data/####/92ff31fbf879e603_0
 • /data/data/####/92ff31fbf879e603_1
 • /data/data/####/9335deaedab92c77_0
 • /data/data/####/935bf11063fe2273_0
 • /data/data/####/935ea5cf80b4f290_0
 • /data/data/####/939df17af186a68c_0
 • /data/data/####/93b70bd6977ef3e2_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/945c6ea98edcf88f_0
 • /data/data/####/949b29d20e1efe60_0
 • /data/data/####/949b29d20e1efe60_1
 • /data/data/####/94af87e261c94a7c_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/961bdbab5be55ede_0
 • /data/data/####/9662ac23c7f2a32e_0
 • /data/data/####/969f4aff55d97727_0
 • /data/data/####/98035feb8dc60e2b_0
 • /data/data/####/983d931d7a653552_0
 • /data/data/####/989a56110165dae8_0
 • /data/data/####/991311957b842bdf_0
 • /data/data/####/991e194de27a1f76_0
 • /data/data/####/991e194de27a1f76_1
 • /data/data/####/993ef5e96d789e71_0
 • /data/data/####/99e1d7f70792b254_0
 • /data/data/####/9aa94c6f444426b7_0
 • /data/data/####/9adcc6b50f462477_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9c34436c1b1050e9_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9d458f470cf80685_0
 • /data/data/####/9dbff11187e8108c_0
 • /data/data/####/9e0bb2fb30ba1115_0
 • /data/data/####/9e34b6b74befeb40_0
 • /data/data/####/9e9e06894d3009f6_0
 • /data/data/####/9ea1610a5f8b4625_0
 • /data/data/####/9ee937144cefb444_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9f557d107db931a5_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/XgAKN.dex
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a0e3f4e8c2461ae8_0
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a136137dcc3a33f7_0
 • /data/data/####/a16286f21165fcea_0
 • /data/data/####/a16986c30a46ff75_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1c50fb91d9cc9f7_0
 • /data/data/####/a20bc0bcca5f0d1a_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a29e648042a61aa8_0
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a2fc1ec11c5f02a0_0
 • /data/data/####/a32623782eb9a83f_0
 • /data/data/####/a32623782eb9a83f_1
 • /data/data/####/a4156aa71168bfae_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a532ef3e9af10dce_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5dd74a10e91ec4a_0
 • /data/data/####/a71279b0f73c258d_0
 • /data/data/####/a78b986745b1e925_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a839e354b2149cc7_0
 • /data/data/####/a926584e22a7bbd3_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa164e2b7cfa8203_0
 • /data/data/####/ab842458d9fdb5db_0 (deleted)
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac8c79d9cfe53677_0
 • /data/data/####/ac973ee7b6d8febe_0
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ad427cf8bddd1525_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3ecb04eb139bd8_0
 • /data/data/####/af45faaca251f484_0
 • /data/data/####/b03acc385ffbeaf8_0
 • /data/data/####/b0b6253fcc21f516_0
 • /data/data/####/b0b6253fcc21f516_1
 • /data/data/####/b1139aa1f27ffdc0_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b14808a180c50e2e_0
 • /data/data/####/b39b9579835876ff_0
 • /data/data/####/b3e207bde6eba7f8_0
 • /data/data/####/b4d55937d2b947cd_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5128f5780c2e08f_0
 • /data/data/####/b5d571bcf26b1598_0
 • /data/data/####/b6492cb596c08ab0_0
 • /data/data/####/b6b89c2a3070b887_0
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b84eab1fcd57fa91_0
 • /data/data/####/b8d54c598ad3701c_0
 • /data/data/####/b95148b46e656954_0
 • /data/data/####/ba219e1df01ec963_0 (deleted)
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba497004cfcec4ff_0
 • /data/data/####/ba518f91b9b87a1d_0
 • /data/data/####/bb15f9d051bf9850_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bc81283c6b0c2fb8_0
 • /data/data/####/bcaad22cd8953116_0
 • /data/data/####/bcebbb41c46ee1f9_0
 • /data/data/####/bceec9c7fa9ed778_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bda6d8b9d1d5892a_0
 • /data/data/####/bf3c59600da39618_0
 • /data/data/####/bf70cc938786ec6d_0
 • /data/data/####/bf83cdc713e2e548_0
 • /data/data/####/bfcbde6fe21514c7_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c0ace8959cdb9149_0
 • /data/data/####/c0dd57aa85e05435_0
 • /data/data/####/c22a8ba8a23e1acf_0
 • /data/data/####/c26c728a30537199_0
 • /data/data/####/c2c5925afdd8a538_0
 • /data/data/####/c2c5b1f1465bf0e8_0
 • /data/data/####/c323eba53079e07e_0
 • /data/data/####/c366f223391baae5_0 (deleted)
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4f433ac7c24a4e1_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c6efd9f73f05ec62_0
 • /data/data/####/c704fe4e6415e91a_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/ca812b35fef3b0f9_0
 • /data/data/####/cafb6207dbcb3cf1_0 (deleted)
 • /data/data/####/cb67277b23292d95_0
 • /data/data/####/cb6e8490fe0e7327_0
 • /data/data/####/cb85a05460978c01_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cc4dc3df8b83fc3e_0 (deleted)
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cea74bbc4d947fe0_0
 • /data/data/####/cea74bbc4d947fe0_1
 • /data/data/####/cec83d32cd163740_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/cff6cf9e900b2f00_0
 • /data/data/####/com.uwcnhn_preferences.xml
 • /data/data/####/d0738d80aa52ffa1_0
 • /data/data/####/d07cdabb87ee11f2_0
 • /data/data/####/d08a77f411bfbce3_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1b548e6fb728d48_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d3593c30fe553d7e_0
 • /data/data/####/d40d3835f51e3044_0
 • /data/data/####/d4243381eadad9bd_0
 • /data/data/####/d4cafdc17ea8caa3_0
 • /data/data/####/d4e176a6e7874d3f_0
 • /data/data/####/d4ff65941fd192a3_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d5d654b69620d846_0
 • /data/data/####/d5f6a407ff0bcfa3_0 (deleted)
 • /data/data/####/d71920f3c7ddf4e8_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/d7b5ec36fd1466ae_0
 • /data/data/####/d9258dc3ac51e859_0
 • /data/data/####/d9b5a5412f7e7b85_0
 • /data/data/####/da2d15291d449059_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/dba1fdb3a28b8f98_0
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/dd8234afed187927_0
 • /data/data/####/dd8234afed187927_1
 • /data/data/####/de11caa1f953e1f0_0
 • /data/data/####/de2158acd13c37f3_0
 • /data/data/####/debfcf2992c5c00e_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e1511a125e37cad7_0 (deleted)
 • /data/data/####/e1ab8e58d0b262be_0 (deleted)
 • /data/data/####/e1cd55847a0fc023_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e515d18315be6cc7_0
 • /data/data/####/e580515961a347d7_0
 • /data/data/####/e66b6e86dfaf46c2_0
 • /data/data/####/e74026a43bc75cbe_0
 • /data/data/####/e75e005e65612b9c_0
 • /data/data/####/e79c9855970a2333_0
 • /data/data/####/e8169ff59740bd6e_0 (deleted)
 • /data/data/####/e82497673048a956_0
 • /data/data/####/e9410ef8293c5c2b_0
 • /data/data/####/ea14c2076f065df3_0
 • /data/data/####/eab62c210755e685_0
 • /data/data/####/ebf8fad7c371ffce_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/edbb7c6bbe63a10a_0
 • /data/data/####/ee883af6f976b2a2_0
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/efc7282980fa5b08_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0b920685a39e863_0
 • /data/data/####/f10c56cd407f9277_0
 • /data/data/####/f147c1ad3afc9f8e_0
 • /data/data/####/f1ba7552a60c1d87_0 (deleted)
 • /data/data/####/f2034de32a5638b3_0 (deleted)
 • /data/data/####/f214e0e0577d2bcd_0
 • /data/data/####/f24d980e4578c9c9_0
 • /data/data/####/f24d980e4578c9c9_s
 • /data/data/####/f264a1d123ef22eb_0
 • /data/data/####/f28346ea19d3daab_0
 • /data/data/####/f2a4032c545ef454_0
 • /data/data/####/f2ab4059d4bd03c9_0
 • /data/data/####/f5281bc2e2b08283_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60af6ce45522b89_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f6738517c238db32_0
 • /data/data/####/f714cd8ad25a5a12_0
 • /data/data/####/f802fbd30c77043b_0
 • /data/data/####/f8ac517558024414_0
 • /data/data/####/f94cf0ef6620e077_0
 • /data/data/####/faf95043d1de6e49_0
 • /data/data/####/fb166d9e6c38d6ec_0
 • /data/data/####/fbaab4544ba2c867_0
 • /data/data/####/fbe50f65cd1d0c49_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc343cde84ae3c14_0
 • /data/data/####/fc343cde84ae3c14_1
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fca5574b26bd40d3_0
 • /data/data/####/fd0dc7f4fb4b9836_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fd9b8611100ca8c7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdf1a00bbfb7166f_0 (deleted)
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fe424b794bd9d633_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/jpzjkGAt.dex
 • /data/data/####/jpzjkGAt.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/mWEOf.dex
 • /data/data/####/mWEOf.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/wfnCxSYQQ.dex
 • /data/data/####/wfnCxSYQQ.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android