Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16791

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-06

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) rr13---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) md####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.222.138:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.2) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.194.222.138:443
 • UDP gmscomp####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.cli####.go####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • digital####.google####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • md####.google####.com
 • pla####.googleu####.com
 • rr13---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0015d056bdd18816_0
 • /data/data/####/0117c4d4627d2769_0
 • /data/data/####/014da99c2869cdc8_0
 • /data/data/####/0189642e4243edee_0
 • /data/data/####/019761fc975745a9_0
 • /data/data/####/024657b2eafa53a1_0
 • /data/data/####/0270fadd792b01d1_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/03dc17c45e8fc7a9_0 (deleted)
 • /data/data/####/047e0ae003260676_0
 • /data/data/####/05b5f9a52765cee8_0
 • /data/data/####/062da087c827f6f7_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/069b90259068ac9f_0
 • /data/data/####/06af01a03ed279b9_0
 • /data/data/####/06b52b6cee4382f9_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/0868c8a7bac49443_0 (deleted)
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/08d46f1cedaff2fe_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0c785b744793f73e_0 (deleted)
 • /data/data/####/0cb83a19a59f2cfb_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e536bd901e6c671_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0ee18ba303ff4815_0
 • /data/data/####/0eed3136e33c1a82_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/0f04588a5e297ebc_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/0feb76ecccc023de_0
 • /data/data/####/10a76050890692f0_0
 • /data/data/####/10c645d881019eca_0
 • /data/data/####/10c645d881019eca_1
 • /data/data/####/10e5f51bbc6c8cec_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/11e364cf73ba20d2_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12933b7606cf3595_0
 • /data/data/####/12937cadb2308de7_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1371e08accd42beb_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13c03aa9f3a143d0_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13d950bb8f63a073_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/147a6e507a8a7b55_0
 • /data/data/####/14afbb75d1f33b67_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/1576d468fccb4839_0
 • /data/data/####/1576d468fccb4839_1
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/182ce6cac5651960_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/198d23cc736fbccd_0
 • /data/data/####/198d23cc736fbccd_1
 • /data/data/####/1a2f632a59b57299_0
 • /data/data/####/1a9bb6968f3b3bce_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1aeb26d53fdf6cdf_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1b22b2370b5ab1e9_0
 • /data/data/####/1b22b2370b5ab1e9_1
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1d05810501634a42_0
 • /data/data/####/1d3cffe9179db8e6_0
 • /data/data/####/1d3ecdee941f4b08_0
 • /data/data/####/1d7ef95a2e83850a_0
 • /data/data/####/1d92a21e16814a3a_0
 • /data/data/####/1d92a21e16814a3a_0 (deleted)
 • /data/data/####/1f89a4680fe98ce0_0
 • /data/data/####/1feb2dcbe917702f_0
 • /data/data/####/1feb2dcbe917702f_1
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/2005ef87b8c5cd54_0
 • /data/data/####/20f8ee660cf3336e_0
 • /data/data/####/22395837431765d6_0
 • /data/data/####/22395837431765d6_1
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/23487c60ae6b4ed9_0
 • /data/data/####/23db4dc426b90f3c_0
 • /data/data/####/23ed19829be7e7dc_0
 • /data/data/####/245ea5868a066dd9_0
 • /data/data/####/24b20b0e69d901ee_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24f68c009acc14e8_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/253db71cfe15d4bd_0
 • /data/data/####/2732159b74848e45_0
 • /data/data/####/2732159b74848e45_1
 • /data/data/####/275bf31fc9174fb5_0
 • /data/data/####/27669ad753a964fa_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/28c70d5161c18773_0
 • /data/data/####/28c70d5161c18773_0 (deleted)
 • /data/data/####/28f62e44512edc96_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2a95151305aed423_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2ae27119344d1f41_0
 • /data/data/####/2ae8e5f3ad8ae23a_0
 • /data/data/####/2b03b7b05f2cc069_0
 • /data/data/####/2b73eb7004e66fd9_0
 • /data/data/####/2c37e5f324138d6e_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2e5aacc64e4c970d_0
 • /data/data/####/2e685b77e6734866_0
 • /data/data/####/2e685b77e6734866_1
 • /data/data/####/2e7a21eb1e41c1ab_0
 • /data/data/####/2f116e51157e3c92_0
 • /data/data/####/2f116e51157e3c92_1
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/308f96e560518d60_0 (deleted)
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/31fa2e89327eb6a5_0
 • /data/data/####/32958eb166700d5e_0
 • /data/data/####/32d49acb46568687_0
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/330fce8a64e81fde_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/335b05941506b140_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/340465ad88006887_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/34fbfcf85fa6a7b4_0
 • /data/data/####/353b27e0a17a260e_0
 • /data/data/####/358634a49e561913_0
 • /data/data/####/35fb639df7a2cca8_0
 • /data/data/####/360a2af00acfa7a8_0
 • /data/data/####/36fb9c25e6bd8a37_0
 • /data/data/####/373b91ec79792ecc_0
 • /data/data/####/378a2afc2732d74f_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/399c3317c31c8642_0
 • /data/data/####/39b85b530dbc81f1_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3b707df69576df78_0
 • /data/data/####/3bd614b9b1f21684_0
 • /data/data/####/3c3a28b337a2db7e_0
 • /data/data/####/3c6d313cd0b8baa6_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3d293fec38e19e33_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3dd7155d93a1fed9_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f4bc55a4f05b819_0
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/3feb594b803be978_0 (deleted)
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/413012f46434e1a5_0
 • /data/data/####/41492c80a610cd32_0
 • /data/data/####/41b8df6013a994a7_0
 • /data/data/####/4203a0a11f052e6d_0
 • /data/data/####/4282d57dbebb1b47_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/448a1373a92e3548_0
 • /data/data/####/45636c04ae990802_0
 • /data/data/####/45cdfa904804657d_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/474960683ca14002_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/49fd3d11b19afba8_0
 • /data/data/####/49ff70042aef0603_0
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4afd97f81e073633_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4b4755f58803c3e8_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4b5769bafd8984f3_0 (deleted)
 • /data/data/####/4bcaefcf4dd1a396_0
 • /data/data/####/4bd81385b117305b_0 (deleted)
 • /data/data/####/4ca647d261704679_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4d90d9c3a6de279e_0
 • /data/data/####/4d90d9c3a6de279e_1
 • /data/data/####/4df9b66c7c05361a_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0 (deleted)
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eee2631c9e0f6c1_0
 • /data/data/####/4eee2631c9e0f6c1_1
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/507fb3328c67378d_0
 • /data/data/####/508ef845dc7a5eea_0
 • /data/data/####/50a5bf4306554c8c_0
 • /data/data/####/50f182e1c3d7352b_0
 • /data/data/####/5126303d73de4334_0
 • /data/data/####/515da17fb0db6dc2_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/5239560409ddafeb_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/536c5f6e24b60b74_0
 • /data/data/####/53a3d45de09e0611_0
 • /data/data/####/53a3d45de09e0611_1
 • /data/data/####/550fa898b1aa05db_0
 • /data/data/####/55a28127700eb5a9_0
 • /data/data/####/5646833117f553b4_0
 • /data/data/####/578cc2bb1c7be1cf_0
 • /data/data/####/578ce278fe53a788_0
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/5816f873679ee3ec_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/5863f07a73790500_0
 • /data/data/####/588cda2f29c8d550_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/598a4a1ab5ab975f_0
 • /data/data/####/5a0bb955ee46f908_0
 • /data/data/####/5a10956f90e1b6ad_0
 • /data/data/####/5a9a3e4049b3cfb1_0
 • /data/data/####/5aad641a04c25277_0
 • /data/data/####/5ac4cafd0d8c3da2_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5b4abc2bedee19e8_0
 • /data/data/####/5c3b1f3b55250bde_0
 • /data/data/####/5c76e5e9dd7b1d7b_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5cb3290d2f429630_0
 • /data/data/####/5cb3290d2f429630_1
 • /data/data/####/5ce0a901e1891288_0
 • /data/data/####/5ce734ac1d5f6520_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d2e87de0e6a23d1_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5d683db1ce5d24c3_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5dd7d0ec1bb9fe34_0
 • /data/data/####/5e441fe9cf032e48_0
 • /data/data/####/5eb347d86633e33a_0
 • /data/data/####/5f6bdd293d4350c7_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/6008e523a27d0e38_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/60ee609796db35a4_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_0
 • /data/data/####/628fd421166019ae_s
 • /data/data/####/62c69ebb7f61ba2e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6328d3131f2a06de_0
 • /data/data/####/63aacb12886e626e_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0 (deleted)
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/6495ac9722e24b59_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/64f2166c243a23d1_0
 • /data/data/####/666ccc2b3c60ed0a_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/674edd651d4f9e87_0
 • /data/data/####/676d8eeb07d0e07b_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/6835264fc95e38b7_0
 • /data/data/####/6835264fc95e38b7_1
 • /data/data/####/6857380bc2d84ffb_0
 • /data/data/####/6857380bc2d84ffb_0 (deleted)
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/6bc15b6a1820001f_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6cd8f6e39f85d8b9_0
 • /data/data/####/6ce43189e2bf9475_0 (deleted)
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6d95028b161b20a8_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6e4bca30e71b89e8_0
 • /data/data/####/6e60402d447fdb05_0
 • /data/data/####/6eb45797220b88a7_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/6fa7c94b04abf43b_0
 • /data/data/####/6fc2ab214b38e216_0
 • /data/data/####/6fccdbd2b3b10adb_0
 • /data/data/####/70112c11fbc6532e_0
 • /data/data/####/70112c11fbc6532e_1
 • /data/data/####/707cc4aff9d87ef8_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/765d680c200c2967_0
 • /data/data/####/7707f53a26b12b8b_0 (deleted)
 • /data/data/####/77a0bd444f198fe6_0
 • /data/data/####/78d3eb1048f3c6ff_0 (deleted)
 • /data/data/####/7b94a850cd0239d0_0
 • /data/data/####/7bd66c27e8ca5f88_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_0
 • /data/data/####/7c0c3670ce8c6ef4_s
 • /data/data/####/7c127aa3e2948cb3_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5d27073f907073_0
 • /data/data/####/7c5ddeea4b309c2c_0
 • /data/data/####/7c727833a4faf048_0
 • /data/data/####/7cf39f6f79b20200_0
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e73344668679845_0
 • /data/data/####/7e73344668679845_1
 • /data/data/####/7e769773a38f8c2e_0
 • /data/data/####/7eb044f234dd2aba_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ed5fbfe8f1924db_0
 • /data/data/####/7ed5fbfe8f1924db_1
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7ef4dfc7c768a7d0_0
 • /data/data/####/7ef4dfc7c768a7d0_1
 • /data/data/####/7f1e0d1932787048_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/802f03674d0eea32_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/81e23e6eaad0191a_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/820483acd33ae95f_0
 • /data/data/####/826446ab9e739a73_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/83f6bb0bf9835770_0
 • /data/data/####/8479d8b35b5f9fb7_0
 • /data/data/####/84e6fab5d5bc1334_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/85919845ab78abe1_0
 • /data/data/####/85cac60e33a8bcf7_0
 • /data/data/####/85e07d946d9b4bd4_0
 • /data/data/####/85e8c4413cd4856b_0 (deleted)
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/86418b962508987c_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/86d63e10618a7167_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/87216f8eeac7aaf6_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/87cfc517ac4e1fe1_0
 • /data/data/####/87cfc517ac4e1fe1_0 (deleted)
 • /data/data/####/88247bbf344d0e6e_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/898f4048f09cc6bd_0
 • /data/data/####/89963bd91632dae4_0
 • /data/data/####/8a4532bf1d23c07e_0
 • /data/data/####/8a4f672baffa4c03_0
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8c8047b99ed90101_0
 • /data/data/####/8c8921e8e5c81b9a_0
 • /data/data/####/8ced9904ab99cc7f_0
 • /data/data/####/8cf97e98ffc6ff67_0
 • /data/data/####/8d2964497dcbe5c2_0
 • /data/data/####/8d763ffb38fb9acd_0
 • /data/data/####/8d7bf343f414ba31_0
 • /data/data/####/8da4e0b575d40819_0
 • /data/data/####/8dcfdb43bdc6bc20_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8e52af0b01d1c2e8_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/8f53b467a2e97d28_0
 • /data/data/####/901f76aaef85a6d4_0
 • /data/data/####/90656c11df70803a_0
 • /data/data/####/90ebb27be1454e2f_0
 • /data/data/####/916fb92dc02dea23_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/92ff31fbf879e603_0
 • /data/data/####/92ff31fbf879e603_1
 • /data/data/####/935ea5cf80b4f290_0
 • /data/data/####/939df17af186a68c_0
 • /data/data/####/939f6d227ca44aa0_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0 (deleted)
 • /data/data/####/945c6ea98edcf88f_0
 • /data/data/####/949b29d20e1efe60_0
 • /data/data/####/949b29d20e1efe60_1
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96113b8fa9b71e39_0
 • /data/data/####/9662ac23c7f2a32e_0
 • /data/data/####/968a5a5d0317ff9a_0 (deleted)
 • /data/data/####/97136dd24c05be95_0
 • /data/data/####/97136dd24c05be95_1
 • /data/data/####/973072b78aaa9b77_0
 • /data/data/####/975fef34c85c11cb_0
 • /data/data/####/97d47d898c813008_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/98ade0c17be9be0c_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/991e194de27a1f76_0
 • /data/data/####/991e194de27a1f76_1
 • /data/data/####/99f8202d5a1c0319_0
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9a33b2c0b9106acb_0
 • /data/data/####/9a3de7345d539330_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9eb1a5351ef3ca18_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/FcWKQEG.dex
 • /data/data/####/FcWKQEG.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/GXjUrpaT.dex
 • /data/data/####/GXjUrpaT.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/TmQEUM.dex
 • /data/data/####/TmQEUM.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a0f2226241294254_0
 • /data/data/####/a136c191bf55ac3e_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a2d0a4729b872d83_0
 • /data/data/####/a2fc1ec11c5f02a0_0
 • /data/data/####/a32623782eb9a83f_0
 • /data/data/####/a32623782eb9a83f_1
 • /data/data/####/a3aaf74ac789b9f1_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a5353644db0f69fa_0
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5dd74a10e91ec4a_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a890335d0cceb149_0
 • /data/data/####/a8c9c9bad24abe07_0
 • /data/data/####/a926584e22a7bbd3_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aadaa532c7a96832_0
 • /data/data/####/ab62a6684b1fd58c_0
 • /data/data/####/ab9345c7ac17886f_0 (deleted)
 • /data/data/####/ac5118a05530abd2_0
 • /data/data/####/ac8c79d9cfe53677_0
 • /data/data/####/acac0bc7443eeb43_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/adb0161b1a8010b0_0
 • /data/data/####/ae86ee0c3ff87d28_0
 • /data/data/####/ae86ee0c3ff87d28_1
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3ecb04eb139bd8_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/afcc10aba53829f8_0
 • /data/data/####/b012f052e5c8655e_0
 • /data/data/####/b07ccae3c8ed3c5d_0
 • /data/data/####/b07ccae3c8ed3c5d_1
 • /data/data/####/b0b6253fcc21f516_0
 • /data/data/####/b0b6253fcc21f516_1
 • /data/data/####/b0d0ccd1f92c3da2_0
 • /data/data/####/b1139aa1f27ffdc0_0
 • /data/data/####/b125b48b42d956c9_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b163b588e1d8b906_0
 • /data/data/####/b2b8782541ec9875_0
 • /data/data/####/b3901079ea1077ec_0
 • /data/data/####/b3e207bde6eba7f8_0
 • /data/data/####/b3ebe8987603c5ea_0
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b418fc573d83e63d_0
 • /data/data/####/b4549fdb2b39a77a_0 (deleted)
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b5128f5780c2e08f_0
 • /data/data/####/b5626a0aae1d26d1_0 (deleted)
 • /data/data/####/b5be872091cbcda8_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b6492cb596c08ab0_0
 • /data/data/####/b6b89c2a3070b887_0
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b89b8516382976d9_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b95148b46e656954_0
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b964166932e576a4_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba418e421a3a53cf_0
 • /data/data/####/ba497004cfcec4ff_0
 • /data/data/####/ba55c36adde11c5b_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb10749c9fe1d23d_0
 • /data/data/####/bb15f9d051bf9850_0
 • /data/data/####/bb29dad5ee4602e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/bbe43633a8169af8_0
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bca9837018f8e22d_0
 • /data/data/####/bca9837018f8e22d_0 (deleted)
 • /data/data/####/bcb14b92a8054010_0
 • /data/data/####/bcf796c81f6d8345_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bebdb1609879b36b_0
 • /data/data/####/bef41899570341e0_0 (deleted)
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bf93ec309865b001_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c039cd55357e4737_0
 • /data/data/####/c04962c4c73af5f2_0
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c0a5ba2d33b289a2_0
 • /data/data/####/c1b985a4462fdeb7_0
 • /data/data/####/c22b9e5818888cd0_0
 • /data/data/####/c2849588db52c282_0
 • /data/data/####/c2f21f3d41747605_0
 • /data/data/####/c323eba53079e07e_0
 • /data/data/####/c36f7718439e4bba_0
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c3f7d3870e391dbb_0
 • /data/data/####/c414a8bac4a95724_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4ddfa0460d481be_0
 • /data/data/####/c4f433ac7c24a4e1_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c6d67cc409017fb5_0 (deleted)
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c806ca32eb77156c_0
 • /data/data/####/c83e72ff43f7160f_0
 • /data/data/####/c83e75d9202d2bd2_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/c916b882b374cb0f_0
 • /data/data/####/c9233f4b97f918b4_0 (deleted)
 • /data/data/####/ca392904ad847566_0
 • /data/data/####/ca392904ad847566_1
 • /data/data/####/caad9b420803069d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cce231b12834b03b_0
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/cea74bbc4d947fe0_0
 • /data/data/####/cea74bbc4d947fe0_1
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.dqyec_preferences.xml
 • /data/data/####/d0738d80aa52ffa1_0
 • /data/data/####/d10b3e818e533bbd_0
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d1309ecc33fd6dad_0
 • /data/data/####/d14003d469bd09a8_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d1a5d2bef4c0d6b8_0
 • /data/data/####/d1b548e6fb728d48_0
 • /data/data/####/d1cdbf44e8fee7d2_0
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d2a2e8a968137ab7_0
 • /data/data/####/d2f5e6eed58e2d6d_0
 • /data/data/####/d2fc217e7f6ed805_0
 • /data/data/####/d30bf4ab4b1cf8ff_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d3725d0906a17ca9_0 (deleted)
 • /data/data/####/d3fb1480804a0837_0
 • /data/data/####/d3fb247b32fb5e1e_0
 • /data/data/####/d40f8ddf9776c842_0
 • /data/data/####/d4243381eadad9bd_0
 • /data/data/####/d43b8ad7a8817370_0
 • /data/data/####/d4cafdc17ea8caa3_0
 • /data/data/####/d50d42d12eaf166f_0
 • /data/data/####/d53b3e6c767746c5_0
 • /data/data/####/d5691f82a4dc4db7_0
 • /data/data/####/d5eed6a4131f8ddf_0
 • /data/data/####/d65588eedfb1d0b0_0
 • /data/data/####/d6afd23c741ec119_0 (deleted)
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d7a3899ca7df3241_0
 • /data/data/####/d89c621233f08263_0
 • /data/data/####/d922f9740d4ce710_0
 • /data/data/####/d97687764f00595a_0
 • /data/data/####/d9d408bc58b2d5f5_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/d9f60e015c7b3e30_0
 • /data/data/####/da5398a3c682dc4f_0
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/dba1fdb3a28b8f98_0
 • /data/data/####/dba1fdb3a28b8f98_0 (deleted)
 • /data/data/####/dc17956fec9ba63f_0
 • /data/data/####/dc2509af90653fb9_0
 • /data/data/####/dcd37a536dff139b_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd27c3a86af5b22f_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/dd65d9438c8141d0_0
 • /data/data/####/dd8234afed187927_0
 • /data/data/####/dd8234afed187927_1
 • /data/data/####/de2158acd13c37f3_0
 • /data/data/####/de945fd2b2057d39_0 (deleted)
 • /data/data/####/debfcf2992c5c00e_0
 • /data/data/####/df3b8b3e4889150e_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e0fdf7d86f9d81c4_0
 • /data/data/####/e13c5e3bcaddcc25_0
 • /data/data/####/e16adb5713fce02c_0
 • /data/data/####/e17f4fd5461b71d7_0
 • /data/data/####/e191abe2a8095aac_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e1b20d74bc8351c3_0
 • /data/data/####/e1cd55847a0fc023_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e26395c59895ca28_0
 • /data/data/####/e2dd10de6f143820_0
 • /data/data/####/e35bf22ec48a3094_0
 • /data/data/####/e369e1303da1bc13_0
 • /data/data/####/e3791df4ace10a3f_0
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e466578ab3dbaf93_0
 • /data/data/####/e580515961a347d7_0
 • /data/data/####/e68d96b8bb6f7073_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e75e005e65612b9c_0
 • /data/data/####/e852e6b010188550_0
 • /data/data/####/e88a19bbac029a41_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e93164748edebdd0_0
 • /data/data/####/e9410ef8293c5c2b_0
 • /data/data/####/e95c77fc0faa8ef8_0
 • /data/data/####/ea6a11675b196c3a_0
 • /data/data/####/eaaed3e5978ecc82_0
 • /data/data/####/eb35019136b9df66_0
 • /data/data/####/ebf8fad7c371ffce_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/ef22c68f3a5f77fd_0
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/efc7282980fa5b08_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f01af1f3e845dd8e_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0a348b0c3e28002_0
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f214e0e0577d2bcd_0
 • /data/data/####/f264a1d123ef22eb_0
 • /data/data/####/f2ac2780f80c6042_0
 • /data/data/####/f2ac2780f80c6042_1
 • /data/data/####/f2df256412b01529_0
 • /data/data/####/f4b660233c067de1_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f6738517c238db32_0
 • /data/data/####/f714cd8ad25a5a12_0
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f904f24cd862599d_0
 • /data/data/####/f904f24cd862599d_1
 • /data/data/####/f9350851f9225cfa_0
 • /data/data/####/fa5bd237edc9d047_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fc31a9fdbbddc1f6_0
 • /data/data/####/fc343cde84ae3c14_0
 • /data/data/####/fc343cde84ae3c14_1
 • /data/data/####/fc79d7e61b559820_0
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fea41e6680f6aa93_0
 • /data/data/####/fea41e6680f6aa93_0 (deleted)
 • /data/data/####/fee0cbd96841d382_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ffca8f8db7504fce_0
 • /data/data/####/ffca8f8db7504fce_0 (deleted)
 • /data/data/####/ffca8f8db7504fce_1
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android