Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16789

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-05

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) rr6---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.2) gmscomp####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr6---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/000001.dbtmp
 • /data/data/####/01025744da9ca4d8_0
 • /data/data/####/01af277964efaa96_0
 • /data/data/####/022a1c254e794b95_0
 • /data/data/####/02890334b8122584_0
 • /data/data/####/048228eb5306ed27_0
 • /data/data/####/04e50a0c6d02d461_0
 • /data/data/####/056ec629e0d667a4_0
 • /data/data/####/057eb23da1f71579_0
 • /data/data/####/06dac55a90e06670_0
 • /data/data/####/073aacfbbe317cd0_0
 • /data/data/####/0741365b5edd25dd_0
 • /data/data/####/07cc4a4626cd894d_0
 • /data/data/####/0839e6d69cd8edfc_0
 • /data/data/####/0858c3bc06ab9eb7_0
 • /data/data/####/09d16ad9e1329b58_0
 • /data/data/####/0a28c5109aa80ca6_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ac5d6e854d2ac4d_0
 • /data/data/####/0aed6f234b5638b4_0
 • /data/data/####/0b214172d88abe84_0
 • /data/data/####/0b8d97a2c8a844da_0
 • /data/data/####/0bbe605e38e65315_0
 • /data/data/####/0cfd51267c2ef319_0
 • /data/data/####/0d02e0ee51a786fe_0
 • /data/data/####/0d05d879085957bd_0
 • /data/data/####/0d2514bd1433a551_0
 • /data/data/####/0d56c8f179510e73_0
 • /data/data/####/0d6705065d781779_0
 • /data/data/####/0f04588a5e297ebc_0
 • /data/data/####/0fb38df15868b2b2_0
 • /data/data/####/0fddf1711657edbb_0
 • /data/data/####/107a7e42f4359b91_0
 • /data/data/####/109cd7899c2a1700_0
 • /data/data/####/112456f75ae0c9e0_0
 • /data/data/####/113853887e1e466c_0
 • /data/data/####/11d57c2a20023e59_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/11ec1bcba9e047c0_0
 • /data/data/####/11ec1bcba9e047c0_1
 • /data/data/####/124845fd4e6b5790_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12f0ca582f6b15d5_0
 • /data/data/####/1352bcf79d4b2e66_0
 • /data/data/####/136ab3ef9056a032_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/140331b76d7fd519_0
 • /data/data/####/140331b76d7fd519_1
 • /data/data/####/1419cc6473c87fb8_0
 • /data/data/####/146c28aa53c18618_0
 • /data/data/####/14a296763d274635_0
 • /data/data/####/1505e74faf728e9d_0
 • /data/data/####/161b6e1411c37169_0
 • /data/data/####/165ddb4c4f06f5ba_0
 • /data/data/####/1702bcdbd2e41ead_0
 • /data/data/####/17bb995fe842e45e_0
 • /data/data/####/17e0ef9714626825_0
 • /data/data/####/1820d2f2ee5101cd_0
 • /data/data/####/1849deb39a611b5b_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/188bfee55884bef8_0
 • /data/data/####/18d609aacbe44e5c_0
 • /data/data/####/18dc38b99f540e51_0
 • /data/data/####/191828b7727fc6a0_0
 • /data/data/####/199b0b3c94e5c9f6_0
 • /data/data/####/19ecd534e9157268_0
 • /data/data/####/1ad4a92a74600f3e_0
 • /data/data/####/1b91ea81d6913ad4_0
 • /data/data/####/1bf6967b45686528_0
 • /data/data/####/1d8623e5da01a103_0
 • /data/data/####/1de0d6e48bec7915_0
 • /data/data/####/1efbd3d87239cc2f_0
 • /data/data/####/1f2710207c06c3b0_0
 • /data/data/####/1fb09234855a9845_0
 • /data/data/####/2179a515c7bff436_0
 • /data/data/####/22bb6b9d9091936f_0
 • /data/data/####/2316776b4dbdc1d0_0
 • /data/data/####/2379e79af23b09cd_0
 • /data/data/####/23ed19829be7e7dc_0
 • /data/data/####/2410672ff83f493b_0
 • /data/data/####/2410672ff83f493b_1
 • /data/data/####/2453c3da4aec78fd_0
 • /data/data/####/245ea5868a066dd9_0
 • /data/data/####/246eab92a812fbbd_0
 • /data/data/####/253730b97e7f4ba2_0
 • /data/data/####/255115aa58146592_0
 • /data/data/####/2580f7a3c0dd2e71_0
 • /data/data/####/2609adcd623a65c7_0
 • /data/data/####/2609adcd623a65c7_1
 • /data/data/####/2688dc89865b103d_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/274d3aada187897e_0 (deleted)
 • /data/data/####/27fa921ac715998c_0
 • /data/data/####/2831913f2ab6e588_0 (deleted)
 • /data/data/####/285ade1b5bf159d2_0
 • /data/data/####/285ade1b5bf159d2_1
 • /data/data/####/28825fc2b6484b4f_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29a7c599521f84a6_0
 • /data/data/####/29c631640eb66d01_0
 • /data/data/####/29ca60b61c7dbed0_0
 • /data/data/####/2a03fe4569afbffc_0
 • /data/data/####/2aa55efb01c1a1da_0
 • /data/data/####/2bfd1981b7288524_0
 • /data/data/####/2c52628d85570043_0 (deleted)
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2e10e0b0d23f7b9f_0
 • /data/data/####/2ed1cd8ead8cd894_0
 • /data/data/####/2ff996a533ff19d7_0
 • /data/data/####/30c216f87d10532b_0
 • /data/data/####/30c216f87d10532b_1
 • /data/data/####/30df64a53747d9cc_0
 • /data/data/####/312213d86b8b927d_0
 • /data/data/####/31466d7a127f1ac0_0
 • /data/data/####/31c6fc3b687ba4af_0
 • /data/data/####/31ddd3021db2de6f_0
 • /data/data/####/32805683980df83f_0
 • /data/data/####/329563669a5be2c5_0
 • /data/data/####/3331ea3572911c82_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33b02781a05f5338_0
 • /data/data/####/347bfb137425d2cc_0
 • /data/data/####/352dba44b15ea9e0_0
 • /data/data/####/35347b594484fecc_0
 • /data/data/####/35854a1785c54eec_0 (deleted)
 • /data/data/####/35c0a22d32f07fc4_0
 • /data/data/####/35eb642bc4e81f03_0
 • /data/data/####/361535dab5438ea0_0
 • /data/data/####/362201c0e3aa0a55_0 (deleted)
 • /data/data/####/36778c8f78047623_0
 • /data/data/####/36888a310cf01866_0
 • /data/data/####/3792f5811fac9bbe_0
 • /data/data/####/3874080a1606c46c_0
 • /data/data/####/38b808a9aaf799c1_0
 • /data/data/####/38c1ee8ea0d03956_0
 • /data/data/####/38e0972ab01aea51_0
 • /data/data/####/394978dbf2bdb213_0
 • /data/data/####/398ee2bf0ec8d8ab_0
 • /data/data/####/39a282dcf0af4dd7_0
 • /data/data/####/3a834681d06de049_0
 • /data/data/####/3b5a4939541e7819_0
 • /data/data/####/3b6c28986f48e2e2_0
 • /data/data/####/3be71ca904d8f25d_0 (deleted)
 • /data/data/####/3d25345afd5c6ac3_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3efdb3def344f80e_0
 • /data/data/####/3f45ac12286f84a7_0
 • /data/data/####/3f45ac12286f84a7_s
 • /data/data/####/3fc9a202aaa42cde_0
 • /data/data/####/406cab34dffe0d58_0
 • /data/data/####/4087702e2b0e60e5_0
 • /data/data/####/425ea724bdad1af6_0
 • /data/data/####/4298228d65203cc5_0
 • /data/data/####/42e5eae11ed80266_0
 • /data/data/####/4366824ee7688b59_0
 • /data/data/####/437940b55f3c53bf_0
 • /data/data/####/44eb7f5234e6b10b_0
 • /data/data/####/45443acde6131ff8_0
 • /data/data/####/4587a5479beed3ef_0
 • /data/data/####/4587a5479beed3ef_1
 • /data/data/####/45d527aae71c7da3_0
 • /data/data/####/46282fa4676617cf_0
 • /data/data/####/46282fa4676617cf_1
 • /data/data/####/4685ede7515f463f_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/473eca29378766a3_0
 • /data/data/####/47919552e397eee3_0
 • /data/data/####/47a572b82a27ea5f_0
 • /data/data/####/4803ef83ecb30a2f_0
 • /data/data/####/4854cfab8bfae6d7_0
 • /data/data/####/492631eb9e8c652c_0
 • /data/data/####/4940c606748976fb_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cc22fa77df2fa98_0
 • /data/data/####/4d6a9815682e588d_0
 • /data/data/####/4e061572c51898f8_0
 • /data/data/####/4e539ced941897b6_0
 • /data/data/####/4e82aff0284e3f55_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4ee6a78416c38e9d_0
 • /data/data/####/50052698270d16ec_0
 • /data/data/####/522376a9fc0b77f3_0
 • /data/data/####/52e631b1822fdf17_0
 • /data/data/####/53331bc92943177f_0
 • /data/data/####/54c676508ae33153_0
 • /data/data/####/54c9879fb1aefce2_0
 • /data/data/####/556187fb994ad5d2_0
 • /data/data/####/55a959d41e92a859_0
 • /data/data/####/55e6baac1cd3bc45_0
 • /data/data/####/55e6baac1cd3bc45_1
 • /data/data/####/574b5d8fb268cd21_0
 • /data/data/####/5751ba31a5a5a2bf_0
 • /data/data/####/57acd8fe4bcc4d89_0
 • /data/data/####/5858d2343e99d361_0
 • /data/data/####/5900b71ac7b80b94_0
 • /data/data/####/592325aadad9441b_0
 • /data/data/####/59487a1c4532ae86_0
 • /data/data/####/59d00f1cb643b1c9_0
 • /data/data/####/59e0fcbef223fb33_0
 • /data/data/####/5b0681c45aba4c57_0
 • /data/data/####/5b1191f6c6b77579_0
 • /data/data/####/5b1951448d94ddbd_0
 • /data/data/####/5b1951448d94ddbd_1
 • /data/data/####/5ba853d743ac34e3_0
 • /data/data/####/5befa0a303c6927b_0
 • /data/data/####/5c3a0542a5227e0f_0
 • /data/data/####/5cbf4d8e9745577c_0
 • /data/data/####/5ce0a901e1891288_0
 • /data/data/####/5ce6ae0d87d7adf5_0 (deleted)
 • /data/data/####/5d5e7a81aa9584ab_0
 • /data/data/####/5de7107c31747809_0
 • /data/data/####/5e441fe9cf032e48_0
 • /data/data/####/5e607f7ca31bf008_0
 • /data/data/####/5ff332899825845d_0
 • /data/data/####/60cecfe1101d562e_0
 • /data/data/####/60df3637eb709edf_0
 • /data/data/####/60eb143023e82f7e_0
 • /data/data/####/610c655a401815dd_0
 • /data/data/####/6197b235c3bff6e2_0
 • /data/data/####/61a99c3a02230fdd_0
 • /data/data/####/625cdabf8fb2888e_0 (deleted)
 • /data/data/####/6269714f91d73978_0
 • /data/data/####/62b53dc5fd771b5e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/62ef3fd51c854622_0
 • /data/data/####/62f5ce23b44759fa_0
 • /data/data/####/6399aa4e24098bc8_0
 • /data/data/####/63f0bb0f183e0b25_0
 • /data/data/####/64380db736377a8f_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647cd345dcae8d15_0
 • /data/data/####/64a1ea02d5608bf3_0
 • /data/data/####/652dc15861b10bb2_0
 • /data/data/####/65ac3f99993392be_0
 • /data/data/####/66066e736b655645_0
 • /data/data/####/6624238239958587_0
 • /data/data/####/66ddc36f0b4fff25_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/67242e0a2632a9a1_0
 • /data/data/####/6756f008330db151_0 (deleted)
 • /data/data/####/67962935c531a797_0 (deleted)
 • /data/data/####/67b52a279dc0dc21_0
 • /data/data/####/6830b115911e97f7_0
 • /data/data/####/68e796188561161a_0
 • /data/data/####/6935d81685e9ea83_0
 • /data/data/####/697287df6db14b6b_0
 • /data/data/####/6a9eca8703c3809e_0
 • /data/data/####/6b322b4bf2fb1cfe_0
 • /data/data/####/6b322b4bf2fb1cfe_1
 • /data/data/####/6b69e4232d1c507b_0
 • /data/data/####/6b71469c66baadcc_0
 • /data/data/####/6b9b07b09c3bc198_0
 • /data/data/####/6e24105fb9bfa545_0
 • /data/data/####/6eba287be5c5fb11_0
 • /data/data/####/6f1cd26370700371_0
 • /data/data/####/6f7bb951fd3ea917_0
 • /data/data/####/704ff9969723455f_0
 • /data/data/####/70a3e59cefc84555_0
 • /data/data/####/71bceabf6baad850_0
 • /data/data/####/71d60aab444b1a3e_0
 • /data/data/####/720d3bd768a08b7f_0
 • /data/data/####/721b22ac912614be_0
 • /data/data/####/721b22ac912614be_1
 • /data/data/####/72600d0b5f194d7b_0
 • /data/data/####/72dffbf1ed3be633_0
 • /data/data/####/731aaa9fb63f4a96_0
 • /data/data/####/7367bebb2cf6948b_0
 • /data/data/####/73a9238f4c72fe9b_0
 • /data/data/####/73afe6eb59cb2374_0
 • /data/data/####/73bb39b096ba4186_0
 • /data/data/####/73ce0afab463f9bd_0
 • /data/data/####/742d0965e4c880a6_0
 • /data/data/####/74db4dc76b062f15_0
 • /data/data/####/75a5a141a7e25438_0
 • /data/data/####/76099fa93db030ef_0
 • /data/data/####/762f29a4fd6c63b7_0
 • /data/data/####/76c2a7dc81de02a0_0 (deleted)
 • /data/data/####/77aa800a7669bfc8_0
 • /data/data/####/77cc6df46de2563c_0
 • /data/data/####/77f5266be126a93a_0
 • /data/data/####/79ad70907770e9fc_0
 • /data/data/####/79bc0d28fc6fae01_0
 • /data/data/####/7a3bf58a9eab3874_0
 • /data/data/####/7a7036552035b5dd_0
 • /data/data/####/7b233684314cd902_0
 • /data/data/####/7b4c2014ab0f75af_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c4f3bc5efccefcd_0
 • /data/data/####/7c509332ca3d1ba3_0
 • /data/data/####/7cf84e368d1dff2f_0
 • /data/data/####/7d2148209a336dc3_0
 • /data/data/####/7d54ae5c75be9978_0
 • /data/data/####/7d98ff06990ff5ac_0
 • /data/data/####/7dac50556c442b7d_0
 • /data/data/####/7dd9a740a28ac832_0
 • /data/data/####/7de8128801ddb901_0
 • /data/data/####/7de8128801ddb901_1
 • /data/data/####/7e39364f8ac5ead1_0
 • /data/data/####/7f6b88bdd293551c_0
 • /data/data/####/80425a97c1bc3da3_0
 • /data/data/####/80462c757f06b9a3_0
 • /data/data/####/80462c757f06b9a3_1
 • /data/data/####/80645ee99c7c7d0b_0
 • /data/data/####/807ee9c9de63c31b_0
 • /data/data/####/80ce10539748f8b5_0
 • /data/data/####/826cde98a2fc5977_0
 • /data/data/####/82b0b3a51a53c8d0_0
 • /data/data/####/82e1eb57762dfb94_0
 • /data/data/####/8345a50abeb02e7c_0
 • /data/data/####/83a7ba793820430f_0
 • /data/data/####/8473c4943db1b96c_0
 • /data/data/####/8546cca46c5bb2e7_0
 • /data/data/####/86d3b46624781641_0
 • /data/data/####/873c0238806bf107_0
 • /data/data/####/878729218558e098_0
 • /data/data/####/879f3db82ffdf8e4_0
 • /data/data/####/87a22d38eb6386bc_0
 • /data/data/####/8881f52805ff5c2b_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88fa03ac6a47b1ff_0
 • /data/data/####/8989f22c45654693_0
 • /data/data/####/8a5ac1f68f7af7ae_0
 • /data/data/####/8a5ac1f68f7af7ae_1
 • /data/data/####/8a7f7c51d36b4f85_0
 • /data/data/####/8ae602a1c7d0bf31_0
 • /data/data/####/8b1fe3d2b29e2571_0
 • /data/data/####/8b2f340c7c7169cc_0
 • /data/data/####/8b9cbf140798267e_0
 • /data/data/####/8c3ecb0d54a3abe8_0
 • /data/data/####/8c3ecb0d54a3abe8_1
 • /data/data/####/8c460d56aadeba97_0
 • /data/data/####/8cb9b137f544f30f_0
 • /data/data/####/8ce11f48c931b399_0
 • /data/data/####/8d07b109365e3170_0
 • /data/data/####/8d07b109365e3170_1
 • /data/data/####/8d13d21ca7e3ee7e_0
 • /data/data/####/8d4f097424f8ec26_0
 • /data/data/####/8d69e432b3990a9b_0 (deleted)
 • /data/data/####/8e194b42ce860b24_0
 • /data/data/####/8e52af0b01d1c2e8_0
 • /data/data/####/8e5fe68240a25a72_0
 • /data/data/####/8f084e8cab0fbf76_0
 • /data/data/####/8f1f3e68a8ce0e1b_0
 • /data/data/####/8f1f3e68a8ce0e1b_s
 • /data/data/####/903a87f134669a30_0
 • /data/data/####/90978c185ccbb319_0
 • /data/data/####/90ebb27be1454e2f_0
 • /data/data/####/90ff3023cda5ae39_0
 • /data/data/####/91138498174f7926_0
 • /data/data/####/911508de98fc900d_0
 • /data/data/####/915f959fc629180f_0
 • /data/data/####/91ec435d59b097ce_0
 • /data/data/####/91fbf6d6b27e7b5a_0 (deleted)
 • /data/data/####/923e59b3085ec22e_0
 • /data/data/####/925c9b443caf7f74_0
 • /data/data/####/92889e8a5b2264ab_0
 • /data/data/####/92b12eb17805c4f2_0
 • /data/data/####/92bdfabb10f0948e_0
 • /data/data/####/93383b88e0c3a410_0
 • /data/data/####/9350e939a305f5c1_0
 • /data/data/####/93835cab233805c4_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9407baa33dc64926_0
 • /data/data/####/94a27dd4063a9cc6_0
 • /data/data/####/94a27dd4063a9cc6_1
 • /data/data/####/94dd36408beaad7d_0
 • /data/data/####/94dd36408beaad7d_1
 • /data/data/####/953e54a6c955f25d_0
 • /data/data/####/9576800d782ac577_0
 • /data/data/####/958593b35983473c_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9606f40dae898eb5_0
 • /data/data/####/96549e26655239bf_0
 • /data/data/####/966634bca248fa66_0
 • /data/data/####/978a47526c65093b_0
 • /data/data/####/984d8b1962267b46_0
 • /data/data/####/9933d49c412ed0d8_0
 • /data/data/####/9933d49c412ed0d8_1
 • /data/data/####/99704e3dd52fe098_0 (deleted)
 • /data/data/####/99bcb4c428261d2d_0
 • /data/data/####/99cdb1e0bb5cd514_0
 • /data/data/####/9a6dc6d131eb44d5_0
 • /data/data/####/9a739d91782815b9_0
 • /data/data/####/9af447dd01a3aa7a_0
 • /data/data/####/9c1df82c004dcc77_0 (deleted)
 • /data/data/####/9c36f087c68f1123_0
 • /data/data/####/9d5059a28e5a7bf5_0
 • /data/data/####/9d7261f645641ad0_0
 • /data/data/####/9d749f461f15f3b8_0
 • /data/data/####/9d81ff1a5ee83cf2_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s
 • /data/data/####/9eacf5f267ce3979_0
 • /data/data/####/9f3524264a76e9f2_0
 • /data/data/####/9fba11712deaf623_0
 • /data/data/####/9fba11712deaf623_1
 • /data/data/####/9fbf8499f212482e_0
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/GnQDGy.dex
 • /data/data/####/GnQDGy.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/YnyxZTYd.dex
 • /data/data/####/YnyxZTYd.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a026fc1e8fa6c498_0
 • /data/data/####/a02fc5c38c5705bd_0
 • /data/data/####/a0429c67aab946a0_0
 • /data/data/####/a05be89e46f75ee4_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0ad8c498914be5b_0
 • /data/data/####/a16286f21165fcea_0
 • /data/data/####/a17d42ef4071d615_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1ca861a4adff910_0
 • /data/data/####/a20342fd75921a18_0
 • /data/data/####/a2ae0c71a9459895_0
 • /data/data/####/a2d1f48e689abf52_0
 • /data/data/####/a3dd8a43351d1eec_0
 • /data/data/####/a3ec2fc90e1bb02d_0
 • /data/data/####/a40a253508406219_0
 • /data/data/####/a451653506b39e5f_0
 • /data/data/####/a477d2d4f902b346_0
 • /data/data/####/a51d80f3142ac184_0
 • /data/data/####/a55d2aa381811248_0
 • /data/data/####/a595c923e97634ae_0
 • /data/data/####/a6361fcc457d27d0_0 (deleted)
 • /data/data/####/a6ffdb86358b36bd_0
 • /data/data/####/a6ffdb86358b36bd_1
 • /data/data/####/a79948ae0ceccd36_0
 • /data/data/####/a8687425265c14d5_0
 • /data/data/####/a89596b59f5ac377_0
 • /data/data/####/a8fa3525a83f265c_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9f3e97d8b65136b_0
 • /data/data/####/aa357cbcff4312c7_0
 • /data/data/####/ab28436dfe646169_0
 • /data/data/####/ab755d7169326233_0
 • /data/data/####/ab7606b22b9657f0_0
 • /data/data/####/ab9903a0984a76bd_0
 • /data/data/####/ad774c019bcf902b_0
 • /data/data/####/ae1cc921d13af2f1_0
 • /data/data/####/ae56dc7fe1bbe72f_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af65282ef724e0af_0
 • /data/data/####/af65282ef724e0af_1
 • /data/data/####/afea4ae75b8b886b_0
 • /data/data/####/b00033d4bd2273cf_0
 • /data/data/####/b00894f897ed224b_0
 • /data/data/####/b0d326caff878469_0
 • /data/data/####/b0d5bffef8ee1fa1_0
 • /data/data/####/b2da14b76327bb13_0
 • /data/data/####/b360b01c57123745_0
 • /data/data/####/b3848e47edef269f_0
 • /data/data/####/b3d838896e6ad4af_0
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b43ea15cabe20ab5_0
 • /data/data/####/b57b491136c7026d_0
 • /data/data/####/b5d79ff4880393d8_0
 • /data/data/####/b5ecbfa8f0949b11_0
 • /data/data/####/b625ea1ae15943b5_0
 • /data/data/####/b69a0eee7391156c_0
 • /data/data/####/b6bdc6eda5039602_0
 • /data/data/####/b77987de141e7183_0
 • /data/data/####/b81b4a0b864e9b78_0
 • /data/data/####/b83350e469a4b882_0
 • /data/data/####/b8d7eec365ada03f_0
 • /data/data/####/bJmDRW.dex
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba418e421a3a53cf_0
 • /data/data/####/ba65ed8060117bed_0
 • /data/data/####/baf40f9fe7efc906_0
 • /data/data/####/bb4289a80d6bacdd_0
 • /data/data/####/bbe7d9a970daed8e_0
 • /data/data/####/bcb1d7564cb6bbf7_0
 • /data/data/####/bd075b1bb56e0454_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bef38d8f261ea878_0
 • /data/data/####/bef38d8f261ea878_1
 • /data/data/####/bf0ec84bb385fb6d_0
 • /data/data/####/bf0ec84bb385fb6d_1
 • /data/data/####/bf1bfe65350ca641_0 (deleted)
 • /data/data/####/bf3a24fcae64ea63_0
 • /data/data/####/bf97dc3188ed9614_0
 • /data/data/####/bf97ef52ad276653_0
 • /data/data/####/bfe773b73ce169b1_0
 • /data/data/####/bfec7215baa0f85a_0
 • /data/data/####/c01cc638d24e08b0_0
 • /data/data/####/c13d76841b77e3b2_0
 • /data/data/####/c1977debc162cff5_0
 • /data/data/####/c1e86531604c64e1_0
 • /data/data/####/c2b0498212b44c0b_0
 • /data/data/####/c390c32c6ec56d3d_0
 • /data/data/####/c39e279ea4a02e0e_0
 • /data/data/####/c39e279ea4a02e0e_s
 • /data/data/####/c437e43143e018b8_0
 • /data/data/####/c5bb423b7e037fcd_0
 • /data/data/####/c5f14bdddfdc5f38_0
 • /data/data/####/c88419d3af931536_0
 • /data/data/####/c9444c269eced8d2_0 (deleted)
 • /data/data/####/c9578c9f589a25f9_0
 • /data/data/####/ca4999c779d8de55_0
 • /data/data/####/ca6c4703cedfc761_0
 • /data/data/####/cac58587e43b5fe8_0
 • /data/data/####/cb11d853c77bbfa6_0
 • /data/data/####/cb8bae4e1af518db_0
 • /data/data/####/cb8bae4e1af518db_1
 • /data/data/####/cbe4a4fc17cacbe7_0
 • /data/data/####/cbe4a4fc17cacbe7_1
 • /data/data/####/cbeae3bca9e2bfba_0
 • /data/data/####/cbf915e975c635a7_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cf27516364a1b7b1_0
 • /data/data/####/com.bovg_preferences.xml
 • /data/data/####/d0432980c77a0907_0
 • /data/data/####/d0466a113ac64261_0
 • /data/data/####/d0e5f1bfdc135f6e_0
 • /data/data/####/d1047b26ba618cf4_0
 • /data/data/####/d112f32e3fad65d2_0
 • /data/data/####/d127aa75c3864322_0
 • /data/data/####/d16393af3df9310c_0
 • /data/data/####/d16393af3df9310c_1
 • /data/data/####/d1b548e6fb728d48_0
 • /data/data/####/d1bab5514848710e_0
 • /data/data/####/d1bf85f1fb2a74c2_0
 • /data/data/####/d1f9c4db1296528e_0
 • /data/data/####/d244f3aba8a12f61_0
 • /data/data/####/d250f612abf5d89d_0
 • /data/data/####/d250f612abf5d89d_1
 • /data/data/####/d271cd65669dbbaf_0
 • /data/data/####/d2df0735aa98b09a_0
 • /data/data/####/d3bc5fc6d2861a5d_0
 • /data/data/####/d3c4963b13250374_0
 • /data/data/####/d3c4963b13250374_s
 • /data/data/####/d4243381eadad9bd_0
 • /data/data/####/d448e5086a994cb0_0 (deleted)
 • /data/data/####/d452779ff43a17f5_0
 • /data/data/####/d4b4e69d28372a89_0
 • /data/data/####/d4cafdc17ea8caa3_0
 • /data/data/####/d513c66536a819c5_0
 • /data/data/####/d5a58a9307fdb550_0
 • /data/data/####/d6790ca038700290_0
 • /data/data/####/d6befdcdd9e589e1_0
 • /data/data/####/d88cdc44fe331c9c_0
 • /data/data/####/d8aff96e51e4d76b_0
 • /data/data/####/d8aff96e51e4d76b_s
 • /data/data/####/d922f9740d4ce710_0
 • /data/data/####/d97ac7dfd2b9e438_0
 • /data/data/####/d9b53d4edb26f239_0
 • /data/data/####/d9b53d4edb26f239_1
 • /data/data/####/da8532be75ae1c77_0
 • /data/data/####/db18f341c38f5b5f_0
 • /data/data/####/dbb3a05ed99c459c_0
 • /data/data/####/dbd5bd69af5a5324_0
 • /data/data/####/dc64b7014621c588_0
 • /data/data/####/dd1e1940e3f966b2_0
 • /data/data/####/dd3ad16c5357be71_0
 • /data/data/####/dec7f4fa722866a6_0
 • /data/data/####/deed883fc413ec62_0
 • /data/data/####/df09026dbdaa077d_0 (deleted)
 • /data/data/####/dfd97c22325ddda7_0
 • /data/data/####/e1d7a78391ea5a29_0
 • /data/data/####/e1d912a9418a4c2e_0
 • /data/data/####/e21f1ccd1496d732_0
 • /data/data/####/e21f1ccd1496d732_1
 • /data/data/####/e2ddff2376ee0d4a_0
 • /data/data/####/e3305b156964cb5b_0
 • /data/data/####/e38779300c081f53_0
 • /data/data/####/e3ede8bb23f00847_0
 • /data/data/####/e434688ae09c2e16_0
 • /data/data/####/e56c7952c7d90607_0
 • /data/data/####/e5f2e5ab9df132f6_0
 • /data/data/####/e70ebbce69485f8a_0
 • /data/data/####/e79e45d99e1b110f_0
 • /data/data/####/e7d6599fc501508a_0
 • /data/data/####/e83bffaa4639e53e_0
 • /data/data/####/ea781b39cb9886ab_0
 • /data/data/####/ec62249e6fc3e645_0
 • /data/data/####/ec757e275dd6e30e_0
 • /data/data/####/ed8e199275ae3b6d_0
 • /data/data/####/eddd873e627a8694_0
 • /data/data/####/ee54696b81d48de1_0
 • /data/data/####/ee54696b81d48de1_1
 • /data/data/####/eeba6de9e38e7066_0 (deleted)
 • /data/data/####/ef179363d10ee407_0
 • /data/data/####/ef67a5e0b81893ea_0
 • /data/data/####/efb6b004caed5346_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f1a1da9db0c648eb_0
 • /data/data/####/f359409e02a8502c_0
 • /data/data/####/f3dc1cc380ef58a3_0
 • /data/data/####/f43038022ccd5671_0
 • /data/data/####/f4abfe46c239e7df_0
 • /data/data/####/f504f06373a142e1_0
 • /data/data/####/f5a3ecf52cba7bd3_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f61cc245816cf5ad_0
 • /data/data/####/f62d511a231349d6_0
 • /data/data/####/f631a2e2c7b03b5c_0
 • /data/data/####/f66c1d280b072063_0 (deleted)
 • /data/data/####/f76fef74239e48af_0
 • /data/data/####/f7f1417f2489f5c2_0
 • /data/data/####/f90c83aaccd3591d_0
 • /data/data/####/f91550bc0aab21c3_0
 • /data/data/####/f9f339adb94c0fc6_0
 • /data/data/####/f9f35fdd961858b7_0
 • /data/data/####/f9fbb82729a0d2ff_0
 • /data/data/####/fa06da942fab78d9_0
 • /data/data/####/fa0ca96d368c1096_0
 • /data/data/####/fab1900dc5883c2a_0
 • /data/data/####/fac064259fc830ca_0
 • /data/data/####/fc6d314c49c2f708_0
 • /data/data/####/fcd6a7792cc267dc_0
 • /data/data/####/fe1f231885fb04fd_0
 • /data/data/####/fe1f231885fb04fd_1
 • /data/data/####/fe8a329ba6a028dc_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff0353429ecfec8f_0
 • /data/data/####/ff3366e724009180_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/tySFmVzTK.dex
 • /data/data/####/tySFmVzTK.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android